S.G.P. ABE m iedereen welkom! van Belle Keiko de) Martin Gaus (dierenraadsman) T indewelkomdienst voor iedereen is m BADMINTONCLUB AVANTI ROMMELMARKT Deze bank heeft komfort voor twee! 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 30 MAART 198i MINI KRANT Verschijnt elke vrijdag Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. De dierenbescherming afdeling ~f J Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert dinsdag 3 april *renbeschen:n,n9 een lezing van bekend van het tv-programma 'Dierenmanieren'. De vorige keer stuurde hij zijn kat, nu komt hij zelf! Toegang gratis. Interessante avond voor alle honden- en kattenbezitters. De kiesvereniging te Middelburg belegt op D.V 6 april een vergadering in de Ontmoetingskerk. Aanvang: half acht. Onderwerp: DE REFORMATORISCHE MAATSCHAPPELIJKE UNIE Spreker Dhr. L. J. Ruygrok, journalist R.D. en medeoprichter van de R.M.U. Zowel leden als belangstellenden hartelijk wel kom! KLEDING VOOR MENSEN IN NOOD Ook dit jaar organiseren plaatselijke vrij willigers weer een kledinginzameling voor de Stichting Mensen in Nood Caritas Neerlandica want kledinghulp blijft nodig. Op 13 en 14 april 1984 kunt u kleding, schoeisel, dekens en gordijnstoffen bren gen naar de volgende adressen: Nw. Vlissingseweg 622 Prinsenlaan 47 v Kleffenslaan 65 Gen. Eisenhowerlaan 78 Noordweg 507 Boomdijk 18 Veerstraat 5 Sloehavenstraat 18 Noordstraat 18 - Middelburg - Middelburg - Middelburg - Middelburg - St.-Laurens - Nw - en St. Joosland - Nw - en St. Joosland - Nw.- en St. Joosland - Arnemuiden Jongerenkoor Sjaloom te Arnemuiden zoekt iemand met spoed die ons samen met de 2 gitaristen en de fluitiste tijdens de repetities en optredens wil begeleiden op het orgel. Voor inl. (na 17.00 uur) H de Troye, tel 01182-3017 VOORJAARSBAZAAR U.V.V. MIDDELBURG DONDERDAG 5 APRIL 1984, 13.30-16.00 UUR, HERENGRACHT 52, MIDDELBURG. Opbrengst t.b.v. de aankoop van nieuwe mate rialen. VEEL FRAAIE EN NUTTIGE HANDWERKEN P.S.V.-FE YENOORD 31 MAART A.S. Organisatie: SUPP. VER. 'VRIENDEN VAN FEYENOORD' Tel. opgave: 01100-15997. Wij kunnen nog senioren-leden gebruiken. Speelavond: woensdag van 19.30 uur tot 22.30 uur in de sporthal de Kruitmolen in de Kruitmo- lenlaan te Middelburg. Inlichtingen: secretariaat ledenadministratie, dhr. E. de Hamer, Nieuwe Vlissingseweg 404, Middelburg. Tel. 16218. Marimba WANDELKERK MIDDELBURG VRIJDAG 30 MAART 20.30 UUR TOEGANG 7,50/5,00 Uitslag verloting v.v. Borssele 3664 3201 3065 1941 3477 3799 1590 1815 2451 3706 2975 1202 3474 1548 1574 1547 1087 3073 3999 1001 3046 1125 Prijzen afhalen bij: T. MIJNSBERGEN Oostsingel 26, Borssele. Tel. 01105-1346. MEER DAN HONDERDDUIZEND LEZERS VOETBALLERS GEVRAAGD!!! Eén van de teams die meedoen aan de zomer- avondvoetbalcompetitie in Middelburg (aanvang 4 april) heeft spelers