sociaal centrum 1 Zuiderduin OPELCORSA KRUISWERK familie berichten Diner-dansant Modeshow DINER-DANSANT MODESHOW Eline Mode C.R. Slot Ostende UITNODIGING 39,50 p.p. Golden Tulip Hotel wijkverpleegkundige m/v medewerk(st)er schoonmaakdienst 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 28 APRIL 191 ZA Lieve oma hartelijk gefeliciteerd: met uw 64c verjaar •:dag Op 8 april waren onze ouders FRE RIJK en :j: JO RIJK-PRIEM X 25 jaar getrouwd. Wij zouden het leuk vinden u op de receptie te ontmoeten die gehouden zal worden op vrijdag 4 mei a.s. van 19.30-20.30 uur in 'De Zwaan', Kerkplein 47. Kapelle. Rosalda en Anton jij: Jeannet en Jan ij Ronme •A Schore. april 1984 jij: Bredeweg 17 ijij Op vrijdag 4 mei zijn onze ouders en grootouders j: jij: C. P. VAN DER BNDT en ji J. VAN DER ENDT-PONSE ij: 40 jaar getrouwd Gelegenheid lot feliciteren op vrijdag 4 mei 1984 j: v van 18 30 tot 20 00 uur in cafe-restaurant 'De :j jij Kroon' te Kwadendamme ij i;i Namens kinderen en kleinkinderen ji Piccardtstraat 8. 4461 LC Goes j:i Op 5 mei 1984 hopen onze ouders, schoonouders, jij opa en oma LAL'RENS JOBSE WILHELMINA JOBSE-ROELSE jijite gedenken dat zij 45 jaar geleden in het j: ijijhuwelijk zijn getreden ij jijiZij die hun willen feliciteren kunnen dit doen van ji £16.00-17 00 uur in zaal 'Rehoboth'. Rehobothstr. :j jijil. te Oost-Souburg. ji jijiLau en Corry Nel en Ko ji Albert. Rens Adne. Wilma, Nelleke ij j:j Huib en Albertje Herma, Rens :j Op woensdag 2 mei hopen onze geliefde ouders ji en grootouders J. GIDEONSE M. GIDEONSE-MEYKRS jij de dag te gedenken waarop zij 50 jaar geleden ij zijn getrouwd Hun dankbare kinderen ij en kleinkinderen ij j:j Zij die hen willen feliciteren zijn van harte j: ij: welkom van 20.00 tot 21 30 uur in 't Waepen van ij j:j Veere'. Markt 23. Veere. j: jij Lepelstraat 15. 4354 KH Serooskerke (W ■j Op D V 2 mei 1984 hopen wij Ij IZ. TANGE ij en M. TANGE DEN DECKER ij samen met onze kinderen en kleinkinderen ons ji 50-jarig huwelijksfeest te vieren ji Gelegenheid tot feliciteren op 2 mei 1984 van i :i 16 00 tot 17 30 uur in hotel 'Du Commerce jj Loskade 1. Middelburg 5 4337 LH Middelburg, apnl 1984 ij Segeerssingel 54. g Op woensdag 2 mei a.s hoopt ij MEVR. M. P. MANGK-DUVEKOT jij haar 80e verjaardag te vieren. jij iji Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 2 mei :i jij a s. van 16 00 tot 18 00 uur in de landbouw. Grote ij x Markt 38. Goes jij: 5 mei 1984 wordt MOEDER ijij 90 jaar. ji Wij willen u graag ontvangen op de receptie van ij v 15.00 uur tot 19 00 uur in Hotel Wiiheimma, iji Noordstraat te Domburg Bep Jellema Van Teylingenpark 3 4357 AX Domburg jij; Domburg, april 1984 Ons 65-jarig huwelijksfeest werd mede door uw belang stelling. gelukwensen, bloemen en geschenken voor ons een onvergetelijke dag. Hiervoor onze hartelijke dank. 3701 BC Zeist, april 1984 De Looborch, Woudenbergseweg 42. Langs deze weg willen wij allen hartelijk danken voor gelukwensen, cadeaus, bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk. Marien en Nel Gelok 's-Heer Hendrikskinderen Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder LEINTJE DE VOS-VAN BELZEN betuigen wij onze oprechte dank. Mede namens kinderen. Amemuiden, april 1984. Voor uw bewijs van hartelijk medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zeer geliefde zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder NEELTJE SIEREVELD-WONDERGEM betuigen wij hierbij onze oprechte dank. Amemuiden, april 1984. Van Vollenhovenstraat 9. Het is ons onmogelijk allen persoonlijk te bedanken, maar diep getroffen door het vele medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve onvergetelij ke man, onze zeer zorgzame vader en opa HENDRIK PLEIJTE betuigen wij hierbij onze oprechte dank Uw warme vriendschap en belangstelling was ons tot grote steun. Namens de familie: C. C, Pleijte-Meulmeester Amemuiden, april 1984. Molenweg 71. Voor de vele bewijzen van belangstelling tijdens de ziekte en het medeleven ondervonden na het overlij den van onze lieve zuster, schoonzuster en tante JACOBA PIETERNELLA MEIJERS-GEERTSE betuigen wij u allen onze oprechte dank inzonderheid H H. doktoren en verplegend personeel van huize 'Dei Boede' te Koudekerke voor hun medische behandeling en liefdevolle verzorging. Familie