joedhart: voor sneldammen chamelijke conditie nodig Terneuzen gooit hoge ogen voor de Zeeuwse schaaktitel Barbara du Fossé startte Zeeuws kampioenschap goed NOC houdt vast aan selectie-afspraken PZC/ sport IET IS NIET GOED VOOR JE GEZONDHEID Columbianen beheersen Costa Rica Lerby moet onder het mes S hDle SS3Ï KL GROEN BIJ FA VORIETEN WK SCHA A TSEN JEUGD Juventus wil Maradona Parijs-Dakar: De Rooy nog zonder strafpunten SOUBURG OP WEG NAAR DE HOOFDKLAS ENSDAG 4 JANUARI 1984 15 SSINGEN „Na een half uurtje spelen is het alsof je uit een sauna stapt", vertelt de stand in de voorronde, want hij is jarige Vlissinger Bram Goedhart, die een van de sterkste dammers van Zeeland is en die inëedeeld met Wiskerke 'die overi- i i x-i. o. -, gens weer voor Middelburg gaat spe- i ook behoort tot de belangrijkste favorieten voor de provinciale sneldamtitel, zaterdag ieni. Anton Baaijens (door Goedhart istaande in het gemeenschapscentrum De Meulvliet in Tholen. Zo heet als in een sauna zelf als een van de favorieten ge- jgt Goedhart het gewoonlijk binnen een half uurtje niet achter het dambord. Hij heeft het look nadrukkelijk over een andere tak van sport: squash. In de Vlissingse Jarinohal staat edhart soms wel twee of drie maal per week keihard tegen het squash-balletje te meppen: ik kan wel een aardig partijtje meeslaan", zegt hij er zelf van. noemd), Noordijk. Huijgens, Droog- ers, Blaas en Van de Beek. Voor dit kampioenschap in Tholen is er een recordaantal deelnemers: in middels zijn er al 153 inschrijvingen (organisator J.A. van Akkeren: „Er SAN JOSE (ANP) De Columbiaan Antonio Agudelo heeft de ronde van Costa Rica voor wielcramateurs ge wonnen. In het klassement wordt Agudelo onmiddellijk gevolgd door vijf landgenoten. Martin Schalkers eindigde op 54-minuten en 27 secon den als twintigste. Wim Jennen klas seerde zich op 2.08.24 als 39«. In de elfde en laatste rit. ruim hon derd kilometer in de omgeving van San Jose, finishte Schalkers op twee minuten van winnaar Hector Perez uit Mexico als vijfde. De voorlaatste etappe leverde een zege op ,voor de Costaricaan Carlos Palacios. De ach terstand van Schalkers en Jennen na dit bergtraject (122.5 km) bedroeg ruim een half uur. ash en dammen. Ogenschijnlijk tweede achter Arie Kammeraat). ben die twee takken van sport Maar bij het sneldammen is hij in s met elkaar te maken. Maar voor Zeeland soms een klasse apart. De jezel Bram Goedhart wis en Zeeuwse sneldamtitel behaalde hij al rachtig wel: ..Concentratie achter vier maal: 1975, 1977, 1978 en 1980. dambord heeft niet alleen te ma- Het bewijst dat hij ook in hoge met geestelijke kracht. In zo'n tijdnood bliksemsnel bepaalde stel- damtoernooi om de Zeeuwse titel lingen kan overzien en doorgronden, t je zo'n achttien partijen spelen Goedhart: „Bij zo'n sneldampartij je dan van de eerste tot de heeft iedereen tien minuten bedenk- ste zet geconcentreerd wilt spe- tijd. In de eerste vijf minuten ben je moetje ook een goede lichamelij- alleen maar bezig om een goede