tekort. Gevraagd worden - met spoed - enkele liefheb bers voor een recreatief partijtje voetbal tijdens de zomermaanden. In lichtingen. C. J. Hoogen- boom, secretaris rayon Middelburg, 't Zanddorp 96, 4335 AL Middelburg, tel. 01180-29461. Zondag 1 april om 18.45 uur in de Hoek steen te Middelburg. THEMA: 'KIJK NAAR JE EIGEN' met medewerking van It. Elhorst - het Leger des Heils en het Welkombo. JULIANA-KORPSEN MIDDELBURG 'Juliana's Drum Bugle Corps' 'Juliana-Blaasorkest' Juniorenkorps Johan Friso' Op zaterdag 28 april a.s. houden we weer onze bekende Heeft u nog iets dat u kwijt wilt, bel 01180-14632 en het wordt zo spoedig mogelijk bij u Boeken en grammofoonplaten zijn zeer welkom, maar ook kleding, tv's, lampen, huishoudelijke en elektrische artikelen. Wij verzamelen het hele jaar door. Bij voorbaat onze dank. WAARDE Ter gelegenheid van de onthulling van het herdenkingsmonument is er op 31 maart a.s. van 14.00 tot 18.00 uur een unieke TENTOON STELLING te zien, die de Tweede Wereldoorlog in al zijn aspecten laat zien. Vele voorwerpen, documenten en foto's worden hier voor het eerst in het openbaar vertoond. Vastgelopen...! Hoe verder? Evangelisatie-avond in 'Rehoboth', Re- hobothstraat 2, Oost-Souburg. Spreker dhr. L. v. d. Bovenkamp. Donderdag 4 april. Aanvang 19.45 uur. leder welkom Toegang vrij CHRISTENEN KOMT TE ZAMEN! Gospelzanggroep 'The Servants' nodigt u uit onder het thema ÉÉN IN DE NAAM VAN JEZUS Vrijdagavond 6 april grote ontmoetings avond voor christenen van alle kerken of gezindten in de grote zaal v. d. schouwburg te Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Toegang m m v gratis. m m v ds. L. Vreugdehil (Herv. pred.) Janus Mondeel br. J. Adelmund (evangelist) 'The Servants' Met samenzang en getuigenissen. ZATERDAG 31 MAART 1984 ZEEUWSE JAZZDAG M.M.V. 10 ZEEUWSE JAZZ-ORKESTEN IN DE SCHOUWBURG-MIDDELBURG AANVANG: 15.00 UUR TOEGANGSKAARTEN GEHELE DAG GELDIG. ORG.: JAZZ AKTIVITEITEN STICHTING ZEELAND. ASSOCIATIE VAN RATIONELE DENKERS Grootmede 86, 4337 AE Middelburg PSYCHOLOGISCHE ZELFHULP Leren omgaan met negatieve gevoelens. Binnenkort start de Associatie van Rationele Denkers een kursus, waarin u leert om af te rekenen met negatieve gevoelens (bijv. neerslachtigheid, angsten, spanningen) door toepassing van rationele zelfhulp technieken. U kunt zich voor deze kursus opgeven bij bovenstaand adres. Voor inlichtingen kunt u ook bellen: 01180-25101 of 01180-34735, na 18.00 u. V.V. Biervliet (4e kl. KNVB) zoekt m.i.v. seizoen '84-'85 een bevoegd trainer voor de A-selectie en begeleiding op zondag. Schriftelijke sollicitaties met opgaaf van referenties aan secr. dhr. C. Buijze, Klooster straat 9, 4521 AP Biervliet. Uitslag verloting K.V. ONDO De winnende nummers: 0952 0957 0815 0581 0615 0252 0190 1299 0258 0543 0175 1255 0512 0014 1726 1383 0473 1048 Vrijdag 30 maart 20.00 u. yachtclub Biljart- en kaartavond W.S.V.W. leden en introducees. 