Internationale zondagsmarkt in Nieuwstraat te Koewacht t *5 Reservepolitie zou meer actief moeten optreden Oud-Zeeuws- Vlaming schonk Wissel Zeeuws- Vlaanderen PZC/ Streek IN COMBINA TIE MET KERMIS Schoondijke kan rekenen op nieuwe brandweerauto Dorpsraad Groede gaat zwembad exploiteren weekenddiensten ALBERT VAN OVERMEEREN BIJ AFSCHEID: VRIJDAG 13 APRIL 1984 16 HULST - Als alles volgens plan verloopt zal het anders zo rustige grensdorp Koewacht zondag 6 mei het beeld vertonen van een krioelende mensenmassa. Niet minder dan 15.000 bezoekers worden die dag verwacht voor de internationale meikermismarkt. De organisatie is in handen van Axel Promotion. Centraal staat een zondagsmarkt met een totale lengte van zo'n 1000 meter. Als voorbeeld van dit evenement schikbare ruimte voor het marktge- In het kader van de meikermismarkt heeft het Brabantse grensdorp Putten beuren heeft Axel Promotion er ten- wordt bovendien een standwerkers- model gestaan waar ieder jaar een slotte 122 een definitieve plaats toege- concours gehouden. Zo'n twintig soortgelijke grensoverschrijdende wezen standwerkers zullen proberen hun markt gehouden wordt. Ook de Koe- Dat er zo'n grote belangstelling be- produkten aan de man te brengen, wachtse markt krijgt een mternatio- staat voor deze internationale markt Een negenkoppige jury met als voor naal tintje. Niet alleen aan de Neder- onder de Nederlandse marktkooplui zitter de heer Jan van Melen van de landse kant van de grens wordt een is volgens Harry Goossens. secretaris Wase Marktkramersvereniging, zal zondagmarkt gehouden, ook in het van de afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen de verrichtingen van de standwer- aangrenzende Belgische Koewacht van de Vereniging Ambulante Han- kers beoordelen. Onder het wïnke- zal het 'markten' een centrale plaats del, te danken aan het feit dat in innemen. In verband hiermee is een Nederland het begrip zondagsmarkt samenwerking ontstaan tussen de Ne- onbekend is. Het is wat dat betreft derlandse en de Wase vereniging van een uniek gebeuren", vindt hij „In marktkooplieden. Belgie zijn er veel van dergelijke Niet minder dan 264 marktkooplui markten Dat laatste is er wellicht de reageerden op bekendmakingen op oorzaak van dat het aantal aanmel- regionale markten en op een aankon- dingen aan de Belgische zijde van de diging in het vakblad van de markt- grens veel minder zijn dan de Neder- koopman. Vanuit het gehele land zijn landse kant. er reacties gekomen. Vanwege de be- Laatste speeldag moet beslissing brengen Temeuzense zaalmetbalcompetitie TERNEUZEN' In de eerste klas van de Terncuzense zaalvoetbalcompeti tie wordt de strijd om de eerste plaats tussen FSV en Eksakt eerst beslist op de laatste speeldag, vol gende week woensdag. FSV. dat in theorie één punt voorsprong heeft op zijn concurrent (er mag tenminste van uitgegaan worden dat Eksakt de inhaalwedstrijd tegen Dow 1 van avond -woensdag - in winst zal om zetten) speelt dan tegen Gemeente, Eksakt tegen Van der Poel. Twee weken geleden zag het er nog naar uit. dat FSV zonder mankeren op de titel afstevende. De lijstaan voerder rekende op de achttiende speeldag met 7-0 af met Eksakt en leek aldus een definitief gat te hebben geslagen. Maar nadien werd met 4-1 verloren van NSM en tegen Temeuzen I leed de ploeg andermaal een verlies- punt. Het geluk dat FSV ontbeerde had Eksakt daarentegen wel De be kerwinnaar had moeite met Gemeen te. maar versloeg de ploeg uiteindelijk met 3-2. Onderaan de ranglijst is het doek voor HKC op één puntje na intussen geval len. HKC verloor met 2-1 van ABN en wordt daardoor afhankelijk van de concurrentie, die nog twee (Philips) en drie (Dow 1) wedstrijden hebben te gaan. Overigens verloor Philips 1 met 5-2 van Goalgetters 1 en was Dow 1 niet opgew opgewassen tegen OAZ, dat een voortreffelijke tweede compe titiehelft achter de rug heeft: 2-6. Van der Poel versloeg NSM (vorige week nog bedwinger van FSV) nog met 4-1. De stand is nu. 1 FSV 21-31, 2 Eksakt 20-28. 