pzcbokaal postzegels: dammen schaken: ijvü3 bridge J. J. van Peenen Zn (zondag) Marien van Belzen (zaterdag) mm A. v A WÊÊ fuiven. of O O O m O O' o m O Ijiil lll'l Lium A 111 1 A 11,11 1 I II 111 A I lil ill BI Illlllll A III ill HI iiifl 1 III! Illlllll A IB VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 IPZC/' Nadat vorig jaar bekend werd dat zaterdag en zondagvliegers niet meer gezamenlijk om de PZC-bokaal konden strijden, is besloten om voor iedere afdeling in Zeeland één beker beschikbaar te stellen. Bij de zondagvliegers ging bokaal naar de combinatie J. J. van Peenen en Zn. uit Vlissingen. Bij de zaterdagvliegers kwam de PZC-bokaal in handen van Marien van Belzen uit Kamperland. Bij de zondagvliegers kwamen bU de den. Met grote voorsprong le generaal duiven 6/8 St. Denis en zu wneans. oude duiven de vluchten Moulins en kampioen worden in je vereniging De Dat het een moeilijke opgave was Tours in aanmerking voor de strijd Posthoorn in Vlissingen en toch geen moge blijken uit het feit dat niemand om de PZC-bokaal. Bij de jonge dui- enkel onderdeel winnen Deze resulta- van de 850 leden kans zag om vier ven waren dat Chateauroux en Bour- ten boekte de combinatie L de Ruy- vroege prijzen te draaien. C. Dinge- ges. Om ieder gelijke kansen te geven ter en zoon Voor 30 mei hadden ze al manse uit Arnemuiden kwam met werd het een competitie met de eerste v'Jf overwinningen te pakken Ze wor- drie vroege prijzen tot een puntento- twee afgegeven duiven. De sportieve den Vitesse oude duiven 2e midfond taal van 5156. De gebr Domisse Zou- waarde was door het kiezen van deze oude 3e fond 2e Vitesse jong 5e en telande-midfondspecialisten bij uit vluchten veel hoger dan voorheen op Fond Jong 2e Het ïsjaren geleden dat stek leken met een 37e op 2287 de twee Engeland vluchten of vervan- de Posthoornleden zo aan de weg d Orléans en een 112e plaats op 5067 gers daarvan hebben getimmerd in Krmg-Provin- De winnaars bij de zondagvliegers zijn ciaal en Nationaalverband. d St. Denis oude duiven, goede kans hebbers te zijn. Toen ze met hun geworden J. J. van Peenen en zn. Op La Souterraine wint Jo Rijnders getekende misten op jonge duiven St. Vlissingen. Daarmee is de bokaal in do eerste prijs in de Kring W. en W. Denis kon een schitterende 24e plaats handen gekomen van één van de tegen 445 duiven. Op 17 juli behaalt op Orleans tegen 3766 duiven de zaak allerbeste Zeeuwse dulvencombina- de combinatie Meerman-Teeuwen de met ties Een gedeelte van hun dit jaar eerste prijs in Kringverband uit Dour- redden Uiteindelijk werd op 5 november in behaalde kampioenschappen mag dan tegen 1016 duiven. Nog beter zijn het dorpshuis in Kruiningen aan de dat illustreren. In de vereniging 'De de resultaten van Marinus de Ruyter. terecht trotse winnaar Marien van Posthoorn" in Vlissingen werden ze Vele vroege prijzen op de grote fond Belzen uit Kamperland-lid van de zowel bij de oude als de jonge duiven met uitzonderlijk goede prestaties op P.V. De Blauwe Doffer te Kortgene algemeen fondkampioen Ze werden Perpignan 3e in Nederland en in Pro- de PZC-bokaal uitgereikt. Zijn presta- 4e generaal. In de concoursclub Wal- vinciaal