Spanning top vierde klas zondagvoetbal te snijden l r Zaamslag nog steeds in de stijgende lijn VRAAGTEKENS BIJ BELEID ROND SELECTIE ZEEUWS DAMESELFTAL SAR VOI NAAR VI .E' HERTROUWEN RDE DIVISIE MINDER ACTIVITEITEN BIJ ZWEMCLUB DE SCHELDE Erelid Ko Kools doet een stapje terug T VRIJDAG 13 APRIL 1984 PZC/streek TERNEUZEN EN HOOFDPLAA T SAMEN AAN DE LEIDING TERNEUZEN In de vierde klas van het zondagvoetbal is de spanning bovenaan de ranglijst na zondag zowat te snijden. Drie ploegen komen op vier wedstrijden van het eind nog voor de eerste plaats in aanmerking en het onderlinge verschil is bijna te verwaarlozen: Terneuzen en Hoofdplaat gaan gezamenlijk aan de leiding met 26 punten uit achttien wedstrijden, waarna Axel volgt met één enkel verliespunt meer. „Wij hebben het nog in eigen hand", zongen Rini Dey (Hoofdplaat) en Maurice de Windt (Terneuzen) begin deze week in koor. En Rudy Steel (Axel) dichtte zijn ploeg nog een 'hele redelijke kans' toe. Het is niet te voorspellen wie van de drie aan het langste eind zal trekken Hoofdplaat treft bijvoorbeeld nog de degradatiekandidaten Aardenburg (uit) en Vogelwaarde (ook uit) en speelt thuis nog tegen het op de vierde plaats staande IJzendijke en het opkomende Biervliet, terwijl Ter neuzen Vogelwaarde en Axel op eigen veld tegemoet treedt en nog uit moet naar Philippine en Lewedorpse Boys. En Axel gaat nog op bezoek by Honte- msse en dus Terneuzen en speelt thuis nog tegen HVV '24 en Ria W. Rudy Steel heeft daarom al gezegd ..Het wordt zo'n beetje een spel als wie trekt het lol uit de loterij" ..Welke wedstrijd is gemakkehjk?' vroeg de Axelse trainer zich ook af. ,.öf je speelt tegen een degradatiekandi daat öf je komt tegenover een IJzen dijke of een Philippine te staan en dat zijn toch ook goed voetballende te genstanders" Steel denkt daarom ..dat de competi tie beslist zal worden door de geluk kigste". Axel heeft niettemin nog een hele redelyke kans op het kampioen schap, beweert. Rudy Steel, omdat „Terneuzen en Hoofdplaat ook nog wel punten zullen verliezen" Steel: „Terneuzen hebben we nog in eigen hand. tenslotte moeten we daar nog naar toe. Hoofdplaat helaas niet meer. Wat dat betreft is het jammer dat we een aantal weken terug op eigen veld van Hoofdplaat verloren hebben Wij waren beter toen. maar Hoofdplaat scoorde wél het enige doelpunt van de wedstrijd". De geringe stootkracht van Axel brak de ploeg dit seizoen trouwens al meermalen op, zoals in de weken die aan de wedstrijd tegen Vogelwaarde voorafgingen. Axel speelde toen driemaal achtereen 0-0. „Achteraan ligt ons probleem niet", heeft Steel al gezien „Ons manco is dat we op beslissende momenten vaak niet tot scoren kunnen komen" Axel heeft in elk geval het voordeel dat het het competitieslot met een voltallige selectie kan ingaan, omdat de schorsing van Renato Anbrosini tot het verleden behoort en Cor Geel- hoedt weer speelklaar is voetbal is de strijd voor de Zeeuws- Vlaamse clubs (Sluiskil en Breskensi gestreden, zoals dat trouwens intus sen ook in de derde klas het geval is. Wat rest is de strijd om zo hoog mogelijk te eindigen. Breskens treedt zondag op eigen veld aan tegen RKTVV. dat als tweede geklasseerd staat en slechts één punt achterstand telt op koploper WVO. En Sluiskil gaat op bezoek bij Boeinieer, de num mer drie die ook nog altijd niet voor de titel is uitgeschakeld: Boeimcer en WVO worden slechts gescheiden door een marge van twee punten. In de derde klas van het zondagvoet bal zag Steen zijn laatste kans op de eerste plaats vervliegen door de 1-0 nederlaag van zondag tgen Divo. De achterstand is nu vijf punten, terwijl Zienkzee nog een wedstrijd meer te gaan heeft De uitwedstrijd tegen BSC heelt voor de formatie van Wal ter van Duysse dan ook geen bijzon dere betekenis meer Voor Clinge is het degradatiegevaar zo