Schillenboer 'nieuwe stijl' begint proef op Tholen Nieuwe regeling voor Werkplaatsen Walcheren Concert 'What Fun!' niet overtuigend Tentoonstelling van huisvlijt Arnemuiden WISSEL BEVELANDER PZC/streek INZAMELING MET MINI-CONTAINERS ;daj ZATERDAG 21 APRIL 1984 15 THOLEN De schillenboer komt terug op het eiland Tholen. De firma Van Dijke, bestaande worden gekookt, verpulverd en ge uit de neven Izaak en Izaak van Dijke, begint per 1 mei met het ophalen van keukenafval, ^riiwaard va" botuhsme, een ziekte die ontstaat in afval. Op lange ter- zoals groente-, aardappel- en broodresten, m de kernen Tholen en Oud-Vossemeer. Hun mijn zijn de jonge Thooise onderne- bedrijf zal gevestigd worden in de enige tijd geleden geopende industriehal in Sint- mcrs van plan het zo verkregen voed- tsel voor dieren om te zetten in bix- Maartensdijk. korrels De firma Van Dijke heeft weinig weg kilo bruikbare afvalprodukten heeft", zorgd voor de vestiging en de nodige Het ophalen van afval in Tholen en van de traditionele schillenboer, Zij is aldus de nieuwe ondernemer „Boven- vergunningen Het bedrijfsdeskundig Oud-Vossemeer is de eerste stap van van plan met een bestelwagen langs dien moeten de mensen natuurlijk adviesbureau heeft de commerciële de heren Van Dyke in de richting van de deur te gaan. De gezinnen die de niet vergeten dat het goed is voor het mogelijkheden van het bedrijf onder- een grootschaliger bedrijf. Zij zijn schillen verzamelen, moeten die depo- milieu. Natuurproducten gaan weer zocht Deze zijn positief uitgevallen, zelfs van plan aardappelschillen en neren in een speciaal voor dit doel terug naar waar ze vandaag kwamen. De verwachting is dat tachtig procent groenteresten op te gaan halen m ontworpen mini-container van tien, de boer". van de Thooise bevolking aan het Rhoon bij Rotterdam. De nieuwe twintig of dertig liter. Deze moeten de Het bedrijf van de twee Thooise neven project zal deelnemen schillenboeren hopen het bedrijf ren- gebruikers huren voor respectievelijk is opgezet met steun van de gemeente in de twee proefkernen Tholen en h! één «mirten. één «mirten viifent.wint.iir Thnlpn pn ppn bedrijfsdeskundig ad- Oud-Vossemeer worden dinsdag 24 ult öe vernuur van ae april folders rondgebracht om de mensen op te roepen mee te werken aan het project. De afvalprodukten worden tegelijkertijd met het gewo ne huisvuil opgehaald. Uien en prei mogen daar niet bij zitten, omdat die smaakbcdcrvend zijn in veevoer. De mini-containers, die oranje van kleur zijn, worden na leging schoongemaakt op de wagen. De spullen worden vervolgens naar de industriehal vervoerd, waar zij Leraren voor het Beroepsonderwijs Dren. Spreker op dere avond was worden op scherp, din- gelstraot m Goes de auto-en hulssleu- Avondschool in Goes en Bereen nn mevrouw r. RemHnse.Rreel oil r.ro- e'n Veehouders .Ijn hier namelijk tels van een automobilist gestolen. één gulden, één gulden vijfentwintig Tholen en of een daalder. Izaak van Dijke ver- viesbureau De gemeente heeft ge wacht dat de mensen op Tholen dat wel voor zo'n mini-container over heb- mini-container en de verkoop van het Izaak van Dijke toont de mini-containers, die aan de gebruikers zullen worden afval moeten daarvoor voldoende zijn. verhuurd om de schillenin te deponeren ,Ze besparen ongeveer dertig NCVB Kamperland procent op hun vuilniszakken, als je bedenkt dat een gezin gemiddeld drie kwam bijCCIl t-i KAMPERLAND De