WEE TROEVEN Landbouw-RAI COMPUTER OPENT PERSPECTIEVEN zuinige Et a en diesel een mijlpaal voor BMW Een half miljoen Sierra's Fiat Regata heet het nieuwste mo del van de automobielfabrikant die het de laatste paar jaar zo uitste kend doet wat betreft verkopen. Een ander is natuurlijk wel gepaard le;aan met vele ontslagen, zogeheten Kslankingen en ver doorgevoerde itomatisering. Na het succes van de Pinda en Uno zal de Regata in de «ponen die een stapje hoger liggen het waar moeten gaan maken. Hogere produktie, betere kwaliteit, goedkoper jDAG 13 JANUARI 1984 PZC/ var'a iDoor Jan de Vos) |MW is een topmerk dat sterk aan tradities hecht, een degelijke auto produceert en niet lover één nacht ijs gaat als het om nieuwigheidjes gaat. Al die jaren dat BMW auto's uwt, is er wel een stijging van toepassingen van techniek te merken, maar rimpelloos en nder risico's van niet doordacht geëxperimenteer. Dat er dan plotseling een Eta-versie terst zuinige auto) komt, en tegelijkertijd BMW zelfs een diesel op de markt brengt is een langrijke mijlpaal voor BMW. Dat is niet zo maar gedaan om een trend te volgen, roep om zuinige auto's klonk ook nu wéér een mijlpaal door de lance- gens het opgegeven concept een mo- Mr in Munchen; het antwoord is, ring van de Eta-versie en de introduc- tor ontworpen die bij alle snelheden, t je noemt na rijp beraad, wel niet tie van de BMW-diesel. maar vooral de veel gereden (meestal vroeg gekomen, maar zo op tijd Over het comfort in deze 525E(ta) en de lagere), minder brandstof gebruikt men er niet mee de mist in kan 524TD, over de bestuurbaarheid, de door nog grote trekkracht te behou- n,Maar als BMW er ten slotte mee wegligging en al die eigenschappen den bij lage toerentallen; tevens werd Romen, dan ook meteen revolutio- van BMW's uit deze serie die het er niets ingeleverd aan vermogen: de rijden tot een plezier maken, valt prestaties. Die dingen zijn niet alleen twee troeven hebben we in één weinig meer te zeeeen- Het is alom te bereiken door bijvoorbeeld een twee troeven neooen we in een bekend betere str00mlijn toe te passen; dat periode gereden om goed kennis kunnen maken met „het andere icht" van BMW. Dat is een rijke •taring geworden. Die nog eens mooi ij accentueerd werd doordat we nog kilometers hadden kunnen rijden tien jaar gestopt werd. Iedereen ade dat er niets meer verbeterd worden aan dit hoogwaardige odukt. autovaria speelt eigenlijk pas bij zeer hoge snel heden. Men kan het ook niet redden door de overbrengingsverhouding van motor naar de aangedreven wielen te tw ,c h™, vergroten. Het moest het totaal van al Dat die twee eruit springen is door het d;„ hpnzinehpsnarenrtf» technieken een vroeger topmodel, de 2500 technisch concept dat er nu in is dj Eta-motor od de werk- (18i. een moeilijk klantje vanwege verwerkt. De Eta om zijn zuinigheid bgnk k brengen dubbele registercarburateur. De en gelijke prestaties, de diesel om zijn iiitse normen voor toelaatbaarheid enorme prestaties, die bij 150 km-uur Het is in elk geval gelukt; de Eta i de hoeveelheid giftigheid in de niet ophouden. verbruikt dus vrij weinig, levert niets laatgassen vereiste voor het mooi aan prestaties in, zelfs met automaat en van de motor een zeer deskun- CMfldefinhoüd is dat prestatieverlies te verwaarlo- afctellen van de carburateur. Alles j ,j. zen. Maar BMW heeft dan ook een m treurde toch iedere BMW-fan BMW baseerde zijn modelaanduiding heel'mooie vier-trapsautomaat. de produktie van deze 2000-serie tot nog toe strikt op de cilinder- inhoud. Bij de 525E is daarmee gebro- Prpctntip ken, want er zit een zes-cilinder van rcalULlc 2693 ce onder de kap. Deze kracht- BMW levert auto's die eigenlijk vol- bron vertoont ter wille van een op- gens het algemene gevoelen geen vallende zuinigheid (één op dertien is diesel zouden kunnen verdragen zon- Bzeven, achtjaarennurijdendinde best te doen) bij een hoog koppel der aan BMW's grootste d'<—gden te j* en dieselversie, moet men