stel- clubwedstrijd van Middelburg tegen ziin er "u tae "ooit mf.r dan,}46 Barbara du Fossè bofltirijgftfmoet jelang^aan naden- er worden gespeeld en vrijwel alle- TENNISSTRIJD IN HOEK EN GOES ken. Want ik speel het dan voor het eerst in de praktijk, terwijl die tegen- er worden gespeeld en vrijwel alle maal onder zenuwslopende span ning. „Inderdaad", zegt Bram Goed- speel wel altijd om te winnen, n toch vooral om de schoonheid het spel") bekent dan ook: „Als ik in Rus won jeugdtitel mijn kamertje partijen van topdam- GRONINGEN (ANPi De negentien- mers naspeel en napluis, geniet ik jarige Valeri Salov uit de Sovjet- ondltie hebben. En Uit ervaring ling op te bouwen. In de laatste drie ot vaak meer dan tijdens een eigen Unl| is dlnsda(, ln Groni„ge„ Euro- HOEK.GOES-Barbara du Fossé uit burg de leiding In de poule Hl] won met 16 iaar was er een verrassing me. ,k nu wel. dat scuash uitstekend vier minuten kan ,k dan soms fouten wedstrijd in Zeeland". p,es juniorenkampioen schaken ge- Sluis is de eerste ronde van hei eerste eerste van Sobta Verdff(6-2 O-oTeS de ultschak^ihg v™ de 5 Sè Zeeuwse indoortenniskampioen- versloeg vervolgens Goesenaar Ard geplaatste Ronald Keur tegen Arjen Maar nnk de overiee concurrentie m—ncvcm u.i n.tu marune mjsien net moeilijker aan mngsparti], evenals de als derde ge- mag er Min want II van de 12 rmalis- De N?°.r Slmen, Agdestem die State* in de meisjesgroep tot en met was venvacht tegen Sandra Frusch plaatste Mareel van Sabben uit Mid- mag CI Z1JI1, wam. IJ van ue la iniaua pveneenc frit linnet l-iiram tunriiirAp 19 hop mol tmnomtiti (ï.t HippKii il 8 fi i Cl, K;; .1.1, jaar met tweemaal 6-5. Hierbij (3-6 6-1 6-1) en bij de jongens tot en deiburg. dient aangetekend te worden, dat de oor die lichamelijke conditie. Op bij mijn tegenstander afdwingen. Arie wuiucu squash-baan ben je een half uur Kammeraat, die toch al vijf keer De pas 18-jarige Johnny de Leeuw uit ia n,.„, - T - S-rtmju, zeer intensief bezig en ie hebt na gewoon kamnioen van Zeeland is ee- Goes en ziin Middelburgse clubge- In dé dertiende en laatste ronde zege schap oor de jeugd tot en met18 jaar Breure met 6-2 6-4. In de meisjesgroep Elderson (6-5 4-6 6-2). Eerste geplaat- jpteoms ech^ het gevoel dat je uit Lest. ?oot Peter Schuuselaar volgeus tïï£ Srlmtte'Kaïn' "MT "W'm "fTZ 6te Peter Heine Schoolkate u,t Oost- sauna stapt" damkampioen worden, wam hij heeft Bram Goedhart aijn sterkste rivalen kapeUe won «™»W< kennelijk niet de concentratie om HI II n 111 (f g°ed te blijven spelen in alle partijen. o Het zou kunnen gebeuren, dat hij in wel eens een tijd geweest, dat zo'n sneldamtoernooi van mij wint, ïmen en schaken in de hoek zaten maar tegen zwakkere tegenstanders de ongezonde takken van sport: gaat hij dan plotseling onderuit. Dat ilang op een stoel zitten, siga- wijst op gebrek aan concentratie", es en een drankje bij de hand om panning van de partij te smoren. W/7/m77« t1jQ onpfl l-roker Bram Goedhart past be- UUtlZlIinig gUCU t niet in dat beeld: „Ik werk