chippers beklagen zich »ver serviceverlening NS Waterschap rooit bomen op erf van fruitteler Westerschelderegels niet laten gelden in kanaal Gent-Terneuzen WE MAKEN DE GEKSTE DINGEN MEE Oefenduels agenda waakhond overleden ,'RIJDAG 30 DECEMBER 1983 PZC/ provincie 15 TERNEUZEN - De koninklijke schippersvereniging Schuttevaer overweegt om schadeclaims staat gaat die stoften met VN-num- n te dienen tegen de Nederlandse Spoorwegen. Dat verklaarde hoofdbestuurslid W. G. de deTraR-EevaSa^^ ileijer donderdag tijdens de jaarvergadering van de afdeling Terneuzen van de schippersver- de systemen zijn niet compleet Na niging. Binnenvaartschippers klagen de laatste tijd steen en been over de serviceverlening onze bedenkingen tegen die registra t.ie is er nu een comDromis uit de bus .TO ij i. r- r» tie is er nu een compromis uit de bus us an het NS-personeel op de spoorbruggen. Er wordt, volgens De Meijer nauwelijks rekening gerold De schipper kan voortaan vol staan met het noemen van de stoffen- naam en dan worden de codes er via op de spoorbruggen nog de computer bij gezocht ehouden met de passerende binnenvaartschepen. hoofdbestuurder: ..Het begint er :.ap op te lijken dat de NS onze roottte tegenstander wordt, op alle onten. De Spoorwegen pikt namelijk [et alleen ons werk af. maar boven- beeld bij de plannen voor een nieuwe servi brug over de Gouwe spreekt men slecht is. kunnen wij dat als binnen- zelfs al over niet meer dan één ope- vaart niet tolereren". n'n® pet dag Meijer meldde donderdagavond in 171 ien is de service aan de scheepvaart Volgens De Meijer maken de schip- Terneuzen dat de kleine problemen indult slecht. De brugopemngen zijn pers op verschillende plaatsen in Ne- rond het nieuwe Informatieverwei - Meeuwen Kloetinffe S-0 ilnimaal en hier en daar bijvoor- derland zo langzamerhand de gekste kend Systeem (IVS) op de sluizen °P dingen mee „Het komt regelmatig de Noord-Zuid-route (Rotterdam-Ter- In Zoutelande verraste Meeuwen met voor dat brugwachters gewoon niet neuzen-Gent) verleden tijd zijn. Begin een 3-0-zege op het een klas hoger komen opdagen, omdat ze zich versla- volgend jaar wordt het nieuwe sys- spelend Kloetinge. Op een uitstekend pen hebben of zien zijn. Het is ook al teem ingevoerd. Het houdt in dat de bespeelbaar veld opende Adnaan Nij- eens voorgekomen dat een brugwach- schipper op de Noord-Zuid-route nog land na een kwartier de score voor ter ten onrecht dacht dal hij een vrije maar één keer zijn gegevens moet Meeuwen met een uitstekende kop- dag had met als resultaat dat zijn doorgeven aan een sluis. Daarna gaan bal. Ook na rust behield Meeuwen een 'ii. Hoogerland won «tolitie-kerstcross [SSINGEN Dc iaarliikse kerst- brug die dag h^n^^ropengüig! inde computer en reizen als" het overwicht en dat resulteerde halver- ss voor leden van de gemeentewï- Ja. het kan soms uren duren en If en ware met het schip mee. van sluis tot wege de tweede helft >n doelpunten SS\our ituen an ne gemeeniepo w mmn a»r«. van Wim Ovaa en Karei Franke 3-0 gemeentepo- ie en brandweer in Vlissingen erd donderdag voor de achtste dienstleiding dergelijke zaken op- te ihtereenvolgende maal gewonnen merkt en nog iets regelt oor A. Hoogeland van de politie. Ie cross, afstanden 7,5 km en 4,5 km, fflOCS rerd gehouden In het waterwingebied an Valkemsse Na afloop reikte bur- Het hoofdbestuur van 'Schuttevaer' emeester drs Th. Westerhout de prij- vjntjt dat NS verplicht is de binnen in uit waaronder de mr J. van vaart zoveel mogelijk tegemoet te larionthrophee aan de winnaar. komen. De Meijer: „Eer edere uitslagen (7.5 km) 2. Edwin Hooge- van de NS-directie dat 3 Jac Wisse. Winnaar van de kleine moeilijk heeft omdat men z'n eigen werd Brandweerman Korstanje. 