goed als geweken De winst van vijf punten uit de laatste drie wedstrijden bracht de ploeg van Rob Haak enige voorsprong op de concurrentie, die nu tegen een achterstand aankijkt van vier punten of zelfs nog meer. Tegen Divo thuis kan Clinge het derde klasserschap vrijwel zeker stel len. Het programma in de eerste klas afdeling. Sluis-Oostburg; Koewacht-Zeeland Sport; Hulsterloo-Domburg; Graauw- Corn Boys Het kampioensteam van SAR. Van links na ar rechts Wilfried Dumez. Pascal Neve en Mare Maas. Voordeel Voltallig is daarentegen niet de selec tie van Terneuzen. dat zich na een kortstondige inzinking een hart on der de riem stak door Sluiskil via een 2-0 zege uit de beker te wippen, Terneuzen-trainer Maurice de Windt mist vooralsnog Joop Lauret (knie) en Jack Begijn (enkel) en verkeert ook nog in onzkerheid over het mee spelen van Eric de Reus (griep). Het is voor Terneuzen echter een voor deel dat het een groot aantal spelers heeft voor de eerste ploeg, zoals bleek tegen Sluiskil. Hand de Klerk haalde in dat duel een ruime voldoende als laatste man. Peter Schoonakker handhaafde zich gemakkelijk op hel middenveld en George de Block scoorde vrijwel onmiddellijk na zijn rentree. „Ik was zondag zéér tevreden over ons spel", gal' Maurice de Windt begin deze week toe. „want daar schortte het de laatste weken aan. Ik hoop dat we zondag een minder periode hebben afgesloten" Als Terneuzen ln de res terende wedstrijden dezelfde wed- strydmentaliteit en dezelfde inzet als tegen Sluiskil kan opbrengen, dan kan het ver komen, voorspelde De Windt ook. Want als geen ander beseft hij „De eerste die nu verliest, valt af" De Belgische trainer sloot bovendien niet uit. dat de competitie via een 'testwedstrijd' beslist zal moeten wor den. Het programma voor Terneuzen is nog zwaar, veronderstelde de Belgi sche trainer bovendien. Hij weigert dan ook een van de komende tegen standers te onderschatten, ook al staan ze bescheiden geklasseerd „Neem Vogelwaarde nu. die hebben tweemaal achtereen verloren. Denk niet dat we het daar gemakkelijk tegen zullen krijgen" Gemakkelijk krijgt ook Hoofdplaat het zondag niet tegen Aardcnburg- ult, bedacht Rini Dey enkele dagen terug eveneens. Aardenburg is dan weliswaar voorlaatste, „maar een kat in 't nauw kan rare sprongen maken", aldus Dey. Hoofdplaat kan daar intussen over meepraten. Drie weken terug immers moest de ploeg op bezoek bij het onderaanstaande Lewedorpse Boys. waarvan het met 1-0 verloor. Hoofdplaat liet in feite in die wedstrijd de kans liggen om Terneuzen voorbij te streven. De\: „We zijn nu nog in de omstandigheid dat we alles in eigen hand hebben. Zolang we niet verliezen is er niets aan de hand. terwijl Temeuzcn-Axel nog op het programma staat. In die wedstrijd zal toch iets moeten gebeu ren". Hoofdplaat heeft zich in elk geval redelijk hersteld van de onverwachtse nederlaag tegen Lewedorpse Boys, want na Ria «3-2) werd ook Philippine (1-0) verslagen. „Ik denk daarom dat we nog altijd evenveel kans hebben als Terneuzen". gaf Dey nog te ken nen. Hoofdplaat, mist de komende wedstrijden wellicht nog doelman Marc Pielaet (die vervangen wordt door Theo de Waelei maar is voor het overige compleet Het programma voor de vierde klas van het zondagvoetbal ziet er voor komend weekeinde overigens als volgt uit Hontenisse-AxelTerneuzen-Vogel waarde. Aardenburg-Hoofdplaat; IJ- zendtjke-Lewedorpse Boys; Ria-Bier- vliet en HW '24-Phllippine. In de tweede klas van het ^ondag- KLOOSTERZANDE Opnieuw is het eerste team van SAR erin ge slaagd de tafeltcmiiscompetitie met een titel af te sluiten. Nadat in het najaar het kampioenschap op een haar na was gemist, werd SAR on langs ongeslagen kampioen van de vijfde divisie. De Kloosterzandse for matie heeft voor de toekomst grootse plannen. De plaats van de vertrek kende Wilfried