'Van een ezel kun je geen renpaard maken9 18e Deelnemers Omloop Braakman OMLOOP VAN DE BRAAKMAN VOOR HET EERST ZONDER TOPAMATEIJRS PZC/sPort WIMDE WAAL OVER 'DE'ZEEUWSE AMATEUR Jurykorps Erelijst Organisatie het Turfschip Wiemeeigen weg Poley: minder cross Van der Horst: dichtbij De Nooijer: zadelpen Van Passeh klaar De Jonge: iets harder Vereecken: even anders VRIJDAG 13 APRIL 1984 21 PHILIPPINE - Voor het eerst in vijf tien jaar gaat de Omloop van de Braakman zaterdag van start zonder de nationale topamateurs. Jarenlang r heeft de organisatie van deze Zeeuw- se wielerwedstrijd pogingen gedaan om als A-klassieker op de kalender te komen. Het parkoers van de Braak man was meestal goed voor schitte rende wedstrijden en een finale waarin alleen de allersterkste ren ners naar de finish gingen. Maar dit jaar ontbreken de grote namen in het veld van ruim honderd vertrekkers. - De Omloop start zaterdagmiddag uit- ter. Het was de organisatie van de Braak man de laatste twee jaar ai voorzich tig ingeseind dat de status van klas sieker niet bereikt kon worden. De wedstrijd was twee jaar terug wel ingedeeld bij de strijd om het Merken- kampioenschap en kreeg daardoor toch weer sterke amateurs aan de start. Bert Wekema en Dries Klein waren bijvoorbeeld de laatste twee winnaars. De twaalf A-klassiekers bepalen vanaf dit jaar echter tevens de competitie voor het Merkenkampioenschap. De 15e Omloop van de Braakman moest daardoor genoegen nemen met een bescheiden rol: een wedstrijd be stemd voor clubploegen en dus in niveau gedaald. Voorzitter Johnny Spuessens: ..Het is eigenlijk allemaal buiten ons om gegaan en daar moeten we ons bij neerleggen" Dat wil overigens niet zeggen dat het comité van de Braakman niet met dezelfde ambities aan de voorberei dingen is begonnen, „Het kan best zijn dat deze renners voor een uitste kende koers zorgen. Dat zou voor ons in elk geval een stimulans zijn om door te blijven gaan". De devaluatie van de Omloop heeft wel tot gevolg dat er meer Zeeuwse renners aan het vertrek staan dan in de voorgaande edities. Zo komen de ploegen van Theo Middelkamp en Zeeuwsch-Vlaanderen met twee for maties van zes renners naar Philippi ne. Bovendien start Nap Hage in de militaire ploeg. De 15e Omloop van de Braakman gaat over één ronde van 35 kilometer en drie van ruim 43 kilometer. De start is om 12.15 uur en de aankomst wordt verwacht om 16.10 uur. AXEL Wim de Waal is er honderd procent zeker van. Als hij morgen zou besluiten toch weer bij de amateurs te gaan fietsen, hoeft hij voor niemand bang te zijn. Vorig jaar juni zette de Axelaar een dikke streep onder zijn lange carrière van amateurwielrenner en koos hij definitief voor de - wilde - Belgische wielerbond WAOD, een wielerorganisatie van overheidsdienaren. Daarmee verliet de laatste renner van een gouden lichting de categorie waarin hij furore maakte. Van de groep Zeeuwen die nu nog rondrijden in het amateurpelo ton heeft hij geen hoge pet op. „Je kunt van een ezel geen renpaard maken", karakteriseert hij de doorsnee Zeeuwse amateur. Hij zegt het met spijt in zijn stem, ik dan zo weer op de fiets zou sprin- Wim de Waal verwijt de huidige gene- hoewel de 32-jarige De Waal niet de gen", aldus De Waal. minste ambitie heeft om terug te keren naar die categorie en nog één keer voor te doen hoe het volgens hem wel zou moeten. „Dan beginnen ze me Hij reageert zich daarom maar af bij toch een beetje als een soort Heintje de WAOD. een goed georganiseerde Davids te zien", vreest hij. Maar als hij organisatie waar ook heel wat oud- de kranten doorbladert en er de uit- beroepsrenners bij zijn aangesloten, slagen van