JJachthaven Breskens moet zich éneer op Duitse markt richten Terneuzense ouderen maakten wandkleed Erkenning verdiensten inwoners Hontenisse Twee Aardenburgers kregen koninklijke onderscheiding Recreatieve bakens moeten worden verzet WÏSSBI £eeuv/*'m^~~i&reti PZC/ streek KONINKLIJK ZIL VER RP-MAN TE WATER agenda CNV-bondsman Scheele Zaamslag kreeg 'goud' ATERDAG 28 APRIL 1984 21 VOORZITTER BEHEERSCOMMISSIE: aat 1( telefi .ÖOSTBURG De jachthaven van Breskens moet zich meer op de Duitse markt gaan richten. Ixtra advertenties en publiciteit hebben in 1983 zonder meer een betere bezetting van de laven opgeleverd, zodat gerichte reclame in het buitenland de moeite waard lijkt. Dat chrijft de voorzitter van de beheerscommissie van de jachthaven, wethouder J. Thomaes, in en voorstel voor de vergadering van de beheerscommissie donderdag 3 mei. iyooral in Duitsland zou er volgens het oorstel nog nieuwe klandizie op te oen zijn. Om tot een goede en effect volle presentatie van de jachthaven te d omen zullen de gemeente, het Bres- ense bedrijfsleven en de streek-VW handen ineen moeten slaan. In .Opvolging van het recreatieschap 'het feerse Meer' zouden er enkele tien- uizenden folders moeten worden ge- irukt, waarvan ongeveer een kwart Juitstalig. De mogelijkheid om ook en Engelse folder te verspreiden taat nog open. ~)m de twee jaar zou er een nieuwe rervingsboodschap moeten worden amengesteld. Ervaringen in Veere lebben uitgewezen dat met het druk- ;en en verspreiden van folders een bedrag van ruim 76.000 gulden is gemoeid. Het geld wordt bijeenge bracht door de deelnemende bedrijfs leven, het recreatieschap zelf en de provincie. De voorzitter van de be heerscommissie ziet wel heil in het dure reclameproject, omdat elke nieu we ligplaats gemiddeld 1000 tot 1500 gulden oplevert. De beheerscommissie van de jachtha ven bespreekt donderdag 3 mei ook een aanpassing van de zogenaamde 75 procents-regeling. Het reglement werd in 1982 vastgesteld en hield in dat een huurder driekwart van het liggeld terug kon krijgen als hij enkel een plaats wil reserveren voor een volgend seizoen. Ook als een huurder door onvoorziene omstandigheden een reservering moest intrekken was restitutie in bepaalde gevallen moge lijk Het reglement heeft nu echter weinig zin meer, De animo is vorig jaar sterk terugge lopen: er werd voor het eerst bijna 50.000 gulden verlies geleden. Het lijkt de voorzitter van de beheers commissie dan ook beter een korting tot maximaal 25 procent van het liggeldtarief toe te slaan of anders een vast bedrag van 250 gulden te vragen als vergoeding voor de admi nistratieve kosten. De vergadering begint donderdag om 15.30 uur op het gemeentehuis van Oostburg. TERNEUZEN L. Dieleman, wacht meester eerste klasse van de post Terneuzen van de rijkspolitie te wa ter, kreeg vrijdagmorgen door dis trictscommandant C. Doorhein de krijg an d BERGEN OP ZOOM Het Zwijns hoofd, 19.45-04.00 uur: Leesluisterfes- tival. IBURGH-HAAMSTEDE Big S. 20 r'telpuur: Optreden groep 'Normaal'. GOES 't Beest, 22 uur: Optreden muziektheatergroep 'The Dutchies. HEINKENSZAND De Stenge, 20 uur: Öranjebal. iKORTGENE N. H. Kerk, 20 uur: door Het Zeeuwse Koper kwartet. LEWEDORP Verenigingsgebouw, 19 uur: Filmhuis met The blues bro thers. MIDDELBURG Meccano, 23 uur: Filmhuis met Preparez vos mou- choirs. Molenwater. 9.30-18 uur: Miniatuur Walcheren Schouwburg, 21 uur: Optreden jazzor kest 'The Cotton City Jazzband'. TERNEUZEN Zuidlandtheater. Filmfestival, 20 uur: Het rijk van de oassie; 23.30 uur: Stadt der verlorene Seelen. Evenementenhallen Braakman: Fa- mily-beurs '84. Zuiderparklaan. 