afdeling Kam- Jublleumbijeenkomst perland van de NCVB hield haar avondschool in Goes GOES - Het bestuur van het Neder- land onder leiding van haar presi- lands Genootschap tot Opleiding van dente. mevrouw M. P. Burger-de Leraren voor het Beroepsonderwijs Dreu. Spreker op deze avond was Avondschool in Goes en Bergen op mevrouw C. Remijnse-Breel uit Gro- h d ht Zoom houdt vrijdag 11 mei vanaf ningen met het onderwerp: Willem erg e uc 15.00 uur een feest ter gelegenheid van de Meroda. Ze vertelde over het het 25-jarig bestaan van de lerarenop- leven van de dichter en droeg enkele leiding voor technische vakken in van zijn gedichten voor. Zeeland. De bijeenkomst wordt ge- De volgende vergadering wordt ge houden in de scholengemeenschap houden op 16 mei. De heer H. J. 'Groot Stelle' aan de Bergweg 14 in Schoenmaker uit Zoutelande. zal het haar programma samengesteld voor Goes en is toegankelijk voor oud- onderwerp behandelen. 'Waarom ik maandag 30 april; koninginnendag. docenten en oud-studenten. nu juist christen ben'. Voor alle leeftijdscategorieën heeft het comité activiteiten op het pro gramma staan. Na feestelijk klokgelui komen de in woners van Ovezande bijeen om 9.00 uur in zaal 'R2' om gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Het poppen en muziektheater 'Bouwen Breeman' geeft om 10.00 voor de peuters Politie in Goes houdt dieven aan van autosleutels GOES Twee jongemannen op een motorfiets hebben vrijdagmiddag bij vervoerd, waar zij een tankstation aan de Van der Spie- De afvalresten Op grond van het beschikbare signa- lement hield de Goese politie op de JGrote Markt de bestuurder van de AOninginneUUg motor, de twintigjarige L. L. S. uit OVEZANDE - Hei Oranjecomite in aan Hij ontkende de sleutels te Ovezande heeft voor de 20ste maal bebben SMJolen. Later kwam A van V. (17) uit Yerseke naar het politiebu reau Hij en had de sleutels by zich en bekende. Koninginnedag What Fun. Bezetting: martin izangj. Els brengen. Zo had de oprichter van de löasi, John saxi'Ernst itoetsen,. Nico band, saxofonist John, weliswaar een gitaar I, Can idrumsi en Sita. Jolande en blaasinstrument in zijn handen, maar Elsken izangi veel verder dan enig obligaat getoeter •l BEEST GOES kwam hij niet Toch was er ondanks al dit gemopper Je moet toch wel aardig kapsones nog wel iets goeds aan What Fun. Zo hebben om als band die amper een waren de drie achtergrondzangeres dansgroep; MIDDELBURG Molenwater 9.30- 18 uur: Miniatuur Walcheren; VLISSINGEN De Piek, 20 uur: Britse punk 'The Angelic Upstarts'. ZONDAG (eerste paasdag) 's-HEERENHOEK De Geveltjes, 15 uur- Optreden jazzorkest 'The Noisy Oysters'; HULST Basiliek. 9.30 uur: 'Kro- nungsmesse' door het Hulster Ge mengd Koor; SAS VAN GENT De Speye, 12 uur: koffieconcert door harmonie 'De Ver- eenigde Vrienden'; WESTKAPELLE De Hooizolder, 15 Bevelanden 1840-1940'; zon. 14-17 uur: werken van Carla Pols en Maarten Loof; v.m. Wit-Gele-Kruisgebouw, zat. 10-12 uur: expositie van fossielen, minera len en curiosa van Jan Goethals; DOMBURG Biologisch Museum, zat. 10-17 uur: De natuur in Zeeland 'Dieren in de natuur'; DREISCHOR 'In d'n aoren wereld; dag. 10.30-17 uur: werken drie ama teurkunstenaressen; GOES Museum, zat. 11-17 uur: 'De tocht van het boos rood konijn' werken van Jeroen van Westen (t/m 11/5); a/b Klippen Avontuur za. zo. en 10-17 uur: 'Binnenvaart op de in Korteene KORTGFNE - De dornsverenicine iaar bestaat te