>uitser Schulz wil motel in 61uis op 14 januari openen Schierbeek en Beranova in Terneuzen Wind speelde scheepvaart parten Team 'Op de Hoogte wint korfbaltoernooi TRENZLANDMOTEL GEEN HERSENSCHIM... Westerhuis Rijkspolitie in Axel dringt aan op betere beveiliging woningen OENSDAG 4 JANUARI 1984 13 NGEN - Het stormachtige er van de afgelopen dagen heeft in iland overigens te land en te water ar weinig overlast veroorzaakt, speelde de harde wind - die in de cht van maandag op dinsdag met schieters tot 10 Baufort een hoog- iunt bereikte - hier en daar de ïeepvaart parten. el ingrijpen van de sleepboten 'Co- M' van Willem Muller Nederland en iphyrus', die in charter vaart voor Muller, voorkwam maandagavond dat de Franse duwboot 'Addetoeuf, die met acht kleine duwboten op weg was van Rotterdam naar Antwerpen, bij Tholen in grote moeilijkheden kwam. De duwboot raakte ter hoogte van de steiger, speciaal bestemd voor schepen met gevaarlijke stoffen, in moeilijkheden. De combinatie dreef met grote snelheid op de afmeerplaats al'. De 'Coby M' bracht snel een tros over, waarna de 'Zephyrus' de combi natie weer op het rechte pad trok. Dinsdagmiddag liep de 'Gaoigela den met 860 ton lichte stookolieop weg naar Rotterdam, aan de grond in het Tholensche Gat. Bij hevige wind kreeg de schipper te kampen met machineschade. De 'Zephyrus' kreeg bij de berging assistentie van de 'Breezand' van Van den Akker uit Vlissingen, maar beide slepers zagen in de avonduren geen kans het schip vlot te trekken, Afgelopen nacht, om streeks drie uur. zou opnieuw een poging worden gewaagd Op de Westerschelde raakten in de nacht van maandag op dinsdag vier schepen op drift, die echter zonder hulp van sleepboten weer ten anker konden komen. Het waterschap Walcheren heeft dins dag lichte schade aan de dijkgloonng nabij Ritthem geconstateerd. Naar schatting werd ongeveer tien vierkan te meter van een lichte steensoort losgeslagen. Van dit dijkgedeelte is bekend dat het in een slechte staat verkeert. LUIS - Volgende week zaterdag, 14 januari, wordt het 'Grenzlandmotel', gevestigd in het bormalige semenarie aan de Sint Annastraat in Sluis, officieel geopend. Dat deelde de jgenaar, G. Schulz dinsdag mee, nadat hij met vertegenwoordigers van de gemeente overleg ad gevoerd over de noodzakelijke brandpreventie. Als de planning van de uit Düsseldorf momstige gepensioneerde bouwingenieur inderdaad klopt, dan is daarmee een eind Èkomen aan weken vol geruchten en twijfel over de haalbaarheid van het ambitieuze foject. chuin tegenover het Grenzlandmo- d wil Schulz nog dit jaar een tweede otel doen verrijzen op het bedrijfs- rrein van een failliete firma. In to- al gaat het om een investering van jim 6 miljoen gulden. De opknap- urt van het Grenzlandmotel is vrij- helemaal klaar. Binnen anderhal ve maand is het sterk verwaanuosae oud-semenane van een nieuw inte rieur voorzien. De aanleg van nieuwe electriciteitsleidingen en een verwar ming namen de meeste tijd in beslag. Het motel telt 32 kamers, die voorzien OES Prins van Oranje, 20 uur: chijn bedriegt', komedie met o.a. euni Touw en Hugo Metsers. ULST Den Dullaert, 14 uur: Kin- rprogramma 'Een clowntje