Foutparkeerder schuldig zonder opleggen van straf van Bella J I MUSSEL BE.1LANKN6W PZC/streek KANTONRECHTER LAAKT OPTREDEN WEGSCHAP nvisie GRANDIOZE VOORJAARS MEUBELSHOW VOOR EEN 'LEERZAME' meubelen Bel nu voor een afspraak, dit betekent dat u NU NOG KOOPT VOOR DE PRIJS VAN NED KURK PARKET MIJ TEL. 01140-13312 P KURKPARKET Termijnbetaling onder voorwaarden consumentenbond CLEMENT KORTINGEN NU I VANAF 50% Caü&LJ w DE HOLLANDSE HOEVE VRIJDAG 13 APRIL 1984 16 VRI- MIDDELBURG - „U heeft heel wat werk verricht", zei officier van justitie mr R. Beaumont woensdagmorgen tijdens de zitting van de Middelburgse kantonrechter tot de 25-jarige Vlissinger J. C. K.. Begin vorig jaar had K. zijn auto geparkeerd in de berm van de Galgeweg in de omgeving van Koudekerke, hetgeen overigens verboden is. K. had eerst geprobeerd zijn vierwieler kwijt te raken op het terrein voor betaald parkeren aan de Galgeweg. Doordat de parkeerautomaat geheel vol was, weigerden de slagbomen, die daardoor gesloten bleven. De Vlissinger stelde de meldkamer van de rijkspolitie op de hoogte. Te vens werd K. verteld dat een kanton nier van de eigenaar van het terrein, het Wegschap Walcheren, langs zou komen om de automaat te ledigen. K. bleef op de komst van de ambtenaar wachten, maar tevergeefs. Uiteinde lijk parkeerde hij zijn voertuig dan maar in de berm van de Galgeweg, wat hem prompt een proces-verbaal p OtO S opleverde. Kantonrechter mr J. Verhoeven had in het algemeen weinig waarderende woorden over voor een beheerder van een parkeerterrein die wel de lusten maar niet de lasten van zijn bezit wil hebben. Op verzoek van de officier van justitie verklaarde hij K. wel schuldig aan de parkeerovertreding, maar legde hij hem geen straf op. Bijeenkomst SGP KAMPERLAND - Ds. L. Blok uit Nunspeet houdt maandag een tijdre- de voor de afdeling Noord-Beveland van de SGP. De bijeenkomst vindt plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Veer- weg 12 in Kamperland en begint om 19.30 uur. Muziekvereniging Rillandia houdt familie-avond RILLAND De muziekvereniging 'Rillandia' houdt vandaag, vrijdag, een familie-avond in het dorpshuis 'Luctor et Emergo' in Rilland. De aavang is 19.30 uur. Naast het optreden van de drumband en fanfare, treden muzikanten van jong tot oud als solisten, duo's en in groepjes voor het voetlicht. Ook is de big-band-formatie 'The Rillandia Syncopeters' te beluisteren. Voorts wordt er bingo gespeeld, is er een film over Rilland te zien en worden enkele jubilarissen gehuldigd. Na het officië le gedeelte is er de gelegenheid om een dansje te maken. Collecte HEINKENSZAND - De collecte die in Heinkenszand werd gehouden ten ba te van het Fonds voor de Epilepsiebe- strijding heeft 1234,45 opgebracht. Zondagsschool van Leger des Heils bezoekt patiënten ziekenhuis Goes GOES Onder begeleiding van de muziekkorpsen van het Leger des Heils uit Goes en uit Kampen. trek-_ ken de kinderen van de zondags-" school van het Leger des Heils zondag 15 april in optocht door Goes om daarna de patiënten in het Gasthuis bossen narcirssen en zelfgemaakte paaskaarten aan te bieden. De aan komst bij het Gasthuis is gepland op 15.00 uur. „Ja ik reed wel door het rode licht, maar vijf meter achter de stopstreep kwam ik tot stilstand. Toen ben ik meteen een stukje teruggereden", vertelde G. W. (40) uit Kapelle tijdens de zitting. „Het aardige van de rood- lichtcamera's is. dat ze werken op lussen in het wegdek. Als u door rood licht rijdt, rijdt u over die lus, en wordt automatisch een foto gemaakt. Als u terug rijdt, rijdt u weer over die lussen en zou de camera opnieuw een foto maken. Die tweede foto