de grotere wedstrijden Een toevluchtsoord dus, waar De leest, moet hij wel de neiging onder- Waa! in juni vorig jaar heenvluchtte. drukken om zich toch maar eens te ..Ik ben zonder boe of bah van het mengen in het strijdgewoel. „Daarom strijdtoneel verdwenen. Na de wed- ga ik ook niet kijken naar amateur- strijd in Waterlandkerkje. Nee, niet koersen. Dan sta ik me toch maar op omdat ik me ergerde aan de amateurs te vreten. Ik ken me zelf en ik weet dat in Zeeland, maar vanwege de romps lomp hij het inschrijven voor Neder- landse wedstrijden. Ik heb nu al een Rompslomp ratie vooral gemakzucht. „Die jonge gasten kunnen het niet opbrengen om vijf uur per dag te trainen en dat is toch nodig als je een klassieker goed wil uitrijden. Ik regel matig meegemaakt dat jonge cou reurs met mij meetrainden, maar de volgende dag zag je ze niet meer...dan (ADVERTENTIE) paar jaar een eigen zaak en het grote probleem is dat ik nooit van tevoren weet waar ik kan rijden. Toch moet je hier een maand van tevoren je startkaart insturen en als je dan verhinderd bent, moet dat ook weer schriftelijk worden gemeld". Niks voor vrijbuiter De Waal, die zich in Belgie meer op zijn gemak voelt. Het moet wel heel raar lopen, wil hij in de toekomst nog eens een KNWU- licentie aanvragen, waarmee hij weer met de amateurs kan opereren En zodra hij in groep terug is, zal de ergernis weer de kop op steken. Want PHILIPPINE - De jury van de 15e Omloop van de Braakman is als volgt samengesteld: Voorzitter/wedstrijdleider: Jan Moerdijk (Prinsenbeek); assis tent wedstrijdleider: Wim Tim mermans (Oud-Vossemeer); wedstrijd-commissarisecretaris: Adrie de Winter (Middelburg): wedstrijd-commissaris: Lo Meij er (Terneuzen; aankomstrech- ter. Piet van der Hooft (Terneu zen). commissaris bezemwagen: Jos de Dijcker (Hulst); microfo- nist: Wim de Vos (Zaamslag). commissaris tijdwaarnemer: Mi- chiel de Pooter lAxel); commis saris; Jo Burm (Hulst). PHILIPPINE-Dei de vorige edities van de Omloop van de Braakman zijn: 1970: W. Bravenboer; 1971: Char les de Smit; 1972: Cees van Don gen; 1973. Gaby Minneboo; 1974: Jules Bruessing; 1975: Toine van den Bunder; 1976: Toine van den Bunder; 1977: Martin Havik; 1978: Toine van deft Bunder; 1979: Peer Maas: 1980: Barry Zoontjes; 1981: Peer Maas; 1982: Bert Wekema; 1983: Dries Klein. PHILIPPINE - Het wielercomi- té Philippine is de organisator van de Omloop van de Braak man. Dit comité ziet er als volgt uit: Voorzitter/penningmeester: Johnny Spuessens; secretaris: Johan van Steenberge; leden: W. Spuessens, A. Vermeire, F. Pie- laat. bleven ze weg, omdat ik te hard ging", weet hij. „En dan te bedenken dat ze dan de hele training alleen maar in mijn wiel hadden gezeten en nooit zelf eens op kop waren gekomen. Jongens die alleen maar gaan fietsen omdat ze te veel tijd hebben, zijn het. Die het liefst een praatje willen maken onder weg". Geen toekomst Bikkelharde kritiek dus voor de jon ge generatie. „Ik las in een uitslag in een krant dat Van Goethem en Van Passel zo goed in vorm waren. Maar toen ik de uitslag opzocht bleken ze 24e en 28e in een koers te zijn gewor den. Als jongens met zulke uitslagen het Zeeuwse wielrennen moeten be hartigen, weet ik het niet meer". De wielerjeugd heeft geen grote toe komst, denkt De Waal. Ook de talent volle nieuwelingen groep die in Mid den-Zeeland door ex-amateur Henk de Jong met passie wordt begeleid, zal naar zijn mening niet echt door breken. „Als je weet hoe geweldig hard zo'n Henk de Jong kon trainen... Dat geloven zulke jongens nooit, en ze zullen het volgens mij zeker niet overnemen". De Axelaar is er dus van overtuigd dat de gloriejaren