De Sterre rukt op na moeizame overwinning Karin Maljers 'geheim wapen' van sterk Swift Gemakkelijke winst Dynamo op BV Souburg Mytilus pakt winst tegen E V VC-reserves Tjoba mag alleen nog op een wonder hopen PZC/ sportkrant Opnieuw winst Ondo-reserves Verlies voor b00g Dlt Kees van der Wereld (Ned); 3 Pau] schjm yan de p,oeg dje jn ejgen hujs tennisteam GOEDE DAGVOOR HULST-HEREN: PUNTENVERLIES CONCURRENTIE MAANDAG 23 JANUARI 1984 12 KA WINST IN STREEKONTMOETING TEGEN ANIMO: 6-4 VLISSINGEN Ineens was Karin Maljers er weer. De 'kleine' van Swift, die in voorgaande seizoenen een ruim aandeel in de produktie van de Middelburgse zaalkorfbalse- lectie had, kon na afloop van de derby Animo-Swift breeduit lachen. Ze had meteen ook een verklaring voor het ontbreken Hond op de vloer van De Baskens- burg toe lag te kijken i en Ko Crucq die een strafworp na een fout op Liesbeth Dingemanse benutte 3-1 ..Even vreesde ik dat het toen fout zou lopen. Animo beslissend toe zou laan", dacht Bep Huybregtse op de topscorerslijst van dit seizoen: „Ik heb tot nu toe meer die periode. En Animo-irainer Ad de steunend moeten spelen, minder". en dan scoor je uiteraard wat Kort zag ook dat cruciale moment als uitermate geschikt om door te du wen. Beide trainers hadden geen re kening gehouden met het gegeven dat Karin Maljers met aanvallende opdrachten ingezet was: in saincn- erking met Anita Geelhoed kv Maar in het treffen tegen Animo was deze streekontmoeting op voor- het ineens weer wel raak. Karin Mal- sprong, haalde Swift terug in de wed- jers zette haar ploeg in de opening van strijd, toen kort voor het verstrijken van de eerste helft Animo via de de aansluittreffer op het bord, 3- gebroeders Aarnout en Ko Crucq een gaatje (3-1) geslagen had en in de slotfase bewees Karin Maljers dat de scherpte er nog steeds was. Op het moment dat de stevige pot op een gelijkspel dreigde uit te draaien be nutte de Swift-dreumes een van de TERNEUZEN Met nog vijf wed strijden te gaan en een voorsprong weinige kansen om Animo gedeci- A l' t-r, van drie punten lijkt niets het kam pioensfeest van de ONDO-reserves in de eerste klas afdeling van het zaal korfbal nog te kunnen verstoren. De leiders wonnen zelf vrij gemakkelijk van Seolto 2 (10-4) zagen enige deerd op afstand (4-6) te zetten. Daarmee was aan de opdracht waar- De wedstrijd kon kort na rust weer helemaal opnieuw starten omdat De Hond in een uitstekende vorm revan che haalde op Aarnout Crucq (3-3). En met het doelpunt van Kees Opsteegh zat Swift op de ideale uitgangspositie. Dat dankten de Middelburgers mede aan Ko Crucq, al eerder tegen andere tegenstanders falend vanaf de stip. trainster Bep Huybregtse haar die ook nu weer twee dergelijke moge- brigade binnen de lijnen gestuurd had lijkheden liet liggen. Het sein voor /oldaan. positie Want met het oog op de de ranglijst was Swift.. achtervolger Tjoba 3 bijna struikelen dan «J11 opponent, gedwongen ,r xjoba). Luc- Punten te pakken Dat het zich verta- bij Blauw Wit tor blijft goede derde zege op TOGO. Swift om een natreurend Animo defi nitief uit de race te halen Jan Peter Pouwer zette daarvoor een eerste keer (3-5). Martin Roelofs haalde de duidelijk op de verdediging lag. wei nig ruimte geboden werd aan een Animo dat wel de eerste aanvallen liet noteren, maar in de korte dekking geen opening kon creëren voor de doorbraak. En met Peter Crucq als Mc „„ccgangmaker moet het daar bij Animo Ï3T2 toch vaak van komen Peter Crue len in een start waarbij