12 uur: Start histori sche optocht. ZIERIKZEE Chr. ger. kerk, 19 uur: Concert door Het Christelijk Mannen koor Jubilata uit Katwijk. ZONDAG 'S-HEERENHOEK De Geveltjes, 15 uur: Optreden jaazorkest 'The Noisy Öysters'. HULST Den Dullaert, 16 uur: Pop- manifestatie 'Hulst Pop '84'. MIDDELBURG Molenwater, 9.30- 18 uur: Miniatuur Walcheren. TERNEUZEN Evenementenhallen Braakman: Family-beurs '84. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- éel I, zat. 14, 19 en 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Jaws III. 12 jr. Cinem'Actueel II, zat. 14, 19 en 21.15, zon. 14,16.15,19 en 21.15 uur: Ciske de Rat, a.l. Cinem'Actueel III, zat. en zon. 14 uur: Robin Hood, a.l.; zat. 20 en 22.15 en 17.15, 20 en 22.15 uur: Ciske de >Rat, a.l. jRoxy II, zat. 14 en 19, zon. 14, 16.30 en 19 uur: 'n Soepzootje, a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Het snelle slippertje, 16 jr. GOES Grand, zat. en zon. 19 uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Trading places, a.l.; zon. 14 uur: Dik Trom Weet raad, a.l. HULST De Koning van Engeland, zat. 19 en 21.30, zon. 13.45, 16.15, 18.45 én 21.15 uur: Ciske de Rat, a.l.: zat. 19. 13.45 uur: Robin Hood, a.l.; zat. 19, zon. 13.45 en 18.45 uur: Thunder, 12 jr.; zat. 21.30, zon. 16.15, 18.45 en 21.15 uur: Fanny Hill, 16 jr.: zat. 21.30, zon. 16.15 en 21.15 uur: Halloween III, 16 jjr.; zat. 21.30, zon. 21.15 uur: Scanda lous, a.l.; zat. 19 en 23.30, zon. 14.30, [16.15 en 18.45 uur: Intieme spelletjes, 18 jr. jOOSTBURG Ledel, zat. 19.15, zon. '*14 en 20 uur: The day after, a.l.: zat. 21.30, zon. 16.30 uur: Studentensex, 18 I TERNEUZEN Luxor, zat. 13.45, 16. ■>19.30 en 21.45, zon. 13.45, 16, 19 en *21,15 uur: Ciske de Rat, a.l.; zat. en jzon. 13.45 uur: Dik Trom weet raad. -a.l.: zat. 16 en 19.30 zon 16 en 19 uur: IJSudden impact, 12 jr.; zat, 21.45, zon. ♦21.15 uur: Zelig, a.l. ÏVLISSINGEN Alhambra I, zat. 19 en 21.30, zon. 14,19 en 21.30 uur: Ciske de Rat, a.l. Alhambra II, zat. en zon. 19 uur: War games, a.l.; zat. en zon. 21.30 uur: Vier puisten slaan op hol, a.l.; zon. 14 uur: ÏSjors en Sjimmie en het zwaard van ;,Krijn, a.l. «TENTOONSTELLINGEN JAXEL Streekmuseum 'Het land ^van Axel'; za. 13.30-17 uur: 'Vlas van 'zaad tot linnen'. "Galerie Bellemans (Kindergalerij), za. 10-18 uur illustraties van Dagmar Stam (t/m 28/4). Veel belangstelling voor expositie van 'zondagschilders' HULST De groep 'zondagschilders' die in de burgerzaal van het stadhuis in Hulst exposeerde heeft over be langstelling tijdens de drie dagen ex- oudste lid van de bootbemanning van positie niet te klagen gehad. Ruim 700 eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver opge speld. Dat gebeurde in Dieleman's woning aan de Madame Curiestraat in Terneuzen. Daar hadden zich colle ga's van de rp te water en de dienst luchtvaart van de rijkspolitie verza meld. In zijn toespraak omschreef Doorhein Dieleman, die met zijn 49 jaar het de post Terneuzen is, als een sfeerbe palende man, in het bezit van veel diploma's, met grote zorg voor conti nuïteit. Ten aanzien van de opvang en begeleiding van jonge collega's kon Dieleman, zo zei de districtscomman dant, worden beschouwd als 'een rust punt'. Collega's van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie waren speciaal per helicopter naar Terneuzen gekomen om Dieleman mee te delen dat hij was geslaagd voor het door hem eergiste ren afgelegde examen 'luc-htwaarne- ming'. Dieleman kreeg daarvoor al vast een schildje van de dienst, het diploma volgt nog. personen tekenden de bezoekersregis- ters, waaronder vele toeristen uit di verse landen. Burgemeester Ockeloen onthult, geholpen door mevrouw Uilenbroek, het