Verbluffend herstel van Club Brugge b(s)©©h 0 JAMES BOND LAKWERK NIEUW: MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ VEERE III» MEUBEL- EN TAPIJTSCHUUR VEERE ALS COMFORT U LIEF IS WXRNER HOME VIDEO I* BELGISCH VOETBAL Pulsar Quartz V., VAN DR.NO TOT OCTOPUSST Bistro 'La Bouteille' Menu voor 2, 76,- VRIJDAG 30 MAART 1984 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ••I DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT To h 11 11 r K i i exclusief. Warner Home i e nuui u i j Vid d Video „Het Zwaantje" Guido Gezellestraat 15 4532 GA Terneuzen tel. 01150-12568 Rjsfl Ca direkt naar uw FOCWA-specialist •Ml vakwerk veilig vertrouwd SUZUKI ZAAMSLAG Verbluffend mag zon der meer het herstel van Club Brugge genoemd worden. Twee weken gele den leed de formatie van trainer George Kessler nog een kansloze ne derlaag bij KV Mechelen. In de dagen na dat treilen had de aan het einde van dit seizoen vertrekkende oefen- meester langdurig nagedacht over die wedstrijd en vooral ook veel tegen zijn spelers aangepraat. Afgelo pen zondag tegen Antwerp was het resultaat van het denk- en praatwerk van Kessler nadrukkelijk zichtbaar bij de Bruggelingen. Opmerkelijk eenvoudig werd Antwerp (een weck eerder nog bedwinger van Seraing) naar de slachtbank geleid: pas bij 5-0 stopte de doelpuntenhonger van de Brugse aanvallers. Door dit resultaat en mede door de sensationele uitslag van de ontmoe ting Seraing-Standard luik (4-5) neemt Brugge nu de derde plaats in op de ranglijst achter Beveren en Anderlecht. waardoor de blauw-zwar- ten nu een riante uitgangspositie heb ben om volgend seizoen 'Europees' te spelen. Bij de aanvang van het seizoen was men bij Club Brugge wèl hoopvol gestemd op een klassering, die uitein delijk recht zou geven op een Euro pees ticket, maar de start van de competitie was allesbehalve veelbelo vend. Tot het moment zich plotseling de ommekeer aandiende en Brugge zowat wekelijks de nodige punten vergaarde met slechts af en toe eens een steekje laten vallend. Bij Brugge is men nu inderdaad erg optimistisch gestemd over de eigen kansen. Kess ler merkt bijvoorbeeld op: „Het pro gramma. dat we nog af te werken krijgen is bepaald niet ongunstig. Er zitten nog wel een paar lastige tegen standers tussen, maar de kansen zijn nu toch wel gunstig". Met één van die lastige tegenstandes krijgt Club Brugge overigens dit weekend al af te rekenen. De Westvla mingen moeten overmorgen (zondag) op bezoek bij Standard Luik, dat na een eveneens zwakke periode tame lijk goed is teruggekomen en nog alleszins een grote concurrent van Club Brugge zal worden in de strijd om de derde plaats. „Maar", hoopt Kessler aan de vooravond van dit belangrijke treffen: „Vorige week is Jan Ceulemans weer voorzichtig be gonnen met de looptrainingen en als onze medische staf de zaken voorzich tig aanpakt, verwacht ik Ceulemans tegen Standard te kunnen opstellen". Beveren slaagde er thuis tegen KV Mechelen in de reeks van nederlagen (vier op rij) voorlopig tot stilstand te brengen via een 1-1 gelijkspel en dat was volgens de Wase-verdediger Eddy Jaspers de belangrijkste opdracht. „Niet opnieuw verliezen, dat stond bij ons voorop en dat is gelukt", merkte hij op. Overigens kwam naaste con current Anderlecht door een 3-0 zege tegen Waregem wel opnieuw een punt dichterbij, maar voor Jaspers hoeft dat nog met te betekenen dat Beveren zijn kansen op de titel nu wel kan vergeten. „We hebben nog altijd twee punten voorsprong op Anderlecht; ze komen wel steeds dichterbij, maar ze hebben ons nog niet achterhaald. Het wordt voor hen nog net zo moeilijk als voor ons", zei Jaspers ook nog. Positief De Deen Preben Larsen al zo dikwijls opgevallen door zijn negatieve optre dens in de Belgische voetbalcompeti tie viel nu eens op in positieve zin. In de uitwedstrijd