Oranje Nassa Brinkman positief over 'cultuurnet' televisie 'Kabel-W wordt dure grap Harry Vermeegen weg bij Voetbal '80 radio VRIJDAG 13 JANUARI 1984 PZC/ radio-tv en kunst NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 11.00 School tv-weekjournaal. afl. 15 11.30 Ik zoek. ik zoek een kinderboek, afl. 1 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden AVRO 16.00 Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur Informatief peuterprogramma 16 15 Wordt vervolgd, televisiemagazine over strips en tekenfilms 16.50 Alleen als ik lach (Only when I laugh), comedy serie. Met Peter Bowles (foto), James Bolam e.a Afl.. Een bed met uitzicht ■C3)F~ NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 De zaak Stephen Dawson, Canadese documentai re over het wel of niet in leven houden van een zwaar gehandicapt jongetje TROS 23.25 Figures in a landscape. Amerikaanse speelfilm uit 1971 Twee mannen zijn gevlucht uit de gevange nis, MacConnachie (Robert Shaw) en Ansel! (Malcolm McDowell). Ze zijn geboeid en hopen de grens te bereiken, waarachter de vrijheid lokt. Regie' Jospeh Losey 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak, tekenfilmserie voor de kleuters 18.05 Klein, klein kleutertje: De Kasteelgeesten. Presen tatie: Frencis Verdoodt 18.20 Er was een keer... De Vogelschrik, kort verhaal van Guido Staes, verteld door Jef Burm 18.30 Reddingsteam (Chopper Squad), jeugdserie met Robert Coleby, Graham Rouse en Eric Oldfield Afl. 14, Cliff Hanyer 19.15 Het ABC van de computers 19.20 Uitzending door derden: Een programma van de Vlaams-Nationate Omroepstichting 19.40 Mededelingen en Vanavond 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro, spelprogramma gepresenteerd door Armand Pien 20.20 Zaman, Belgische speelfilm uit 1983 van Patrick Lebon met Mare Danssen, Herbert Flack, Gerda Lindekens e.a. 21.50 Première: Filmactualiteiten met Jo Rópcke 22.40 Journaal en Coda: Indiaan tot blanke, anoniem FEDUCO-TELEAC 18.25Taal, tekens en regels. Afl. 10: Het voltooid deelwoord 18.40 Fobieen. Afl. 2 Hoe kom je aan een fobie KRO 18.55 Belfy en Lillibit, jeugdserie. Afl.21: Aankomst bij de zee 19,15 Tom en Jerry, tekenfilm 19.20 Q en Q, serie voor de jeugd rond een geheimzinni ge foto. Deel 9; Interessante hobby's NOS 20.00 Journaal KRO 20,28 De Een-Twee-Drie-Show. Nationale tv-aktie. Een schip voor de Zonnebloem. Grote spelshow gepresenteerd door Rudi Carrell 21.45 Brandpunt, in KRO's 'Brandpunt-' is vanavond een reportage te zien over mgr. Bomers, die morgen als bisschop van Haarlem zal worden geïnstal leerd. Bomers (47) werd door een team van Brandpunt tijdens zijn afscheidsronde in Ethiopië gevolgd, waar hem het leven als missionaris door het communistische bewind erg moeilijk is ge maakt. 22.30 De ver van mijn bed show Maandelijks geva rieerd programma over Derde Wereld zaken NOS 23.25 Journaal 23.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 23 35 Studio Sport: Samenvatting E K. Kunslrijden voor heren in Budapest NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Spanjaarden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal TROS 19,12 De eerste de beste, bijzondere records en vreemdsoortige prestaties, gepresenteerd door Martin Rudelsheim en Tom Blom De heer Miessen uit Hilversum versierde zijn Harley Davidson met een record aantal accessoi- 19.55 Kieskeurig, consumentenrubriek, gepresenteerd door Wim Bosboom en Mireille Bekooy 20.20 'n Moordstuk, klucht van Royce Ryton in een Nederlandse bewerking van René van Vooren en Gerard Cox. Met Gerard Cox, Diana Dobbelman, Joop