'Flauwvallen: het hóórt gewoon bij dit programma' Songfestival Clinge levert carnavalshit Bomvolle zaal bij première van Hulster toneelvereniging 6 Wissel Zeeuws- Vlaanderen 'LOS VAST'KWAM VANUIT HULST Bonte avond in Nieuwvliet werd succes PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 JANUARI 19 SLUIS De opening van het nieuwe Grenzlandmotel in Sluis is voor de tweede achtereenvolgende keer uitgesteld. De renovatie van het voormalige semenarie aan de Sint Annastraat, waarin het motel is gevestigd, blijkt meer moeilijkheden op te leveren dan de Wcstduitse eigenaar. G. Schulz, had verwacht. De opknapbeurt en inrichting van het pand hebben tot nu toe ruim één miljoen gulden gekost Schulz heeft onlangs een aanvullende som van 1.3 miljoen Zwitserse franken van zijn bankrekening in Zwitserland laten overschrijven, om de verdere renovatiekosten te betalen Vonge week kondigde de eigenaar optimistisch aan dat hij zaterdag 21 januari zou openen. De slechte staat van de waterleidingen, die enkele dagen geleden aan het licht kwam. dwong hem daarvan af te zien. Ook de brandpreventie is nog steeds met in orde Volgens J. Naefje. hoofd van gemeentewerken in Sluis, is de definitieve inspectie niet uitgevoerd. Beducht voor nieuwe tegenvallers wil Schulz nu met meer zeggen wanneer hij zijn motel denkt te openen. HULST De NCRV heeft zaterdag in Hulst weer eens aangetoond dat de wekelijkse uitzending van 'Los-Vast Live' tot de populairste radioprogramma's behoort. In de sporthal Den Dullaert produceerden een kleine drieduizend jongeren zaterdag tussen twaalf en twee een oorverdovend geloei - tijdens het optreden van Vanessa reikten de decibellen het hoogst - toen een reeks van Nederlandse popsterren hun laatste hits zongen. „En zo hoort dat ook", vindt presentator Jan Rietman. gramma. We hebben er ook al 'ns 200 gehad die tijdens de uitzending flauw vielen. Je moet niet vergeten dat de omstandigheden - de koude buiten en de hitte binnen - daartoe ook bijdra gen". Vanessa (zwart leren broek, grijs col bertje, witte blouse, zwarte strik en dito hoed) mocht zaterdag de meeste De enorme populariteit van 'Los- een leuke locatie, leuke mensen en bleek ook in Hulst weer. Nog voor de toejuichingen in ontvangst nemen Zij Vast'bij jeugdig Nederland blijkt niet goede accommodaties. Maar ik kan uitzending de ether werd mgestuurd. b|eek voo* het DUbliek (opgezweept alleen uit de kring van vaste luiste- wel zeggen dat het er niet naar uitziet konden de eerste flauwgevallen jonge- door Jan Rietman- Was ze goed of raars 'wekelijks zo'n 3.5 miljoen), dat we het eerste half jaar nog terug- ren worden geregistreerd. De balans een eChte obsessie te ziin maar ook uit de levensduur van het komen. Maar ach, je weet nooit...". om twee uur: een kleine vijftig, van Verder traden op- The Broads Rosse programma. Los-Vast' bestaat al 17nnnfwpb wie een meisje naar het ziekenhuis Novai Kevin Village. Sharon' Redd, sinds februari 1974 en de ingrediënten 'ICllltK moest worden gebracht. Vader Abraham Babe en Rob de Nijs. zijn tot nu toe vrijwel onaangetast De meest fanatieke fans stonden za- £,a^ aantal verontrustte Ad Everaars De groep Vitesse verzorgde het pro- gebleven - zij het dat het programma terdagmorgen al even na negen uur njel Het hoort gewoon bij dit pro- gramma-onderdeel Nederpop-live. sinds mei '81 op toernee door het land aan de deuren van Den Dullaert te is, wachten, veelal gewapend met pen De makers van 'Los-Vast' schrijven de en papier om een handtekening van populariteit vooral toe aan de samen- hun idool te bemachtigen. Toen de stelling, de grote verscheidenheid aan deuren eenmaal open gingen, bleek artiesten en zeker ook het gegeven de sporthal iets te klein om alle dat het zogenaamde play-backen uit jongeren te kunnen opnemen... den boze is. Met andere woorden: de Dat bij 'Los-Vast' een uitgebreide zangers en zangeressen moeten écht EHBO-ploeg bepaald geen weelde is, zingen. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen gedijt 'Los-Vast' goed. Het programma streek afgelopen zaterdag voor de tweede maal binnen vier maanden neer. Begin oktober in de Vlaanderen- hal in Sas van Gent (2500 bezoekers i. nu in Hulst. NCRV's voorlichter Ad ZVU-cursussen tuinieren en Indisch koken in Terneuzen TERNEUZEN - De ZVU begint twee nieuwe cursussen in scho lengemeenschap 'De Leeuwtjes' in Terneuzen. Wie meer plezier aan zijn tuin wil beleven kan vanaf maandag 6 februari deel nemen aan de cursus 'eenvoudi ge tuinverzorging'. Docent E. A. Slabbekoorn behandelt in vijf lessen van twee uur onderwer pen als moestuin, heidetuin, snoeien, grondbemesting en plantengroepen. Er is een extra avond ingelast om het snoeien onder dc knie te krijgen. De cursusavond zijn maandags vanaf 19.30 uur. Mensen die van Hollandse kost eens willen overschakelen op wat meer exotische gerechten kunnen zich inschrijven voor de cursus 'Chinees-Indisch koken' die dinsdag 31 januari van start gaat. Het programma bestaat uit tien lessen van twee uur. Docente is Linda Hoekwater- Pastora. De cursus wordt dins dags gegeven vanaf 19.30 uur. 'EDDE MIJN KRIEK GEZIEN' i rsjï ken de Block en MatljL,. Broekaert. 3323. 4 'H hl is carnaval vanda°*^ Miranda Ras 2199; 5 zullen de Krieken pintje laten drinkjf| Johnny Luijcks, 205ö[ 'Het is karnaval'. Int de Bakker en Belinda Vet, 2022: 7 'Ik bennj"!; carnaval geweest', 7 mara Aerts, 1992; 8 'H Prins Kriek', Jeffrey Kerf' en Jurgen Block, 1990; 9 'Hal hallo, wij zijn de heló zusjes', Jean-Iuo Ae: en Jurgen Wuijtat 1956; 10 'Kom we dansen en sjansen'. Ai van Leuven en Cim van den Branden, Flinke buit bij inbraak in Hulst HULST Toen J. B. uit Hulst zon- Everaars: „Er zijn drie redenen die dagmorgen omstreeks half zes thuis voor Zeeuwsch-Vlaanderen pleiten: kwam mcrkte hij dat in zijn woning was ingebroken. De daders waren de woning binnengekomen door aan de achterkant een raam open te breken. De politie denkt dat bij de inbraak een breekijzer is gebruikt. In de wo ning werd alles overhoop gehaald Behalve een bedrag aan geld werd ook een stereo-installatie, een video recorder en een groot aantal sieraden gestolen. De politie spreekt van een Een jOJlgeije wordt door een EHBO-medewerker weggedragen. Hij was aanzienlijk bedrag. - NIEUWVLIET Dc bonte avond in de Stadsherberg in Nieuwvliet trok zaterdagavond veel belangstelling. De Stads herberg, waar diverse groepen uit Nieuwvliet optraden, puilde uit. Ongeveer 220 bezoekers konden naar binnen, de overige belangstellenden keerden nood gedwongen naar huis terug. Op de bonte avond traden groepen op die samengesteld werden ter gelegenheid van deze avond. De blokfluitgroep 'De Kakkenis- jes', een accordeongroep 'd'Ave- seerders en de blaasgroep 'De Teutebell'n' namen het muzika le gedeelte voor hun rekening. Verder bracht de toneelgroep 'De Kokkemullen' de klucht 'Een ei hoort erbij' op de plan ken. Veel succes oogsten de kin deren van de lagere school Jo- han Willem Fnso met de musical 'De gbed eten en lekker lachen show in het jaar 2110'. Na het programma was er bal waaraan de accordeongroep meewerkte. In de morgenuren had een dorpsomroeper. Bram de Keuninck, de bonte avond in het dorp-en in de buitengebieden afgekondigd. Gehuld in een boe renkostuum en gewapend met een bel kondigde hij de feestelij ke gebeurtenis af in dichtvorm. De