spel le uit Bergerac tegen ties hiervoor waren als volgt: Oude cheren behaalden ze le fondkam- 1279 duiven, maar wat nog spreken- duiven St. Denis 47e pr. tegen 5067 pioenschap oude en de 5e plaats fond- der is de 10e prijs op deze vlucht tegen duiven. Oude duiven Orleans geen get. (dus mis). St. Denis 5e prijs tegen 13.302 duiven. Dat C, v d Meule Jr. provinciaal verband halve fond 4e deze kopstukken op de Vitesse oude 4406 duiven en Orleans 261e prijs aangeduid 10e, terwijl op de fond een duiven toch achter zich laat is knap tegen 3766 jonge duiven. Totaal aan- 9e aangeduide prijs en een 4e onaan- Op de Vitesse jonge duiven zorgt D. tal punten 6002. Er zullen dit jaar voor geduid werd verdiend. In heel Zeeland Wissekerke voor dit kunststukje. We mindere prestaties bekers zijn uitge- mogen met ondervermeld laten dat C. reikt. sen boekt, dan kan het niet anders of viis- je moet in je eigen vereniging ook goed pakken. Marien van Belzen deed dit door winnaar te worden van de jonge duivenvluchten op 6 8 St. Denis werden ze 5e generaal (2019 leden). De beste prestatie van hun leven is v d Meule Jr. ook zes overwinningen Als je provinciaal dergelijke succes wellicht hun zege in de Zeeuwse pro- in de wacht heeft gesleept. Vinciale marathon. Zowel op de dag- Kampioenschappen De Posthoorn fond als op de ovemachtvluchten wer- singen: den ze le. Bij de jonge duiven werden Vite5se algemeen Oude duivr- ir IT Ha Puirtar tr Tn ook alle benodigde pnjzen verdiend. Daardoor algeheel winnaar van de Zeeuwse provinciale Marathon met 13 RÜytër zm.' fond algemeen oude duivemi prijzen. Dit is het maximum: geen j. j. van Peenen en zn., 2 L, de Ruyter&zn., enkele anmdere deelnemer slaagde 3 H. de Vries Vitesse Jong (algemeen) l D hierin. Aan deze vader en zoon combi- Wiskerke. 2 c. v d Meule jr.. 3 Meerman natie werd op 12 november in Hoofd- Teeuwen Fond Jong (algemeen) l J. v. plaat onder toeziend oog van de hele £ee"fn en m 2 L de Ruvter en zn3 J Runners frpneranl na en a samen 1 T. ne Zeeuwse zondagsduivenelite de Meule jr. 2 L de Ruyter zn 3 Meerman- Teeuwen, midfond algemeen oude duiven' J Rijnders, 2 Meerman-Teeuwen, 3 L. de 1564 d 1 en 13 8 Melun (502 d.). Hij roverde een 2e plaats jonge hok en zim duiven 8354222 en 8354228 werden 2e en 3e asduif in de vereniging. In Noord-Beveland was hij de beste spe ler met de jonge duiven Resultaat le aangew generaal jonge duiven tt Ruyter en zn. 2 Meerman reeuwen. J J r-v r> i rr P Z C -bokaal uitgereikt Hun presta- Rljnders 4J v Peenen en zn 5P Theune De BlaüUWe Doffer tips hlprvnnr waren Mnnlins 9QQ4 rlm-A„j...r i„ Asduif. oude L de Ruyter e ties hiervoor waren: Moulins 2994 dui ven 79e pr. i2e get). Tours 3619 duiven asduif jonge D Wiskerke 28e prijs (le get i. Chateauroux 2331 jonge duiven 158e prijs (2e get.), Bour- ges 2085 jonge duiven 379e pr. (le get.) In totaal werden er bij de P.V 'De Blauwe Doffer' in Kortgene 12890 dui ven ïongemand voor prijsvluchten. Het gemiddelde per vlucht (inclusief Uit het vluchtprogramma van de za- ovemachtvluchteni is een kleine 400 Zaterdagvliegers maal. De overigen scoorden minder M C Clement korfde op alle catego rieën 385 duiven in en