spotten met je pu- sen Sita. Jolande en Elsken erg aar- De aorpsveremgmg u u,w die Weliswaar was een van hen zwaar van Kortgene heeft voor de vienng een voorstelling van koninginnedag (maandag 30 de kleuters. Het april) een programma samengesteld. bliek. Want dat deed What Fun vrij- dig Weliswaar was een van hen dagavond in 't Beest te Goes. De gehinderd door een schorre stem (wat ongeveer 175 aanwezigen wachtten trouwens funest is voor een achter voor ae peuters en ae ttieuiers. nei apuu een prugraimua sanieugesieiu. -------- - mnnriranmtrpsi mmr hnHm evenement wordt gehottden in de De Ko.Unkh.ke Mmdekverenigtng tïo^ed^dse"^^'ïïE'EÏK'gJïïïrS Ovezandse lagere school. Na de offi- EMM haalt's morgens de kinderen op -- -■- --- ver«rPiPkPn hü wat dP hand vPrdPr ctele opening door wethouder p. L. bij het scholencomplex om hen te ,ue,le"d""ï,°e°, 'Tte rirtHs"* JIÏ b™ht was dat mooi meegenomen Peeters kan de jeugd een tiener-disco- vergezeUen naar het Kerkplein in de ae single ine ngmsmewon ennetiec hen bal bezoeken .aanvang 10.15 uur), 's Hoofdstraat, waar de kinderspelen «el gaan horen Maar mets bleek Maar me;eeiiptlarleufa"""QesbeiJ Middags kunnen geïnteresseerden worden gehouden, 's Middags is er een ™,nder het PubI'ek gJL1vrudLavond duideHik eewnr deelnemen aan een stratenspel Aan optocht met medewerking van het toch overduidelijk liet merken dat ondanks al dit eemooDer mae deze activiteiten nemen bewoners van Zeeuws Drum Corps Blue Spirit' en °ok dat nummer tot het repertoire den- Ondanks al dit mag acht Ovezandse straten deel Vanaf de Color Guard van dit Middelburgse ectt." SS Eb nteTo^eU Slaven Ze 9.30 uur gaan de deuren van tal van korps. Vervolgens zijn er volksspelen J horecagelegenheden open voor het en de dag wordt 's avonds besloten KRO-play-back-show; Lunchcafé, zat. 9-18 uur: onderwater foto's van Tonny Kostermans (t/m 28/4); Prentenhandel Van Sabben, zat. 10-17 Jubileumconcert Aiemehassus Blues uur: aquarellen van Trees Verwilligen Band; Grote Kerk, 20 uur: orgelconcert door Kees van Eersel; GROEDE De Drie Koningen, 11 ders; uur: Paasconcert door muziekver. HAAMSTEDE 'Eendracht maakt macht'; MIDDELBURG Molenwater, 9.30- 18 uur: Miniatuur Walcheren; The Cavern, 1G uur: optreden heavy- bouwwerk tuigen metal formatie 'Picture'; VLISSINGEN Vestzaktheater, 16 uur: gitaarconcert door Leo Heijdra; (t'm 12/5); HULST Stadhuis, za., zo., en ma. 11-18 uur: werken van zondagschil- 'De Bewaerschole, za. en ma. Paastentoonstelling; HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 zon. 13-17 uur: oude land- traditionele Oranjebal. Dit is overi- met een Oranjebal. Voor de beste en gens slechts een greep uit het totale 'origineelste creaties in de optocht zijn activiteitenpakket. verschillende prijzen beschikbaar. RUIM HONDERD INZENDINGEN vermurwen en dat betekende dat ze deden beiden onopvallend werk, maar ook daarmee al niet hoog scoorde. voor zover het te horen was klonk het wel redelijk. Helaas konden die twee het geluid van de negenmans-forma- Dat gold namelijk ook al voor de tie niet dragen. Het merendeel van nummers die de 9 leden van What Fun het publiek ging vrijdagavond dan wél brachten Al dat werk klonk gezel- ook onbevredigd naar huis. Het was lig en opgewekt, zoals dat trouwens wel gezellig, maar dat kan het in een meestal het geval is met reggae en café ook zijn. En de aankondiging van latin-rock, maar er was geen enkel lead-zanger