Dumez wordt ingeno men door het talentvolle Effekt-duo Erik en Peter Roeland. Trainer/coach Joop Maas verwacht dat deze jongens met Pascal Neve over een aantal jaren tegeh de Nederlandse top aan zullen leunen. De progressie van SAR is een indirect gevolg van de grondige jeugdaanpak, die men sinds een aantal jaren alweer hanteert. „We zijn net na de bloeipe riode van Aloysius hier in Klooster- zande begonnen met de jeugd", kan Joop Maas zich nog herinneren. „Daaruit is ook Pascal Neve gekomen en met de komst van Wilfned Dumez twee jaar geleden is alles nog maar eens in een stroomversnelling gegaan Vooral door het meespelen van Wil fried waren we in de meeste duels bij voorbaat al verzekerd van drie winst punten en ook tijdens de trainingen hebben Mare Maas en Pascal Neve erg veel van hem opgestoken. Met zijn routine was hij immers van onschat bare waarde voor SAR In dat opzicht is het ook spijtig dat hij vertrekt. De komst van Enk en Peter Roeland vergoedt echter veel" Duwtje SAR is van een heel laag niveau moeten komen. Met het extra duwtje van Dumez is de Kloosterzandse for matie nu doorgestoten naar de vierde divisie landelijk. Toch had men al een stapje verder kunnen zijn. „In het beslissende duel met Middelburg- Zuid 3 had ik echter een voslagen off-day", herinnert Wilfried Dumez zich uit de eerste competitiehelft. „Ik verloor toen drie partijen. Jammer natuurlijk, want voor onze ontwikke ling was het echt nodig dat we hoger gingen spelen. Vandaar ook dat de zojuist beëindigde competitie eigen lijk niet interessant was. We hebben alle wedstrijden heel gemakkelijk gewonnen en zelfs met invallers haal den we nog grote uitslagen. Het kam pioenschap komt dan ook bepaald niet te vroeg", vindt Dumez. „Als ik zie hoe Pascal Neve zich ontwikkeld heeft gedurende de laat ste twee jaren, dan is het vooral voor hem pure noodzaak dat SAR hogerop gaat spelen. Het zou een belemmering voor zijn ontwikkeling zijn als dat niet het geval was". Dumez zelf koos in middels al voor het hogere niveau. Zijn overstap naar het Belgische Mac- cabi is voor hem een sportieve uitda ging, „waarin ik me weer eens moet bewijzen „Ook op vierde divisie ni veau kan ik alleen maar verliezen", beseft hij. Bovendien tref ik in België vrijwel allemaal onbekende tegen standers". Trainer Joop Maas zag het vertrek in eerste instantie met lede ogen aan. maar begon razendsnel contacten te leggen met het Terneuzense Effekt, waar Erik en Peter Roeland spelen. Samenspraak Voorzitter Ben Roeland, vader van Peter, daarover: „De overgang van de twee jongens is in goede samen spraak geregeld. Wij vonden het pret tig dat SAR naar ons toe kwam. omdat we zelf verschrikkelijk goed beseften dat het voor de ontwikke ling van Peter en Erik niet goed zou zijn als ze op den duur bij Effekt in de senioren zouden moeten uitkomen. Wij spelen in de tweede klas afdeling. Erik en Peter hebben zondag echter weer eens bewezen bij de jeugdtop van Nederland te behoren en boven dien zijn Peter, Erik en Jaap Maas zaterdag kampioen Landelijk-A ge worden. Dat zijn prestaties die er niet om liegen. Daarom ook is het goed dat ze bij SAR aan de slag kunnen. Bovendien trelTcn ze daar veel betere trainingsfaciliteiten dan wij ze ooit zouden kunnen bieden. Aan de hand van Joop Maas moeten die jongens een heel eind kunnen komen. Maas heeft inmiddels bewe zen een goede trainer te zijn. Het talent van Zecuwsch-Vlaanderen is' nu samengebracht, de eer is aan SAR om dit talent op een hoger niveau te brengen". Trainer Joop Maas van SAR weet dat hij grote talenten onder zijn hoede krijgt. Toch waarschuwt hij voor een al te groot optimisme. „Natuurlijk is het een heel jong team met alle belof te voor de toekomst. Op vierde divi sie-niveau komen echter wel gerouti neerde spelers uit. Ze moeten nu het seniorenspelletje spelen