het accent spanning weer terug (4-5). maar met ONDO 2-Seolto 2 werd een vrij eenzij dig duel met een feller en agressiever Ondo dat het gevarieerder aanvals- spel ook in doelpunten uit wist te werd echter voortreffelijk afge schermd door Jan Peter Pouwer, maakte Ondo zich verder niet al te druk meer, bepaalde zich er feite toe de tegenstander op afstand te hou- d M(|kt d d Souburge,.s kwets. den Dat gaf weinig problemen, ook al AL omdat bij de schaarse tegenaanvallen u de bezoekers duidelijk geen vuist kon- En Animo mocht zelfs niet mopperen den maken Eindstand 10-4 na een dat Lejo de hond. na het doelpunt van gemakkelijke opwarming voor de be- Karin Maljers, een schitterend opge- slissende wedstrijd tegen Tjoba 3 (op bouwde aanval verzuimde af te ron- 4 februari In sporthal De Voorborch). den. Het werd 1-1 toen Martin Roelofs, Het toeleveren aan de hogere selecties ook nu weer te hard in de persoonlijke had tot gevolg dat Tjoba 3 met drie duels, even door Kees Opsteegh vrij- mvallers van start moest Blauw Wit gelaten werd. En Swift kreeg het besefte dat daar mogelijk kansen la- benauwd na goals van Aarnout Crucq gen op een positief resultaat, haalde (een wat 'vervelend' doelpunt omdat de opening naar zich toe en dwong zijn directe tegenstander Lejo de zijn gasten tot een lange achtervol- ging Die slaagde. Bij 4-4 sloot Tjoba aan, ging meteen door en sloeg een gat van drie doelpunten. Blauw Wit trachtte in de slotfase nog wel langszij te komen, geraakte in dat offensief tot 6-7. maar was toen ook conditioneel uitgeteld. Op balbezit maakte Tjoba het karwei toen af. Gerard Steenhard (2). Resi Hollestelle. Inge Kok. Rianne Sandee, Dick de Bruin en Ger Philip- se scoorden de winnende punten, laatstgenoemde speler hield Anno Lantinga geroutineerd uit de wed strijd. Goed gestart dacht Luctor in de ont moeting tegen Togo aan een snelle 3-0 voorsprong genoeg te hebben om de zaken wat rustiger aan te kunnen pakken. Concentratieverlies sloop zienderogen binnen, het herstel kwam pas na een 'toespraak' van trainer Huibregtsen en 3-4. Het duurde nog even voor die speech tot de Luctor- formatie doordrong (3-5), het keer punt kwam na twee strafworpen die de Temeuzense ploeg langszij brach ten (5-5) In een hard zij-aan-zij ge vecht gingen de twee ploegen daarnaa naar de streep, Ronald Kraayeveld schoot in de slotminuten de hoop van de gasten aan diggelen. 7-6. Luctor- doelpunten van kraayeveld (4). Hanny Geene. Leendert van Waart en Pleun Roggeveen. Tweede zege voor Van Wijhe HEERENVEEN (ANP) Dries van Wijhe heeft zaterdagavond de schaatsmarathon in Heerenveen, om de door oud-elfstedenwinnaar Sipkc Castelijn en Abe de Vries beschik baar gestelde jubileumtrofee, gewon nen. Voor van Wijhe was het zijn tweede zege van dit seizoen. Eerder won de schaatser uit Oosterwold in Eindhoven de Lichtstadtrofee. In de strijd om de KNSB-beker leidt na zestien van de 23 wedstrijden nog steeds Emiel Hopman. De 20-jarige Nederlandse kampioen uit 't Zand won dit seizoen al negen wedstrijden voor het regelmatigheidsklassement en heeft een voorsprong van bijna vijftig punten op Jos Pronk en Co Een aanval 1 Giling Uitslag A-marathon over 100 ronden, om jubileumtrofee CastelijivDe Vries, tellend voor KNSB-bekerklassement. 1 Dries van Wijhe (Oosterwold). 2 Henri Ruitenberg (Vollebroeki. 