Zakelijk leiden van de vismijn botst met ambtelijk apparaat Dorpsraad IJzendijke wil ssagsgs een dorpsplan opstellen Nog geen beslissing over plaats gemeenschapshuis in Philippine yilSSINGSE MIJNMEESTER BIJ VERTREK: IWissel Zaeuws-Vlaanderen Werk ZIKV-cursisten in museum Temeuzen Ir Riemens houdt pleidooi voor de ruilverkaveling JARI /RIJDAG 13 JANUARI 1984 50,| YLISSINGEN - „Het wordt tijd dat het vismijnbedrijfeen meer zelfstandige plaats krijgt in Gezien het voorgaande lijkt het alsof het gemeentelijk apparaat. Om een dergelijk bedrijf goed te kunnen leiden is zakelijk inzicht ^z^l'wwk'ltet.-tegen- en handelen noodzaak, maar dat leidt tot botsingen met het ambtelijk apparaat. Alles moet deel is echter het geval. „Het is altijd via de ambtelijke schijven verlopen". Mijnmeester J. A. de Klerk van het gemeentelijke litsiuiu vismijnbedrijf Vlissingen heeft zich, zo blijkt duidelijk uit zijn woorden, in de drie jaar dat bij die functie bekleedt meerdere malen danig geërgerd aan de gang van zaken rond de vismijn. De 'escalatie van ambtenarij', zoals hij het noemt, in de afgelopen vier maanden was de heer De Klerk aanleiding naar een andere baan om te zien. Per 1 maart van dit jaar treedt hij als directeur in dienst van het vismijnbedrijf in Den Oever, de enige coöperatieve vismijn in Nederland. De visafslag m Vlissingen is, evenals computer voor de vismijn. De slij- politieke sfeer is terecht gekomen. overige vismijnen in Nederland ging van de omzet in de laatste jaren aOrStli aei uitzondering van die in Den in de periode van 1980 tot en met 1983 iebo» Oever de rijksvisafslag in IJmuiden verdubbelde de omzet tot ruim 40,5 fr. de door de provincies Groningen miljoen gulden - maakte automatise- piFriesland beheerde vismijn in Lau- ring van de administratie noodzake- wersoog». een gemeentelijke tak van lijk. Omdat de benodigde program- dienst En dat leidt volgens de heer ma's niet konden worden ingepast in De Klerk tot problemen. ..Qua be- het door de gemeente gebruikte com- heersvorm wordt de visafslag niet putersysteem. kreeg de vismijn in NI serieus genomen. Om de zaak goed te maart van het vorig jaar een eigen kannen runnen moet je zelfstandig computer. I kunnen handelen. Mijn voorganger ,,De werkgroep die zich bij de gemeen- kTH naeft gezegd: De vismijn moet zichzelf te met de automatisering bezighield kunni afwisselend beroep en je verveelt je geen moment", zegt hij. Het malen van de ambtelijke molens is het enige dat hem dwars zit In Den Oever is hij daar vanaf Bij de coöperatieve vis mijn heeft hij alleen te maken met de vissers en de handelaren. Daar kan ik bewijzen dat ik in het bedrijfsleven pas De omzet daar is ongeveer de helft van die in Vlissingen. De omzet van de hele Wieringervloot, die Maar als er nu een kink in°de kabel slechts voor een deel in Den Oever komt. loopt de zaak goed fout. Toen mijnt, is echter zo'n 45 miljoen Het is de eerste paal de grond in ging bij- een uitdaging om dat allemaal naar voorbeeld was er nog geen overeen- Den Oever te knjgen komst over de grond". Voor de Vlissingse vismijn voorziet de heer De Klerk een goede toekomst en Door de snelle ontwikkeling van de een omzet die na de gereedkoming bouwplannen wordt men volgens de van de nieuwe mijn wel eens op zou mijnmeester nu geconfronteerd met kunnen lopen tot zestig miljoen gul beperkingen bij de aanschaf van ap- den- verwacht dat een flink aantal