Foutparkeerder schuldig zonder opleggen van straf van Belle eKKer z KANTONRECHTER LAAKT OPTREDEN WEGSCHAP Bel nu voor een afspraak, dit betekent dat u NU NOG KOOPT VOOR DE PRIJS VAN NED KURK PARKET - MIJ TEL. 01140-13312 30.^2 „„we, 10 m2 wandkurk gratis GRANDIOZE V00RJAARS MEUBELSHOW VOOR EEN 'LEERZAME' meubelen few-664 1 UW TUIN OP Z'N PAASBEST!! tuincentrum 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 APRIL I MIDDELBURG - „U heeft heel wat werk verricht", zei officier van justitie mr R. Beaumont Omdat de officier het gedrag van de woensdagmorgen tijdens de zitting van de Middelburgse kantonrechter tot de 25-jarige eStehheenftSvan'lsOSenDe Vlissinger J. C. K.. Begin vorig jaar had K. zijn auto geparkeerd in de berm van de Galgeweg kantonrechter legde S. de gevraagde in de omgeving van Koudekerke, hetgeen overigens verboden is. K. had eerst geprobeerd zijn boete °P- vierwieler kwijt te raken op het terrein voor betaald parkeren aan de Galgeweg. Doordat de JJonflglyggl parkeerautomaat geheel vol was, weigerden de slagbomen, die daardoor gesloten bleven. De Vlissinger stelde de meldkamer J.V. (54) uit Middelburg had in mei'83 van de rijkspolitie op de hoogte. Te- zijn auto geparkeerd op een voor list wel voorrang zou hebben gegeven gulden, waarvan 150 gulden vens werd K. verteld dat een kanton- invaliden bestemde parkeerplaats Voor het rijden in een onverzekerde waardelijk, omdat zijn hond nier van de eigenaar van het terrein, aan de Spuistraat in Vlissingen, V. het Wegschap Walcheren, langs zou was niet in het bezit van komen om de automaat te ledigen. K. invalidenparkeerkaart en kreeg dus bleef op de komst van de ambtenaar een 'bekeuring'. V. voerde gistermor- wachten, maar tevergeefs. Uiteinde- gen ter verdediging aan, dat hij sui- lijk parkeerde hij zijn voertuig dan kerpatient en zenuwpatiënt is. en dat maai- in de berm van de Galgeweg, hij enkele dagen voor zijn parkee- wat hem prompt een proces-verbaal rovertreding een aanval van epilepsie opleverde. had gehad. ,,Ik had het idee dat ik die Kantonrechter mr J. Verhoeven had invalidenparkeerplaats op dat ment in het algemeen weinig waarderende wel kon gebruiken", zei hij. De officier woorden over voor een beheerder van dacht daar anders over. „Als iedereen een parkeerterrein die wel de lusten voor zichzelf denkt te kunnen beoor- maar niet de lasten van zijn bezit wil delen of hij op zo'n parkeerplaats mag hebben. Op verzoek van de officier parkeren, blijft er geen plekje meei van justitie verklaarde hij K. wel Voor invaliden over", zei hij. Zijn eis schuldig aan de parkeerovertreding, iuidde een boete van 50 gulden. De maar legde hij hem geen straf op. kantonrechter vonniste conform, (26) uit Hansweert werd zou zijn gebeurd als S. de automooi- veroordeeld tot een boete •oor auto liep M. J. W. (20) uit Aagtekerke brandgang een voorbijganger had ge- geldige tenslotte op tegen een boete van 300 beten. „De kinders hadden het tuin- gulden en een voorwaardelijke rij- poortje open laten staan", voerde P. ontzegging van vier maanden. Op de ter verdediging aan. Nadat mr Ver kruising Molenwal't Hout in Aagte- hoeven de man had veroordeeld, gal kerke had hij in septmeber '83 een hij hem nog een tip: „Koopt u eens aanrijding veroorzaakt. Officier en een veer voor op het hekje. Dan klap( kantonrechter erkenden weliswaar dat altijd weer dicht. U moet er dan dat de kruising zeer onoverzichtelijk wel opletten, dat u de veer aan de is, maar wezen aan de andere kant op juiste kant van het hekje bevestigt, de enorme risico's die mensen nemen anders heeft zelfs de hond in de gaten wanneer