bestaat echter niet", hield mr Beaumont de Bevelander fijntjes voor. Omdat de kantonrechter het niet uit gesloten achtte dat W. de acceptgiro kaart om zijn boete te kunnen beta len. in verband met verhuizing niel zou hebben ontvangen, veroordeelde hij W. tot een boete van 80 gulden in Concert fanfares in Wolphaartsdijk WOLPHAARTSDIJK In het kader van een uitwisselingsprogramma zal zaterdag in het dorpshuis van Wol phaartsdijk een concert worden gege ven. waaraan meewerken het fanfare korps 'Jeugd doet leven' uit Broek in Waterland en de fanfare en het tam boerkorps van de Wolphaartsdijkse muziekvereniging Advendo. De korp sen zullen zowel apart als gezamenlijk optreden. Ze voeren een gevarieerd programma uit. Het concert begint om 19.30 uur. Advendo brengt op zaterdag 22 september een tegenbe zoek aan Noord-Holland. plaats van de gebruikelijke 110 gul den. „Politiemensen staan onder ede, Ze maken ambtsedige processen-verbaal op. Daarom nemen we altijd aan dal de politie de waarheid spreekt", legde de kantonrechter gistermorgen vooi de zoveelste keer uit. Deze keer was het M. W. (33) uit Kortgene, die bij hoog en bij laag beweerde dat ze wél was gestopt voor een stopstreep. Een politieman had in juni vorig jaar op een kruising van de Provinciale Weg 1 bij Wissenkerke gezien dat mevrouw W. zonder voor de streep te zijn ge stopt de kruising opreed. De boete bedroeg 75 gulden. Hondebeet H. C. P. (26) uit Hansweert werd veroordeeld tot een boete van 250 gulden, waarvan 150 gulden voor waardelijk, omdat zijn hond in een brandgang een voorbijganger had ge beten. „De kinders hadden het tuin poortje open laten staan", voerde P. ter verdediging aan. Nadat mr Ver hoeven de man had veroordeeld, gal hij hem nog een tip: „Koopt u eens een veer voor op het hekje. Dan klapt dat altijd weer dicht. U moet er dan wel opletten, dat u de veer aan de juiste kant van het hekje bevestigt, anders heeft zelfs de hond in de gaten dat hij er vandoor kan..." Medische diensten de Bevelanden Alarmnummer 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23 00 uur: M. J Kooiman. Van Hogen- dorplaan 6. tel 14450. Spreekuur voor spoedgevallen 10 00-10 30 en 17.00- 17 30 uur. Heinkenszand. 's-H. Arendskerke. Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten. G A C. Aamout- se en A. P. v. d. Vlugt wordt waargeno men door D. P. van Driel, Vermetstr. 23. 's-H. Arendskerke. tel. 01106-1202. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand c.o.: vr. 7.30 tot ma. 8.30 uur: praktijk J. A. Fortrie: dienst C. T. Miermans. Kloetingseweg 5, 's- H. Abtskerke, tel. 01103-1434 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Yerseke: v.a. vr. 19.00 uur tot zondag 22.00 uur: A. J. de Wijs, Zeeburg 1. Yerseke, tel. 01131-1300. Spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: v.a. vr. 19.00 uur tot zo. 22.00 uur. J. W. Kuyl, Rilland-Bath, tel. 01135-1343. Spreekuur voor spoed gev. 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. oriewegen, Borssele, Hoedekenskcr- ke, 's- Gravenpolder, Ovezandc, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole, A. Korstanje en H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door S. E. J. Wöst- mann, Nieuwstr. 18a, Ovezande, tel. 01195-450. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H J. Entink, M. B. Riemeijer en D. Vreeswijk waargenomen door J K. J. Eckhardt. Wemeldinge, tel. 01192- 1438. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: De praktijk van B. J. H. Hasken wordt waargenomen door J. A. van Arkel, Wissenkerke, tel. 01107-1318. Spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van J. A. Kersseboom wordt waargeno men door W. J. Klein-Wassink, Co- lijnsplaat, tel. 01199-304. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.30 uur. Chirurgendienst: H. Bruins Slot tel. 01100-28386. Tandartsdiensten: spreekuren zat.- en zondagmorgen 10.0-11.00 uur B. Rijksen, Vroonlarid- seweg 9, Kapelle, tel. 01102-3669. Apotheek: De Goesche Apotheek, Klokstr. 19, tel. 27104. Geopend voor spoedgev. zat. 8.30-17.30 uur en zondag 10.00- 11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's: Centr. Post Ambulance Vervoer, tel. 01100-14444. Dierenartsen: Goes, Ovezande. Kruiningen: J. C. M. Huige, Rav. de Groene Jager 2a, Goes, tel. 01100-28866. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C. Karelse, 's H. H.-kinderendijk 118, Goes. tel. 01100- 20656. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg. (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse. Molen laan 24. Yerseke, tel. 01131-2756. Walcheren: Dierenartsenpraktijk Oostkapelle. tel. 01188-1443. Spreekuur 13.00 en 19.00 uur Oude Domburgseweg 33a, consult na telef. afspraak, visites aan vragen 8-9 uur. Wijkverpleging: Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op telef.nr. 01100-12456. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Heerenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelandc, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Ovezande, 's-H. Arends kerke, 's-H. H.-kinderen, 's-Graven- polder en 's-H. Abtskerke: zr. I. Kor stanje, Kwadendamme, tel. 01194-529. Zuid-Beveland-Oost: zr. P. E. Ver schoor, J. W. Frisostr. 9, Krabbendij ke, tel. 01134-2867. Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: voor de bereikbaarheid van de week end- en avonddienst krijgt u informa tie via het antwoordapparaat op te lef.nr. 01108-1378. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Met dit luxueuze eiken bankstel met komforta- bele, voorgevormde le deren kussens kunt u te weten komen wat gezel ligheid is Kwaliteit, ruime keuze en interessante prijzen, zijn slechts enkele van de vele redenen om een bezoek te brengen aan onze zaak. HERMESWEG 27 - VLISSINGEN - TEL. 01184-16188 P.S. Koopavond: vrijdagavond 19.00-21.00 uur. In Zeeuwsch-Vlaanderen z u ftt O BS u H U O O z u 05 H H 05 U NOG EVEN...! SUPER PARKETVOORDEEL VOOR SNELLE BESLISSERS. 1 OQ1 Plus u Iteell recht op I 900 10 m2 gratis! Een greep uit de houtparketcollectie MASSIEVE STROKEN Prijs NU 23 rt Eiken met noest Eiken Rustical Eiken Exquisil Eiken Bourgogne wisselende breediei 3 7 75 per n 44,75 per rr 55 75 per n 68.7 5 per rr Grenen 8 mm 1 8 00 por rr Eiken 8 mm 1 9 00 per rr EIKEN STROKEN VISGRAAT Pn Ruslique de Campagne Nature Visgraat 9 mm LAMELPARKET Toplaag Lak Berken Natuur Eiken Rustical Essen Rustical Acacia Noten Kambala Merbau Gerookt Eiken 32,75 per ir 35,25 per rr 39 00 per rr 47 95 per m2 49 75 per m2 51 75 per m2 54 75 per m2 55 75 per m2 67 75 per m2 69 75 oer m2 T.g.v. de opening van onze nieuwe vestiging te Hulst. - Houtparket 50 soorten Eigen leggerij met ervaren parketleggers. - Ook voor doe het zeiver met vakbekwame begeleiding - Eigen vervoer door geheel West-Europa In ons programma hebben wij de lamellen, die in hel laatst gehouden onderzoek van de consumentenbond als beste uit de bus kwamen Ter mtroduktie van onze nieuwe vestiging in Hulst Bi/ aankoop van 30 m2 parket 10 m2 voorgeschuurd 8 mm massief slaapkamerparket GEHEEL GRATIS ALLES MET 3 JAAR GARANTIECERTIFICAAT Prijsgarantie als u ergens anders goedkoper kunt slagen betaalt K P M u het verschil te rug Voor handelaren gehè/e week geopend Levering op consumenten voorwaarden Om deze lage prijzen te kunnen handhaven en u