Pleidooi voor apart tv-net met kunst mheE PZC/ radio-tv en kunst televisie DRIE A VONDEN PER WEEK PANDA EN DE MEESTER-MONSTERMAKER Toonder studio'; EXCELLENTIE WOENSDAG 4 JANUARI 1984 Ei NEDERLAND-1 NOS 09 30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden AVRO 15.30 Kinderbios. Kinderprogramma met o.a Bathasar, slimme Sjors, Guur Truus, Jut en Jul, Kwicky en Koala 16.30 Stuif es in. Rechtstreekse reportage vanuit het Ponypark Slagharen Presentatie' Ria Bremer IKON-KRO-RKK 18.55 Het Verhaal. Bi|belverielling voor de jeugd. Afl. De toren van Babel IKON 19.00 Jennifer als eiseres. Canadese film in twee delen Met Megan Follows, Michael Kirby en Diane Leblanc. Produktie en Regie: Glen Salzman en Rebecca Yates. Jen's ouders gaan scheiden. Zij wordt overvallen door de situatie IKON-KRO-RKK 19.26 Kenmerk. Actualiteitenrubriek NOS 20 00 Journaal SOCUTERA 20.28 Stichting Nederlandse Vrijwilligers. "Een druppel op de goeie plaats" VPRO 20.33 The Unknown Chaplin. Unieke verzameling van nooit publiekelijk vertoonde, nimmer gebruikte en ongemonteerde scenes en proefopnames van de grote komiek Chaplin De proefopnames in The Unknown Chaplin laten meer zien van de man achter de succes volle clown. 21.27 Tijdverschijnselen Aandacht voor gebeurtenis sen uit heden en verleden. Vanavond: Het Maar ten Altena Octet. Muziekprogramma met jazz- en geïmproviseerde muziek, pop- en serieuze muziek NOS 23.08 Journaal 23 13 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 19.00 Journaal PP 19.22 Van Gewest tot Gewest Regionaal magazine met onderwerpen uit o.a. Vaals en de toekomst van Bronbeek 20.10 Koos Postema in gesprek Ontmoetingen in het Soeterijn met Nederlanders die een belangrijke rol in de samenleving spelen 21.00 Een vrouw met karakter (A woman of good character). TV-film Lizzie (Sarah Peirse) gaat vol verwachting naar Nieuw-Zeeland, alles is anders dan zij had verwacht en teleurstellingen zijn haar deel. Regie David Blyth 22.15 'E'. Tekenfilm 22.30 Journaal 22.45 Studio Sport 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. 17.00 Grizzly Adams. Amerikaanse tv-serie met Dan Haggerty 17.50 Chapi, Chapo. Tekenfilm 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak. Tekenfilmserie voor de kleuters 18.05 Zeppelin. Aflevering van een informatief kinder programma 18.30 Xenon. Eerste aflevering men een nieuwe jeugd serie met o.a. Johan Van Assche, Euoene Ber- voets en Mirei Bonte. Regie: Jef cassiers 18.55 De jonge uitvinder. Poolse tekenfilm 19.05 Het ABC van de computer. Korte film 19.10 Tussen Kabary en Satelliet (Between Kabary and Satellite). Documenteire ven Willy Cindwer over communicatiemiddelen op Madagascar 19 40 Mededelingen. Met o.a paardenkoersen, en pro gamma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20 15 Mini Micro Macro. Spelprogramma volgens de Micro Macro-formule. Presentatie: Armand Pien 20.20 Juke Box Special 20.50 Het leven rondom ons De Overwinnaars, docu mentaire over insekten 21.15 Pluk de dag (One day at the time). Komische serie over de belevenissen van een alleenstaande vrouw met twee dochters. Afl, 3 Jaloezie 21.45 Uitzending door derden. Een programma van de Katholieke Televisie- en Radio Omroep 22.35 Nationale Loterij, uitslagen en paardekoersen. Journaal en Coda, Visioen, uit Voorbij den Spiegel van Willy Vaerewijck 18 50 Teletekst voor iedereen 19.00 Baas in eigen