behaalde hier van 163, prijzen hetgeen ruim 42 is: uitzonderlijk in Zeeland In 'De Blauwe Doffer' zijn de liefheb bers naar 'sterkte' ingedeeld in vier klassen. Jaarlijks wordt deze lijst her zien, dit is ook wel nodig want de kampioen van de 3e klasse (C) wordt deze lijst herzien, dit is ook wel nodig want de kampioen van de 3e klasse (C) wordt in de totaalstand ook 3e generaal van heel de vereniging J. J. Verwei In de verschillende duifkam pioenschappen valt M. C. Clement sterk op. De titel van keizer gaat naar H. C. Verburg en zn. Het aangewezen kampioenschap alsmede het kam pioenschap voor de eerstgetekende is gewonnen door C. Filius uit Wissen- kerke. Deze man heeft op nationaal en internationaal gebied zo geweldig goed gepresteerd: insiders weten wat het betekent 2e te worden in de nationale marathon. Kampioenschappen De Blauwe Doffer in Kortgene. Vitesse hok 1 M C Clement 2 H. C Verburg en zn3 gebr Kesteloo. vnesse duif 1 en 2 M C Clement. 3 C Filius. Midfond hok. J J Verwei. 2 L. de Fouw &z zn.. 3 C. Clement, midfond duif-1 en 3 M C. Clement. 2A.P de Haze: fond hok, l H C. Verburg en zn 2 J. v. Belzen, 3 S. M. Branderhorst; fond duif: 1 W M Bouwense 2 en 3 H. C. Verburg en zn.; Jonge duiven hok 1 M. C. Clement, 2 M. van Belzen, 3 W C Versluys. jonge duiven duif 1 W Versluis 2 en 3 M. v. Belzen. navluchten hok. 1 A. J Bouterse. 2 W Leenpoel. 3 H C Verburg en zn navluchten duif 1 P Wilderdom. 2 A. J Bouterse, 3 M v Belzen; generaal duif 1 M C Clement. 2 L de Fouw en zn 3 a A. v.d. Kreeke. Generaal over alle vluchten 1H.C. Verburg en zn 2 S. Branderhorst. 3 J. J. Verwei. 4 M C Clement. 5 L de Fouw en zn. Tentoonstelling P.V. de Reisduif 23 en 24 december. In de Druiventros 200 duiven. Keur meester Van Versedael uit Strijen. Uitslagen: oude duiven: 1 J. C. Verwijs (mooiste); oude duivinnen 1 J Walpolzn.; jonge dollers l M. Meyer zn.: Jarige duivin nen 1 T v. Dalen (mooiste); jonge doffers 1 T v Dalen, jonge duivinnen 1 L Reyngoudt; late doffers 1 J- Zuidweg, late duivinnen 1 K v. Dom melen. terdagvliegers was om de PZC-bokaal duiven. Daarvan pak je niet aan de te winnen onder dezelfde voorwaar- lopende band een eerste prijs. M. C. Clement en L. de Fouw Zn zagen De Posthoorn den eerste of tweede getekende en In verenigingsverband 11 overwin- de winnaar de meeste punten geko- ning behalen. Provinciaal le halve zen voor de vluchten oude duiven 14-5 fond oude duiven onaangewezen wor- st Denis en 2 7 Orleans, voor de jonge kans ieder vier maal als eerste te finishen. J Verwei. H C Verburg zn. en C. Filius deden dit ieder drie- Foto linksondervader en zoon Van Peenen uil Vlissingen wonnen de PZC-bokaal bij de zondagvliegers. Foto onder Marien van Belzen uit Kamperland won de PZC-bokaal bij de zaterdagvliegers. Hero Wit DDR - Met een zegels van 20 Pfennig «oplage 8 miljoen), •die het 100-jarig jubileum van de JENA'er glasindustrie her denkt. opent de DDR op 10 januari het postzegeljaar 1984. Op de zegel het hoofd (in glas) van dr. Otto Schott (1851-1935). die met de ont wikkeling van Borosilikat- glas de wetenschappelijke basis legde voor de glasindus trie in Jena. Sedert 23 januari 1973 komt de DDR