2 M. infrastructuur moet betalen, noem ik de Nooyer en De Hoop. beide politie Bij een smoes. De NS wordt voorname- dames ging de overwinning na?r me- ,ijk op de been gehouden door Vereniging van Volle Evangelie Zakenlieden v aai k wtcci uiugciijiw icgciuuci it i f J J If 1 komen. De Meijer: „Een opmerking lil Middelburg Öljeeil S 3. mevrouw Krombeen. Bij de jeugd won ttnny Nötten, 2. Marco Hoogeland en 3. luis Lems. Marianne Boer op slotmanifestatie piano-driedaagse LISSINGEN De I5-jarige Vlis- ngse pianiste Marianne Boer is don- trdagavond tijdens de Rotterdamse iano-driedaagsc in De Doelen één tn de vijf winnaars geworden, die inavond op de slotmanifestatie, ïeneens in De Doelen, mogen optre- binnenvaart. Daarom: de NS pakt al heel wat van ons af met z'n spoorweg vervoer van goederen, als dan ook de Voltigegroep uit Middelburg gaat in mei naar Londen Vfissineen toe zelfs de hele dag voordat de sluis. Er waren wat problemen gere- van Wim Ovaa en Karei Franke 3-0. dienstleiding dereeliike zaken on- zen rond de registratie van de gevaar- Hoofdplaat - Nieuw land 2-0 lijke stoffen. De Meijer: „Rijkswater- Hoofdplaat was op eigen veld over het algemeen beter dan zaterdag-vier deklasser Nieuwland en won daarom ook verdiend met 2-0. Rudy Cornelis buitte het overwicht van de thuisclub in de eerste helft uit door 1-0 te scoren en nadat Herbert Versluijs alleen voor doel had gemist vergrootte Stanny Soulimans die voorsprong halverwege MIDDELBURG - De Vereniging van de tweede helft to.t 2-0. Werner Tem- Volle Evangeliezakenlieden hodt merman liet daarna nog een kans op maandag 2 januari om 20 uur een 3-0 onbenut. „."ér- bijeenkomst in de schouwburg van louw Hoogeland. 2. mevrouw De Kettenj heidssnbsidies Die'overhehTïs er Middelburg. De heer W. Zeegers, za- RSoewè? wifS WmeS n?el a«»d «angefe,. houdt dan een die indruk hebben - óok voor de toespraak over hetgeen geloven m 1984 voor hem betekent. Er is samen zang met begeleiding van orgel, vleu gel en gitaren. Solozang wordt ver-' zorgd door Geertje Brand en Edu MIDDELBURG - De voltigegroep van Boele en een orgelrecital door David de ponyclub Middelburg zal mei vol- Kunst. De bijeenkomst is ook voor gend jaar een demonstratie geven in niet-zakenlieden toegankelijk. Be- het dorpje Meopham in de buurt van langstellenden kunnen tegen betaling de Britse hoofdstad Londen. Een vanaf 19 uur deelnemen aan een maal sponsor is'bereid gevonden de groep tijd. naar Groot-Brittannië te laten over- komen. In dit paardesportland bij uitstek is voltige een totaal onbekende tak in tegenstelling tot landen als West- Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika waar ze erg populair is en duizenden beoefenaars telt Ook in Nederland neemt de belangstelling toe. In de provincie Zeeland zal, naast de bestaande Middelburgse, binnen kort een tweede voltigegroep worden opgericht. Aan het uitstapje overzee zullen overigens in mei ook 25 ruiters