als Aan een goede theoretische kennis rator bij M T Chemicals en in ontbreekt het Bram Goedhart ook iomer ga ik meestal op de fiets. niet. Maar dammen in Zeeland is 5 vier of vijf keer in de week voor topspelcrs toch een handicap: emaal 25 kilometer per dag". „Vooral de publicaties van Ton Sij- dhart weet uit ervaring dat brands die schrijft waanzinnig ds meer dammers (en schakers) goedover openingstheorie volg ik i naar een goede lichamelijke zo nauwkeurig mogelijk. Maar in litie achter het bord: „Kees de Zeeland kun je die theorie bijna niet f bijvoorbeeld, die zowel schaakt toepassen. En dat betekent een han- damt, houdt zijn conditie op peil dicap. Als je dan zo'n stelling in een atletiek. Ik ben er van overtuigd, een schaker als Michael Wise ter het bord nog meer zou berei- als hij wat meer aan zijn conditie meent Bram Goedhart, die enkele weken zich ook in een tersportvakantie stort. gri [jld: akende vorm angs nog bewees Goedhart zijn n door sneldamkampioen van de [vereniging Middelburg te wor- Peter Schunselaar,' die in dit k bezette clubkampioenschap sde werd, aarzelt dan ook niet om Goedhart te bombarderen tot :ote favoriet voor de Zeeuwse idamtitel: „Hij is momenteel weer ien blakende vorm", zei Schunse- zaterdag jongsleden tijdens het iej aars toernooi in Kwadendam- Maar een goede lichamelijke con- natuurlijk niet de enige voor- rde om op de honderd velden van dambord succes te hebben. Dam- :nt staat nog altijd voorop, arover beschikt Goedhart ongc- jfeld ook. Weliswaar veroverde nog nooit de (gewone) Zeeuwse ititel (wel werd hij enkele malen zijn, want n van ue iz unaus- eveneens tot winst kwa eindigde ten van vorig jaar doen weer mee. lweede mefc een half punt ach£er. SchuL sta"d °p Sato- De Engelsman James Ue Rijk. verdoolaege, Rasse, bcnun Howell bezette de derde piaats De selaar De Leeuw. Kammeraat en Sa- Nederlander Peelen ls vlj(dP ma„ biJ mam En ook deelnemers ate Veer- h afgebroken partij, hoek. Van Rijswijk, Van de Beek en 6 Blaas zijn niet kansloos. EMM te sterk de vaak meer dan de finale, want als je in die voorronde ook maar één partij VLISSINGEN De koploper in de verliest, heb je kans niet bij de eerste tweede divisie C van het landelijke twee en dus niet in de finale te zaalhandbal, EMM, heeft gisteravond komen". Er zijn voor de hoogste klas in een oefenwedstrijd tegen het he- zes groepen van acht man. De eerste renteam van Walcheren (derde divi- twee van iedere groep gaan over naar sie) met 24-9 gewonnen. Ruststand de fmalegroep. die dus tenslotte uit Van het handbalduel in Vlissingen twaalf man zal bestaan. Bram Goed- was 9.6 voor de Middelburgers, hart heeft inderdaad sterke tegen- in de eerste helft werd Walcheren zeker niet afgeschoten door EMM. Na de rust kwam Walcheren er niet meer aan te pas, en liepen de Middelbur gers ver uit. Keeper Jos Aartsen had nog wat extra's in petto. Hij scoorde uit een break-out voor EMM. Het tweede team van de heren van EMM won gisteravond eveneens. In een oefenduel in de Middelburgse sporthal