van weleer niet terug zullen keren. Succesvolle lich tingen met Piet Rentmeester en Jo de Roo, en veel recenter Jan Raas. Cees Pnem. Kees Bal. Toine van den Bun der en Wim de Waal ziet hij in elk geval op korte termijn niet opstaan De enige waar De Waal nog wat hoop op heeft is Souburger Jack van der Horst, die vorig seizoen over kwam van de trimmers en een sterke indruk maakte. En van de oudgedienden zal Toon van der Steen uit Bruinisse wel weer toonaangevend zijn „Maar", zegt De Waal verder over de renner die dit seizoen onder meer startte in de open etappewedstrijd Parijs-Nice, „dat is eigenlijk een Braban Braban der". Andere bekende hardfietsers uit het Zeeuwse, die uitkomen in spon- sorploegen (Peter Hoondert, Martin Stroosnijder, Pierre Raas. Nap Hage) kunnen het volgens hem niet waarma ken. „Zoals het is geweest wordt het nooit meer. Dat komt met meer te rug". ADVERTENTIE Nederlandse Kunst en Antiekbeurs Breda Onder auspiciën van het Nederlands Antiquairs Genootschap. 14 l/m 23 april van 14 tot 22 uur. Zondag's, goede Mijdag, zaterdag voor Pasen en beide Paasdagen tan 11 tot 18.00 uur. Chasséveld. Tel. 076-222888. Breda, Holland Werner Wieme (IJzendijke, geb. 5 november I960). Vorig seizoen: vijftien overwinningen. Vorig jaar een van de meest gevreesde amateurs in de Zeeuwse criteriums Wieme leek ook dit jaar op weg naar een ideale voorbereiding Hij reed al twee keer naar een tweede plaats, in Harelbeke en Oosterhout en een vijfde in Gent-Staden .Vorige week zat ik in de driedaagse van West-Vlaanderen, maar ik heb de derde dag niet gehaald. Ik ben een paar dagen uitgeschakeld door griep". Werner Wieme reed tot nu toe twee keer naar een negende plaats in de Omloop van de Braakman Hij komt dit jaar uit voor de ploeg van Zeeuwsch-Vlaanderen. omdat hij door sponsor Van Aarle aan de kant werd gezet. „Dat kwam me niet zo slecht uit", vertelde hij voor het begin van het seizoen. „Ik hoef nu niet per se in de klassiekers te vertrekken. Dus ik kan een beetje mijn eigen weg gaan". Jan Poley (Kruiningen, geb. 10 mei 1961). Vorig seizoen: geen overwinnin gen. De Zeeuwse kampioen veldrijden van vorig seizoen heeft het dit jaar in de wintermaanden veel rustiger gedaan. „Ik heb me veel meer op het wegseizoen gericht", verzekerde de amateurrenner uit Kruiningen. „Vorig jaar zijn de uitslagen tegengevallen. Ik heb zelfs geen koers gewonnen en misschien kwam dat wel door de zware inspanningen in de crossen. Ik heb er dit jaar in elk geval veel minder gereden". Jan Poley rijdt de Braakman voor de derde keer hij was eerder van de partij met Beckers en Univers. „Er zitten de laatste twee jaar meer kasseien in de Omloop Dat ligt me wel goed. denk lk", aldus Poley Jack van der Horst (Oost-Souburg, geb. 18 maart 1963). Vorig seizoen: vier overwinningen. Het debuut van de Souburgse renner bij de amateurs heeft ongetwijfeld opzien gebaard. Jack van der Horst paste zich razendsnel aan en behoort intussen tot de toppers in Zeeland. Hij startte het seizoen met tweede plaatsen in de Hel van het Mergelland en de Vlaamse Pijl. „Ik ben er twee keer dichtbij geweest in een klassieker en dat is een teken dat de conditie goed is" Het eerste seizoen bij de amateurs heeft ook bewezen dat Van der Horst geen rasechte sprinter is, maar na een zware koers behoorlijk snel aan kan komen. „Daarom rij ik de klassiekers graag", verzekert hij. „Ik heb wat harder getraind dan in vorige jaren en dat merk ik nu wel als ik in een finale zit". De Walcherese amateur kent het parkoers van de Braakman nauwelijks. „Ik heb wel al gehoord dat ze heel vaak in waaiers rijden en dat ik dus goed voorin moet