oorwaardelijke straf en boete voor mishandeling ly B. en w. Hulst willen firma Inghels vestiging van Hoofdstraat kopen Schoolkinderen voerden musicalspektakel op College Oostburg wil toch 'superglijbaanBreskens g ZIT PZC/streek ZITTING POLITIERECHTER MIDDELBURG CDA-fractie Axel is tegen bestrating bij Pools monument BB I occasions! Wandelgenoegen Schoenaangevend wiehtnd VRIJDAG 13 APRIL 1984 MIDDELBURG - De avond van de twintigste juni vorig jaar begon met het rustig bestellen Officier van justitie mrC. Nijmeijer van een pilsje in café De Dukdalf in Sas van Gent en eindigde in een vechtpartij. P. van VV. (44) uutè"bïdra" uit Sas van Gent nam samen met zijn 25-jarige in Eindhoven wonende schoonzoon H. S. ik vind het gedrag van beide ver plaats aan de bar. Van W. gaf een rondje en cafébaas W. van E. schoof hem meteen de rekening dachten buiten alle proporties". Hij r eiste tegen beiden twee weken voor van j 13,25 onder zijn neus. waardelijke gevangenisstraf en een En dat had de cafe-uitbater beter mr G. Nomes toegaf, dat hij 'behoor- Getuigen hadden echter op schrift boete van 450,-. achterwege kunnen laten, want dat lijk dronken was', riep: ,,Wij maken verklaard dat de hele gang van zaken De politierechter zei nog dat het niet schoot volkomen in het verkeerde hier de dienst uit". Hij pakte Van E. zich wel degelijk zo had voorgedaan, van belang was wie van beide ver keelgat van Van W. Hij en zijn schoon- vervolgens bij diens arm en gaf hem dachten nu precies wat had gedaan. zoon stapten op zonder te betalen, een duw zodat Van E. achter de bar op KuStrOUte-rit Vüfl Maar de mishandeling van Van E. is. „maar ook zonder een slok te drin- de grond viel. Hij kreeg een paar mede gezien de getuigenverklaringen, ken", voegde Van W. daar donderdag klappen en vluchtte naar zijn privé- TrUtlClub BreskeilS wettig en overtuigend bewezen Hij aan toe, toen hij zich met S. voor de vertrek maar S. en Van W kwamen gRESKENS De trimclub Breskens veroordeelde Van W. conform de eis Middelburgse politierechter moest achter hem aan. S. sloeg nog met een houdt zondag de traditionele 'ku- en s- kreeg twee weken voorwaarde- verantwoorden. barkruk op het hoofd van Van E. en de stroute-rit' De trimmers vertrekken ''jk en een boete van 250.-. Van E. liep het tweetal achterna en op café-baas werd tegen het strottehoofd om negen uur v00r een traject dat 60 kilometer lang is. Inschrijven voor het trimfestijn kan vanaf acht uur in Operette-uitvoering het terras kreeg hij te horen: „Wil je geschopt Uiteindelijk verliet het een stoel in je nek?". Ook dat had de tweetal de bar. café-eigenaar liever niet en met enig De verwondingen van Van E. waren. cafetmavDe Kombuis' aai de böulë: /l.pnlpr DnslhurP geduw en getrek loodste hij het twee- volgens de deskundigen, net met te vard Breskens mcuicr kjumuuig tal weer naar binnen. Dat had hij omschrijven als zwaar lichamelijk let- beter niet kunnen doen, want toen sel, maar de man had wel een groot JJiplOIÏia-UltrClking begon de ellende pas goed. aantal kwetsuren opgelopen. r Van W., die tegenover politierechter Ontkenning EMM-Koewacht houdt Beide verdachten ontkenden giste- ren dat het geheel zo was verlopen een romtneltnarkt als geschetst. Er waren wel proble- KOEWACHT De muziekvereniging OOSTBURG De Zeeuws-Vlaamse operette- en musical-amateurs (ZO- MA) voeren op woensdag 25 april de RnHp Kruis Oosthlirp operette "Der