werd de Vlissingse afdelings- ploeg Marathon met 27-22 verslagen. De overwinning voor EMM was vooral aan een sterke tweede helft te danken. tie-breaker niet zoals normaal bij 6-6 genint tijdens dit kampioenschap, dat in Hoek en Goes wordt gespeeld, maar bij 5 Karin van Maarleveld, die vorige week tijdens het toernooi van TSI uitstekend voor de dag kwam. is met de nederlaag tegen Barbara du Fossé overigens nog niet uitgeschakeld v de finales, die zaterdag in Goes wor den afgewerkt. De oudste meisjes en aan de selectieafspraken, die in sep- ben", meende Kloosterboer in Den j'" .TS'jjjj tember 1983 met de Koninklijke Ne- Haag. derlandse Schaats Bond (KNSB) zijn Daarmee gaat de beleidsgroep trai- DEN HAAG (ANP) - Het Nederlands ting betekenen voor de allrounders- Olympisch Comité (NOC) houdt vast ,die al een zwaar programma heb- pioenstoemooi volgens een poulesys teem. Bij de jongens tot en met 18 jaar nam gemaakt. Bram Leeuwenhoek, die ning lijnrecht in tegen het advies van Peter Willemse van MLTC Middel- namens het NOC deelnam aan het waarnemend voorzitter Jan Klok. ijnen wint met risten in Keulen ULEN (DPA) René Pijnen heeft tzijn Westduitse koppelgenoot Jo- Kristen de zesdaagse van Keulen Bram Goedhart: z/c speel om te winnen, maar vooral om de schoonheid van het De organisatie hoopt op een toeschouwersaantal van 4000. hetgeen nodig is gesprek met waarnemend KNSB- Deze verklaarde onlangs dat Hop- voorzitter Jan Klok en damescoach man ruimte moet worden geboden Tjaart Kloosterboer, verklaarde zich te kwalificeren voor de 10.000 dinsdag in Den haag, dat in de selee- meter in Serajevo. Kloosterboer: tieprocedui voor de olympische „Klok is momenteel voorzitter van MÜNCHEN (AFP/SID)Sóren Lerby moet binnenkort een liesoperatie on dergaan. Dat maakte de clubarts van krii„pn Bayern Munchen, Hans-Wilhelm c" Müller-Wohlfahrt. dinsdag bekend. interspelen ook het weekeinde van de KNSB en dan moet hij boven de 21 en 22 januari in Davos worden rest staan. Een voorzitter dient zich meegenomen. Geen van de kandida- niet met het technische beleid te ten zal eerder dan 22 januari uitsluit- bemoeien. Daar zijn anderen voort durend mee bezig. Ik heb de indruk, dat af en toe de emoties de overhand er zijn of haar deelne ming in Serajevo. Een rusttherapie van 'dnêLëkên"had I a'K-Nnn.lyfK MMf.,- K'sosterto.,.-. krijgen over hel geeond verstand". Voor de rust bleef het erg gemotiveer- vorige seizoen van Ajax overging naar Ria Visser. Kloosterboer is van me- VUUI uc ius6 u1cci i1c1, uc bci11uuvcc1- vuillic öclzucfl v cll 1 nj ri a u v ui ging, 1 tacu 1 de Marathon name,ijk goed bij Rust- Ba,L„. zal zeker acht weken me. ÏK',°S stand was 14-14. kunnen spelen. zich niet hoeft te bewijzen tijdens het toernooi om het Europees kampioen schap in Alma Ata. De damescoach wil haar de vermoeiende reis naar het BUENOS AIRES (AFP) verre oord in de Sowjet-Unie bespa ren. Overigens liet Leeuwenhoek we- Volgens een Argentijns radiostation is de oetballer Diego Maradona in onder ten, dat