van de rijveremging Middelburg deel nemen. Muziekfeest in De Piek in Vlissingen VLISSINGEN - Het jongerencentrum De Piek in Vlissingen houdt vandaag (vrijdag) een muziekfeest in het soos- gebouw met medewerking van ver schillende Vlissingse popartiesten. Leden van de Sing Sing Movement, Serious Game. Why Not en andere bands houden een sessie Daarna is er een bal. Het feest begint om 20 30 uur p Hl an deze driedaagse deden ongeveer 10 pianisten-uit heel Nederland mee. pianisten werden beoordeeld door n jury, waar onder andere Daniel ayenberg zitting m had. Op de slot- mfestatie, waarop onder anderen nald Brautegam. Marlijn van der sk. Rian de Wal en Frederick ynders zullen optreden, zal de ta- tvolle Vlissingse werken spelen m Chopin en Rachmaninof. W G. de Meijer, hoofdbestuurslid van de schippersvereniging Schuttevaer. )KS Zeeuwse Koorschool. 20 uur 31 121. Museum. 10-12 en 13 30-17 uur: idejaarsconcert door het Jongens werken van George Hadeier (Vm 1511 oöf van de Zeeuwse Koorschool: IIDDELBURG Concertzaal, 20 air: concert door het Blazersensem- van het Omroeporkest; verkeerde wereld', 21 uur: optre- ;n popgroep Feed-back. VOORSTELLINGEN JERGEN OP ZOOM Roxy I, 14. HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 13-17 uur oude landbouwwerktui gen; HEINKENSZAND De Stenge. 9-'2 en 13-17 uur. werken van Hanneke Kres (t'm 14/1); Bibliotheek: 'Rederij kerskamer 'De Fiolieren' (t/m 30/12); HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18 uur: 'Feest der kleine for- .45 en 21.15 uur: Never say never maatjes' (t'm 15/1); 12 jr.; Roxy II, 14 uur: Super- KAMPERLAND Hal Golfslagbad III. a 120 30 uur: Blazing slades. De Roompot 10-22 uur: tekeningen jeugd Noord-Beveland <tm 3112); lem'Actueel I. 14 uur: Kuifje en het KRUISPOLDERHAVEN 'Den lienmeer. a.l.. 19 en 21.30 uur: Burtman' vanaf 14 uur werken van iligula n. 18 jr.; Cinem'Actueel III, Piet Boelens itm 30 li: (uur: Nena, 12 jr.; 20 uur. Sophie's MIDDELBURG De Vleeshal. 11-17 hoice. 16 jr.; uur: wintertentoonstelling Kunst- k 0ES Grand. 19 en 21.30 uur kring (t'm 31/12); Zeeuws Museum, ever say never again, a.l.; 14 uur: 101 10-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke- k lalmatiers, a.l.; ningen' (t'm 7/1); Zeeuws Kunstenaars k tILST De Koning van Engeland, Centrum, 13.30-17.30 en 19-21 uur: 3.45 en 16.15 uur: Heidi, a.l.; 13.45 en werken van Henny Schrijver (t/m 11/ 8.45 uur: Superman III, a.l.; 13.45, 1); 21.15 uur: Never say never St. Janstraat 41, 14-17 uur: touwplas- tam, a.l.; 16 en 21.15 uur: Sophie's tieken van Anneke Ruimschotel; De- toice. 16 jr.; 16.15 en 18.45 uur: merary. 9-17 uur: diverse ambachten fc irolers weten van wanten. 16 jr.: en exposities; k 515 en 21.15 uur: The Bronx war- OOSTBl'RG Atelier Oudeslau 66. ors. 16 jr.; 18.45 uur: The meaning of 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan k ie. 16 jr.; 14.30 en 21.15 uur: Sex op Verschoore: ft platteland. 18 jr.; SAS VAN GENT Bibliotheek. 13 30- OSTBURG Ledel. 20 uur: The 17.30 en 18.30-20 uur, werken van eastmaster, a.l.; Ferdinand Slock; ERNEUZEN Luxor. 14,19 en 21.45 TERNEUZEN 'Tierlantijn', 14-21 ur: Never say never again, a.l.. 19 uur: poppen van Wopje van de Kamp ar: The meaning of life, a.l,; 14 uur: en Lies Bleeker (t/m 31/12); leldi. a.l.; 21.45 uur: De versierster, 18 Ter Schore; werken van leerlingen Zeldenrustcollege (t/m 8 1); LISSINGEN Alhambra 1,14.19 en Hal Stadhuis. 