toege- (trekkracht) en lager toerental (wei- tornen, kracht, snelheid, prestatie, tr. dat zo'n 2500 voor zijn tijd opti- nig benzineverbruik) derhalve een En toch is er die diesel gekomen, een aal was. maar dat er nadien zulke geheel andere vermogenskarakteris- turbodiesel met een echte BMW-ka- ïdenngen op technisch gebied zijn tiek. De Eta-versie heeft net als de rakteristiek. naakt idenk alleen maar aan de 5201 (2 liter met inspuiting) een nomi- itronica), dat een spijtig afscheid naai vermogen van 92 kW-125 pk. Zjjn de dieselmotoren voor perso on die befaamde serie door BMW op £>e BMW-constructeur? hebben vol- nenauto's de laatste jaren heel wat st juiste tijdstip is afgedwongen. En verbeterd, het blijven „reutelende lo me werkpaarden" voor de rechtgeaar de sportieve rijder. Met de 524TD zal men zijn oordeel moeten herzien: er kunnen diesels gebouwd worden die BMW nu trots doet zeggen „De 524TD. de eerste diesel die rijdt als een BMW". De fabriek heeft deze diesel ontwik keld uit de bestaande zes-cilinder benzinemotor; er is heel wat aan gedaan om net die diesel te krijgen waarvoor BMW zich niet hoeft te schamen, een diesel als een benzine motor. Technisch hebben ze het in Munchen weten op te lossen. En om het eenvou dig te zeggen, waarom deze diesel zo uitzonderlijk BMW is: de motor geeft de wagen een top van 178 km-uur. De meeste diesels hebben dat kriti sche punt al bij 150 km-uur bereikt en missen nu net die reserve van rond de dertig km die de BMW 524TD heeft. Maar dat betekent ook meer aan reserves bij lagere snelheden als bij voorbeeld 100 km-uur. Toch is ook deze diesel zuinig genoeg om er mee te pronken: één op 20 km bij een con stante van 90 km-uur. Door de bank genomen stadsver keer en wat hard op autowegen is eén op vijftien best haalbaar. Dat reden we tenminste in een 524TD met automaat, een ideale combinatie Op die manier voel je niet eens of de turbo werkt of met en het vuordeel van de automaat is die vierde trap. een soort overdrive, waarbij de koppel-omvor mer mechanisch wordt gekoppeld (voor de aandrijving) en de automaat even zuinig kan zijn als een handge- schakelde bak Overigens voor beide auto's moet men bij aankoop wel een kleine halve ton achter de hand hebben. Precies veertien maanden nadat de eerste Ford Sierra van de band is gelopen, is onlangs de halfmiljoenste de fabriek uitge reden. De Sierra heeft het afgelo penjaar steeds op de lijst van de top-tien gestaan wat verkopen betreft. Deze Ford neemt 3,8 pro cent van de totale Europese markt voor zijn rekening. De Sierra is het meest onder scheiden Ford-model aller tijden heeft vijftien nationale en internationale prijzen gewon nen. De auto wordt in drie Euro pese produktiecentra gebouwd: Genk (Belgie), Dagenham IGroot-Brittanniei en Cork Her landI. Voor Zuid-Afrika heeft de Sierra zijn eigen produktieloca- He. BMW 525 Eta verbruikt maar weinig en levert niets aan prestaties in. 'Door Stem leeuwenkamp) velen afgedaan als een 'Ritmo ffiet 'n kontje' komt dit type juist op J Want de Ritmo. hoe fraai ook van - vormgeving, het publiek was er niet njp voor Je kunt ook té geavanceerd ajnop de afdeling styling. De Regata «niet zomaar een aan elkaar gesleu- model, het is een fraaie sedan teworden met lage voorkant, een kof ferbak die mooi geïntegreerd is en net ""ig genoeg om de strakke lijn geen veld aan te doen. Voorzover de auto's op hun uiterlijk gekocht worden, mag de Regata zich "«heugen in een groot aantal gega- igden. Er is evenwel méér waarom (en auto wordt gekocht. In deze auto van ruim 21 mille zit standaard zeer veel dat bij menig ander merk extra bijbetaald moet worden. Veel van al bet fraais functioneerde naar beho ren. Op deze ES (Energy Saving) zit bm, een citymatic waardoor bij stil stand voor verkeerslicht de motor «slaat en weer aangaat bij intrappen koppeling. Verder Digiplex-ont- steking en brandstoftoevoer die bij los wordt afgesloten, Met de 5e versnelling en een extra klokje op