jaarlijks met een serie (of een zegel) waarop 'belangrijke personen' of 'ver dienstelijke personen van de Duitse arbeidersbeweging' staan afgebeeld Op 24 janua ri is dat ook weer het geval en deze keer betreft het net als de afgelopen jaren mensen uit de arbeidersbeweging Op drie zegels, alle in de waarde van 10 Pfennig en alle met een oplage van 6 miljoen, worden herdacht Friedrich Ebert 11894-1979), Fritz Gros- ze (1904-1957i en Albert Nor den (1904-1982) de romantische componist Felix Mendelssohn Barthol- dy (1809-1849) wordt her dacht. Op de zegel een por tret van de componist en het velletje toont het begin van het Frühlingslied uit de bun del 'Lieder ohne Worte'. Van het blokje worden 2,1 miljoen stuks gemaakt. Eveneens op 24 januari ver schijnt een blokje met daarin een 85 Pfennig-zegel. waar mee de 175ste verjaardag van Groot-Brittannië - Kleur en historie van de oude heraldi sche kunst worden gereflec teerd op de eerste Britse uit gifte van 1984, die op 17 ja nuari verschijnt Met de eer ste zegel van de serie in de waarde van 16 pence wordt het feit herdacht dat 500 jaar geleden koning Richard III het College of Arms stichtte. Het wapen van dit College komt dan ook op deze zegel voor. Op de volgende waarde - 20Vü p - staat het wapen van Richard III Een zegel van 28 p toont het wapen van de Earl Marshal, de Duke of Nor folk en de hoogste waarde - 31 p - wordt gesierd met het wapen van de City of London. Op alle zegels van deze weer mooie Britse serie staat steeds linksboven het wapen van het College. Jersey - Het Kanaaleiland Jersey heeft op 20 september de vijftigste sterfdag van de schilder Walter William Ou- less (1848-1933) gememoreerd met de uitgifte van vier schil derij-zegels 8 p. Kardinaal Newman; 11 p. De Cazotte en zijn dochter (een scène uit de Franse Revolutie), 20'A p. Thomas Hardy en 31 p, David met het. hoofd van Goliath. De koersende serie frankeer zegels van Jersey, waarmee op 24 februari 1981 een begin werd gemaakt, laat familie wapens zien, met uitzonde ring van de tot nu toe hoogste waarde, £cl. De serie, die uit 22 zegels bestaat, werd op 17 november 'bekroond' met een zegel in de hoge waarde van vijf pond. Zoals gebruike lijk laat deze afrondende ze-; gel van een frankeersene een portret zien van het staats-, hoofd, koningin Elisabeth. JERSEY werd de serie voor de tweede keer in omloop gebracht, om dat men in het Britse konink rijk tot het decimale stelsel was overgegaan. Ook deze 'nieuwe' serie bestond aan vankelijk uit vijftien waarden met praktisch dezelfde af beeldingen als de eerste, maar hij werd op 31 oktober 1974 nog aangevuld met drie zegels. Op 29 januari 1976 werd de 'tweede' frankeerserie inge zet. Deze serie toont gemeen tewapens en beelden uit die desbetreffende streken en omvat achttien zegels. Zoals opgemerkt werd op 24 februa ri 1981 een begin gemaakt met de 'derde' serie met daar op familiewapens. Op die 'kwamen elf zegels uit, op 28 juli 1981 gevolgd door zes zegels en op 23 februari 1982 nog een door vijf. Deze serie is nu dus afgerond met de £5- Elisabeth-zegel. Polska summiere, opsomming: 22 ja nuari. 6 zloty. 120ste herden king januari-opstand; 24 fe bruari. 