Bewijs 'Flauwvallen: het hóórt gewoon bij dit programma' SÜÉfcÜJ Kijk en £dS| Vergelijk!! Hf Actie voor Polen op Noord-Beveland WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN Agrimarkt gaat U in 1984 duidelijk bewijzen dat U nergens goedkoper boodschappen kunt doen!! e e e Nieuw PZC-service-adres in Zierikzee 'LOS VAST'KWAM VANUIT HULST INCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 JANUARI 198 van Doomestraat 2 - Goes Aio-nendnks 01 dagen in januari 31 OPEL corsa en kadett aanbiedingen te koop, klein frankrijk0| fi.1300 inruilvoordeel /ufo hendriks Klein Frankrijk 31 4461 ZN Goes tel. 01100-16210 VAKANTIE de krant helpt u op weg Met ingang van 30 januari mevr. M. Th. Schiettekatte Krammerstraat 25 4301 VN Zierkikzee Tel. 01110-5380 Hier kunt u telefonisch terecht voor alle PZC-zaken, zoals: opgeven van advertenties, familieberichten en kleintjes klachten over het niet bezorgen van de PZC in Zierikzee het opgeven van nieuwe abonnees Met ingang van deze datum is ons serviceadres bij Uitzendbureau Walcheren komen te vervallen, Het Vers KOMKOMMERS per stuk Maximaal 3 eenheden per Klant geldig op 23 en 24 anuari 1984 MARCONISTRAAT 1 GOES HULST De NCRV heeft zaterdag in Hulst weer eens aangetoond dat de wekelijkse uitzending van 'Los-Vast Live' tot de populairste radioprogramma's behoort. In de sporthal Den Dullaert produceerden een kleine drieduizend jongeren zaterdag tussen twaalf en twee een oorverdovend geloei - tijdens het optreden van Vanessa reikten de decibellen het hoogst - toen een reeks van Nederlandse popsterren hun laatste hits zongen. „En zo hoort dat ook", vindt presentator Jan Rietman. De enorme populariteit van 'Los- streek afgelopen zaterdag voor de een leuke locatie, leuke mensen en Vast' bij jeugdig Nederland blijkt niet tweede maal binnen vier maanden goede accommodaties. Maar ik kan alleen uit de knng van vaste luiste- neer Begin oktober in de Vlaanderen- wel zeggen dat het er niet naar uitziet raars 'wekelijks zon 3.5 miljoen), hal in Sas van Gent (2500 bezoekers). dat we het eerste half jaar nog terug maar ook uit de levensduur van het nu in Hulst. NCRV's voorlichter Ad komen Maar ach, je weet nooit...", programma. 'Los-Vast' bestaat al Everaars: ..Er zijn drie redenen die Ue meest fanatieke fans stonden za- sinds februari 1974 en de ingrediënten voor Zeeuwsch-Vlaanderen pleiten, terdagmorgen al even na negen uur aan de deuren van Den Dullaert te wachten, veelal gewapend met pen en papier om een handtekening van hun idool te bemachtigen. Toen de deuren eenmaal open gingen, bleek de sporthal iets te klein om alle zijn tot nu toe vrijwel onaangetast gebleven zij het dat het programma VproaHprino van sinds mei '81 op toernee door het land V crgaucrlllg Vdn De makers van 'Los-Vast' schrijven de CNV in Kapelle populariteit vooral toe aan de samen- KAPELLE De CNV-afdeling Kapel stelling, de grote verscheidenheid aan ie houdt morgen, dinsdag, een verga- jongeren te kunnen opnemen, artiesten en zeker ook het gegeven dering in 'De Vroone' in Kapelle voor Dat bij 'Los-Vast' een uitgebreide dat het zogenaamde play-backen uit leden en sympathisanten. L. van Stra- EHBO-ploeg bepaald geen weelde is, den boze is. Met andere woorden: de ten van "de arbeidsinspectie houdt bleek ook in Hulst weer. Nog voor de zangers en zangeressen moeten écht tijdens deze bijeenkomst een inlei- uitzending de ether werd ingestuurd, zingen. ding. De vergadering staat onder lei- konden de eerste flauwgevallen jonge- Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen gedijt ding van districtsbestuurder L. Q, ren worden geregistreerd. De balans 'Los-Vast' goed. Het programma Phernambucq en begint om 19,45 uur om twee uur: een kleine vijftig, van wie éeri meisje naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dat aantal verontrustte Ad Everaars niet: „Het hoort gewoon bij dit pro gramma. We hebben er ook al 'ns 200 gehad die tijdens de uitzending flauw vielen. Je moet niet vergeten dat de omstandigheden - de koude buiten en de hitte binnen - daartoe ook bijdra gen". Vanessa (zwart leren broek, grijs col bertje. witte blouse, zwarte strik erl* dito hoedi mocht zaterdag de meeste toejuichingen in ontvangst nemen. Zij bleek voor het publiek (opgezweept door Jan Rietman: „Was ze goed of niet een echte obsessie te zijn. Verder traden op: The Broads. Rosse Nova, Kevin Village, Sharon Redd. Vader Abraham. Babe en Rob de Nijs. De groep Vitesse verzorgde het pro- gramma-oprierdee' Nederpop-live. THOLEN - De Thoolse bejaardensoos vertoont woensdag 1 februari een film over de Deltawerken en over de wa tersnoodramp voor de leden. De voor stelling in Meulvliet wordt verzorgd door de heer J. Deurloo en begint om 14.00 uur. Een jongetje wordt door een EHBO-medeioerker weggedragen. Hij was - evenals tientallen anderen - flauwgevallen bij de uitzending van Los Vast vanuit Den Dullaert in Hulst. KORTGENE Ondanks dat de actie van het comité Noord-Beveland helpt Polen, die in het afgelopen weekeinde is gehouden, iets minder heeft opgeleverd dan vorige malen, is het comité toch zeer tevreden over het resultaat. Hoewel verwacht wordt dat nog giften zullen binnenkomen, is momenteel het netto-bedrag aan geld ruim 1.800,- en aan textiel is in de verschillende dorpen 25 kubieke meter ingeleverd. Een en ander is afgedragen aan het Zeeuwse Polencomité waarvandaan het op maandag 13 februari naar de bestemming in Polen wordt, gebracht. Jubilerende blazer muziekvereniging gehuldigd HAAMSTEDE Tijdens de vrijdag avond in de recreatiezaal van cam ping Duinrand gehouden muziekuit voering van de koninklijke muziek vereniging 'Witte van Haemstede' werd de heer W. M. Kloet gehuldigd. Hij blaast nu vijftig jaar in dit korps en daarom speldde vice-voorzitter J. van de Broeke die de voorzitter dr H. J. van Zuylen wegens ziekte vervin hem het gouden KNF-insigne op. De vice-voorzitter dankte de gemeen te Westerschouwen verder voor de verleende subsidie en de bewoners voor het oud papier. Verder mevrouw M, Bliek voor het opleiden van de 1 jeugd en de heren W. Kloet en A. 1' van de Weel voor hun aandeel in dit werk. Het korps gaf een uitvoering met voor de pauze klassiek en daarna een licht programma, onder leiding van dirigent J. Knuist Tussendoor was er een optreden van de drumband onder leiding van M. Post. Een verlo ting en een bal na behoorden tot de vaste programmapunten. Koopochtend bejaarden en gehandicapten Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 20