14 apr. Ruilmarkt yachtclub W.S.V.W. ROMMELMARKT Drumkorps BLUE SPIRIT Op zat. 14 april a.s. Bij de molen in Plan Zuid.( Heeft u nog spullen! Bel.: 01180-11115. Zaterdag 7 april ROMMELMARKT YOUTH FOR CHRIST in en om het pand 'De Rokel' Piccardtstraat 6, Goes Aanvang: 9.00 uur Heeft u nog 'rommel' voor ons? Bel dan even; 01100- 12114 of 01100-20331. KLAVERJASSEN Zondag 1 april, 14.00 uur LA PALOMA Heinkenszand. Entree: 2,50 Morgen, zat. 31 mrt. 1984, van 10 tot 17 9e ruilbeurs Zaal De Vroone te Kapelle Postzegels, munten, prentbriefkaarten CURIO SA, brouwerij-artikelen en vele andere objecten, iedereen is welkom. Noteert u even: dinsdag avond 10 april vanaf 19.00 uur ruilbeurs in 't Anker te Vlissingen. CITIVO016IIVC voor de laatste lezing van de serie over de grondslagen van het christelijk geloof. De bij eenkomst wordt D.V. gehouden op donderdag 5 april om 8 uur in het gebouw Rehobothstraat 9 te Oost-Souburg. Onderwerp: RECHTVAARDIGMAKING Spreker: de heer W. J, Ouweneel. U bent van harte welkom I Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen Iedere 'bezitter' erkent de gerieflijke eigenschappen van deze uitermate sierlijke 2-zitsbank. Een klasse meubel, dat door vakbekwame stoffeerders van een fraaie bloemmotief bekleding werd voorzien. wynvjsi© Bezoek onze grandioze voorjaarsmeubelshow Vele nieuwe modellen, diverse speciale aanbiedingen, vrijblijvend advies. meubelen HERMESWEG 27 - VLISSINGEN - TEL. 01184-16188 P.S Koopavond: vrijdagavond 19.00-21.00 u -tel- u ADVERTEREN DOET VERKOPEN WATERSPORT CAMPING 'DE WITTE RAAF' vraagt voor het seizoen 1984 vakantiehulpen voor buitenwerk op de camping en vakantiehulpen voor de horeca-afdeling van het surfcentrum. Leeftijd vanaf 17 jaar. Alleen personen die in de maanden mei, juni, juli en augustus minimaal 4 weken kunnen werken komen in aanmerking. Sollicitaties met vermelding Camping of Surfcen trum binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad, alleen schriftelijk, te richten aan: MEVR. M. C. BUYSROGGE Biezelmgsestraat 35 4421 BN Kapelle. AGENDA VOOR HET WEEKEND BETAALD VOETBAL VLISSINGEN Het programma betaald voetbal luidt als volgt: EREDIVISIE- FC Utrecht-Willem II. DS '79-PEC Zwolle, Sparta Volendam. Excelsior-Helmond Sp.. Roda JC-Fortuna S. PSV-Feyenoord iza AZ '67-Haarlem (za.), G A Eagles- Groningen <za.), AiaxDen Bosch EERSTE DIVISIE Veen- dam-RBC. Telstar-Vitesse <za.l. Den Haag-Heerenveen. MW- Elndhoven (za.). FC VW-SW (za). Cambuur-NEC (za.i, Wageningen-NAC, Graafschap-FC Twente. In het zondagamateurvoctbal is het programma tweede kias B RKTW-Intemos. Slulskil-Breskens, Middelburg-Boei- meer. Vlrtus-Vlissingen. WVO-NOAD, Berkdljk-Dosko derde klas D