paratuur omdat de bouw niet zonder schepen van buiten Vlissingen in de hoge kosten aangepast kan worden. Scheldestad komt mijnen. ..Maar dan MEen ander punt dat hem dwars zit is moet er wel voldoende personeel zijn bedruipen. Daar ben ik het heeft zich daar toen nauwelijks mee het ontwerp van de mijnzaal De om dat allemaal op te vangen Als de heimaal mee eens" aldus de heer De bemoeid Men heeft de mogelijkheden tafels waar de handelaren aan zitten peekploeg het laat zitten, dan gaal Klerk Hij zegt het vermoeden te niet onderkend. Met deze computer is zijn veel te smal, daaraan willen de het gegarandeerd fout" De huidige hebben dat onder de ambtenaren de vrijwel alles mogelijk, maar het enige handelaren nooit werken. Ik heb dat peekploeg - die zorgt voor het sorteren - ---■M-i->» en wegen van de vis - moet dan zeker worden uitgebreid tot zo'n 25 angst leeft dat voor hen werk verloren waar hij voor gebruikt wordt is voor naai- voren gebracht, maar tot nu toe gaatals het vismijnbedrijf sterk wordt de dagelijkse visverwerking. Copieen is er niet naar me geluisterd' verzelfstandigd ..Ze vertikken het om van de uitdraai worden nu naar het de zaak uit handen te geven" gemeentehuis gebracht en die worden Cnnmutor daar door de afdelm8 financiën weer lOliipUltr in het gemeentelijk computersysteem Ter ondersteuning van dat vermoe- gestopt Dat is allemaal dubbel werk. d«n noemt de heer De Klerk de gang Ik schat dat daar drie mensen bezig tan zaken rond de aanschaf van de zijn met de vismijn en dat is allemaal werk dat onze computer kan doen. Slechts een kwart van de geheugenca paciteit van deze computer wordt aq-wam r-irwT maar gebruikt. We hadden dan ook net zo goed een computer van zo'n 45 000 gulden kunnen nemen, die kan hetzelfde. Deze kostte 123.000 gulden. De computer past gewoonweg niet in Zware schade bij aanrijding auto's in Sas van Gent bijna een verdubbeling. En ook het vaste personeel van de vismijn moet volgens hem worden uitgebreid. Bij het huidige bestand kunnen de personeelsleden zich niet permitte ren ziek te zijn. „Gebeurde dat toch. dan nam ik wel eens mensen aan die toevallig in de buurt waren. Tja. dat kon natuurlijk helemaal niet in de ogen van de ambtenaren". Het niet verlenen van voorrang op een krusing in Sas van Gent. was de oorzaak woensdag van een aanrijding, waarbij twee au- Allfn Rfttst to s werden beschadigd. De automo bilist E. van N uit Rotterdam ver- f-pQpn rrpvol zuimde voorrang te verlenen aan de IcgClI gcVcl auto. bestuurd door J. M. uit Sas van j t-, Gent die van rechts de kruising KOEWACHT - Een personenauto is MIDDELBURG- Concertzaal, 20 uur: houden De mijnmeester heeft nog Kloosterlaan-Westdam naderde. De woensdagavond tegen tien uur ge- concert door het Strijkersensemble meei vooibeelden, zoals de aanschaf schade bleef beperkt tot enkele flinke heel vernield bij een botsing tegen de win hof nmrnonnrtpQf- van ppn rnnlrpprmaphinp vnnr rip vis- -j GOES - t Beest, 21 30 uur optreden de ambtelijke hiërarchie, op het stad- popgroep Eton Crop' en 'The Lub- huis willen ze bepaalde zaken die de computer kan. liever in eigen hand ran het Omroeporkest. van een frankeermachine voor de POORTVLIET - 't Oude Raed'uus. 20 mijn. Zijn verzoek daartoe werd door r toneelver 'Centrum' met 'Bruin- de gemeente-ambtenaar in eerste in- Bier bruist beter': stantie afgewezen. „Uit angst dal nog Z1ERIKZEE - Concertzaal. 