TERNEUZEN AUTOBEDRIJF REN0CA B.V. Bilderbeek TENNIS! Gebrs. van der Poel Wissel Zeeuws- Vlaanderen GEMEENTE HULST Openbare Vergadering DUBBELGLAS FIRMA P. C. M0BACH PAUL VAN VLIET kerkdiensten weekenddiensten WINDSURF CURSUS 100,- Oranje-bal PLAN OUDE VAART RUIME TWEE ONDER EEN KAP WONINGEN MET GARAGE EN BIJKEUKEN 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 28 APRIL 1984 Op 3 mei a s. hopen onze ouders en grootouders hun 50-jarig huwelijk te herdenken. Die dag is er gelegenheid tot feliciteren van 16 00 tot 18.00 uur in restaurant 'Zomerlust' <v. Poelje). $- Axel. Kinderen en kleinkinderen Op D V. woensdag 2 mei zijn onze lieve ouders en grootouders A. VAN DE VELDE g C. VAN DE VELDE-OOSTERLING göö jaar getrouwd Gelegenheid tot feliciteren op 2 mei van 19.30- £21 00 uur bij Lince-Brugge IC3. St -I'avodijk 2-D. camping Internationaal te Nieuwvliet. Jonkheer de Brauwstraat 11. £4503 AV Groede In plaats van kaarten Voor de vele bewijzen van deelneming en medeleven, die we mochten ontvangen na het overlijden van onze broer, zwager en oom. de heer GEORG RENÉ VERSCHELDEN weduwnaar van Rosa Cornelia van Damme betuigen wij onze hartelijke dank. Axel, april 1984. Wijziging ophalen huisvuil Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat in verband met koninginnedag de dinsdagroute 'Polder Graauw' zal worden gere den op donderdag 3 mei. Hulst, 28 april 1984 De burgemeester, P. J. G. Molthoff. De secretaris, J F. van Denderen. GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING Beheersraad Jachthaven Breskens Donderdag 3 mei 1984 om 15.30 uur. De vergadering wordt gehouden in het gemeente huis, Raadhuisplein 1 te Oostburg en is voor een ieder toegankelijk. 10 jaar fabrieksgarantie t concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij WILHELM Zaamsiag, Bedrijvenstraat 1, teI 01153 1692-1571 VEILING TE ABSDALE/HULST Notaris mr. A. W. Vroome te Hulst zal op 15 mei 1984. krachtens rechterlijk bevel in het openbaar verkopen a. des namiddags 2 uur aan het pand Tolweg 96 te Absdale. gemeente Hulst de roerende goederen in gemeld pand aanwe zig en omvattende de inventaris, werktuigen, gereedschappen en verdere materialen van het eertijds aldaar gevestigde zonweringsbe- drijf. Bezichtiging: de dag van veiling van 1 tot 2 uur n.m. Betaling: koopsom en kosten a contant. b. des avonds 8 uur in hotel-café-restaurant Van Oosterom aan de Stationsweg 26 te Hulst: het woonhuis met garage, werkplaats, verder aanbehoren, erf en tuin aan de Tolweg 96 te Absdale, gemeente Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie M, nummers 453, 452 en 662, samen groot 13.65 are. Aanvaarding: direct na betaling van de koop som. De zakelijke lasten komen vanaf 1.1.1984 voor rekening van de koper. Bezichtiging: in overleg met genoemd nota riskantoor. Betaling: koopsom binnen 30 dagen na de veiling en onkosten binnen 8 dagen na de veiling. Bieders dienen desgewenst een bankgarantie of ander voldoende bewijs van hun financiële ge goedheid te kunnen tonen. Meerdere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van voornoemde notans: 's-Gravenhofplein 9 te Hulst (tel. 01140-14355"). GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING De burgemeester van Oostburg maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 19 april 1984 heeft besloten te verklaren dat een wijziging van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor: het perceel Sint Jansdijk 14 te Nieuwvliet, een en ander zoals op de bij het besluit behorende tekening in rood is aangegeven. Genoemd besluit met tekening ligt vanaf 1 mei 1984 ter gemeentesecretarie Raadhuisplein 1 (sectie R.O.) te Oostburg voor een ieder ter inzage. Oostburg. 