in het ikenhuis' door Theater Dodd. jISSINGEN Flying Dutchman, uur: Optreden C-Side Evergreens. LMVOORSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Roxy I. 14, .45 en 21.15 uur: Never say never iragain, 12 jr. oxy II, 14 uur: Superman III, a.l.; .30 uur: Blazing saddles, a.l. Actueel 1,14 uur; Kuifje en het laienmeer, a.l.; 19 en 21.30 uur: Cali- ila II, 18 jr. iinem'Actueel II, 14, 19 en 21.30 uur: vier vuisten slaan op hol, a.l. inem'Actueel III, 14 uur: Nena, de m, 12 jr.; 20 uur: Sophie's choice, 16 iOES Grand, 14 uur: 101 dalma- iërs, a.l.; 19 en 21.30 uur: Never say fever again, a.l. jULST De Koning van Engeland, |0 uur: Never say never again, a.l. fERNEUZEN Luxor, 20 uur: Never jay never again, a.l.; 20 uur: The leaning of life, a.l. LISSINGEN Alhambra I, 14, 19 en .30 uur: Never say never again, a.l lhambra II, 14 uur: Superman III, 1„ 20 uur: La Passante du sans-souci iVU-film). ENTOONSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Markiezenhof, [-17 uur: werken van David Kleijne 1m 8/1). tichting Etcetera, 13.30-17 uur: :ulptures van Gloria Pecego en Cla- v. d. Water (tm 15/1). RESKENS V.m. Wit-Gelekruisge- ouw, 14-17 uur: fossielen, mineralen n curiosa-collectie van Jan Goethals. ialerle 'Raiffeisen', 14-17 uur: Kerst alon (t/m 15/1). URGH-HAAMSTEDE De Be- aerschole, 14-17 uur; 'Kijken naar mdschap' (t/m 7/1). OMBURG Biologisch Museum. 0-17 uur: 'De natuur in Zeeland', lloemdijken in Zeeland' en 'Dieren de natuur'. jOES Museum, 10-17 uur: werken- an George Hadeier (t/m 15/1) runchcafé, 9-18 uur: werken Matthy lurre (beeldhouwwerken en pastels). 1EILLE Landbouwmuseum, 10-12 n 13-17 uur: oude landbouwwerktui- en. IEINKENSZAND De Stenge, 9-12 n 13-17 uur: werken van Hanneke Ires (t/m 14/1). 1ULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 4-18 uur: 'Feest der kleine for- naatjes' (frm 15/1). MIDDELBURG Zeeuws Museum, 0-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke- inger.' (t/m 7'D. ^eeuws Kunstenaars Centrum, 13.30- 7.30 en 19-21 uur: werken van Henny schrijver (t/m 11/1). lemerary, 9-17 uur: diverse ambach- en en exposities. )0STBURG Atelier Oudestad 66, 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. >AS VAN GENT Bibliotheek, 13.30- uur: werken van Ferdinand ilock. 1ERNEUZENTer Schorre, werken 'an leerlingen Zeldenrustcollege (t'm II). /LISSINGEN Galerie 'De vrije leeringh', 13,30-17.30 uur: Oude kaar- in Zeeland (t/m 14/1). teptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: wpositle levende reptielen, amfibieën in insekten. alerie Marquis, 13.30-17.30 uur: verken Nicolaas Dings. /E-RSEKE Atelier Dam Twee, 10- 18 uur: expositie van schaal- en schelpdieren en werken div. kunste naars. