Dressuur wedstrijden Absdale en Renesse Ronny Walhout zegevierde in openingscross van BLB Axel Seizoen van Peter Kant door valpartij kapot ZEVAC VERBREEKT HET CONTACT MET STLCHTLNG SNELHELDSEVENEMENTEN Arnouts titel 47/1 pakt SCHAAKTITELSTRIJD WEER VOLLEDIG OPEN Frits Bakker ongeslagen titelhouder PZC/sportkrant 13 ABSDALE onder toeziend oog van niers een winstpunt op hun prestatie jurylid Gilles Baas hield de landelij- lijst aantekenen. dressuurruiters zich tevreden over de gereden proeven. Ondanks wat kleine ke rijvereniging en ponyclub de Vos- Hel hoogste dagtotaal viel al direct in onregelmatigheden in de proef be- sereijers zaterdag een dressuurvved- de eerste rubriek bij Anja van Heeze loonde de jury Jori van der bijl- strijd voorde paarden uit Zeeuwsch- met Valngeur, die 133 punten verza- Verburg met Rapid met het goede Vlaanderen in manage Absdale. melde Dat was goed voor de eerste totaal van 118 punten, waardoor zij Achttien deelnemers verschenen aan pnjs. Walter Vermond werd met Trou- van de organiserende vereniging BRU de start en na ailoop konden in alle badour eervu! tweede In de L2 klasse de eerste prijs in ontvangst mocht rubrieken wel een of meer deelne- schreef Marlies van t Westeinde de nemen Marina de Fouw eindigde op overwinning op haar naam met een Ticardo als tweede met 115 punten. In totaal van 122 punten. De Ml en M2 de andere rubrieken hadden de mees- werd een overwinning voor Ineke Sey- te deelnemers wat meer verwacht, souw met Ruart Slechts vier maal werd een winstpunt De uitslagen luiden: Ll dressuur: 1 Anja toegekend waarvan drie in de B- van Hee/.e. Valngeur, Oranjeruiters 133 klasse. De overwinning ging in deze GORSSEL (ANP) Niet Hans Vul- Punten; 2 Walter Vermond, Troubadour, klasse naar Mirek Jech met Olifana en rink nfeTjosBongers.degedoodverf- ?,™Hul'- M l" Mar' ,n de Lklasse Arme Verburg rramta. Hulst. 129 pm L_ dressuur 1 Mar mp, fimnhirinn mw. rie hnncste epr .nde. Salamanka, Haring- de favorieten, maar Jan Arnout; heeft zondag in Gorssel de nationale ruiter biljarttitel in hel ankerkader 47 1 Grae veroverd. In de finale versloeg hij Jos Ramt Bongers gedecideerd in zeven beur ten. Het trio bleek in de flnale-poulc overigens aan elkaar gewaagd. Ar nouts, in 1982 eerder kampioen naim met Scoobidoo met de hoogste eer 122 pnt.. 2. Nicole Neelen. Urbaan, slnJken- Jan 118 prr. 3 Kar.n de Feber Uitslagen Klasse B 1. Mirek Jech, Olifana ia Vossereijers '17 pnt Ml en M2 Schouwse ruiters 125 2 Eline Sprengel- ïr' 1 Ineke Seusouw Ruark Oranje me>'er Regentes Bru 123. 3 Janny Geel- ruiters 130 pnt2 Marjan Kielman Doruto hoed-Boot Romance Bru 120 Klasse L 1 Oranjeruiters 127 pnt' 3. Uwe Wolsendorf, Arine Verburg Scoobidoo Bru 120. 2 San C'apen, Zwinruiters 120 pnt Hanse-Verburg Vital Schouwse ruiters 114. "»u«, ,3. Frans de Vrieze. Maurits Westelijk deze spelsoorl, beschikte in de onder- Na afloop van de zaterdag verreden schouwen 114 Klasse M en Z: l. Jori van linge confrontaties over de sterkste dressuur-wedstrijd in manege Grol te der bijl-Verburg Rapid Bru 118; 2. Manna zenuwen. Steunend op zijn gedreven Renesse toonden vooral de zware de Fouw, Ticardo Walcheren 115. wedstrijdmentaliteit bleef hij ong< - slagen. Arnouts heeft een merkwaardig toer nooi achter de rug. Op de eerste das liep hij in de voorronde tegen Jos Bongers een ware afstraffing op Die verpletterende nederlaag 54-250 in S«LSe.?,V MIDDELBURG - Doordat koploper Ad de Feyter van de aehaakelub Landao dagmiddag kwalificeerde hij zich voor li a? v'',d' hel persoonlijk kampioenschap van de jengd in een de eindronde door de talentvolle de butant Harry van de Ven in drie 1 Een beeld uit de zijspanrace in Axel. GEEN GELDPRIJZEN: JOHAN SCHEELE GING NIET VAN START rlaPTnifirlfiP-kwHlificeevflp hii 7ich voor vij.uv- .u..Uu- nu pciwuunjn «.