wandkleed. CADEAUTJE VOOR 'JARIGE' STAD TERNEUZEN De Stichting Welzijn voor Ouderen heeft de gemeente Terneuzen vrijdagmiddag, tijdens een korte bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis, een fraai wandkleed aangeboden. Het kleed van 1 meter 50 bij 1 meter werd gemaakt door 30 ouderen uit alle Terneuzense kernen. Ze gingen aan de slag aan de hand van een ontwerp van R. Griens. Het wandkleed toont een collage van oude gebouwen in Terneuzen Voorzitter L. M. Uilen broek van de stichting Welzijn bood het de gemeente officieel aan. Direct daarna werd het wandkleed, waarvoor nog een plaatsje- wordt gezocht in het stadhuis, 'onthuld' door burgemeester C Ockeloen, die daarbij een handje werd geholpen door mevrouw Uilenbroek. Overigens werd het wandkleed vervaar digd in verband met de viering van '400 jaar stad'. DRIE KONINKLIJKE MEDAILLES HONTENISSE Enkele inwoners diensten voor de samenleving. De van de gemeente Hontenisse ontvin- heer A. M. Everaert (62) kreeg het gen vrijdagochtend uit handen van bronzen eremetaal opgespeld vanwe- burgemeester M. Somers koninklijke ge zijn bijna 40-jarig dienstverband Districtscommandant C. Doorhein speldde de zilveren medaille op bij wachtmeester Dieleman van de rijks politie te water in Terneuzen. onderscheidingen vanwege hun Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur: 'Mo derne kunst en 1984'. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 13.30-17 uur: Werken van Etta Meiner (t/m 13/5). Stichting Etcetera, 14-17 uur: 'Schor ren tussen zoet en zout' (t/m 22/7). BRESKENS Galerie 'Raiffeisen', 14-17 uur: Werken van Carla Pols en Maarten Loof; vm. Wit-Gele-Kruisgebouw, zat. 10-12 uur: Expositie van fossielen, minera len en curiosa van Jan Goethals. DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland 'Dieren in de natuur'. DREISCHOR 'In d'n aoren wereld'. 10.30-17 uur: Werken amateurs. GOES Museum, zat. 11-17 uur: 'De tocht van het boos rood konijn', werken vaq Jeroen van Westen (t/m 11/5). Lunchcafé, za. 9-18 uur: Onderwater foto's van Tonny Kosterrnans (b'm 28/4). Prentenhandel Van Sabben, za 10-17 urn-: aquarellen van Trees Verwilligen (t/m 12/5). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur. zon. 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HULST Streekmuseum, za. 14-17 uur 'Boeken' (t/m 8/6). KATS Galerie Zwaluwenhof, 10-18 uur: schilderijenv an Piet van 't Hage- land. MIDDELBURG Zeeuws Kunste naarscentrum, zat. 10-13 uur: werken van Bemhard Kirehgaesser (t'm 3/5). De Vleeshal. 13-17, zon. 14-17 uur: werken van David van de Kop en foto's van Hans Biezen Zeeuws Museum, zat. 13.30-17 uur: werken van Jac. Jongert. Antiquités B. Witte, za. 10-18 uur: werken van Petra van Kalkar (t/m 28/4). Galerie Montparnasse. za. 14-18 uur: werken Bernard Charoy. St.-Janstraat 41. za. 14-17 uur: touw- plastieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, za. 9- 17 uur: diverse ambachten en exposi ties. Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG Atelier Oudestad 66, za. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. VEERE Museum 'De Schotse Hui zen', za. 10-12.30 en 13.30-17 iuur: 'Ver knocht en niet te scheiden', de ver bondenheid Oranje-Veere. VLISSINGEN Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur: 'Maritieme gezichten', werken van drie 19e-eeuwse Ned. kun stenaars. Galerie Marquis, 13.30-17.30 en zon. 14-17 uur: werken uit stock en nieuwe aanwinsten 1983 Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull. Bethesda-St.-Josephziekenhuis: 'Pastels' van L. Vlieger (t/m 15/5). Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten. YERSEKE 'Atelier Dam Twee', za. 10-18 uur: expositie schaal- en schelp dieren werken diverse kunstenaars IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur: 'Over en rond het trekpaard'. ZIERIKZEE De Eenhoorn, za. 11- 17 uur: werken amateurs. Oude Haven 46-48, 11-17 uur: Werken Gerrit van der Ven. HULPCENTRA Noord- en .Midden-Zeeland Goes, tel 01100- 14444 (ook voor niilleuklachteni Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 1555.1, dag en nacht, bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. Orpheus werkgroep huwelijk en homofi lie. tel. 01184-72161 Koninklijk zilver voor zuster Edmunda WESTDORPE In het huis van dc zusters Franciscanessen in Westdor- pe is vrijdagmiddag zuster Edmun da, bij dc burgerlijke stand beter bekend als mevrouw H. A. Hen- drickx, onderscheiden met de zilve ren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Burgemees ter drs W. R. V. Dusarduijn speldde haar de onderscheiding op. Zuster Edmunda deed op 1 maart 1941 intrede bij de congregatie van de zusters Franciscanessen van de heili ge Elisabeth. Ruim twee jaar later werd zij geprofest. In september vorig jaar vierde zij haar veertigjarig kloos terjubileum. Na werkzaam te zijn geweest in be jaardenhuizen in Hillegom en Lisse kwam zij bij het Westdorpse bejaar dencentrum 't Verlaet voor de verzor ging van de bejaarden. In haar functie gaf zij leiding aan een staf van drie bij het waterschap 'Hulster Am bacht'. De heer Everaert zei in zijn dank- I woord zeer erkentelijk te zijn. zeker I omdat hij langdurig bij één werkgever J rustig en in vrede heeft mogen f werken. De heer C. P. Schelfhout (56) ontving de zilveren medaille omdat hij zich Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen speldt de heer J. Scheele uit verdienstelijk heeft gemaakt voor het ZaJmslag de gouden komnkh]ke medaille op verenigingsleven in Kloosterzande. De heer Schelfhout is reeds 29 jaar actief als secretaris van het Oranjeco mité. Voorts was hij voorzitter van de voetbalvereniging Hontenisse en lid van het kerkbestuur. Bij elke herden kingsactiviteit kan de gemeenschap rekenen op zijn vrijwillige medewer king. De heer Schelfhout zei: „Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n jubilaris. Ik heb het graag gedaan en veel steun ondervonden van mijn vrouw, wat TERNEUZEN Aan J. Scheele (65) 1981 en 7 september 1982 lid van de ook nog wel eens vergeten wordt". uit Zaamslag is vrijdag de eremedaïl- gemeenteraad van Terneuzen ge- De eremedaille in goud werd toege- ie, verbonden aan de orde van Oranje weest ter vervulling van een tussen- kend aan de heer L. C. Provoost (66) Nassau, in goud toegekend. Burge- tijds ontstane vacature. Als zodanig uit Kuitaart. Gedurende heel zijn le- meester C. Ockeloen van Terneuzen maakte hij deel uit van de fractie van ven heeft de heer Provoost zich inge- speldde de heer Scheele vrijdag de het Christen Democratisch Appel zet voor de volleybalsport Hij was versierselen op. Dat gebeurde in de secretaris van de volleybalbond afde- burgerzaal van het stadhuis in Ter- ling Zeeuwsch-Vlaanderen en later neuzen. Scheele is vanaf 1951 lid van van het district Zeeland Tevens nam verschillende CNV-bonden geweest, hij het initiatief tot oprichting van de Hij was ruim 25 jaar bestuurslid van «na» sportclub Ter Hole en volleybalvcr- de afdeling Zaamslag. enigmg Morres Hulst. Ook heeft de De laatste jaren was hij voorzitter van heer Provoost als voorzitter van het de afdeling Scheele was iid van de i OOK ACTIEF BINNEN CDA personeelsleden. Tegenwoordig is zus ter Edmunda belast met het welfare- L.C. Provoost uit Kuitaart kreeg de jeugdwerk in het dorp Terhoie veel distnetsraad van de CMB (Chnstelij werk voor de bewoners van het tehuis, eremedaille in goud. arbeid verricht. familieleden aanwezigheid genodigden. De 65-jarige Van Daalen geniet in =r«. 