huis. Winter, vrijetijdsmagazine, gepresenteerd door Weiter de Meyers. Met o.a. Worstbroodjes maken, kreatief breien en Alles over de houtkachel 19 40 Mededelingen en Vanavond 19 45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Film voor alle tijden: Honger (Svalt). Deens- Zweedse speelfilm uit 1966 naar het werk van Knut Hamson. Met o.a, Gunnel Lindblom en Per Oscarrsen 22.05 1870-1910 De Keerzijde van Kopenhagen (Copen hagen 1870 - 1910). Documentaire over het leven in Denemarken in de periode 1870-1910 22.35 Sirene, tekenfilm van Raoul Servais 12.00 Teletekst, nationaal magazine 15.00 Ecran des vacances. (15.00 tekenfilm: Mademoi selle Rose et Charlemagne. 15.05 3,2,1 Contact: Clair-sombre. Afl 3 15.30 Legende Indienne: La boite magique. 15.55 Tekenfilm, Wally Gator, afl.. The Big Trip) 16.00 Graffiti. Gevarieerd jeugdprogramma met pop muziek en de serie Gatectica 17.30 Plein Jeu. Gevarieerd kinderprooramma met (17.30 Lollipop); 18.20 Fitness - Dance, 18.25 Actualiteiten, 18.30 nieuwsqverzicht. 18.32 Les invites d'Arlette Vincent. 18.40 Micro-Defi, spel programma. 18.55 Allo, Plein Jeu?, spelprogram ma) 19.05 Ne soir. regionaal magazine 19.30 Journaal 20.00 Risquons tout. Spelprogramma met vragen op het gebied van de moderne geschiedenis. Dit Seizoen: De periode 1957 tot 1958 21.05 Le Parrain.Tv-serie van Francis Ford Coppola. Afl. 1 Met' Marlon Brando, Robert de Niro, Al Pacino e.a. 22 00 Document Artistique. Leonor fini ou le theatre de l'ambigu 22 45 Journaal 23.00 Actualites iaiques 10.00 Heute 10 03 WISO 10 35 August der Starke 12.10 Monitor 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15 Videotext für alle. 15.40 Videotext für alle. 16.00 Tagesschau 16.10 Festival. 16.55 ...Um 100stel Sekunden (1). 17 50 Tagesschau 09.25-09 55 Sesamstrasse NDR 18.00 Programmaoverzicht. Aansl.: Hart aber Herzlich. Afl.: Jagd in Ketten (1). 18.35 Zandmannetje. 18.40 Hart aber herzlich. Afl.: Jagd in Ketten (2). 19.15 Berichte vom Tage. 19,25 Das Nordschau-magazin. 19.59 Programmaoverzicht. WDR 18.00 Hier un heute. 18.25 Der Androjaeger, tv-serie. Afl.. Kein Spion für Lady Bi. 19.00 Brackreport 20.00 Tagesschau 20.15 Endstation Maiibu. 21.45 Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00 Nick Lewis, Chief Inspector. 23.45 Tagesschau 10 00-13 15 Zie Duitsland 1 13.15 Videotext für alle. 13.30 Sport Aktuell. 15.35 Heute 15 40 Charlie Brown. 16.04 Rappelkiste. 16.35 Die Baeren sind los, 17 00 Heute. DEN HAAG (GPD) Er moe ten minimaal drie avondvul lende programma's per week over literatuur, muziek, thea ter, beeldende kunst, film en architectuur op de televisie komen. Deze programma's die moeten uitblinken in kwali teit, kwantiteit en continuï teit zouden verzorgd moeten worden via een apart derde cultureel tv-net. Als wordt uitgegaan van 15 uur zend tijd per week. zouden de kosten exclusief de benodigde faciliteiten van het NOS-apparaat ruim 32 miljoen gulden bedragen, die zouden kunnen worden gefinancierd uit de omroepmiddelen. Dit plan is dinsdag in Den Haag gelanceerd door de onafhankelijk en autonoom opererende Stichting ..Het Derde Net" In het bestuur hebben onder anderen de compomst Reinbert de Leeuw, de publicisten Hans Keiler en Jan Blokker en Holland Festival directeur Frans de Ruiter zitting. De bedoeling is dat de tien procent van de Nederlandse bevolking die volgens een Intomart-onderzoek op één of andere manier belangstelling