«nupiuciiauiiap van ue jeugu ui een j... Hp toipntirriiio Hp regelmatig gespeelde partij van Johan de Wolf uit Middelburg verloor en SnttntJ dlta f" fn HHP Erik Jans(' »il Terneuzen won van de Middelburger Peter Ton. is het toernooi Spn^in t nïZnZuZ volledig open. In die hoogste leeftijdsgroep was de grote verrassing de Z *t£B££S2l Zi"ik**naar ^n, Donker die remise behaalde legen de kampioen lan aan Vultink de 46 iaritre titellmuder VOr,g ^aar Eelc0 Haak' Hierdoor volgt Donkder de kopgroep op een half punt. In de categone tot 13 jaar is er in de situatie mets veranderd De twee hïrinlk maakfp mir 7ifrf koplopers. Gert Jan Polei; uit Kruinmgen en Denis Brouwer uit Middelburg ceïï spel 1?de ïmen S ef h« w™ «speeUeveluk van Walter van Hattum en Marco D.eleman ppr=rp^Hopht Jffpr rmnmpnt Blï de jeuSd 10116 jaar werd in een partij tussen de twee koplopers beslist wie £n wf Sfn de meeste kansen zou creeren voor de eindtitel. Die stnjd wa£ kort en hevig kon hij Uithalen voor zijn gevreesde wanfnfl 13 voti-an lpe-dp Miehipl Vnsilit.'MiHripIhiirfr 7:iin imninp nl nm 7nHnt Hu demarrages. Arnouts hield de verde- want na 13 zetten legde Michiel Vos uit Middelburg zijn koning ai om, zodat de Hip-ivrr hUMiiioiinnri >n hoi or, voortreffelijk spelende Martin Martens uit Temeuzen zeer goede kansen heeft diging nauwlettend m het oog en zijn d pjnritjtp reeks van 136 luidde Vultiriks eerste 1 ue emauiei- nederlaag (195-250) in vijf beurten in. Uitslagen. De eindstand van het toernooi is' A-groep A_ de Feyter-J de Wolf 0-1: P. Ton-E Janse 0-1. E Haak-T. Donker remise; E (achtereenvolgens uit finaleronde, hoogste serie, gemid delde over finale ronde en gemiddelde zijn huid zo duur mogelijk verkocht over 6 partijen, van de vijfde plaats af. Een vierde plaats m de eerste manche gemiddelde over vier partijen). r_. en een schitterende overwinning in de j Arnouts 6 198 46.87 42.06. 2 Bongers 4 130 Vermeuien-Q Bril 1-0. J van de Berghe-S. Caudrom 1-0 M de Hond-M Meuïeman 0-1. S. tweede leverden de Axelaar een totaal 36.50 41 30; 3 Vultink 2 158 50,50 41.29, 4 Otto-M Kindt 0-1 van vijf punten op. Dat was er echter SteuresO 106 26.27 29,44, 5 Vet 4 124 24,69, G C-groep. G J Poleij-W van Hattum 1-0, M Dieleman-D Brouwer 0-1; Si Belfroid-R, Rijn AXEL Motorcrosser Ronny Walhout toonde gisteren op het Smitsschorreterrein in Axel aan tijdens de openingscross van de Belgische Liefhebbers Bond (BLB) goed te hebben overwinterd. Een overwinning in de eerste manche en een tweede plaats in de tweede waren voldoende om beslag te leggen op de eindoverwinning. De Sluiskillenaar was overigens niet rr t t 1 -iji - van vijl punten uu. uai waa ei center ouruieo u iut iu.h i - - de enige Zeeuw, die tijdens deze cross van zich deed spreken. Ook de tweede plaats van Frank eentje te veel omdat de Belg Dhauwe van de Ven 2 76 20,88, 7 Burgman 2 100 1-0. s de Puit-M Koolhoven O-l, M. Polelj-I. Septer 1-0; A. Kole-K. Bosslnk 1-0 van Kruisen, debutanten 250 cc, Martien Jansen, nationalen 250 cc en Gino de Jonge, junioren tweemaal beslag wist te leggen op een 14 87 8 Van Deventer 0 58 13,60 - 910 rc dwnnp-pn recnert if tweede plaats en dit was juist vol- cc' d*on£cn respect at. doende om üe Jonge achu,r zlch le bestuur van de BLB nam het Ondanks dat zij deze primeur moes- hetzelfde aantal punten als de