Wilton-Fijenoord geen stap verder Koning acht de privacy voor tweeverdieners gewaarborgd Zorgen over slecht wintersportweer PZCfi NA GESPREK MET KABINET Autobom in Belfast Wet tweeverdieners door eerste kamer PZC/binr,en"bu'ter,'and Proces tegen juntaleden in Argentinië begonnen het weer Caroline van Monaco in stilte getrouwd PROBLEMEN STERK OVERTROKKEN VRIJDAG 30 DECEMBER 1983 DEN HAAG (ANP) Het gesprek donderdagmorgen in Den Haag tussen een kabinetsdelegatie, directieleden van Wilton Fijenoord en bewindvoerders van de werf over de situatie, die is ontstaan door het weigeren van een exportvergunning voor onderzeeboten aan Taiwan, heeft niets opgeleverd. folgens werfdirecteur B. Sluis is de vechten, aldus bewindvoerder J. J. Hjl nog niet gevallen en had hij van Wessem londerdag ook op mets gerekend Er Het gesprek op het ministerie van omt spoedig een vervolggesprek, in economische zaken (waarbij naast mi- iet nieuwe jaar. Intussen zullen de nister Van Aardenne de ministers ewindvoerders de rechter inschake- Ruding van financiën en Korthals en om het kabinetsbesluit aan te Altes van justitie aanwezig waren) ging over de vraag hoe de werf de twee [uidafrikaanse anval op basis Swapo in Angola de revue nog eens gepasseerd. Een van die conclusies had 'kunnen zijn dat de bijl voor Wilton Fijenoord gevallen is, en dat is niet zo. aldus Sluis. De stap naar het college van beroep voor het bedrijfsleven wordt zeker gezet, aldus Sluis en van Wessem. Dal gebeurt ook spoedig, maar het staat los van het vervolggesprek, aldus de bewindvoerder van het in uitstel van betaling verkerende RSV-concern waarin Wilton Fijenoord nog zit. Het is niet zo dat er druk op ons wordt geoefend daar vanaf te zien, aldus mr. Van Wessem. onderzeeboten die thans onderhan den zijn, kan afbouwen en wat de mogelijkheden tot voortbestaan zijn Verkleining Spaans leger De als die schepen klaar zijn. Het kabinet Spaanse socialistische regering heeft - haar goedkeuring gehecht aan voor stellen het aantal officieren van het deed daarover in het kamerdebat van woensdag geen enkele toezegging Ir. Sluis zei dat er geen openingen, leger over een periode van zès jaar 'RETORIA (RTR) Vliegtuigen van geen toezeggingen en geen conclusies sterk te verminderen Ongeveer 6 500 \t Zuidafrikaanse luchtmacht heb- uit het gesprek zijn gekomen Alles is functies worden geschrapt. *n donderdag een aanval uitge- I- roerd op de belangrijkste basis van Ie Namibische onafhankelijkheids- eweging Swapo in het zuidwesten Angola. Ook werden raketbattc- tijen beschoten. Dit heeft de militai re leider generaal Constand Viljoen Pretoria meegedeeld. )p een persconferentie zei generaal filjoen dat vier vliegtuigen de aanval jp de basis bij Lubango uitvoerden. )e toestellen zijn veilig op hun basis eruggekeerd. Hij verklaarde dat noeilijk te zeggen was of de Swapo irerliezen had geleden op de basis die oed ingegraven was. WEGENS DUIZENDEN'VERD WIJN ING EN' BUENOS AIRES (AFP. DPA, REUTER, UPI) Voor het hoog militair gerechtshof in Buenos Aires zijn donderdag de processen begonnen te gen voormalige juntale- den die verantwoorde lijk worden gesteld voor het ontvoeren, martelen en vermoor den van duizenden poli tieke gevangenen sinds 1976. De aangeklaagden wer den ieder twmtig minu ten gehoord over het vonden m de vuile hun ten laste gelegde, log' tegen guerrillabewe- Voor het hof moeten v schijnen alle negen le- President Alfonsin be den van de drie militaire paalde enkele weken na junta's die Argentinië zijn verkiezingsoverwin- sinds 1976 hebben gere- ning bij