20 uur: meer werk uit handen van de ambte- 'Arme Cyrano' door Ensemble Bent- naren zou worden genomen", oordeelt Raamtheater: de heer De Klerk De machine kwam er uiteindelijk wel, hetgeen weer tijd- FILMVOORSTELLINGEN winst betekent bij de verzending van de facturen aan de vishandelaren. BERGEN OP ZOOM - Clnem'Actueel „Vroeger liep dat via het gemeente- 19 en 2130 uur: De vier vuisten huis. maar op het moment dat wij de ïan op hoL a l facturen gereed op vrijdag gereed nem'Actueel n. 19 en 2130 uur: hadden, was daar niemand meer aan- iever say never again, 12 jr.: wezig. Dan bleef de zaak tot maandag voorgevel van een woning aan de Emmabaan in Koewacht. De gevel liep lichte schade op en een afraste ring moest het over een groot aantal meters ontgelden. De bestuurder van de auto, M. M. uit Sint-Jansteen, reed in de richting van zijn woonplaats, toen hij door een - windstoot de macht over het stuur donderdagmiddag zwaar beschadigd verioor Het gevolg was. dat hij tegen bij een aanrijding op de Oudeweg in de Kevel van hel pand nummcr n tot A*el Bestuurder P. V u,t Axel. die 5tilsUlnd kwam Er de(ie„ zich geen de richting van het centrum onge|ukken voor deuken aan beide auto's. Schade bij twee botsingen in Axel AXEL - Twee personenauto's TERNEUZEN Tot en met 3 februari exposeren cursisten van het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (afdeling Terneuzcn) hun werkstukken in het Terncuzens Museum. Alle disciplines, die door het ZIKV worden onderricht, zijn vertegenwoor digd: tekenen, schilderen, beeldhouwen boetseren, keramiek en textiele werkvormen. Voor werk van jonge deelnemers aan de cursussen is een speciaal 'kinderateliër' ingericht Woensdagavond 18 januari vanaf 19 30 uur is er in het museum een diapresentatie onder de titel 'Hoe werkt het ZIKVJ' Docenten van de afdeling Temeuzen hebben elk een korte diaserie samengesteld Het Terneuzens Museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12 en 13 tot 17 uur Op zaterdagochtend van 9.30 tot 12 uur kwam. raakte Oudeweg Qnem'Actueel iii. 20 uur: Sophie's liggen Nu hebben de handelaren hun moment dat zij Ihoice, 16 jr.. 'Igena qqES - Grand, 20 uur: Highroad to China, al: 23 Snoepjes die vreugde StrOCT Het vertrek factuur 's zaterdags in de bus" een bocht slip. juist op het i plaatsgenoot J. van ragen, 18 jr.; Iftaln HULST - De Koning van Engeland, 19 en 2130 uur Never say never again, .19en 21.30 uur: Caligula (II). 18 jr.. 19 en 21.30 uur: The Osterman week- der V. uit tegenovergestelde richting naderde. Er deden zich bij de botsing geen persoonlijke ongelukken voor. van de mijnmeester Donderdagmorgen omstreeks kwart houdt geen verband met de bouw van over zeven hepen twee auto's schade ONDERZOEK NAAR PROBLEMEN ISTBURG - Ledel. 20 uur: Highroad 0 China, a.l.; TERNEUZEN - Luxor, 19 uur' Never never again, a.l 19 en 21.45 uur of the Jedi. a_l.: 21.45 uur: Ie orgieën in de schoolbanken. 18 jr: ISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: lever say never again, al. 23 uur. imanda bij nacht. 18 jr.; lihambra ii. 20 uur: De mannetjes- naker, a.l.. 23 uur: Heli's angels I.S.A., 16 jr.; moonstellingen IERGEN op zoo.m - Stichting Etce- tra, 13.30-17 uur: sculptures van Glo- a Pecego en Clara v. d. Water (t/'m IRI'INISSE - Hal Gemeentemuseum. 14-17 uur: 'De Rest'; DOMBURG - Biologisch Museum, 10- 'De natuur in Zeeland'. Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren [jade natuur'. IES - Lunchcafé. 