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 1100-14444 look voor milieuklachten) sch-Vlaanderen Alarmnummer 1150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 180-15551, dag en nacht bereikbaar thr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10,00-24.00 uur- fveekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel, 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. kunnen worden van telefoon en televi sie. Verder is er in het gebouw een 'weinstube', een restaurant, een bier kelder en een biljartzaal ingericht. Binnenkort wordt ook de danszaal met een authentieke Duits eikenhou ten bar in gebruik genomen. Tot nu toe is er met de hele inrichting een bedrag van ongeveer 300.000 gulden gemoeid. Schulz wekte in Sluis nogal wat opzien door zijn zeer doortasten de aanpak. Zo zorgde bijvoorbeeld het feit, dat het gebouw officieel nog niet eens zijn eigendom is, in gemeentelijke kringen voor veel verbazing. De verkoopacte wordt pas 16 januari gepasseerd. Ge opperde bezwaren in die richting wuift de Duitse moteleigenaar catego risch weg. „Dat is geen enkel pro bleem. Er zijn voldoende afspraken gemaakt", zegt Schulz. De huidige eigenaar van het pand woont momen teel in Curacao De laatste weken zorgde de Westduitser regelmatig voor opschudding op het Sluisse ge meentehuis door zijn pogingen de ambtelijke molen sneller te laten draaien Afgelopen maandag leek zijn voortvarendheid enigszins stuk gelo: pen te zijn op de gemeentelijke voor schriften. Tijdens een gesprek in zijn pas aangekochte bungalow aan de Sint Annastraat gaf hij te kennen dat hij van plan was de inboedel van het Grenzlandmotel naar België te ver huizen, als het gemeentebestuur hem nog langer trachtte te remmen. de minder goede ervaringen doelde Asselbergs op verschillende afspra ken, die door Schulz niet werden nagekomen. Volgens de burgemees ter ging hij op diverse uitnodigingen simpelweg niet in. Tevens stoorde Asselbergs zich aan de manier waar op hij twee weken geleden geacht werd het cafégedeelte van het motel officieel te openen. Zonder voorover leg was er een uitnodiging verspreid waarop hij als ingebruikstèller werd opgevoerd. Schulz wijt de misgelopen afspraken aan ongelukkige misverstanden. Hij zegt in alle opzichten een goede ver standhouding met het gemeentebe stuur na te streven. De brandpreven tie verwacht hij binnen een week rond te hebben. Het gaat. zo zegt hij, om details, zoals een brandtrap aan de achterzijde van het gebouw, noodver lichting en een in meerdere talen gestelde tekst, die de kortste vlucht weg wijst in geval van brand. Schulz zal het motel voorlopig samen met zijn vrouw beheren. Uitdrukkelijk stelt hij dat het niet om een hersenschim van 6 miljoen gulden gaat. „Ik heb de voorgaande 4,5 jaar diepgaand onderzoek verricht. Vanuit mijn vorige woonplaats in het Belgi sche Westkapelle heb ik alle '21 cam pings in West-Zeeuwsch-Vlaanderen bezocht. Sluis ligt uitermate gunstig tussen Cadzand en Knokke. De mees te toeristen, die Sluis bezoeken, over nachten daar. Mijn motel voorziet in een duidelijke behoefte". Duitser Van 7 januari tot en met 28 januari exposeert de Amsterdamse architect en beeldend kunstenaar Batavus Westerhuis zijn lino's in galerie Bellamy 19 te Vlissingen. Geboren in 1915 te Arnhem volgde hij een opleiding voor architect. Naast deze werkzaamheden begon hij te experimenteren met aquarellen, gouaches en acryl-schilderijen. Via verschillende technieken (on der meer fotocollages en gekleurd Japans papier) komt hij tot een gevarieerde lino-druktechniek. Batavus: „momenteel vind ik mijn beste uitdrukkingsvorm in deze techniek, waarin