3 Van der Poel 20-25, 4 ABN 20-25, 5 OempentP 1 21-25, 6 Onalgetters 1 21-22 7 OAZ 21-22, 8 NSM 21-20, 9 Temeuzen 1 21-18, 10 Dow 1 19-11, 11 Philips 1 20-1'y 12 HKC 21-9. Jaarvergadering Bond Gepensioneerden AXEL - De afdeling oost-Zeeuwsch- Vlaanderen van de Nederlandse Bond van Gepensioneerde hield haar jaarvergadering in De Halle in Axel. Voorzitter N. V. Eckman noemde in zijn openingswoord de affaire rond het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds 'een kwalijke zaak, die het fonds geen goed heeft gedaan'. Secretaris Blok sprak er zijn teleur- stelling over uit. dat er zoveel leden hadden bedankt. Na de pauze van de druk bezochte vergadering hield de heer T. H. Verheijen, hoofdwijkver- pleegkundige in de Kanaalzone, een spreekbeurt over het kruiswerk en de betekenis voor de bejaarden. Exposities van Frans Kegels in Sas van Gent SAS VAN GENT De schilder en tekenaar Frans Kegels uit Sas van Gent houdt twee exposi ties. Vati 25 april tot 1 mei zijn enkele schilderijen te zien in de burgerzaal van het gemeente huis, terwijl vanaf vandaag, vrij dag. tot 12 mei tekeningen zijn te bezichtigen in de leeszaal van de openbare biblio 'heek aan de Wil- helminalaan De werken van Ke gels zijn vooral geïnspireerd door de expressionist Munck en de maskerade-kunst. Hij schil dert vooral met olieverf en acryl verf SCHOONDIJKE - Het Oostburgse college van b en w wil 32.500 gulden uittrekken voor de aanschaf van een tankautospuit voor het korps vrij willige brandweer in Schoondijke. Daarmee zou het voortbestaan van het korps veilig kunnen worden ge steld. Volgens burgemeester C. T. Spijker boer was er sprake van een zorgelijke situatie in Schoondijke. De huidige brandweerauto werd al enkele jaren geleden niet meer optimaal bevon den. Geld om de bijna 25 jaar oude wagen te vervangen, was er niet. Omdat de gemeente onlangs plotse ling in de gelegenheid werd gesteld om een gebruikte tankautospuit van krap 5 jaar oud over te nemen van een ander korps, ziet de toekomst voor de Schoondijkse vrijwilligers er weer zonniger uit. „Het heeft wel wat ge rommeld in Schoondijke. Wij hebben angstig naar de financiën gekeken. Deze aanschaf is echter met enkele verschuivingen binnen de begroting op te vangen", aldus de burgemeester. lend publiek worden speciale mun ten, de zogenaamde 'Waaslanders', uitgedeeld. Deze munten hebben een waarde van ongeveer 100 Belgische frank en kunnen in Koewacht die dag als wettig betaalmiddel worden ge bruikt. In Waasland zijn de munten al een tijdje een geldig betaalmiddel. Het standwerkersconcours begint om 11 uur. De markt wordt gehouden vanaf de Nieuwstraat in Koewacht tot over de grens m het Belgische Koewacht. Vanwege de te verwachten toeloop heeft de plaatselijke volleybalclub zich beschikbaar gesteld om de stroom auto's in goede banen te lei den De Koewachtse middenstand ontbreekt tijdens dit festijn niet Als mede-organisator zal elk lid van de vereniging met een stand in de Nieuw straat staan. Muzikaal wordt het geheel opgeluis terd door de plaatselijke muziekfanfa- re Eendracht Maakt Macht en het dweilorkest 'De Bareelen' uit Hulst. Tegelijk met deze markt wordt ook de traditionele kermis gehouden. Deze zal in verband met de markt grootser van opzet zijn dan