Doderer e.a. Regie: Andrew Wilson 21.55 By air, de moderne burgerluchtvaart verbindt landen en volkeren. Een korte documentaire impressie van Rene Bassilico 22.10 Gesprek met de Minister-President 18.50 Teletekst voor iedereen 19.00 Pop-Elektron (10). Montage van lifeconcerten in 1983' Het Seaside Festival, Sfinks International Roots Festival en het Internationaal muziekfestival voor de Jeugd 19.40 Medelingen en Vanavond 19.35 Journaal 24,15 Weerman 20.20 Yallogo, stad in Opper-Volta waar het vierde vredeseiland wordt uitgebouwd. Deze stad be vindt zich in de Sahel en de voornaamste factoren waarop het project zich toespitst zijn watervoor ziening, gezondheidszorg en geïntegreerde land bouw 20,35 So what? 12e aflevering uit een serie jazzpro gramma's Vandaag het Gut Markovic Sextet 21.10 E.K. Kunstrijden op de schaats te Boedapest: rechtstreekse reportage van de vrije figuren voor heren 12.00 Teletekst, nationaal magazine 16.45 Teletekst 17 00 Schooltelevisie. Biologie: Le Sol: Milieu vivant 17.30 Plein Jeu, gevarieerd kinderprogramma (Lollipop; Poupees anïmee en Nils Holgerson, tekenfilm) 18.05 Vervolg Plein Jeu (Chanson; Fitness - Dance; Nieuwsoverzicht; Les invites d'Arlette Vincent 18.44 Micro-Defi, spelprogramma; 18.55 Allo, Plein Jeu?, spelprogramma) 19.05 Ce soir, regionaal magazine 19.25 Consumententips 19.30 Journaal 24.00 Au nom de la loi, informatief magazine 21.05 Derniere Seance: La Renarde (Gone to Earth), Engelse speelfilm uit 1948. Aansl.. Journaal 10.00 Tagesschau en Tagesthemen 10.23 Europese Kampioenschappen Kunstschaatsen voor dames 11 25 Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer 11.55Guenter Pfïtzmann: Lach mal wieder 12.55 Persoverzicht 13.00 Tagesschau 13.15 en 15.40 Videotekst für alle, teletekst-overzicht 16.00 Tageschau 16.10 Vorhang auf. Film ab. 16.20 Aufruhr im Himmelspalast, Chinees sprookje 17.50 Tagesschau (REGIONAAL PROGRAMMA NDR) 18.00 Programma-overzicht. Aansl Der Jugendrichter 18.35 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau-Magazin, regionaal magazine 19.59 Proqramma-overzicht) (REGIONAAL PROGRAMMA WDR 18.00 Hier und Heute 18.25 Bei uns liegen Sie richtig, tv-serie 19.00 WWF-Club, live programma uit de studio 20 00 Tagesschau 20 15 Allen lieben Peter, Duitse speelfilm uit 1959. 21 50 ARD-Sport extra: Kunstschaatsen voor heren 22.30 Tagesthemen, met parlementair nieuws uit Bonn 23.00 Heut' abend...: De ARD-Talkshow 00.15 Columbo: Amerikaanse speelfilm uit 1979. MAASTRICHT (ANP) Televisie kijken via de kabel wordt langzamer hand een dure grap. Lig gen de prijzen van een abonnement, exclusief omroepbijdrage, nu nog tussen de 7 en 16 gulden per maand, in de nabije toekomst zal dat bedrag inclusief de omroepbij drage en een abonne ment op abonnee-tv al gauw kunnen oplopen tot 65 gulden Tijdens het tweewegka bel televisiecongres donderdag in Maas tricht berekende de di recteur van de kabelex- ploitatiemaatschapptj Casema. G B. Deelman, dat voor een buiten lands pakket van circa 12 zenders een bedrag van naar schatting 20 miljoen moet worden betaald als alle auteurs rechtelijke belemmerin gen uit de weg zijn ge ruimd. Daar staat wel tegenover dat het pro gramma-aanbod van een constante redelijke kwaliteit zal zijn Voor de twee Nederland se zenders, inclusief de omroepbijdrage, komt daar nog eens 15 gulden bij En als er dan ook nog een abonnement op abonnee-tv wordt geno men, kost dat de consu ment nog eens zo n 30 gulden per maand. KRITIEK OP KA BELPROEFLIMBURG MAASTRICHT (ANP) Minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cultuur heeft