MEUBELOPRUIMING FBREEJ NU DU FOSSE SLUIS I Tuincentrum W. Bakker 5.870, 5.550,- 7.490,- 4.995,- 't Probleem zit in uw ogen niet in het montuur. bosch optiek Brillen - Contactlenzen veel kwaliteit voor weinig gel( BONTAFDELING Wissel Zeeuws-Vlaanderen 2.190,- 5.995,- 650,- 925,- 3.900,- 990, 6.900, J 4.990,- 1.850,- 1.590,- VEEL KOOPJES! C NEMEF DEURSLOT Uw tuin voordelig ioplaoteo? f Dat kan nu! I I Bosch Optiek.Voor nauwlettende kijkers. Ook op onze GARAGE RIDA ÏSiï 16 VRIJDAG 13 JANUARI ij yo WIJ BIEDEN NU PROFITEERT VAN ONZE ECHTE OUDERWETSE KWALITEITSMEUBELEN TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN!!! HUISKAMER GRENEN CHERRYKLEUR best. uit: 1 dressoir 195 breed, 50 diep, 80 hoog 1 servieskast 105 breed, 50 diep, 180 hoog 1 tafel 6 stoelen x 200 cm 7.340,- NU HUISKAMER EIKEN GELOOGD 1 dressoir 270 breed, 98 hoog, 54 diep 1 tafel massief 80 x 200 cm 6 stoelen met biezen 8.490,-NU EIKEN WANDMEUBEL 180 breed, 180 hoog 2.830,- GEL00GD EIKEN WANDMEUBEL 320 cm breed, 50 diep, 193 hoog 7.980,- GELOOGD EIKEN SALONTAFEL massief blad 1.095,- FAUTEUIL STREEPVELOURS 1.480,- KAST-TAFELELEMENT met 4 stoelen, lederen bekleding, eiken massief 7.980,- T.V.-MUZIEKMEUBEL 110 breed x 51 x 145 hoog 1.870,- BANKSTEL bekleed met wilde-bisonleder 3-zits bank, 2-zitsbank 1 fauteuil 9.555,- V DEGELIJK EIKEN BANKSTEL gestoffeerd met sterke gobelinstof 3-1-1 6.500,- GEZELLIGE TWEEZITS BANK bekleed met leder 3.540,- MASSIEF EIKEN EETKAMER tafel 120 cm 0 mettuimelblad 2.200,- BANKSTEL GESTOFFEERD met ijzersterke dralon-velours, fabrikaat Koekoek. Twee-en-halfzitsbank 2 fauteuils 9.368,- NU BANKSTEL BRISTOL bekleding 100% mohair-velours, 3-zits bank 2 fauteuils 6.660,- NU EETPLAATS EIKEN GELOOGD 1 toogkast, 1 tafel massief, 6 stoelen, 11.200,- best. uit.: NU 8.125,- SCHITTERENDE EIKEN HUISKAMER 1 dressoir, 1 broodkast, 1 tafel 220 x 85 cm massief 6 stoelen bekleed met leder 19.000,- best. uit.: NU 12.900,- ln onze afdeling HUISHOUDTEXTIEL OP ALLE ARTIKELEN BUITEN DE OPRUIMING 10 KORTING! Kapellestraat 22 - Oude Kerkstraat 19 - Tel. 01178-1389. Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken voor de belangstelling, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuwdvader en lieve opa MARINUS MICHIELSEN willen wij langs deze weg onze oprechte dank betuigen. In het bijzonder aan H.H. doktoren en verplegend personeel van Ter Schorre en ook aan dr. Ehpraim voor de liefdevolle verzorging aan hem besteed. Terneuzen, januari 1983 Diepenbrockstraat 303. Adrie van Wijck MODE - COIFFURES TERNEUZEN ZUEDLANDSTRAAT 30 TELEFOON 12533 Plaats uw familie berichten in de PZC gemeente Burgemeester en wethouders vari Terneuzen brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygië ne, ter openbare kennis dat door hen op 10 januari 1984 vergunningen ingevolge de hinder wet zijn verleend aan: a. mevrouw E. M. R. de Brauwer-Rijkaerl. Ka- naalzicht 48 te Sluiskil, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 80, Terneuzen; b. de heer Directeur van de Rijksgebouwen dienst in de directie Zuid-Holland en Zeeland. Westeinde 3A te Voorburg, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het geven van technisch onderwijs (Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen) op het perceel plaatselijk bekend Mr. F. J. Haarman- weg 32, Terneuzen; c. Internationale Publiciteitsdiensten b.v., Mr. F J. Haarmanweg 37, Terneuzen, voor het oprichten en in werking hebben van een drukkerij-inrichting op het perceel plaatselijk bekend Mr. F. J. Haarmanweg 37, Terneuzen; d. Zeeland Supply b.v., Mr. F J. Haarmanweg 75 te Terneuzen. voor het uitbreiden van een inrichting ten behoeve van het verhandelen, repareren en controleren van vciligheidsarti- kelen met een afdeling "Safety Services' op het perceel plaatselijk bekend Mr. F. J Haarman weg 75. Temeuzen: e. de heer H. van Tol, Korte Kerkstraat 8 te Temeuzen. voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën en vetten op het perceel plaatselijk bekend Korte Kerkstraat 8, Temeuzen; f. de heer A. W. de Kraker, Julianastraat 5 te Hoek, voor het oprichten en in werking heb ben van een boek-, offset- en zeefdrukkerij op het perceel plaatselijk bekend Julianastraat 5, Hoek; g. gebr De Bruijne b.v.. Industrieweg 26 te Temeuzen, voor het uitbreiden en wijzigen van een machinale houtbewerkingsinrichting door het verplaatsen en bijplaatsen van diver se machines op het perceel plaatselijk bekend Industrieweg 26, Terneuzen. Aan bovengenoemde vergunningen zijn voor waarden verbonden ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrich ting. De beschikkingen en andere terzake zijnde stuk ken liggen met ingang van heden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, en wel tot 13 februari 1984 elke werkdag van 09.00 tot 12 00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en voorts elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur Degenen, die de stukken wensen in te zien op donderdagavond, worden verzocht daarvan voor af mededeling te doen (tel. 01150-17980. toestel 123). De aandacht wordt er op gevestigd, dat terzake van de onderhavige beschikkingen tot 13 februa ri 1984 beroep openstaat bij de Kroon voor: a. de aanvrager, b. de betrokken adviseurs c. degenen, die overeenkomstig artikel 20. 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne be zwaren hebben ingebracht, d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om overeenkomstig de onder c vermelde artikelen bezwaren in te brengen. Een eventueel beroepschrift dient gericht te worden aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Voorts wordt er nog op gewezen dat. 1. de beschikkingen van kracht worden na af loop van de beroepstermijn, tenzij tijdig be roep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet op de raad van state een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikkingen dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening; 2. een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening gericht moet worden aan de voor zitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State; 3. de beschikkingen niet van kracht worden voordat op het verzoek als bedoeld onder 2 is beslist. Temeuzen, 13 januari 1984. Burgemeester en wethouders van Temeuzen. C. Ockeloen, burgemeester. A. J van Pagee, secretaris. KC Een huis met een hypotheek van zo'n ton kost u per maand ongeveer 1000 gulden Exclusief ergernis, ijdele hoop, slapeloze nachten en aspirines Een grote, aparte advertentie kost meestal minder en verkoop|> sneller, want: Je huisin de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten AUTOSCHADE RIDA b» <»0VVVV+ ,s> TERNEUZEN MR. F. J. HAARMANWEG 4 TEL. 01150-13690 Maak uw achterdeur veiliger met een cilinderslot. geschikt voor profiel cilinder 19,80 Bijpassend Mimocilinder met 3 sleutels 12,35 DOE HET ZELF CENTRUM ORANJESTRAAT 1 TERNEUZEN IEL 12971 M G. Gezellestr. 27, Terneuzen i }44i| 100% groeigarantie op alle planten, ook fruitbomen en struiken, corliferen. TERNEUZEN Gelooft u ons maar, dat montuur is slechts één ding in de samenspraak tussen u en ons. natuurlijk hebben wjj als eerste de laatste montnrencollecties in huis. In alle soorten, maten en prijzen. Uw voorkeur is een kwestie van mode, van smaak, van draagkracht Als u klaar bent met uw keus, begint voor ons het eigenlijke ambachtelijke werk pas. Dan wordt er berekend, geslepen, gepast en gemeten. Het resultaat is een bril die uiterst nauwkeurig op uw ogen is afgestemd. Een garantie die alleen de ambachtelijke opticien u kan geven. Mulst Korte Nieuw/straat 3, Tel.: 01140-12327. Terneuzen, Moordstraat 43, Tel.: 01150-94677. Lid van de Alg. Med. Veren, van Contactlens-specialisten A.M.V.C. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT AUSTIN MAESTRO Vi. 16.995,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22