Interessante strijd om de tweede plaats z w O *4 P4 W H W O O as. dinsdagwoensdag èn donderdag Sf° ADVERTEREN DOET VERKOPEN IMIIIRIOI Pm BLOEM- KOOL per stuk TARTAAR 2r HOOFDKLAS ZAAL VOETBAL K 3.2S 21 25 25" 4r 8r 4r 8r 50 3S. 8r VROOMS DREESM ANN VALKENISSE 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WALCH MAANDAG 23 JANUARI 19 AA MIDDELBURG/VLISSINGEN In de Walchcrse hoofdklas van de zaal voetbalcompetitie zegevierde Audi Poppe met 5-2 over hekkesluiter As- toria/ZOF. Het Audi-team komt daar door vaster op de derde plaats en kan nu samen met Sport Stijl Sinke om de tweede plaats gaan strijden. Beide teams komen nog eenmaal tegen el kaar uit. De eerste ontmoeting was een ruime 5-1 winst van Audi Poppe, het tweede treffen staat voor 15 fe bruari op het programma, zodat er nog een spannende slotfase verwacht kan worden. Roovers Sport stuurde een tegenvallend Hertel met een 5-0 nederlaag naar huis en Brammetje Dump bleef met 5-3 de baas over een team spelend Torna. De strijd om de tweede plaats in de overgangsklas is gewonnen door Dau- wendaele. In de topper tegen Amgas wonnen de zaalvoetballers uit Dau- wendaele met 3-1. WB Grent behaalde een 5-1 winst op VPV, dat de laatste plaats op de ranglijst van de over gangsklas behoudt. Hoofdklas Astoria/ZOF-Audi Poppe 2-5: Tot aan de rust kon Astoria/ZOF goed Nieuw conceptplan gezinsvervangende tehuizen lichamelijk gehandicapten GOES De Zeeuwse stichting voor Revalidatie (fungerend als Provin ciaal Overleg Revalidatie) begint met het opstellen van een nieuw conceptplan gezinsvervangende te huizen (GVT) voor lichamelijk ge handicapten. De werkgroep richt zich op de woonvoorzieningen voor 1985 en later. Het concept wordt te zijner tijd aan het provinciebestuur voorgelegd. Een GVT heeft als doelstelling een duurzame huisvesting, alsmede de verzorging en begeleiding van licha melijk gehandicapten te bevorderen. Hierdoor wordt de zelfstandigheid en de sociale redzaamheid van de bewo ners groter. In Zeeland is reeds een GVT in Goes, de Schans, met 29 bewoners Een plan voor een tweede GVT voor 24 bewoners, eveneens in Goes, is in voorbereiding. De POR-werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het kin derrevalidatiecentrum Zonneveld te Oostkapelle, de stichting Accommo datie Lichamelijk Gehandicapten te Goes, de sociale werkplaatsen in Zee land en het "Zeeuwse Kruis' (sociaal medische dienst). Voorts zijn de ge handicaptenorganisaties ANIB en BOSK vertegenwoordigd, alsmede de Zeeuwse stichting voor Revalidatie, die tevens het secretariaar voert De eerste bijeenkomst is in februari Begonnen wordt met het beraden over de algemene uitgangspunten, de spreiding en de wenselijke huisves tingsvoorzieningen. waarna een con ceptplan wordt opgesteld voor Zee land. Vlissinger gepakt na inbraak bij auto-wasserette VLISSINGEN - De Vlissingse politie heeft zaterdag T. M. uit Vlissingen aangehouden in verband met een inbraak, de avond tevoren, bij een auto-wasserette in de Scheldestraat. Hij heeft bekend een bedrag van ongeveer 500 gulden te hebben gesto len uit de wasautomaat. Een automaat met voorbehoedmidde len is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Bloemenlaan van de muur van een drogisterij geroofd In de automaat bevonden zich nog onge veer 215 pakjes condooms, met een gezamenlijke waarde van 264 gulden. De diefstal moet zijn gepleegd tussen 23.30 en 8.00 uur. Daarbij is met zoveel geweld te werk gegaan, dat de stenen uit de gevel op straat belandden. Dezelfde nacht is bij een sigaretten- winkel aan de Walstraat geprobeerd de voordeur te verbreken. De kozijnen en de deur zijn daarbij licht bescha digd. maar verder bleef deze poging zonder succes. Tussen zaterdag 14.45 uur en zondag 2.30 uur is uit een woning aan de Van Doomlaan in Vlissingen een rekenma chine van tachtig gulden en een be drag van vijftig gulden gestolen. De inbrekers zijn via een raam in de woning geklommen. Veel bezoekers ontspanningsmiddag Vrouwenraad VLISSINGEN De