VVV Axel: Grote Kreek ook voor watersporters I Gecoördineerd bejaardenwerk Sas van Gent/Assenede flop bestuur gaat behoefte peilen pzc/streek K-|1140-12361. DE FIJNE KNEEPJES VAN HET 'ECOLOGISCH KOKEN' Fonds voor stimulering van werkgelegenheid in Oostburg slaat aan Cursus in Schoondijke begonnen ANBO- VOORZITTER DA VID WOLFE: Zaalvoetbal Sas van Gent [RIJD/ $EL De VVV in Axel blijft vasthouden aan het gebruik voor watersporten van de Grote [reek. Het bestuur van de WV vindt dat water bij uitstek geschikt voor kanovaren en surfen n wenst zich vooralsnog niet neer te leggen bij de negatieve opstelling van de visclub Jeduld Overwint Alles (GOA) en het waterschap De Drie Ambachten, respectievelijk pachter [D eigenaar van de Grote Kreek. de argumenten voor watersport de besluitvorming op de lange baan Het bestuur wijst er op dat, hoewel de racht bij te zetten, gaal het WV- geschoven en blijven de Axelse water- kreek wordt gepacht door de visclub stuur in de komende tijd de menin- sporters - die nu voor hun sport naar GOA. er nauwelijks wordt gehengeld. ;n van (kandidaat) watersporters elders moeten - in het ongewisse." Jllen om vast te stellen hoe groot de fhoefte wel is om surfen en kanova- ChailSOIiniCr Kerval en op de Grote Kreek toe te staan. !en dergelijke behoeftepeiling is de V00r 'Alliance' meerder stadium al hebben gesteld TEif Dond|;rdag19 janua- GOA enkele maanden geleden al een c een gemeentelijk onderzoek naar houdt de Alliance FranCa.se voor veto ult over waterSDort OD de Gr0te jr, een geu^ j Zeeuwsch-V laanderen een avond met recreatiemog ij p de chansonnier gitarist Serge Kerval Kreek in te stellen Het VVV- restaurant De Milliano aan de stuur betreurt dm voowaarde zeer, otheense Kreek m Terneuzen. Kerval fl bdee presenteert "chansons de rires. chan sons de peines de la francophonie' IIJDAG 13 JANUARI 1984 Staogramma 1982-1986 itnwK o öuiiti ue uemes ue ici uajici. n SESlen dat vanuit de gemeente een onderzoek naar re- J reatieve mogelijkheden rond de Gro te Kreek moet worden gehouden. W-voorzitter Anton Sikkema: „Wij -„ jndeii liet de plicht van het gemeen- ibestuur om beloftes ook in daden in te zetten. Op deze manier wordt Ook van vissers hebben we al veel reacties gehad Zij vinden het juist goed voor de visstand dat er op het water gevaren- wordt. Want juist die visstand is met bar." Overigens sprak het bestuur van veto uit over watersport op de Grote Kreek Het WV-bestuur weigert ech ter dal te aanvaarden voordat alle mogelijkheden zijn onderzocht. Vraagtekens Vraagtekens worden wel gezet bij de eider tweede klas aalvoetbal Axel ,el opmars voort XEL— In de tweede klasse van de xelsc zaalvoetbalcoinpetitie zette iok deze speelweek het team van La lojrse zijn opmars voort. Ditmaal het toch heus niet zwakke Opel.' ïerckliaerd die ten onder ging aan de adendrang van de voetballende ten- issers. Het werd dan ook een ruim erdiende 6-2 overwinning. Hierdoor lom men op naar de derde plaats inde ranglijst, met slechts één punt rbterstand op nummer twee. )eze nummer twee, Doelder Groen, eed overigens ook weer van zich preken door Axel mei niet minder Sn 12-3 te verslaan. Foto Dieleman/ chepper liet een kostbaar punt lig- en tegen het Wapen van Axel/Kesbe- e 11, 2-2. Dit deed hen een plaats akken op de ranglijst. In een veel te larde wedstrijd wist Haak Keukens m punten te ontfutselen aan HCG. !et de kleinst mogelijke score. 