8,30-12 en 13-16.30 uur. k 130 uur: Never say never again, a.l.. werken van W. O. J. Nieuwenkamp: m lhambrall. 14 uur: Pinocchio. a.l., 19 VLISSINGEN Galerie 'De vrije ir; Superman III. a.l.. 21.30 uur: The neeringh'. 13.30-17.30 uur: Oude kaar- eaning of life, a.l.: ten van Zeeland (t'm 141); Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken ENTOONSTELLINGEN van Ineke Otten, NT ANNA TER MUIDEN Weverij Reptielenzoo Iguana 14-17.30 uur: Blom. 10-17 uur: werken van Ph. expositie levende reptielen, amfibieën akx; en insekten; XEL Galerie Bellemans, 10-18 Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: tekeningen uit 'Zeeuws Platen- werken van Meggie Dirks (t/m 31/12); oek'; Kindergalerij, tekeningen van Galerie Marquis. 13.30-17 30 uur. ené Nijhoff; werken van Nicolaas Dings; ERGEN OP ZOOM Markiezenhof. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- VLISSINGEN' - Het dierenasiel aan de Lange Leenweg in Vlis singen is zijn trouwe bewaker kwijt. De bouvier Bas die zich volgens de medewerksters van het asiel uitstekend van deze taak kweet, is dinsdag gestor ven en werd woensdag in het huisdierencrematorium in Slompwijk gecremeerd. Bas kwam ongeveer acht jaar geleden naar het Vlissingse asiel, nadat hij. samen met ongeveer twintig andere honden in Lewe- t(orp in beslag was genomen. Het grootste deel van zijn leven hij was toen naar schatting zes jaar. had hij toen doorgebracht in autowrakken. Doordat de hond daardoor weinig met mensen op had, bleek het vrijwel onmoge lijk hem bij particulieren onder te brengen. Omdat juist in die tijd het asiel herhaalde malen was bezocht door inbrekers be sloot men Bas de functie van asielbewaker toe te kennen. Dinsdag bleek echter dat de bouvier aan het eind van zijn Latijn was en moest worden af gemaakt. Omdat asielbeheerster Wil van Rein het geen prettig idee vond de hond met de reini gingsdienst mee te geven, legde het asielpersoneel bodje bij bod- je om de crematie te kunnen bekostigen. Dat bleek echter niet nodig, omdat men bij het huisdierencrematorium aan bood de crematie gratis uit te voeren. De bewaking van het asiel in de nachtelijke uren wordt nu over genomen door Akkie. een krui sing tussen een herder en een collie, die sinds een paar maan den in het asiel is gehuisvest. ADVERTENTIE' OPENINGSTIJDEN Maandag t m donderdag 08.00-1 12 00 uur en 12.30-16.30 uur.l vrijdag 08.00-12.00 uur en 12.30 15.30 uur; donderdagavond I 19.00-21.00 uur; zaterdag 09.00- 12.00 uur. Heeft u onze keuken-1 showroom al bezocht? I rose VjPkeukbi international 5 jaar garantie j Het rooien van de elzenhaag, in opdracht van het waterschap Noord- e in Heinkenszand. Zuid-B et eland, bij fruitteler De Meester bij de raad van state kwam aanzet ten met bewijsfoto's die geen be trekking hadden op het wind- HEINKENSZAND Het bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland heeft in de boomgaard van de Heinkenszandse fruitteler P. de Meester een zeven jaar oud w indscherm laten rooien. Dat gebeurde omdat de rij elzen drieëneenhalve meter in plaats van tenminste vijf scherm in kwestie, meter uit de insteek van de naastgelegen sloot stond. En omdat De Meester volgens het waterschapsbestuur weigerde zelf de bomen te verwijderen, werd