win- laten In deze klasse kwam ook de df besluit om er een bekerwedstrijd van ten missen zal zich toch na afloop naar van deze manche, de Belg Ve- Middelburger Henk Buys sterk voor maken en hiervoor geen prijzengeld niemand bedrogen hebben gevoeld, kens maar aangezien in zo n geval de de dag Hij zag dit beloond met een uit te betalen, dit om de organiseren- want het merendeel van de renners rangschikking in de tweede manche uitstekende vierde plaats in de emd- - de de vereniging financieel niet ten ging van start en vocht, op een uitste- de beslissing moest brengen, beteken- rangschikking. ,gen gronde te richten nu er door de barre kend bereidbaar parkoers, op het de dit voor de man uit Kloosterzande Bij de nationalen 500 cc deden de r de w «eersomstandigheden praktisch geen scherp van de-snede om de ereprijzen, dat hij genoegen moest publiek kwam opdagen. Een aantal Ronny Walhout was van de Nederlan- het zilver in de eindrangschikking, renners besloot daarop om deze cross ders het succesvolst- De eerste man- te laten voor wat het was en ging naar che ging hij goed van start en hij huis. Het was voor de bezoekers die veroverde al spoedig de koppositie die het weer getrotseerd hadden vooral hij niet meer af stond. Ook in de ttie lammer dat ook Axelaar Johan tweede manche ging Walhout uitste- Scheele tot deze renners behoorde, kend van start, wat betekende dat hij Want juist daar ging hun belangstel- geen risico moest nemen maar de ling naar uit Men wilde wel eens zien koers controleren. Iets wat hij bijzon wat deze toch wel talentrijke piloot, der goed deed en hem. ondanks de hij van de Koninklijke Nederland- tweede plaats se Motor Bond op het oude nest was winnaar maakte, teruggekeerd, wel zou presteren in Ook Frank van Kruisen kon in zijn klasse de eerste reeks op zijn naam brengen, maar een iets mindere start bracht hem in een positie die hem noodzaakte risico's te nemen. Dit bracht hem nog wel op een vierde plaats in deze manche, maar dit was niet voldoende om de bloemen in de wacht te slepen Hij behaalde wel Dauphiné Liberé gaat toch door GRENOBLE AFPi De etappewed- strijd Dauphine Libere wordt dit jaar van 28 mei lot en met 4 juni gehouden deze reeks, verdiend Dit- heeft de directie van de gelijkna- h161 Vlissfnger Leo en de uit Oostburg afkomstige John Fijnout van zich spreken, door hier beslag te leggen op de vierde en vijfde plaats in de rang schikking. Ook de derde plaats van Niek Weemaas. 250 cc nationalen. en van de Kwadendammenaar Kees Zuidhof bij de 250 cc inters, geeft hoop voor de toekomst Uitslagen van de overige Zeeuwen' Debu tanten 125 cc 8 Alex Warrens, Ossenisse. 10 Patrick Sponselee. Kloosterzande. 11 Mar- Ziekenhuisopname geen beletsel voor Gajadhar 'S-GRAVENPOLDER Een zieken huisopname is voor de leider in de strijd om liet persoonlijk damkam pioenschap van Zeeland, Jules Ga- jadgar, geen beletsel om zijn partijen le spelen. De dammer uit Bergen uit Zoom vraagt gewoon verlof aan de behandelde artsen om even van tus- de lakens te mogen kruipen, zodat hij achter het dambord plaats kan nemen. En tot nu heeft hij die locstemming twee keer gekregen. Zaterdag trad Gajadhar, die al drie weken in het ziekenhuis Lievensberg verblijft Voor' onderzoek wegens borstklachten, aan tegen Pim Filius. |n het dorpshuis 's-Gravenpolder won hij die partij uit de zevende ronde. Hij bleef daardoor alleen aan de leiding van de provinciale titelstrijd. Cees van Rijswijk wachtte geduldig op zijn tegenstander Jan van Stnen. die de boot had gemist en drie kwar tier te laat arriveerde. Hoewel hy mw kIant bekendgemaakt De be- ,on Hemeisoet. WoMoipt. H ««en Har sllssing werd genomen na gesprekken nuK. Vogelwaarde. 