N mMi COMPUTER OPLEIDINGEN mmm e SS* CD WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. Fa. J. HOEKMAN ZN. familie berichten DE PZC 'N DIJK EEN KRANT 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 JANUARI 198 Met diepe verslagenheid geven wij kennis dat na een korte maar ernstige ziekte uit onze familie kring is weggenomen onze geliefde schoonzoon, kleinzoon, zwager en oom KO FAAS op de leeftijd van 39 jaar. Nooit zullen wij hem vergeten. Breskens: P. Brouwer L. Brouwer-v. d. Hooft Oma Ghijs A. A J. Brouwer J P. Brouwer-Verduijn Peter en Christian J Brouwer J. Brouwer-Charlier Armando en Cynthia A. Brouwer M. Brouwer-v. d. Broecke Pascal en Fabian Breskens. 21 januari 1984. Met grote verslagenheid delen wij u mede het overlijden van mijn zoon, broer en zwager KO FAAS Wij wensen Marian en de kinderen veel sterkte toe dit zware verlies te dragen. W. A. Faas-Daansen Willy, Francine, Cor. Corrie, Natasja, Elly en Sjaak 21 januari 1984. Buiten schuld van de familie eerst heden geplaatst. Heden overleed tengevolge van een noodlottig ongeval tot onze grote droefheid mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader HUBERTUS ANDRÉ DE DREU op de leeftijd van bijna 43 jaar. Serooskerke (W.): D. M. de Dreu-Kant Marcel Jaco en Lotje 4353 AD Serooskerke (W.), 19 januari 1984, Luyksberglaan 12. De crematie zal plaatsvinden dinsdag 24 januari a.s. om 14.00 uur in het crematorium te Middel burg. Na de plechtigheid gelegenheid de familie te condoleren in de condoléanceruimte van het crematorium. Geen toespraken Heden overleed plotseling door een ernstig onge val onze geliefde schoonzoon, zwager en oom H. A. DE DREU echtgenoot van D. M. Kant Wemeldinge: J. C. Kant F. Kant-Veulings Kapelle: J. Reijerse C. J. Kant J C. Kant-Qumten Kruiningen: M. D. Kant-Karelse P. G. Karelse Kapelle: A. Kant E. W. Kant-Ossewaarde Neven en nichten Kapelle, 19 januari 1984. Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde geven wy u kennis dat na een geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zeer zorgzame moeder en oma CATHARINA CORNELIA MAAT echtgenote van Cornells Quaak op de leeftijd van bijna 64 jaar. Moedig en gelovig heeft zij gestreden tegen haar ziekte. Steeds nog hopend op een wonder om bij ons te kunnen blijven. Zij hield zo van ons en van het leven, daarin was zij ons een voorbeeld Allen die haar kenden, zullen begrijpen hoe verdrietig we zijn. Borssele C Quaak Driewegen: J J de Muynck-Quaak J. de Muynck Leontien. Kees-Pieter Borssele: J J Quaak P. A. Quaak-den Haan Jaco 21 januari 1984, Molenpad 13, 4454 BC Borssele. Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het mortuarium van 'Stengehof, Pastoor Fran sestraat, Ovezande. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 19.00-19,30 uur. De dienst van Woord en Gebed voor familie en belangstellenden zal gehouden worden woens dag 25 januari om 14.15 uur in de Ned. Herv Kerk te Borssele, waarna aansluitend de begra fenis zal plaatshebben om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Borssele. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het verenigingsgebouw *Vijverzicht' Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Heengegaan na e ste zus i smartelijk lijden mijn laat- RINA QUAAK-MAAT Corrie Maat Wielingenstraat 23. Borssele. Heden is uit ons midden weggenomen onze lieve zorgzame vrouw en moeder ADRIANA WILHELMINA DE KORTE-WALHOUT op de leeftijd van 70 jaar. Renesse: A. de Korte Goes: C. E. Pilaar-de Korte 22 januari 1984. Capelweg 10. 