3 Jan Kooiman lAmmerstoli. op 1 ronde 4 Jos Niesten (Heemskerk i. 5 Emiel Hopman ft Zand) Stand in KNSB-bekerstrijd. na 16 mara thons 1 Hopman 306 9 punt. 2 Jos Pronk (Oost-Oraftdijk) 257 2, 3 Giling 257. Nies ten 232 1; 5 Kooiman 219 pnt een Swift-verdediging die daarna geen kansen meer weggaf kon Karin Maljers een persoonlijke triomf vie- ren, 4-6. Verdiend omdat niet alleen de Swift-dames ook nu weer meer J inhoud hadden dan hun tegenstan- m V --» ders, maar ook de heren van de Mid delburgse ploeg een 'puntenzege' Martin Roelofs gestreept shirt) vocht vaak verbeten duels uit met Kees Opsteegh. haalden op hun vier opponenten. OOK VOLHARDING-HEREN WINNEN SIMPEL VERLIES TEGEN KINDERDIJK TERNEUZEN Er moet zelfs een groot wonder gebeuren om Tjoba in eerste klas van het districtszaalkorfbal de degradatie nog te doen ontlop» Tegen Kinderdijk werd uitstekend partij gegeven, had Tjoba het beste v het spel en lang zicht op winst. In de slotfase ging het echter toch we» verkeerd, 9-10 verlies betekent inmiddels een achterstand van vijf punten de rest van het veld. En daarmee lijkt Tjoba volgend seizoen tweedeklasser KINDERDIJK -TJOBA Zonder een sterk eerste kwartier in sta Wim Harinck en Karin Klein en met stelde de wedstrijd op dat moment; een vroeg door een blessure uitge- te beslissen: 4-0. Die stand vormde d schakelde Jaap van Schaick was het directe aanleiding om het allemai knap dat Tjoba in de vrij harde wed- wat gemakkelijker op te nemen. Di strijd tegen Kinderdijk aanvankelijk kon ongestraft omdat Ventura Spoi met zijn tegenstander mee kon ko- blijk gaf zonder enig Systeem men Aanvankelijk was het een straf- acteren, ongecoördineerd aan te val worpenfestival waarmee de leiding len en ook daar onmachtig in bleek aangaf het duel in de hand te willen Bij 6-4 leek het even dreigend, T0| houden Maar gaandeweg pakte Tjo- zette toen Schroevers onder de pad ba het initiatief, hield in zijn verdedi- en twee keer kon de TOP-aanvoerdei ging goed stand en leek zelfs op weg daarna zijn vuist in de lucht priemen naar een regelrechte verrassing bij Het werd tenslotte 9-5 waarbij di een 6-4 en 8-5 voorsprong. Mogelijk koplopers slechts bij vlagen voluii had die aanloop teveel gevraagd van moesten gaan. TOP-doelpunten vai de ploeg. Door een slechte dekking Ria de Ridder. Jaap Tramper, Jant van Tjoba kon Kinderdijk via drie ne Bezemer, Arie Schroevers, Then afstandsschoten op 8-8 komen. En tot Allewijnse en Blaas de Ridder, overmaat van ramp knalde Kinder- Lccnhouts was de beste dame. dijk in de laatste seconden nog over ZUIDWEDSTERS - ALL READY de Zeeuwse formatie heen 10-9 Voor Een wedstrijd met twee gezichten. I Tjoba lijkt geen gerechtigheid meer te de eerste helft een Zuidwestersplof bestaan. Hoogstaand was het alle- die het aanvallend liet afweten, op e< maal niet wat de derdeklassers lieten 1-3 achterstand kwam, maar die g zien. Wel was de achtste ronde belang- zien het overwicht toch het geloof rijk omdat daarin een aantal Zeeuwse een beter resultaat behield In dt ploegen, onder aanvoering van TOP, tweede helft lag het schot ineens we zich een heel eind veilig kon spelen, gericht, trok Zuidwesters ook condi ONDO en Seolto deden dat in een tioneel over zijn tegenstander heen er rechtstreeks duel via een 9-9 resul- liep in een flits naar 7-3. Op da taat, Zuidwesters klom naar een twee- moment zat het even vast. brach t Vat de plaats via de 8-4 zege op All Ready de Berge Kamphuis en Ober in e: en Stormvogels laat na 7-6 winst op haalde uit die wissels ook nog he: ADO ineens twee ploegen achter zich volle rendement. Genoemd duo zorg (j in de strijd om de laatste plaats. Bij de in de laatste doeltreffende