gewoonlijk. Omdat Koewacht een zogenaamd 'drie-gemeenten-punt' blijkt te zijn wordt het evenement geopend door de burgemeesters van Axel. Moerbeke en Stekene. De officiële opening is om 10.00 uur. Voorzitter P. Th. Apers van Axel Promotion: „Als zondag 6 mei financieel een succes is voor iedere deelnemer dan zal er waarschijnlijk een jaarlijks terugkerend festijn van gemaakt worden". GROEDE - De dorpsraad van Groede gaat het plaatselijk zwembad dit jaar zelf exploiteren. De gemeente Oost burg zal alleen de vaste uurvergoe ding voor algemeen toezicht op het zwembad garanderen. De dorpsraad wil proberen dat bedrag via de ver koop van toegangskaartjes aan te vullen. Dorpsraadvoorzitter Th. Bakker ver telde dat inderdaad geprobeerd zal worden zoveel mogelijk abonnemen ten en losse kaarten te verkopen om mee te betalen aan de personeelskos ten van de toezichthouders. De dorps raad start dit voorseizoen een wer vingscampagne. Het ligt in de bedoe ling om het zwembad evenveel uren open te houden als voorgaande jaren. Enige verandering met de vroegere situatie is dat dc zwemmers niet lan ger onder gediplomeerd toezicht staan. Het zwemmen zal dan ook voortaan op eigen risico gebeuren. Het college stelt de raad voor om verder 16.500 gulden uit te trekken voor de vervanging van de filterinstal- latie van het zwembad. De gemeente raad beslist volgende week donder dag over het kredietvoorstel. Het college maakte verder bekend, dat er dit jaar acht woningen in Schoondijke gebouwd zullen wor den. B en w willen dat plan handha ven, ondanks bezwaren van de West Zeeuws-Vlaamse regionale woning bouwvereniging, die hooguit vier huizen in Schoondijke wil bouwen. Het overleg tussen de gemeente Oost burg en de woningbouwvereniging is nog niet afgerond. Wethouder A. de Feyter vertelde gis teren dat de leegstaande huizen in de Rembrand van Rijnstraat een punt van discussie waren. Volgens hem moet de oorzaak van de leegstand gezocht worden in de abnormaal hoge stookkosten van die huizen. Hij kon digde aan dat de gemeente in elk geval aan de acht nieuwe woningen wil vasthouden. Als de woningbouw vereniging blijft weigeren, zullen er andere wegen worden gezocht om het contingent van acht woningwetwo ningen vol te krijgen, aldus de wet houder. Bouw- en Houtbond FNV Temeuzen huldigt zeven jubilarissen TERNEUZEN De afdeling Temeu zen van de Bouw- en Houtbond FNV huldigt vrijdag 4 mei, op een feest avond in de zaal van dansschool Bilderbeek, zeven jubilarissen. D. W. de Regt is 50, S. Loof 40 jaar lid. Een jubileum van 25 jaar vieren: C. Kayser, Fr. Meeusen. R. Jonkheim, A. v. d. Velde en J. Riemens. Districtsbe stuurder H„ Lenting speldt de groep de bijpassende onderscheidingen op. De feestavond, die wordt besloten met dansen en bingo, begint om 19.30 uur. Hulster werkgroep kernenergie bijeen HULST De werkgroep kernenergie Zeeuwsch-Vlaanderen houdt dinsdag 17 april een vergadering in Hulst. Dat gebeurt in café Ron de Vilder aan de Lange Nieuwstraat. De aanwezigen zullen onder meer praten over het lustrumfeest, dat 2 juni gehouden wordt. Daarnaast buigen ze zich over de gastlessen van de werkgroep op scholen. De bijeenkomst begint 20 uur. De heer G. R van Bastelaere en burgemeester mr J. Asselbergs tonen het schilderij. SLUIS De heer G. R. van Bastelaere uit Herveld (Gelderland) heeft de gemeente Sluis donderdagmid dag een schilderij van zijn hand, voorstellende het kasteel van Sluis, aangeboden. De overdracht vond plaats tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. Van Bastelaere. een Zeeuws-Vlaming van geboorte (hij komt oorspronkelijk uit Westdorpebrengt zijn vakan