9-18 uur: werken Matthy Murre; 1,10-17 uur: werken van Geor- |eHadeler (t'm 15,1): IILLE - Landbouwmuseum, 10-12 01 13-17 uur: oude landbouwwerktui- IBEINKENSZAND - De Stenge, 9-12 [En 13-17 uur: werken van Hanneke Bgres dm 14 1): fCLST - Galerie Van Geyt. 9-12 en b-18 uur: "Feest der kleme for- '^Baatjes' (t/m 15/1), e' ffillSPOLDERHAVEN - 'Den Burt- 'Ban' vanaf 14 uur, werken van Piet Boelens (t'm 30/1); [MIDDELBURG -St-Janstraat 41, 14- 11 uur1 touwplastieken van Anneke Huimschotel, Jri itenerary. 9-17 uur Diverse ambach- en exposities; URNEUZEN - Galerie 'Arty Party'. D ö-21 uur: werken van Willy de Houck. [USSINGEN - Galerie Bellamy 19, Id-12.30 en 13.30-17 uur: lino's van opBPatavus Westerhuis; Galene 'De vrije neenngh', 13.30-17 lar Oude kaarten van Zeeland (t'm HL. jjPttetenzoo "Iguana". 14-17.30 uur a fïP0sitie levende reptielen, amfibieën olnsekten. Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: Wrken van Nicolaas Dings a m 15 1), -Hal Stadhuis. 9-12 en 13.30-17 uur: 'De I fotograaf, getuige van zijn tijd'; «erseke - Atelier Dam Twee. 10-18 expositie van schaal- en schelp- 6tten en werken div kunstenaars; •ismijn of de procedure op bij een kop-staart-bolsing op de die daarbij wordt gevolgd, zo blijkt Langeweg in Axel. Automobilist T. B. uit zijn woorden. „Er zijn wel zaken uit Axel. die uit de richting Hulst >m rechts rijdende mijn mening bij de Ottoland bemerkte dat te laat en botste tegen de achterzijde van de andere auto. Er deden zich geen per- VEEMARKT UTRECHT - Aanvoer, slachtvee 700. stieren 85. gebruiksvee 136. Jongvee 130, nuka's 933. slachtschapen en lammeren 1962 varkens 648. biggen 177 bokken cn geiten 4. paarden 290. totaal 5065 Prijzen nuka s voor de mest roodbont 200-495. zwartbont 140-305. weldelammeren 175-225 biggen 85-120. bokken en geiten 40-110. extra kwaliteit dikbille.n 13,00-34.00 stieren iresp. le en2ekwi 8.15-8.907.10-8,15. vaarzen iresp. le en 2e kw 8.25-8.85 7.0O- 8.25 koelen iresp. le. 2e en 3e kwi 8,10-9.10 7,00-8.10 6.10-7.00. worstkoeien 5.20-6.00. schapen 200-280. per kg 5,00-8.00 lammeren 200-300. per kg 10.50-16.50, varkens 2.60- 2,70. zeugen (resp le en 2e kw) 2,40-2,47 2.30-2.40 melk- en kalfkoeien (resp. le en 2e soort i 2400-2900 2000-2400 kalf vaarzen iresp lc en 2e soorti 2200-2600 1750-2950 guste koelen 1325-1850 enterstieren 1200- 1700. pinken 950-1350. graskalveren 500- 1000, Stemming iresp handel en prijzen» slachtvee slecht - lager, stieren flauw - iets hoger, gebruiksvee en jongevee rustig - iets lager nuka's rustig - lager slachtschapen en lammeren redelijk - iets hoger, varkens slecht - lager, biggen flauw - lager, bokken en geiten stil - gelijk, paarden flauw - gelljk- Prijzen groenteveiling Barendrecht. 12 ja- Aardappelen bintjes bonken 63-69. groot 40-41, andijvie A 2 04-2 65. B 1.52-2 23. bles kool 95-1 04. bladsla 1 55. bloemkool 1 10- 3.00, boerenkool 68-1.09, Chinese kool 1.15- 1.32, knolselderij vanaf 10 st pb 97-1.11. 62-86, 50-78. 17-44. 