1-0, ir.gen de Temeuzenaren ten onder, laak Keukens wist al in de eerste luien te scoren en daarna kwam in eze stand geen verandering meer. larkt Boys/Dolf Schoot ging roem- ten onder tegen Broomchemie, •1. n stand in de tweede klasse is nu als volgt: Iroosman/Smulders 14-23, Doelder Groen 1319, La Bourse 13-18, Foto Dieleman/ Icheppcr 13-17. Le Feber 11-15, Opel. krckhacrd 13-15, Kota Radja 13-15, HCG 3-14. Intern Sneldienst 13-13. Wapen van xelKesbeke H 13-13. Broomchemie 13-8. uwr xe: 13-3. Wilton 13-7. Haak Keukens 13-6. larkt Boys Dolf Schoot 12-3. OOSTBURG Het fonds voor de stimulering van de werkgelegenheid in Oostburg lijkt redelijk aan te slaan. Sinds de raad vorige maand met een proefperiode van een jaar akkoord ging, hebben zich drie be drijven voor steun aangemeld. Bur gemeester C. T. Spijkerboer noemde deze start gisteren "beslist niet gek'. De gemeente heeft onlangs bericht van gedeputeerde staten ontvangen dat de reservering voor het stimule ringsfonds is goedgekeurd Er zal 100.000 gulden in de werkgelegen- heidspot worden gestort. Dit bedrag ADVERTENTIE) zal vooral worden gebruikt als tegen waarde voor garantieverlening a'an zowel bestaande als nieuwe, klein schalige bedrijven. Ook wethouder J. Thomaes is tevre den met de respons tot nu toe Hij zei: „Je moet er rekening mee houden dat het bedrijfsleven even moet wennen aan de mogelijkheden die het fonds biedt. Drie aanmeldingen is dus niet slecht". Welke bedrijven bij de gemeente heb ben aangeklopt wilde het college nog niet bekend maken Tijdens de discussie over het fonds in de laatste raadsvergadering bleek echter al dat de innovatiemaatschap pij energieverbruik (IMEV) te Bres- kens om een garantiestelling voor 15 000 guiden heeft gevraagd De wet houder liet doorschemeren dat het college genegen is die garantie toe te kennen. In de raadsvergadering van volgende week zal een besluit worden genomen over een krediet van 720.000 gulden voor de verbouw van de openbare lagere school in Schoondijke. Het college kreeg nogal wat kritiek te verwerken, omdat de kosten van de verbouwing in eerste instantie lager werden geraamd Verder zal de raad zich onder meer uitspreken over de vrijstelling of kwijtschelding van be lasting voor de sociale minima en over de vaststelling van het bestemmings plan Cadzand-Bad De raadsvergadering begint donder dag 19 januari om 19.30 uur in het gemeentehuis. WEEKENDDIENSTEN ZEEUWSCH-V'LAANDEREN 14 en 15 januari 1984 Centraal Alarmnummer: 01150-12200 Artsen terneuzen: zat. 8.00 - ma. 8.00 uur: H. Nijsten Jr. en H D. D. Iiderbaan, Anna Bijnstraat 25, tel. 1324. Spreekuren alleen voor drin- nde gevallen zat. en zon. 11.30 en 17 ;burg en Aardenburg: vrij 19 - tra. 8 uur H. D. Bruggeman. Nieuw- straat 53. Oostburg, tel. 01170-2121. adzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: G. de Meijer. Sluis, tel. 1178-1366. tiervliet. Hoofdplaat en IJzendijke: Chr. Kalkman, Biervliet, tel. 01152- 1345 Breskens en Groede: M. P. E. Davits, Walenstraat 16. Groede. tel. 01171- 1325 lid: vrij. 17.30 - ma. 8 00 uur: G. larekamp. Noordstraat 8, tel. 01155- Spreekuren zat van 10-10.30 en 161630 uur. Sas van Gent en omstreken: vrij. 18 - M- Dierick. Graaf Jansdijk Al85,Westdorpe, tel. 1366. Spreekuur i®t. 10.30 uur op Bolwerk-Oranje 2. -.vrij. 18 - zon. 24 uur: W. Eysink, Placisweg 50, Hulst, tel. 01140-12060, zate Poedgevallenspreekuur zat. en zon. 100 er. 17 00 uur. De praktijk van de wtsen Niesten en Lips. Grote Bagijne- «raat 18, Hulst, tel. 01140-13373, *ordtdoor eigen arts verzorgd, spoed- évallen spreekuur zat. 9.30-10 en 730 18 uur en zon. 12.30-13 uur. Hwk. Sluiskil en Philippine: H. G v*n Haelst, Spoorstraat 44. Sluiskil, f! 01157-1955. Spreekuur voor spoed- uiéd (vallen zat. en zon. om 11 30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij. 18 ■ma. 8 uur: W. J. ter Burg, Clooster- «raat 29, tel, 01148-1377. Zaamslag; C. Verboom, Axelsestraat J2' tel. 01153-1377. C|inge, St. Jansteen en Koewacht: 18 - ma. 8 uur: K. Kerckhaert, Kon. Julianastraat 23. Clinge, tel apotheken Tyttneuzen: zat. 8.30 - 17.30 en zon. '130 - 12 30 en 17 - 18 uur A. F. J. fiamann, tel. 12060. Oostelijk Bolwerk irsï 12a *«l: zat. 10-11 en 16-17 uur: Apo theek Axel. Oranjestraat 6. tel. 01155- Hulst: zat. 11-12 en 15-17 en zon. 