ties door in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Als amateur- historicus werd hij gegrepen door de geschiedenis van Sluis, zo vertelde hij de aanwezigen donderdagmiddag. Met name de historie van het inmiddels verdwenen kasteel van Sluis heeft zijn interesse. Langzaam rijpte het idee om het kasteel op het doek te vereeuwigen iVan Bastelaere is ook een verwoed amateurschilder) Daarbij is hij niet over één nacht ijs gegaan. Hij bestudeerde diverse boeken en maakte verschillende proefschetsen. voor hij aan het eigenlijke schilderij begon. Het schilderij heeft volgens de maker niet zozeer artistieke als wel grote historische waarde. Hij hoopte dat het schilderij van het kasteel van Sluis een mooi plaatsje zou krijgen in het stadhuis Van Bastelaere ontving als tegenprestatie een glas-in- lood-raampje. Zijn echtgenote werd verrast met een bloemetje. Gaaibolling KOEWACHT In café De Oude Molen werd een gaaibolling gehou den. waaraan 32 personen deelnamen. Uitslag hoge vogel. V. Stroobandt, Koe wacht; linker zljvogek E. buijs, Koewacht; rechter zijvogel. A. Celie, Koewacht; extra hoge vogel: M Oudenaerde; grootste aantal kleine vogels (4) Agnes Vermeulen, beiden uit Koewacht. Disco Crazy Horse Westdorpe actief WESTDORPE - Disco Crazy Horse houdt op zondag 15 april een disco avond in zaal Concordia te Westdor pe. Een week later, op zondag, is er een play-back wedstrijd voor de lage re schooljeugd en tieners. Op dag 23 april wordt een pannekoek- bakwedstrijd gehouden, gevolgd door disco. Alle activiteiten begin nen om 14.00 uur. Op zaterdag 19 mei gaat Crazy Horse naar het solo-festival in Goes. Ook enkele deelnemers uit Sas van Gent en Westdorpe doen mee aan het door Hans van Willigenburg gepresenteer de festival. Elke zaterdag van 19.30 tot 23.00 uur is er in Concordia een disco avond. J ongerenpastoraat houdt wandeltocht VOGELWAARDE Het jongeren- pastoraat van de parochies Boschka- pelle, Stoppeldijk en Hengstdijk houdt zondag 15 april een wandel tocht in het kader van de Vastenactie 1984. De opbrengst is dit jaar bestemd voor een landbouwproject door Ethio pische vluchtelingen in Soedan. Le den van het jongerenpastoraat zullen op die dag gezamenlijk een dienst bijwonen in de kerk van Boschkapel- le. Aanvang 10 uur. Na deze viering vertrekt men voor de wandeltocht over een lengte van 15 km. Sloop hal Cruson Breskens maand uitgesteld OOSTBURG De sloop van dc ontplofte bedrijfshal van de failliete firma Gebroeders Cru son in Breskens wordt een maand uitgesteld. Omdat on langs een vat met chemicaliën in het verwaarloosde pand werd aangetroffen, zal de af braak duurder uitvallen dan was gepland. Het college zal curator mr H den Hollander schriftelijk verzoeken de kosten voor het opruimen van de chemicaliën voor zijn reke ning te nemen. De curator wei gerde tot nu toe de sloopkosten te betalen. Volgens burgemees ter C. T Spijkerboer is het oprui men van de chemicaliën een meer urgente zaak. die de cura tor wel behoort te betalen. Aanvankelijk was het de bedoe ling dat de Oostburgse gemeen teraad volgende week een kre diet zou voteren, zodat de sloop van het bedrijfsgebouw nog deze maand zou kunnen worden uit gevoerd. Het chemicalienvat, ge vuld met zink, gooide roet in het eten. Het college verwacht nu uiterlijk in mei stappen te kun nen nemen De gemeente hoopt de gemaakte kosten later uit de afwikkeling van het faillisse ment terug te ontvangen. Curator Den Hollander, die de brief van het college nog niet had ontvangen, kon niet zeggen of hij voor het opruimen van de chemicaliën zorg zal dragen. Hij wilde eerst overleggen met de