Graf von Luxemburg' U IVI Ul> ^USIUUI g van pranz Lehar op in het Ledelthea. OOSTBURG - In het Rode Kruisge- ter ln Qostburg. De voorstelling be bouw in Oostburg vindt zaterdagmor- gjnt om 19 30 uur gen de diploma-uitreiking plaats van geslaagden voor het jeugd Rode Eendracht Maakt Macht (EMM) in zeker niet zo toegetakeld als hen ten Koewacht houdt zaterdag een rom- laste werd gelegd, melmarkt. waarvan de opbrengst is bestemd voor het instrumentenfonds. Plaats van handeling is het parkeer terrein bij de sportvelden. De markt begint om 9.30 uur. Vergaderingen van adviescommissies in Sas van Gent SAS VAN GENT De adviescom- gescneist. r,r waren wei pronie- geamagueu vuui ucu jcugu nunc n geweest, maar ze hadden Van E. Kruis-diploma A en B. Alle 27 k»ndi- EjXpOSltlC OVdV vlasnijverheid museum Axel Zeehengelwedstrijd Knorhanen Heikant daten van de opleiding ontvangen het diploma dat door Rode Kruis-voorzit- ter Kapsenberg zal worden uitgereikt. De bijeenkomst begint om 11.00 uur AXEL In het Axelse streekmuseum t letscross Hulst 'Het Land van Axel' is van 18 tot en HULST - De 'Reinaertcrossers' uit met 28 april een expositie te zien over HEIKANT De zeehengelclub De Hulst houden zondag de eerste fiets- de vlasnijverheid. De tentoonstelling Knorhanen in Heikant houdt zondag cross van het seizoen op het onlangs heeft als titel meegekregen 'Vlas-van 15 april een viswedstrijd van 13.15 tot gereed gekomen parkoers aan de zaad tot linnen'. 16.15 uur aan het oude gemaal m Moerschansstraat in Hulst. De organi- De heer R. Martinet uit Heikant opent Zeedorp in Ossenisse. Liefhebbers satoren hebben nog enkele heuveltjes de tentoonstelling op 17 april om 19 30 kunnen zich ter plaatse aan de zeedijk en bochten aangebracht. De inschrij- uur. De openingstijden van het mu- in Ossenisse laten inschrijven. Er mag ving staat open tussen 11 00 en 12.00 seum zijn: van woensdag tot en met in deze wedstrijd alleen met zeewor- voor midden- en kleinbedrijf -- men/leeglopers worden gevist. van Sas van Gent houdt dinsdag 17 w I april een vergadering in de burger zaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat de intrekking van de vent- en standplaatscnverordening en de vierde wijziging van de algeme ne politieverordening. De vergade- J| ring begint om 19.00 uur. I Een uur later vergadert de consumen- =d ten adviescommissie over dezelfde on- tspof, derwerpen. Die vergadering vindt om I 20.00 uur plaats, eveneens in de bur- 30 uir gerzaal. 0 uu: Se{ Ouderen Nieuwvliet willen gymnastiek en eigen soos BRESKENS - De functionarissen van de stichting Welzijn voor Oude ren in West-Zeeuwsch-Vlaanderen hebben in Nieuwvliet een onderzoek verricht naar de woon- en leefsitua tie van ouderen in die kern. In het onderzoek werden vragen gesteld aan 28 echtparen, 12 vrouwen en 11 mannen boven de 65 jaar. Zij bleken over het algemeen heel tevreden over de huisvesting. Het onderzoek wees uit dat gymnastiek voor ouderen en een sociëteit in een toekomstig dorpshuis op het verlang lijstje van de ouderen staan. Afgelo pen maandag startte in Nieuwvliet naar aanleiding van dit onderzoek een telefooncirkel. Het onderzoek in Nieuwvliet kwam woensdag aan de orde tijdens een bestuursvergadering van de stichting Welzijn voor Ouderen te Breskens en wordt een dezer dagen openbaar. Verder deelden de functionarissen mee dat een goed systeem voor de warme maaltijdvoorziening aan