Zundert-Gocs, Divo-Schutters, Roosendaal-Clinge, Steen-Jong Ambon. Zierikzee-BSC. Gastel-Steenbergen, vier de klas G SVW'67-MOC, RSV-Nieuw Burgvliet RSC-Cluzo- na. Hoeven-VES 35. DIOZ-Kruisland. Kruisland-Noordhoek. vierde klas H: Lewedorpse Boys-Aardenbure. Axel-IJzendij- ke. Phllippine-Hontemssc. Vogelwaarde-HVV BiervUet-Ter- neuzen. Hoofdplaat-Ria. reserve tweede klas. Halsteren 2- Madese Boys 2 Rood Wit 2-Vlissingen 2 Roosendaal 2- Middelburg 2. Dosko 2-Sarto 2, TSC 2-VOAB 2, Internos 2-Veerse Boys 2. reserve derde klas C. Goes 2-NOAD 2 (11 00), ,-ve derde klas D. Zienkzee 2-Robur 2. Terneuzen 2- Vogelwaarde 2. Vlissingen 3-Steen 2 111.00). Zeeland Sport 2-Mlddelburg 3 (10.30), Aardenburg 2-Slulskll 2. Jong Ambon 2-HVV 2 (12 30). Afdeling Zeeland, eerste klas; Graauw-Hulsterloo, Domburg- Koewacht. Zeeland Sport-Sluls, Oostburg-Volharding, Ro- bur-Noormannen, Com Boys-Patrijzen, tweede klas A Kwa lendamme-Dreischor, Noormannen 2-Middelburg 4, Vlissin gen 4-Zeeland Sport 3 (10.30). SDO-Ouwerkerk. Cortgene- Heinkenszand, Renesse-Lewedorpse Buys 2. tweede klas B. Terhole-Walcheren. Hansweertse Boys-Schoondijke, Vogel waarde 3-SDO 2 (12.30). Hontenisse 3-Zeelandia (12.30). Liberty-Terneuzen 3, Koewacht 2-Sluiskil 3. Indien niet anders vermeld, aanvang wedstrijden 14 30 uur In het landelijk zaterdagvoetbal luidt het programma, tweede ■das A SHO-Bruse Boys. Good Luck-AZW. Oranje Wit- Arnemuiden Oostkapelle-WHS, Roda Boys-SSC'55, Hoek- Rozenburg. derde klas A. Kapelle-Yerseke. Kloetinge-Ter- neuzense Boys, Zwaluwe-Serooskerke, Tholensc Boys-NTW, Krabbendijke-Dinteloord. Zaamslag-Wemeldingc. vierde klas A SNS-Mevo, Smerdiek-s-Heer Arendskerke, Nteuwdorp- BWR Veere-Wolfaartsdijk, Nleuwland-SPS. reserve tweede klas. Terneuzense Boys 2-Yerseke 2, SSC 2-Beatrix 2, Zwalu- we 2-Kogelvangers 2, Altena 2-NEO 2, AZVV 2-Good Luck 2, Arnemuiden 2-Kapelle 2. reserve 3e klas A. Wemeldinge 2-Seolto 2. WHS 2-Tholense Boys 2 (15.30). Serooskerke 2-Nleuwdorp 2. Meeuwen 3-Dinteloord 2. Bruse Boys 2- Kloetmge 2. Klundert 2-Smerdiek 2, reserve 3e klas B' Tricht 2-Meeuwen 2 Afdeling Zeeland, eerste klas Krulningen-VCK. Heinkenszand-DFS, Apollo-Colijnsplaaise Boys. tweede klas SSV-Dauwendaele, SVD-Kats. Cadzand-Spui. Waarde-Wis- senkerke Rillandia-WIK. Beker, kwartfinale. Bevelanders- SKNWK Indien niet anders vermeld, aanvang wedstrijden 14 30 uur. In de Zeeuwse Junlorenhoofdklassen wordt gespeeld. A- Junioren: Goes-HVV, Tcmeuzen-Arnemuiden, RCS-Kloetin- ge, Vllssingen-Serooskerke, Zienkzee-Middelburg, B-Junloren regio 1 's-Heer Arendskerke-Vlissingen (12.45), Goes-Zierlk- zee, Heinkenszand-Robur (12.45), Kloetinge-Arnemuiden (12 45i, regio 2 Middelburg-CUnge, Zeelandla-Hoek, VCK- Terneuzen (12.45), Terneuzense Boys-HVV. Indien niet anders vermeld, aanvang wedstrijden 14.30 uur. DAMESVOETBAL In het Zeeuws