4325 BT Renesse Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Onze vrouw en moeder is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar donderdag 26 januari van 16.00-16.30 uur. De uitvaartplechtigheid, voorafgaande aan de crematie, zal plaatshebben vrijdag 27 januari om 12.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. In de ontvangkamer van het crematorium is na afloop van de uitvaartplechtigheid gelegeheid tot condoleren., Mijn genade is u genoeg 2 Corinthièrs 12 vers 9 Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa JAN FAASSE echtgenoot van Pieternclla Roelse op de leeftijd van 71 jaar Westkapelle P Faasse-Roelse W. J. Faasse L J Faasse-Conté Marcel en Maurice De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 24 ja nuari as om 12.15 uur op de begraafplaats te Westkapelle. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren direct bij terugkomst in het Jeugdgebouw. Mochten wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Heden overleed zacht en kalm onze lieve broer, zwager en oom JAN FAASSE oud 71 jaar. Zoutelande: A. Faasse-Wijkhuis Westkapelle: W. Faasse S. Faasse-Minderhoud Neven en nichten Westkapelle, 20 januari 1984. Na een geduldig gedragen lijden is van ons weggenomen onze beste zwager en oom JAN FAASSE echtgenoot van Pieternella Roelse op de leeftijd van 71 jaar. Sterke de Here mijn geliefde zuster. J. W. Westerbeke-Roelse J. Westerbeke Jaap Westerbeke Westkapelle, 20 januari 1984. Op vrijdag 20 januan 1984 ontvingen wij het droeve bericht dat is overleden onze zeer ge waardeerde werkgever en vriend JAN FAASSE op de leeftijd van 71 jaar. Ton Gijssen Adri Cijsouw Erwin v. d Spaanderman Daan de Pagter Maarten Verstraate Jo Verhagen Jo Hendrikse Lou Lievense Jan Dommisse Wij zullen z'n werklust en vriendschap niet vergeten. Westkapelle. 20 januari 1984. Heden overleed na e onze beste vriend i geduldig gedragen lijden JAN FAASSE P. de Pagter E. de Pagter-Verhulst K. Verstraate-Louwerse Westkapelle. 20 januari 1984 Op 18 januari 1984 is in het ziekenhuis 'St - Joanna' te Goes vredig van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe der ADRIANA BOUDEWIJNA KRIJGER weduwe van Anton Koert op de leeftijd van 83 jaar. Aesch (Zwitserland): A. B Maeder-Koert M. Maeder Kortgene: J. B Koert Y. L. B. Koert-van der Poel Niki Zurich (Zwitserland): Wolphaartsdijk: Geersdijk: Kattendijke: Bouwine en Walter Tonny en Addie Nathalie en Paul Corrine en Dick Heiske Belia en Jacko Pieter Correspondentieadres J B Koert, Pruimenlaan 1. 4484 TG Kortgene. Liever geen bezoek. De begrafenis heeft inmiddels op verzoek van de overledene in alle stilte op 21 januari 1984 te Wolphaartsdijk plaatsgevonden Stichter William Booth BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID Heden is overleden mijn innig geliefde vrouw, onze zuster, tante en behuwdtante CORNELIA VAN ZWEDEN echtgenote van P. C. Marijs op de leeftijd van 84 jaar. Middelburg P C. Marijs Den Haag S, H A van Zweden Den Haag: P. M. Hoddenbach- van Zweden IJmuiden J de Pree-van Zweden K J de Pree Terneuzen J M. van Zweden-Steindl Neven en nichten Middelburg. 21 januan 1984. Ter Vestelaan 34 De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 25 januari 1984 om 13 00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Hieraan voorafgaande vindt een dienst plaats voor de familie en belangstellenden in de zaal van het Leger des Hells aan de Hoogstraat 20 te Middelburg, die aanvangt om 12.00 uur en geleid wordt door luitenant J H W. Elhorst Na afloop van de teraardebestelling gelegenheid om de familie te condoleren in de condoleance ruimte van de aula op de begraafplaats Liever géén bezoek aan huis. Heden overleed na een liefdevolle verpleging in 'Der Boede' zacht en kalm onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder WIPBIENA START W'ILDEBOER weduwe van J. Start op de leeftijd van bijna 88 jaar. T Homburg-Start C. L. P. Homburg Vera en Jack Carla J. Cortvnendt-Start W J I Cortvriendt Karin A M Heite-Start M Heite Almar en Yvonne W D Start J. E M. Start-van Wereld Robert Jan en Yvonne Marijke D W. Start J. Start-Brown Natalie L. B. van Luijk-Start B. P. van Luijk Ingrid M. de Wispelaere-Start J. de Wispelaere Marjo en Mare Rob en de achterkleinkinderen Amy. Peter, Marijke, Marco Correspondentieadres J de Wispealere, Schepenenlaan 320, 4336 AP Middelburg. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Der Boede'. Bezoekuur dagelijks van 16.30-17.00 urn- De crematie zal plaatshebben woensdag 25 januari a.s. om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Samenkomst in het crematorium om 10.50 uur. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. Ik weet aan wien ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots, waarop ik bouwe: hij faalt niet, die uw heil verwacht. Eens aan den avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor eiken dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe. (Gez. 280 Ned. Herv. bundel) Tot onze diepe droefheid is nog onverwachts, in de Hope der Eerste Opstanding, van ons heenge gaan onze lieve en altijd zorgzame vader, groot- en overgrootvader MARINUS MEULMEESTER weduwnaar van Jannetje Vogel in de ouderdom van 92 jaar. A. Bijster W Meulmeester M Meulmeester-Kriek J Mastenbroek-Meulmeester A. Mastenbroek L. Szymanski-Meulmeester C. Szymanski J. de Vries-Meulmeester Klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, 22 januari 1984, Verpleeghuis 'Der Boede'. Correspondentieadres: Kasteelstraat 9, 4381 RA Vlissingen. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen woensdag van 12 00-12.30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 25 januari a.s. om 12 45 uur in voornoemd rouwcentrum. waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 13 30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Liever geen bloemen. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend vernamen wij dat is overleden onze dierbaarste vriend KEES VAN STEVENINCK Monique Vaal en Costi Middelburg. 20 januari 1984. fD O 3 n De stembevoegden van het waterschap worden uitgenodigd tot het bijwonen van een voor hun district te houden OPENBARE DISTRICTSVERGADERING Op de hieronder vermelde datum en plaats. De districten omvatten het gebied in de omgeving van de daarbij aangegeven plaatsen c q. het daarbij omschreven gebied. Districten 1. 3 en 4. donderdag 9 februari 1984, ('s-Heerenhoek, Borssele, Nieuwdorp, Lewe- om 09.30 uur in het dorps dorp, Heinkenszand. Nisse. 's-Heer Abtsker- ke, 's-Gravenpolder. Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Baarland, Oudelande. Driewegen. Ellewoutsdijk en Ovezande). Districten 7 en 8 (Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Krabben- dijke, Waarde, Rilland en Bath) Districten 2, 5 en 6 (Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Arendskerke, Goes, Kloetinge, Kattendijke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wemeldinge, Ka pelle, Biezelinge en Schore). huis, Dorpsplein 28 te Nis donderdag 9 februari 1984, om 14,00 uur in 'Ons Dorpshuis', Berghoek straat 3 te Kruiningen. dinsdag 13 februari 1984, om 09.30 uur in het water schapshuis. Nassaulaan 8 te Goes. Districten 9 en 10 (gebied Noord-Beveland.) donderdag 16 februari 1984, om 14.00 uur in het dorpshuis, Voorstraat 20 te Wissenkerke. De districtsvergaderingen worden gehouden om de stembevoegden te informeren over diverse eigendommen met een oppervlakte van tenminste 2 ha resp. een belastbare opbrengst gebouwd van 150.