hun auto niet verzekerd is. dat hij er vandoor kan..." GELD de krant helpt u op weg Foto 's 14 en 15 april 1984 CENTRAAL ALARMNUMMER: 01100-14444 Artsen Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: J. L. R. H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225; zo. 0.00-24.00 uur: J. A. B. Cramer, Gerbrandystraat 6, tel. 65498; Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen- 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak): W. N. Osterman, De Kempenaerstraat 2. tel. 79791, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Middelburg: vrij. 18.00 - za. 24.00 uur: J. de la Hayze, Seisdam 22, tel. 28574. zo. 0.00-24.00 uur: E. L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 37393. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: Patiënten van de artsen Jansen, Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Amemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810; zo. 0.00-24.00 uur: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O.-Souburg, tel. 01184-61212; visites aanvragen voor 10 uur; spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapcllc, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00 - zo. 23.00 uur: J. P. Bekker, Dorpsstraat 2. Oóstkapel- le, tel. 01188-1276. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker- ke en Meliskerke: Voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male: vrij. 18.00 - zon. 24.00 uur: F. N. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234; Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutter- heim (ook voor Grijpskerke): vrij. 18.00 - ma. 08.00 uur: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: G. H. P. J. Miljoen, Eemstraat 3, O.-Souburg, tel. 01184-16530. Dierenartsen Landbouwdieren: Dierenartsenmaat schap Middelburg, tel. 01180-33803; Gezelschapsdieren: L. Schofaerts, tel. 01184-14699/01185-2069; consult al leen na telef. afspraak; visites aan vragen van 8-9 uur. Dierenartsenpraktijk 'Oostkapelle', Oude Domburgseweg 33A te Oostka pelle, tel. 01188-1443; Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Kleine huisdierenpraktijk 'Oost-Sou burg', Kanaalstraat 3 te Oost-Sou burg, tel. 01184-60860; het gehele weekend bereikbaar, behandeling kleine huisdieren op afspraak. Apotheken De' dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend: Middelburg: L. v. d. Boogert, Vrij landstraat 79, tel. 27471. Vlissingen: Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. 61593. Wijkverpleegkundigen Walcheren-Oost: Middelburg-Stad: T, Blumers, Meulpad 23, Koudekerke, tel. 01185-2864/01180-12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: C. Verheijen, Segeersweg 24, Middel burg, tel. 01180-34901/01180-14366, Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lau rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: R. Scheele, Colijnstraat 97, Vlis singen, tel. 01184-65896. Vlissingen (stad): R. F. Roose, tel. 01184-65763. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritthem: K. J. Overakker, tel. 01184-67128. Koudekerke, Meliskerke, Biggeker- ke, Zoutelande en Westkapelle: vr 19.00 - ma. 08.00 uur: N. de Back, Boomgaard ,22, Koudekerke, tel. 01185-1318. Verloskundige Vlissingen: vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur; P. J. van Ginkel, Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. „,1a ik reed wel door het rode licht, maar vijf meter achter de stopstreep kwam ik tot stilstand. Toen ben ik meteen ren stukje teruggereden", vertelde G. W, i40) uit Kapelle tijdens de zitting. „Het aardige van de rood lichtcamera's is. dat ze werken op lussen in het wegdek. Als