decreet dat ex- geerd de ex-presiden- juntaleden voor een mi- ten Videla, Viola en Gal- htaire rechtbank te- tieri, de admiraals Mas- recht zouden moeten sera, Lambruschini en staan. Een amnestiere- Anaya en de generaals geling voor militairen Agosti, Graffigna en La- die zich aan schending mi Dozo Het proces van mensenrechten vindt achter gesloten hadden schuldig ge- deuren plaats. Zij moe- maakt was door Alfon- ten zich verantwoorden sin ingetrokken voor de duizenden ver dwijningen die plaats- De maatregel kreeg de kracht van wet na goed keuring door het parle- BELFAST (UPI) Schijnbaar onaangedaan lopen winkelende mensen door North Street in Belfast langs de schaarse overblijfselen van een auto: de zoveelste auto-bom welke in de stad tot ontploffing werd gebracht Het wrak op de foto ontplofte donderdagnacht waarbij aan een aantal rnnkels aanzienlijke schade werd toegebracht MONACO iDPA Reuter AFP) in Monaco is donderdag het huwelijk gesloten tussen prinses Caroline van Grimaldi en de rijke Italiaanse za kenman Stefano Casiraghi. De sobere plechtigheid vond in besloten kring plaats in de spiegelzaal van het prin selijk paleis in Monaco. Het is het tweede huwelijk van de bruid, die was gekleed in een lichtbeige satij nen jurk van Christian Dior. Het huwelijk werd gesloten door de voorzitter van de Monegaskische staatsraad (een soort parlement). Noel Museux. Staande onder een groot portret van wijlen prinses Gra- cia verbond hjj de 26-jarige bruid en de 23-jange bruidegom in de echt De verbintenis werd met kerkelijk ingezegend omdat het Vaticaan nog geen toestemming heeft gegeven voor de ontbinding van het eerste huwelijk van Caroline met de Franse zaken man Philippe Junot. Na de plechtigheid verscheen het bruidspaar kort op het balkon van het paleis Prinses Caroline is de eerste vrouw geworden in het vorstendom na de dood van haar moeder Gracia vorig jaar september Na de huwelijksreis zal zij zich met haar meuwe echtge noot vestigen in haar roze villa bij het paleis Maar ook zal zij af en toe verblijven in Milaan waar Stefano Casiraghi een restaurant heeft en zich bezighoudt met de uitvoer van schoei sel en textiel. Herrenberg De ambassadeur van Suriname in Nederland, H Herren- berg. is in cassatie gegaan tegen het arrest van het Amsterdamse gerechts hof inzake een artikel in Het Parool afgelopen zomer over de rol die Her renberg zou hebben gespeeld bij het verkrijgen van een lening voor de machthebbers in Suriname. Volgens Het Parool meldden Suri naamse bronnen dat Herrenberg zou hebben bemiddeld tussen de cocaïne handel in Colombia en het bewind van Bouterse in verband met een lening van 50 miljoen dollar tegen zeer lage rente. mngen. ment. IADVERTENTIE Ie vooruitzichten van zaterdag tot en iel dinsdag: [fel bewolking, maar overwegend roog. Middagtemperatuur rond 7 jden. komt geen verandering in het \uidige weertype. Met een aanhou- lende westelijke wind wordt vrij ichte oceaanlucht over West-Europa mgevoerd. Een depressie trekt van- 'aag van IJsland naar Noord-Scan- inaviè en een regenzone ervan pas- tert in de loop van de ochtend onze mgeving. Er stroomt dan drogere melijk onstabiele lucht over Zee- w wd. Er is vanochtend veel bewolking 0. it af en toe regen, maar het klaart in fe middag vanuit het noordwesten op het is de rest van de dag vrijwel verat droog en half bewolkt. De •mm temperatuur is vanochtend ond S graden Celsius en het mini um de komende nacht omstreeks 5 raden. De krachtige of harde westen wind draait in de loop van de dag aar noordwest. ooruitzichten voor het