Martin dat 'The right side nummer dat er echt uitsprong. Het won' vandaag (zaterdag) in Zierikzee was leuk en dat was alles Reggae wel gespeeld wordt is alleen maar een heeft bij veel bands de eigenschap dat zeer misplaatste vorm van klanten- het snel verveelt en What Fun deed er binding. niets aan om daar verbetering in te R. S. ARNEMUIDEN - Het ling is een initiatief van Verenigingsgebouw De zes particulieren in Ar- Arne Arnemuiden nemuiden en Klevers- „Het is zuiver een ten toonstelling. Mochten de deelnemers met de KAPELLE - De Vroone, zat. 13-17 £1 uur: 'Fotografie in Nederland 1920- FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Roxy II, zat. 1940'; KATS Galerie Zwaluwenhof, zat. 10-18 uur: schilderijen van Piet van 't Hageland; naarscentrum, zat. 10-13 uur: Werken van Bernard Kirchgaesser (t/m 3/5): vromt vormt vrijdag 27 kerke. Eind vorig jaar bezoekers tot zaken kunnen of willen komen, •oor een in het gemeentelijke in- dan vragen wij de deel- formatieblaadje 'Raad- nemers dit na de ten- huisklanken'. Het aan- toonstelling af te hande gen wordt namelijk de tal aanmeldingen naar len. Zo wordt voorko- eerste 'huisvlijt-ten- aanleiding van deze op- men dat er spullen wor- Arne- roep heeft 'de verwach- den meegenomen en dat onderkomen groot aantal 'kunstwer ken'. Op deze twee da- en ma. 21.15 uur Deense "snoepjes MIDDELBURG - Zeeuws Kunste- toonstelling' «roe- ruep nee.i oe verwacn- oen meegenomen en nat rirnl lit ir 7.a. 14 en 19 en zn en ma. naarscentrum. zat. 10-13 uur: Werken ™uldcn„ Hooiden, t.ngen van de orgamsa- er lege plekken ont- Ruim dertig inwoners tie ver overtroffen staat staan staat in het Arnemuiden doen in een brief van de initia- schrijven van de organi- in Tirol, 16 jr. za. 14 en 19 en zo. en ma. 14, 16.30 en 19 uur: Robin Hood, a.l.; Cinem'Actueel I, zat. en zo. 15, 17.15, De Vleeshal, 13-17 zon. 14-17 uur: 20 en 22.15 en ma. 15, 17.15 en 20 uur: Ciske de rat, a.l.; Cinem'Actueel II, za., zo. en ma. 14, 16.15 en 21.15 uur: Ciske de rat a.l.; werken van David van de Kop en foto's van Hans Biezen Zeeuws Mu- seum, zat. en ma. 13.30-17 uur: werken onhandig van Jac. Jongert; voorwerpen er aan mee. Zij hebben tiefnemers. Cinem'Actueel III, zat. zo. en ma. 14, Galerie 'De Wijnstock', zat. 11-12.30 16.30, 19 en 21.30 uur: Schatjes, 12 jr.; en en 14-17 uur: eieren, ikonen en meer dan honderd ei- Tijdens de tentoonstel- gemaakte ling zijn veelsoortige ingezon- werkstukken te bewon deren, die slechts eén ding gemeen hebben: Ze Grand, zat. 19 en ma H en knipsels van div. kunstenaars (Urn muiden opent de eerste hebben alle betrekking ----- Arnemuidense huis- op de besteding van GOES 19 uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l.; 21/4); za. zo. en ma. 21.30 uur: Trading Antiquités places, a.l.; HULST De Koning van Engeland, 28/4): Witte. zat. 10-18 uur: werken van Petra van Kalkar (t'm za. 19 en 2,30 en zo. en ma 14.30 en 18.45 uur: Het snelle slippertje, 18 jr.; za. 19 en 21.30 en zo. en ma. 13.45. 15, 18.45 en 21.15 uur: Ciske de rat. Galerie Montpamasse, zat. 14-18 uur: werken van Bernard Charoy, St.