25 st 4-12, koolrapen 39-48. groene kool 28-62, witte kool 24-90, rode kool 57-1.01. gele kool 47-65. kroten 11-51. packsoy 1.80-1.99, peterselie 55-1.25. prei 99-1 29. rabarber 3.32-4.11. selderij 54- 218. spitskool 64-1.74 uien bonken 76-1.00. grof 61-75. middel 46-56 drieling 28-38. pikler5-6, geschoond 1 01-1 09 winterpeen- grof 44-62. middel 34-49. fijn 29-30. witlof kort super 2.70-3-50, kort la 2.60-3.10, kort lb 2.30-2.90. lang la 3.00. lang 1b 1.90-2.70, kort 2 1.30-2.70, lang 2 1 00-2.40. klasse 3 40-2.70 Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Zeeland vellpunt Kapelle van donderdag 12 januari Voorverkoop conférence n 6575 151-152. II 55 65 140-142 II 45 55 84 I 55 65 144 BARNEVELD - Coop. Veluwse Eierveihng Barnevcld aanvoer 4.171.500 stuks, stem ming kalm. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 15.05-15,25, 55-56 gram 15.60-15.75. 60-61 gram 16,15-16.35 en 65-66 gram 16,50-16.65 Eierveihng Bameveld aanvoer 1.211040 stuks, stemming rustig Prijzen ln gulden per 100 stuks eieren van 51-52 gram 15.10- 15.40. 56-57 gram 15.80-16.00. 61-62 gram 16.15-16.75 en 66-67 gram 16.40-16.7CL Eiermarkt Bameveld aanvoer circa 700 000 stuks, stemming vlot Prijzen ln gulden eieren van 48-54 gram 16.00-16,60 per 100 stuks en 3,33-3,07 per kg, 56-61 gram 17.20- 17.65 per 100 stuks en 3.02-2,89 per kg en eieren van 64-67 gram 17.80-18,00 per 100 stuks en 2.78-2,69 per kg Scharreleleren 1.00-1.75 per 300 stuks hoger. Prijzen fruitveiling Barendrecht. 12 janua- Appelen cox orange pippin vanaf 80 op '-1 94. 1 77-2 20. 83-2 23 1 44-1 81. 60-65 1 28-1.43. aanvoer 26 ton. elslar vanaf 80 op 2 40-2.612,62. 70/75 2.31-2.35, aanvoer 2 ton. golden delicious vanaf 80-90 1 03-1 24. 1.05- 1.25, 60 70 65-92. aanvoer 15 ton; goudrei- nelten 80 90 89-1 16. 70 80 1.14-1.25. aanvoer 3 ton, rode goudreinetten vanaf 90 op 100-1 li 1 18-1 49. 1 22-1 53. 60 70 1.01-1 12. voer II ton. lombarts calville vanaf 80. 90 83-1.06. 86-1.25. 60 70 65-86, aanvoer 5 ton; karmijn de sonnavllle 90/100 1 26. 80'90 1.53-1.58. aanvoer 7 ton: jonagold vanaf 90 op 1.65-1.80, 1.70-2.33. 70'80 1.80-2.36. aan- vper 9 ton; peren conference vanaf 65/75 1.50-1.60, 1 32-1.35. 45/55 77-79. aanvoer 9 ton; doyenné du commlce vanaf 80'90 96- 1 12.1.00.1,35, 60-70 76-1.04. aanvoer 35 ton; samt rémy vanaf 70 80 66-99. 47-97. 50'60 29-57. aanvoer 4 ton; winterrietpeer vanaf 80 90 65. 80, 6070 86. aanvoer 2 ton. /orden bouw zekere risico's genomen toch maar de streefdatum van ople vering le halen. Dat is mede te wijten soonlijke ongelukken voor. het feit dat deze zaak in de Aardappeltenuijntharkt Datum 12 jan. bintje 50 mm opw.: april, laten 80,00. bieden 79 80, slot 80.00. novem ber, laten 29.50, bieden 29.00. slot 29.00; mei, alle benodigde gegevens binnen te 'aten 82 oo. bieden 81 50. slot 8i.50; stem- hebben. De eerste fase wordt afgeslo- mine aPrtl ?oed Pnish november: kalm. ten met een hoorzitting: de bevolking mei:, éocd prijsh.; openstaande posities van IJzendijke kan och uitspreken JS,»" ^"2/'lï'JÏÏTSf''s"™.6 over de onderzoeksresultaten Vervol- ap„, hpr a,»0,,,. :900 gens wordt door de werkgroep een rneitw 4 x 82.00. '.0x81,50. nov tw lx beleidsplan voor de lange termijn 28 60. l x 28.90. 4 x 29 00. dag. april 375, (gedacht wordt aan een periode van november 6. mei 14. - - tien tot vijftien jaar) en een actiepro- Bintje 35/50 mm opw: april, laten 48.90 met allerlei zaken geconfronteerd, die Dat plan vormt een prachtige lei- Kramma voor de eerstkomende iaren bieden 48.50. slot 48 70: mei. laten 49.01 verhflnri hnnrien met elkaar Mot een riraari" giumma voor cit eerswïomenae jaren nn ,onn. c, IJZENDIJKE De dorpsraad van IJzendijke wil de problemen structureel gaan aanpakken. Om een goede basis te hebben voor de toekomst wordt een dorpsplan