27 april 1984. De burgemeester voornoemd, mr. C. T. Spijkerboer DIR. A. MULOER INTERNATIONALE VERHUIZINGEN ERKEND U PAKT UW KOFFER WIJ DOEN DE REST TEL. 01157-1404 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiijimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiijiiiiiiimii!iiy| y; in het Zuidlandtheater Terneuzen laatste voorstellingen in dit seizoen in Zeeland. Dinsdag 8 en woensdag 9 mei 20.00 uur. Kaartverkoop dagelijks van 13 tot 16 uur aan de balie van het theater of telefonisch op nummer 01150-95555. HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP DE DRAAGBAR TOPKLASSE Lichtgewicht buitenboord motoren. Van Yamaha. Keuze uit 10 baaismodeilen in de klasse onder 11 kW (15 pk). Waaronder de nieuwe "4" en "5"-modellen. Lichter dan 20 kg! Met ingebouwde 2.8 of losse 12 litertank. Technisch perfekt. zuinig in gebruik en onderhoud. Met een naam op de motorkap die alles zegt: 28/29/30 april 1984 Centraal alarmnummer: 01150-12200 Artsen: Hulst: zat. 11-12 en 15-17 i 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulsi| Steenstraat 35, tel. 01140-14253 (Spoedrecepten telefonisch). 28 en 29 april 1984 ds. Hoogendoorn; Schoondijke 9.30 NEDERLANDS-HERVORMDE ds. Paksy en 15 afscheid ds, Brinkman KERK: Aardenburg Aardenburg (in Ned. Herv. kerk); Zaamsiag 10 en 10,30 ds. Valk; Axel 10 ds. v d. Hoek; 15 ds. Vos. .Biervliet 11 zie IJzendijke; Breskens GEREFORMEERDE GEMEENTE: - 9.30 ds. Otte; C'adzand zie Retranche- Axej j0 en 15 leesdienst; Oostburg Terneuzen: zat. 8.00-zon. 8.00 uur: H. 0osU)ur„. zal i m2 30 ern 15-16 30 ePOS ment; Groede 9.30 ds. Liagre. Hoek 10 (Geref. Kerk) 14 leesdienst en 19 ds. E- F. A. Nijstenjr., Anna Bijnstraat 25, - - -- - - -- t- ds Van Meeuwen, Honlenisst 10.30 Koster; Terneuzen 10 en 15 ds. Kos- 12324. ds. Hartog; Hoofdplaat zie Breskens; ter. Zon- 8-°°" Hulst 9 ds. Hartog, Nieuwvliet 9.30 de niin rirnrpnnMFPPnp pfmppx Oostelijk Bolwerk 2c, tel. 12020. heer Van Es; Oostburg 10 drs, Rama- tf ón^hnre 9 30 en 14 30 leesdienst" Ma 8 °°-dl 8 00 uur p R L Vercaute- kers; Philippine 10.30 mevrouw Taal- T„,: 17 ieesriienst ren- Jac- v- Lennepstraat 87. praktijk Dierenartsen zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uuflxtl -7 o nn o nn t cApotheek Oostburg, Burchtstraat 1(L,,, Zon. 8.00-ma. 8.00 uui J. G. Stevens, te, 0117q.2i70. (Spoedrecepten telef)av nlsch). |chr n; Retranchement 10 ds. Balk: Sas van Gent 10.30 ds. Becht. ke 14.30 ds. Brinkman .