door het herhalen en het over elkaar heen drukken van sjablonen en door variaties en kleur en composities, allerlei ex pressies kunnen worden verkre gen". De onderwerpen die hem voor het merendeel inspireren tot het ma ken van de geëxposeerde lino's zijn geboorte, moeder en kind en alles wat het leven bedteigt. Batavus: „daarom ben ik de laatste tijd in mijn werk bezig met datgene wat op sociaal en politiek gebied om mij heen gebeurt, waarbij mijn bijbelse achtergrond een rol speelt". Regelmatig komen mensen het ate lier opzoeken om vanuit de foto boeken een keuze te maken voor een werk, dat zij willen lenen. Zo heeft Batavus zijn eigen kunstuit leen opgezet en bij biedt daarmee de mogelijkheid om van zijn atelier meer te maken dan-een pnvé-op- slag van eigen werk. Op deze wijze bengt hij mensen direct in contact met de werkplaats van de beelden de kunst en vooral met het resul taat van zijn arbeid. Opening, zaterdag 15 00 uur, museum Bellamypark, Vlissingen. marktberichten v Laconiek G. Schulz geen hersenschini.. Burgemeester J. J. P. M. Asselbergs jT reageerde laconiek op de uitlatingen van Schulz. „Ik heb geen al te plezie rige ervaringen met hem. Zijn motel moet aan zeer redelijke normen vol- doen, zeker wat de brandpreventie betreft", aldus de burgemeester. Met GROTE REEKS INBRAKEN AXEL De rijkspolitie in Axel vindt dat inwo ners van die gemeente hun huizen beter moe ten beschermen tegen inbraak. „Veel mensen voelen zich veilig ach ter hun slot van de deur, maar zij vergeten dat de achterdeur zo open is", aldus een woordvoer der. Hij wijst in dat kader op enkele tientallen inbra ken de afgelopen maand in Terneuzen, Oostburg en Sas van Gent en laat stelijk opk in Axel. De politie vermoedt dat die inbraken gezien de iden tieke werkwijze worden gepleegd ciuui dezelfde daders, De woordvoer der. „De diefstallen wor den steeds in dezelfde soort woningen - gewone rijtjeshuizen gepleegd, waarbij via de achter deur wordt binnengeko men met een valse sleu tel. Uit de aangiften is bovendien gebleken dat de inbraken steeds weer op hetzelfde tijdstip ge beuren: tussen half vijf 's middags en acht uur 's avonds". Bij de inbraken in de afgelopen maand werd onder meer gestolen ge luidsapparatuur, geld en sieraden. Nog dins dagmorgen constateer de de Axelse rijkspolitie een inbraak in een wo ning in de Julianastraat. waar een televisie en een stereoinstallatie was ontvreemd. De - politie vermoedt dat het om twee a drie daders gaat. De rijkspolitie verwacht in de komende tijd nog meer inbraken. Vandaar ook dat bij de inwoners wordt aangedrongen op betere bescherming van hun woningen. De woordvoerder: „Een eenvoudige oplossing is al een extra knip op de deur. Nog beter zijn die venklauwen en een cilin- derslot". Grootse plannen om met gevarieerde evenementen bezoekers te trekken staan al op stapel. Via het inzetten van een eigen hoteltaxi hoopt de eigenaar zijn klandizie te vergroten. Hoewel Schulz zegt zich ook op Belgi sche en Franse vakantiegangers te richten, lijkt hij zich toch overwegend op de Duitse toerist toe te leggen. Met een Duitse keuken (erwten- en bonen soep met worst), een 'weinstube' en een 'bierklause' richt