opgesteld, waarin de dorpssamenleving wordt doorgelicht en aaiibcvclingen worden gedaan voor de toekomst. Hel dorpsplan is het 'geesteskind' van dorpsraadsecretaris Turrv Termont. Van een structurele aanpak der problemen is op het moment nog geen sprake. Termont: „Als dorpsraad hol je van Het bevatte onder meer het integrale probleem naar probleem. Je wordt dorpsplan van Schouwen-Duiveland. verband houden met elkaar. Met een draad' dorpsplan kun je beter daar op inspe len". Tot nu toe komt de dorpsraad voornamelijk in actie naar aanleiding van klachten van bewoners. Aan de december presenteert de dorpsraad achterliggende problemen wordt wei- haar plannen aanzie bevolking. Het nig gedaan. Termont: „Je kunt in een verzamelen van gegevens Enqête Tijdens de laatste jaarvergadering ïi opgesteld ook daarbij krbgt de be- "."V!"' wnl volking inspraak Dorpsraadsecreta- S ris Turry Termont verwacht dat met t.w,: 5 x 48.00; 1 x 48 20:9 x 48 30.1 x 48.50 1 het opstellen van het definitieve eind- x 4860. 1 x 48.50. 3 x 4870. dag april 21. rapport wel een jaar gemoeid zal zijn. rr.e: - gevaarlijke straat wel een dertig-kilo- meeste werk kosten. Naar de mening VOOR NCB IN IJZENDIJKE meterbord zetten, maar daarmee is van Termont kan daar makkelijk een nog niet het hele verkeersprobleem halfjaar mee gemoeid zijn. Eind ja- opgelost". Uit de leden van de dorps- nuari, begin februari kan de IJzen- raad is een comité gevormd, dat zich dijkse bevolking een enquètel'ormu- speciaal gaat bezighouden met de lier in de bus verwachten. De vragen opstelling van het doipsplan. De afge- hebben betrekking op de huisvesting. woonomgeving. woningbehoefte, winkels, onderwijs, werkgelegen heid, verkeer, openbaar vervoer, rio- ging van kleine kernen en de stichting lering en andere zaken die direct of IJZENDIJKE „Verkaveling is ont- De intensieve veehouderij biedt voor' Zeeland benaderd. Termont; „Van de indirect met het welzijn te maken cigening, is een fabeltje dat u zich sommige bedrijven perspectieven, al- lopen maanden heeft de dorpsraad zich uitgebreid georiënteerd. Men heeft onder meer de landelijke 1 Mijnmeester De Klerk achter de in maart aangeschafte computer. stichting Zeeland hebben we een fan tastisch informatiepakket ontvangen. niet moet laten wijsmaken. Ik heb cr dus Riemens. ..Men moet niet te vlug alleen maar goede dingen van gezien, zeggen dat is niets voor mij. Voor een BESL UIT NIET OP DE LANGE BAAN GESCHO VEN SAS VAN' GENT Er is nog steeds 550.000 gulden voor uitgetrokken en Woningbouw komt er dit jaar ook op geen beslissing genomen over de er een stuk grond voor aangekocht de zogenaamde Maanlandschap in plaats van liet nieuwe gemeen- aan de Laureijnestraat. Naast nieuw- Westdorpc. Op een braakliggend stuk schapshuis in Philippine. Zolang die bouw op dat stuk grond zijn er moge- terrein aan de Bernardstraat worden nog niet vaststaat ziet wethouder J. lijkheden door verbouw van de Meer- dit jaar vier woningen gebouwd. Die A. Platschorre (Partij van de Arbeid) paal. dat nu gedeeltelijk functioneert toezegging kreeg raadslid M. Wee van Sas van Gent geen reden om dc als dorpshuis, en de aankoop van het maes van zijn partijgenoot wethou- commissic die zich bezighoudt met voormalige restaurant 'De Oude Ha- der Ramfneloo. „Het gedeelte wat de voorbereiding van het gemeen- ven', dat al bijna twee jaar leeg staat overblijft zullen we egaliseren", zo