-Janstraat 41, zat. 14-17 uur: touw- plastieken van Anneke Ruimsehotel; vlijttentoonstelling vrije tijd. Het is niet de vrijdag 27 april om zc- bedoeling dat er tijdens ven uur 's avonds. de expositiedagen spul- De huisvlijttentoonstel- len worden verkocht. sa tie. Nadat burgemeester Markusse vrijdagavond de openingshandeling heeft verricht, kan het publiek tussen acht en tien uur 's avonds in De Arne terecht. Zaterdag 28 april is de Arne voor dit doel geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. i.l.; zat. 19 en zo. en ma. 13.45 en 16.15 Ambachtencentrum Demerary, zat. 9- 17 uur: diverse ambachten en exposi ties; a.l.; za. 21.30 en zo. en ma. 18.45 en OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 21.15 uur: Scandalous, a.l.; za. 21.30 en zat. 10-12 en 14-18 uur: werken van zo. en ma. 18.45 en 21.15 uur: Vier Jan Verschoore; vuisten slaan op hol. a.lza. 21.30 en VEERE - Museum 'De Schotse Hui- Aardappelen bintje bonken 83-1,10. groot 10-12 30 en 13 30-11 uur: «WW» kas bloemkool VOORSTEL B EN W VLISSINGENr Groenteveiling Barendrceht, 20 april 1984 zo. en ma. 16.15 en 21.15 uur: Thunder, zen'. 'Verknocht en niet te scheiden' de verbondenheid Oranje-Veere; uur: The world according to Garp; VLISSINGEN Stedelijk Museum, ma. 20.30 uur: The live of Brian; OOSTBURG Ledel. za. 19.15,m zo. 14 en 20 en ma. 14 en 16.30 uur: Vier kunstenaars. 1-4.50,10 2.20-3,50. 12: 1.40-2,60,15. 1. -1,40, bospeen 2,60 2.60-3.20. Chinese kool 50-71. bos kroten 1.36-1.73 paksooi 41-77 peterselie 38-94. postelein 70-2.50, prei 65- n 15,70-16,70. spinazie 1,07-1.99. spitskool vuisten slaan op hol, a.l.; za. 21.30. zo. 16.30 en ma. 20 uur: Heiser als Lava, 18 jr.: RILLAND Arkgebouw, za. 21 uur: Rear window; Galerie Marquis. 13.30-17.3C -GEN - Het college van b en i Vlissingen stelt de gemeente- In dat krediet van 740.000 van de rekening-courant, willen b en gulden is een bedrag van 280.000 gulden vervat voor de aanschaf van daarnaast nog de rente daarvan voor rekening te nemen, 17 uur: werken uit stock en nieuwe 2ó-47. witlof kort'super 3,70-4,30. kort ia wijziging van de gemeenschappelij- een damwand. B en w streven er naar De gemeenteraad zal vrijdag verder aanwinsten 1983. 3,30-3.90, kort IB 2.80-3,40, lang ia 3,90. ke regeling Werkplaatsen Walcheren, de raad in de vergadering van mei met een keuze maken uit twee kandidaten TERNEUZEN Luxor, zat. 13.45, 16, Bethesda-St. Josephziekenhuis: en 21.45 en zo. en ma. 13.45,16,19 'Pastels' van L. Vlieger (t'm 15/5 voorstel te doen tot de verlening van functie van mynmeester van de Vhs- singse vismijn. De kandidaten voor Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie- lang IB 3,30-3,80, kort 2 1,80-3.20, lang 2 De nieuwe regeling maakt het onder het opgestelde plan te komen en een die zich hebben aangemeld voor de ken van Wim Krull, 1,50-2.60, 3 l.-- -2,40, aardbeien 1,50-1,70 meer mogelijk niet-gemeentcraadsle- voorstel te doen tot de Tuinbou- ..ling Walcheren. den le benoemen in het algemeen het benodigde krediet Aardappelen bintjes bo 80-105, gr 66-83. dr bestuur van de regeling. Omdat de en 21.15 uur: Ciske de rat, a.l., za. 16 en Reptielenzoo Iguana'. 14-17.30 uur: 13-25. kr 37 eerstelingen gr 752-810. dr leden van het algemeen bestuur wor- 21.45. zo. 16 en 21.15 en ma. 13 45 en expositie van levende reptielen, amfi- 627-698, kr 547-600. appelen golden deli- den aangewezen door de gemeente- 21.15 uur: Curse of the pink panther, bieèn en insekten. cious 60 70 66-70, 70 80 88, 80 90 111 tomn- raad, kan volgens het college de De Stichting Dierenasyl Zeeland- Dierenasyl al; za. 13.45 en 19.30. zo. 13 45 en 19 en YERSEKE 'Atelier Dam Twee', zat. ten AI 426-448 BI 419-448. Cl 402 paprika gemeenteraad voldoende invloed Zuid kan wat het Vlissingse college maar SQ7.R9S ftrnpri-on' nnrlilvlp MWft nrpl deze functie zijn de heren J. J B de Looft, thans administrateur bij het vismynbedrijf. en W. Gerssen, uitvoer der bij een bouwmaatschappij in Alk- ma. 16 en 19 uur: Vol gas met Herbie. al; 21.30 en zo. en ma. 14. 