SOUND MACHINE iedereen een ster Nieuwe transatlantische kabel in gebruik genomen Folie tegen bevroren ruit OPMERKELIJK STIL EN ZEER ZUINIG PZC/ varia HOE TE RIJDEM OP GLADDE WEGEN?? autovaria filJDAG 30 DECEMBER 1983 (Door Stem Leeuwenkamp) Zoals te verwachten, komt Mercedes met een hele serie motoren in de 190. Als eerste de normale-benzi- neversies, toen de 24-klep- per en nu dan de diesel. Volgend jaar kunnen we nog een 5-cilinder verwach ten die zoveel 'lucht' heeft, dat een turbo vooralsnog bij de Mercedes 190 niet nodig is. De degelijk ingekapselde motor van de diesel maakt hem opmerkelijk stil. Bij de top van 160 km per uur is dat wel iets minder, maar over het brede gebied tot 120 km is het allemaal acceptabel- De auto is van binnen en van buiten niet te onder scheiden van de benzineversie, of het moest het typeplaatje zijn dat iemand opvalt. De motor heeft bij na 20 procent meer vermogen (72 pk) dan de huidige 200 D en een koppel gelijk aan de 300 D. Mercedes heeft gekozen voor de voorkamer bij het verbrandingspro ces. Gebleken is dat dit conventio nele systeem nog steeds beter werkt dan wervelkamer of directe inspui ting. Met name de rustige loop omdat toename van druk in het overgrote deel de oorzaak van la waai is. Het koppel van de 190 D is tamelijk hoog met 123 Nm-2800 tr en bovendien al bijna geheel be schikbaar vanaf zo'n 1250 tr. De nieuwe diesel is bij een zuinig- heidsrit (zoveel mogelijk 100 km-u) over een afstand van 1400 km voor zichtig omgesprongen met de brandstof: gemiddeld 1:25. In de dagelijkse praktijk zal dat cijfer gauw een derde lager liggen. De 190 D kost standaard f 43.500 en per maand betekent dat aan leasekos- ten f995. Mercedes ziet de toekomst voor de diesels in de duurdere klasse met vertrouwen tegemoet In september bleek de afzet in die klasse met 17 procent te zijn gegroeid In Neder land zullen er volgend jaar 4700 beschikbaar zijn voor de verkoop, dit jaar zijn er al 200 méér genoteerd dan de 1800 die er verkocht zijn. Met het introduceren van de 190- serie zit dit merk in Nederland goed in het zadel. In de totale concurren- tieklasse van het totale programma is het nu zonder meer marktleider met een aandeel van ruim 15 pro cent i Door Siem Leeuwenkamp) Mocht u nog op de wintersport gaan. of als het nog echt koud wordt in ons land. dan is het niet nodig om de ruiten van de auto te bespuiten of schoon te krabben wanneer die dichtgevroren zijn. Een vinding uit eigen land die Celsius-pack heet, wordt op de voorruit gelegd en 's morgens is het doorzichtige folie er simpel af te halen. Daarna oprollen en 's avonds is het weer gebruiksklaar Celsius-pack bestaat uit drie vellen (voorruit, achterruit en twee zijruiten) en kost f 14,95. Dat lijkt veel in vergelijking met het enkele vel dat Shell aanbiedt voor f 2.95. Bij onderzoek is evenwel gebleken dat je 's morgens nog moet krabben omdat dit vel niet vanzelf vasthecht maar met zuignapjes strakgetrokken moet worden Verder is het lang niet zo weerbestendig Celsius-pack gaat op z'n minst een jaar lang mee. Wordt er voorzichtig mee omgesprongen en af en toe pekel en andere rommel met schoon water afgespoeld dan kan de gebruiksduur verdrievoudigd worden. Een zonwerende functie heeft Celsius-pack in de zomer Dan worden de folievellen aan de binnenzijde geplakt. Het materiaal wordt gemaakt door Holman-Van der Neer in Doetmchem. iilR® Eén versnelling lager dan normaal Stuur gas. koppeling en rem bijzonder langzaam hameren sfeêö Indien mogelijk liever het gaspedaal loslaten dan op de rem trappen Moet men toch remmen, dan licht herhaaldelijk op het rempedaal trap- pen(pnmpen)enweerlnslaten Everybody is in showbizz, everybody's a star", zongen de Kinks jaren geleden al. Deze satirisch bedoelde songtekst blijkt nu bewaarheid te worden. Je kunt zelf voor Sting, lówie, Michael Jackson of Olivia Newton John spelen met een 'meezingversterker'. Een envoudige uitvoering is de onlangs geïntroduceerde 'Sound Mixer Booster' van Philips. Het pparaat kan ook uitkomst bieden voor marktlui met een schorre stem, want het werkt ook p de auto-accu. Ie eenvoudigste 'meezingversterker' paar Andre van Duin's meedoen, met ziek, die geen Westerse aanpak gedo- estaat uit een twee-weg kofferver- bijbehorende scheve bekken. De hele gen, alhoewel er langzamerhand ook lerker met ingebouwd cassettedeck meezingrage komt echter uit Japan. Frank Sinatra en Perry Como klas- aansluiting