schapshuis. bij elkaar te roepen. Het Sas van Gent verliest haar woning- beloofde hij Weemaes. gebouw, waaraan in Philippine drin- contingent van 1984 niet Doordat de De gemeenteraadsfractie hebben. Daarnaast gaat de projectgroep infor matie inwinnen bij allerlei instanties. De groep kan in dit. verband rekenen op de volledige steun van de gemeen- vliegen", te Oostburg In een gesprek met een tuinbouw delegatie van de dorpsraad heeft bur gemeester C. Spijkerboer medewer king toegezegd. Dorpsraadslid Max Hendrikse: ..De ke een warm pleidooi voor ruilverka- jaarvergadering werd geopend door burgemeester was zeer enthousiast veling, een heet hangijzer in West- afdelingsvoorzitter T H Wijffels. De Zceuwsch-Vlaanderen. Riemens NCB-voorzitter was niet ontevreden sprak tijdens dc algemene jaarverga- Met 1 Komt het tot een stemming: stem dan aantal bedrijven kunnen er best mo- voor. Laat de vogel niet over het net gelijkheden in zitten Adjuct-directeur akker- cn De organische stofvoorziening der van het ministerie van West-Zeeuws-Vlaamse landbouw- Undbouw cn visserij, ir A. Riemens, gronden laat te wensen over Riemens hield donderdagavond 111 café-restau- drukte de aanwezige landbouwers op rant Hof van Koophandel te IJzendij- het hart hier attent op te zijn De over onze plannen" Overigens wor den niet alleen de knelpunten op rijtje gezet: ook de positieve punten dering worden in het rapport vernoemd Voor de zomervakantie hoopt men de opbrengst van de zeer an de afdeling IJzendijke laat gezaaide produkten als bieten, de NCB. aardappelen en erwten was een mee- landbouw m West-Zeeuwsch- valler Minder te spreken was hu 0 Afscheidsbal voor Europaprins in Middelburg Vlaanderen kampt naar de mening de bezuinigingen van overheidswege van ir Riemens met enkele specifieke en het EEO-beleid. problemen De gemiddelde bedrijfs- grootte bij de de akkerbouwbedrijven steekt ongunstig af tegen het lande lijk gemiddelde In Wcsl-Zeeuwsch Yogacursus Zaamslag z,AAMSLAG In 't Klupuus in Vlaanderen tó"iestig prMent7e7bë- Zaamslag gaat donderdag 19 Januari MinnFi RTipr ne Rpmpoiisrhon drijven kleiner dan dertig hectare 01 volrioenóe deelname MIDDELBURG De Gemeenschap h~imvpn rir»i. yoga van start. Cursusleic gende behoefte is, wordt niet op de bouw aan de Poelstraat door een CDA maakt zich ernstig zorgen over Europese Camavalsvrienden 'De Ui lenspiegels' uit Vlissingen en 'De Fla mingo's' uit Moergestel bieden Euro paprins 1982-1983 Cornells I uit Vlis- v 13.30 tot 14 30 uur. "t Klupuus Zeeuws- contactadres. Dorpsraad IJzendijke meenteraadsvergadering op vragen woningen, dat vorig jaar moest wor- vraagt aan het Sasse college waar Gehoorzaal 111 Middelburg Tijdens zeekleigebied in west zeeuwsch- maandag bijeen an raadslid C. Barbê iGemeentebe- den gebouwd niet meer kon worden burgemeester en wethouders geld dit feest, dat om 20.00 uur begint zal Vlaanderen v.orden minder aaraappe- jj2enD1JKE De dorpsraad van gerealiseerd, was er bij raadslid J. vandaan denken te halen 0111 tot ook zijn opvolger, de Europaprins IJzenduke hout" lange baan geschoven. Dat zei de aantal procedures niet meer in 1983 de financiën voor de verbouw van het singen zaterdagavond een groot af- ivcthouder donderdagavond in de ge- kon plaatsvinden, zodat een aantal oude klooster en en de promenade. Zij scheidsbal aan in de Concert Met name de kleinere bedrijven drei- -vo^ start. Cursusleider is H. Dee gen op de wat langere termijn in de f" de ll'ssen zyn op donderdag v.