6. M. ParidaeArees tot Ï976 was do heer Scheefe |=vaUen 30 e„ 17.00 was hij als penningmeester van de secretaris van de AR-kiesvereniging Breskens en Groede: A. G Hermam- bejaardensociëteit actief. en lid van het CD A-verband Terneu- des^ Dorpsstraat 17, Breskens, tel. zen. Na oprichting van het CDA was °A1172"1566„„ T TI hij bestuurslid van het CDA in Ter- Axel: ma 08.00-di. 08.00 uur. J. Hoef- neuzen en zat zeven maanden in de man. Oranjestraat 4, tel. 01155-1555; Terneuzense gemeenteraad. spreekuren ma. van 10.00-10.30 en Scheele is ook tussen 17 december 16.00-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: ma. 08,00-di. 08.00 uur: L. Feyen, tel. 1777; Basketbaltoernooi spreekuur zat. 11.30 uur op Stations- AARDENBURG Ook in AArden- burg konden er dit jaar weer enkele koninklijke onderscheidingen wor den uitgereikt. De heer I. J. van Daalen mocht goud in ontvangst ne- j. M. Paridaen kreeg zilveren medaille opeespeld. voorzitter van de KomnUuke Aarden Burgemeester IV. L. A. Loekefeer burgsche Fanfaren een functie die hl] 30 jaar vervult. Zijn lidmaatschap van de fanfare dateert van 1938. Hij volgde zijn vader als voorzitter op. Als winke lier is Van Daalen ook zeer nauw betrokken bij het middenstandsge- beuren. Vanaf 1949 is hij voorzitter van de Winkeliersvereniging Aarden burg Vooruit (WARVO). Hij wordt als de drijvende kracht achter de mid- aenstandsbeurs en braderie be schouwd. die in 1977 werden gestart. Op kerkelijk gebied maakte Van Daa len zich na de Tweede Wereldoorlog verdienstelijk als secretaris-ontvan ger van de kerkvoogdij van de Neder lands hervormde gemeente, terwijl hij ook als griffier van de commissie van beheer van de voormalige 'St. Jans huis en disch goederen' optrad De voormalige vlasser en caféhouder Paridaen (67) heeft zich in St. Kruis jarenlang voor de plaatselijke muziek vereniging ingezet Als 10-jarig knaap je werd hij werkend lid van het mu ziekgezelschap 'Elk naar zijn kracht'. ke Metaal Bewerkersbonö i en later lid van de regioraad van de Industrie bond Bij de oprichting van de CNV- distrietsraden werd Scheele lid van de CNV-districtsraad en tweede voorzit ter van de CNV-sub-clistrictsraad Zeeuwsch-Vlaanderen. Namens het CNV heeft Scheele thans zitting in de WWV/RWW-commissie in Hontenisse en Hulst en hij is plaats vervangend lid van de WWV RWW- commissie in Sas van Gent en Oost burg Scheele heeft vijftien jadr zitting ge- A reikte de onderscheidingen uit in Hij trad 13 jaar als secretaris van dc had in de commissie van advies van I. J. VAN DAALEN EN G. M. PARIDAEN WEEKENDDIENSTEN ZEEUWSCH-VLANDEREN 30 april (KONINGINNEDAG) Centraal Alarmnummer 01150-12200 vereniging op. Verder is Paridaen 30 het gewestelijk arbeidsbureau in Ter- Terneuzen: ma. 08,00-di. 08.00 uur: P. jaar - van 1948 tot 1978 - secretaris- neuzen. Daarnaast was hij van 1978 R Vercauteren, Jac. v, Lennep- penningmeester van de onderlinge tot 1982 bestuurslid van Dethon in straat 87. praktijk Beethovenhof 3', varkensverzekeringsmaatschappij in Terneuzen. 13768/ spreekuur voor dringende in Sas van Gent straat 26, Sas van Gent. Hulst: zon. 24.00-ma. 24.00 uur W. Gielen. Grote Markt 11, Hulst, tel. SAS VAN GENT Baskctbalvereni- 01140-12969 ging BC' Sas uit Sas van Gent houdt Kloosterzande en Hontenisse: ma. op koninginnedag een toernooi in de 08,00-di 08.00 uur R. G. Buwalda, gemeentelijke sporthal. Het toernooi Cloosterstraat 72. tel. 01148-1277. begint om 9.00 uur en eindigt om Zaamslag: W. L. Fraanje. Plein 42. tel. 18.00 uur. Daarna worden de prijzen 01153-1244. uitgereikt. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht: De deelnemende ploegen zijn. dames: ma 08.00-di. 08.00 uur L Adriaan- Scheldesport. Hulst. Valkemssc Marathon, sens. Hoofdstraat 34. St.-Jansteen, tel. Sas van Gent, Voorwaarts en Volharding. 01140-12929. Bij de heren zijn er: Sas van Gent. Hulst,. Voorwaarts. Volharding, Scheldesport. de Apotheken Bucket, Marathon en een team v I.J. van Daalen, goud G.M. Paridaen. zilver i verenigin- CD A-STA TENFRACTIE IN ZIERIKZEE ZIERIKZEE De fractie van het Christen Democratisch Appel (cda) in provinciale staten van Zeeland vindt dat de recreatieve bakens ver zet moeten worden. „Het uitgangs punt: recreatieve voorzieningen, af gestemd op de behoeften van de eigen bevolking, zal veranderd moeten worden in: recreatieve voorzienin gen, afgestemd op de potentiële mo gelijkheden van Zeeland-recreatie- land", zei het statenlid ing A. Dek vrijdag tijdens een inleiding voor de CDAkring Schouwen-Duiveland te Zierikzee. Hij toonde zich warm voorstander van het uitbouwen van recreatieve voorzieningen, zowel op bet gebied van dagtoerisme als ver- blijfsrecreatie. Het statenlid merkte op dat recreatie ve voorzieningen in de eerste plaats bevorderd 'moeten worden op de toe ristisch attractieve punten, waarbij het vooral om strand en water gaat. In dit verband zag hij goede mogelijkhe den voor onder meer locaties als Neel- tje Jans en de Brouwersdam. Dek was zich ervan bewust dat uitbouw van dag- en waterrecreatie op Neeltje Jans conflicten kan geven met het beleids plan dat is opgesteld voor de inrich ting van de Oosterschelde. Hij pleitte er dan ook voor de invloed van het beleidsplan en (en van de stuurgroep Oosterschelde) te beperken tot het water. ,,Ik heb weieens de indruk gekregen dat de leden van de stuurgroep (de diverse ministeries) het liefst de dij ken en een gedeelte van het achter land onder hun invloedssfeer willen hebben", aldus de CDA-er. ,,Op deze wijze regelen anderen hoe wij de kus ten en het water moeten bestemmen. Ik ben van mening dat Zeeland het recht heeft om zelf te bepalen op welke wijze wij Neeltje Jans gaan bestemmen". Ing Dek ging nader in op de aantrek kelijkheid van Westerschouwen als recreatieplaats. Hij meende dat kwa liteitsverbetering van kampeerter reinen nagestreefd moet worden en signaleerde behoefte aan meer stand plaatsen en appartementen en aan overdekte recreatiemogelijkheden. Ten aanzien van Zierikzee zag het statenlid mogelijkheden op het ge bied van dagtoerisme, waarbij hij organisatie en promotie erg belang rijk achtte. Dek constateerde dat er in de rest van Schouwen ook nog mogelijkheden zijn, onder meer in Bruinisse. Terneuzen: zat. 08.30-17,30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur A, J. Klaas- sen, winkelcentrum Zuidpolder, tel. 12090. Axel: zat. 10 00-11.00 en 16.00-17.00 uur Apotheek Axel, Oranjestraat 6. tel. 01155-2888 Hulst: zat. 11.00-12.00 en 15.00-17.00 en zon. 15,30-16.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255 (spoedrecepten telefonisch). Oostburg: zat. 11.00-12.30 en 15,00- 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burcht straat 16. tel. 01170-2170 (spoedrecep ten telefonisch). Dierenartsen Terneuzen en Axel; J J L. M. Kop, spreekuren. Terneuzen, W. de Zwij gerlaan 2". van 13.30-14.00 uur, tel. 01150-95017: Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur. tel, 01155-1488. Tandartsen Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: P. de Booy, Canadalaan 1. Sas van Gent. tel, 01158-3022.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 61