weekeinde: r.sselend bewolkt en overwegend 11toog. Middagtemperatuur rond 7 'raden. De noordwestelijke wind raait later zaterdag naar ivest en temt af tot vrij krachtig. En zondag taait er een matige zuidwestelijke De Hooizolder presenteert hedenavond: De Discostampers van 1983 Vanavond worden de populairste discoplaten van 1983 gedraaid Gratis entree. Gratis Champagnecocktail. Zondagmiddag 1 januari J 1984 vanaf 14.00 uur I The Evergreens 25-mans Big Band. Muziek van Stevie Wonder tot Glenn Mille' Gratis entree. Gratis Champagnecocktail. Verwacht vrijdag 6 januari: FORREST. Wij wensen u ellon DEN HAAG (ANP) Staatssecreta ris Koning van financiën meent dat de problemen die de senaat maakt rond de schending van de persoonlij ke levenssfeer bij de uitvoering van de nieuwe tweeverdienersbelasting, sterk overtrokken zijn. Belasting plichtigen moeten zelf invullen of zij als alleen- of tweeverdiener meer of minder inkomstenbelasting gaan be talen, aldus de bewindsman donder dag in de eerste kamer. Via het centraal kaartregister (het schaduw-bevolkingsregisteri en oude belastingaangiften en aanslagen kan de belastinginspecteur in het leeu wendeel van de gevallen nagaan of het tweeverdienersformulier correct is ingevuld. Indien de gegevens van het tweeverdienersformulier verschillen van de gegevens bij de belasting dienst zal ,.m de overgrote meerder heid'" van deze gevallen een telefoon tje of briefje opheldering kunnen ver schaffen Omdat bij de bepaling van de ver schuldigde belasting vooral wordt af gegaan op de huisvesting - twee inko mens achter één deur - kunnen sa- menlevenden niet 'vrij' kiezen voor de fiscale situatie die hen het beste uit komt. zo constateerde de staatssecre taris van financiën. Koning biedt de samenwonenden die weigerden de werknemersverklaring in te vullen omdat zij de aard van hun samenlevingsverband bijvoorbeeld twee partners van hetzelfde geslacht) niet ter kennis wilden brengen van de werkgever, de mogelijkheid dat uit sluitend en direct bij de belastingin specteur aan te melden. Die zal dan de teveel betaalde loonbelasting van de minst verdienende partner in de loop van het jaar direct via de giro terugstorten. Het gaat dan wel om een partner met geringe inkomsten die recht heeft op een toeslag op de belastingvrije voet. De vrees dat de werkgever via het tweeverdienersformulier zaken aan de weet komt, die zijn werknemer liever geheim houdt, acht Koning overigens niet terecht. Bovendien mag de werkgever op grond van de informatie over het voeren van een gezamenlijke huishouding niet over gaan tot ontslag, het onthouden van promotie en dergelijke. Nautisch bericht ftnd zuidwest tot west 6 tot 7, in de ichtend ruimend naar west tot noord- eest, in de avond afnemend 6, zicht: mt matig tot slecht, in de middag en le avond goed, temperatuur kustwa- er ongeveer 6 graden, afwijking wa- erstanden: in de middag en avond igeveer een halve meter verhoging, Kaximale golfhoogte monding Schel les. tijdens hoogwater rond het mid- A laguur tegen de anderhalve meter. femeuzen Z.enkzee iansweert l'emeldinge (reekrak jtönisse dl 111 Herlkzee H Iansweert l'emeldinge al Kreekrak Bruinisse 1126 192 12 13 134 12.01 207 00.11 160 00 08 187 00.35 163 00.06 191 00.49 137 00.42 205 01.16 160 01.13 186 01.41 164 2 37 156 2 33 181 305 159 2 28 200 3 19 141 306 218 342 164 337 191 4 10 168 ROTTERDAM (ANPi De ingebruikstelling gisteravond van de Rotterdamse sexboot t Malle Gat. die aan een steiger in de Nieuwe Maas in de buurt van het Feyenoordstadion ligt afgemeerd, heeft veel kuade