voor kunst en cultuur heeft door dit initia tief wordt aangesproken en zijn adhe sie aan het plan betuigt. Vervolgens zal ..de politiek" ervan overtuigd moe ten worden dat deze minderheid even eens op de vaderlandse buis aan zijn trekken behoort te komen. Reinbert de Leeuw, die namens het bestuur het woord voerde, zei zijn Gratis museumbezoek - Het twee de-kamerlid Lankhorst <ppr> vindt dat minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cultuur moet overwegen om de rijksmusea meerde re keren per jaar voor het publiek gratis toegankelijk te maken Lank horst, die deze suggestie doet in schriftelijke vragen aan Brinkman, wijst in dat verband op de grote toeloop die drie musea, onder andere het Rijksmuseum in Amsterdam, tus sen kerst en nieuwjaar te verwerken kregen als gevolg van de gratis toe gankelijkheid. Paula Grogger overleden - De Oostenrijke schrijfster Paula Grog ger. die vooral bekend werd door haar veel vertaalde boek 'Das grimming- tor' uit 1926. is op 91-jangc leeftijd overleden 'Das grimnnngtor' speelt in de tijd van Napoleon en is een vermenging van familiekroniek en plaatselijke sagen. Paula Grogger had de Peter Roseg- ger-prijs, de Handel-Mazzetti-prijs, de erering van Stiermarken en de pen ning van de stad Wenen ontvangen Sinds 1966 mocht zij zich professor' noemen. Garantiestelling voor Europees programma vervalt DEN HAAG (GPDl Minister Brink man (WVC) heeft staatssecretaris Scherpenhuizen (verkeer en water staat) gevraagd de garantiestelling van 23 miljoen gulden voor de huur van het ECS-kanaal door de omroep voor een Europees tv-programma te laten vervallen. Brinkman wijst er in zijn brief aan de staatssecretaris echter tevens op dat dit programma met van de baan is. aangezien het Europese Ruimtebu reau (ESAi een kanaal van de in 1986 te lanceren Large-Satelite „Olympus aan de Europese Omroep Unie (EBU) heeft aangeboden voor een Europees programma. In de brief legt minister Brinkman nog eens uit dat de Nederlandse om roep thans geen gebruik zal maken van het aan Nederland toegewezen kanaal op de Europese Communicatie Satelliet. (ESC). hoop te hebben gevestigd op het eind januari te houden debat, over de afge lopen zomer verschenen Medianota van minister Brinkman (WVC). Hfj vindt dat de politici een grote verant woordelijkheid hebben voor het aan deel kunst en cultuur m een massa medium als de televisie Dat aandeel is sinds het bestaan van de tv veel te gering. En het ziet er naar uit dat door de opkomst van de nieuwe media de in principe in handen van de commercie gelegde exploitatie van abonnee-televisie het culturele aan bod nog kleiner zal worden, omdat de strijd om de kijkers door de toene mende concurrentie steeds groter zal worden en het peil van de program ma's daardoor voortdurend verder in de richting van nóg meer „krimi's, kwissen, kwakers en knoeiers" zal worden aangetast. Twintig procent Hoewel minister Brinkman in zijn nota aangeeft dat de zendgemachtig den tenminste twintig procent van hun programma's aan cultuur moe- V r- ten besteden, vraagt de stichting „Het Derde Net" zich af ol' dit wel realiseerbaar is en getuigt van werkelijkheidszin. Reinbert de Leeuw:„Gezien de prak tijk van de laatste jaren hebben wij er heel weinig vertrouwen in dat het beter zal gaan En bovendien: cultuur, hoe waardeert de omroep dit begrip? Behoren bijbel kwissen en Toppop daar ook toe? Hoe dan ook zal