oude ren nog niet gevonden is. Na een wegwerpsysteem en de thermocasset- te tesen de functionarissen een com- packlein koffertje met daarin twee stuks drievaksschalen. Dit systeem is volgens hen wel beter, maar nog niet ideaal en dus'blijven ze zoeken naar een idealer systeem. Tot slot werd de heer A. Wisse aangesteld als nieuw bestuurslid van de beheerscommissie van het dienstencentrum 'Goedertijt'. In Sas van Gent un* ruim 3075 fietsen gegraveerd SAS VAN GENT De fietrjraveer- actie in Sas van Gent is afgerond. In veertien dagen tijd werden 3075 fiet sen, bromfietsen, kinderfietsjes en skelters gegraveerd. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie was bij de aanvang van de actie ongeveer van een dergelijk aantal uitgegaan. „We zijn er erg tevreden over", aldus de woordvoerder. De actie werd, zoals ook elders in de provincie, begeleid door het provin ciaal bureau 'Voorkoming Misdrij ven'. De fietsen werden gegraveerd door vrijwilligers, aangetrokken via het Werklozenproject Axel/Sas van Gent. De mensen die hun tweewieler alsnog willen laten graveren, kunnen zich wenden tot de plaatselijke rij wielhandelaren. VOOR 'UITVERKOCHTE' DE SPEYE SAS VAN GENT - Voor een tot de laatste hoek gevuld cultureel centrum De Speije in Sas van Gent hebben de openbare kleuterschool Hanneke en Janneke en de lagere school Prins Frederik Hendrik donderdag avond een twee uur durend musicalspektakel ver zorgd. Om zeven uur begonnen dertig kleuters aan de musical 'Fijn dat er kabouters zijn', waarna rond kwart over acht de lagere school 'Dokter Pompelmoes in groente en fruit' op het toneel bracht. 's Middags mochten de andere kinderen van de school al een kijkje nemen, 's Avonds was de zaal voorname lijk gevuld met ouders, opa's en oma's, buren en vrienden. Na afloop waren er voor alle speelsters en spelers bloemen, terwijl muziekonderwijzeres Simone van Kouteren - Duitemeijer nog eens extra in het zonnetje werd gezet Vandaag, vrijdag, wordt de musi cal van de lagere school gespeeld voor de bejaarden in bejaardencentrum De Redoute. uur. De wedstrijden beginnen om zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur en op 13.00 uur. vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. TERNEUZEN Drieëntwintig bejaarden van bejaar denhuizen 'De Blide' en 'Bachtendieke' in Terneuzen, diënten die al honderden jaren in het Zeeuws-Vlaamse land aanwezig zijn. Alles is naar traditie klaargemaakt vulden donderdagmiddag hun knorrende magen in volgens familiereceptuur", zegt Jaap den Doelder. De Bistro La Bouteille in Terneuzen. De bejaarden Terneuzense bistro-exploitant vindt zijn presentatie mochten kiezen: gebakken kokhaanljes of boerenpas- uniek: ..We hebben nu in Terneuzen een stuk of vijf. zes tei als voorgerecht. Met de presentatie van hun etentjes met notabelen gehad. Persoonlijk vond ik het 'Neuzenmenu' haakten Jaap en Betty den Doelder van leuker oude Terneuzenaars uit te nodigen. Het zijn toch deze ouderen die de laatste zeventig, tachtig jaar de geschiedenis van Terneuzen hebben gemaakt. Zij hebben voor onze welvaart gezorgd" aldus Jaap. De oude Terneuzenaren kregen gratis, gebakken kok- Een jeugdige delegatie van de Stichting Noordstraat haantjes, boerenpastei, gestoofde kabeljauw met Promenade at ook mee. Mien Wijffels van die stichting roomboter, lamsoren en zeekraal voorgeschoteld. De presenteerde tijdens de maaltijd de vijfde