zich donderdag in Maastricht positief uitgelaten over de eventuele introductie van een derde televisienet speciaal voor culturele uitzendingen, zoals dat vorige week is bepleit door een aantal vertegenwoor digers uit de omroep- en kunstenaarswereld. „We hebben", zo zei hij op een congres over kabelcxpcrimenlen, „nu nog twee tv-netten en vier radiozen ders. maar als kamer en consument ervoor zouden willen dokken, dan komt er misschien nog een derde net. De minister liet zich op het congres professionele data-communicatie, over het kabelexperiment Zuid-Lim- Hierm wordt gedacht aan experimen- burg zeer kritisch uit over de haal- tele, digitale spraakverbinding en baarheid van het project. Brinkman computernetwerken Gouverneur J. vroeg zich af of de consument bereid Kremers van Zuid-Limburg heeft don- zal zijn jaarlijks gemiddeld 1.400 gul- derdag in Maastricht gepleit voor den op tafel te leggen voor allerlei toelating van reclame en sponsoring informatieve diensten, waaronder hij op het experimentele kabelnet in zijn zowel de media als telecommunicatie- provincie diensten verstond. Als de consumenty dat niet kan of wil betalen, wie legt er dan waar het loodje, zo vroeg hij zich af. De krant, de deur uit of toch maar geen abonnee-tv, aldus de bewinds man. In de introductiefase wordt een stan daardpakket van omroepdiensten aangeboden alsmede een kortlopende gratis proef met abonnee-tv. De twee de fase omvat individueel adresseer bare diensten als abonnee-tv. tele tekst. alarmering en signalering, tele- metrie (het op afstand aflezen van meters van bijv. gas en licht) en als laatste een testfase voor datacommu nicatie- De derde fase. die gepland is voor 1986 omvat een interactieve videotekst, wat zoveel wil zeggen als het daadwer- - kelijk communiceren over het kabel- Brinkman net. Diensten die hier kunnen worden aangeboden liggen in de sfeer van individueel onderwijs, informatie diensten. distributie van soft- en cour seware. en tot slot het tele bankieren en tele-winkelen De laatste fase wordt in de tweede helft van 1986 verwacht en omvat Popfestival Lochem voor laatste keer LOCHEM (ANP) Het popfestival in Locliem, het oudste van Nederland, zal dit jaar voor het laatst worden gehouden. Omdat het aantal toe schouwers de laatste jaren te gering was, wordt het financieel risico te groot om nog langer door te gaan. Het festival krijgt, als het aan de organisatie ligt, een waardig afscheid. Het is de bedoeling dat er in Lochem op 31 mei. Hemelvaartsdag, een selec tie op het podium komt van groepen die de afgelopen jaren voor de groot ste successen hebben gezorgd. Namen zijn nog niet bekend, maar de achter- hoekse formatie Normaal zal onge twijfeld niet ontbreken. 7k behoor tot de zeer kleine min derheid van de Nederlanders die niet met weerzin terugkijkt op zijn diensttijd, en daar mog sterker') ook niet met weerzin over praat Het is weliswaar de enige periode geweest tvaarin ik een hoofddeksel heb moeten gedogen, maar over het algemeen had ik een hekel aan die twee jaar diensttijd. want ik spreek nog van de tijd 1950-19521 waarin het godsonmogelijk was om zowel de tijgersluipgang als het blanco-en van je koppel binnen de huidige diensttijd van anderhalf jaar onder de knie te krijgen. Nu slopen wij ook wat minder tijger dan de gemiddelde dienstplichtige, omdat ik tot mijn geluk werd inge deeld bij de MID in Harderwijk, die kort daarna werd omgedoopt in de SMID: School Militaire Inlichtin gen Dienst. De helft leerde daar decoderen, de andere helft ten daar behoorde ik toe) leerde Rus sisch. Dat ging in die