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255 (spoe- drecepten telefonisch). Oostburg: zat. 11-12.30 en 15-16.30 en zon 11 30-12 30 en 17.30-18.30 uur: apotheek Oostburg, Burchtstraat, 16, tel. 01170-2170 (spoedrecepten telefo nisch). Dierenartsen Zaamslag en Hulst: R. T. Versol. Plevierstraat 18. Hengstdijk, tel 01148-2365 en J. F. de Haas. Axelse straat 108. Zaamslag, tel. 01153-1366. Terneuzen en Axel: M, P. Schaub, spreekuren: zat. Terneuzen. W. de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur: tel. 01150-95017; Axel dierenkliniek van 11.00-12.00 uur. tel. 01155-1488. Zon dag volgens afspraak tel. 01150-95017. IJzendijke: K. G M. v. d Vijver, tel. 01176-1388, b.g.g. 01174-424, weckend spreekuur zat 13.00 en zon 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke. Terneuzen: J. P. en P. de Vos. kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren. Van Diemenstraat 83. Terneu zen. tel. 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30-14 00 uur en verder volgens telefonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: J P J. v. d. Vijver. Sirius 1. Oostburg, Lel. 01170-2103, weekendspreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Tandartsen West-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat. 12- 12.30 uur: A van Herk. Breedestraat 25. Oostburg, tel. 01170-2493. Sluis en Oostburg: zat. en zon. 10-11 T J. Schauteet. Visserstraat 11. Sluis, tel 01178-1921. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat. 10- 10 30 en 18-18.30 en zon. 12.12.30 uur: D. T. Thung, Dinkelstraat 10, Terneu zen, tel. 01150-30666. Wijkverpleegkundigen (Op onderstaande telefoonnummers krijgt u verbinding met de dienst doende verpleegkundigen): West-Zceuwsch-Vlaanderen: tel.no. 01173-1367. Terneuzen: tel.no. 13360. Hoek, Sluiskil, Philippine, Westdor- pe en Sas van Gent: tel.no. 01159-306. Hulst en Hontenisse: tel.no. 01140- 12191. Groot Axel, Zaamslag, Koewacht. Overslag en Zuiddorpe: tel.no. 01155- 1885. Nachtuuln Aarden burg houden schuurfeest AARDENBURG De Aardenburgse carnavalsstichting De Nachtuuln houdt zaterdag 28 januari om 20 uur het jaarlijkse schuurfeest in de - versierde - loods van Theo van Over loop aan de Beeckmanstraat (rich ting rijksweg Eede). Aan het evenement wordt meege werkt door de boerenkapel van de Nachtuuln en het orkest De Manoli- to's. Tijdens het schuurfeest presenteren zich de deelnemers aan de competitie voor het carnavalslied '84 aan publiek en jury en wordt ook de Prins Carna val van de Nachtuuln bekendge maakt. Burgemeester drs. W. L. A. Lockefeer van Aardenburg verricht de trekking van de verloting. Het schuurfeest be gint om 20 uur. Bejaardenbonden niet gedupeerd door beperkingen aan bingo-spel HULSTDe bejaardenbonden in de gemeente Hulst worden door de nieu we maatregelen met betrekking tot het spelen van bingo in het geheel niet gedupeerd. Dat blijkt uit een reactie van medewerker Pieter Evers van het Gecoördineerd Bejaarden- werk in Hulst. Burgemeenster en wethouders van Hulst hebben om wildgroei te voorkomen enkele bepalingen aan de al bestaande wet telijke regelingen toegevoegd. In de wet is geregeld dat verenigingen bingo mogen spelen als ze minimaal driejaar bestaan Om dat te controle ren wordt nu verlangd dat de vereni ging Ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Ook mag er