voor microfoon, elek- 'Karaoke' noemt men het daar en er siekers' bijkomen. Een bijkomend ische gitaar, electronisch orgel ol is een keur van Japanse muziek op probleem is dat veel van die banden Ijvoorbeeld een tweede cassette- band ZONDEK de primaire stem. met zo'n korte speelduur zijn opgeno- •corder. Dat laatste is belangrijk bij Men krijgt daar muziekboekjes bij en men op het in Amerika en Japan nog ;t zogenaamde 'dubben', het inspe- de tekst. Het is dan erg dankbaar om wel gebruikte eight-track-cassette. :i van meer stemmen of instrumen- tegen een volledig orkest aan eens Echter: de veelheid van Japanse Ka- Op die manier is het leuk om zelf lekker uit te pakken, als de vocale raoke-apparaten laat meer mogelijk- :tief muziek te beoefenen. mogelijkheden tenminste meezitten, heden open, al is daar meer geld mee [et meest gebruikelijk en verreweg Helaas staat er op de Japanse tapes gemoeid. iet eenvoudigst is het om mee te vrijwel uitsluitend Oosterse volksmu- Sony maakt ook 'Soundmachines' Ingen met de favoriete groep. Het sluid daarvan komt van het casset- fbandje. Via de microfoon kan men 'lead-zanger' fungeren. Op die ma- ler is het ook mogelijk om discjockey spelen. Tussen de nummers die :en draait van cassette kunnen de in- en afkondigingen worden ge- iatst. Het is ook mogelijk om zelf L oor een kale begeleiding te zorgen. L eeen een achtergrond van een ritme- forkestband kan men 'live' zingen en lixen. ro kan de 'Sound Mixer' ook worden ebruikt op scholen, clubs, verenigin- en en uiteraard thuis op de eigen imer of tussen-de-schuifdeuren. Het lomeen 'play-backen', al dan niet ;t uiterlijke imitaties is in Neder- xind altijd al populair geweest en rijgt steeds nieuwe impulsen door 2 Y'-programma's. Mick Jagger. Grace n ones. Boy George. 10 CC, Status Quo i misschien zelfs Andre Hazes kun- ou eenmaal niet samen in de ii, rovinciedisco van Emmercompas- mm staan. Maar de play-back versie overal te maken. )e Sound Mixer Booster kost onge- ter f475. Je kunt als je niet zo vertuigd bent van eigen stemgeluid het oorspronkelijke bandje laten rerheersen. Als de toonhoogte niet schikt is kan met een snelheidsre- ilaar de toonhoogte van de muziek, Enen zekere grenzen, worden bijge- ad. Dat geschiedt door de motor o c het cassettedeck bij te stellen met i Iservoregelaar. Het apparaat kan simpelweg worden gebruikt als paar- en zangvesterker. Om vrijwel ruisloos te kunnen oefenen met iktrische gitaar kan ook een kopte- foonaansluiting worden gebruikt, fet gitaar, elektronisch keyboard of itme-box en zang kan een soort 'een- W lansband' worden gevormd. (araoke :t 'pl^y-backen' is een typisch Ame- laanse en Europese vrijetijdbeste- og. Wie menige talentenjacht heeft Plezier bij het zelf musiceren met de draagbare geluidsinstallatie, die tevens ijgewoond weet dat er altijd een als opname-apparaat kan dienen met meer cassettes bijvoorbeeld eight-track en compact cassette. Voordeel daarvan is dat men in fasen de eight-tracks kan overnemen met zang imeerstemmig eventueel) naar de musicassette. In sommige Sound machines is dan ook een compleet mixerpaneel ingebouwd, om verschil lende muziekbronnen te kunnen men gen. Met ingebrip van zang, gitaar en ritmes en het nog andere (meerdere) microfoons. Het meest ingewikkeld zijn de Karao- ke's van JVC en Panasonic. Die heb ben liefst drie of vier ingebouwde decks, twee voor de musicassette en een of zelfs twee voor de eight-tracks. Al het opgenomen materiaal laat zich op deze manier mixen, en het opne men van een heel koortje, terwijl men maar in zijn eentje werkt, behoort zeker tot de mogelijkheden. Bij enkele apparaten worden meer microfoons bijgeleverd. Er zijn ook Karaoke-uit- voenngen met extra echo- en nagalm- mogelijkheden, langzamerhand to taal verplaatsbare studio's. De prijzen lopen geleidelijk op tot ruim f2000. Computer Tenslotte nog Yamaha. De Japanse fabrikant die ook bekendheid geniet om zijn motorfietsen, zeilschepen en concertpiano's heeft zich meer op de professionele muziekmarkt gecon centreerd. Yamaha heeft enkele van de mooie keyboards (de term elektro- „nische orgels zou volstrekt misstaan) gekoppeld aan een huiscomputer. Elk zichzelf respecterend bedrijf in Japan (en gezien de mentaliteit zijn ze dat dus allemaal) brengt namelijk een huiscoraputer uit. De Yamaha-computers, van het type YIS 503 en 303 gecombineerd met een keyboard geven de mogelijkheid c via de computer