zitten". Kees de Nooijer (Aagtekerke. geb. 10 mei 19571. Vorig seizoen: twee overwinningen. Vroeg in het jaar toonde Kees de Nooijer zijn ambities al Detempobeul in het korps van Middelkamp reed in het clubkampioenschap met de drie wielervere igingen alsof hij al een maandenlange training achter de rug had. Kees de Nooijer is terug van weggeweest. Hij moest het seizoen vorig jaar vroeger afsluiten, omdat hij last van zijn rug kreeg. ..Het is achteraf gebleken dat mijn zadelpen twee centimeter te hoog stond. Ik ben gewoon weer aan het seizoen begonnen en heb nergens last van". Net als Jac van der Horst heeft hij zijn seizoen een beetje afgestemd op de klassieke wedstrijden. „Vooral in Belgiè begint het me steeds beter te bevallen. Ik rij liever een lange koers dan een criterium en ik houd er wel van om af en toe lekker te klimmen tegen de heuvels". Patrick van Passel (Sluiskil, geb. 22 juni 1964). Eind vorig jaar overgegaan naar de amateurs. De sterke Zeeuws-Vlaming is nog maar drie jaar actief als wielrenner Hij startte als tweedejaars junior een veelbelovende carnère. De voorberei ding op zijn eerste amateurseizoen werd gelegd in de crossen. Patrick van Passel won er onder meer één in Urssel en reed verder een paar opvallende koersen bij de eerste tien Zijn optreden in de driedaagse van West-Vlaanderen (vorig weekeinde) bleef ook niet zonder successen Hij was de beste Zeeuw met een twintigste plaats in het klassement Patrick van Passel is dus klaar voor het grote werk en moet met Werner Wieme als een van de kanshebbers worden gezien in de formatie van Zeeuws-Vlaanderen Ronny de Jonge (Ovezande, geb. 4 februari 1965). Vorig jaar nog actief bij de junioren. Ronny de Jonge heeft zijn eerste koersen bij de amateurs achter de rug en moest tot nu toe vooral met tegenslagen afrekenen „Ik heb een wedstrijd of vier gereden, maar er gebeurde iedere keer wel iets. Drie keer gevallen en één keer lek gereden. En dat terwijl ik nog maar net hersteld was van een griepje in de afgelopen weken" De Bevelandse debutant in het amateurkorps vond nitemin dat de omschakeling minder zwaar was dan hij had verwacht. „Het gaat iets harder bij de amateurs en de slag valt net iets anders. Daar zal ik me even bij aan moeten passen" Eric Vereecken (Sint-Jansteen, geb. 18 maart 1965). Vorig jaar één overwinning bij de junioren. De Zeeuws-Vlaamse clubkampioen bij de junioren reed vorige week pas zijn eerste wedstrijd bij de amateurs. Het was een klassieker in de Belgische mijnstreek en Vereecken maakte gelijk al deel uit van de kopgroep die bijna de hele koers voorop reed „Ik had heel het voorjaar hard doorgetraind en daardoor was ik vroeg in conditie", verzekerde de Steense belofte al in de eerste weken van het seizoen. Eric Vereecken blijkt de afstanden bij de amateurs aan te kunnen. „Vorig jaar waren de langste wedstrijden amper honderd kilometer, maar meestal reden we in de criteriums maar hooguit zestig of zeventig kilometer. Het is wel even anders als je zoals zaterdag de Braakman moet rijden: dat is bijna honderd kilometer meer, maar ik moet het normaal gesproken aankunnen". PHILIPPINE De deelne mers aan de vijftiende Om loop van de Braakman zijn: WV Zeeuwsch-Vlaanderen, Ploeg A: 1 Werner Wieme, 2 Patrick van Passel, 4 J. Brooymans. 5 A. de Maesschalk, 6 M. de Meester. WV Zeeuwsch-Vlaanderen, Ploeg B: 7 Hans Moens, 8 Erik Vereecken, 9 P. van Acker, 10 M. Rammeloo, 11 P. v.d. Bergen, 12 A. Claeys. WV Steenbergen: 14 B. van Est, 15 Th. Kannekens, 16 F. Tack, 17 J. Buuren, 18 P. de Jong, 19 H. Mouwen. RWC Ahoy: 20 H. Hagers, 21 H. Cee- len, 22 A. de Groot. 23 M. Hendriks. 24 P Giootegoed. 