het bbshboard komt dat op f 1 500 extra vergelijking met de gewone Regata (0. De zuinigheid moet die uitgave evenwel weer terugverdienen. Wordt jrniet te gek hard gereden dan is 115 bereiken, wat sneller werk (hij kan bijna 160 km-u) wordt 'gestraft' met ttmiririolrï i;iq_ Te zuinig "ie citymatic werkte niet geheel •ur behoren, deed het af en toe wel en niet. Volgens de importeur lag dat. net zoals het moeizaam starten, aan een te zuinige afstelling. Het interieur van deze Fiat ziet er verzorgd uit. Goede bekleding en het dashboard is strak afeewerkt. Over de talrijke uitstroomgaten voor luchttoe voer een paar kanttekeningen: vier van de verstelbare zijn niet optimaal te richten en de drie vaste zijn noch afzonderlijk noch in het geheel af te sluiten. Dus altijd een koude danwel warme stroom op zitplaatsen waar je dat misschien niet wilt. De importeur zegt dat het uit veiligheidsoverwegin gen moet; de zyruiten blyven op die manier altijd wasem vrij. Stoelen zitten goed. horizontaal en vertikaal verstelbare hoofdsteunen. Bank achter biedt voldoende plaats aan twee volwassenen of drie uit de kluiten gewassen kinderen. Voor de bestuurders linker voet is het geen plezier om lange afstanden te rijden. De vorm van de wielkast brengt met zich mee dat de voet in een rare schuine stand moet staan. Stuur ligt goed in de hand en heeft een groot vlak om de pittig klinkende claxon te bedienen Voor grootlicht- signaal heb Je wel heel lange vingers nodig, de rest van de schakelaars is goed te bereiken. Opbergvakken zyn er genoeg en daar kan ook voldoende WindgCKlliS in. Het dashboardkastje vouwt zich bij sluiting als een harmonica dicht, dus alleen plaats voor wat papier werk Een horizontale aflegplank op het dashboard ontbreekt. weer extra benzine Dat is bepaald niet energy saving Optimale afstel ling van carburateur is dus noodzaak. De 4.26 meter lange auto laat zich redelijk parkeren en in het korte stadswerk is hij vlot wendbaar. Voor de optimale zit is het stuur in hoogte verstelbaar. Snelle bochten zijn uit stekend te nemen, waarbij overhellen van de neusflanken binnen aanvaard bare grenzen blijft. De 1300 cc motor voorin, net als de 5-bak dwarsge- plaatst, loopt soepel en stil en is zoals gezegd zuinig met benzine. De 65 pk die uit het blok komen leveren een koppel van 100 Nm Normaal gespro ken moet dat voor zo'n auto genoeg zijn. Als het allemaal z zuinig wordt afgesteld dat de motor in de lagere toeren zelfs inhoudt, dan moet je spreken van een sloom geheel. Wél vlot wegtrekken, dan worden er meer toeren gemaakt dan nodig, dat kost Fiat Regata heeft een goeddoordachte lijn, waarbij de kofferbak i zomaar is 'aangeplakt' Bij een beetje snelheid treedt er nogal windgeruis op. Dat kan voor een groot deel liggen aan de raam- schermen links- en rechtsvoor. Die schermen zijn bij regen ook geen verbetering voor het zicht. Onder droge omstandigheden is het zicht rondom evenwel goed. Met een dui delijk gemarkeerde achter- en voor zijde. De kofferruimte is behoorlyk fors en een gemiddeld gezin kan er heel wat bagage voor weekendjes uit of vakan tie in kwijt, vooral de ruim halve meter hoogte in de bak is heel plezie rig. Minder fijn was het terugvallen van de kofferklep, terwijl de veer toch op de meest strakke stand stond. We mogen aannemen een schoonheids foutje. Zo'n zelfde foutje zal ook wel de stroomrichtingshandle van de ver warming-luchtverversing geweest zijn, die reageerde nl. niet op de stand 'omlaag'. Het is bekend van Fiat ze schakelen niet vlot. zeker in koude toestand is I of achteruit moeilijk te vinden, dat wordt naarmate de olie wat meer op temperatuur is wel iets beter, maar zeker niet boterzacht. Het moet gezegd: de Fiat Regata ziet er zonder meer mooi uit, zit en stuurt prettig. Kan als zuinig in deze uitvoe ring (70 ES) worden aangemerkt. Een aantal van de eerder genoemde de tails zal misschien exemplarisch zijn, de rest is gewoon vervelend. Daar moeten ze in Turijn op