en het is de vraag of dat direct zal lukken. Wat Pascal Neve betreft ben ik in dat opzicht niet bang. H(j heeft een goede leerschool achter de rug. Enk en Peter zullen beslist moeten wennen.' Tegen getructe spelers die de snelheid uit het spel trachten te halen, zullen zij het nog wel eens moeilijk hebben". Niettemin voorziet Maas een schitte rende toekomst voor SAR en het Zeeuws-Vlaamse tafeltennis. „De jon gens hebben bewezen zich met de landelijke jeugdtop te kunnen meten Waarom zouden ze de top bij de senioren dan niet kunnen halen' Dat is dan wel een kwestie van jaren. Kunnen we dit bij elkaar houden, dan moet het mogeüjk zijn dat we over pakweg vijf jaar eerste divisie spelen. De jongens zelf moeten het daarbij waarmaken. Ze zullen er voor moeten werken". TERNEUZEN' Ruim een week geleden werd Ko Kools uitgeroepen tot erelid van de Terneuzense zwemvereniging 'De Schelde', nadat hij zich na drieentwintig jaar als bestuurslid niet meer herkiesbaar stelde. De Terneuzenaar vond het welletjes: .JLaat anderen het nu maar eens doen, dan heb ik eens wal meer tijd om aandacht aan andere dingen te besteden". Toch heeft Ko Kools met alle con tacten met zijn vereniging verbro ken. Trouw haalt hij iedere dinsdag de lotto op. traint op donderdag avond de gevorderde zwemmers en in het weekeinde is het oud-be stuurslid als wedstrijdleider of als jurylid nauw betrokken bij het zwemgebeuren. Dat is nog heel wat, maar het is niets vergeleken bij de opsomming die hij geeft van zwem- activiteiten uit zijn drukste tijden; „In 1960 kwam ik als penningmees ter in het bestuur van 'De Schelde'. Na een tijdje oefende ik dezelfde functie uit in het kringbestuur Zee land. Later werd ik voorzitter van de waterpolo- en de scheidsrech- terscommissie van de kring Zee land. Voorts ben ik een paar jaar vice-voorzitter van onze vereniging geweest, negen naar secretaris en daarna tweede secretaris" Alsof dat niet genoeg is. vermeldt hij ook nog even dat hij enige jaren waterpoloscheidsrechter is geweest. „Soms ben je dag en nacht met het zwemmen bezig", zegt de Terneuze naar. „Ik weet nog dat we met vier man op een trainerscursus in Breda zaten. Ik werkte toen in Perkpolder. 's Avonds om zes uur werd ik daar opgepikt, waarna het richting Bre da ging. Tegen twaalf uur was je dan thuis en dat de hele winter door. Soms had je 's zaterdags nog praktijk ir. Breda" Het gezin Kools protesteerde af en toe wel eens als vader weer eens iets voor het zwemmen moest doen. „In de zomer wilden mijn kinderen wel eens naar het strand, maar dat ging niet altijd door. omdat er weer een zwemwedstrijd op het programma stond". Poloër ln 1946 werd Kools lid van 'De Schelde'. Hij was voornamelijk po loër, omdat hem dat het meest trok. Als verdediger speelde hij wed strijden tegen onder andere Schel- destroom en Luctor. „Ik ben nog wel een tijd weggeweest uit Ter neuzen. Eerst moest ik in dienst en in 1955 kwam ik wegens werk zaamheden in Vlissingen te wonen, wat ik een paar jaar later verruilde voor Breskens". Hij werd daar geen lid van de plaatselijke zwem verenigingen, maar als het polo team van 'De Schelde' in de buurt kwam, speelde Ko gewoon zijn par tijtje mee. Aan het eind van de jaren vijftig werd Terneuzen weer de woon plaats en het spreekt vanzelf dat hij weer direct zijn zwembroek en handdoek opzocht om naar het zwembad te gaan. „Aan die periode bewaar ik de leuk ste herinneringen Hoogtepunten waren ongetwijfeld de jaarlijkse po- lodagen in Utrecht, wat een toer nooi was voor zo'n honderdtwintig ploegen. Sommigen kwamen zelfs uit Rusland, 's Nachts sliepen we daar op een zolder van het stadion en je zult wel begrijpen dat dit bijzonder gezellig was. Kussenge vechten en dergelijke waren sche ring en inslag". „'De Schelde' heeft ook nog nooit zo'n sterk poloteam gehad als in de zestiger