„HISÜB! Sluis zie Retranchement; Sluiskil 9 9 ds. Broekhof: Nieuwvliet 10.30 ds. mevrouw Taalman; Sint-Kruis 9 ds. d Vrie. Retranchement 10.30 br. Valk; Terneuzen: Opstandingskerk 9 Broekhof. en 16 ds. Hoogendoorn. Grote Kerk 10 EVANGELISCH-LUTHERSE KERK: ds. Koelman. Goede Herderkerk 10 Groede 9.30 ds. Liagre. Beethovenhof 3b. tel. 13768. Schoondij- VjUJE EVANGEUSCH GEMEENj Spreekuren alleen voor dringende ge- 55tetaSa^"urHlL.Fi^Onte (afscheid), 1E- Breskens 9 cis v. ci, vne, Laazana vauen zat zon en ma n.30-17 uur. i-mfM Inpn Q elf DrnotRnf-V «I IMARc V' 1JUU1. 10011 ds Vogelaar, Julianaziekenhuis 17.30 ZEVENDE DAGS ADVENTISTEN 01170-2424 13004. Oostburg en Aardenburg: vrij. 19.00- Ternru„„ Axel: J. J L. M. Kojolle ma. 08 00 uur B den Ouden. Brouw- spreekurcn zal Terneuzen. W. <3om, róstraat 8. Oostburg. tel. 01170-2323 zwcerlaan 2t,. va„ 13.30-14 uur. tjens- a2Cadzand. Retranchement, Sluis en 01150-95017. Pe 11 ?uid^ridf: J W Beck,Zuidzande,tel' Axel Dierenkliniek van ll.00-12.0pvo eHSnvan°Es ïïzó'idhkfnd? Bi.r/.neuHoordpl.at en IJzendijke: Zondag vÓl'S'afcpraak tel. 01151 e heei van Es, IJzendijke 11 ds. kerk) 10 dienst. vrii tann.ma nsnn imr nhr Kalk. o*m-7 vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Chr. Kalk- 95017 IJzendijke: K G M. v. d. Vijver, ter 11 de neer van es, IJzendijke 11 ds. kerk) 10 dienst. Meeuse. Zaamsiag 10 ds. Rietveld: CHRISTELIJK-GEREFORMEERDE man. Biervliet, tel. 01152-1345. Zuidzande 9.30 ds. Van Wijngen. ..rn,. in GFRFFORMFFRnF KFRK- Aardpn Zaamsiag 10 en 15 ds. v. d. Breskens en Groede: A. G. Hermani- 01176-1388. b.g.g. 01174-424. burg 10.30 ds Valk iHerv. Ger.): Axel Ï^GER DES HEIIS- Terneuzen 10 BrHikenS' W' *f™dspreelkuur zat..13 00 en Z in ri-; Tnncpn en 17 ric Nnnrrihnf LEGER DES HEILS. Terneuzen 10 01172-1566. i2.00 uur m de dierenkliniek te IJzeir Br«k«ns9 30k™d detligingssamenkomst en 17 geztns- Axel; vni. 17.30.ma. 0800 uur; E. dljke. M. van Halsema; Hoek 10 de heer De Klop, Bastionstr. 36. tel. 01155-1777. Terneuzen: J P. en P. de Vos, kliniel Best en 15 ds. Van Tilburg: Oostburg EVANGELISCHE GEMEENTE: Ter- Ma 08.00-di. 08.00 uur J. Hoefman, voor kleine huisdieren en bijzondere 10 ds Ramakers Terneuzen: (Noord- neuzen 'gebouw De Kandelaari 10 de Orapjestraat 4. tel. 01155-1555. dieren. Van Diemenstraat 83. Temeu straat) 9 ds. Van Tilburg, Opstan- heer Ephraim en 19.30 de heer Hofer. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16- zen. tel. 01150-19628. Spreekuur zaf dingskerk 10.30 ds. van Tilburg en 16 GEREFORMEERDE GEMEENTE IN 16.30 uur. van 12.30-14.00 uur en verder volgenj NEDERLAND: Terneuzen 9.30, 14 en Sas van Gent en omstreken: vrij. telefonische afspraak. 18 leesdienst; Oostburg 10 en 14.30 18-di. 08.00 uur: L. Feyen. Stations- Sluis, Oostburg en Aardenburg: J. 1 dienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. straat 26, Sas van Gent. tel. 1777. j. v. d. Vijver, Sirius 1. Oostburg, t ROOMS-KATHOLIEKE KERK: Aar- Spreekuur zat. en ma. 11.30 uur. 01170-2103. denburg 8 en 10, zaterdag 19; Axel 11, Hulst; vrij. 18-zon. 24 uur: W. Eysink, Weekendspreekuren zat. en zon. 13,Ol zaterdag 19; Biervliet 10, zaterdag 19; Glacisweg 50, Hulst, tel. 01140-12060. uur. Boschkapelle 9, zaterdag 19; Bres- Spoedgevallen spreekuur zat. en zon. TanHortcpn- kens 10, zaterdag 17; Clinge 8 30 en 10, 11.00 en 17.00 uur. idnaarisen, zaterdag 19; Graauw 9, zaterdag 19; Zo. 24.00-ma. 24.00 uur: W. Gielen, West-Zeeuwsch-VIaanderen: Hengstdijk 10, zaterdag 17; Heikant