korte termijn maar eens wat aan veranderen Voor al dat stroef schakelen kan toch wel verbeterd worden0 Of rekenen ze erop dat alle Fiats binnenkort met een Nederlandse Transmatic worden uit gerust? (Door Jan Westerlakem De land- cn tuinbouw alsmede de bloemensector staan spectaculaire ontwikkelingen te wachten. De komen de jaren zullen boeren en kwekers steeds vaker een beroep gaan doen op de techniek. Anders gezegd: de computer gaat in hun (bedrijfs) leven een belangrijke rol spelen. techniek ongekende mogelijkhe den. De computer kan precies ver tellen waartoe de gond nog in staat is of welke grondstoffen eraan moe ten worden toegevoegd om hem een bepaalde produktie te laten leve- De gevolgen ervan zullen niet ge ring zijn Het gebruik van de com puter zal niet alleen leiden tot een hogere produktie, maar er kan te vens aan de kwaliteit van het pro- dukt zelf worden gesleuteld Dat de kostprijs daarbij beduidend laoer zal zijn dan waarvan nu sprake is, zal de agrariér als muziek in de oren klinken. Op de komende Landbouw-RAI in Amsterdam (23 tot en met 28 janua ri) kunnen de land- en tuinbouwers zien wat er nu al in hun wereldje te koop is en wat zij in de toekomst nog mogen verwachten Het IMAG (Instituut voor Mechanisatie Ar beid en Gebouwen) in Wageningen. een onderdeel van het ministerie van landbouw en visserij, houdt zich intensief met de te verwachten mechanisatie van boerenbedrijven en tuinderijen bezig Helemaal vreemd staat de agrariér overigens niet tegenover deze ont wikkeling De moderne boer kent de computer al De koeien voederen bijvoorbeeld, doet hij doorgaans niet meer met de hand. Zijn dieren dragen een zendertje om de nek dat de computer opdracht geeft een speciaal voor hun bepaalde hoe veelheid eten af te scheiden zodra zij bij de voederbak verschijnen. Bedrijfsvoering Een welkome hulp voor de boer. De koeien apart voederen zou hem vele uren kosten. Dat werk doet de computer dus nu voor hem. Maar de ontwikkeling gaat voort. De micro-elektronica komt met een sneltreinvaart op de boer af. ..Daar moet hy op inspelen zegt ir. A Hagting van het IMAG ,Die boer moet weten wat hij met deze techniek in zijn, bedrijf kan doen. Wy proberen een bedrijfsvoering te ontwikkelen waaruit de boer kan opmaken welke kant hy op moet Het automatisch verstrekken van voeding is mooi. maar zeker met het einde". Wat het IMAG bovendien wil berei ken is dat de boer zelf met de micro-computer leert werken. Ir. Hagting „Hij moet zelf het systeem aanschaffen en het werken er mee niet aan iemand van buiten zijn bedrijf overlaten Als de boer een koe tienduizend liter melk wil laten produceren, zal hij precies moeten weten hoe hy het dier moet behan delen. Anders kan hij het wel verge ten. Die gegevens verstrekt de com puter hem Natuurlijk, wij kunnen ook voorbeelden geven en advise ren Maar dat is niet de juiste manier van werken. Dc boer moet direct kunnen ingrijpen als dat voor de produktie van belang is. Be schikt hij niet over apparatuur die hem deze informatie moet verschaf fen. dan heeft het geen zin om van een koe een x-aantal liter melk te verlangen' De mogelijkheden die de micro- elektronica de boer biedt, zijn nog lang met benut, stelt ir Hagting Niet alleen de dieren op en om de boerderij kunnen nog meer gaan produceren, maar ook voor de teelt van groenten en bloemen biedt de Kwaliteit Een andere mogelijkheid die naast een hogere produktie tot uitdruk king kan komen, is de kwaliteit. De computer kan, om eens een voor beeld te geven, zien of er in de melk bacteriën voorkomen die er niet in thuis horen. Melk die dan meteen aan de produk4Ze kan worden ont trokken. Het ontstaan van die bac teriën kan met behulp van de com puter worden opgespoord. Indien nodig kan er in het biologisch proces worden ingegrepen. „Eigenlijk zijn er twee soorten ooe- ren", vertelt ir. Hagting. „Het eerste soort, een grote minderheid, moet niets van die hele ontwikkeling heb ben en weigert met een computer