u door rood licht rijdt, rijdt u over die lus, en wordt automatisch een foto gemaakt Als u terug rijdt, rijdt u weer over die lussen en zou de camera opnieuw een foto maken. Die tweede foto bestaat echter niet", hield mr Beaumont de Bevelander fijntjes voor. Omdat de kantonrechter het niet uit gesloten achtte dat W. de acceptgiro kaart om zijn boete te kunnen beta len, in verband met verhuizing niet zou hebben ontvangen, veroordeelde hij W. tot een boete van 80 gulden in plaats van de gebruikelijke 110 gul den. „Politiemensen staan onder ede. Ze maken ambtsedige processen verbaal op. Daarom nemen we altijd aan dat de politie de waarheid spreekt", legde de kantonrechter gistermorgen vooi de zoveelste keer uit. Deze keer was het M. W. (33) uit Kortgene, die bij hoog en bij laag beweerde dat ze wél was gestopt voor een stopstreep. Een politieman had in juni vorig jaar op een kruising van de Provinciale Weg 7 bij Wissenkerke gezien dat mevrouw W. zonder voor de streep te zijn ge stopt de kruising opreed. De boete bedroeg 75 gulden. A. S. (23) uit Meliskerke verleende in oktober op de kruising Weijevlietweg/ Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen met een trekker geen voorrang aan een op een voorrangsweg rijdende auto. De bestuurder van die auto gal toe dat hij niet goed had opgelet en pas up het laatste moment begon te remmen. Dat neemt echter niet weg dat toen gevolgde het ongeluk niet NOG EVEN...! SUPER PARKETVOORDEEL VOOR SNELLE BESLISSERS. 1 QQ1 p|us u heeft recht op I 300 to m2 gratis! Een greep uit de houtparketcollectie MASSIEVE STROKEN Prijs NU 23 rr Eiken Rustical Eiken Bourgogne wisselende breedten Grenen 8 mm Eiken 8 mm 37.75 per m2 44 75 per m2 55.75 per m2 68.75 per m2 18 00 per m2 1 9 00 per m2 EIKEN STROKEN VISGRAAT (10 mm massief) Rustique de Campagne 32.75 per m2 Nature 35.25 per m2 Visgraat 9 mm 39 00 per m2 LAMELPARKET Toplaag Lak Berken Natuur 47 95 per m2 Eiken Rustical 49 75 per m2 Essen Rustical 51 75perm2 Acacia Noten 54 75 per m2 Essen natuur 1)5.75 per rr>2 Kambala Merbau 67.75 per m2 Gerookt Eiken69 75 per m2 T.g.v. de opening van onze nieuwe vestiging te Hulst. - Houtparket 50 soorten - Eigen leggerij met ervaren parketleggers. - Ook voor doe het zeiver met vakbekwame begeleiding - Eigen vervoer door geheel West-Europa In ons programma hebben wij de lamellen, die in het laatst gehouden onderzoek van de consumentenbond als beste uit de bus kwamen Ter mtroduktie van onze nieuwe vestiging in Hulst Bij aankoop van 30 m2 parket 10 m2 voorgeschuurd 8 mm massief slaapkamerparket GEHEEL GRATIS ALLES MET 3 JAAR GARANTIECERTIFICAAT Prijsgarantie als u ergens anders goedkoper kunt slagen betaalt K P M u het verschil te rug Voor handelaren gehele week geopend Levering op consumenten voorwaarden Om deze lage prijzen te kunnen handhaven en u goed te adviseren kunnen wij particulieren slechts ontvangen na tel. afspraak, ook bezoek aan huis mogelijk. Tel. 01140-13312. Ook op zondag open na tel. afspraak. Als u vandaag belt en een afspraak maakt voor zondag a.s. dan krijgt u bij aankoop van een huiskamerparket hetzelfde aantal m2 kurkparket voor de slaapkamer gratis. PA RKE T EN KURK PA RKE T RECH TS TREEKS VAN FABRIEK NAAR VERBRUIKER ALLES MET 3 JAAR GARANTIECERTIFICAAT Prijsgarantie als u ergens anders goedkoper kunt slagen betaalt K P M u het verschil terug Voor handelaren gehele week geopend 50 soorten Levering op consumentenvoorwaarden (Ook op zondagI KURKPARKET Termijnbetaling onder voorwaarden consumentenbond Te leggen door doe het zeivers of onze vakmensen - Kom nu naar onze showroom ol maak een