hij zich vooral op landgenoten. Volgens hem maken zij ruim tweederde deel uit van het aantal toeristen dat in West- Zeeuwsch-Vlaanderen verblijft. Spe cialiteit van het huis is het beroemde Beck's en Krombacher bier, dat yan het vat wordt getapt. „Dat vindt je hier nergens", meent Schulz. Ervann- TERNEUZEN Hei team van de wedstrijden van twee keer 7,5 minuut gen in de horecasector heeft hij even- lagere school Op de Hoogte is dins- tegen elkaar uit. Daarbij werd een als zijn vrouw in Knokke opgedaan, dag in Terneuzen winnaar geworden eerste schifting in de poules gemaakt, De bouw van het tweede motel zal nog van het schoolkorfballoernooi, dat waarvan de nummers een en twee enige tijd op zich laten wachten. De door de schoolsportcommissie werd overgingen naai' de winnaarsronden verandering van een bestemmings- gehouden. In een zeer spannende fi- In poule A legde het tweede team van plan - het aangekochte terrein heeft nalepoule verzamelde Op de Hoogte de Meerpaal beslag op de eerste nu nog een industriële bestemming - vijf wedstrijdpunten, en dat bleek plaats, door overwinningen op de zal de nodige maanden vergen. Mocht voldoende voor de toernooiwinst. Terp (2-1) en de Geule (5-1 en een l-l dat te veel tijd in beslag nemen, dan Zeventien korfbalteams in de leef- gelijkspel tegen Oude Vaart, De Stelle wijkt hij met het tweede motel alsnog tijdsgroep van 10 tot en met 12 jaar 1 plaatste zich in poule B voor de uit naar België. De Duitse horeca- kwamen in sporthal 't. Zwaantje in finalepoule, door drie keer te winnen. exploitant is niet van plan zich door Slachtoffers waren de Zuidlandschool Nederlandse ambtelijke molens van Kü3rtill^Cn (3-2), de Zonneschool (3-1) en de Schel- VOOR SCHOLEN TERNEUZEN de wijs te laten brengen. „Eind 1984 wil ik van start gaa het over de grens' deerd. Showavond 'Kloortje' in Kloosterzande uc vviio tc laven U1C11RC1.. „muu deschool (7-0). In poule C kwam Op de wil ik van start gaan. Anders zoek ik KLOOSTERZANDE/LAMSW AARDE Hoogte 1 wat moeizaam uit de start- het over de grens", zegt hij gedeci- Inzaal De Reizende Man mKloos- blokken, maar na de 0-0 tegen de terzande werd een kaarting gcliou- stelle 2 en de nipte 1-0 overwinning op den waaraan 30 personen deelnamen. de wiekslag leverde de ruime 7-0 De uitslag: F. Mortier, 2 R. Kint. 3 E wlI16l tegen de st Willibrordschool Sorber. 4 P. Hiel. 5 J. Sorber. In zaal een finaleplaats op. Tenslotte kwam 'De Kastanje' in Kloosterzande werd ,n poule D de Wegwijzer het best voor een kaarting gehouden waaraan door de dag overtuigend werden de St. KLOOSTERZANDE Als afsluiting 46 personen deelnamen. De uitslag: 1 AntoniUs (4-0), de Oude Vaart 2 (8-0). van de viering van het tienjarig H. de Rijt. 2 K van Kerckhoven. de Meerpaal 1 (3-0) en Op de Hoogte 2 bestaan houdt showband 'Kloortje' In zaal de'Reizende Man'in Klooster- ,3-0) verslagen uit Kloosterzande vrijdag 6 januari zande werd een kaarting gehouden jn de finalepoule liep de Wegwijzer een grote show- en revue-avond in de waaraan 56 personen werd deelname, echter tegen een onverwacht ruime grote zaal van hotel Van Leuven in De uitslag: 1 mevrouw Van Kruyssen nederlaag aan De latere kampioen kloosterzande. uit Kloosterzande. 