maar maximaal één keer per maand wor den gespeeld. De afgelopen twee jaar heeft bingo als commerciële activiteit door cafes en bars een grote vlucht genomen. Vooral die laatste maatre gel moet dit voorkomen. De regeling geldt ook in Rotterdam en Limburg „Bejaardenbonden komen niet in de problemen", meent Evers. „Ze vol doen al aan alle voorwaarden die gesteld worden. Via de landelijke bond. waaronder ze vallen, zijn de bonden reeds geregistreerd bij de Ka mer van Koophandel. En die frequen tie van één keer per maand is ook geen probleem. Gemiddeld werd er door die bonden toch al niet meer dan éên keer per maand een bingobijeen komst georganiseerd". eis van een behoefte-onderzoek door b. en w. Sikkema: „Ten eerste omdat je in elk geval loeristen niet thuis kunt bereiken. Maar verder ook om dat er bij bijvoorbeeld de bouw van de sporthal ook de behoefte niet moest worden gepeild. Toen de hal er stond, kwamen ook de gebruikers. Wij weten zeker dat dat met de Grote Kreek eveneens het geval zal zijn." Watersporters die de WV in hun streven willen steunen, kunnen zich wenden tot de administrateur van de VVV. P M Goethals. Die stelt enigs zins treurig vast: „De kanoclub in Axel is al een stille dood gestorven omdat er geen vaarwater beschikbaar was. Axel biedt bijna alle takken van sport, behalve dan de watersport. En dat is toch een groot gemis." Seriekaarting CLINGE Zondag wordt in café C Weemaes te Clinge een seriekaarting gehouden, waarvan de opbrengst is bestemd voor de carnavalsvereniging De Bemhardklinkers. De seriekaar ting begint om 13.00 uur. Tevens is er een tritsing. Bingo in Clinge CLINGE De stichting rollendne- daagse in Clmge houdt vanavond (vrijdag) een grote bingo-avond in zaal De Troubadour in Clinge. Na afloop is er muziek, die wordt ver zorgd door disco Variété De Grans. De avond begint om 20.00 uur. De op brengst is voor de verenigingen. Herbestrating in plan Moerschans ruim 90 mille HULST De herbestrating die nog uitgevoerd moet worden in het ex ploitatieplan Moerschans in Hulst, gaat ruim 90.000 gulden kosten. B en w van Hulst willen dat de gemeente raad hiervoor 50.000 gulden uittrekt. Meer is niet nodig omdat er nog ruim 40.000 gulden resteert van in het verleden beschikbaar gestelde kre dieten voor dit exploitatieplan. B en w vinden het tereclk dat de onlangs opgerichte tafeltennisvereni ging 'Reynaert' in 1984 al in aanmer king komt voor een jaarlijkse exploi tatiesubsidie. De vereniging heeft in die korte tijd al kans gezien ruim honderd leden te werven, van wie ruim driekwart jeugdleden. Hier is een levensvatbare vereniging ont staan. die de nodige ondersteuning verdient, menen b en w. De subsidie bedraagt 2280 gulden. Het Sint Gregoriuskoor uit Sint-Jan steen krijgt - als het aan het college ligt, - geen subsidie voor de viering van het veertigjarig bestaan. Er was ge vraagd om 500 gulden. De reden van de weigering is dat het koor met buiten kerkdiensten optreedt, zodat hier geen taak voor de gemeente is weggelegd, meer eerder voor de kerk zelf. Deze en nog enkele andere voorstel len, zoals grondverkopen en de defini tieve vaststelling van het bedrag per leerling voor enkele scholen, worden eerst nog besproken in de financiële commissie. Deze vergadert maandag 16 januari in het Hulster stadhuis, aanvang 19.00 uur. Die dag vergadert ook de commissie ruimtelijke orde ning. Deze vergadering begint om 18.00 uur. SCHOONDIJKE collega's zeiden al: eet je dat ook op wat je daar maakt? Nou. tot overmorgen dan". Grinnikend om zoveel onbegrip lepelt Jo Smeets, een van de achttien deelnemers aan de cursus 'ecologisch koken', zijn zelfgemaakte rode bietensoep naar binnen. Zelf heeft hij