/\ela AUTOBEURS VLISSINGEN bij DIJKWEL VLISSINGEN B.V Ik heb een Algemene Zeeuwse voorm'n gezins-W.A C—oiiege DELTA COLLEGE een open avond over het MM0-BD GIGANTISCH UITBREIDEN MEUBELFABRIEK BIMECO rakker Zeeuwen en Zeeuwsen hebben een Algemene Zeeuwse voor bijzondere zekerheid TE HUUR GEVRAAGD: vanaf dinsdag 1 mei t/m zaterdag 5 mei Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen - Tel. 01184-12008 24PROVINCIALE ZEEUWSE COURANTZATERDAG 28 APRIL 19^ De Algemene Zeeuwse is goed vooralle schadeverze keringen. Dus ook vooreen V\/ettelijke Aansprakelijkheids verzekering voor het gehele gezin. Da 's nodig. Denk maar eens aan de schade die kinderen bij derden kunnen ver oorzaken, door hun spel of in 't verkeer. Om de premie hoeft u het niet te laten. En zoals bekend wordt de scha de snel en zonder gezeur vergoed. Vraag uw verzeke- ringsadviseur naar de Algemene Zeeuwse. Wist u trou-\ wens dat de Algemene Zeeuwse een bijzonder breed e|t aantrekkelijk pakket verzekeringen voor u heeft? Levend verzekeringen natuurlijk, maar ook ongevallen-, caravanf M boot-, kostbaarheden- en reisverzekeringen. Ook daar weet uw adviseur meer van. Houtkaai 11, 4331JR Middelburg, tel. 01180 - 33000. Chr. Scholengemeenschap voor: Lager- en Middelbaar Detailhandelsonderwijs Lager- en Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs Merwedestr. 1. 4335 XR Middelburg (01180-23951) Beroepsmogelijkheden in de toekomst worden in sterke mate bepaald door de aard van het genoten onderwijs. Op woensdag 2 mei 1984 (aanvang 20.00 uur) organiseert het Middelbaar Middenstands Onderwijs - branche differentiatie. Een praktisch gerichte 3-jarige dagopleiding voor: a. het ondernemersdiploma in een bepaalde branche. Het diploma geeft vestigingsbevoegdheid (A-eisen Vestigingswet) b. een werkkring in het winkelbedrijf. c. andere functies in de detailhandel, met leidinggevende of assisterende inhoud. Programma: 1e leerjaar: algemene oriëntatie Op de detailhandel in het algemeen 2e leerjaar: feitelijke vakopleiding in één van de twee branchegroepen: Voeding: bestaande uit de branches: - levensmiddelen - aardappelen/groente/fruit - zuivel - tabak Kleding: bestaande uit de branches: - textiel - schoenen - koffers/lederwaren - sportartikelen 3e leerjaar: voorbereiding op het eindexamen in één bepaalde branche (levensmiddelen of textiel) Praktijk: De MMO-BD-opleiding kent naast de opleiding in schoolverband stageperioden in de branches.' Toelating: diploma mavo-4; diploma lbo-4 onder voorwaarden; bewijs van overgang van 3- naar 4-havo of opleiding van gelijkwaardig niveau. Aanmelding: De aanmelding voor de nieuwe cursus staat open tot 11 mei. iedereen leest de krant altijd en overal. IlllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll peli Juli WIJ GAAN Bovendien verplaatsen wij onze verkoopafdeling, daarom vragen wij een grote hal te huur met minimaal een opp. van 500 m2 maar een hal van 2.000 m2 mag ook. De directe verkoop van meubelen aan particulieren mag niet op bezwaren stuiten. Deze hal moet gelegen zijn op Walcheren (liefst regio Middelburg - Vlissingen) of op de Bevelanden (liefst regio Goes). Ook hallen op industrieterreinen komen in aanmer king, mits van hieruit direkt aan particulieren gele verd mag worden. Natuurlijk blijven wij intussen gewoon verkopen vanuit onze werkplaats/fabriek totdat een en ander gerealiseerd is. Specialist in eiken, Maalweg 2, Lewedorp, tel 01196-13445. De gehele week geopend ook zaterdags. urnimmuungëi tijdens de beurs grote kortingen op nieuw en gebruikt ook div. meeneem- auto's tegen beursprijzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 24