tegen Beerschot scoorde de grillige Deen driemaal en had daarmee een groot aandeel ii ruime 4-1 zege van zijn team tegen Beerschot. Met name trainer Davidovic was met deze zege in zijn nopjes: „Natuurlijk zijn de zorgen nog niet definitief voor bij, maar nu kunnen we in de thuis wedstrijden in ieder geval proberen er nog wat aantrekkelijks van te maken, want we krijgen nog een stel interes sante tegenstanders als Beveren, An derlecht en Seraing op bezoek", en de Joegoslaaf merkte ook nog op: „Nu we weer zowat compleet aan kunnen tre den en bijna veilig staan, zullen de egoïsten niet meer aan de bak ko men". Anderlecht is overigens mor gen (zaterdag) te gast in Daknam. De stand Beveren Anderlecht Club Brugge Seraing Standard Luik Antwerp KV Mechelen Waregem Cercle Brugge KV Kortrijk Lokeren Club Luik Liersen Beerschot AA Gent Benngen RWDM Het programma voor komende week end: zaterdag (aanvang 20.00 uur): Lokeren-Anderlecht; Waregem-Kort- rijk; KV Mechelen-Beringen; Water- schei-Lierse; Club Luik-AA Gent. Zondag (aanvang 15.00 uur): RWDM- Seraing; Standard Luik-Club Brug ge: Antwerp-Beveren; Cercle Brugge- Beerschot. Schietingen HULST In café W. Blommaert ii Hulst werd een schieting gehouden, waaraan 30 schutters deelnamen. Uitslag hoge vogel en eerste zijvogel P. Verstiggel Hulst, tweede zijvogel F Trap- peniers Moerbeke. Grootste aantal kleine vogels (6) E. Hageman Hulst. KLOOSTERZANDE In café De Reizende Man in Kloosterzande werd een schiéting gehouden waaraan 28 schutters deelnamen. Uitslag: hoge vogel H. van Rijt Klooster zande. Alle vier de zij vogels R. Boone Hulsl. Grootste aantal kleine vogels (6) N. Goos- sens Noordstraat. KOEWACHT In café de Oude Mo len in Koewacht werd een bejaarden- schieting gehouden, waaraan schutters deelnamen. Uitslag: hoge vogel en tweede zijvogel F. Saev Moerbeke: eerste zijvogel T. de Calu- wé koewacht. Grootste aantal kleine vo gels (3) G. de Maayer Sint-Gilles. De Tapijtschuur in St. Laurens werd te klein, daarom hebben wij nu een hele boerderij gevuld met tapijt en meubels. Morgen, zaterdag 31 maart om 9.00 uur gaan de deuren voor u open om vrijblijvend kennis te maken met onze nieuwe collecties eiken meubels/grenen meubels/vloerbedekking/ gordijnen/vitrages. De meest complete collectie grenen meubels van Midden- Zeeland. DE MEUBEL- EN TAPIJTBOERDERIJ. VANAF MORGEN VOOR U GEOPEND Bieweg 2, Veere (vanaf Middelburg vóór Zanddijk de weg richting sportvelden). Tel. 01181-820. U bent van harte welkom. A. MOENS J.MURRE ADVERTEREN DOET VERKOPEN Pulsar Quartz Waterlady. Elegant, bovendien waterwerend. Nieuw van Pulsar Quartz. De Waterladycollectie. 'n Collectie superieure quartz-horloges die aan de wensen van iedere vrouw tegemoet komen. Want naast gracieus en precies is 'n Waterlady niet bang voor 'n beetje water. Kom vlug onze collectie bewonderen. Dan zult u zien dat iedere Watérlady bovendien uiterst betaalbaar is. Mnjd vooraan in betaalbare topiecliniek juwelier horloger HULST. KORTE NIEUWSTRAAT 3, TEL.: 01140-12327 TERNEUZEN. NOORDSTRAAT 43. TEL.: 011 50-94677 om zijn prestaties om zijn perfectie om zijn prestige er is reeds een nieuwe Suzuki Alto vanaf 10 995 incl. AUTUSUPfcHMAHM Terneuzen. Schuttershofweg 15. (011501 12612 ü@l!t s,o..K,LR_™. AUTOVERHUUR (01157) 1627 EN U WIST HETTOCH AL? wij zijn en blijven het goedkoopste, vrije, bediende benzinestation van Terneuzen! SUPER 71,8 NORM. 169.8 DIESEL 112.8 Mr FJ Haarmanweg 21 Terneuzen 01 1 50-1 2035 pFjaaanc AUTOSCHADEBEDRIJF MEYERS Watervlietweg 12 IJZENDIJKE Tel 01 1 76-1 660 (leen-auto beschikbaar) Peugeot 505 gemeente 7 lUulslUMsUlJ Hinderwet Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 12 en 29, eerste lid van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, ter openbare kennis dat op 28 februari 1984 bij hen een aanvraag is