tel. afspraak op 01140-13312 Met dit luxueuze eiken bankstel met komforta- bele, voorgevormde le deren kussens kunt u te weten komen wat gezel ligheid is! Kwaliteit, ruime keuze en interessante prijzen, zijn slechts enkele van de vele redenen om een bezoek te brengen aan onze zaak. HERMESWEG 27 - VLISSINGEN - TEL. 01184-16188 P.S. Koopavond: vrijdagavond 19.00-21.00 uur. In Zeeuwsch-Vlaanderen Te\- v Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten. 75 SOORTEN BOMEN Met vele bekende en minder beken de namen, voor grote en kleine tuinen, gekweekt door de beste boomkwekers. Komt u eens kijken, een juist gekozen boom geeft veel waarde aan uw tuin... en hoeft niet altijd veel te kosten... er zijn al prachtig geveerde berken voor6,50 87 soorten coniferen, sparren en dennen gekweekt voor het Zeeuwse klimaat in de mooiste kleuren, geel, groen, blauw, bruin, in laag-, breed-, smal en hooggroeiende soorten geeft winter en zomer cachet aan uw tuin. VRUCHTBOMEN Zware aalbessenstrulken 3,50 3 stuks9,50 Abrikozen, bramen, ook doornloze, Japanse wijnbes, druiven, frambozen, kruisbessen, mispels, moerbei, nectarine, noten, vijgen, appels, peren, pruimen, perziken; alles N,A,K,G.-gekeurd. OM UW TUIN OP TE FLEUREN Schitterend bloeiende violen Per 10 stuks slechts4, Bakkruut, anjers, duizendschoon voorjaarszonnebloem, rijstebrij, stokrozen, madelieven. Zo 12 overjarige planten, 1,- p. st., 10 st. 9,- 372 soorten varens, grassen, knj kle den, vaste- en rotsplanten waarvj voi 185 soorten 1,75 en 2,00 zijn g< ma prijsd. boi Nu slechts 3 stuks5,1 Do TUINGEREEDSCHAP TUIN AFSCHEIDINGEN BESTRATINGSMATERIALEN BOOMPALEN EN BANDEN Voor een natuurzuivere afscheidin) betaalt u veel minder dan voor eei houten schutting. Ligustrum, zee zware planten, kost u slechts 7,50 tij 10,00 per strekkende meter en is rj al 1V2 tot 2V2 meter hoog. 'n Houten schutting kost32,0 (gevlochten, 183 x 183) en overlappend 183 x 183 37,7. Goed verzorgd assortiment kamerplanten f Dagelijks verse snijbloe- men Bloemsierkunst, bloem- stukjes en plantenbakken j e Tuinarchitectuur s beplantingsadviezen i Op de meeste Zeeuwse j I markten 1 Wij verzorgen uw paas- j 1 groet via Fleurop, ook bui- 11 ten onze landsgrenzen. HONDERDEN SOORTEN HEESTERS EN KLIMPLANTEN w.o. een groep heesters, laagblijvend en hoog, naar uw keuze voor slechts5,00 en 3 stuks 10,00 Prachtige sterkers 16,00 Weigelia 5,50 Ribes 5,00 Lijsterbes 6.50 Hertshool 3,00 De meest snelgroeiende klimplant Polygonum aubertii 'Bruidssluier' 4,50 Gele vuurdoorns 5,00 Klimhortensia7,50 Schitterende grootbloemige en Polyantha rozen in de mooiste kleuren4,00 3 stuks10,00 tot 1 mei: 4 stuks voor 10,00 Zeer aparte soorten w.o. heerlijk geurende 5,50 3 stuks15,00 Miniatuur-, klim-, stam-, treur-, heester en bodemdekkersrozen GROENTEN-EN BLOEMZADEN Zeer groot assortiment, N.A.K.G.-gekeurd, w.o. veel soorte 1,00 per pakje. Voorts goed afgeha de planten: slaplanten 15 ct. 20 stuks voor2,!_ artisjok, aubergine, tomaten, doo dragende aardbeiplanten, bloem savooiekool, rode kool en spitskoo bieten, peterselie, snelselderij, and Vers gesneden graszoden per m2 2,1 Iedere donderdag nieuwe aanvoer Gedroogde koemest grote 50-literzak21,0| Zuivere ASEF-compost grote 50-literzak8,5| Bemeste aluinaarde grote 40-literzak4,0j 3 zakken11, M Tuinturf doorvroren veen, grote 60-literzak5,01 3 zakken Florex potgrond10,0! 'n Nieuw produkt van ASEF, speciale bloemen- aarde voor bakken etc. grote 40-literzak4, 3 zakken 2, Langevielesingel 34, tel. 01180-25253* Alle aanbiedingen zijn contante afhaalprijzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16