te werken. Zij haken op den duur af. Ik geloof dat ze met beseffen dat zij bezig zijn met het graven van hun eigen graf. Voor hen wordt hel on mogelijk om even voordelig te blij ven produceren als collega-boeren. Het tweede soort ziet de computer wel degelijk zitten en volgt de ont wikkeling heel nauwlettend. Het betreft hier vooral jonge boeren en (glas)tuinders die op school al met deze techniek hebben kennis ge maakt" Dreigt de oudere boer die door de jaren heen het werk met de hand heeft gedaan met de dupe te worden van de techniek0 Ir. Hagting gelooft dat niet. „Zodra een onderzoek re sultaten heeft afgeworpen, worden ze direct aan de praktijk doorge speeld. Gevolg hiervan is dat veel boerderijen modem zijn ingericht Onze indruk is de meeste agrariërs geen lange bedenktijd nodig heb ben om met de nieuwe technieken aan de slag te gaan. Ze houden de nieuwtjes goed in de gaten" „Ik kan zeker niet zeggen dat ze benauwd zijn om eens wat nieuwig heden uit te proberen. Bij het IMAG komen ook wel vragen van boeren of wij onderzoeken op een bepaald gebied voor hen willen doen. Een prima zaak. want alleen op die manier kan de agrarische wereld zich staande houden Als zij alleen maar zouden toekijken, kunnen de landen om ons heen hun slag slaan. Het maakt niet uit of je nu een eenmansbedrijfje hebt of een grote boerderij, iedereen kan met een computer werken. De taak van de boer zal hij nooit overnemen. Je moet dat apparaat als een hulpmid del zien". Langzaam proces Of de boer of tuinder het nu leuk vindt of niet: eens krijgt hij met deze techniek te maken. Niet van de ene op de andere dag. maar het komt op hem af. „Verplichten tot iets kun je de agrariërs niet. Maar als ze in de concurrentierace willen blijven zal er voor hen weinig anders op zitten dan om te schake len". De meest geuite klacht is dat de computer bijna onbetaalbaar is. Be zwaren die ir Hagting van tafel veegt „Dat spul wordt alsmaar goedkoper", vertelt hij. „Voor een bedrag van tussen de tien- en twin tigduizend gulden kan de boer al een systeem kopen. Ik vind dat je dat met idioot duur kan noemen. Als hij een traktor moet aanschaf fen. betaalt hy meer dan een halve ton Nee. vervangen kan de compu ter die traktor niet Maar hij kan wel aangeven hoe dat ding optimaal kan worden benut Levert die investering nu ook exti^ inkomen op? Dat lijkt, gezien de opmerkelijke produktiecijfers waar over Hagting uit een wetenschappe lijk onderzoek beschikt, waarschijn lijk. Voor de mogelijkheden verwijst hy naar een onderzoek naar moge lijke produktiecijfers van aardappe len. tomaten en tarwe De gemiddelde opbrengst van aard appelen is in de praktijk ongeveer 45 ton per hectare, terwijl in ons klimaat een opbrengst van honderd ton op eenzelfde ruimte haalbaar is Meer dan een verdubbeling. Hetzelf de resultaat blijkt ook mogelijk in de produktie van tarwe. De prak tijk 5.5 ton per hectare en een mogelijke opbrengst van tien tot twaalf ton per hectare- Het wordt echter spektaculair bij de teelt van tomaten Nu is de op brengst zeventien tot achttien ton per hectare. Als de omstandigheden ideaal zyn moet 75 ton per hectare haalbaar zijn. x Milieu „En wat niet uit het oog mag wor den verloren", meent ir. Hagting, „is het milieu-aspect Met de computer is het bespuiten van een gewas een stuk beter te regelen dan nu het geval is. Je kunt de juiste concen tratie bepalen, wanneer en onder welke klimatologische omstandig heden je precies wilt spuiten en de plek waar dat moet gebeuren. Nu belandt een spuitmiddel nog veel te vaak op de grond waar het niet thuis hoort en komt er te weinig op het blad terecht". „Ik geloof dat de computer het vakmanschap op den duur niet zal uitschakelen, maar hij stelt de boer wel in staat om zijn vakmanschap beter te benutten", meent ir. Hag ting. Ir. Hagting van het Instituut voor Mechanisatie Arbeid en Gebouwen (IMAG): vakmanschap niet uitschakelen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7