°" lim Int 11TO „itr 'f lZlimiiuc problemen te komen, meent Riemens Het bouwplan van de West-Zeeuws- Vlaamse boeren wijkt af van die van andere collega's ln het zuidwestelijk de verbouw te komen. Zoals bekend i HULPCENTRA cn Midden-Zeeland Goes, tel - 14444 (ook voor milieuklachien) feowsch-Vlaanderen Alarmnummer 1 f nleuv^ centrum. foloO-12200 (brandweer en ambulance). jmjaajjjU|j 0 BBO| fonische hulpdienst Zeeland, W-15551, dag en nacht bereikbaur hulpdienst Zeeland v tel, 01180-36251v an 10.00-24.00 van 20 00-24.00 uur langen Groot Sas). Rijnders (Gemeentebelangen) ,,Ik heb al meermalen gevraagd, en ik angst ontstaan dat er geen geld .tuvi niet alleen, naar het nieuwe gemeen- zou vrijkomen voor die woningen. schapshuis. Alle partijen zijn akkoord Wethouder J. Rammeloo (Gemeente- aantal schoolverlaters tewerk gesteld Nederland, België het oude klooster aangewezen als Kruibeke aanwezig zijn. Verder ver leerling-bouwplaats. waardoor een wacht men carnavalsverenigingen uit 1983-1984. Roland') thl het*Belgische der?" "e" pioceulzuidwestelijk - - zeekleigebied twintig procent). een openbare vergadering in café N de Lozanne aan de Koninginnestraat. Er worden daarentegen meer granen Aan de orde komt onder meer de belangen Groot Sas) had echter juist kan worden. Het CDA wil weten of die mede vertegenwoordigers van het Duitsland, als- geteeld (West-Zeeuwsch-Vlaanderen samenstelling van het dorpsplan. de "'ertiB procent zuidwestelijk glasconlainer op de Markt en de open verontrust over de lange duur van de voor de vergadering van gedeputeer- aanwijzing een garantie is dat de Belgische ministerie van cultuur en zeekleigebied' dertig a vijfendertig b^"vêriichting "TeTTafeV'lTomPde totstanüKommg ervan zo verwoord- de staten de toezegging binnengekre- provincie of monumentenzorg over de de entertainmentmanager van de procent) De suikerbietenteelt ligt op conceptbrief, waarin er bij de ge- de hij zijn ongenoegen gen dat de 22 woningen toch volledig brug komt. De Sasse christen-demo- stad Bristol. Voorts wordt zaterdag- hetzelfde niveau De verschillen "hou- meent»- Oostburg op wordt aange- volgens plan gebouwd mogen worden, craten zijn ook benieuwd naar de avond de eerste jeugdkeizer van Ne- den volgens Riemens c band met de drongen De vraag naar een nieuw gemeen- Donderdag is gestart met de herbe- totale kosten van de verbouwingen derland geïnstalleerd, de 13-jarige grondsoort Het West-Zeeuw s-Vlaam- semarij a de RavalijnstraatRo- straat en hel Bolwerk, Boule- Shcbiing 'Blijf van''"in'n lijT Zeeland, tel. schapshuis m de kern Philippine stratingswerkzaamheden. waarna aan het oude klooster en de promena- jeugdprins Jacco I uit Moergestel. De se bouwplan heeft zowel voor- als vare na 22.00 uur minimaal één lan- - -•14045, dag en nacht bereikbaar "MUndse Hartstichting, tel 070-614614 whereiken op kantoordagen van 9-17 uur. 11 twee jaar De gemeente- eind deze maand begonnen kan wor- van Gent heeft er den met de bouw. de die weer toegankelijk moet worden muziek wordt deze avond verzorgd nadelen Plantenziekten krijgen min- taam te laten branden De dorps- gemaakt voor rijdend verkeer. door het huisorkest'Dreams'uit Vlis- der snel kans. Uit financieel oogpunt raadsvergadering begint om 20.00 heeft het bouwplan echter nadelen, uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 27