Terneuzense niet-visliefhebbers aten een 'runderlap bereid op groot- 8.5 schelling met de beeltenis van de oude veerpont die moeders wijze'. Als dessert diende Den Doelder aard- vroeger de verbinding tussen Terneuzen en Hoede- beien met slagroom op. „Het menu bestaat uitsluitend uit gerechten en ingre- kenskerke onderhield. Bistro La Bouteille serveert z'n Neuzenmenu tot 1 september. BEDRAG VAN 70.000 GULDEN NODIG OOSTBURG Het ziet er naar uit dat het zwembad van Breskens dit jaar 100.OOO gulden afgelost. Ondertussen toch van een superwaterglijbaan zal worden voorzien. De plaatsing van staan er al weer twee termijnen open. glazen windschermen blijkt als alternatief te duur uit te vallen. Het en de vierde gaat per 1 september Oostburgse college van b en w zal de raad volgende week voorstellen 70.000 i0pen. gulden uit te trekken voor de waterglijbaan. Het C0Uege handhaaft verder het Daarmee krijgen de PvdA-fractie en Donderdag maakte het college als ggbcmwen tón aarfri^^^d^vakam wethouder J. Vergouwe, die altijd resultaat bekend dat de installatie g?™1''V^^Soepeïn Met een voorstander van een glijbaan waren, van de schermen binnen het budget nipllwe verordenine zou een slaevaar- uiteindelijk toch hun zin. Zij spraken van 70.000 gulden mogelijk is. maar di heieid moEeliik gemaakt moe- zich tijdens de raadsvergadering van dat aan het effect moet worden getwij- dlger öe!eia m°geil]K &emaaKt moe maart al uitdrukkelijk uit tegen de feld. Een optimale windwering zou plaatsing van windschermen. De mo- duurder uitvallen. Vandaar dat het gelijkheid om meer publiek naar het college nu teruggrijpt op het oor zwembad te trekken door een betere spronkelijk plan van een superglij- windafscherming was kort daarvoor baan. in de sportraad geopperd. Een meer- ten worden door de toetsingscriteria duidelijk te omschrijven Tevens zou het mogelijk worden aantoonbaar on verkoopbare woningen binnen de be bouwde kom toch als vakantiehuis te verkopen. derheid van het college en de raad bleek het windschermenidee aantrek- Terugkoop Vo S se kaai In de cornm'ss'e planologie lieten de fracties van de WD en het CDA al horen helemaal niets meer in beper- keliik te vinden en wilde in elk eeval De raad zal vol£ende week ook moe' bekiiken of er verschil was in de ten bcslissen over de terugkoop van kende maatregelen te zien. De raad perajKen oi er verscnu was in ae v„_ptani hii HnnMnl__, M_t d(, 7_ai verder een hesluit nemen over e'en kosten van een glijbaan en de vier meter hoge windschermen. Als zou blijken dat ook de glazen schermen de Vossekaai bij Hoofdplaat. Met de zal verder een besluit nemen over efen transactie is een bedrag van 2 ton krediet van ruim 12 000 gulden voor gemoeid. Zoals bekend zal de ge- een onderzoek naar de behoefte aan voor minder dan 7(LOOOgulden'zouden meente onderzoeken ofhet terrein als kabel-tv in de gemeente. Voor het niotorcrossbaan is ia .e richten. Ove- opstenen van een schetsplan voor de - - - ngens is het college nog steeds u juridisch geschil gewikkeld met de Wielingen in Cadzand-Bad zou 25.000 opvolger van de Slavenburg's Bank. gulden nodig zijn De gemeenteraads- Credit Lyonnais, over de kosten van vergadering begint donderdag J9 opstellen v een keuze tussen de beide projecten "eens is net co..eSe tros steens ,n eco reconstructie van de boulevard De kunnen maken. Deze maand stelde het Terneuzense S^nTaXS—S»19 30 De bank