combi TOP loopt het nog steeds gesmeerd, natie voor de eindcijfers 8-4. Belang het bezoekende Ventura Sport was te rijk voor de overwinning was ook dat zwak om de kampioensrace van de Harry Buijs in de tweede helft it Arnemuidenaars te onderbreken (9-5) dienst kwam van de ploeg. Zijn steu ONDO - SEOLTO Waar het bij nend werk liet de ploeg beter draaien Ondo nog altijd teveel moet komen Doelpunten Zuidwesters van Judith van persoonlijke nummers maakt Koudijzer, Joke Schat, Maarten Seolto vooral als ploeg een gedegen der Dries, Marian van Gilst, Ko indruk. Met beter verzorgd spel en Jonge, Chiel van Schijndel en Anneke combinaties die zelden balverlies op- Ober. leverden namen de gasten in de eerste ADO - STORMVOGELS Het ziet helft dan ook duidelijk het initiatief in naar uit dat Stormvogels op een cru handen Daar kwam verdiend een 5-2 ciaal moment zichzelf hervonden voordeel uit en het was alleen aan een heeft. In de eerste helft van de compe arbitrale 'slipper' en het zelf missen titie ging de ploeg vooral mank aar (ij van een strafworp toe te schrijven dat schotklacht en dat in een reeks neder n, Ondo op slag van rust nog aan kon lagen die vrat aan het zelfvertrouwen sluiten. Nog steeds zonder dat eollee- Kennelijk heeft trainer Dieleman dat tief dwong Ondo na rust de tegestan- laatste terug in de ploeg kunnen fe; VLISSINGEN - In de landelijke bas- rag en besliste de wedstrijd al In de ?er c,e" achtervolging, en ook dat stoppen En op slag is Stormvogel kon Seolto aan. Seolto-trainer Mees- een winnaar. Belangrijk was dat dat sen zag zijn ploeg de opdracht 'pun- gebeurde in een wedstrijd tegen een ten pakken' naar behoren uitvoeren, medekandidaat voor degradatie. Ir. De 9-9 uitslag was terecht, al had de eerste helft gaven de bezoekers al Ondo in de slotminuten een paar blijk van een groter vertrouwen in de eige mogelijkheden, na 6-5 voordeel ketbalcompctitic moesten er dit tiende minuut. 11-27. Deze voor- icekeindc slechts vier Zeeuwse sprong werd gemakkelijk behouden en zelfs uitgebouwd. Met name het tempo van de Middelburgse dames teams aantreden. l>e lieren van Vol harding kregen Bladcl op bezoek, en hadden daar m werd verwacht derby iq dc dameshoofdklas tussen 1-3-1 -zóneverdediging niet goed. zo- inder moeite mee als lag vaak te hoog voor hun tegenstan- (100-711. In de streek- ders. Tevens voldeed de Souburgse - mcshooldklas lussen 1-3-1 zöneverdedlging niet goed. la- f, «"ft JOS„ Warmissen en Johan verdiende de Stornivogels-verdedl. BV Souburg en koploper Dynamo dal BV Souburg bij de rast ll gedub- Wlsse '!ete" ej?"® Wmst 8me plmm van de weeR P 7(111 nnlr niet vprriipnH trpwppst. 7.nn manicrmmimnmpii ctonrt hiolH ipuen werd het ichil tussen beide ploe- beid werd: 21-44 ruststand. Na de rust gen al snel duidelijk. De Middelburg se dames haalden dan ook kelijke zege binnen (58-86). kon Dynamo verder doorstomen n een forse zege: 58-86 eindstand. zou ook niet verdiend geweest zijn. Ondo-doelpunten van Jos Marinissen, waarop men stand hield tegen een opponent die op zoek was naar de Ko Wisse, Rina Boogaard, Johan Wis- gelijkmakende treffer. Die kwam er se en Hans Mesu. Seolto haalde met dus met, de 'Vogels' volgen zelfs naar r goals van Arno Franeke, Piet Franc- 7-5 en hielden genoeg over om ADO in Het duel tussen Jumping Grabs en BV ZELZATE (Belga) In eejuyeldrit in ke, Ina Brasser, Leo Harthoorn, Ina de slotfase van zich af te houden, Souburg (lieren le klas) werd op het het Belgische Zelzate bezette Kees van de Linde en Anja Kluyfhout het Doelpunten van Daan de Pagter, Han laatste moment afgelast. Een speler van der Wereld de tweede plaats gelijkspel. van BV Souburg vond het nodig om in achter de Belg Rudy Thielemans. De TOP - VENTURA SPORTVentura de warming-up aan de ring te gaan uitslag: 1 Rudy Thielemans (Bel). 