17 Andre van Espen, tussen Guy Merlin, een supermake- Axel, Jacky de Feyter. Temeuzen 250 cc 7 laar. en de directie van 'Dauphine Jan de Feyter, Terneuzen. 10 Herman van Libere'. De westrijd zal volgens een de Bosch, Koewacht. 13 Ronny van Est- gewijzigde formule worden verwerkt. veldl- Terneuzen Junioren 500 cc 11 Mark Twee maanden geleden had de nieu- ïa" Erdlv,'ek'; Terneuzen Internationalen 1=00 cc 7 Jacky I.ensen, Axel Mark van de wc leiding van de krant laten weten K1,„tcr mofst waSic „n Joed voornemens te zijn om financiële re- gereden eerste manche, zesde plaats, in de denen de etappekoers drastisch in te tweede reeks de strijd staken wegens mo- korten. torpech. RILLANDSE JUNIOR LIEP ENKELBREUK OP RILLAND-BATH Voor junior Peter Kant uit Rilland-Bath is het wieier- wedstrijd overigens nog wel uit - hij crossseizoen voorbij. De talentvolle. 17-jarige Zeeuw, die deel uitmaakte van werd zevende - maar toen bleek ook de Nederlandse selectie voor het wereldkampioenschap, kwam zaterdagmid- dat de situatie ernstig was. Coach dag in het Brabantse Gemonde zo ongelukkig ten val dat hij een enkel breuk Cees Zoontjes gaf Peter Kant op opliep. Met zijn voet in het gips moet hij nu thuis het seizoen uitzitten. Een dracht om eerst de Bredase sportarts enorme teg:enva|lcr want h'j mag volgend jaar niet meer aan een wereldkam- daardoor in tijdnood kwamwonVan PiÖenschap mee doen, omdat die titelstrijd alleen openstaat voor e Stnen, want Van Rijswijk werd het .iunioren- slachtoffer van een eenvoudige com- pgter Kant is met de IJzendijkse taties te leveren. Zo was hij aanvanke- Pas volgende week mag de junior van Van Opstal te bezoeken, die foto's van ;erstejaars de hiel liet maken. In het ziekenhuis werd een breuk geconstateerd. binatie. Peter Schunselaar versloeg Freddy de Muynck de enige veldril- lijk slechts reserve na ruim vierenhalf uur dammen Jan specialist van Zeeland. Het betekent Blom, die zich wel heel eenvoudig liet dat jjij erg veel alleen moet trainen. pakken bij een remise-achtige stand. maar desondanks heeft hij zich toch den. maar kreeg hij op grond Hans Korstanje had na een fout van ontpopt tot een nationale subtopper een interna- de vereniging Theo Middelkamp 1 tionale cross in het Belgische Ovenjs- het loopgips. maar het zal nog wel die gisteren (zondag) werd gehou- enkele weken duren voordat hij her- verrichtingen toch e zijn steld is en de training kan hervatten, vaste plaats David Davidse beide punten kunnen oe coach van de veldrijders. Cees Maar aan die hele ontwikkeling kwam Te laat voor het nationaal kampioen- pakken, maar wikkelde dat verkeerd Zoontjes, nam hem zelfs in de natio- zaterdag op bruuske wijze een eind. In schap - dat aanstaand weekeinde al af en Jaap de Jonge pakte oetde naie seiectie op. En in dat selecte de tweede ronde van de juniorenwed- wordt verreden - maai' ook voor de punten van clubgenoot Anton gezelschap heeft hij een stevige posi- strijd ging hij onderuit. Met een pijn- strijd om de wereldtitel, die 19 februa- ens- tie gekregen. Vooral door goede pres- lijke grimas op zijn gezicht reed hij de ri in Oss wordt gehouden de uitslagen luiden; hoofdklas' Van Rijs wijk - Van Strien 0-2, Filius - Gajadhar 0-2, Schunselaar - Blom 2-0, J Baayens - v. d. Beek uitge.. Davidse - Korstanje 1-1, A. Baayens - De Jonge 0-2. stand na zevende ronde 1 Gajadhar 7-1! 2 Schunselaar 7-10. JBlom 7-9 Davidse 7-9. Korstanje 7-9. 6 v. i Beek 6-6. 