19 en 21.! Ciske dè rat. a.l.; - expositie schaal-en schelp- "'f a o^n'^'n blijven uitoefenen op de gang van betreft rekenen op f werken diverse kunstenaars; zaken binnen het samenwerkingsvi t r~ EUU1 9D UlLH.-Ilin.UUl U O lUI-.lb. 1'! VLISSINGEN Alhambra I. za. 19 en IJZENDIJKE Museum, za.. zo. en 68.128 12 45.53 15 33.40. sla 17 18 32. 20 22 band. Het voorstel komt vrijdag 27 01 on 1 a in 01 on ma. 14-17 uur: 'Over en rond het 31.33, 23 24 46-48. 24 25 44.32 - 59-63. spina- april aan de orde tijdens de vergade- trekpaard'. zie 70-112, bosselderlj 60-71. kassmjbonen II ring van de gemeenteraad die om Alhambra II. za., zo. en ma. 19 en 21.30 ZIERIKZEE De Eenhoorn, za. 11- 767-816. kassmjbonen l 1169. rabaiber 38- 14.00 uur begint. extra subsidie bijna elf mille. Deze subsidie B en w stellen de raad voor, een uur: Vier vuisten slaan op hol, a.l., zo. en ma. 14 uur: Robin Hood, a.l.; De Piek. ma 21 uur Rear window: ZIERIKZEE De Concertzaal, za., zo. en ma. 20 uur: Schatjes. 12 jr.: zo. en ma. 14 uur: De duivel hale je, a.l. TENTOONSTELLINGEN 17 uur: werken amateurs. 'De Vagher'. za - zo. 11-17 uur: werken van Gerrit van der Ven HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten 1 AXEL - Streekmuseum Het land Zeeuusch-Vlaanderen - Alarmnummer van Axel', zat. 13.30-17 uur: Vlas en oil50-12200 (brandweer en ambulance), zaad tot linnen'; Telefonische hulpdienst Zeeland, tel Galerie Bellemans iKindergalenj), 01180-15551. dag en nacht bereikbaar zat. 10-18 uur: Illustraties van Dag- Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in mar Stam (t/m 28'4l nood.tel 01180-36251. van 10.00-24 00uur- Galerie Sly kdreef 1 la. zat. 10-18 uur: weekendsvan 20 00-24 00 uur •Mnrtpme knnct Pn 1QR4- Stichting Blijf van m n lijf Zeeland, tel. 0D,nnM M w r 01184-14645. dag en nacht bereikbaar BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614. 13.30-17 uur: werken van Etta Meiner, Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Stichting Etcetera. 14-17 uur: 'Schor- Orpheuswerkgroep huwelijk en homofi- ren tussen zoet en zout; lie. tel. 01184-72161 67:r.adys42-57 komkommers253037.3035 De raad wordt verder gevraagd een bijdraagt...^ -t'p-5L06t65 40-pVo6 8^5f p°,^'-r2ia- n krediet van 388.000 gulden beschik- en huisvesting. Voor '82 kw 2^SaSfm'S ^MI7 baar Ie st<,"en voor de (Jennnchting neer op een bedrae van ruin oj „nrii veiimp nm o uur nn.wr.or van het gebied Slykstraat en omge- gulden. Het exploitatietekort ving. In het betreffende gebied zyin in stichting bedraagt de afgelopen maanden bijna zestig ter woningen gebouwd heeft betrekking op het jaar 1982. In voorbereidingsbesluit te treffen om dat jaar is een nieuwe subsidierege- woningbouw op lokaties aan de Mo ling van kracht geworden, op grond zartlaan, Lekstraat en Westerzicht waarvan de gemeente nog slechts mogelijk te maken. de kosten van personeel Tijdens inspraakavonden is de wens Dinsdag 24 april veiling om 9 uur. aanvoer tot 8 30 uur Woensdag 25 april en vrijdag 27 apnl veiling om 13 00 uur Informatie-avond over betekenis van dromen MIDDELBURG - Het Surati Raj- steld. dat voorziet in de aanleg