het aanbod versnipperd blijven. Daarom pleiten wij voor zo'n onafhankelijk net". De Leeuw wees er verder op dat de VPRO en (voor een deel) de NOS in het algemeen wel een redelijk cultuur aanbod leveren. Aan de andere kant zal de NOS. zo blijkt, de komende zomer door de programma's die aan de Olympische Spelen worden gewijd geen mmuut zendtijd kunnen beste den aan kunst (Holland Festival). Ad 's Gravesande wordt directeur Holland Festival HILVERSUM (ANP) VPRO-pro- grammamaker Ad 's Gravesande wordt in de loop van 1984 directeur van het Holland Festival. Samen met de huidige directeur Frans de Ruiter zal hij tot 1986 in deeltijd de scepter zwaaien over deze cultuurmanifesta- tie. De Ruiter zelf treedt over enige tijd als part-time directeur in dienst van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De 37-jarige 's Gravesande blijft de komende jaren in deeltijd voor de VPRO werken, aldus een woordvoerder van deze omroep. VANDAAG Kenmerk Ikon's actualiteitenrubriek merkbesteedt vanavond c aan de veroordeling vorige weekV de codecommissie van de genees delenindustrie van de geneestm lenfabrikant Organon wegens om vuldigheid bij de verkoop van cijnen in de Derde Wereld. Orgl was aangeklaagd door de Wer/cJ Medische O ntwikkeh ngssameiT king (WEMOS). die ontdekte dal ganon in onder meer Bangla fcj» mannelijke hormonen verkocht geneesmiddel Legen o.a. ondet 1 duig. Verder een reportage ooanc Basiskerk. het verzet en het col tussen kerk en staat in de Filippi Ned. I. 1925 uurfht Maarten Altenaf, De VPRO begint vanavond me uitzending van een serie conce waarin aandacht wordt besteed jazz-, geïmproviseerde-, pop- ei rieuze muziek. Het concert van avond werd op 8 december opjP* men in de Krakeling in Amsterdam® wordt gegeven door het Maarten na Octet. Het octet bestaal uit: IWf 6 ten Altena (bas), Ab Baars fsaF"1 Marc Chartg (trompet), Maartjê>°. Hoorn (viool). Guus Janssen (pit Maud Sauer (hobo's). Paul Tei1 tall sax) en Wolter Wierbos riroiP1 ii Reinbert de Leeuw trijfel Nico Scheepmaker Is met vakantie iVan onze rtv-redactie HILVERSUM Op zoek naar het geheim van de smid. Dat is de luchti ge draai die de Britse „film-archeolo gen" Kevin Brownlow en David Gill gaven aan hun trilogie rond zeer bijzondere filmopnamen van Charlie Chaplin. Het unieke materiaal, waarover zij met de toestemming van Chaplins weduwe konden beschikken bestond uit enkele jaren geleden ontdekte unieke opnamen die Chaplin bij de montage had afgekeurd maar vergat te vernietigen, maar ook onafgemaak te films, proefopnamen en scènes in huiselijke kring. Van de 90 km histori sche beeldjes op uiterst brandbaar materiaal maakten Brownlow en Gill drie tv-programma's van ruim 50 mi nuten waarvan het eerste deel van avond door de VPRO wordt uitgezon den. Het geheim van de grote komiek hebben ze er niet zomaar mee bloot kunnen liggen, de meesten werkten, zoals wel te verwachten was. met in de eerste plaats met trucs maar met talent Uit de nog nooit vertoonde beelden blijkt echter wel waaruit zijn gave voor een belangrijk deel be stond. De filmmaker Chaplin was niet alleen veelzijdig hij schreef, regi- seerde. acteerde en componeerde zelf de muziek erbij maar zijn films lijken vaak tot stand gekomen te zijn na langdurige improvisatie zonder draaiboek Tijdens de komende drie VPRO- avonden kan de Chaplin-liefhebber met eigen ogen zien hoe zijn idool in verschillende