jaren. Michiel de Poorter, Karei Weiland en Hans Peij vorm den een bijzonder succesvolle en snelle voorhoede. Door al die suc cessen was de teamgeest vanzelf sprekend enorm goed. Iedereen had iets voor een ander over. Als de prestaties minder zijn is dat wel eens anders" Boertjes Zoals die krachtmeting met een Tilburgse tegenstander in het Bra bantse land: „Schamper vroegen de Tilburgers wat we kwamen doen. We werden echt bekeken als Zeeuwse boertjes. Wij lieten ons ook niet onbetuigd. We zouden ze wel eens iets laten zien! Na een snelle 1-0 achterstand was het Bra bantse hoongelach niet van de lucht, maar daarna kwamen wij pas goed los. Het werd stiller en stiller rondom het zwembad, want wij wonnen die partij met 10-1'! lacht Kools, die nog een serie van dergelijke verhalen zou kunnen vertellen. za Re< eer dot afg Dii vol ba: hel PLOEG NOG IN DEGRADA TIEGEVAAR TERNEUZEN In de derde klas van het zaterdagvoetbal slaagde Zaamslag er vorige week niet in om Tholense Boys op een achterstand van drie punten te zetten. In het onderlinge duel kwamen Zaamslag en Tholense Boys een 1-1 gelijkspel overeen, waar de Zeeuws-Vlamingen min of meer op winst hadden gerekend. De formatie van Gerrit Emans blijft er nog door in degradatiege vaar, maar houdt uiteraard de kansen op lijfsbehoud wel in eigen hand. Van een grote teleurstelling in de gelederen van Zaamslag was zaterdag overigens geen sprake. De 1-1 viel in zoverre tegen aldus Gerrit Emans „dat de gelijkmaker voortkwam uit een strafschop, die hoogst aanvecht baar was". Maar klagen deed de Wesl- dorpenaar niet; „Drie weken geleden hadden we nog een achterstand van twee punten op Tholense Boys, in middels staan we er één voor. En nog steeds zit er een stijgende lijn in ons spel. Ons gemiddelde uit de laatste acht wedstrijden bedraagt ook al meer dan één punt per wedstrijd. Het mag dus duidelijk zijn, dat we de problemen die we in het begin van dit seizoen kenden, te boven zijn". Het programma dat Zaamslag nog te wachten staat, opent bovendien per spectieven. Morgen (zaterdag) is de ploeg weliswaar te gast bij koploper Ye'rseke (Emans: „Dat wordt dus een zware klus, maar we zien toch wel mogelijkheden voor een punt"), maai daarna speelt men twee thuiswedstrij den Eerst tegen Krabbendijke (de huidige hekkesluiter met twee punten achterstand op Zaamslag) en vervol gens tegen Terneuzense Boys. Op d( laatste speeldag volgt dan nog df return tegen Tholense Boys. Emans „Eigenlijk lijken deze laatste weket op een nacompetitie. Wij moeten dus nog tegen Krabbendijke en Tholensi Boys, maar ook Krabbenriijke-Tho lense Boys moet nog gespeeld wor den Ik hoop wél dat we al voor d< laatste wedstrijd veilig zijn, anden wordt het in Tholen nog een zenu wentoestand". Vooraleer het zover is moet Zaamslaj eerst dus aantreden tegen Yerseke Zaamslag doet dat waarschijnlijk me: een complete ploeg, hoewel Gijs Lok horst begin deze week nog met eer dikke voet kampte. In de derde klas van het zaterdagvoet bal speelt Terneuzense Boys. na eer inzinking van enkele weken weer ir vorm. thuis tegen Kapelle, dat me! veertien punten uit zeventien wed strijden een bescheiden klassering in neemt De Terneuzenaren missen wel iswaar de geschorste Rolf Wilting maar hebben voldoende vervangen om diens plaats op te vullen. Tweede klas SINT-JANSTEEN Hoeveel doel punten ze dit seizoen al gescoord heeft, weet Diana Broeekaert niet meer, maar het zijn er heel wat. De Steen-middenveldster herinnert zich nog wel dat ze alleen al tegen Bres keus in twee duels tienmaal het net wist te raken. „Voor de rest zou ik het echt niet weten Vroeger hielden we binnen ons team een wedstrijd wie er over het hele seizoen genomen de meeste goals maakte en toen hield ik het bij in een schriftje". Een behoorlijk aantal mensen laat zich nog altijd minachtend uit