begintijd nogal onbeholpen, maar misschien juist daardoor ben ik na mijn diensttijd Hoen ik wist wat 'helm' in het Russisch wasi nog zes jaar aan de Gemeentelijke Universiteit in Am sterdam gaan vragen wat nu eigen lijk 'hoed' en 'hoofddeksel' in het Russisch was. met het gevolg dat mijn leven, mijn vriendenkring, mijn interessesfeer een radicale wending kregen. Als ik niet. min of meer toevallig, in mijn diensttijd in de Oranje Nassaukazeme in Har derwijk bij de MID terecht was gekomen, zou mijn vrouw van nacht niet gedroomd hebben dat we boven Rusland uit een vliegtuig gedropt werden, vertelde ik vonge week. dan ook aan overste Noord zij, toen deze mij tijdens een nostal- gievisite aan 'mijn oude kazerne' rondleidde... Rimbaud Als ik de bourgeois met mijn manie ren wil verbazen, zeg ik dal ik twee dingen gemeen heb met de befaam de Franse dichter Arthur Rimbaud 1854-1891we hebben allebei een paar dichtbundels op onze naam staan, en (korte pauze om de spanning op le voeren we heb ben allebei in de Oranje Nassauka zeme in Harderwijk gezeten. OJ gelegen. Rimbaud? Harderwijk'' Oranje Nassaukazeme?.' hoe dat zo'' En dan vertel ik dat Rimbaud, omstreeks 1873. toen hij ongeveer net zo oud was als ik toen ik deze kazerne betrad, zich als vrijwilliger bij het Nederlandse koloniale leger heeft aangemeld. En de Oranje Nassaukazeme in Hardenoijk ivas in die tijd het koloniaal werfdepot, zoals de gedenksteen die in de poort aan de Smeerpoortstraat is ingemetseld gevoeglijk aantoont: ..1844-1894 Ter herinnering aan het 50-jarig bestaan en voortdurend verblijf van het koloniaal werfde pot". Je zou dus kunnen zeggen dat Rimbaud mijn kwartiermaker was.. Boek ik Ik werd natuurlijk met het nodige ontzag ontvangen, niet vanwege 4 tlnl mijn ex-rang (hoger dan dpi heb ik het nooit gebracht), - omdat ze zo zelden nog tematii MID I binnen hun muren krj We moeten met ons twintigen'j een soort elitekorpsje zijn g, I want we hebben naderhand j minimaal vier professoren en stationschef opgebracht, bleek nog één in leven geho-Jf. brontosaums uit 1950 in de N' ne rond te lopen, de crypto io jjg Bense. die zich nog heel goed. herinneren ..dat ik altijd mei r Boek Ik' van Bert Schierbee'r. bc der mijn ami over het kazernqi I liep" me IIc hoop dat het daarmee m; v8j geweest zal zijn als met 'de jam fg kopbal a la Beb Balchuya'. 13; Bakhuys, na dat doelpunt k |ai Belgie in duikvlucht, nooit i jai herhaald heeft. Ik neem aan dn qo ooit 'r 's 'n keertje met 'Het Bod Vat over het kazerneplein heb gele; Jai en dat dit zo'n ovenveldigendt [0< druk heeft gemaakt dat inmfa het idee is gerijpt dat ik i i(l 'altijd' mee rondbanjerde. ïa; I Df sir. Feesnwlichting De kazerne bleek weinig verar.afin 1 perkje op het kazerneplein, 3 de stapelbedden meen. de lesser,, l te meer Geen jongens vanl9rA maar afgestudeerde jongelui -, is TRIJFEL Nico Scheepmaker la, 24 jaar, die in aparte hokjes m linguaphone-cursussen luiste Een merkivaardige gedachte, 1 al die ingepompte kennis van Russisch dank zij de vrede diei maar eindeloos voortsleept ns ruim dertig jaar vervaagt en slotte verloren gaal in de breit van de afgezwaaiden. Het is ne met die elfstedenrijders, die een half jaar te pletter trainen i dan tegen half maart moetentoe ven dat hel ook dit jaar a f vergeefs is geweest. „Hadden jullie Vilby al?" vroeg t der huidige leraren Russisch. i ker een leerboek van prof Vi dacht ik, dus voor de grap za „Philby. die Engelse spion?", die. Het bleek dal de cursisten, wijze van examen al jan-i: „Philby" moesten spelen, du zijn vlucht uit Engeland naar Sowjet-Unie in hel Russisch w-v ondervraagd en ook moet antug, den. „Nee. Philby hadden uijuj niet ui 1951" (hij deserteeerdej,, in 1963 naar de Sowjet-Unie). „Maar hebben jullie nog sled feestterlichting voor het on/Njj vroeg ik. 