6 zl., 150 jaar Theater van Warschau; 24 maart, na tuurbescherming (5, 6. 17. 30. 31 en 38 zl.): 25 maart, be roemde personen (5, 6, 17, 25, 27 en 31 zl.); 5 april, Poolse Olympische medaillewin naars (5. 6.15 en 27 5 zl.); 19 april. 6 zl., 40e herdenking opstand in het getto van War schau. De huidige koersende fran keersene is de derde lof ei genlijk de vierde, zoals zal blijken) sedert de post van het eiland toestemming kreeg (1969) met eigen zegels te komen. De eerste serie verscheen op 1 oktober 1969 en omvatte vijftien waarden met daarop beelden van het eiland Precies een jaar later Polen - Het gehele nu bijna verstreken jaar hebben we geen aandacht besteed aan Poolse emissies Dat had evenwel zijn oorzaak Door de vele problemen binnenlands kwamen gegevens over zegels slecht door. Toch menen we de Polen verzamelaars te moeten ge rieven. Daarom nu een. zij het Op 28 april, 5 zl., 30 jaar douanesamenwerking, 16 ju ni, 31 en 65 zl.. pausbezoek; 5 juli, 300ste herdenking van de zege op de Turken (5. 5. 6. 15 en 27 zl.); 16 augustus. 5 zl., 50 jaar wiskundige ontwikke ling: 25 augustus. 6 zl. (plus blok). 750 jaar stad Torun. Op 9 september, 6 zl.. kinder tekening. 12 september, nog een serie 300ste herdenking van de overwinning op de Turken (5, 6, 6 en 25 zl.), plus blok (65 10 zl.), 12 oktober, 40 jaar Pools volksleger (5, 5, 6 en 6 zl.) en 18 oktober, 15 zl., wereldcnmmunicatiejaar. Leo Anders Voor de liefhebbers van het oplos sen van niet al te lastige proble men een kwartet van Piet Jongenee- len uit Kruiningen. Deze vraagstuk jes speciaal bedoeld voor de meer beginnende dammers bevatten aardige elementen en hebben één gemeenschappelijk uitgangspunt, nl. leuke eindstanden. De beide eer ste miniaturen zijn vrij gemakke lijk, de beide andere wat moeilijker op te lossen. Het afspel dient wel volledig vermeld te worden bij de oplossingen, die u tot 1 februari kunt inzenden aan ons adres Kasteelstraat 29 - 4421 EH DIAGRAM I Kapelle. Er zijn twee prijsjes be schikbaar Het zojuist verschenen boekje van Iser Koeperman 'Damge- heim-staatsgeheim', waarin de ex- wereldkampioen zijn levensloop be schrijft, alsmede het tweede deel van de damcursus Dammen in ontwikke ling, waarin Harm Wiersma en Piet Lauwen de klassieke partij behande len. ZIE DIAGRAM I .g |g| O O O O O O m m m zp Cl lil lil m O Illlllll ml m m O Wit: 7 sch. op 26 - 38 - 39 - 40 - 43 - 49 - 50 27 - 28 - 29 - lili ll'll m m lil IIIIlPlIlllllJJIl!» a 111 Wit: 7 sch. op 12 - 14 - 17 - 26 - 30 - 31 - 49. Zwart: 7 sch. op 4 -16 - 21 - 23 - 32 - 33 Wit: 8 sch. op 16 - 20 - 21 - 24 - 25 DIAGRAM III 43 - 48 Wit: 8 sch. op 18 - 20 - 23 - 29 - 38 - 40 - Zwart: 8 sch. op 8 -12 - 22 - 23 - 32 42 - 43 - 35 - 36 Zwart: 8 sch. op 7 - 8 -10 -12 -17 - 27 - Voor alle problemen geldt: 30 - 36 speelt en wint. Cor Janse Met zijn fraaie overwinning in Indonesië heeft Jan Timman zijn zwakke prestatie in het Interpo lis-toernooi doen vergeten. Een winst van ongeveer 20 ELO-punten heeft hem weer in de toptien van het wereldklassement gebracht. Dat was nodig om zijn aanspraken op een vrije plaats voor de interzonale toernooien intact te houden. In een van de laatste ronden ont moette Timman de sterke Russische grootmeester Oleg Romanisjin. die met zijn onginele stijl en enorme vechtlust toch grote moeite heeft om de aansluiting bij de wereldtop te bewerkstelligen. Timman-Romanisjin I. c4 c5, 2. Pc3 dC, 3.d4 g6. Slaan op d4. gevolgd door tempowinst met Pc6 is minder aantrekkelijk dan het er uitziet Wit behoudt dan sterk overwicht in het. centrum (veld d5). 