25 J. Moret VRC De Coureur: 26 K. Paalvast. 27 A. v.d. Lugt. 28 R. v.d. Wal, 29 F v.d Touw, 30 J. v.d. Lely. 31 P. Heijster. De Kersenlanders: 32 Th. van Berle. 33 H. Rozie, 34 J. Robben. 35 P. v.d. Meijdenberg, 36 H v d Werf. 37 A. v.d Kerk, ZRTC Theo Middelkamp, Ploeg A: 38 J. Poley, 39 J. v d. Horst, 40 K Blok, 41 H. Harinck, 42 K. de Nooyer, 43 T Vermeulen. ZRTC Theo Middelkamp, Ploeg B: 44 J. Martens, 45 L. de Jonge, 46 E. de Waal, 47 R. de Jonge, 48 E. Amperse, 49 J. de Visser. ZW Fortuna: 50 R. Valkenburg, 51 M. ue oaat. oz K. van Nijnatten. 53 Th Appeldoorn, 54 A. van Hellemond. 55 A. van Geel. Militaire Ploeg: 56 N. Hage. 57 J Lagerwey. 58 S. Heckert. 59 M. Hen driks, 60 J. de Vriens. 61 G. van Dijk. WV Kolonel Cole: 62 F. Sanders, 63 J. Bertrams. 64 O. v.d. Linden, 65 T. Weber, 66 J. Weber, 67.... RC De Hoekse Renners: 68 B. Berk hout, 69 J. Eggers, 70 S. Herweijer, 71 L. de Hartigh, 72 P. Liefaard, 73 A. de Ruig. PRC Delta: 74 F. Biesheuvel, 75 H. Boers. 67 C. v.d. Meer, 77 W Lugten- burg. 78 L. Klaasse, 79 A. van Putten. UWV Het Stadion: 80 P. Jurg. 81 G. Lenten, 82 P. van Oostrum, 83 J. van Oostrum. 84 J Ossendorp. 85 A Schols. WC De Zwaluw: 86 W. Beckers, 87 J. Janissen. 88 W. Mossel, 89 G Rutten, 90 A. Ottevanger. 91 J. v.d. Vm. Tempo Soest: 92 D. Soek, 93 E van Hamerveld. 94 K. Rigter, 95 K Bar- mentloo, 96 W. Tolman, 97 E. Gese- rick. TWC Tempo: 98 F. van Gaaien, 99 P. van Dam. 100 J. v.d. Vleuten, 101 R. Lemmens, 102 G. Steenbreker, 103 J. de Boer. AR TC De Pedaalridders: 104 T. v.d. Berge, 105 S. Bredewold, 106 D. van Dalen, 107 T. Franken, 108 W Kok. 109 G. Mosterd. PHILIPPINE De routebeschrijving en het tijdschema van de wedstrijd Start: Posthoomstraat - Gentsebreedstraat - NWeststraat - Mosselpolder - Kruisweg - Stellaweg - Laureynestraat - Visserslaan)* - Wiskerke - Paralelweg Prov. weg - Kanaalpolder - Van Wijckhuizeweg - Langeweg - Piereenspolder - Noordwestenrijkpolder - Binnendijk - Huis Altena - Kruising Provinciale weg - Lovenpolderstraat - Savoyaardsweg - Braakmanweg - Spanjaardweg - Provinciale weg - Isabellasluis - Boekhoute haven - Notelaarstraat - Meuleken - Molenplein - Boekhoute dorp - Posthoomstraat - Posthoorn - Posthoomstraat. Gedeelte tussen haakjes vervalt bij le ronde. Tijdschema (gebaseerd op 42 km per uur). Afstand: 1x34,9 3x43,6 km. 165,7 km Start Start: Posthoornstraat Kruising Kruisweg Dhoogeweg Waterleiding Laureynestraat Wiskerke Begin Langeweg Eind Langeweg Kr Piersens Noordwestenrijkp. Spoor Begin Binnendijk Afslag richting prov.weg Prov weg Hoek Water fabriek Savoyaardsweg/Braakmanweg Kruising Middenweg Kr. Spanjaardsweg'prov.weg Isabellasluis Boekhoute haven Notelaarstraat Meuleken Molenplein Broekhoute markt Posthoomstraat. Posthoorn Finish i (le r.) le ronde km 2e ronde 3e ronde 4e ronde 0 12.15 0 13.06 14.08 15 10 2,8 13.10 14.12 15.14 7,4 13.16 14.18 15.20 8,3 13.17 14.19 15.21 0.3 12.16 9 13.18 14 20 15.22 2.3 12.19 11 13.21 1423 15.25 4.9 12.23 13.6 1325 1427 15.29 6 12.25 14.7 13.27 1429 15.31 7.8 12.27 16,5 13.29 14.31 1533 9.3 12.29 18 13.31 14.33 15.35 10,8 12.31 19.5 13.33 14.35 15.37 11.9 12.33 20,6 13.35 14.37 15.39 14,5 12.37 23.2 13.39 14.41 15.43 17.4 12.41 26,1 13.43 14 45 15.47 20,4 12.45 29,1 13.47 14.49 15.51 25,2 12.52 33,9 13.54 14.56 15.58 25,9 12,53 34,6 13.55 14.57 15,59 26,5 12.54 35,2 13.56 14.58 16.00 27,3 12.55 36 1357 15.01' 16.01 29,3 12.58 38 14.00 15.02 16.04 30,3 12.59 39 14.01 15.03 16.05 30,6 13,00 39,3 14,02 15,04 16,06 31,1 13,01 39,8 14,03 15.05 16.07 33,6 13.04 42,3 14.06 15.09 1610 34,9 13,06 43,6 14.08 15.10 16.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23