duidelijk meer vertrouwen in de heilzame werking van de op natuurlijke wijze geteelde groente. „En hel smaakt werkelijk voortreffe lijk", zegt hij. terwijl hij voor de tweede keer opschept. Afgelopen maandagavond ging in andere levenshouding aan te pra- de huishoudschool in Schoondijke ten. ..Dat moet iedereen natuurlijk de cursus 'ecologisch koken' voor zichzelf weten. Ik zeg er wel start. Onder leiding van de uit Goes iets over en op die manier is het overgekomen Matty de Putter fabri- misschien een stukje bewustma- ceerden de deelnemers een aange- king van wat er met je voedsel naam geurende bietensoep Het was gebeurt. Milieu, natuur, energie, je een voorzichtig begin van de in eigen lichaam, dat heeft er allemaal totaal zeven lessen durende curus. Met drie ons rode bieten, een ui. een mee te maken. Ik hoef met te vertel len dat kleurstoffen kankerverwek- preitje en kdriekwartliter water kend zijn. dat weet iedereen Als je kan er weinig imssaan De soep met voedine bezig bent. dan werd afgemaakt met selderij, peter, verandert je levenshouding auto- r rrt niicph To tyfzot or nvpr selie. een beetje tamane en een flinke schep kwark. Het zijn een voudige menu's, waar de cursisten zelf mee verder kunnen fantaseren", vertelt Matty. Voor de meeste deel nemers zal dat geen probleem zijn. Door hun lidmaatschap van de Oostburgse consumentenvereni ging 'De Commerswal'. die de lessen organiseert, zijn ze al aardig op de hoogte van de alternatieve voeding matisch. Je gaat er vanzelf over nadenken" De derde wereld duikt regelmatig op wanneer Matty uitleg geeft. Zc vindt dat de Westerse landen zich onvoldoende realiseren dat de ont wikkelingslanden worden mis bruikt. Vandaar dat zij vlees uit haar keuken weert: „Voor één kilo vlees heb je zes kilo eiwitten nodig. Al die eiwitten worden uit derde -wereld-landen gehaald en nemen gtin bvslzz die de inwo- ners anders voor de verbouw van eigen produkten zouden kunnen gebruiken". is hoofdzaak. „Bovendien", zegt een cursiste, „zo n kookcursus is ge woon een gezellig uitje" Nu zou het ook vrij moeilijk zijn om fervente patat met frikadel-liefheb bers enig enthousiasme voor ecolo gische groentesoep bij te brengen Matty is nu ongeveer tien jaar bezig met een ecologische manier van leven. Het begon met een cadeau abonnement op het voorlichtmgs- Buitenstaanders kijken daar pu blad van 'De Kleine Aarde' in Box- eenmaal wat vreemd tegenaan. Matty heeft dat in Goes, waar ze verschillende kooklessen heeft ge geven, duidelijk gemerkt: ..Ik heb wel eens drie deelnemers gehad, die eigenlijk voor de 'fijne keuken' had den ingeschreven Na een paar avonden heb ik ze verzocht weg te blijven. Het ging gewoon niet" Bewust leven Voor haar heeft ecologische voeding alles te maken met een bewuste levenshouding: een bewust omgaan met plant, dier en mens Haar cur sus omvat dan ook meer dan alleen lessen vegetarisch koken. Niet dat ze zal proberen haar leerlingen een tel. Sindsdien groeide haar interes se. Na een kaderkookcursus op het Brabantse centrum voor ecologi sche voeding, landbouw en energie ging ze zelf regionale kooklessen geven In Goes heeft ze vijf lesseries achter de rug Schoondijke is de eerste stap buiten haar eigen regio ln Zeeland staat de alternatieve levenswijze tot nu toe niet erg in de belangstelling. In de hele provincie zijn er niet meer dan 20 25 ecologi sche bedrijfjes. „Wat dat aangaat is Zeeland een achtergebleven' ge bied". stelt Matty vast. Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is al heel karig bedeeld. Behalve de biologisch-dynamische tuinderij van Corrie en Jan de Zwart, sinds eind vorig jaar uitgebreid met een eigen consumentenkring, valt er niets te ontdekken Een verbreding van het aanbod zit er gezien het geringe aantal inwoners niet erg in. Matty weet dat de verkoop van alternatieve produkten en ideeën in Zeeland niet erg aanslaat. Samen met haar man beheert ze op Zuid- Beveland een ecologisch adviesbu reau annex bouwbedrijf. „We zijn nu twee-en-een-half jaar bezig, en het lukt erg slecht", zegt ze onom wonden. De reden? „Ik geloof dat een combinatie van adviesbureau en bouwbedrpf niet wordt aan vaard. De mensen zijn gewend aan een gescheiden werkende architect en uitvoerder". Ecologisch bouwen Het eerste echte ecologische huis moet nog worden gebouwd. Zo'n woning zou volgens Matty niet van normale huizen te onderscheiden zijn. Het enige verschil is dat er geen gipsplaat of tropisch hard hout in verwerkt is. Het ontwerp zou bovendien zo energiebewust mogelijk uitgewerkt worden. „We hebben wel veel adviezen gegeven. Maar als we iets opzetten, dan worden we toch elke keer weer gedwongen materialen te verwer ken, die we liever door milieu vriendelijke produkten zouden vervangen. De meerprijs van bij voorbeeld gifvrije verf blijkt een probleem". Met haar kookcursussen heeft ze meer succes. Het aantal deelnemers in West-Zeeuwsch-Vlaanderen vindt ze aan de hoge kant. Er moesten zelfs nog kandidaten wor den teleurgesteld. Een tweede cur sus lijkt dus met onmogelijk Onder haar leerlingen telt Matty vijf man nen ..Dat is erg veel. In Goes heb ik dat nooit meegemaakt Daar kwam er eens één. hooguit twee". De volgende zes lessen krijgen de West-Zeeuws-Vlamingen nog een keur van ecologische recepten uit te voeren. Het is de bedoeling dat er per les Vier verschillende menu's op tafel komen, die direct worden op gegeten. Alle kans dat de deelne mers zich na zo'n copieuze avond maaltijd toch niet helemaal kiplek ker voelen SAS VAN GENT 'Een flop'. Dat zegt voorzitter David Wolff van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) in Sas van Gent over de stichting gecoördineerd open bejaardenwerk lussen Sas van Gent en de Belgische buurgemeente Asse nede. Wolff vindt dat de stichting op de begroting te veel geld reserveert voor vergader-, huisvestigings- en personeelskosten en dat er voor be jaardenactiviteiten te weinig geld wordt uitgegeven. ..Er gaat", zegt hij, „bij de stichting veel te veel geld verloren aan de bureaucratie De vergaderkosten bij voorbeeld rijzen de pan uit. terwijl er voor activiteiten nauwelijks geld be schikbaar is. Het geld komt daardoor niet ten goede aan de groep waarvoor het is bedoeld de bejaarden Wolff, namens zijn bond afgevaardig de in het algemeen bestuur van de stichting en tevens voorzitter van de activiteitencommissie uit het gecoör dineerde bejaardenwerk in Sas van Gent, zal daarover op korte termijn contact opnemen met het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur (WVC) Dat ministerie subsi dieert een belangrijk deel van de kosten van de slichting. „Er moet worden nagegaan of het mogelijk is het bejaardenwerk te splitsen in die zin dat zowel het Nederlandse als Belgische deel van de subsidie in het eigen land wordt uitge geven. Begrijp me goed: ik heb niets tegen de Belgische verenigingen, maar het. gaat te ver als het gecoördi neerd bejaardenwerk zegt zich niet met verenigingsactiviteiten te willen bemoeien". Wolff zal zich overigens terugtrekken als voorzitter van de activiteitencom missie Sas van Gent. De commissies (in elke kern is er éém werden vorig jaar opgericht om het bejaardenwerk vorm te geven). Hij blijft wel aan als lid van het algemeen bestuur. ...Als je ook daar uitgaat, weet je helemaal niets meer". De verantwoordelijke wethouder van Sas van Gent, J. W. Platschorre, Ook