7 De Jonge 7-6. 8 A Baayens 7-5. 9 Filius 7-5. Van Rijswijk 7-5. 11 J. Baayens 6-4. 12 Van Stnen 7-3, eerste klas Heydra - v d. Wielen 1-1, Houmes - Jonge ncelen 0-2, Grim - De Wild l-l, Meulmeester Douw 1-1, Tange - Willemse 1-1, Spee - Van tuyk 0-2; stand na de zevende ronde 1 Douw 7-9, De Wild 7-9, Willemse 7-9, 4 Heydra 7-8, Meulmeester 7-8, 6 Grim 7-7-, v. d Wielen 7-7. 8 Jongeneelen 7-6. Tange 7-6, 10 Houmes 7-5. Van Luyk 7-5. Spee 7-5 tweede klas; v. 't Padje - Berkholst uitg Janse - Boogert 1-1. Bhoewar - Wlskerke 1-1 De Steur - Mamed 0-2. Blok - Ridderhof 0-2, lagendijk - Brasser 1-1. na de zevende ronde. 1 Ridderhof 7-11, 2 Berkhlosl 6-10. 3 Boogert 7-9, 4 Brasser 7-9. 5 Bhoewar 7-8. 6 Janse 7-8, 7 Lagendijk 7-8, 8 Van 't Padje 8-0, 9 Wlskerke 6-5, 10 Mamed 6-3, 11 Blok 7-2, 12 De Steur 7-1. Hitslagen 2e klas clubcompetitie Smt-Lau- rens II - Lammerenburg II 4-6. Goes III - Middelburg III 5-5. Oostkapelle I - Aagte- terke II 3-7, J. Verstraate - J Houmes 1-1. G Jobse - S de Visser 0-2. A W. Smit - M C de Smit 2-0. J Poppe - A Maljers 0-2, J louws - L. de Visser 0-2. ZAAMSLAG De Zeeuvvs-Vlaamse Automobielclub ZEVAC' zal met onmiddellijke ingang de samenwerking met de Stichting Snelheidsevenementen ZEV'AC staken. Deze stich ting stond jaren achtereen borg voor de organisatie van de rallycrosswedstrijden, die in Axel werden gehouden. Hel bestuur van de ZEVAC is lot deze beslissing gekomen nadat het stichtingsbestuur had besloten om geen nieuwe bestuurs leden beschikbaar te stellen voor het ZEVAC-bestuur. Ter wijl er in het nieuwe stichtingsbestuur iemand zal worden opgenomen, die aan het einde van het vorig jaar het lidmaatschap van de ZEVAC heeft opgezegd. Statutair dienen alle slichtingsbestuursledcn lid te zijn van de 'moe dervereniging'. Overigens stonden de rallycrossactiviteiten in Zeeuwsch- Vlaanderen de laatste twee jaar op een bijzonder laag pitjedoor de terugloop van het aantal actieve rallycrossers Dit laatste werd overigens in de hand gewerkt door de starre houding van het bestuur van de Stichting Snelheidsevene- menten ZEVAC om onder de officiële vlag te blijven rijden, waardoor het voor de meeste rallycrossers een te dure aangelegenheid was geworden In een open brief gericht aan het Stichtingsbestuur legt het ZEVAC-bestuur verantwoording af voor de genomen beslis sing Daaruit blijkt dal het stichtingsbestuur diverse malen is uitgenodigd 0111 een bestuursvergadering van de ZEVAC bij te wonen om te trachten tot een oplossing van de problemen te komen. De belangstelling hiervoor was minimaal. „Er werd ons te kennen gegeven dat er vanuit het Stichtingsbestuur verder geen belangstelling bestaat om bestuurlijk contact te onderhouden met het ZEVAC-bestuur", meldt het schrijven Desondanks leverden de gehouden gesprekken toch enkele conclusies op. die er toe bijdroegen dat de ZEVAC de samenwerking met het stichtingsbestuur heeft opgezegd Vanavond unaandag) zal deze materie aan de orde komen tijdens de algemene ledenvergadering van de ZEVAC. waarbij zal worden beslist of de ZF.VAC in de toekomst verder moet gaan met het organiseren van rallycrosswedstrijden Er zai dan eventueel een commissie worden benoemd, die alles opnieuw op polen zal moeten gaan zetten. Verder zal tijdens deze bijeenkomst er een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen omdat Cor Risseeuw uit Zaamslag heeft besloten deze functie neer te leggen Daarnaast treden tussentijds af J. de Putter, penningmeester C van de Vijver en P. Loof. Ook zal er een nieuw reglement clubkampioenschap ritten 1984 