rechter-commissaris. TERNEUZEN „Als reserve-agent ergens in de polder bij een koers staan heeft geen zin. De jongens moeten praktische diensten doen en écht optreden". Dat is de visie van Albert van Overmeeren na dertig jaar te hebben meegedraaid in het reserve politiekorps in Terneuzen. Op 28 april neemt Van Overmeeren, hij werd pas 60. afscheid van de reserve politie in Chinees-Indisch restaurant Kachok in Terneuzen. Van Overmeeren, Hulstenaar van ge- ook een pistool mee om de muitende boorte en al 25 jaar congierge op de bemanning van een schip te halen in MTS MEAO in Temeuzen, kwam in de dokken van Temeuzen. In Gent 1948 als militair terug uit Nederlands waren er al een paar politiemensen Indie en werd bewaker in het huis van van boord geslagen. Van Overmeeren; bewaring in Middelburg. Plannen om „De kapitein had om hulp gevraagd, in Amsterdam politieagent te worden hij durfde z'n kajuit niet meer uit. We stuitten op verzet bij zijn vrouw, die haalden de vijfentwintig muiters van geen zin had om ergens in een Amster- boord, maar echt vertrouwen deed ik dams steegje te zitten verkommeren, die lui met. Ik had een pistool in m'n Eenmaal werkzaam als pottemaille- tas. daar hield ik m'n hand op", bediende (operator) bij de 1'Azote (NSM) in Sluiskil, koos Albert voor de reservepolitie. Nu bij zijn afscheid trekt hij de vergelijking tussen toen Albert De taken van de reserve- Niet bang an Overmeeren herinnert zich de actieve weekeinddiensten op politieman zijn tegenwoordig stukken het eind van de jaren vijftig, 's Zater- lichter, soms leidt dat tot frustratie. Van Overmeeren- „Het is m Temeu- dagsnachts controleren of de café's wel op tijd sloten. „Er was een be zen een club van 35 man. Twintig roepsagent bij me. We gingen alle ervan willen echt actief zijn. maar de café's in Terneuzen af. Men had er een baas is daar op tegen. Ergens kan ik handje van om na sluitingstijd in de dat ook wel begrijpen, want met ieder- keuken van het café verder te gaan. een kan evengoed met een pistool Dat wiste» wij ook wel. Regelmatig omgaan Maar Van Overmeeren is kwam het tot knokpartijen met dron- blij met het feit dat met ingang van ken zeelieden. Het ging er wel eens volgend jaar de reserve-politie in Ter- hard aan toe, maar ik was bepaald neuzen schietlessen krijgt en er zit een niet bang uitgevallen". „Tegenwoor- kans in dat men ook mee gaat draaien dig is de situatie anders", zegt de in de actieve dienst. •ist. „De café's zijn langer open en er zijn nachtbars bijgekomen. De reservist vindt het een goede zaak, dat zijn jongere collega's met zonder Toch is van knokpartijen meer een pistool mee naar huis krij gen Een pistool bij zich dragen, of het zelfs maar in huis hebben, Albert is er. elijks sprake. Een jaar of vijf geleden was er nog een hausse, maar nu is het •rij rustig. Rustiger, maar ook geme- ondanks het feit dat hij. naar zijn ner. Vroeger ging men op de vuist, zeggen, een goed schutter is, nooit zo tegenwoordig staan ze meteen klaar dol op geweest „In het huis van met een pistool, mes of ketting. Voor bewaring heb ik het meegemaakt dat je het weet heb je een mes tussen je een bewaker, die door een gevangene ribben. Dat is het hele verschil", werd lastig gevallen, ineens z'n pistool Van Overmeeren vindt de taken van trok en daar bibberend en overstuur de reservisten te licht. De actieve de gedetineerde onder schot hield. Je diensten, die hij destijds zelf mee moet echt opgeleid zijn om zo'n ding draaide zijn afgeschaft Het gaat nu bij je te dragen". hoofdzakelijk om het beschermen v Normaal ging Van Overmeeren met rijksgebouwen en het optreden tij de wapenstok op pad, maar