2 F. Maas uit Op de Hoogte legde ietwat geflatteerd Behalve show en dans staat op het Kloosterzande, 3 mevrouw Hiel uit met 4.g de eerste zege in de finalepou- programma ook cabaret, voordracht, Kloosterzande, 4 R, van Kruyssen uit le vast Daarna moest Op de Hoogte Beursber. markt Goe* 3-I-'84 Alle prijzen excl. btw Aardapp. per kilo bintje vcldgewdir levering op auto 40-46 cent, bintje 0 mm opw. binnenl kwal eisen 45-49 cent; voeraardapp. 11-12 cent; not, R.'damse beurs d d 2 jan 1984: per 100 kg bintje 35-50 mm 43-45 gulden, bintje 50 mm opw. 60-63 gulden; uien per kg: dir levering op auto 42 49 cent, vlas per kg: ongerepeld op auto gel 50-?8 cent; granen, zaden en peulvruchten per 100 kg: tarwe basis 16 52.75-53,25: tarwe basis 16 uit eigen op slag 54.25, brouwgerst basis 16 7c 62.00- 63.00; voergerst basis 16 48.00-49,50, ha ver 52.00-57 00. erwten, kleine groene 78.00- 84 00; capucijners 103.50-115,50, schokkers 94.00-99.00; bruine bonen, vrij van grond en halve bonen 170.00-175.00. blauwmaan- zaad. geschoond en droog 360.00-405.00, karwij, boerenschoon 235.00-310.00; karwij, prima doorsneekwal. 325.00: hooi en stro per 1000 kg: weidehooi le snede 335.00- 365.00, weidehooi, 2e snede 275.00-325.00. dijkhooi 250.00-300.00: lucernehooi 350.00- 400.00; veldbeemd 250.00-270.00; roodzwenk 175.00-195.00; rietzwenk 200.00-225.00; En gels raalgras 200.00-225.00. tarwestro 82.50- 87.50; gerstestro 140.00-165.00. erwtenstro 175.00-220 00. schokkersstro 150 00-175.00; bruine bonenstro 160.00-195.00; Italiaans raalgras 175.00-200.00 Coöperatieve tuinbouwveiling 'Walche ren' B.A. te Middelburg, Marktbericht van dinsdag 3 januari 1984. Aardappelen: Koopmans Blauwe gr. 84-86, dr 22-66, Bintjes bo. 52-66. gr. 32-45, dr 12-16, kr. 63. Appelen: Rode Boskoop 70/80 150. 80 '90 140. 90 100 131; Golden Delicious 65/70 81-82. 70/80 103-110; Zoete Armgard 55/60 50. 60/65 71, 60/70 117. Peren: Doyenne du Cornice 50'60 39. 60 70 101, 70'80 131-138. Groenten: savooie kool 30-45. rode kool A 54-70. B 56-59; witte kool 54-61, boerekool 85-96. bloemkool 8 64-138. 10 38-92, 12 38; spruitkool All 80-100. Bil 58-78, DII 89-156; prei 50-68; winterpeen C 55-56. D 48-55, B 24-26; uien bo. 75, gr. 47-63; selderij 212-222; knolselderij 58-79. sla 16 17 38-40, 18(20 40. 21/22 46-51, veldsla 232-251, kroten 20-58; broccoli 262-269. witlof All 128-194; Bil 130-154, BUI 109-125. Fruitveiling Barendrecht, 3 januari 1984 Fabrieksfruit appelen 49,60 per 100 kilo. peren 15.00 per 100 kilo Donderdag 5 januari om half een voorverkoop Conferen ce klasse II 65/75 7 ton, 55/65 32 ton, 45/55 13 ton. Cox's Orange Pippin vanaf 80 op 1.47-1,96, 1,66-2,19, 1,62-2,15, 1,36-1,90, 60/65 1,04-1,56, aanvoer 35 ton. Elstar vanaf 75/80 2,45-2,52. 2,30, 65/70 1,65, aanvoer 2 ton. Golden Delicious vanaf 80/90 98-1,28, 96-1,25, 60/70 75-89, aanvoer 17 ton, Goudreinetten vanaf 90 op 1.01-1.22. 1,21-1,50, 70'80 1,26-1.38, aanvoer 11 ton. Rode Goudreinetten vanaf 100 op 1,07-1.10. 1,13-1,30. 1.18-1,48, 1.26- 1,52. 60/70 1,12-1,23, aanvoer 25 ton. Jona gold vanaf 90 op 99-1,06, 1.43-1.64, 1,40-1,65. 