Stichting Vlis singse Vrouwenraad (VVR) hield on der grote belangstelling haar twee jaarlijkse ontspanningsmiddag in de Scheldehal te Vlissingen. In haar openingswoord memoreerde de voorzitter, mevrouw W. van Na- ssau-Damen. de goede verstandhou ding tussen 'De Schelde' en de VVR. aan de moeilijke tijd die 'De Schelde doormaakt en Vlissingen niet onbe roerd heeft gelaten Het Katholieke Vrouwengilde opende de middag met een persiflage op 'De Starsister'. De NCVB uit Souburg voerde een modeshow op. De Volks dansgroep 'De Cirkel' van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen, ook uit Souburg, liet enkele volksdan sen zien. Na de pauze bracht de NCVB uit Vlissingen de musical "Poesje mauw. Katje klauw' ten tonele. bijblijven. De ploeg opende zelfs de score door een treffer van Rinus Rie- mens. Twee doelpunten van Barend Vader brachten een 2-1 ruststand op het scorebord in het voordeel van Audi Poppe dat in het tweede gedeel te steeds meer het doel van de tegen stander onder druk zette. Rob Baljeu, Hans Hack en Hans van de Rafelaar maakten er 5-1 van, voordat Klaas van Belzen de eindstand op 5-2 be paalde. FC Hertel-Roovers Sport 0-5: Her tel speelde onsamenhangend en goe de combinaties bleven uit. Bij de Roovers-ploeg draaide het bijzonder goed. Han Houmes en Blok John Block zorgden voor 2-0 en de rust stand werd zelfs 3-0 door een schot in eigen doel van een Hertel-speler. Roo vers Sport had de voorsprong in dit eerste bedrijf nog kunnen opvoeren. De ploeg kreeg twee strafschoppen mee. Zowel John Blok als Peter van de Belde misten echter van zeven meter. Ook in het tweede gedeelte gaf Roovers de toon aan en John Blok en Peter Stroo zorgden voor een 5-0 eindstand. Brammetje Dump-SV Torna 5-3: Torna had kennelijk de bekerwed strijd die een dag eerder werd ge speeld. nog in de benen, want de Zuidmolukkers speelden een tam par tijtje. Vooral de eerste helft was slap. Torna keek met de rust tegen een 3-0 achterstand aan door treffers van Bert Telleman die uit de rebound kon scoren, Hans Bergs die een solo suc cesvol afrondde en Leo Leeuwesteijn die hard inknalde. Toch kwam Torna nog terug tot 3-2. Daarvoor zorgden August Telehala en Gaby Waisapy. Brammetje Dump liep toen verder uit door john But en Jules Vogel, 5-2 en Ramon Sohilait bepaalde de eind stand op 5-3. Overgansklas WB Grent-VPV 5-1: De warme bak kers waren technisch de betere p-loeg. Een snelle uitval bracht Grent op voorsprong door John Castelein, 1-0 en Kees de Best maakte er met een fraaie omhaal 2-0 van. Bennie Bogte schoot VPV naar 2-1 en dat bleek achteraf de enige Middelburgse tref fer. Wim van de Boom bepaalde de ruststand op 3-1. Een aanvallend Grent kon in de tweede helft verder uitlopen en twee doelpunten van john Castelein brachten een verdiende 5-1 eindstand op het scorebord. Dauwendale-Amgas 3-1: De topper van de overgangsklas bracht weinig spectaculair en nog minder goed voet bal. In een matige eerste helft zorgde Jos Cairo voor een 1-0 voorsprong voor Dauwendaele dat in de tweede helft zelfs uitliep naar 3-0 door Anton Jansen en Wim de Keuning. Ronnie Tienpond redde de eer voor Amgas. De stand in de hoofdklas is: Hooizolder 14 13 0 1 26 78-26 Sport-Stljl Sinke 14 9 2 3 20 49-49 Audi Poppe 14 7 3 5 17 47-41 SV Torna 15 6 3 6 15 45-44 Brammetje Dump Roovers sport FC Hertel Blauw Wit Maartense Tapijt AstoriaZOF De stand in de PZem FC Dauwendale Amgas WB Grent Schinkel Ass. RPM PVS VAW Veldzicht VPV 15 5 3 7 13 53-56 5 2 7 12 40-42 5 2 7 13 53-56 4 3 7 11 33-49 14 2 5 7 9 41-47 14 1 3 10 5 26-59 -ergangsklas is: 15 12 1 2 25 58-20 15 9 2 4 20 43-29 14 8 2 5 27 42-33 14 7 2 5 16 43-39 13 4 4 5 12 48-45 13 4 4 5 12 31 37 13 5 22 6 12 31-37 15 3 5 7 11 33-42 13 3 3 7 9 29-45 15 2 2 11 7 27-65 Het wedstrijdprogramma is: woensdag 25 januari: sporthal Baskensburg, Vlissingen, hoofdklas: 19.50 uur: Sport Stijl Sinke-FC Hertel, 20.40 uur Roovers Sport-Astoria/ ZOF, overgangsklas, 21.30 uur: PVS- PZEM, 22.10 uur WB Grent-Schinkel