voor 22 januari geen van de handeling met Juventus. Gianni Ag- kandidaten voor Serajevo zekerheid nelli de machtige man van Fiat en krijgt over deelneming. „Om het to- jUventus, zou dromen van een tan taalbeeld van het selectiebeleid te dem Maradona - Platini. ASSEN (ANP)- Aan het jeugdwereldkampioenschap schaatsen, dal vrijdag. Vergezeld van zijn manager Citers? zaterdag en zondag up de kunstijsbaan van Assen plaatsvindt, nemen 42 ffijoli Pyller heeft de Argentijnse voetbal jongens en 33 meisjes deel. Het is de (weede maal dat Assen dit kampioen schap in de leeftijdsgroep 16 t/m 18 jaar organiseert. De eerste maal was in 1980. Op gezag van de internationale sehaatsunie (ISU) is het programma uitgesmeerd over drie dagen. De meisjes beginnen vrijdag met de 500 en 1500 meter en rijden zaterdag de resterende afstanden: 1000 en 3000 meter. De jongens beginnen zaterdag met de 500 en 3000 meter en rijden zondag de 1500 en 5000 meter Jeugdtrainer Eddy Verheyen heeft naast Henri Kraayenbos twee noordelijke rijders geselecteerd: Henk Groen en Frans Kuypers. van wie eerstgenoemde tot de favorieten behoort. Igor Malkov, de achttienjarige Sowjet-schaatser die onlangs op de Medeobaan de tien kilometer reed binnen de veertien minuten, is in Assen niet van de partij. en 22 Januari m Davos deel uitmaken oni.1Id,s bercek ze- »an het selectieprogramma Degenen br;ich. aan TdrI,„. op weg van Bue- met de beste conduitestaat komen uit nos Alres naar SpaBje uulde Marado- op de Olympische winterspelen. Voor he[ berichl van radioverslaggever 22 januari wordt echter niemand defl- Roberto Ayaja bevestigen noch ont- nitief aangewezen'', jerduidelijkte de kennen Maradona vloog naar Spanje om de training bij zijn werkgever FC Barcelona te hervatten. keuzeheer van het NOC. In maart finale schaakkandidaten eonnen. Het zegevierende duo d de belangrijkste tegenstanders ens de slotavond voor driedui- d toeschouwers op een ronde. Pij en de uit Keulen afkomstige sten 'forceerden' de beslissing in laatste kwartier. Kristen boekte eerste triomf, Pijnen kreeg voor Gle keer de bloemen. iitslag: 1 Pijnen/Kristen (Ned /WD1 491 ten, 2 Schutz'Dill - Bundi (WDl.'Zwi.), !én ronde 611,3 Thurau/Fritz (WD1 374, aun/Frank (WDl./Den), op zeven ronden 5 PetzWiggings (WD1 Aus op vijftien len 263, 7 VaartervWijnands (Bel 'Ned.i, zeventien ronden 302, 10 Venlx/Bolten /WD1.) 272. dn Ummels is in de amateur-zes- igse van Keulen als tweede geëin- d Ummels vormde een koppel met Belg Daniel De Bie. Het duo had t punten achterstand op de win- irs, de gebroeders Donike uit Dü- eindstand van de amateur-zesdaagse is (anfred en Alexander Donike (WDI.) 60 (ten, 2 De Bie (Bel.l/Ummels (Ned.) 52 ten, 3 SchwaigardfBeger (WDI.) 40, 4 leneers'Godefroot (Ned.) 35, 5 Deceu- ik/De Bude (Bel.) 32. om de organisatiekosten te dekken. ALGIERS Het aan Parijs-Dakar deelnemende Nederlands rallyteam Jan de Rooy dat als eerste in de Franse havenstad Sete aankwam, is ook de overtocht naar Algiers zonder kleerscheuren doorgekomen. Van