heeft een eerste termijn v huis. Steen. GELUIDSHINDER SINT-JANSTEEN: naar het windschermenproject. Recreatie- en trimloop in Sintrjansteen SINT-JANSTEEN Het oranjecomi té in Sint-Jansteen houdt maandag 30 april een recreatie- en trimloop in AXEL - De CDA-fractie in de ge- dat het gebruik van het monument Sint-Jansteen en omgeving. De re- meenteraad van Axel is verbolgen als parkeergelegenheid niet in het creatieloop over een afstand van 3100 over het besluit van b en w het beeld past van een oorlogsgedenkte- meter begint om 10.00 uur. De trim- Plantsoen rond het Pools monument ken. loop over een afstand van 6700 meter in de Oranjestraat te bestraten. De De gemeente Axel vindt dat met de begint om 1100 uur De start en werkzaamheden daarvoor begonnen bestrating een bepaald niet fraai aankomst is op het gemeentelijk be6'n deze week- Het CDA heeft- plantsoen wordt vervangen Er wordt sportpark van de voetbalvereniging woensdagavond na het fractiebe- op gewezen dat er geen auto's kunnen raad, het Axelse college nog een brief parkeren en dat er aan het monument gestuurd, waarin het 'onaanvaard- op zich geen enkele afbreuk wordt baar' over de bestrating met sierste- nen wordt uitgesproken. De christen-democratische fractie voorzitter A. Kesbeke zei na afloop van het fractieberaad dat de herstra- ting bij het Poolse monument, opge richt ter nagedachtenis aan de Poolse gevallenen in de tweede wereldoorlog, voor vele inwoners van Axel een klap in het gezicht is. Kesbeke: „Het be sluit van b en w heeft in Axel veel beroering gewekt". Namens de fractie heeft hij b en w gevraagd de oude situatie rond het monument in ere te herstellen. Achtergrond van de bestrating is par keerruimte te scheppen voor de fiet- gedaan. Overigens is ook de vereni ging Axel-Polen niet gelukkig met de bestrating. (ADVERTENTIE i ADVERTENTIE van da BMW-dealer Garage Verimigge bv Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Telefoon 01150-13451 HULST Het dagelijks bestuur van den aan landbouwweiKuu.0c. gedrongen. Het gaai mei no,..u óm ningen in Hulst ue n ^,fóh07neir<.rc Hulst wil het nog resterende gedeelte naast trok de vestiging veel verkeer het meer verkeersveilig maken van opknapbeurt houdt onder meer de sen en Drommers van caieDezoexers. van het agrarisch loonbedrijf L. Ing- aan, Buurtbewoners en inwoners van het plein. Het plan is om onder meer bouw van halfsteensmuren rondom Het poois monument ïigt^ het achter het bedrijf gelegen bejaar- trottoirgedeelten te veranderen De de woningen in Het^ gaat om panden aeiykejiaDijneia v dentehuis dienden regelmatig klach- kosten hiervan zijn 130.510 gulden. T naroa "an ten in. hels en zn aan de Hoofdstraat Sint-Jansteen zo snel mogelijk plaatst hebben naar de Tragcl de onmid- JU de Zeestraat, de aan"dë"poortëreïaanr Van Lansberg- caféstraat van Axel Het CDA vindt helaan. Tegelberglaan, Calandlaan. piaaiM rieuoen naar ae i ragci in ten in. r - uuaan, icgciuctmu,,, Sint-Jansteen. Tussen de gemeente Gedeputeerde staten van Zeeland „J"™»garantie- mJeugdgroep Oxford en de eigenaars van het bedrijf is al deelden eind vorig jaar mee dat de subsidie voor de viering ur^orvmirorirsTrnnr. ue ee overeenstemming bereikt over de verhuizing. Het is de bedoeling dat de gemeente de werktuigenloods werkplaats en de bestrijdingsmidde len-berging opkoopt en bovendien de garantie- 125 jaar e up een u.jtuage auu ic«.c- parochie