moe ten worden vastgesteld; hiervoor zullen enkel ZEVAC-ritten mee tellen en is er dus al vrij spoedig een einde gekomen aan de nauwe samenwerking tussen de drie verschillende auto sportclubs in Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze vergadering wordt gehouden in cafe-restaurant De Kraag in Zaamslag en begint om 20.00 uur EEDE De serie van 213 caramboles waarmee Frits Bakker zaterdag i» zijn partij tegen Theo Platjouw af sloot, legde waarschijnlijk ook de basis voor de magistrale eindsprint, waarmee de Temeuzense topbiljar- ter het districtskampioenschap be kerkader biljarten op zijn naam bracht. In de slotpartij tegen Theo Tas zondagmiddag gaf Bakker nog eens een demonstratie van zijn klasse overheen: 275 om 56. En daarmee was de hele districtstop afgetroefd op een overtuigende manier. Naast Bakker deden vooral de minder getalenteerden van het Zeeuws- Vlaamse district zich in dit toernooi gelden De handicapformule hield dat tevoren eigenlijk al in. Terwijl spelers als Platjouw. Bakker en Rottier een uitzonderlijk goede dag moesten heb ben om aan de eindstreep van elke partij te geraken (400 caramboles voor Platjouw en 275 voor het duo Bakker- Rottier), kon de rest al vrij vroef over de finish. En op die handicap verslik ten een aantal favorieten zich. Plat jouw bijvoorbeeld die in de ouverture al verloor van Dumez en Verlinde, en Rottier die in de persoon van Theo Tas een niet te nemen hindernis vond. Dat alles uiteraard zeer tot genoegen van Frits Bakker die weliswaar met direct overtuigend startte, maar zich toch door de eerste ronden heenvocht. De kalende Temeuzenaar sloeg de carotte-aanvallen op zijn positie af en had ook een oplossing voor de grote aanvalspatronen die zijn tegenstan ders heten liggen. Het deed vermoe den dat hij in supervorm zou groeien naarmate in het toernooi de 'klasbak- ken' tegenover elkaar zouden komen te staan. Het kwam er helemaal uit Rottier sneuvelde en alleen Platjoud zou de indrukwekkende race van Bakker nog af kunnen stoppen. Daar zag het zaterdag dan ook naar uit Bij een 54-197 stand in het voordeel van Theo Platjouw had die de partij in feite een heel eind op zak. Maar toen volgde daar die sene van 213 caramboles, haarzuiver van opbouw en uitvoering E11 Platjouw begreep: tegen Frits Bakker viel in dit toernooi niets te beginnen. Saillant gegeven van dit toernooi is overigens wel dat. uitgezonderd de nieuwe kampioen, de favorieten ver naar de achterhoede gespeeld werden Door mensen als Verluide. Cornells en Dumez En ook Theo Tas moet in dat laatste rijtje gezocht worden. Tas. in enkele jaren gezakt naar een bedenke lijk laag moyenne, hield lang stand Maar kon het ook niet meer aan toen de cruciale ronden aanbraken. In de voorlaatste zitting werd hij met ver lies opgezadeld door de 72-jarige Du mez, en de zege die Bakker toen op Verlinde haalde was voldoende voor de titel op dat moment Dat Frits Bakker in de slotpartij «tegen Tasi toch nog voluit wilde en kon gaan bestempelt de KOT-crack tot de terechte kampioen De sene van 184 caramboles die in de derde beurt op tafel gelegd werd accentueer de nog één keer dat hij in dit toernooi op eenzame hoogte stond. De eindstand 111 Eede 1 cn districtskam pioen Fnts Bakker 14-20.70-213. 2 Theo Tas 8-8 89-71, 3 Koos Zwanink ina een bar slechte opening sterk teruggekomen 1 8- 9 21-48 4 Cor Verlinde 6-8 88-56. 5 Piet Cornells 6-7 42-38.6 Remy Dumez 6-6 67-40. 7 Theo Platjouw 4-23 29-147 8 Johnny Rottier 4-15.87-98 12 HAANDAG 23 JANUARI 1984

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 13