As surantiën, vrijdag 27 januari: sporthal Nassaulaan. Middelburg, overgangsklas, 20.20 uur: RPM-Veldzicht, 21.00 uur VPV- Amgas: sporthal Voorborch, Middelburg, hoofdklas 19.40 uur Maartense Tapijt- Hooizolder. Veel inzendingen kleurwedstrijd De Schorpioen VLISSINGEN - De kleurwed strijd van de stichting Ram- schip 'De Schorpioen' in Vlissin gen is een groot succes gewor den. De in totaal 5000 leerlingen van de zestig kleuter- en lagere scholen in Vlissingen hebben met 670 inzendingen deelgeno men. Dit zei mevrouw W van Son zaterdag bij de uitreiking van de prijzen aan de winnaars, aan boord van het ramschip in de Vlissingse binnenhaven. Daniella de Nooijer (4) uit Vlis singen leverde volgens de jury de beste prestatie in de categorie jongste deelnemers en won daar mee een poppenset. Ronald Stroo (9) werd eerste in de mid delste leeftijdgroep en kwam daarmee in aanmerking voor een leren voetbal. Hij kon echter niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen Patricia Rouault (12) won de eerste prijs bij de oudste deelnemers, een camera. De tekening die moest worden ingekleurd was ontworpen door Hans van Bavel, die de inzendin gen samen met fotograaf J Si- wabessy heeft beoordeeld. Hij noemde de keuze erg moeilijk, in verband met het grote aantal inzendingen. Mevrouw Van Son deelde verder mee dat het werk aan het schip goed vordert „We hopen over drie jaar zo ver te zijn. dat we het schip kunnen tonen", besloot ze. a Breigaren 85% Wol/15% Acryl. Bol ca. 50 gram. Nu 3 stuks voor 6? Heren ankiets Van 70/30% acryl/poly amide. Rib gebreid. Diverse kleuren. Maten 39 - 45. Per paar van Nu 3 paar voor 450 Flanellen lakens 100% Katoen. Diverse kleuren en dessins. Keuze uit 150x260 cm en 200x260 cm. _95 Per stuk vanaf Nü 3 stuks vanaf Uw voordeel minimaal sr Vendor panty-nylons 30 Denier. Gevormd. Diverse kleuren. Maten 3-9. Per stuk vanaf Nü 3 stuks vanaf Uw voordeel minimaal jb Aardewerk mok Met oor. Wit. Nü 3 stuks voor 2r 4r Jongens ondergoed Slip en hemd. Per stuk van Nü 3 stuks voor Gelinieerd interieurpapier Voor grote ringband. 3 Pak a 150 vel. Nü 3 stuks voor Badstof baby truitje Korte mouw. 8r 16.- Nü 3 stuks voor Nylon sjaaltje In de nieuwste modekleuren, 80x80cm. 75l Perstuk van J. Nü 3 stuks voor 7r Uw voordeel Kinder pullovers Met kol. Diverse maten. Per stuk vanaf 8." Nü 3 stuks vanaf 16: Uw voordeel minimaal Gemeente Gedeeltelijke goedkeuring tweede herziening bestemmingsplan Zomerhuizenterrein De Ruiser De burgemeester van de gemeente Valkenisse maakt bekend, dat gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 1 november 1983 (nr. 1037 217, 4e afd. rov) gedeeltelijk hebben goedge keurd de door de gemeenteraad op 21 april 1983 vastgestelde tweede herziening van het bestem mingsplan Zomerhuizenterrein De Ruiser Aan enkele gedeelten van de voorschriften is goed keuring onthouden Het besluit van gedeputeerde staten en de gedeeltelijk goedgekeurde herziening van het bestemmingsplan liggen met ingang van 24 januari 1984 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ten gemeentehuize (afdeling algemene zaken) te Koudekerke. Gedurende deze termijn kunnen zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde stalen hebben gewend, beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder die bezwaren heeft tegen de onthouding van de goedkeuring aan enkele gedeelten van de voor schriften door gedeputeerde staten van Zeeland. Beroepschriften moeten worden gericht, aan H M de Koningin en worden gezonden aan de Afde ling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State. Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. Koudekerke. 23 januari 1984 De burgemeester voornoemd. S. Francke ZET ZELF •N KLEINTJE IN DE PZC DAAR DOÉ JE GOEIE ZAKEN MEE HetVers malse krop KOMKOMMERS per stuk COOSJE BUSKENSTRAAT 135 VLISSINGEN Grote Fronse 198 500 gram 495 Geldig t/m woensdag 25 /anucm Er kan er maar één de goedkoopste zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 6