'Gekleurde hagelslt verduidelijkte ik. 'O. gemaleni mesondergoed' verbeterde ovm yy, Noordzij. Ja. dat was er nog stee:di Zou Rimbaud die naam feesltt J lichting een dikke eeuw geleden Harderwijk geïntroduceerd ht ben. vraag ik mij af. Zijn bekeiii bundel heet 'Illuminations' Feestverlichting. Hamy Vermeegen HILVERSUM (ANP) Voetbalmin- nend Nederland zal het in 1984 moe ten stellen zonder de enthousiaste klanken van Harry Vermeegen. De commentator van VARA's sportpro gramma Voetbal '80 heeft besloten met ingang van heden niet langer aan het programma mee te werken. Oor zaak is onenigheid met de rest van de redacte van het programma over de aanpak. Het conflict heeft niets te maken met de aparte stijl van commentaar leve ren waar Vermeegen patent op had. Het ging zuiver om de inhoud van Voetbal 80. zo heeft de VARA desge vraagd meegedeeld. De medewerking van Harry Vermeegen aan Pisa gaat gewoon door. tolkt door Peter Bowies. James Bo- lans. Richard Wilseon en Derrick Branche. De plaats van handeling 'is een ziekenhuiszaal, met als lijdelijke bewoners een deflige man. een vracht wagenchauffeur en een zeer verlegen jongeman Zij vliegen elkaar regelma tig in de haren over allerlei onbelang rijke zaken. De afdelingsarts heeft de „gave" de verwarring in de zaal al leen nog maar erger te maken. Van middag is iedereen in rep en roer over de vraag wie het bed bij het raam moet krijgen (Ned. 1, 16.50 uur). Ver van mijn bed Het maandelijke KRO-progamma De ver van mijn bed show" gaat over gekleurde mensen in de sport. Presen tator Han van der Meer ontvangt in de studio onder andere de profvoet ballers Ruud Gullit en Simon Taha- mata: Frank en Humphrey Mijnalds, de eerste Surinaamse voetballers in 7 7 Nederland; keeper Stanley Menzo Alleen Clls ik Inch van FC Haarlemkaratekampioen Otti Roethof en ex-karatekampioen Ludwig Kotzebue. zwemster Enith Brigitha. hardloper Roy Sedoc. bas ketbalster Bulcine Seca. scheidsrech ter Calvin Corion: de sprintsters Nelly 'n Moordstuk De Tros brengt de komedie ,,'n Moord stuk" onder regie van de Engelsman Andrew Wilson op het scherm. De rollen worden vertolkt door Gerard Cox. Diana Dobbelman, Joop Dode rer. Trees van der DonckRudy Fal- kenhagen. Emmy Lopez Dias, Sacco van der Made en Elisabeth Versluys. Het verhaal is simpel: sommige men sen kunnen geen kamer of winkel binnenkomen zonder iets om te gooi en. Erger wordt hel wanneer een man geen vrouw kan ontmoeten, zonder dat zij daaraan overlijdt. Echt on overzichtelijk wordt het, als te hulp snellende vrienden ook het slachtoffer dreigen te worden... (Ned. 2, 20.20 uur). .Alleen als ik lach" is de titel van de Britse comedyserie, waarvan de Avro de eerste aflevering op het scherm brengt. De hoofdrollen worden ver- Co oman en Martha Derby bailer Hakim Brahm van DSi muziek zal worden verzorgd sleelband „Sound of Steel". 22.30 uur) Stephen Damonj „Choose life" is de titel van deC 1: dese documentaire, voor de landse televisie bewerkt door van Ommeren en Wim Neijmn Canada volgden het afgelopenj allerlei processen en beroeptf. gen elkaar op over het al of n leven houden van het zwaar gek capte jongetje Stephen Damn, (Ned. 2, 22.45 PANDA EN DE MEESTER-MONSTERMAKER Toonder studio's Id A-AAR A- Ef EEN f 3EETj£ GEUJK I STAAT H9 OP PE 41,il êéJk <rir nïïM HILVERSUM-2 99.8 MHz. kanaal 43 HILVERSUM-1 EXCELLENTIE Door Carsten Graabak wil-MOETEN 0N6 013 HET Kö- v A KÊTT&NXDÉ^T NIET DOOR EMOTIO NS&, NAllTEiTEN lElDQj. DAT l£> ON€> VRÜW&L ONMO GELIJK. EXCEL LENT IE - CWsT HOEZO. (oï«Iv/ GENE - 31 fe 2l T Vrijdag 12.03 Spelen maar' 12.55 Weekend agenda. 