2 Sport is in uitwedstrijden geen Sighem, Hanneke Janisse, Mattie van Sighem en Piet Hendrikse. hangen, die hierdoor kro ,n, i. c,jj„ j r,.„ tn_. ziuiuwesitfiïi o-lO, ONDO 8-9, ADO 8-" (Bel) 5 Eddy d Bie (Bel), 11 Patrick TOP kwamen de gasten wel erg stormvogels 8-6, All Ready 8-5, Venture van Passel iNprl) -"huchter uit een opening die TOP in Sport 8-5 zodat de Souburgers onverrichter za ke weer huiswaarts konden keren. VOLHARDING - BLADEL In de door het. arhit.ralp dun goed geleide wedstrijd tegen Bladel hadden de Goese heren een prima start. Dankzij een goede 3-2 zóne-verdediging kwam Bladel weinig tot scoren toe, terwijl Volharding aanvallend alleen met veel fouten afgestopt kon worden. Hierdoor konden de Goesenaren van af de vrije worplijn een voorsprong nemen: 12-4 Deze ontwikkeling zette zich de gehele eerste helft voort en via 33-15 (vijftiende minuut) werd er bij 48-26 gerust De 22-puntenvoorsprong bij de rust had echter na de pauze enig concentratieverlies aan de Goese VLISSINGEN Mytilus 1 is er einde- zodat ons eerste negen punten los- den bij Athanatos door afwezigheid kant tot gevolg. Bladel maakte hier lijk in geslaagd een van de EVVC- staat, is ons doel bereikt. Toen we op uvc won thuis met 3-1 van Myutilus goed gebruik van en via de fast-break teams in de promotieklas heren een een gegeven oenblik met 1-2 vóór 2 en Dynamo pakte Kikkers thuis mei GOESE VOLLEYBALLERS WINNEN MET MINIMAAL VERSCHIL werd het gat verkleind tot tien pun ten: 63-53. Door middel van een time out stelde coach Hoogeboom daarna weer orde op zaken en met. snel en Kikkers het volledig afweten. inning afhandig te maken. De kwamen, hebben we dan ook de twee dezelfde cijfers in Goese volleyballers wonnen van wisselspelers in het veld gehaald en Bij de dames liet EVVC II onnodig EVVC 2 met 3-2. Bij de dames liet die zijn blijven staan tot het einde een punt in Goes achter. In dc eerste collectief aanvalsspel werd de winning veilig gesteld. Eindstand 100- 71. Topscorers Peter de Vis (27 pun ten) en Bas Roth (20 punten). Kloosterzande won Athanatos erg n: 3-0. Mytilus 2 kon op fortuinlij- vijze het bezoekende EVVC 2 toch nog een puntje afsnoepen, terwijl In die vierde set werden Jan set heersten de Vlissingse dames, bij Kleinepier en Marcel ten Voorde van wie Ank van Doesem, Erna Massius stal gehaald en hoewel beide spelers en Marjan Jobse aanvallend ecu zeker met slecht optraden, was het hoofdrol opeisten. De simpele 4-15 toch zoveel zoeken bij EVVC. dat overwinning deed de aandacht Mytilus langszij kon komen via een EVVC echter wat verslappen, zodat 15-2 zege In de vijfde set ging de strijd een stug doorgaand Mytilus via 15-13 klasseverschil. ondanks het onder m- de goed door Dynamo '70 in Middel- gelijk op en het was tenslotte opnieuw langszij kon komen. In de volgende Mytilus dat aan het langste eind trok. set waren de bezoeksters weer heer Scheldesport kreeg thuis de punten en meester en lange tijd zag het er in erdedigden. hetgeen tegen een 3-2 nederlaag waren opgelo- cadeau van een bar slecht spelend de vierde set naar uit'dat EVVC een Athanathos. Via 15-8, 15-6 en 15-12 verdiende 1-3 overwinning zou halen konden de Temeuzenaren