4. Pf3 Lg7, 5e4 Lg4, 6. d5 Pc7. 7. Le2 0-0, 8. 0-0 Lxf3. Na een ongewone volgorde van zetten is een konings- Indische stelling ontstaan. Het ver schil-zit hem alleen in de loper op g4. In het normale koningsindisch blijft deze loper leven (op c8 of d7). Als zwart 8. Pd7 had gespeeld, was 9. Pel gevolgd en zwart moet ook afrui len 9. Lxf3 Pd7, 10. Lc2 f5. Deze opstoot kan wit nu gemakkelijk met f3 op vangen Daarom had zwart op de 9e zet beter meteen f5 kunnen doen, II. f3 f4. Verlegt het breekpunt van de pionnenketen naar g4 (g6-g5- g4xf3). Maar door het ontbreken van de zwarte loper van de witte velden gaat daar weinig kracht vanuit. Het witte offensief, dat straks op de da mevleugel losbreekt, blijkt gevaarlij ker. 12. Tbl g5. 13. b4 b6. Deze zet vertraagt de witte actie slechts zeer tijdelijk, maar veroorzaakt wel een verzwakking <c6!daarom was direct optreden aan dc andere kant beter. 14. Dc2 Tf6,15. Pa4 Tg6.16. c5 Pf6.17. Ld2 g4. Het ziet er toch een beetje bedenke lijk uit voor wit. Of niet? 18. Tbcl! Wit gaat gewoon door mét zijn plannen, in de zekerheid de zwarte aanval gemakkelijk te kun nen stoppen. 18.... Kh8, 19. cxd6 cxd6, 20. Dc7! De witte dame ontplooit nu een geweldige kracht. 20... De8. Met aanval op Pa4. Afruil op c7 is natuurlijk volstrekt kans loos. 21. Pc3 gxf3,22. Lxf3 b5. Om 23. a4 en Pb5 te bemoeilijken, maar zwart komt ermee van de regen in de drop. 23. Tc2 a6. 24. Tfcl Dn, 25. a4!.... De pion op d6 mocht natuurlijk niet genomen worden wegens Pfxe4! 25... Tg8. Zwart laat zijn damevleugel in de steek en probeert de zaak aan de andere kant in brand te steken. Na,25... bxa4. 26. Pxa4 Tg8, 27. Tc6! loopt het voor hem in elk geval ook niet goed af. 26. axb5 Lf8, 27. Lel!.... Wit moet terdege op zijn tellen passen. 27.... Pg4, 28. bxa6.... Deze oersterke pion garandeert de winst. 28Th6, 29. Lxg4 Txg4, 30.Dd7 Dh5. Dreigt vernietigend Dxh2L Zie diagram. vorm waarin hij verkeerde en diel hoewel met iets minder succes in de KRO-tweekamp met Spassl etaleerde. Als problemen van i week een tweetal aantrekkelijke o gaven. Nr. 1 W. Bone, La Palamède 1 Wit: Kh5. Tc4. Ld2, pion d5. Zwart: Kd7. De7, Llö. Wit aan zet maakt remise. yLJ Nr. 2 Stefan Schneider Schach 1955 Wit: Kb3. Dfl, Lhl, Lh2, Pd3. Zwart: Ke6, Lg8, Pa6, pionnen 0] en e7. Mat in vier zetten. Lastig maar fraai! 31. Dxg4! De krachtigste oplossing van het probleem. De zwarte aanval bloedt dood. 31.... Dxg4, 32. a7 Dh5, 33. h3! Tg6. De a-pion kon niet gestopt worden: 33.... De8, 34. Tal Da8. 35.Pb5 en Pc7 34. a8D.... Zwart had nu zonder schaamte kunnen opgeven, maar die zet is soms te moeilijk! 34.... Tg8, 35. Dd8 f3. 