nam toch dens evenementen. Ondanks de vele men moet volgen, zal een groot deel van de kwaliteit van het werk toch afhangen van de erva ring. meent Van Overmeeren. Mevrouw Van Overmeeren vindt het opvallend dat de tegenwoordige reser visten, maar ook de beroepspolitie niet meer zulke indrukwekkende ver schijningen zi\ Albert: „Vroeger was het het veldwachtertype. allemaal flinke 'boys' van boerenafkomst. Nu heb je soms van die pietlutten met een mavo- of havo-diploma. Heel mooi hoor, maar wel zo slap als een vodde. Dan moet je maar eens iemand die je in elkaar walt slaan ompraten met je mavo. daar geloof ik niet in. Het is goed dat de politie zich traint in allerlei vechtsporten, maar je moet ook overwicht hebben, je mannetje kunnen staan". Toch is Albert van Overmeeren tevre den met het reservistenkorps. „Het is een goeie ploeg. Jongens die je om een boodschap kunt sturen. Tijdens zo'n schippersstaking een paar jaar gele den zie je toch maar weer dat je absoluut op iedereen kan rekenen. Vakantie of aan het werk. ze kwamen gewoon!" Volgens Van Overmeeren worden de reservisten sterk gemotiveerd door hun commandant brigadier Van Op- dorp. „Dat is altijd mijn rechterarm geweest. Een man die je dag en nacht kunt lastig vallen. Een fantastische man voor de reserve". Voor Albert van Overmeeren zit het er op. De laatste tijd hield hij zich bezig met het coördinerend werk. het uitschrijven van de diensten, waar bij hij zichtzelf altijd als reserve-man opzette. „Als er op het laatste mo ment iemand niet kan, moet je zelf bijspringen", vindt hij. Over zijn af scheid: „Ik vind het beroerd, maar ik blijf met mijn 'collega's' in contact via de Politie Sport Vereniging". Van Overmeeren verwacht bij zijn afscheid een medaille te krijgen. De zoveelste, er hangen al 'tig' medailles in een kastje in de huiskamer van het echtpaar Van Overmeeren. Kan die er nog wel bij? „Ik weet het met. maar we leggen ook wel eens wat onder scheidingen weg hoor", zegt Albert. Zijn vrouw: „Ach Albert, je kunt dat kastje op de MTS toch makkelijk wat groter laten maken?" 14 en 15 april 1984 Centraal Alarmnummer: 01150-12200 Artsen Terneuzen: zat. 8.00 - zon. 8.00 uur: H. J. W. A. Meijerink. Serlippensstraat 11, praktijk Beethovenhof 3b. tel. 13768. zon. 8.00 - ma. 8.00 uur: P. R. L. Vercauteren, Jac. v, Lennepstraat 87, praktijk Beethovenhof 3b, tel. 13768; spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11.30 en 17.00 uur. Oostburg en Aardenburg: vrij. 19 - ma. 8 uur: B. den Ouden, Brouwerij straat 8, Oostburg, tel. 01170-2323. C'adzand, Re'tranehement, Sluis en Zuidzande: J. W. Beek, Zuidzande, tel. 01170-2424. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur: A. E. Lievens, KJzendijke, tel. 01176-1266. IBreskens en Groede: R. J. Laterveer. IDr. Broodmanstraat 2, Breskens, tel. 01172-1956 Axel: vrij. 17.30 - zat. 8.00 uur: E. Klop, Bastionstraat 36, tel. 1777: zat 08.00 - ma. 08.00 uur: G. P. Harskamp. Noordstraat 8, tel. 01155-1666. Spreek uren zat van 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: vrij. 18 - ma. 8 uur: F. Puylaert, Oostkade 19. Sas van Gent, tel. 1366. Spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwerk - Oranje 2. Hulst: vrij. 18 - zon. 24 uur: W, Gielen, Grote Markt 11, Hulst, tel 01140- 12969. De praktijk van de artsen Niesten en Lips. Gr. Bagijnestraat 16. tel. 01140- 13373 wordt door eigen arts verzorgd. Spoedgevallenspreekuur zat. van 9.30-10 en 17.30-18 uur en zon. van 12.30-13 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine: M. Jongsma. Julianastraat 2, Hoek, tel 01154-1356. Spreekuur voor spoedge vallen zat. en zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij. 18 - ma. 8 uur: R. G Buwalda. Clooster- straat 72. tel. 01148-1277. Zaamslag: W. L. Fraanje. Plein 42. tel.01153-1244. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht: vnj. 18 - ma. 8 uur: R. van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel. 01146-327. Apotheken Terneuzen: zat 3.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. J. Klaas- sen. winkelcentrum Zuidporder, tel. 12090. Axel: zat. 10-11 en 16-17 uur Apo theek Axel. Oranjestraat 6. tel. 01155- 2888. Hulst: zat. 11-12 en 15-17 en zon. 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, VRIJ Z Mil van uit pla; van En acht scho keeli Midi vera bete begc eet KOI Een Koe meli best Pla£ Steenstraat 35, tel. 01140-14255; (spot, drecepten telefonisch). Oostburg: zat. 11-12.30 en 15-16.30 uir en zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 Apotheek Oostburg, Burchtstraat H tel. 01170-2170 (spoedrecepten telefc- nisch). Dierenartsen Zaamslag cn Hulst: E. F. de N|)i Wilhelminalaan 11, Hulst, tel. 01140 13004. Terneuzen en Axel: J. J. L, M. Ko( spreekuren: zat. Terneuzen, V Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur, tf. 01150-95017; Axel: Dierenkliniek vai 11.00-12.00 uur, tel. 01155-1488; zonda; volgens afspraak, tel. 01150-95017. IJzendijke: K. G. M. v. d. Vijver, tó 01176-1388, b.g.g. 01174-424; weekenc spreekuur zat. 13.00 en zon. 12.00 uu in de dierenkliniek te IJzendijke. Terneuzen: J. P. en P. de Vos, klinlei voor kleine huisdieren en bij zonden dieren, Van Diemenstraat 83, Temeu zen, tel. 01150-19628; spreekuur za van 12.30-14.00 en verder volgens tele fonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: H. Kapsenberg. 1 Novemberstraat Sluis, tel. 01178-1225; weekendspref kuur zat. en zon., 13.00 uur. Tandartsen West-Zeeuwsch-Vlaandcren: zat. ei zon. 12.00-12.30 uur: A. van Hoek Breedestraat 25, Oostburg, tel. 0117C 2493 Sluis en Oostburg: zat. en zon 10-1 uur: L. Buysse, Volderstraat 21, Oosi burg, tel. 01170-5092. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat. ID 10.30 en 18-18.30 en zon. 12-12.30 uur J H. M. Brasseur, Beethovenhof 38 Temeuzen. tel. 01150-18042. Wijkverpleegkundigen West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer 01173-1367; U krijgt hier op het telefoonnummer van de dienst doende verpleegkundige. Terneuzen: Telefoonno. 13360; krijgt hierop het telefoonnumm« van de dienstdoende verpleegkunde ge. Hoek. Sluiskil, Philippine, Westdor pe en Sas van Gent: telefoonnc 01159-306; U krygt hierop het telt foonnummer van de dienstdoend verpleegkundige. Huist en Hontenisse: telef. 0114C 12191; U krijgt hierop het telefoon nummer van de dienstdoende ve:i pleegkundige. Groot-Axel, Zaamslag, Koewacht Overslag en Zuiddorpe: Telef. 01155j 1885; U knjgt hierop het telef.nr. vsj de dienstdoende verpleegkundige. I H u Cd P id-4 a> Heden nam God tot Zich, na een moedig gedra gen lijden, mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder WILHELMINA CORNELIA WITTE echtgenote van Jan van Drongeien in de gezegende ouderdom van 90 jaar. Temeuzen: J. van Drongeien Canada: C. van Drongeien T. van Drongelen-de Boer Terneuzen: J. Dooms-van Drongeien G. Doorns C. de Zeeuw-van Drongeien C. A. de Zeeuw Klein- en achterkleinkinderen. Koninginnelaan 2, 4532 BP Temeuzen. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 16 april a s om 14 00 uur op de Zuiderbegraaf plaats. na voorafgaande rouwdienst in de Aula van 'Bachten Dieke'. aanvangende om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis ln voornoemd gebouw. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 32