periodes uitging van zeer simpele scènes Zonder script improviseerde hij daarop en legde vele variaties op film vast. Geld speel de kennelijk een ondergeschikte rol. Improvisaties Het was geen uitzondering dat naar aanleiding van een geslaagde impro visatie karakters werden uitgewerkt, het hele verhaal werd herzien en onge schikte acteurs de laan uitvlogen. Zo kon uit een puur komische situatie soms zelfs een veel minder oppervlak kig draaiboek ontstaan. De titel „Onbekende Chaplin" wordt vooral waargemaakt met het handje vol beelden van Chaplin als regisseur alweer per ongeluk bewaard geble ven. In deze driedelige produktie van de Britse commerciële maatschappij Thames Television zien we achtereen volgens de penode bij Mutual Studio (1916 en 1917) in deel een en tussen 1918 en 1931 toen Chaplin zelfstandig werkte m deel twee. Het slot op woensdag 1 februari is een collage van de meest bijzondere vondsten uit de Zwitserse kluis van lady Chaplin. Het vertaalde commentaar wordt uitge sproken door Cherry Duyns. (Ned. 1, 20.33 uur) Altena's muzikale carrière bego de jaren zestig. Hij speelde contr e' in de eerste Instant Compesers s' en werkte daarna met een groot e tal improvisatie-musici uit binnei j® buitenland. Hij speelde bovendü orkest De Volharding en vertV composities van Terry Riley tol 1 deride Rzewski. Met Michel Wai 1 en Teo Joling ontwikkelde hijt>] speelse vorm van muziektheaterf1 de gevestigde muziekpraktijk bel lijk aanpakte. Sinds enige jaren e" wikkelt Altena een volstrekt klankidioom, dat wordt omgezi a composities voor zijn eigen kwart 1 in dit geval voor zijn octet. (Ne 22.22 uur). Gewest tot Gewe In het regionale nieuwsprogra^c „Van Gewest tot Gewest" wordt avond aandacht besteed aan hems jaardentehuis voor oud-KNIL-mii.. ren „Bronbeek"; aan mandenvlem. Tonny Raaymakers uit het BrabaU Beek en Donk, die vijf toerfcaS vertrouwd maakt met zijn ftandutfl aan het Tangermann-Nieuwsbuj een familiekrant die over de j.;';: wereld wordt verspreid en aart:'; 'zanger-pedagoog Leo KetelaarsM onlangs in zijn woonplaats Vaalsp zeventigste verjaardag vierde (AJ_ Ned. 2. 19.22 uur). Koos Postema In de rechtstreekse uitzending uai theatertje Soeterijn in Amsterét praat Koos Postema vanavond orjir andere met de Brabantse arts (|d< van Tiggelen, die het niet eens is F de gangbare mening over denier Hij is van mening dat demente bejM den met bepaalde medicijnen O best kunnen worden geholpen. 7nJ| land. waar 1.7 miljoen mensen oile zijn dan 65 jaar (en van wie zekf&e, procent dement zal worden i. onbelangrijk onderwerp (NOS, N o 20.10 uun e Koos Postema PUZZELEN HET té UITERST BEDENKE LUK CWT IN 0N3 LAND WAPENE. V*JORDÊN 6EA1AAKT tfOOf? DE EXPORT Door Carsten Graabak DE LEIDIN6 VAN DAT BEDRÜFAW6 WEL EEN HEEL GOElE EïWDEG BIJ DE HAND HEB BEN OM DIE AC TIVITEIT TE RECHT- VAARPI6EN Woensdag 12.03 Will wil wel 12.30 Veronica Nieuwsradio.! 14 03 De Jukebox 15 03 Nederland Muziekland. (16.30 Veroni ca Nws. radio) EO 17.02 EO-Onder- weg. 17.55 Meded. (NOS). EO: 18.06 Tijdsein. 18.30 Het Reisjournaal. 18 50 De Wolkenwagen. 19.02 Ronduit-Ra- diokrant. 19 20 Van U wil ik zingen. 19.40 De Bijbel Open NOS: 20.03 Langs de lijn. sport en muziek 23 02 Met het oog op morgen. NCRV 0 02 Volgspot. 102 Metropolis 2.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voorbijgaan 6.09 Vandaagdonderdag. MlNDl'.hU.Ali NOS: Ieder heel uur nieuws. NCRV 7.02 Vandaag... donderdag, vervolg. (7.02 Het levende Woord. 