36. Kh2 Df7, 37. g3 Lh6,38. Db6 Lxcl, 39. Txcl. Zwart gaf het op. Geen superpartij, maar wel mm of meer karakteristiek voor veel meesterpartijen. Door een ver keerde beoordeling in de opening speelt de rest van de partij haast vanzelf (voor een grootmeester dan! i uit. Uit het gemak waarmee Tim man deze partij won. blijkt de grote 1 II lllliilll! lil' fafïl 111 11 Oplossing van de vorige week: Bn ner, Mat in drie. Wit: Ke5, Tc4,1 Lh3, Pa8. Pionnen a4, a6, c3, c5. g5. Zwart: Kc6. pionnen a5. c7, fi. 1. Tch4ü Kxc5, 2. Tgg4! Kc6, 3,1 mat! Dit 'haasje-over' springen de torens heet Brunner-Turtoa Ton Schipper hei Alhoewel schaken door sommigen een moeilijker spel wordt genoemd dan bridge, wordt die uit spraak door de ontwikkeling van de computertechniek gelogenstraft. Er bestaan thans schaakprogramma's die zelfs heel sterke spelers de baas zijn, maar een dergelijk bridgeprogramma moet nog worden uitge vonden. De verklaring zal wel liggen in het feit dat bridge veel meer afhankelijk is van menselijke factoren, een goede samenspraak met partner, psychologisch inzicht in de gedragingen van de tegenstanders, etc Dezelfde reden waarom er waarschijnlijk ook geen bridge-wonderkinde- ren bestaan Maar de computer wint terrein en speelt al heel wat beter dan enige jaren geleden En dat spelen met en tegen de computer is hoe dan ook een amusante bezigheid. Bij het schaken maakt de computer na iedere zet een inventarisatie van de mogelijkheden en kiest vervolgens de beste zet; het bridgeprogramma maakt na iedere slag een strategisch plan en probeert daarbij net zo te denken als de mens die hij vervangt. En zolang de mens volgens verwachting reageert blaast de computer zijn partijtje prima mee. ZIE DIAGRAM Snijden is een populaire bezigheid en wordt door veel spelers te pas en te onpas toegepast. De computer blijft daarbij niet achter, zoals blijkt uit dit spel. Zuid (zuid gever, niemand kwetsbaar) moet 4 Ha spelen, waartegen west start met Ru H. Zuid neemt en we zullen eerst eens kijken hoe de gemiddelde zuidspeler tegen dit spel zal aankijken. B 9 6 4 V H 7 6 H V B 8 6 2 A H 2 V B 10 10 4 H 10 9 8 7 V 10 8 V 4 3 9 7 6 5 2 A 5 3 753 A 9 8 5 2 A 3 V B 4 Zuid neemt de slag in de hand, steekt over naar Sch Alc snijdt in harten. Dat gaat mis en west, aan slag met! H, incasseert eerst Ru V en speelt vervolgens eën tw« s maal schoppen. En u hebt natuurlijk gezien wat gebeurt. Zuid moet nog van slag met KI A, waarna tegenpartij de schoppenslag maakt die zuid zelf op presenteerblaadje heeft aangereikt De juiste speelwijze is dan ook Ha A en harten na in h slagen twee en drie. Nadat de tegenpartij Ha Hl* l gemaakt kan weliswaar de aanval op de schoppenk* b worden ingezet, maar zuid heeft het 'tempo'. Zuid de resterende troef, dwingt KI A er uit en kan op tijdï d verliezende schoppen kwijt. De huidige computer d H dat (nog) verkeerd, maar inmiddels is er een verbeta b versie op de markt, compleet met elektronische stt d die al aanzienlijk beter speelt, althans volgens infort tie van de fabrikant. Dat mag dan ook wel. want dl b computer kost het lieve bedrag van zo'n ƒ1,'"' Hoeveel beter het nieuwe programma is hoop ik u int volgende rubriek te kunnen melden. adrie van riel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8