van neesh Meditatie Centrum aan de een woonerf en krijgt een bydrage in Brakstraat in Middelburg houdt vrij- de kosten van het ryk van 180.000 dagavond '27 apnl een mformatieby- gulden. B en w doen de raad verder stichting uit te keren. Omdat de eenkomst over de betekenis van dro- een voorstel waarin wordt gevraagd nieuwe subsidieregeling met terug- men in het dagelijks leven. Ten on- een krediet beschikbaar te stellen rechte is in de krant van vrijdag voor de nadere uitwerking van een an de bewoners naar voren geko- )00 men om de bestemming 'openbare en de bijzondere doeleinden' die op de be- dat jaar ech- treffende terreinen ligt. te wijzigen 'openbaar groen'. B en w willen 107.000 gulden. Uit de jaarre de Slijkstraat kening van de stichting blijkt echter niet tegemoet komen aan deze w en de Bakkersgang kunnen nu wor- dat een navordering btw in rekening hoewel de oorspronkelijke bouw den heringericht. In overleg met de is gebracht die betrekking heeft op plannen wel zijn aangepast aan enke bewoners is daarvoor een plan opge- de periode 1977-1981. Omdat de subsi die in die tijd nog was gebaseerd op hel exploitatietekort vinden b en w het redelijk dit bedrag alsnog aan de vermeld dat deze byeenkomst giste- plan voor de renovatie v ren gehouden zou worden. erkende kracht is ingegaan, waar door de stichting gedurende enige i de Vissers- tijd gebruik moest blijven maken le wensen van bewoners. Het verle nen van de bestemming 'openbaar groen" zou een uitbreiding betekenen van de bestaande groenvoorziening, hetgeen in tegenspraak is met het ge voerde beleid. B en w zullen pas in een later stadium met voorstellen komen voor de bebouwing aan de Beaufortstraat en Kievietsprcnk. Streek VVV opent kantoor in Yerseke YERSEKE De streek VVV in Yerse ke opent maandag 7 mei haar nieuwe kantoor aan het Kerkplein 1 in Yerse ke om 18.00 uur. Voorafgaand aan de opening wordt een rondvaart over de Oosterschelde gehouden en na afloop is er een receptie in restaurant 'De Oesterbeurs' in Yerseke. Afgevaardigden van de gemeenten Reimerswaal. Kapelle. Goes en Borse- le en de heer J. B. Ventevogel. gedepu teerde van de provincie Zeeland, zul len bij de opening van het nieuwe kantoor aanwezig zijn De openings plechtigheid bestaat uit het lujsen van de vlag voor het VW-kantoor onder het zingen van een VW-lied door de schooljeugd van Yerseke. Bijeenkomst NCVB in Wissenkerke WISSENKERKE - De afdeling Wis senkerke van de NCVB hield haar maandelijkse byeenkomst onder lei ding van presidente mevrouw Van de Berg-Breuze Ds Baks hield tijdens de byeenkomst een lezing over Huwelijk en gezin'. De volgende bijeenkomst van de afdeling is woensdag 9 mei. Dan houden mejuffrouw Graaf en de heer Mol een inleiding ov^r maat- schappelyk werk. Koninginnedag in Borsele BORSELE - Het Oranjecomité Julia na in Borsele heeft voor de viering van koninginnedag weer een uitge breid progra- mma samengesteld. De festiviteiten beginnen, nadat tussen 8.00 uur en 8.15 uur de klokken zijn geluid, met kinderspelen (9.00 uur) op het plein naast de kerk. De peuters kunnen zich bezig houden met kegels gooien en blokjes stapelen. Voor de kleuters is er ezeltje prik en bussen werpen en de kinderen van 6 en 7 jaar kunnen puzzel leggen en bal in een clownsmand gooien. Verkleden en skippy-balspringen staat op het programma voor de 8 en 9-jarigen en de kinderen van 10 en 11 jaar kunnen zaklopen en kussengevecht