organisatoren van de bonte avond zijn er van overtuigd dat ook volgend jaar weer een derge lijke gebeurtenis in Nieuwvliet zal plaats vinden. evenals tientallen anderen - flauwgevallen bij de uitzending van Los Vast vanuit Den Dullaert in Hulst. Het optreden van Vanessa, zoals gebruikelijk een hoogtepunt in de Lost Vast-uitzendingafgelopen zaterdag i sporthal Den Dullaert. Ruim 150 scholieren in volleybaltoernooi sporthal Oostburg OOSTBURG Ruim honderd vijftig middelbare scholieren uit West- Zeeuwsch-Vlaanderen namen zater dag deel aan het eerste volley- en mimvolleybaltoemooi in sporthal 'De Veerhoek' in Oostburg. In totaal stre den 33 teams in poules. Hiervan de den er vijf poules uit de eerste klassen mee aan het mini-volleybal en een poule uit de derde klas speelde volley bal volgens de gangbare regels. Uitslagen mlnivolleybal: Poule 1 meisjes l LHNO IJzendijke 2; 2 Sint Ely C: 3 Sint Eloy A 4 Eloy B2, 5 LHNO Schoondijke; 6 Chr Mavo. Poule 2meisjes: 1 LHNO IJzen dijke; 2 Eloy D, 3 LHNO IJzendijke 3; 4 Eloy B; 5 KWL Poule 3 meisjes: 1 Aloy Al. 2 Eloy M3, 38 LHNO Schoondijke 2 en KWL, 5 KWL 3 Poule 5 Jongens l Chr. Mavo, 2 Eloy Cl; 3 LTS 1, 4 Eloy Dl. 5 Eloy Al. 6 LTS 2 Poule 6 jongens 1 Eloy D2. 2 KWL 1, 3 KWL 2; 4 LTS 3. 5 Eloy C2. 6 Eloy A2 Uitslag volleybal meisjes poule 4 l KWL 5, 2 KWL 2. 3 Eloy A2, 4 KWL 4;v5 LHNO Schoondijke Valckeloop in Sas SAS VAN GENT De jeugdcommis sie van dc voetbalvereniging Corn Boys hield zaterdag in samenwer king met sportvereniging Aloy voor de derde achtereenvolgende maal de Valckeloop. Onder ideale omstandig heden vertrokken 112 deelnemers, die konden kiezen uit drie afstanden. De uitslagen: 3500 meter 1 F. Diele- man, 2 B. van Harden, 3 F. Warrens, 4 S. Warrens, 5 K. Paepe. 5500 meter: 1 H. Gelderland 2 A. de Caluwé, 3 P. van Gremberghe, 4 L. van Damme, 5 A. Plocgaert. 10.000 meter: 1 E. van Einde, 2 D. Schcermaker; 3 H. Hamc- line. HULST 'Je bent jong en je wilt wat'. In een tot de laatste plaats bezette toneelzaal van het gemeen schapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst bracht de Hulster toneelver eniging zondagavond de première van deze komedie. Zondagmorgen tijdens de generale repetitie was het al lachen geblazen voor het handjevol aanwezigen. Zondag avond genoten meer dan vierhon derd mensen van de komedie. Een echtpaar, gespeeld door Wil liam Goethals en Yvonne Verman- del-Wauters, maakt een afspraak Een van de scenes uit de komedie 'Je bent jong en je wilt wat'. om een 'bijna' gestrand huwelijk meer inhoud te geven. Beiden gaan dan ook alleen wonen. Op die ma nier probeert men aan de sleur te ontkomen en hun huwelijk een rtieuwe kans te geven. De man is een serieuze persoonlijkheid, maar als hij een vriend (gespeeld door Arnold Coenen) ontmoet loopt het allemaal anders. Beiden nemen het besluit om het nachtleven in te duiken. William Goethals wordt dan geconfronteerd met het vrou welijk schoon en er ontstaan dold waze situaties, vooral als zijn 'ex- vrouw' erachter komt. De regie was in handen van me vrouw W. de Maat-Kas. De acteurs en actrices zijn verder Marieke Wee- maes-De Witte, Jenny Janssen-van de Wiele. Nel de Kock-Huysman. Reggy Buysrogge en Peter Dobbe- laer. De technische staf bestaande uit Toon Otten. Willy van de Walle en Paul Baart zorgde voor de de cors. Het geluid was m handen van Arnold Vercautcren en Eddy Ver mandelen stond borg voor de be lichting. Zaterdag 28 januari is 'Je bent jong en je wilt wat' opnieuw ui 'Den Dullaert' te zien. De aanvang is 20.00 uur. Vergadering van Betekoppen over carnavalsoptocht SAS VAN GENT - De deelnemers aan de carnavalsoptocht in Sas van Gent toonden zich