muziek te compone ren. Met een speciaal programma kan men ook noten leren lezen (de compu ter geeft op het scherm notenbalken weer en de toets die men aanslaat wordt keurig afgebeeld). Het geheel gaat gepaard met een cursus. Sla noot 'a' aan Op het scherm bij de compu ter verschijnt de weergave van de aangeslagen toets met nog de waarde ring of dat goed en fout is. Bovendien kent de computer zelf melodieén en kan de opbouw daarvan ook laten Dit alles uiteraard in kleur. Want geen enkele Japanse computer doet het zonder. Het publiek kan de Yamaha computer namelijk ook gebruiken voor spelletjes en voor educatieve onderwerpen. De 'huiscomputer' be rekent het huishoudelijk energiever bruik, start de koffie-automaat 's och tends. de micro-oven 's avonds en houdt verder de verwarming en tem peratuur in de gaten. Sharp gaat zover om zijn computer (gecombi neerd met video en TV) ook de TV- programma's te laten inschakelen. e: (Door Hugo van der Heem Dezer dagen is een nieuwe transat lantische kabel tussen Engeland Amerika in gebruik genomen. De trbinding voor telefoon, telex en ii imputercommunicatie heet TAT-7. j Ie kosten bedragen zo'n 400 miljoen lilden. Ie ingebruikname kreeg een extra zstelijk tintje omdat het precies 125 J Br geleden was dat de eerste trans- f tlantische kabel tussen beide landen J )t stand kwam. Zowel toen als nu ierd de kabel geleverd door hetzelfde 3 bitse bedrijf: STC (Standard Tele- 0 hones en Cables), dat tegenwoordig ■jj Ij Greenwich in de buurt van Londen J ivestigd is. J ie nieuwe kabel zal heel veel gege- 's' ens tegelijk overbrengen. Misschien J li hij ook worden ingezet voor inter- j mtinentale. zakelijke video-confe- ities. De TAT-7 verdubbelt de g ansatlantische communicatieca- acteit van Engeland, omdat er nu 200 overzeese gesprekken meer ge- oerd kunnen worden dan eerst. De AT-7 kabel is ongeveer 5000 kilome- sr lang. Hij werd in 1970 bij STC U esteld en kostte toen 120 miljoen. De «enge kosten kwamen voor rekening an het leggen en het plaatsen van de Ijbchorende apparatuur. Daarna ïrkte de zaak echter perfect. Geen onder: STC voorziet over hele de weid in 60 pet van de gevallen de ii ensheid van zeekabels. !un eerste project in 1858 was echter rerigens niet zo n succes. Het ging ïtijds om een telegrafiekabel over zeebodem tussen Europa en loord-Amerika. Hij werd aangelegd J Mr twee schepen, een Engelse en a Amerikaanse van Trinity Baai, 'ewfoundland naar Valentia aan de ïse kust. Volstrekt in contrast met •J Ie TAT-7 kon hij slechts een bood- thap tegelijk aan, en dan nog heel tg langzaam, letter voor letter, bningin Victoria's gelukstelegram J in 90 woorden in verband met de t abel, gericht aan de president van de erenigde Staten, vereiste ruim 16 - ur verzendtijd. Maar dat was in dit tijd al opmerkelijk omdat het enige alternatief een zeebrief was, die er enige weken over deed Bij de huidige verbinding is er geen tijdverlies, dan onderdelen van secondes (looptijd) zoals zich dat ook bij satelliet-verbin dingen voordoet. Beide media zijn tegenwoordig trouwens verregaand storingsvrij. Teleurstelling De ingenieurs uit 1858 konden alleen maar hopen dat alles goed zou gaan. Al gauw kregen zij een enorme te leurstelling te verwerken. Op 480 kilometer uit de kust van Ierland sijpelde namelijk langzaam maar ze ker water in die eerste transatlanti sche kabel. De telegrafiegeluiden werden daar door eerst verstoord, en daarna, in minder dan een maand, onbruikbaar. Pogingen om de kabel te repareren werden al spoedig opgegeven. De re den daarvoor was dat de kabel niet zo sterk was. Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg was hij door de zon beschenen en ook aan winterijs bloot gesteld. Daardoor was de koperen kern verzwakt en verdween de omhul lende isolatie langzamerhand De huidige TAT-kabels zijn ontwor pen om 25 jaar ononderbroken te werken, met inbegrip van de in de kabel opgenomen onderzeese elek tronische versterkers. Voorbeelden van zulke (telefoon(kabels met op zich al veel meer capaciteit dan een tele grafiekabel, zijn er te over. Dat som migen toch voortijdig uit dienst wor den genomen komt omdat men de capaciteit na enige tijd onvoldoende vindt. Ze blijven dan dienst doen in geval van storing. saaaKj» De nieuwe transatlantische kabel tussen Engeland en de Verenigde Staten zal mogelijk worden ingezet voor video-conferenties.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7