- en zij, die direct of indirect afvalwater op oppervlaktewater of op werken van het waterschap afvoeren en hiervoor een aanslag in de verontreinigingsheffing ontvangen. In de plaats van stembevoegden kunnen hun echtgenoten optreden De districtsvergaderingen worden gehouden om de stembevoegden te informeren over diverse waterschapszaken, waarbij o a dein 1983 uitgevoer de en de voor 1984 geplande werkzaamheden zullen worden besproken. Voorts zal de wijziging van het onderhoudssysteem van de waterlopen aan de orde komen. Goes, 19 januari 1984. i J. Minderhoud, wnd. dijkgraaf, J. C. M. Glerum, griffier. 'Li* ichti Leid' neig kens janh 'liss bedrijfsinrichting bednjfsnnchtng mode - boetieks - speelgoed - shops - levensmiddelen - kantoren - kantines horeca - doe het zelf - textiel - schoenen - bloemen - bakkerijen - autoshops i i 25+26+27 januari Dolle Dwaze Dagen bij Van der Plas modes in Oostburg. Dan is alles het allergoedkoopst. 24 januari vanaf 12 uur zij', wij gesloten o collecties verder in prijs te verlagen. m onze resterende1 VAN DER PLAS Heden overleed tot onze droefheid onze beste zwager en oom NICOLAAS JANSINGH J J. de Veij E. de Veij- Dingemanse Nichten en neven Vlissingen. 22 januari 1984. Voor direkte hulp en alle dienstverlening voor Goes en omgeving Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar. P. A. ROZEBOOM, UITVAARTLEIDER Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes, tel. 01100-16363 (dag en nacht bereikbaar) De vele blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder SARA POST-JANSEN hebben ons erg goed gedaan Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen daarvoor onze oprechte dank' J. Post Ineke Ans en Adrie Vlissingen. januari 1984 Dinsdag 24 januari 1984 zijn wij wegens sterfgeval GESLOTEN Garage- en Taxibedrijf Faasse en Zn., Westkapelle BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P J Hoekman) v/h A A Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. G •5 s s s -ö8®i N 1) 'M 1) i) e tl o N .5 Q feu Praktische en complete, mondelinge cursus Gratis repetitieboek met 800 vragen De nieuwe avondcursus voor het examen van 6 juni 1984 (onder toezicht van Mm van Econ Zaken) start in maart, o m te Middelburg en Roosendaal Informeer ook naar onze cursus Handelskennis Inlichtingen Stichting Horeca Opleidingen Nederland. Jul van Stolberg laan 47 2595 CA Den Haag. Tel 070 86 84 83 look 's avonds) TELEFOONBEANTWOORDERS te koop en te huur nummerkiezers doorkiezers draadl. telefoons draadl. intercom BECOTEX- TELECOMMUNICATIE YERSEKE (01131-2406) Werken met een computer is het werk van de toekomst. Jos Linders is een onafhankelijk instituut, gespecialiseerd in computer opleidingen Bij alle lessen zijn computers aanwezig. l^T") Praktijkdiploma Computerboekhouden Een opleiding voor iedereen die het handmatig boekhouden beheerst. In ca. 5 maanden wordt u omgeschoold van handmatig of mechanisch boekhouder tot computer-boekhouder. U voert n volledige boekhouding op een computer. 0 Praktijkdiploma programmeren in BASIC Een opleiding van ca. 5 maanden voor iedi die wil begrijpen hoe een computer werkt zelf programma's wil leren schi Geen speciale vooropleiding ve Basic NIEUWE LESMETHODE waardoor de lesstof beter wordt opgenomen en de leskosten belangrijk lager zijn. U leest er alles over in de studiegids. Bel voor alle vrijblijvende informatie 03463-3222 of stuur de coupon aan. Jos Linders, Antwoordnummer 3101. 3760 WD Soesterberg. (postzegel is niet nodig). 11 Woonplaats Postcode Instituut voor automatiserings-opleidingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4