vrijdagavond tijdens een vergadering met de carnavals stichting 'De Betekoppen', tevreden over de organisatie van de tocht. Deze carnavalsoptocht wordt ieder jaar gehouden op de zondag voor aswoensdag en trekt tienduizenden bezoekers naar Sas van Gent. De wagenbouwersverenigingen woon den de vergadering niet bij. In een gesprek met het bestuur van de car- navalsstichting kwam enkele weken geleden naar voren dat de wagenbou wers niets voelen voor het bouwen rond een thema. Tijdens de vergadering, die werd bij gewoond door 35 belangstellenden, werd tevens gesproken over de veilig heid in de optocht. De camavalsstich- ting wees er nadrukkelijk op dat de wagens getrokken dienen te worden door deugdelijke trekkers. De carna valsstichting bracht zaterdag een be zoek aan Moergestel. De stichting werd vergezeld door de 'Gezusters van Epscheute'. In Moergestel werd een carnavalsbal opgeluisterd. Op het programma van de stichting staat verder een wagenbouwersbal in de Vlaanderehai in Sas van Gent op zaterdag 28 februari. Het Belgische orkest 'The Dreamband' treedt dan op, bijgestaan door de plaatselijke Betestekers. Dit bal in de bovenzaal van de Vlaanderenhal begint om 20.00 uur. Geslaagd TILBURG Aan de katholieke aca demie voor lichamelijke opvoeding van de katholieke leergangen in Til burg is H. A. Bun uit Hulst geslaagd voor de acte MO lichamelijke oefe ning. CLINGE Het zater- afloop kregen alle deel- dagmiddag gehouden nemers en deelneem- songfcstival in Clinge sters uit handen van heeft een nieuwe carna- jeugdprinses Wendy een valshit opgeleverd. 'Ed- medaille uitgereikt. Ver- de mijne Kriek gezien', der werden de organisa- vertolkt door Bianca toren, mevrouw Geor- Warrens en Wendy van gette Luijcks en haar Duijse, scoorde het dochter Anita Luijcks meeste aantal punten, door Prins Albert Kriek Dit was niet alleen de de Vierde in de bloe mening van de jury, be- metjes gezet. De volledi- staande uit de voltalli- ge uitslag luidt: ge Raad van Elf uit 1 'Edde mijne Kriek ge- Clinge, de Kriekeput- zien', Bianca Warrens en ters, Prins Albert Kriek Wendy van Duijse, 3613 de Vierde en de jeugd- punten; 2 'Hé Prins prinses Wendy, maar le- Kriek Vier. met jou gaan vens van het talrijke we graag op zwier', De publiek. Zaal De Trou- Clingse Dolly Dots, badour was tot de laat- 3384; 3 'Georgette stopt ste plaats toe bezet. In toch met koken', Sandra totaal tien groepen of enkelingen hadden voor het Clingse songfestival ingeschreven. Alle deelnemers kregen tweemaal de gelegen heid om hun kunnen aan de jury en het pu bliek te tonen. Hierna werden alle behaalde punten opgeteld en de beste drie moesten on derling uitmaken wie zich de uiteindelijke winnaar mocht noemen. De jury beoordeelde zo wel de tekst als de melo die. 'Edde mijne Kriek gezien' van Bianca War rens en Wendy van Duij se scoorde na twee ron den al het hoogst aantal punten, gevolgd door 'Hé Prins Kriek Vier, met jou gaan we graag op zwier' van de Clingse Dolly Dots. Op de derde plaats volgde 'Georget te stopt toch met koken' van Sandra de Block en Marijke Broekaert. De finale-ronde moest de uiteindelijke winnaar opleveren. Ook hienn toonden Bianca War rens en Wendy van Duij se zich het sterkste car- navalspaar en ze won nen uiteindelijk het Clingse songfestival. Na Jeffrey de Kerf en Jurgen de Block, die uiteindelijk met 'Hup Prins Kriek'op achtste plaats zouden eindigen op hel Clingse songfestival, voorbode van naderende carnaval. Katholieke vrouwen in Hulst bijeen HULST De Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) kring Hulst houdt dinsdag 24 januari voor zijn leden een winterbijeenkomst in het ge meenschapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst. Naast een bespreking over de finan ciën en de gebruikelijke kringmedede lingen staat op de agenda ook een toelichting op de besturenleergang. Die wordt verzorgd door mevrouw J. Baecke-Kerckhaert. Tot slot volgt een dia-serie met als onderwerp 'Kijk Bolling Breskens BRESKENS De 'Arjoanbolbaan' Breskens hield zaterdag een prijslx Ung voor haai- leden. De uitslag: 1 Verstraate/A. de Hullu/J. Verduin, 2 Salomé/E. Verschorre/C. van de Brc ke, 3 R. van de Bossche. P. van Oet len/C. Salome, 4 A. M de Zutter Taillie/H, Pieters. Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest geven wij u kennis dat na een kortston dige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame papa, zoon, schoonzoon, broer, behuwdbroer en oom JACOBUS CORNELIS FAAS echtgenoot van Maria Tannetje Brouwer op de leeftijd van 39 jaar. Terneuzen: M. T. Faas-Brouwer Michel Patrick Familie Faas Familie Brouwer 21 januari 1984. Mozarthof 68, 4536 AW Terneuzen. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 24 januari a.s., om 13.45 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen. Samenkomst om 13.30 uur in de zaal van de Opstandingskerk (Bellamystraat, 74). de begrafenis in Diepbedroefd om hem die voor ons 'n liefdevolle, zorgzame en hardwerkende man en vader is geweest delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man. onze vader, schoonvader, opa, zoon. schoonbroer en oom EÜUARD MAURITS TIMMERMAN echtgenoot van Emelie Alice Robesin op de leeftijd van 60 jaar. Oostburg: E. A. Timmerman-Robesin Raoul Oostburg: Emmy en Alfred. Dimitri, Patricia Oostburg: Alice en Sjaak, Mischa Sluiskil: Andrea en Maurice, Niels Oostburg: Jeannine en Frans, Jurgen Zuiddorpe: Toine en Linda, Joyce Oostburg: Opa en opoe Timmerman Familie Timmerman Familie Robesin 4501 KG Oostburg, 21 januari 1984, Frederik Hendrikstraat 7. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op woensdag 25 januari om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg. Samenkomst om 10.10 uur aan de rouwkamer van het ziekenhuis Eucharistieviering dinsdag om 19.00 uur in de Parochiekerk. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag na de avondmis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal van 'de Vier Emmers' op de Markt te Oostburg. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertehtie als zodanig te beschouwen. f. Dankbaar voor wat hij voor ons heeft mogen betekenen tijdens een arbeidzaam leven voor zijn gezin, geven wij u kennis dat na kortstondig ziekbed, voorzien van de H. Sacra menten der Zieken, van ons is heengegaan myn lieve man. onze vader, broer, schoonbroer, oom en neef BERNARDUS JOSEPH PH1LIPPI echtgenoot van Agnes Maria de Milliano op de leeftijd van 65 jaar. Oostburg: A. M. Philippi-de Milliano Alfred Familie Philippi Familie De Milliano 4501 CK Oostburg, 22 januari 1984, Markt 16. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 26 januari om 13.30 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Oostburg. Eucharistieviering woensdag om 19.00 uur in de Parochiekerk. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel 'de Eenhoorn'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Wegens overlijden is Slagerij De Milliano vanaf maandag tot en met donderdag 26 januari GESLOTEN Oostburg, Markt 16 Voor de vele blijken van medeleven en deelnemingi bewezen tijdens de ziekte en na het overlijden van on lieve man. vader en opa MARINUS DE FEIJTER betuigen wij onze oprechte dank. M. de Feijter-de Ritter Kinderen en kleinkinderen Terneuzen. januari 1984 Goudsbloemstraat 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 18