60/70 1,10-1,18, aanvoer 13 ton. Karmijn de Sonnaville vanaf 85/95 1,23, 1,31, 65/75 94^ 1,01, aanvoer 5 ton. Peren Conference vanaf 65/75 1,06-1.57, 99-1,36, 45/55 58-74. aanvoer 13 ton. Doyenne du Cornice vanaf 80/90 1,12-1.23. 1.23-1,52, 60/70 1.00-1.35. aanvoer 16 ton Gieser Wildeman 60 70 1,80-1,97. 50'60 1,46. aanvoer 1 ton. Verbeterde Gieser Wildeman vanaf 80/90 1,04. 1,24-1.25, 1,28, 50/60 96-99. aanvoer 2ton. Saint Remy vanaf 70/80 96-1,06, 98-1,02, 50/60 71-78, aanvoer 6 ton. Totaal aanvoer appelen 113 ton. totaal aanvoer peren 39 ton. Groenteveiling Barendrecht, 3 januari 1984 Aardappelen bintje bonken 57-86, groot 37-58, eigenheimer 90-94, Irene 57-84. andij vie A 1,97-2,78, B 1,33-2,10, bieslook 1,07- 1.08. bladsla 1.44-1,56. boerenkool 79-1,25, bruine bonen 1,60-1,90, Chinese kool 36-1,10, knolselderij vanaf 10 stuks per bak 85-1.18, 78-1,03. 64-89. 10-48, 25 4-15. knolselderij zonder lof 51-61. koolrapen 51, groene kool 45-85. witte kool 67-87. rode kool 55-85, gele kool 51-88. kroten 17-55, peterseLie 47-1,07, prei 78-1.13, rabarber 3,10-4,40, selderij 38- 1.01, spinazie 3,10-3.80, spitskool 1,19-1,46, uien bonken 90-1,02. grof 56-91, middel 50-78, drieling 25-31. geschoond 99-1.12, winterpeen grof 46-63. middel 36-57. fijn 20-51, witlof "kort super 2,40-2,70. kort. LA 1.70-2.40. kort IB 1,60-2.00, lang IB 1.70-1.90, kort II 90-2,00, lang II 50-1.50, klasse III 40-1.30. Sint-Annaland, 3 januari Uien maat 40 opwaarts klasse 2 NL; 56.70- 5G.90: drielingen maat 35-40 opwaarts klas se 2 NL 39.20-40,50. (Uienpiijs per 100 kg): aanvoer 125 ton. Aardappellermijnmarkt Rotterdam april: laten 48.50: bieden 47.00, slot 33-50 mm opw 47.50, mei. 52.00. bieden 49.00, slot 51 00. Stemming april: prijshoudend, mei: kalm. Openstaande pos. april -2 wordt 546; mei: 15 Omzet april 2x48.00: 5x47.50. Dag: april: 7. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam april: laten 78.70: bieden 78.50; slot 50 mm opw. 78 50; mei: 81.00; bieden 80.00. slot 80.00, Stemming april, prijshoudend, mei- prijshoudend. Openstaande pos april. -21 wordt 4733. mei: 206. Omzet april hoogste prijs: 79 00. laagste prijs 78.30. laatste za ken: 5 x 78.50: mei 10 x 80.00; dag: april: 120, mei: 10. COOP. VELUWSE EIERVEILING Barneveld - Aanvoer 3.072.600 stuks, stem ming rustig. Prijzen (in gulden per 100 stuks), eieren van 51-52 gram 15.55. van 55-56 gram 16,45-16,80, van 60-61 gram 16,70-17,15 en van 65-66 gram 16,60-17.80. zang en muziek. Het gehele program- Kloosterzande, 5 E. van Stevendaal ma wordt door de leden van'Kloortje' uit Kloosterzande. De kaarting was verzorgd. De showavond begint om op touw gezet door de kaartclub 'De 19 30 uur. Stoere Spelers' uit Kloosterzande. POEZIE-A VOND IN PORG Y TERNEUZEN De werkgroep poë zie in Terneuzen houdt morgen (donderdag) een poëzie-avoiul in Porgy and Bess mét de dichters Jans Jana Beranova en Bert Schier beek. Beranovè, Tsjechische van geboor te, leeft - noodgedwongen ver van haar vaderland. Ze richtte de Stich ting Cultura Slavica op, die in ons land bekendheid probeert te geven aan hedendaagse Tsjechische au teurs. Ook vertaalde ze dichters als Seifert en Kundera en publiceerde Bert Schierbeek