reacties uitgelokt van de bewonersorganisaties van de nabijgelegen wijk Feijenoord-Noordereiland en enkele bedrijven in de buurt Zij vrezen een uitwaaiering van de prostitutie. Op de sexboot wordt volgens de exploitanten enkele Rotterdamse zakenliedeni alleen raamprostitutie bedreven. Onder in het schip zijn 21 kamertjes, waar de prostituees zich met hun klanten kunnen terugtrekken. Volgens de politie, die vooralsnog in overleg met de gemeente niet zal ingrijpen, is er geen sterke drank aan boord, omdat daarvoor de vergunning ontbreekt. tSlot van pagina 1) te komen waarbij belastingplichti gen die om redenen van privacy afzien van het vragen van een (bijna) alleenverdienertoeslag, versneld hun le veel betaalde belastingen terug krijgen. De 'gewone' regeling via een T-biljet zou namelijk veel langer du- In zijn antwoord op de opmerkingen van de eerste kamer benadrukte de bewindsman dat bij verwerping van het wetsvoorstel de klok fors zou worden teruggezet Zelfs het debat over de nota 'Op weg', gericht op een verdere individualisering van de be lastingen. was dan overbodig gewor den. Het zal dan ook onduidelijk worden, welke richting dan wei inge slagen moet worden De meeste werknemers hebben in middels hun nieuwe werknemers- verklaring reeds ontvangen. Deze moet ingevuld worden, omdat de belastinginspecties en de werkgevers aan de hand hiervan kunnen bepalen voor welke belastingvrije som de betrokkene in aanmerking komt. In principe heeft iedereen recht op een belastingvrije som van f7662 (in 1984) Dat betekent dat gehuwde vrouwen minder belasting gaan beta len. omdat hun 'som' tot nu ruim f2500 bedroeg De gehuwde man wiens vrouw werkt, gaat echter meer belasting betalen hun belastingvrij dom zakt van f13.200 tot f7662 Voor alleenverdieners (dus huishou dens met slechts één inkomen) wordt de belastingvrije som verhoogd met een toeslag, zodat deze groep toch op f 13.200 uitkomt. Voor alleenstaanden met een afhankelijk kind teen-ouder gezinnen i komt hier nog een extra toeslag bovenop, zodat ook deze groep niet achteruit gaat In de regeling zijn twee grenzen opgenomen om huishoudens met een partner die erg weinig 'bijverdient', niet in één klap de volle mep extra belasting te laten betalen. Vandaar dat de schokeffecten optreden bij de grenzen van f 5000 en f 7662. In het eerste geval indien de part ner minder verdient dan f5026 behoudt de tweede partner zijn volle dige belastingvrije som, In het tweede geval indien de partner tussen f 5027 en f 7662 verdient verliest de tweede partner een deel van zijn of haar belastingvrije som. Bij de stemming ontbraken drie sena toren: twee CDA'ers. Kaland i ziekte) en Eysink (onthouding), en de D'66'er Glastra van Loon (in New York). Van de 26 CDA'ers konden zo de 24 aanwe zigen het wetsontwerp hun fiat geven. Van de WD (17 leden) stemden uit eindelijk 10 leden voor en zeven tegen. Onder hen bevonden zich fractieleider Zoutendijk en oud-rrunister Ginjaar Van de PvdA (17 leden» was een meerderheid tegen. Slechts zes leden stemden voor. elf waren tegen D'66, CPN, PPR en PSP wezen het voorstel eveneens af De motie, die ook door de staatssecretaris als overbodig werd beschouwd, kreeg de steun van CDA, WD, SGP. GPV en RPF Hjdag, 30 december Ilissingen ren» (lenkzee Kans wem femeldinge Kreekrak Bruinisse Zlerikzee Iansweert l'emeldinge (reekrak 05 09 149 05.34 161 05.51 127 05.52 177 06.07 143 06.23 167 06.15 145 0642 171 0658 134 07.01 187 07.12 153 07.27 178 07 22 153 17 41 176 18 06 189 1821 149 18.25 204 1837 166 18.52 193 1848 167 18.38 177 1904 189 