over het damesvoetbal Hel zou geen vrou- wensport zijn en ze zullen het ook nooit leren Toch zullen die moeten erkennen dat de voetballende dames steeds meer het spelletje gaan beheer sen. Langzaam maar zeker lopen er al heel wat balvaardige speelsters op de velden Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen ls het damesvoetbal groeiende en verschil lende verenigingen beschikken dan ook al over een sterk elftal met af en toe een of enkele sterren in de gelede ren. E6n van die Zeeuws-Vlaamse sterren is ongetwijfeld de tot middenvelder omgeturnde Steen-spits Riana Broee kaert. Technisch en tactisch heeft deze tweeen twintigjarige speelster heel wat in haar mars Op het Neder lands dameselftal na, heeft ze dan ook al in elk denkbaar elftal gespeeld: van regionale zaalvoetbalteams tot het Zeeuws elftal. Rijbewijs Voor dit laatste elftal heeft ze dit seizoen afgezegd, wat ze eigenlijk wel jammer vond: „Ik speelde erg graag in het Zeeuws dameselftal. Je speelt tegen interessante tegenstanders. Je leert een heleboel bij en het is een hele eer om er in uit te komen. Ik ben ermee gestopt, omdat ik de enige was uit de omgeving. De trainingen wa ren altijd op Walcheren en omdat ik geen rijbewijs heb. was ik altijd afhankelijk van derden en dat vind ik niet nodig. Mogelijk dat het er in de toekomst nog wel eens van komt. want momenteel ben ik aan het leren autorijden". Diana zet trouwens wel vraagtekens bij het selectiebeleid van het provin ciale team: „Slechts Joan Hofland van Hoek is gekozen uit Zeeuwsch- Vlaanderen. De keuzeheren zeggen dan wel dat het nier alleen maar tweede klasspeelsters zijn. maar ze kunnen me toch niet wijsmaken dat er geen talent rondloopt Alleen bij AZW lopen er al drie meisjes rónd die ze mee kunnen draaien in de Zeeuwse top: Liesbeth Verbunt, Marlie van Harren en Marleen de Jonge" Voordat Diana Broeekaert tien jaar geleden lid werd van Steen, voetbalde ze. toen nog woonachtig in Heikant, na schooltijd als enige meisje met een hele groep jongens. Hier waren onder anderen Mark Triest en Adrie de Bodt bij. nu uitkomend in het eerste elttal van Steen. „Op een gegeven moment kwamen ze vragen of ik lid wilde worden van Steen. Ik wist helemaal niet dat die ook een dameselftal had den Mijn techniek en schotkracht hebben zich tijdens die partijtjes aar dig ontwikkeld" Eenmaal lid van Steen viel ze snel op. Het bleek dat ze een neusje had voor het maken van doelpunten en tech nisch stak ze ver boven de middel maat uit. Bovendien beschikte ze over een keihard schot in beide benen Een zwak punt noemt ze het feit dat ze haar hoofd nog wel eens laat hangen als het eens wat tegen zit. Naast het veldvoetbal is de oud-Hei- kantse ook in het zaalvoetbal succes vol. Afgelopen seizoen eindigde ze als topscoorster van de hele Huzavo-com- petitie. zowel bij de heren als bij de dames. In totaal scoorde ze 56 doel punten. Diana Broeekaert is dan ook een van de speelsters die uitkomt in het Huzavoteam. dat wedstrijden speelt tegen onder andere teams uit Sas van Gent en Assenede. Terecht Vorige week zaterdag verloor Steen waarschijnlijk hel kampioenschap door een 1-0 nederlaag in en tegen Hoek. „Dat was een terechte neder laag", zegt ze. „Hoek heeft een com pleter elftal dan Steen, vooral fysiek. Je kunt goed merken dat bijna al die meisjes in de hoofdklas gespeeld heb ben. Als je er een gepasseerd bent, kom je ze nog eens tegen, terw ijl dat tegen andere ploegen een stuk ge makkelijker gaat". „Wij hadden trouwens niet gerekend op de titel. Aan het eind van het vorig seizoen stopte de oude garde en dit jaar zijn we met een nieuw elftal gestart. Binnen een paar jaar zullen we weer op het niveau zijn om voor de eerste plaats te strijden", besluit ze vol vertrouwen. Diana Broeekaert

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 34