houden. De 12 en 13-jarigen kunnen was op hangen en kussengevecht houden. Om 12 45 uur moeten de deelnemers aan de optocht van versierd fietsen en voertuigen zich opstellen voor 'Vy ver zicht'. Om 13.00 uur begint daar een show van majoretten en muziek. De optocht start om 13.15. Rond 14.15 uur beginnen op het plein naast de kerk volksspelen. Men kan zich bezig houden met kussengevechten, zaklo pen voor paren, mastklimmen. stoe lendans. touwtrekken en ringrijden per fiets voor paren. Rond 17 30 urn- wordt gepauzeerd tot 19.00 uur. Dan begint de prijsuitreiking ban de volks spelen en de optocht. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is er een rad van avon tuur" voor kinderen en vanaf 21.00 uur draait het rad van avontuur voor ouderen. Dan begint tevens het Oran jebal. Om 22.00 uur is de trekking van de verloting. Collecte DRIEWEGEN - De opbrengst van de collecte ten bate van de Nederlandse Hartstichting bedroeg in Driewegen ƒ383,75. Bebouwingsplan Kievitlaan Goes GOES De plannen zijn gereed voor de invulling van het terrein aan de Kievitlaan in Goes, waar tot voor kort het in een semi-permanente be huizing ondergebrachte expeditie kantoor van de PTT heeft gestaan. Het dagelijks bestuur van de gemeen te wil van de strook die aan de Kicvitlaan grenst een bouwkavel maken met ruimte voor twee half- vrijstaande of drie aaneengesloten woningen. Daarachter kan een parkeerterreintje worden aangelegd met ongeveer 32 plaatsen. De woningen aan de noord kant van de Heermsseweg kunnen er een strookje tuin bij krijgen en verder wordt rekening gehouden met een uitbreiding van de Kohnstammschool met het oog op de integratie van kleuter- en lager onderwijs De ideeën die het dagelijks bestuur van de gemeente Goes voor de PTT- kavel heeft, komen woensdag aan de orde in de Goese raadscommissie voor ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, gemeentewerken, milieu en verkeer. Ook besproken wordt de ver betering van het kruispunt Middel burgsestraat Westsingel-Ravelijn de Groene Jager Scheldestraat in Goes. De commissie vergadert om 19.30 uur in het Goese stadhuis. Groot deel van Goese binnenstad wordt afgesloten op bevrijdingsdag GOES in verband met de festivi teiten in het kader van de nationale bevrijdingsdag is zaterdag 5 mei een groot gedeelte van de Goese binnen stad afgesloten voor het verkeer. Het betreft hier vrijwel alle straten in het gebied tussen de wallen, de Voorstad en de Jacob Valckestraat. Ook parke ren is hier niet mogelijk tijdens het evenement. Het organisatiecomité van het Goese bevrijdingsfeest begint vrijdag 4 mei met het inrichten van de binnenstad. Automobilisten kunnen dan nog wel het terrein verlaten, maar niet meer oprijden Het comité plaatst vanaf 13 00 uur hekken rondom het gebied. De binnenstad is om 18.00 uur hele maal afgesloten voor het verkeer In verband met de dodenherdenking wordt vrijdag een uitzondering ge maakt voor de route Zusterstraat- Singelstraat-Korte Kerkstraat-Grote Markt. Het gebied 'Nivo's' blijft 4 en 5 mei bereikbaar via de route Nieuwstraat- Stoofstraat-'s Heer Hendrikskmde- renstraat. waardoor deze wijk op bei de dagen per auto te bezoeken blijft De Nieuwstraat wordt vanaf de krui sing met de Stoofstraat wel afgesloten voor het verkeer. Collecte KAMPERLAND - De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in Kamperland 1249,50 opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 39