de negentien deelnemers in de zwaarste klasse, de trucks boven de tien ton, is de equipe Gagnebien wegens het missen van controleposten in de etappe Parijs - Sete gediskwalificeerd. Tien ploegen hebben reeds tijdstraffen opgelopen, waaronder twee van De Kooys rivalen van vorig jaar, de Fransman Avoyne die tien strafminuten kreeg en zijn landgenoot Martinez, die 41 minuten te laat in de Zuidfranse havenstad arriveerde. De verscheping van Sete naar Algiers liep overigens wegens een bommel ding drie uur vertraging op. Ijlings ontboden duikers vonden onder de vrachtschepen niets. Maandagmiddag laat vertrok de rallykaravaan voor het echte gebeuren in Parijs - Dakar. Van Algiers naar El Golea, een afstand van 800 kilometer, deels door de bergen, deels door de woestijn Hopman De kansen op een Olympisch avon tuur van marathonrijder Emiel Hop man, die tijdens de nationale titel strijd in Groningen buiten mededin ging op de tien kilometer tot de MOSKOU (AFP) De finale van het uitstekende tijd van 15.16,33 kwam. kandidalenschaaktoernooi tussen zijn met bijster groot. Leeuwenhoek Gari Kasparov en Wassili Smislov verklaarde het een zaak van de KNSB begint op 9 maart a.s. in Vilnius, de te vinden of Hopman nog mogelijkhe- hoofdstad van de Sovjetrussische den krijgt voor een olympische plaats, deelstaat Litouwen. Kloosterboer zei namens de beleids- Dit is dinsdag in Moskou bekendge- groep training dat er voor Hopman maakt. De 20-jarige Kasparov ver- nauwelijke kansen zijn zich onder sloeg tijdens de halve finales in Lon- dezelfde omstandigheden in het over- den ex-uitdager Kortsjnoi en de 62- vo'lle programma te meten met de jarige Smislov won daar van Zoltan allrounders. „Het is een prima schaat- Ribli. De winnaar van de match in ser. Het programma zit echter boorde- Vilnius heeft het recht wereldkam- vol. Ik zie nauwelijks mogelijkheden pioen Anatoli Karpov uit te dagen, om tot een reèle vergelijking te komen tussen Hopman en de allroundploeg. Bovendien zou dat een extra belas- VLISSINGEN - Na de vierde ronde in de Zeeuwse hoofdklas voor schaak teams is het duidelijk dat Terneuzen hoge ogen gaat gooien voor de titel. In de promotieklas lijkt Souburg niet te stuiten en het is goed denkbaar dat volgend seizoen deze ploeg in de hoofdklas uitkomt. In de eerste klas Noord gaat Goes II aan de leiding en Hulst neemt in de eerste klas Zuid de koppositie is. In de tweede klas Noord tenslotte blijft Scheldescha- ker uit Wemeldinge aan de leiding ondanks een nederlaag tegen Koude- kerke III. Uitslagen en standen: Hoofdklas: Middelburg II - Landau 5,5-4,5, Zierikzee - HWPII1 5-4,5 waarschijnlijk 3-7. Goes - Vlissingen 3,5-6,5, Terneuzen -HWP III 9,5-0,5. Uit, de tweede ronde de uitgestel de wedstrijd Zierikzee - HWP III 4-6 Mid delburg II - Landau 5,5-4,5:1 W. van Wijnen - A, de Fejjter remise, 2 H. W. van Klaveren - E. Bolieman 1-0, 3 W,Verdonk - A Arendse remise; 4 W. Obbink - R. de Hulster remise, 5 J. Maljaars - J. Destombes 0-16 J. Schellens - A Kok 1-0, 7 R. Lauer - T. de Putter 0-1; 8 A. Jonkheer-H Lankreijer 1-0; 9 M. van Eekhoul - A van Kesteren 0-1; 10 J. Pleterse - A de Ruiter 1-0. Zierikzee - HWP II 1,5-4,5 voorlopig: 1 J van den Ende - R. van Waterschoot remise, 2 R van de Veken - N. Dubbeldam 0-1, 3 A. Scheele - M. de Waal afg 4 H. Jukkenekke - C Provoost 1-0; 5 P. Wiebols - M Cardon afg 6 B. Spiegels - M. Andriessen 0-1, 7 A van de Westen - N Marquinie afg,; 8 J Krijger - H. Kleiweg 0-1: 9 J Verkerk - M van Kampen afg,; 10 J. Hoogstrate - M Velleman 0-1, Goes - Vlissingen 3,5-6,6: 1 E. Facec, Schaeffer - M Wise remise: 2 M. Verburg - H Massink 0-1, 3 J. de Lange - R de Smit 1-0; 4 K Beeke - P van Rooijen 1-0, 5 P Duvekot - M de Smit 0-1: 6 A Verwijs - R. Oorschot 0-1; 7 J Thielen - F. Dieperink 1-0; 8 B Burgkunk - A Bil 0-1; 9 L. Verkerk - H Memderts 0-1; 10 B. de Jong - J. de Rijcke 0-1 Zierikzee - HWP Hl 3-7: T Donker - A. Galle remise; 2 H. Uil - M. de Waal 0-1: 3 R. van de Veken C. Provoost 0-1, 4 H. Jukkenekke - N. Marquinie 0-1, 5 R. Moer man - M. Andriesse remise; 6 M Krijger - M. Cardon remise. 7 A. Scheele - A van Kampen remise; 8 A van de Westen - H Oosterhout rémise; 9 A Riemens - H. Kleiweg remise; 10 J. Verkerk - I Luteijn 0-1 Stand: 1 Terneuzen 8-31,5; 2 Vlissingen 6-24; 3 HWP II 6-22,5; 4 HWP III 4-15.5. 5 Middelburg II 4-14.5; 6 Goes 2-19,5,7 Zierik zee 0-12. 8 Landau 0-11,5. Promolieklas: Terneuzen II - DZD 1-7. Oostburg - Vlissingen II 2,5-4,5 waarschijn lijk 3-5; Koudekerke - Landau II 4-4; Sou burg - TOG 6,5-1 5; Oostburg - Vlissingen II 2,5-4,5 voorlopig: 1 J Macs - P. van Rooijen afg,, 2 J. Louws - M Snoek remise: 3 J Jansen - R Burgerhoff 0-14 M, de Bokx - V Droogers 1-0; 5 G de Winter - P de Poorte remise; 6 M Marteijn - G. de Pree 0-1; 7 J Worst - R van Dijke remise: 8 A. Rijnberg H. Meinderts 0-1, Koudekerke - Landau II 4-4: 1 P. van der Velden - O. Oegerrïa 1-0; 2 M, de Bock - J Arendse 0-1; 3 J de Witte-R Janssens remise, 4 N van Gorselen - N Bolieman remise; 5 J, Baart - C. Sterk remise; 6 D Blom - 1 Sanders 0-1; 7 P Kodde - A de Ridder remise. 8 A van der Heijden - M. Meuleman 1-0. Souburg-TOG 6,5-1.5: 1 L van Kooten-M Houkamp remise: 2 R. Steijn-J de Jonge remise. 3 F. Kayser-J, de Korte 1-0:4 H. van de Graal-A. van Klinken 1-0; b C. Zeegers- R. Bal 1-0; 6 P. Noorlander-M van Driel 1-0, 7 T. van Gemert-K. van de Bos 1-0, 8 R. Vermeulen-J. van de Bos remise. Stand: 1 Souburg 8-23; 2 Vlissingen II 5-17,5; 3 Koudekerke 5-17. 4 DZD 4-18: 5 Oostburg 3-15. 6 TOG 3-12. 7 Terneuzen II 2-12; 8 Landau II 2-11,5 Eerste klas zuid: HWP IV-Oostburg II 6-2; Terneuzen III-Landau 111 6-2. Hulst-Sluis 5-3: 1 W. van Denderen-F. Temmerman 1-0. 2 P. D'hondt-A. de Waegenaere remise; 3 L. Liem-M. Pallada 1-0; 4 C van Gassen-J. Grahame remise. 5 E. Francken-A. van Oorschot 0-1. 6 W. Schillemans-F. van de Neste 0-1. 7 J. Bareman-F. Gijsen 1-0: 8 A van Opstal-F. van Damme 1-0. Stand: 1 Hulst 6-14. 2 HWP IV 5-19, 3 Terneuzen III 4-15. 