goed te adviseren kunnen wij particulieren slechts ontvangen na tel. afspraak, ook bezoek aan huis mogelijk. Tel. 01140-13312. Ook op zondag open na tel. afspraak. Als u vandaag belt en een afspraak maakt voor zondag a.s. dan krijgt u bij aankoop van een huiskamerparket hetzelfde aantal m2 kurkparket voor de slaapkamer gratis. PARKET EN KURKPARKET RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR VERBRUIKER Bi/ aankoop van 30 m2 kurkparket 10m2wandkurkgratis| dins deze deel deze zijn opdi mat een Acti spei ovei ALLES MET 3 JAAR GARANTIECERTIFICAAT Prijsgarantie als u ergens anders goedkoper kunt slagen betaalt K P M u het verschil terug Voor handelaren gehele week geopend Levering op consumentenvoorwaarden (Ook op zondag) 50 soorten Te leggen door doe het zeivers ol onze vakmensen - Kom nu naar onze showroom ol maak een tel. alspraak op 01140-13312 VERKEER NIEUWSTRAAT In tegenstelling tot wat in de rubriek 'Info Goes' I van deze week is vermeld zal de verkeersregeling I in de Nieuwstraat volgende week nog niet wor-| den gewijzigd. De datum waarop dit zal ingaan zal nog worden bekendgemaakt. Verder zullen de bewoners een brief hierover ontvangen. GEMEENTE GOES KWALITEITSSLAGERIJ Geertesplein 22 Kloetinge Tel. 01100-11439. Ring 47 Nieuwdorp Tel. 01196-12343. Kwaliteitsvlees van eigen slacht koopt u bij uw vakmanslager Nu weer volop vers lamsvlees van eigen slacht Aanbieding: lamskarbonade, per kilo15,80 lamsbout, per kilo16,50 lamsborst, schijven per kilo..1 5,20 shoarma-vlees, per kilo15,00 ZEER BELANGRIJKE UITVERKOOP WEGENS FAILLISSEMENT van RAAK MEUBELEN B.V. Halsterseweg 265. Bergen op Zoom. Iv.tf belanghebbende er grole voorraad meubilair o a dekenkisten spiegels lectuurbakken enz enz V r\ g A te houden op: "in vrijdag 13 april 1964 van 10 00 lol 17 00 uur en A I zaterdag 14 april 1984 van 10 00 tot 17 00 uur Inlichtingen I I Verenigde Makelaarskantoren J. Abas B.V., Hoofdkantoor Iv I Rijksweg Zuid 2-4 6662KDEIsl(bijArnUem|,posladres Post- I d bus 150, 6800 AD Arnhem, lel (08819) 5242 en (085) P V 4310.22, telex 48767 abas nl T\ der pen DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT SLEUTELS MAKEN O klaar tarwijl u wacht fll FAASE sleutelservice Korta Vorststraat 12, Goas Wenst U een TUIIMFREES om tevreden mee te zijn; Dan zonder dralen er een bij halen. Daar staat de meest complete serie JAPANSE. EUROPESE en AMERIKAANSE frezen van klein tot groot Hoogwaardige kwaliteit e gemakkelijk hanteerbaar; En SERVICE Steeds scherpe aanbiedingen. solide, demontabel gebouw 14 x 6 m, bestaande uit 2 units opge bouwd in staalconstructie. Voorzien van: keuken, toilet, centrale ver warm., warm water, vloerbedekking e.d. In zeer goede staat verkerend. Bij uitstek geschikt voor b.v. kantine, clubgebouw, kantoor e.d. Op korte termijn te aanvaarden. Inlichtingen AANNEMINGS- EN INSTALLATIEBEDRIJF BIJKERK B.V. - BURGH-HAAMSTEDE Telefoon 01115-1246 - b.g.g. 1837 Midgetgolfbaan Goes minicars en trampolines is vanaf zaterdag 14 april weer geopend. Zaterdag, zondag en woensdag geopend van 13.30 tot 18.00 uur. Tijdens paasvakantie iedere dag geopend van 13.30 tot 18.00 uur. Voor groepen reservering mogelijk. Tel. 01100-11865 of 13761 Woensdag 18 april om 20.00 uur in de Ned. Rerv. Kerk te Renesse Uitvoering Mattheus Passion van J. Georg Kühnhausen door het Ned. Herv. Kerkkoor van Renesse Medewerking wordt verleend door: evangelist Christuspartij hobo piano orgel Peter Melis John Ram Mieke van Ham Elvira Vos Kees Groenleer algehele leiding: Janny Lemsom kaarten d 7,50 verkrijgbaar bil de kerk op dezelfdi avond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 26