daar donderdag - overigens na een jarenlang slepende procedure - in opdracht van het waterschap voor gezorgd. Een kraan en medewerkers van loonwerker Kloosterman uit Kapelle gingen onder toeziend oog van enkele vertegenwoordigers van het waterschap aan de slag. Geen begrip Ontheffing De door fruitteler De Meester ge- tot 20 procent verliezen voor fruitte- waarschuwde rijkspolitie weigerde lers kunnen optreden. Hij kon wel proces-verbaal op te maken, omdat begrip opbrengen voor de opstelling de handelingen van het waterschap van Peter de Meester, berustten op de zogenaamde be- voegdhedenwet waterschappen De Meester <„er is op dit gebied geen recht meer in Nederland") legde In een toelichting vertelde de fruit- zich knarsetandend en noodge- teler uit Heinkenszand dat hij in dwongen bij de actie neer Hij gaat 1976 1977 de elzen plantte, zich nu met behulp van een advocaat daarbij baserend op het oude regie- proberen de beplantingsverorde- ment van politie voor de polders en ning waarop het waterschap zich waterschappen (waarin een plant- baseert, ter vernietiging voor te vrije strook van twee meter staat), dragen bij de kroon. De Meester „Pas in 1981 kwam het waterschap stelde desgevraagd dat de bepalin- in actie. Ik verzocht tevergeefs om gen uit de tijd zijn en dat door de ontheffing. Daarop ben ik in beroep beplantingsvoorschnften onnodig gegaan bij gedeputeerde staten. Ik veel schade aan de fruittelers berok kend wordt zelf: die De Heinkenszandse fruitteler liet ste begrip weten dat zijn actie mede bedoeld is als proef op de som. met als oog merk het verdwijnen dan wel aan passen van de provinciale beplan tingsverordening. Die bepaalt on der meer dat fruittelers tot zeven erd vriendelijk aangehoord en toegesproken en ik dacht bij me nsen hebben er tenmin- oor. Het was een grote teleurstelling toen ik op puur for mele gronden niet ontvankelijk werd verklaard. Vervolgens heb ik beroep aangetekend bij de kroon en onder meer aan de hand van een fotoreportage aangetoond dat een meter vanuit de insteek van sloten strook van drieëneenhalve meter géén beplanting mogen aanbrengen (ontheffing is mogelijk tot vijf me ter). Voor wegsloten kan een soepe ler regeling worden getroffen. Zo'n meer dan voldoende ruimte biedt voor het onderhoud van de sloot. Ook dat tevergeefs: de kroon ver klaarde mijn beroep ongegrond" strook niemandsland wordt nodig betoogde De Meester. Hij merkte geacht voor het maaien, schonen en op dat door de hele gang van zaken delven van de sloten door de water- de beginselen van rechtszekerheid schappen. Vroeger gaf dat geen en kele narigheid, omdat die werk zaamheden met de hand werden gedaan. Invoering van machines zorgde voor problemen, zodat in 1968 de beruchte beplantingsveror dening door provinciale staten werd ingevoerd. De kringvoorzitter van Zeeland West-Brabant van de Ne derlandse fruittelersorganisatie. W de Jager, zei dat de fruittelers des tijds helaas verzuimd hebben vol doende in het geweer te komen tegen de verordening Hij wees erop dat de waterschappen met een strook van zeven meter wel in een erg riante positie verkeren, vooral ook gelet op het feit dat andere overheden (gemeente, provincie, rijk) veel soepeler normen uit het burgerlijk wetboek hanteren. De Jager noemde de situatie 'frustre- rechtsgelijkheid met de voeten worden