in Nieuw-Namen. De stich- de verplaatsing financieel ,"ins in oprichtine .125 jaar Niellw. Namen' heeft een reeks mogelijk te maken De gemeente heeft al een voorschot ontvangen van m st 159 647.60 gulden Daarna zijn de -- - waarvoor huurovereenkomst met de firma derhandelingen met de firma begon- beëindigt. De omwonenden hebben in de afgelopen jaren nogal wat ge luidsoverlast van de werkzaamheden ondervonden. evenwel nog geld nodig is. Het pro gramma. zoals dat er nu uitziet, ver- o... Den Waghemakerkstraat. De ge meente dient omdat bij 23 wonin- houdt popavond gen gemeentegrond nodig is hier- voor te verstrekken. Burgemeester en m IJzeildljke wethouders stellen voor de g™»d een jjzENDIJKE De jeugdgroep Ox- symbolisch bedrag van 1 gulden per ford boudt vandaag, vrijdag, een pop- vierkante meter te verkopen Ook avond jn betjeugdgebouw in IJzendij- nen. die thans zijn afgerond Een r^TentZrt over dit voorstel vergadert de finan- ke. vanaf 20 30 uurwordt opgetreden „"nrc.hl t,-,. Qanlrnnn van rip lnnrls an t00nl Qe K_°_slen raming een ICKOri „ommissle, 1, voorstel tot aankoop van de loods en (i()0 „Illd.n berging en beëindiging van het huur- 1 an 5'1'0" sumen' contract wordt maandag 16 april be- cièle commissie. Verder komt het vaststellen van het bedrag per leerling in het buitenge- door de popgroepen Torture (rock roll) en Mistook mew wave) uit Ter neuzen. De Super Flash drive-in-show r... De stichting heeft bij het samenstel- usulKll, sproken in de financiële commissie len van het programma gedacht aan woon onderwijs voor 1984 aan de verzorgt de pauzemuziek. Vooral seizoenwerk bracht de nodige (om 19 uur in het stadhuis) en de alle groeperingen uit de Nieuw-Na- orde. Tevens komt maandag 16 april De p0paVond is een experiment voor overlast met zich mee. Al voor het commissie voor openbare werken (18 mense bevolking. Het dagelijks be- de commissie voor verordeningen^en Oxford Slaat de avond aan, dan stuur acht dit een zinvolle zaak en wil reglementen van Hulst bijeen. Tij- wordl dinsdag 5 juni (tweede pink- krieken van de dag werd dan begon nen om er pas 's avonds laat mee te stoppen. Bovendien klaagden omwo- uur in het stadhuis) van Hulst. De commissies buigen zich verder tot 5000 gulden een garantiesubsidie dens de bijeenkomst wordt gepraat sterdagl een eigen bodemfestival ge- st-s~ide bouwverorde- - - - - -- over*tie reconstructie van het Cante- verstrekken. over wijziging v houden Rex Neve van Oxford: „Met nenden over de geluidsoverlast, die cleerplein in Nieuw-Namen. Vanuit De Hulster Woningbouwvereniging ning van Hulst. De bijeenkomst be- j^q bezoekers 1S voor ons de avond ontstond door reparatiewerkzaamhe- het dorp is diverse lieren hierop aan- heeft plannen om 78 na-oorlogse wo- gint om 18.30 uur in het stadhuis. geslaagd Dan weten we dat er belang- stelling is voor pop van eigen bodem" Dat is de omschrijving die wi| gaven aan de groep schoenen die u perfekt zullen passen Dat is wat ze vroeger gemak schoenen noemden. Nu zijn ze verjongd, fris. vlot en een wel daad aan uw voeten! Dat is bij ons kiezen uit een breed assortiment van platte hak tot 6 cm, diverse breedtes en voetbedden Dat is vakkundig geadviseerd worden van generatie op genera tie Dat is tevens kunnen kiezen uit een bijpassend assortiment luxe tassen en lederwaren. Dat iS, kortom NoortUraat-prometiaoe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 33