Grote Markt 11. Hulst, tel. 01140- zon. 12.00-12.30 uur: R. Apers. Sasserf 10, zaterdag 19: Hoek 10.30; Hoofd- 12969. straat 16. Aardenburg, tel. 01177-138(1 plaat 9. zaterdag 17; Hulst 9.30 en De praktijk van de artsen Niesten en Sluis en Oostburg; zat. en zon. 10-lM 11.30, zaterdag 19; Kloosterzande 9 en Lips, Gr. Bagijnestraat 16, tel. 01140- uur; L. Buysse. Volderstraat 21. OostF 10.30, zaterdag 18.30; Koewacht 8.30 13373 wordt door eigen arts verzorgd, burg, tel. 01170-5092. en 10, zaterdag 19; Lamswaarde 10, Spoedgevallenspreekuur zat. van Oost-Zeeuwseh-Vlaanderen: ze zaterdag 19; Nieuw-Namen 10.30, za- 09.30-10 en 17.30-18.00 uur en zon. van iq 30 en 18-18 30 en zon 12-12 3 terdag 17; Oostburg 10.30, zaterdag 12.30-13.00 uur. P/j. p de Booy, Canadalaan 1, Safl 19; Ossenisse 10.30 zaterdag 19; Phi- Hoek sluiskil en Philippine: J. Nee- van Gent. tel. 01158-3022. lippine 9.30, zaterdag 17; Sas van teson j Hobeinstraat 8, Philippine, Gent 9.30 en 11 zaterdag 19.15; Sint- tel 0U59-769. Wijkverpleegkundigen SPtMk„u aeeva,le,,zat' en Wesl.Zeeuwsch.v]aaIiarrell: J uur- foonno. 01173-1367. U krijgt hierop he Kloosterzande en Hontenisse: vrij. telefoonnummer van de dienstdoend f 18.00-ma. 08.00 uur' W J. ter Burg. verpleegkundige. „o Terneuzen: telefoonno. 13360. Ukrijg Ma. 08.00-di 08 00 uur: IT G Buwalda. hlerop het Klefoclnnummer van Jj J Cloosterstraat 72, tel. 01148-1277. dienstdoende verpleegkundige. 1 - Zaamsiag: W.L Fraanje. Plein 42. tel. Hoek. Sluiskil, Philippine. Westdor Westdorpe 8 en 10, zaterdag 19: IJzen- 011d3-1244 pe en Sas van Gent: telefoonno. 0115£^u dijke 10.30. zaterdag 19; Zandstraat Clinge. St.-Jansteen en Koewacht: 306. U krijgt hierop het telefoonnura B Complete Incl. gebruik van board en wetsuit VVe lessen op nieuwe Alpha Recreation boards o I v gediplomeerde instructeurs [odor-/port dijke 9 45; Sluis 8, 10 en 19, zaterdag zon om n 19; Sluiskil 11, zaterdag 19; Sint- Elisabcthziekenhuis zaterdag 17.3 Slijkplaat zaterdag 17: stoppeldijk 8 "w "oilM m?1" en 10, zaterdag 19; Terhole 8 en 10, Cloosterstraat 29. tel. 01148 1377. zaterdag 19; Terneuzen Triniteitskerk 9.15 en 10.30, zaterdag 19. Opstan dingskerk 9.30 en 11. zaterdag 19: i BER vrij. 18.00-di. 08.00 uur: L. Adriaan- mer van de dienstdoende verpleeg hoof HAVENSCHAP TERNEUZEN BEKENDMAKING De directeur van het havenschap Terneuzen maakt bekend dat in verband met het rooien van bomen, de St.-Albertdijk en de Valckeweg tussen de rijksweg Terneuzen-Sas van Gent en de Tweekwartweg, gelegen in de gemeente Sas van Gent, in de periode van 3 mei t'm 18 mei 1984. of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk, op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur gestremd zullen zijn voor alle doorgaande -verkeer. Terneuzen, 28 april 1984. De directeur voornoemd, 10: Zuiddorpe 9.45, zaterdag 17. PINKSTERGEMEENTE: Terneuzen sens. Hoofdstraat 34, St.-Jansteen, tel. kundige. Gebouw Bethei 10 dienst, woensdag 01140-12929. Hu|st en Hontenisse: telefoonn< 20 bidstond, Nieuwstraat 27" 14.30 de 01140-12191. U krijgt hierop het tele heer Oudeman. ApotneKen. foonnummer van de dienstdoend Terneuzen: zat. 08.30-17.30 en zon. verpleegkundige. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A J. Groot-Axel, Zaamsiag, Koewachd*;. mm Uldp0lder' Overslag en Zuiddorpe: telefoonnc cel- 12Ü9U' 01155-1885. U krijgt hierop het tele)c Axel: zat. 10-11 en 16-17 uur: Apo- foonnummer van de dienstdoend k theek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155- verpleegkundige. Mr. Haarmanweg 5?, Postbus 133 4530 AC Terneuzen Tel. 01150-17751 GEZELLIGHEID voor jong en oud! Er valt weer heel wat te beleven bij Bilderbeek, zoals: zondagmiddag 29 april: dansmiddag voor echtparen (leer lingen en oud-leerlingen) van 2 tot 5 uur. zondag 29 april: deelname van onze wedstrijdparen aan de promotiewedstrijd te Westerlo (B) Zondagavond 29 april en maandagavond 30 april, beide avonden van 20.00 uur tot 23.30 uur. Entree 2,50. Toegang voor iedereen vanaf 14 jaar. 'ffiezierr7 Dansschool B" Axelsestraat 174 Terneuzen Tel. I federatie Dans/eraren Organisaties 01150-12199. Tennisles in de Braakman 1 2,50 p uur incl. gebruik racket en ballen! Niet frS wachten' doen! Jr>\ odor-/port RENAULT: 5 Gil 5-drs 1300 u 1980 9 GTS 1982 9 Tl 1982 9 TSE 1982 PEUGEOT: 305 GR 1978 304Breok 1980 305 Gl Diesel 1982 CITR0ËN: 2CV4 1975 G5 Club 1978 DATSUN: Cherry slolionwogon 1979 Slonzo 1 6 Gl 1982 FORD: Taunus 1 l LPG 1980 RENAULT: 14 Tl 1981 14 TS Irekh. zonnedak l.p.g 1981 14 GTl 1981 14 LS 1980 PEUGEOT: 504 Gl Diesel 1978 505 GR 1979 604 SI LPG 1979 MAZDA: 626 Sedan 4-drs. 1 6 1982 MITSU: BISHI: Colt Gl 5-drs 1980 MINI: Metro L 1982 1000 HLE Mayfoir' 1983 RENAULT: Fuego 6 TL 1980 Fuego TL 1981 20 l Irekhook zonnedok 1977 20 Tl l p g 1979 OPEL: Mania 1 9 N hatchback 1980 Rekord 2 0 5 4 drs 1 p g 1981 Astono 2 0 diesel 4-drs 1979 TALBOT: Bogheero 5 1977 15 Gl Irekhaak zonnedak 1981 TOYOTA: Corolla de luxe 1979 VOLVO: 345 01 outomain 1980 RENAULT: 18 Tl 1980 18 TS 1981 en 1979 18 GTS 1 p g. 1'981 18 GTl 1650 cc 5-versn 1981 18 automatic 1981 18 GT diesel 1981 VOLKS Possot stationwagen diesel 1978 WAGEN: Goll SC 1500 CC 1981 Derby GIS 1300 CC 1981 PEUGEOT: 505 GR hoofdsteunen en trekhaak nov 1981 MAZDA: 929 '5' hardtop nov 1977 Op een zeer goede lokatie in het nieuwbouwplan "Oude Vaart" bouwen wij deze prachtige woningen. De woningen worden traditioneel gebouwd, met gebruik van bijv de volgende materialen, hardhouten kozijnen, ramen en buitendeuren, dubbele beglazing, uitstekende isolatie, speciale isolerende begane grond vloer en ankerloze spouwmuren tussen de woningen Dus beslist geen geluidsoverlast en minimale stookkosten. Indeling: Door de m de zijgevel geplaatste voordeur bereikt U de hal, waar zich toilet en verdiepingstrap bevinden Vanuit deze hal komt U in de royale L-vormige woonkamer met open haard Via de keuken bereikt U de praktische bijkeuken, waardoor de garage bereikbaar is. Op de eerste verdieping vindt U drie ruime slaapkamers en een luxe badkamer Eén slaapkamer is voorzien van een extra grote bergkast Op de overloop een vaste trap naar de grote zolder met tuimeldakraam met mogelijkheid voor 4e slaapkamer KOOPSOMMEN VRIJ OP NAAM VANAF ƒ155.000,- Vraag vrijblijvende informatie bij: AANNEMINGSBEDRIJF A Mr.F.J. HAARMANWEG 53 %4# TERNEUZEN -TEL. 01150-13954 'Gal 10-1 Sta:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 60