uitdruk- Maar vanaf 4-13 dreigden de proble BV SOUBURG - DYNAMO In deze EVVC 1 opnieuw weinig moeite had Zeeuwse aangelegenheid kwam het met Morres 2. Even Kijken presteer- klasseverschil. ondanks het onder m- de goed door Dynamo veau presteren van Dynamo, al snel burg op 3-2 te houden, tot uiting Doordat de Middelburgse Hoewel de EVVC-reserves in Goes dames slecht veel fouten tot gevolg had, nam BV pen, Souburg aanvankelijk een 7-3 voor as toch niemand in het Vlis singse kamp ontvreden Rob Kats: i Souburg tijdens het duel tegen Dynamo sprong. Maar Dynamo kam na een „Vooraf hadden we gesteld als we king geven aan hun suprematie Voor- mcn al en vanaf g-14 lukte er bij paar goed uitgevoerde fast-breaks te- hier vanmiddag één punt pakken, al concentratie en vechtlust schitter- EVVC op onverklaarbare wijze niets meer. Mytilus profiteerde via 1G-H dankbaar. Verdiend ging de eindzeg» OBERENTFELDEN (ANP) Het Ne derlandse tennisteam heeft zondag i het Zwitserse Oberentfelden in het Kingscup-tocrnooi de promotie naar de hoogste eerste divisie net niet kunnen bewerkstelligen. In een span nende finale werd met 1-2 verloren van Zwitserland. Michiel Schapers, tot aan het beslis sende dubbelspel nog ongeslagen, kon het met Huub van Boeckel in de laatste partij niet redden tegen de gelegenheidsdubbel Hlasek Stadler De Zwitsers zegevierden met 6-4, 6-3 en bewerkstelligden daarmee voor het eerst in 48 jaar promotie naar de eerste divisie Daarvoor had Jakob Hlasek Zwitserland op een 1-0 voor sprong gezet door met 6-4, 6-3 te winnen van Huub van Boeckel en had Schapers de stand gelijkgetrokken door winst op Stadler: 4-6, 6-0, 7-6. waarbij hij de beslissende tiebreak met 7-0 won VLISSINGEN Voor de heren van Morres Hulst en De Sterre en voor de Mytilus-dames was het zaterdag een prima dag. Alle drie dc teams won nen, terwijl de concurrentie punten verspeelde. Daardoor staat Morres nu weer zes punten los, terwijl De Sterre op de tweede plaats in 3F Van Zandvoorl nu drie punten achter zie heeft gelaten. Mytilus klom via de 3-1 overwinning op Soetelieve DB een plaats opd c ranglijst. De dames van Morres Hulst w onnen thuis met 3-0 van Geevers PenP, terwijl Savok en Marathon verloren. Waar Morres vorige week met zoveel flair wilde spelen, dat het de tegen stander punten opleverde, daar pak ten de Zeeuwse dames de zaken nu verstandiger aan. Trainer Everaert had opdracht gegeven degelijk te spe len. vooral gezien de grote vechtlust van Geers „Die meiden stellen in feite weinig voor. maai- ze verdedigen zo fanatiek, dat je iedere bal echt goed moet afmaken wil je scoren", aldus de winnende oefenmeester. In de eerste set leverde dat wat startproblemen op, die Morres fluks op een 3-13 ach terstand zetten Tmy de Witte ser veerde toen echt naar 8-13 en Maud Verhelst. die zaterdag toch veel goed werk verrichtte met haar opslag, maakte het kwartie af Morres had het ritme gevonden en de volgende twee sets leverden geen problemen meer op Setstanden 15-13. 