Geertse Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de blijken van medeleven en belang stelling tijdens zijn ziekte en bij de begrafenis van onze geliefde broer, zwager en oom PIETER SCHOUT heeft ons diep getroffen en heeft ons veel steun gegeven in deze moeilijke tijd. Wij betuigen u hiervoor onze zeer erkentelijke dank. Fam. Schout Rilland-Bath. april 1984 Langs deze weg bedank ik u voor de belangstelling en de bijzonder vele blijken van medeleven na het. overlijden van mijn man GOMMERT CHRISTIAAN KOLE (Ronnie) Het is een grote steun voor ons. Namens de familie E. Kole-van Eerten GEMEENTE VEERE het af- Openbare receptie ter gelegenheid scheid van gemeente-archivaris N. VELDHUIS Per 1 mei 1984 zal de heer N. veldhuis zijn werkzaamheden als gemeente-archivaris van Veere beeindigen. In verband hiermede biedt het gemeentebestuur de heer Veldhuis een openbare receptie aan. welke zal plaatsvinden op woensdag 2 mei 1984 1984 van 17 00 tot 18.00 uur in de raadzaal van het stadhuis te Veere Een ieder die afscheid wil nemen van de heer Veldhuis is in de gelegenheid dat tijdens deze receptie te doen. Er bestaat tevens gelegenheid kennis te maken met de heer A. J. H. M. Prinsen, die de heer Veldhuis als gemeente-archivaris opvolgt. i Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 1 te Dirksland reünie voor alle oud-medewerkenden op D.V. zaterdag 15 september 1984 vanaf 09 30 tol 18 00 uur Belangstellenden kunnen zich opgeven door overmaking van een bedrag van f 15.- op postgiro 190 351 t n v Stichting Het Van Weel- Bethesda Ziekenhuis te Dirksland. met vermelding van reünie' Na ontvangst van het bedrag zal het programma aan u worden toegezonden damesmode - badmode Op zaterdag 5 mei a.s. organiseren Eline Mode en café-restaurant Slot Ostende te Goes in de Slotzaal een Tijdens het diner wordt een exclusie ve modeshow verzorgd door Eline Mode. Voor een sfeer uit de jaren '40 in Dixieland- en New Orleansstijl zorgt de Salt Lake Jazz Band. Daar het aantal plaatsen beperkt is, ver zoeken wij u tijdig te reserveren bij onder staande zaken. Lange Vorststraat 37, Goes, 01100-30940. Singelstraat 5, Goes, 01100-15362. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT stichting voor maatschappelijke dienstverlening op zuid- en noord-beveland Ter gelegenheid van de ingebruikname van ons nieuwe kantoorpand aan de Frans den Hollanderlaan 25 te Goes, willen wij OPEN HUIS houden op 2 en 3 mei a.s. Wij ontvangen u dan graag met een kopje koffie en willen van de gelegenheid gebruik maken u iets meer over gezins-/bejaardenverzor- ging en algemeen maatschappelijk werk te vertellen. Hiertoe is een kleine tentoonstelling ingericht, worden er dia's en videofilms vertoond en zijn medewerk(st)ers gaarne bereid uw vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn van harte welkom op: woensdag 2 mei van 19.00 - 21.00 uur donderdag 3 mei van 11.00 - 16.00 uur (kinderoppas aanwezig) Graag tot ziens! 19 00 2100 uur| Iedere donderdagavond STEAK-FESTIVAL in Restaurant 'La Corvette' van Golden Tuliphotel Zuiderduin' LA CORVETTE nodigt u uit te komen genieten van een malse, sappige STEAK (naar keuze tenderloin of sirloin) Maak daarbij een keuze uit de talloze salades aan het SALADE-BUFFET En geef uw steak-avond de 'finishing touch' door zelf uw dessert samen te stellen aan het DESSERT BUFFET STEAK, SALADES, DESSERT, KOFFIE voor de vriendenprijs van fcDe Bucksweg 2, 4361 SM Westkapelle (Z.), Tel. 01186-1810. telex 377531 FUNCTIE GEZOCHT Econ. drs. 29 jr., '83 afgest., zoekt werk in Zld op gebied van kwant, econ. analyse, econ. planning. Br. G 827, bur. PZC, Goes. SCHOENEN VOOR MEER LOOPPLEZIER Mephisto schoenen zijn wereldbekend en worden geprezen door eenieder die veel waarde hecht aan schoenen, die heel lekker zitten Voor elke dag, voor stad en land. voor vrije tijd. om le wandelen een echte «all round» schoen Hel schuim rubber in de zool voorkomt moeheid, spaart energie, en geefl U het aangename gevoel alsof U op een dik tapijt loopt. In vele mooie kleuren, voor dames, heren en kinderen. Wereldwijd in i de betere vakhaiidel Informatie en dealer lijst Richard BOUWENS G.A MEPHISTO P.R. Kerkenbos 10-08 NL 6546 BA NIJMEGEN J. A. B. Cramer huisarts geen praktijk tot 7 mei Waarneming dr. Mijnlieff dr Snijder