damesvoetbal wordt het volgende programma afgewerkt eerste klas VCK-Patrijzen. GDVV-WIK, Oostka- peïle Vlissingen. Zeelandla-Nieuwdorp. SKNWK-Veere, twee de klas A Drelschor-Krulnmgen. SVD-Krabbendijke. tweede klas B Dauwendaele-Nleuwland, Oostkapelle 2-Kwadendam- me (30 3 19 00), Meeuwen-Jong Ambon. Serooskerke-Bevelan- ders, tweede klas C: AZVV-Hoek, Steen-Breskens, Ria-Bier- vliet (1/4 10.30), Terneuzen-Phllippine (1/4 10.30). Indien niet anders vermeld, aanvang 11.00 uur. TERNEUZEN De atletiekvereniging Scheldesport houdt zaterdag in het Zuidelijke Braakmanbos de jaarlijkse uur loop. De deelnemers kunnen vanaf 13.00 uur Inschrijven bij de start aan de Spanjaardweg. Tevens bestaat de mogelijkheid om zeven kilometer te lopen. De start wordt om 14.30 uur gegeven door Scheldesport-starter Jacques Huyssen. De deelnemers aan de uurloop volgen eveneens het parkoers van de zeven kilometer. Het programma volleybal luidt: IB: DOS-Morres Hulst; 2e divisie 17.00 DSO-Hajraa, 17.00 Furos-Were Dl. 16.30 v.d. Rooy-Odolphus. 16.45 HBC-Morres Hulst, 13.00 Brevok/ABC 2-Linne, 17.30 Lyceum 64-Nuvoc, 15.30 Ekspalvo-Mytilus, 16.30 Symmachia-AKS, 15.45 Udenhout-Archiplan'Ovoco, 16.15 De Zabra's-Soetelleve/DB, 13.00 Brevok/ABC 2-Karanoi, 13 45 Marathon-Savok, Atak-Blauw Wit, De Sterre-IKS, Mi- nenco-Archiplan/Ovoco, Verbunt WC 2-v Zandvoort ER. Sic Pugno-Sarto 2. Set Up-Delta. promotieklas dames: EWC- Marathon 2. Mytilus 2-Athanatos, SC Morres-Dynamo '70, Morres H 2-Voorwaarts. Even Kijken-EWC 2. promotieklas heren. Mytilus-IJVC, Athanatos-Dynamo '70. EVVC-Even Kijken. EWC 2-Kikkers (Souburgi. dames le klas: IJVC-De Sterre, Ardïto-Sluvoc, Marathon 4-Dynamo '70 2. Athanatos 2-Marathon 3. Bok-de Klomp: heren le klas: De Polder- Attack. De Sterre 2-EWC 3. Sgravo-Bok. MorresH 2-Mytilus 3. Savok-Ardito; dames 2e klas A. EWC 3-Sgravo. Marathon 5-Mytllus 3, Bok 2-Wiska: heren 2e klas A: Bok 2-Wiska, EWC 4-Wiska 2. Marathon-Sgravo 2, Mytilus 5-Mytilus 4; dames 3e klas A Sgravo 2-Marathon 6, Bok 3-Mytilus 4. Bok 4-Wiska 2, Mytilus 5-EWC 4; dames 2e klas B: Attack-Voorwaarts 2, Savok 3-Philtppine, Kikkers 2-De Sterre 2. Athanatos 3-Even Kijken 2; heren 2e klas B: Voorwaarts-IJVC 2, Savok 2- Verdegem 2. SSV-Zaamslag; heren 3e klas B Kikkers 2-Savok 3. Kikkers 3-Athanatos 2, Voorwaarts 2-IJVC 3. SCHAKEN BODYBUILDING MIDDELBURG Het aantal deelnemers aan de jaarlijkse' strijd om de Zeeuwse titel mrs. en mr. Zeeland bodybuilding wordt steeds groter. Zaterdagmiddag vanaf êén uur wordt in het Zuiderbaken in Middelburg de titelstrijd gehouden met zeven dames en 31 heren De Zeeuse titelstrijd, die voor de derde keer wordt gehouden, dreigde in Hulst, waar de vorige keren het sportfestijn plaatsvond, in het water te vallen. De organisatie is nu overgenomen door drie Walcherse scholen. SLUIS