dj.. van haar meest bekende slogans: Als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden, Bert Schierbeek was een vooraan staand lid van 'de vijftigers', jongere auteurs die een nieuwe benadering van de literatuur nastreefden Be kende dichtbundels van zijn hand zijn 'De gestalte der stem' en 'Ezel mijn bewoner'. De poëzie-avond. waarop Beranova en Schierbeek voorlezen uit eigen werk, begint om 20.30 uur. tegen de Meerpaal 2 de punten delen (2-2), maar in de allesbeslissende laat ste wedstrijd kwam men na een 1-0 achterstand sterk terug tegen De Stelle, dat uiteindelijk na een span nend verlopen duel met veel scorings kansen toch met 2-1 verloor. De Weg wijzer legde beslag op de tweede plaats. De belangrijkste uitslagen: om de eerste tot en met vierde plaats. Meerpaal 2-de Stelle 1-3; Op de Hoogte-Wegwijzer 4-0: Meerpaal 2-Op de Hoogte 1 2-2; de Stelle-Wegwijzer 1-3; Meerpaal 2-Wegwijzer 0-4; de Stelle-Op de Hoogte 1-2 Om de vijfde tot en met de achtste plaats: Oude Vaarl-Zuidlandschool 7-0. de Stelle 2-Op de Hoogte 2 0-1: Oude Vaart-de Stelle 2 2-1Zuidlandschool-Op de Hoogte 2 4-0; Oude VaartOp de Hoogte 2 3-0; Zuidland- school-de Stelle 2 0-0. De klassering van de eerste acht teams 1 Op de Hoogte; 2 Wegwijzer; 3 de Stelle, 4 Meerpaal 2; 5 Oude Vaart; 6 Zuidland school: 7 Op de Hoogte 2: 8 de Stelle 2 Nieuwjaarsreceptie SLUIS Dinsdagavond hield het gemeentebestuur van Sluis dc ge bruikelijke nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om bur gemeester J.J. P. M. Asselbergs, de twee wethouders en de raadsleden, de hand te drukken. De Sluisse muziekvereniging 'Apollo' zette het geheel muzikale luister bij In tegenstelling tot Oostburg heeft Sluis de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners gehandhaafd. Gezien de ve le belangstellenden voorziet de recep tie daar duidelijker in een behoefte dan in Oostburg. Stille Kring in Middelburg MIDDELBURG - Zaterdag 7 januari wordt weer een stille kring gevormd op de hoek Koorkerkstraat/Lange Delft in Middelburg. De kring is een vorm van stil protest tegen de toene mende kernbewapening. De kring staat er tussen half twaalf en twaalf uur Iedereen is welkom aan de kring deel te nemen. Zware schade bij botsing Sas van Gent SAS VAN GENT - Bij een botsing in de Bcneluxstraat in Sas van Gent raakten maandagavond omstreeks 22.00 uur twee personenauto's zwaar beschadigd. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. De botsing ontstond toen de bestuur der van een personenauto. C. Z. uï£ Zelzate, door het slechte weer de geparkeerde auto van M. S. uit Sas van Gent niet tijdig zag staan. Z. reed met forse snelheid tegen de achterzij de van de geparkeerde auto. Expositie werk amateurschilders in Middelburg MIDDELBURG - In het Middelburgse bejaardentehuis Jacob Roggeveen Buitenrust, aan de Bu'itenruststraat in de Middelburgse wijk Dauwendaele wordt vanaf zaterdag 7 januari een expositie gehouden van werken-van Walcherse amateurschilders. De ten toonstelling bevat olieverf- en acryl- schilderijen en aquarellen. De exposi tie die duurt tot 22 januari is dagelijks geopend van 10 tot 16 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23