voorzitter van het algemeen be stuur van de stichting, wijst de kri tiek van Wolff van de hand. „Onzin, hij weet totaal niet waarover hij praat. Dat het apparaat op zich bc- Kampioenschap sjoelen in Sluiskil SLUISKIL De carnavalsstichting De Zwartsnuvers in Sluiskil houdt zaterdag 21 januari een spellenmid- dag bij café Atlanta met als hoogte punt het open kampioenschap sjoelen van Sluiskil. Er wordt gespeeld in twee groepen: A. van 16 jaar en ouderen B tot 15 jaar Inzet een aantal bekers en een herin nering. Om het sjoelgebeuren een vrolijker aanzien te geven zijn er nog enkele spelen opgesteld rmgwerpen. dobbelen en grabbelton. hoorlijk wat geld kost is een reit. maar bedenk dan wel dat je voor één personeelslid inclusief sociale lasten Goedbezochtepraat-in over rolpatronen Axel AXEL De 'Praat-in het club- en buurthuiswerk en de Rooie Vrouwen hielden een goedbezochte avond over rolpatronen m De Halle te Axel. De film De dubbele dagtaak' zorgde voor de discussiestof. De Axelse 'Praat-in' is iedere woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in De Halle. met uitzondering van de schoolvakanties al gauw 70 mille kwijt bent. Boven dien staat er op de begroting ook een bedrag van rond de 30 mille voor activiteiten". Platschorre wijst andermaal op het feit dat de stichting gecoördineerd bejaardenwerk er niet is om activitei ten voor bej aardenverenigingen op te zetten. „Het is nog steeds een misver stand dat het bejaardenwerk een sub sidiabele instelling is Dat is natuur lijk niet zo. Zoals de naam ook al zegt. ligt er een coördinerende taak. De stichting organiseert zelf niet. maar adviseert over en begeleidt activitei ten die door bejaarden zelf worden georganiseerd SAS VAN GENT De strijd om de tweede degradatieplaats in het zaal voetbal rayon Sas van Gent is in alle hevigheid losgebarsten. Zo won De Gravin door doelpunten van Freddy van de Abeele (2l en Chris de Roover (ll met 3-1 van IZV, dat hierdoor terug voor degradatie dient te strij den. Ronnv Pauw scoorde voor IZV tegen. CPC verraste Rijnvaart met een nipte 4-3 zege. waardoor Rijn vaart bovenaan terugvalt en CPC wat dichter bij de rest komt. Reseda deed ook al goede zaken door DEMO/ MM een 5-3 nederlaag te bezorgen. Koploper Corn Boys had de grootste moeite met RRS en won maar net met 4-3. Fabricorrt 2 komt in de bovenste helft van de ranglijst door Molenkreek met 2-1 te verslaan Philippine blijft door een 3-3 overwinning op Rac White 2. de enige achtervolger van koploper Corn Boys. In de tweede klas heeft Rooien Oedt, twee punten voorsprong genomen. Zelf won het met 7-1 van Corn Boys 3 en het zag medekoploper Com Boys 4 met 1-1 gelijkspel tegen Rijnvaart 2. Rac White 3 won met 2-0 van CSM en blijft in de middenmoot- Molenkreek 2 won met 3-0 van het zwakke CPC 2 en blijft in de subtop Philippine 3 en OnaSu deelden eerlijk de buit met 3-3. Corn Boys 2. dat met hoefde aan te treden heeft ondanks vijf punten achterstand de beste papieren om koploper De Rooien oedt te achterha len. want het heeftook nog twee wedstrijden achterstand Voor de pro motie komen hier nog ruim vijf teams in aanmerking. Standen. 1 Com Boys 14-23; 2 Philippine 14-19 Rijnvaart 14-17. Deho'80 14-16, 5 Molenkreek 14-15. 6 Fabricom 2 14-15, 7 Reseda 14-13. 8 RRS 14-12. 9 IZV 14-11: 10 Gravin 14 11.11 CPC 14-10. 12 Rac White 2 14-6. 2e klas 1 Rooien Oedt 16-25. 2 Com Boys 4 16-23. 3 Philippine 2 15-21; 4 Molen- kreek 2 15-21. 5 Com Boys 2 14-20; 6 Deho'80 MM 2 15-18; 7 Rac. White 3 16-18, 8 CSM 16-15; 9 OnaSu 16-35; 10 Rijnvaart 2 16-14; 11 Philippine 3 15-11; 12 Rac White 4 15-7: 13 Com Boys 3 16-5; 14 CPC 2 15-3.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 29