4 Sluis 2-13; 5 Oostburg II 2-6,5, 6 Landau III 1-9,5. Eerste klas noord: Koudekerke II-Goes II 3.5-4,5; DZD II-Kamperland 6-2. Middel burg III-Vlissingen III 4.5-3.5; Oostkapelle- Goes III 4.5-3,5. DZD II-Kamperland 6-2: 1 W, van Stel-W. Burger remise, 2 W. Krljn- sen-P Heyboer remise. 3 J. Hasman-M. Fenning 1-0, 4 Y. Kulpers-N. van de Maas 1-0, 5 E. Dek-L Koole 1-0; 6 P. Meyaard-M. Burger 0-1. 7 B, Cok-Houterman 1-0; 8 L. Poley-NOG 1-0. Ooslkapclle-Goes III 4,5- 3.5: 1 J. Jobse-R, Bijvank remise; 2 E. Poort-NOG 1-0:3 P. Dekker-I Kooiman 0-1, 4, P Brand-J. Bakker 1-0: 5 C. Ysselsteyn-A. Bonder 1-0. 6 N. Goedhart-K. de Vncze 0-1; 7 E. Roodenburg-T. Zvlstra 0-1. 8 A. de Best-E. Verschuure I-ü- Stand: i Goes II 8-21,2 Goes III 6-18. 3 Middelburg III 5-15.5; 4 Koudekerke II 4-19,5: 5 Oostkapelle 3-15; 6 Vlissingen III 2-15,5; 7 DZD 2-13,5: 8 Kamperland 2-10. Tweede klas noord: Vlissingen I V-Souburg III 1.5-6,5. Koudekerke UI-Scheldesch3ker 5,5-2.5; Zierikzee II-Middelburg IV 7-1 Kou dekerke IH-Scheldeschakcr 5,5-2,5- I L. Boone-J. Koster van Groos 0-1; 2 A Verma zen-P. van Berkel 1-0; 3 C. Boogaard-E. Pallada 1-0, 4 S van Keulen-R. Schilders remise; 5 D Joziasse-P. Hoogesteger 0-1; 8 c. Boone-S. Hoogesteger 1-0, 7 C. de Kroo- R. Dagevos 1-0.8 W. Kesteloo-R. Gijssel 1-0. Stand: 1 Scheldeschaker 6-22.5; 2 Souburg II 6-16,5; 3 Zierikzee II 4-15,5: 4 Middelburg IV 4-12; 5 en 6 Koudekerke II en Souburg III 2-12; 7 Vlissingen IV 0-4,5. Hoofd prijswinnaar lotto int 5 ton DEN HAAG (ANP) Lotto 52 van het afgelopen weekeinde heeft één win naar van de eerste prijs opgeleverd. De gelukkige ontvangt een brutobc- drag van bijna vijf ton. Ook midlotto 51 a leverde één winnaar van eerste prijs op, die ruim 265.000 gulden ontvangt. De toto en lotto leverden de volgende prijswinnaars op: Midlotto 51a: Eerste pnjs: 1 winnaar, die bruto 265.927,40 ontvangt, twee de prijs; 2 winnaars, die bruto ƒ75.000,- ontvangen, derde prijs: 117 winnaars, die bruto 1.136,40 ontvan gen. vierde prijs: 5.072 winnaars, die 26.50 ontvangen, vijfde prijs: 70.171, die 5,00 ontvangen. Midlotto cijferspel 51 a; Eerste prijs; 1 winnaar, tweede prijs: 2 winnaars, derde prijs: 21 winnaars, vierde prijs: 187 winnaars, vijfde prijs: 2.039 win: naars. Lotto 52: eerste prijs: 1 winnaar, die bruto 470.547.70 ontvangt, tweede prijs: 8 winnaars, die bruto 18.750..- ontvangen, derde prijs: 107 winnaars, die bruto 1725.80 ontvangen, vierde prijs. 5.177 winnaars, die 35.60 ont vangen. vijfde prijs: 76.553 winnaars, die 5.- ontvangen. Cijferspel 52: eerste prijs: 2 winnaars, tweede prijs: geen winnaar, derde prijs: 10 winnaars, vierde prijs: 197 winnaars, vijfde prijs: 1839 winnaars. Toto 52: eerste prijs: 15 winnaars, die bruto 1.702,90 ontvangen, tweede prijs: 417 winnaars, die 40,80 ontvan gen, derde prijs: 3836 winnaars, die 11.- ontvangen. Toto gelijk 52: eerste prijs: geen win naar, tweede prijs: 2 winnaars, die ƒ746,90 ontvangen, derde prijs: 24 winnaars, die 148,60 ontvangen, vierde prijs: 659 winnaars, die 7,70 ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 17