mm mm MERCEDES-BENZ INTRODUCEERT DE VOORDELIGSTE MANIER OMMERCEDES-BENZTE RIJDEN. BIJOU MERCEDES-BENZ 190 DIESEL De Provinciale Zeeuwse uw krant, de naam zegt 't al éatfataeH BIJOU HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR: «VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSE scherpe prijzen. 24.90 «VELOURS POLYETHER PLATEN KARPETTEN DEKBEDDEN "GORDIJN VELOURS! GEMEENTE ARNEMUIDEN AUTOMOBIELBEDRIJF V. OEVEREN B.V. GOES AUTOMOBIELBEDRIJF MEDAMO-JOOSSE VLISSINGEN van f. 1.000- tot 5.500- adria: AUTOBEDRIJF MEDAMO-JOQSSE 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 JANUARI Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen bij PZEM-centrale achter MTS Vrijdagavond koopavond Geopend van maandag t/m zaterdag van 9-12 en 2-5 uur DEKBEDDEN in vele kwaliteiten tegen GORDIJN VELOURS POLYETHER PLATEN 2, 4, 6, 8 en 10 cm 120/200 v^ook op maat gesneden. POLYETHER met 20% tot 30% voordeel SG30 SG35 SG40 80x190 116,- 125,- 160,- 90x190 129,- 145,- 180,- 90x200 139,- 155,- 195,- 120x190 179,- 198,- 245,- 130x190 195,- 215,- 265,- 140x190 210,- 230,- 290,- 140x200 219,- 245,- 305,- 160x200 365,- .180x200 415,-. TAPIJTEN 400 br. reeds vanaf VINYL 200 br. 20.— 400 br. 49.— KARPETTEN tegen voordeel pryzen 29.80 32.50 34.90 69.— 79.— reeds vanaf159. VOORDEURMATTEN op maat gesneden HINDERWET Burgemeester en wethouders van Arnemu» maken ter voldoening aan artikel 12 van de algemene bepalingen milieuhygiëne bekend op 6 december 1983 bij hen een aanvrai ingekomen van de heer P. J. van Beek, Westc straat 45-47 te Arnemuiden voor een vergui® ingevolge de hinderwet voor het uitbreiden- zijn inrichting gelegen Westdijkstraat 47 te k. muiden. ten behoeve van de opslag en vei van vuurwerk. De aanvraag en andere ter zake zijnde stu liggen met ingang van 16 januari 1984 tu- februari 1984 op de gemeentesekretarie, afdé algemene zaken, ter inzage en wel elke wertó van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur: 16.00 uur, alsmede elke dinsdag van 17.00 uur: 20.00 uur. Vanaf 16 februari 1984 tot het einde var termijn, waarbinnen beroep kan worden steld tegen de beschikking op de aam-ra liggen de stukken elke werkdag van C" 12.00 uur ter inzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting! de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen gedurendei re periode van 16 januari 1984 tot 16 februari IJ schriftelijk bij ons college worden ingedle ei- Degene die een bezwaarschrift indient, kan n s zoeken zijn persoonlijke gegevens niet beken: maken, Indien daarom wordt verzocht (tel. 01182-12 toestel 22) kunnen tot 9 februari 1984 monde! bezwaren worden ingebracht, waarbij dan ten gelegenheid zal worden gegeven tot een gedi: 'n tenwisseling over de aanvraag. Zij vestigen er tenslotte de aandacht c, degenen die bezwaren hebben ingebracht op i - wijze als boven is omschreven en een ieder i aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs me: staat is geweest, in de gelegenheid zullen w gesteld bezwaren in te dienen tegen de ontws beschikking. Voor het inzien van de stukken op dinsdagava dient men zich te wenden tot de gemeenteboi Langstraat 43 te Arnemuiden. Arnemuiden, 13 januari 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, M. M, Markusse, de sekretaris, J., Kroon, RN VERTROUWDE NAAM VANAF NU BIJ ONS TE ZIEN OP DE SHOW Donderdag 12-1 van 14.00-18.00 uur Vrijdag 13-1 van 10.00-18.00 uur Zaterdag 14-1 van 10.00-16.00 uur Mu h®*-n WMtt doe* cata«« let wel dit is 'n éénmalig aanbod en is> slaan door een bescheiden overproduce Du wie wil proliteren. moet echt haast maken Ma dèn bent u ook de trotse bezitter van «r fabrieksnieuwe komplete Adria caravan. Nu kopen is puur geld verdienen Weet u een beter begin van 19847 305 SL VAN SddWrT- VOOR 4.9K 380 QSL VAN UÏWn- VOOR 5.99: 330 SLB VAN 10*4007- VOOR 7.995 465 ADL VAN 13r80O7r VOOR 9.000 530 ADL VAN 14r0Otl7 VOOR 9.8M 530 AGDL VAN 15^00^ VOOR 10.9M 700 AGDL VAN 2Q*800T VOOR 15.5K 390 T VAN li200^ VOOR 8, 450 O VAN 122MF- VOOR 8. 