7 20 Weer man Hans de Jong 7 30 Actual.overz 7,45 Over kopen gesproken). 8.06 Hiel en Nu. (ca. 8.20 Weerman Hans de Jong, ca 830 Ochtendkranten) 8 54 Hebt U dat ook wel eens? 9 03 Wie weet waar Willem Wever woont7 10.03 Muziek bij de koffie 11.30 Twaalf uurtje menlevmg. NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw 12.30 Nws. VARA: 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nws 13 10 Leef tijd-genoeg. (13.30 Nws 14.00 De Schuurpapier vanuit Dier gaarde Blijdorp NOS-RVU: 14.33 't Gif en ik. NOS: 15.03 Zo kan het ook. 15.30 Nws. 15.32 NOS-Wereldwïjzer 16.00 Wat een taal. 16.30 Nws. NCRV: 16.32 Studio 55 17.30 Nws 17 36 Hier en Nu (18.00 Nws.) P.P.. 18.20 Uitz van de PPR HUM.VERB. 18.30 Het voordeel van de twijfel. NCRV: 19.00 Steen in de vijver. (19.00 NCRV-Leer- huis. 19.15 Liederen van het begin. 19 30 Rondom het. woord). 20 00 Nws. 20 03 Leger des Heilskwartier. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd. 21.25 Onder de kop NOS 21.40 Sombresa musical. RVU: 22.10 Co lours of English. NCRV 22.30 nws. 22.40 Nederland en z'n buren 23 00 Literama 23.20 Muz van eigen tijd 23 55 Nws DONDERDAG AVRO: 7 00 Nws 7.10 De AVRO-Klok in de morgen (7 30, 8.00 en 8.30 Nws.) NOS 9.05 NOS-Sportief 9 24 Water standen. 9.30 Nws. AVRO 9.33 De AVRO-Klok "Buiten" (10.04 AVRO's Radiojournaal. 10.30 Nws.) 11.00 AVRO's Radiojournaal 11 03 Duime- land 11 10 Stennes-extra 11 30 Nws. 11.33 Kijk op kunst. 18.04 De Avondspits. KRO: 19.02 Krachtvoer. 21,02 Demo. 22.02 Roek- tempel. DONDERDAG NOS: Ieder heel uur nws. TROS 7.02 De Havermoutshow. 9.03 De Hugo van Gelderen Show 11.03 Hilversum III - Programma. HILVERSUM-4 Woensdag 12.00 De symfonieën v. Mozart (34). 12.20 Promenade Orkest speelt klass. muz 13.00 Nws. 13.05 Internationaal Orgelfestival Haarlem 1983 AVRO 13.30 Philadelphia Symfonie Orkest speelt klass. muz. 14.35 pianorecital door Jeffrey Swann. 16.00 Nederland se Kamermuziekdag. AVRO 20.00 Concertgebouw Orkest: Klass muz. 21.45 Vocale werken van Brahms DONDERDAG VARA 7.00 Nws. 7.02 Morgenrood. (8.00 Nws 9.00 Theo Bruins speelt, pianovariaties van Beethoven (5) 9 35 Orkestmuz. van Schubert 10.10 Vene- tie. 10.55 Het Amsterdams pianotrio speelt kamermuz van Engelse com ponisten. Horizontaal: 1 bloem; 5 EuropeaaL deel v.e. schip. 12 maanstand: 14 al drommel. 15 tegenover; 16 nauwf zoutloos; 19 omroepvereniging; 20| velprodukt; 22 werktuig. 23 pier) bijb. figuur, 25 verlichtingsmiddejo belemmering: 28 plaaggeest; 30 ÜP kaart: 31 reeds; 32 pak rammel!*1 noot; 35 hemelvuur: 37 venster,, meertje. P Verticaal: 2 in orde: 3 eveneens; 4»r, breed; 5 vogel: 6 vordering; 7 booifn roofdier; 10 snoever: 11 zanggroepjoi knoest in hout; 15 blikken dooslk joods sagefiguur, 19 Moh. boek>( dwaas. 22 rond voorwerp. 24 rf- drank; 26 voornemen. 28 leep;r keukengerei; 32 groente; 33 ingewr v. haring; 35 uitroep; 36 moeder, j,' HILVERSUM-3 HILVERSUM-5 HILVERSUM-2 Woensdag OVERH VOORL.: 12 16 Mens en sa- Woensdag 12.04 Vraag en antwoord 13.04 See- burg en Wuerlitzer 14.04 Don't stop the music. 15 04 Komt er nog wat van? 17.04 Weeshuis van de hits. NOS 1007 KHz NOS 19.02 Nieuws voor buitenlan ders 19.02 Bulletin in het Marok kaans-Arabisch. 19.10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks. 19.30 Bulletin in liet Spaans.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2