ingekomen van de Personeelsvereniging 'Dow Chemical (Nederland) b.v. Terneuzen', Postbus 48 te Terneuzen. om een vergunning ingevolge de hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een schietbaan voor het schieten met luchtdruk- en/of C02-wapens en met bogen op het perceel plaatselijk bekend Willemskerkeweg 2, Hoek, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie A. nummer 474. Tevens brengen zij ter openbare kennis dat op 24 februari 1984 bij hen een aanvraag is ingekomen van Zeeuwse Verwarmings Unie b.v., Industrie weg 36 te Terneuzen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een werkplaats installatiebedrijf, kantoor en maga zijn op het perceel plaatselijk bekend Industrie weg 36, Terneuzen. Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder het stellen van voorwaarden ter voorko ming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeente secretarie. afdeling algemene zaken en wel tot 30 april 1984, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdag van 19.00 tot 22 00 uur. Degenen die de stukken wensen in te zien op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, toestel 123). Desgewenst kan tijdens de kantooruren een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gedurende een maand vanaf heden kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij het colle ge van burgemeester en wethouders worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht (tel. 01150-17980, toestel 123), wordt tot 30 april 1984 voorts gelegenheid gegeven om mondeling bezwaren in te brengen en over de aanvragen van gedachten te wisselen met het bevoegd gezag, de aanvragers en eventuele overige aanwezigen. De aandacht wordt er tenslotte op gevestigd dat alleen degenen die bezwaren hebben ingebracht op de bovenomschreven wijze en de belangheb benden, die aantonen dat zij daartoe redelijker wijs niet in staat zijn geweest, naar aanleiding van de beschikkingen beroep kunnen instellen bij de Kroon. Terneuzen, 30 maart 1984 Burgemeester en wethouders van Terneuzen C. Ockeloen. burgemeester A. J. van Pagee, secretaris. gemeente Hinderwet Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de wet algemene bepalingen milieuhygië ne, ter openbare kennis dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de d.d. 16 november 1983 ingekomen aanvraag van de N.V. Neder landse Spoorwegen. Moreelsepark 1 te Utrecht, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der Hinder wet ten behoeve van een spoorwegemplacement op het perceel plaatselijk bekend Stationsweg 66, Terneuzen een en ander onder het stellen van voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De ontwerp-beschikking. de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van heden ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken en wel tot 13 april 1984 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen die de stukken wensen in te zien op donderdagavond worden verzocht daar van vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, toestel 123). De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aan vraag en een ieder die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelij ke bezwaren inbrengen met betrekking tot de ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Terneuzen, 30 maart 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd C. Ockeloen, burgemeester A. J. van Pagee. secretaris. Natuurlijk op Koffie incl. /2 Itr. wijn en aperitief La BouteilIeeen eerlijk alternatief. Tegen inlevering van deze adv. op zondag een fles wijn van het huis gratis bij uw K. Kerkstr. 18 - Terneuzen - tel. 01150-12467 alles'inbegrepen Uiensoep of garnalensoep Ardenner paté ofcrabsalade Tournedos pepersaus ofgeb. tong roomboter Grand marnier cake met ijs en slagroom

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 34