Zaterdag wordt met de eerste cross in Sluis het nieuwe fietscrossseizoen geopend De inschrijving staat open van 11.00 uur tot 12,00 uur, waarna om 13.00 uur het eerste startschot wordt gegeven. De organiserende vereniging De Belfortcrossers ziet deze eerste wedstrijd die meetelt voor het Zeeuws kampioenschap, geopend worden door burgemeester Asselberg van Sluis. Als laatste grote evenement van dit indoorseizoen vermeldt de wedstrijdkalender zaterdag een provinciaal springcon cours voor paarden en pony's in manege de Zandboei te Westkapelle De organisatie van dit evenement is in handen van de landelijke rfivereniging en ponyclub Walcheren. Zo'n 75 ingeschreven combinaties zullen vanaf 09.00 uur hun kunnen tonen. Als eerste komen de B-comblnaties aan de beurt, gevolgd door de L-combinaties. De midden- en de zware klasse (in de ring vanaf 13 15 uur) zijn, zowel bij de paarden als de pony's goed vertegenwoordigd. Rond halfvier zal het springen over het klassieke parkoers worden beëin digd en wordt een 'Speel uw Spel' opgebouwd. In dit parkoers mogen de deelnemers hun eigen lijn bepalen, maar dienen zij binnen 1 minuut, zo veel mogelijk punten te behalen. Een extra spanning geeft de Joker die zowel veel winst als ook veel verlies op kan leveren. District-2 Zuid-West. 2e klasse A: Vlaardingen-TOP (A), zo. Zwervers-Terheijden, zo. ELKV-Eureka. zo. De Bermen-ALO. res 3e klasse-A: DES 2-Pams 4; Junioren B Albatros-Swift: Snel-TOP(S). KOAG-Merwede, Pemix-Meervogels, PKC vrij. Afdeling Zuid-West Sen. 2-A Luctor 1-Seolto 2 VLISSINGEN Morgen wordt de achtste ronde gespeeld U de tweede klas C van de landelijke schaakbond. Middelburg speelt thuis tegen mededegradatiekandidasi Volmac III uit Rotterdam. Het is voor de hoofdstedellngen d> laatste kans om de terugkeer naar de Zeeuwse competitie u voorkomen. Het Witte Paard heeft zich al veiüg gesteld en dt wedstijd tegen Overschle zal dan ook wel gewonnen worden Het programma: DDI (Den Haag) - Eindhoven II, Het Wita Paard - Overschie; Middelburg - Volmac III (Rotterdam I VHS II (Haarlem) - HVO (VIaardingen): Moerwijk (Den Haagi Rijswijk. Sportcentrum Schelde International Goes: Interclubclrcuit - programma zaterdag 13.00-16.00 uur: Goei Yerseke (heren), Relmerswaal-Steenbergen (heren), Goes 31 Breda 4.16.00-19.00 uur: Goes 4-Steenbergen, Noord-Zeeland Vlissingen 2, Souburg 1-Huybergen 2, Heren Hoofdklas: OBC-Volharding. JRC-Rush. Kimbrit Braggarts, Bladel-Octopus, Condor-Akros, Buoyancy-Bredj Pioners: Dames Hoofdklas: Eastwood Tigers-PSV Almonte Attacus-BV Souburg, Vlrtus-The Black Eagles. Dynamo Braggarts (za. 31 maart, 16.30 uur sporthal Nassaulaa: Middelburg): SVH-Springfield: Heren le klas Marathon-PSV - Almonte (za. 31 maart 19.00 uur sporthal Baskensburg Vlissingen); BV SOuburg-WSC (za. 31 maart. 