19.20 145 19.24 206 19.36 165 19.52 192 19.47 162 UTRECHT (GPD) Als in de komen de dagen aan de voorjaarstemperatu- ren in de Alpenlanden, Oostenrijk en Italië, geen verandering komt, zal de wintersport nog slechts op beperkte schaal mogelijk zijn. Nu al is met name dc conditie van de sneeuw op de lager gelegen pistes slecht, ver toont het schaars besneeuwde land schap kale bruine plekken of ligt er helemaal geen sneeuw. In Zwitser land en Frankrijk daarentegen is de wintersport redelijk te beoefenen. Tot die conclusies komt de ANWB en woordvoerders van de WV's in de diverse regio's Een woordvoerder van het KNMI verwacht dat er tot begin volgende week in de slechte sneeuw- condities geen verandering optreedt. Het nul graden-niveau lag donderdag op 2800 meter. In de dalen van de wintersportcentra worden voor de tijd van het jaar ongewoon hoge tempera turen tussen de 7 en 10 graden gemeten Bovendien is het de laatste dagen in de Alpenlanden rustig zon nig weer. waardoor de toch al zachte sneeuw nog sneller smelt. Het KNMI voorspelt voor het weekeinde een kortstondige daling van de tempera tuur waarbij een kleine storing wat sneeuw boven de 1200 meter zal ver oorzaken. Snel volgt echter een nieu we hoge-drukgebied met veel zon. Vooral in Oostenrijk varieren de om standigheden voor de wintersport nogal Ligt er in de straten van Gerlos (Zillertal) zelfs nog sneeuw en is er op alle pistes redelik le skiën, in de tot het Brixental behorende dorpen Soil. Kitzbuhl. Kirchbiegel en Hopfgarten moet de geoefende skier in de bergen zelfs zoeken naar nog begaanbare pistes. Ook de langlaufers hebben in che gebieden problemen een ononder broken tocht te maken Maar voor alle wintersportcentra in Oostenrijk en Italië geldt dat de sneeuwhoogte niet verder reikt dan enkele tientallen centimeters. In het Zuidtiroler Grodental Italië i moeten bij voortzetting van het huidige weer type al over enkele dagen de liften worden stopgezet. Doordat veel wintersportgebieden in de Zwitserse en Franse Alpen op grote hoogten liggen, is ondanks de hoge temperaturen de kwaliteit van de pistes beter. Het mooie weer en de slechte sneeuw heeft wel tot gevolg dat de ANWB veel minder ongeluk ken krijgt te verwerken. Directie K. Scherphuis, W F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M P. Dieleman en C. van der Maas. KANTOREN Vlissingen Walsiraat 56-60. 4381 EG Vlissingen. tel (011841 15144 Middelburg. Markt 51, 4331 LK Middelburg. tel. (01180) 27651 Goes Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen. tel (01150) 94457 Hulst Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel (03140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag tm vrij dag vanaf 19.00 uur-101184) 15144. Opening kantoren Van maandag i m vrijdag van 08.00 tot 17 00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 08.00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie (01194) 511 Advertentie-afdeling: (01186) 1584. Redactie (011841-14796 Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22 00 uur >011841 15144 Zondag avond van 20.00 tot 22 00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 62,80; franco per post 74.-. per maand 21,65; jaarabonn. 245,-. losse nummers I 0,85 (alle bedragen inclusief 4 pet. btw Postrek nr 3754316. t.n.v PZC ab rek Middelburg. Advertentietarieven 122 cent per mm. minimumprijs per advertentie 18.30. ingezonden mededelingen 2";x tarief. Voor brieven bureau van dit blad f 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw. Giro 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3