15-4 en 15-10. De Hulsterse heren begonnen wat voorzichtig aan de wedstrijd legen Nuvoc, omdat ze wisten dat dc uit wedstrijd tegen de Limburgers een 3-2 nederlaag had opgeleverd. Toch leverde de eerste set (15-10) nog geen grote problemen op. In de tweede sel moest een 6-0 en 9-4 voorsprong ech ter uit handen gegeven worden. Het achterveld van dc thuisclub sloot niet meer. terwijl Nuvoc voor iedere bal knokte en zo het geluk naar zich toetrok. In de derde set was het voor beide teams erop of eronder. Fouten stapelden zich op aan alle twee de kanten van het net en het was uitein delijk Morres dat. onder aanvoering van een sterk stoppende Do de Beule. met 15-13 aan hel langste eind trok. De vierde set werd tenslotte de lang ste, al zou de 15-6 uitslag anders doen vermoeden. Zo draaiden heide ploe gen tweemaal rond zonder dat een punt werd geseoord. Vanaf 6-5 for ceerde Morres toch een doorbraak en toen was het Nuvoc-verzct snel afge broken. Net als tijdens de uitwedstrijd heeft De Sterre ook thuis erg veel moeite gehad met een slim spelend Mmenco. „Wij moeten het van ons blok heb ben", verklaarde aanvoerder Jan Schut. „Dat gaat goed wanneer de tegenstander hard blijft aanvallen, maar Mmenco zoekt het vaak in plaatsballen en dat heeft ons vanmid dag bijna opgebroken." Het tekent echter de volwassenheid van het hui dige De Sterre dat er tenslotte niet meer dan een set verloren ging „We zijn als ploeg completer en daarom vind ik dat we uiteindelijk vediend hebben gewonnen." Voor Savok cn Marathon is het doek nu wel gevallen Savok wist thuis zelfs geen set te winnen van een met imponerend Zebra s (9-15.8-15 en 8-15) en Marathon was vooral te nerveus om het bezoekende Karanoi. dat voor af maar drie wedstrijdpunten meer had. af te troeven. Het enige lichtpun tje dat trainer Gillissen zaterdag kon ontdekken was het overuigende spel van Ingrid van de Plasse. Mytilus daarentegen deed het beter. Net als thuis werd nu ook uit van het Bossche Soetelieve gewonnen en het lijkt erop dat trainer Klaas Sijp met de problemen van de voorbije maan den heeft afgerekend. Toch bleef hij ook zaterdag voorzichtig. „De sfeer is beter en het spel wat vrijer nu we een ander systeem spelen. Maar toch ko men we op bepaalde moment nog onnodig in de problemen door eigen fouten en te voorzichtig spel Boven dien speelde Soetelieve net als wij niet te snel en dat was precies wat wij wilden Ik durf daarom pas te zeggen dat we de problemen de baas zijn wanneer we zaterdag aanstaande te gen Archiplan gespeeld hebben. Die ploeg speelt sneller dan wij, dus dat is meer een testcase dan dit Soetelieve." De setstanden 13-15, 11-15, 15-13 en 13-15. tenslotte toch naar Vlissingen, EVVC herpakte zichzelf in de laatst» set en won die met 11-15. EVVC 1 kreeg thuis weliswaar wal meer tegenstand van de Morres-reser ves dan tijdens de heenwedstrijd, maar echt gevaarlijk kon Morres toch alleen worden toen trainer Schuller in de tweede set enkele wissels in hel veld bracht. Daardoor speelde EVVCV niet meer in de sterkst moge lijke opstelling, terwijl de wisselspeel- sterö" tijd nodig hadden om warm tó worden en in hun ritme te komen, Toch bracht Morres het ook toen niet verder dan een erg lange set: via 17-15 bracht EVVC de stand op 2-0. derde set leverde tenslotte een 15-12 uitslag op. Athanatos kreeg tot ieders verbazing een kikkers op bezoek dat in mets leek op dc vechtmachine van anders De Aardenburgse stop was ronduil zwak, zodat de aanval, toch altijd een gevreesd wapen, niet gevaarlijk kon worden. Verder ontbrak het de Kik kers-speelsters zaterdag aan vecht lust en dat verklaart de vrij grotf verschillen: 15-8. 15-6 en 15-5. Dynamo '70 won thuis met 3-2 Even Kijken. SAN SEBASTIAN (AFP) Jan Raas en Gerrie Knetemann hebben zater dagavond in San Sebastian een ze- suurrace gewonnen. Alleen het Neder lands/Zwitserse koppel Joop Zoete- melk/Urs Freuler bleef op het velodro me Anoeta in dezelfde ronde Z

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12