18.30 uu sporthal Van Duyvenvoorde Oost-Souburg), Waldric-Bi Hulst Dames le klas: Marathon-Agon (za. 31 maart. 19.00 uu sporthal Baskensburg, Vlissingen). Dynamo 2-ELBC iza 3: maart, 18.00 uur sporthal Nassaulaan, Middelburg), Valkenis se-Blauw-Wit (za. 31 maart, 19.00 uur sporthal Baskensburg Vlissingen). Jongens Junioren Hoofdklas: Coveco-Marathjor, Meisjes Junioren Hoofdklas: JRC-BV Souburg. le divisie: MZ-Treffers, Hooge H-Megacles; Scylla-Hoonhorst 3e divisie B: MZ 2-Shot 2, JCV 2-Avanti 2; Irene-Nikon 2; 4 divisie E' Sjaardema 3-Tw. One Up; Hotak-Zand; DH0 Phoenix 2. 4e divisie F: Ilac-Scylla 3; De Treffers 2-MZ WV-Wilno. 5e divisie K: MZ 4-Belcrum, Backhands-SAF, Papendrecht-Deso. Zondag vanaf 13.00 uur opent de AEWBR het rallycross seizoen met spectaculaire wedstrijden. In de rallycross formule 1, heeft de organisatie zich verzeker: van de medewerking van het Belgische team IJsboerke. Of 4 topcoureurs als Luc Noyen in zijn Malra Murena en Ber Janssens in Renault Alpine A 310, of Nederlands kampioe: Adrt Nljsse alsook Hermi de Windt tegen dat geweld zl): opgewassen, is nog de vraag. Tijdens deze wedstrijd zulle: ook voor het eerst dit seizoen de DAF's achteruit rijden ovd het circuit, terwijl daarnaast de 2 CV's van start gaan. GOES De biljartvereniging ALM te Goes heeft de organist tie in handen van de eindstrijd eerste klas bandstoten van he' district WalcherenDe Bevelanden. Daarvoor hebben de vo: gendc spelers zich weten te plaatsen: A de Troye. BVM1.96 J de Koek. DeRuyterU 88i; I de Jonge, Dp Toekomst 1186 P. Hoek. VEG ABV (1.82i; J. Koppejan. BVM (1 78): C va- Stee. LBV (1 77); J. Bakker. ALM (1.76) en L. van Stee. LBV (1.758). Als reserves staan A Weeland van VEG ABV; C. Coomans, BVM en M Schouwenaar van Scheldezicht In clublokaal café Baarends wordt vandaag begonnen (19.0C uur), morgen en zondag komen de finalisten vanaf 13 00 uur 1' actie. De slotpartijen worden zondag omstreeks 16.00 uu: verwacht TERNEUZEN Uit het enorme veld van 73 deelnemers aar de voorwedstrijden (een record, red krijgt de Tcrneuzensi biljartvereniging KOT vandaag de volgende finalisten bin nen: A. Picavet, HBC (0.407 en promotie), F. Heyens, Molen hoek (0.399), G. Joos. WBC (0 388). J. Breur, BW (0.372); A van de Bosch. WBC <0.364 P Boot. DW (0.402 en promotie E Verdurmen, WBC (0.396) en M. de Zeeuw. KOTT (0 339) I: deze eindstrijd derde klas driebanden van hel district Zeeuwsch-vlaanderen bevestigt het Walsooidense WBC me' drie finalisten de naam van de club als 'DrlebaiidenverenJ ging' Knap is ook dat Joke Breur als enige dame tot dt laatste acht wist door te dringen In de Temeu/ense Jarinohai wordt vanavond om IJ 00 uur begonnen, zaterdag en zondaj start men telkens om 13 00 uur De fiualeparil) staat zondag: middag omstreeks 17 00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 30