500 E VAN 03*400^ VOOR 9.4K 400 MISTRAL VAN _lzM0tT VOOR 430 MISTRAL VAN VOOR 12. 470 MISTRAL VAN 1&€00^ VOOR 12. 530 MISTRAL VAN 1i«0tT- VOOR 13. Alle modellen ioci BTW /iiy. •Alle Adria caravans zijn voorzien van het registratie bewijs. De betere caravan voormindergeU Centrale verkoop bij Adria in Kesteren, Spoorstr. 2 en van een groot aantal modeller ook bij onderstaande dealer. Ubent van harte welkom! Car. Centr. de Smokkelhoek Rijksweg32 4421 JJ KAPELLE-BIEZELiNGE Tel 01102-1623 RADIKALE OPRUIMING 200 lederen handtassen voor fan tastische prijzen vanaf 39," 49," 59,- enz. I Synthetische hand- en schoudertas- I sen. Leuke modellen, leuke kleuren, I leuke prijzen vanaf 9," 15," 20," enz. I I Synth, boodschappentassen, lichtge- 1 wicht,' in vele kleuren 15," 19," 24," enz 1 Leuke schouderparaplu, lak. 4 kleuren, I voor de ongelooflijke prijs van 5,- I Split lederen schooltas, 5 vakken, nu en ca I Rundlederen schooltas, vijf vakken, lederen tussenschotten Kleur, blank tuigleer Nu AQ I van ƒ79,- voor "«m" Sport- en weekendtassen in nylon, 1 kanvas en skai voor superlage prijzen 10," 15,' 20,- enz Lederen douanekoffertjes 20 korting I OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 10% KORTING Middelburg Lange Delft 44/Segeersstraat 4a, Mercuriusweg 25, Vlissingen Tel. 01184-18351 Na 18.00 uur 01182-1318 Officiële vertegenwoordiging van Mercedes-Benz- personen- en bedrijfswagens Dc nieuwe lyoD IS de meest kostcnvncndc- lijkc auto die Mercedes-Benz ooit heeft ontwikkeld. Dat komt in eerste instantie door liet verbazing wekkend lage brandstofverbruik. Bij 'X) km per uur 51/100 km (vijfluik). Bij I2()kmpcruur6,6l/l(X)km. F.n in de stad niet meer dan 7.5 l/ioo km. lien testteam van ANWB. KNAC. en VVAA verbeterde deze cijfers zelfs nog Met één tank van >7 liter werd bi) een gemiddelde snelheid van maar liefst 88 k m/u de afstand l "i recht - Can nes gehaald. Ofwel I op 25 en een aetieradius van 1380 km. Aan onderhoud vr.iagt de- ïyoD het minimale Slechts eens 111 de- 20.IXX) km is een grote beurt nodig, en nieuwe- olie- hoeft pas om de-10.000 km De le vensduur van meer dan 300.000 zorge loze- kilometers, die (x>k voor eleze nieuwe diesel- generatie te verwachten is, maakt de jaarlijkse afschrijving bijzonder laag. I litmondend in een zeer plezierige e xploitatie l .n vergelijkbaar (soms zelfs gunstige-r) nu-t ele ree-Je kosten van aanzienlijk lager geprijsde auto's. Zowel diesel als benzine. Hét zg 'tuil o|x-rational leuse-tanef' is dan ook alleszins Isesc heiden. f'W5,- per maand (exel. BTW en brandstof) fjij 2().(XX) km per jaar. Zelfs bij een kilometrage van 50.(XX) |>er jaar bedraagt het lease- tarief slechts f I 204,- per maand of 28,9 cent per km. Illllllllllflllllllllilllllllllllllllllllllllli Opruiming Alleen 's middags Weg. sluiting, 3 d. lang v.a. 50 korting rokken, jurken, blouses, div. cadeau-art. Boutique Namaste Markt 43c, Middelburg Tel. 34879

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 10