dr. De Greef dr. v. d. Griek dr. v. Dijk De Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening 'Walcheren' vraagt i.v.m, ziekte op haar afdeling gezins bejaardenverzorging le Middelburg een leidinggevende in tijdelijke dienst (part-time) tot de taak van de leidinggevende behoort: het opstellen van een hulpplan; het leiding geven aan, en het begeleiden van de betrokken medewerkers; het begeleiden van het hulpverlenings proces; het verzorgen van de bij de functie behorende administratie; het meedenken in het instellingsbeleid. Voor de functie wordt gevraagd het diploma MBO-SD, het liefst met enige jaren werkervaring in genoemde werksoort. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor het Welzijnswerk. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer P. E. L. Peters, hoofd afdeling gezinsverzorging, telefoon 01180-26951. Belangstellenden kunnen hun sollicitatie, binnen vijf dagen na de verschijningsdatum van dit blad, richten aan: 8estuur van de Stichting voor Maat schappelijke Dienstverlening 'Walcheren' Postbus 323, 4330 AH Middelburg Nederlands Genoot schap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs Avondschool Goes Bergen op Zoom. Uitnodiging Op vrijdag 11 mei a.s. zal een feestelijke bijeenkomst worden gehouden ter gele genheid van het 25-jarig bestaan van de lerarenopleiding voor technische vakken in Zeeland. Het Bestuur van het NGOLB nodigt hierbij oud-docenten en oud-studenten uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Aanvang 15.00 uur. Plaats; Sch. Gem. 'Groot Stelle', Berg weg 14, Goes. NGOLB, Valckeslotlaan 6, Goes. (01100-27299). Kruisvereniging Vlissingen-Souburg De Kruisvereniging Vlissingen-Souburg is een zelf standige basiseenheid, waarin 18 medewerkers, verdeeld over drie teams, werkzaam zijn. Het betreft een all-round wijk in de gemeente Vlissingen. Voorts bieden wij: een collegiale overlegsituatie, teamwerk; Methodische Praktijk Begeleiding Van de kandidaten verwachten wij dat zij hij in bezit is van het diploma MGZ of HBVO. alsmede enige jaren ervaring; openstaat voor nieuwe ontwikkelingen; een positieve instelling heeft ten aanzien van de eerste-lijns gezondheidszorg. De CAO Kruiswerk is van toepassing. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de hoofd- wijkverpleegkundige, Mike van Lieshout, bereikbaar op werkdagen van 08,30-09.30 uur, tel. 01184-13769 (kantoor) of 01187-1715 (privé). Sollicitaties gelieve u binnen 14 dagen te richten aan het bestuur, p a Burg. Stemerdinglaan 98, 4388 KA Oost-Souburg. DER BOEDE een verpleeghuis te Koudekerke, waar somatisch zieke en psycho geriatrische bewoners verpleegd worden, heeft op korte termijn plaats voor een voor 20 uur per week Werktijden; 5 dagen per week a 4 uur per dag. vallend van 08.00 uur tot 12.15 uur. minus een kwartier pauze, waarvan 1 x per 4 weken een volledig weekend. Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer B Dankloff. hoofd huishoudelijke dienst, bereik baar onder telefoonnummer (01185)12 16 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u. onder vermelding van de letters D B binnen 7 dagen na verschijning van dit blad richten aan de afdeling personeels zaken van de ledereen bedankt voor de bloemen e bij de openinq van bar-dancing XENON Beddewijkstraat 17, Middelburg. Enkele super scherpe Hendriks créaties.. OPELCORSA„SPORT" OPELCORSA „COMFORT" 3-deurs met 1 2S motor. Met 2-deurs met 1 2 S motor. Met wisser op achterruit extra bekleding rubber zijstrips luxe matten v.t.a. „extra" bekleding luxe wielsierringen met dop luxe matten v.t.a. tynnelbak binnen jaloezie achter zijwindschermen sport-striping super plus HV schuif-kanteldak sport-stuur portierbakken sport-alu-wielen filtravedo zongordijn tunnelbak brandblusser/verbanddoos/ digitaalklok sleepkabel/set reserve lampen portierbakken ML behandeling sportpook ML behandeling en een Super Plus HV Auto Hendriks prijsf 17.250,- schuif-kanteldak Prijs rijklaar f 20.355,-- In 3-deurs uitvoering 12 S motor Auto Hendriks prijs f 18.855,-- Uw VOORDEEL f 1.500,-- Auto Hendriks prijs f 16.995,-- zolang de voorraad strekt Uw voordeel f 1.729,-- /lulo hendriks Klein Frankrijk 31 Goes tel. 01100-16210 15 JAAR uw QFQL, dealer in jubileum stemming

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 6