13.06 Echo. 13.16 Muz. om op te schieten, een kwestie van aksent. (13.30 Nwsi 14.03 Progr.overz. 14.05 The Complet. 15.03 Bijplaten. 15.50 Kiekeboe 16.03 Voorbeschouwing KRO-Televisie. 16.05 Aan de veilige kant. 17 05 Echo. 17 15 Het betere werk (17.30 Nws) NOS 17.50 Markt- ber i.s.m. KNBTB. en avondbladen 17 55 Medcd KRO: 18.06 Echo (Met om 18 15 Echo magazine. 18.55 Echo politiek i. 19.02 Levenslief en levens leed 19 30 Man en paard. 20.03 Coun try time 21.02 Nine O'clock Jazz. 22.02 Goal NOS 23 02 Met het oog op morgen. VOO: 0 02 Enk de Zwart 2 00 In the Mix 3.00 Peter Teekamp. 4.00 Jeroen van Inkel. 5 00 Komt voor de Bakker Zaterdag Ieder heel uur nieuws. VARA 7.02 Hallo hier Hilversum (8.06 Dingen van de dag. 8.50 Geboren en getogen. 9.03 Het Socialistisch Strijdliedi. 10.03 De stand van zaken. 11 03 Wie m 't Neder lands wil zingen Vrijdag 12.00 NOS-Werkbank. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.36 Tussen het nieuws. 13.00 Nws. 13.10 Meer over minder (13.30 Nws.) 14.20 Voor blinden en slechtzienden. 14.30 Nws. TELEAC 14.33 Por Favor, cursus Spaans, les 5. VARA. 15.03 Radioweekblad. (15.30. 16.30. 17.30 Nws en 17.36 Dingen van de dag). 118.00 Nws.) PP: 18.20 Uitz. van het GVP. OVERH.VOORL.: 18.30 VROM- taal. VARA 18 40 Het Circuit. (20.00 Nws i RVU 21 40 Over mensenrech ten gesproken. FEDUCO: 22.00 Open School Thema 9 Alleen op vakantie (herh.l. Zaterdag TROS: 7.00 Nws 7 10 TROS Nws Show (7.35. 8 35 en 9 35 Aktua. 7.30. 8.00 en 8.30 Nws.) NOS: 9.05 NOS- Sportief. 9 24 Waterst. 9.30 Nws TROS 9 33 TROS Nws Show. (10.00. 10 35. 11 00 3n 11.35 Aktua. Zaterdag Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7,02 Vroegop. 7.30 Rabarbara 8.03 Pop non stop. 9.03 Gospel-rock- 10.03 Popsjop. (ca. 11 45 Weerman Hans de Jong). HILVERSUM-4 Vrijdag 13.00 Nws 13.05 Veronica Klassiek. Nederlands Kamrork.. met solist: Klass. muz. VPRO: 14.30 Muziek op vier. Een verhaal over workshops. 16 00 De groene zoden. NOS: 20.00 Europees Conc. Podium. Berlijns Fil- harm. Ork. en het RIAS Kamerkoor, met solist Klass. muz. (In de pauze ca 21.05-21.20 Muz.spiegel.) 21.55 Ho rizon. 22.30 NOS-Jazz. Zaterdag Avro 7 (10 nws 7 02 Septiem. 8 00 Nws. 8.05 Mooi zo, kinderprogramma. 9.00 In de kaart gespeeld 10 15 Con certo Mattinale 11 30 Kurhauscon- cert. Horizontaal: 1. op de manier W Eng. bier; 7. vogel. 10. obelisï siersteen; 13. wetering. 15. lil Turkije; 16. astatium; 17. inzaro v. gaven; 19. Chin, maat, 20. noot zalf; 23. voorzetsel. 24. Frans woord; 25. vogel; 26. flakkert vlam; 30. beroep. 33. nauw; 34, 35. een zekere. Verticaal: 1. vr. titel; 2. wettig gravin v. Holland; 4. bescht!' maanstand; 6 voegwoord, figuur; 8 beroep; 9. loflied; II anderen; 14. allerhande: 16 ïndia lidwoord; 22. strandmeer: 25. vM maat: 27. spil, 28. godin: 29. roef. lengtemaat; 32. water in Fneslï Oplossing vorige puzzel: aiiHlBH HILVERSUM-3 HILVERSUM-5 Vrijdag iVia AM-zender Hilvei Vrijdag iVia AM-zender Hilversum 1) NOS: VOO: 12.03 Mono, 13.03 Tipparade 19 02-19 40 Nws. voor buitenlanders. 15.03 Top 40. (16.30 Popjournaal. 17.30 119.02 Bulletin in het Marokkaans- Concertagenda NOS: 18.04 De Avond- Arabisch 19.10 Bulletin in het Ber- spits. VOO 19.02 Bart en de Zwart, bers 19.20 Bulletin in het Turks 19.30 22.02 Countdown Cafe. Bulletin in het Spaans)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2