getreden. Naar de mening van De Meester wordt vastgehouden aan een bepa ling die door technische ontwikke lingen allang is achterhaald. Hij verweet het waterschap onvoldoen de soepelheid te willen betrachten. ..Ik heb allerlei voorstellen gedaan om' het windscherm te kunnen laten staan Ik heb schadevergoeding aangeboden, het betalen van een speciale kraan en toen dat allemaal met hielp heb ik gevraagd het scherm zelf te mogen verplaatsen: dat is goedkoper dan wanneer het waterschap het doet. Dat zou wat mtcr tijd kosten, want ik heb de loonwerker nu eenmaal ook niet aan een touwtje. Het waterschap wilde echter geen uitstel meer ge ven aldus De Meester. Hij is er ook rend'. ook al omdat per perceel 10, verbolgen over dat het waterschap eet niet welke motieven ze daarvoor hadden". De fruitteler heeft zijn standsorganisatie, de Zuidelijke Landbouw Maatschap pij, niet ingeschakeld. „Dat heeft geen zin. Ik heb negen jaar in het kringbestuur gezeten en het pro bleem steeds aangekaart. Er is geen begrip voor het standpunt van de fruittelers. Bij de standsor ganisatie overheerst de akker- bouwgedachte". Dijkgraaf G de Jager van het wa terschap Noord- en Zuid-Beveland deelde mee dat het waterschap niet anders deed dan de reglementen uitvoeren. Hij onderstreepte dat zo wel het provinciaal bestuur als de kroon dat bevestigden. De dijkgraaf zei dat het waterschap wel moest ingrijpen, om te voorkomen dat er een precedent wordt geschapen, waarop iedereen zich gaat beroe pen Hij ontkende dat het water schap zich in deze star opstelt „Zo gauw wij technische apparatuur hebben om meer ruimte te bieden aan de fruittelers, dan doen we dat. Het dagelijks bestuur heeft deze week nog besloten tot aanschaf van moderne apparatuur en dat bete kent een verruiming van de moge lijkheden. Daarover komt binnen kort een notitie in de algemene vergadering", stelde De Jager. Hij voegde eraan toe dat daarover voortdurend met de fruittelersorga nisatie overlegd wordt. De bewering dat de brede plantvrlje strook er alleen is gekomen door de invloed van grote akkerbouwers beschouw de hij als een kolderverhaaL „dat uit de duim wordt gezogen door sommige fruittelers". Smoesjes De dijkgraaf zei ten aanzien van het geval De Meester, dat deze het ingrijpen van het waterschap te wijten heeft aan 'eigen balstung- heid'. Hij beweerde dat het water schap uitstel heeft gegeven, opdat De Meester zelf aan de slag kon ..Hij heeft niet aan de beloftes vol daan. Iedere keer waren er opnieuw smoesjes Dat kan op den duur niet", betoogde De Jager Hij erken de dat het De Meesters goed recht is om te proberen hoever hij kon gaan. „Maar dan moetje niet boos worden als het waterschap met de verorde ning en wet in de hand ingrijpt" The Evergreens WESTKAPELLE Het optreden van het dans- en showorkest The Ever greens op Nieuwjaarsdag 'in disco theek De Hooizolder begint met om 14 uur zoals donderdag in de PZC stond coop VELUWSE eierveiling bar- MTTTrcr r\ o om om - maar om 16 uur. neveld - Aanvoer 3.819 240 stuks, stem ming kalm. Prezen in gulden per 100 stuks eieren van 53-54 gram t< peren Conference vanaf 6575. 1.32-1.53, 80 90 1,20-1,41. 70 80 55-82. aanvoer 5 ton, Doyonne du Cornice vanaf 80 90 1,22-1,33 17.15-17,50 en 05-66 gram 17.35-18. ,40, 60-61 gram 1,35-1,45, 60/70: 1,22-1,27. Saint Rémy vanaf 6-1,06, 97-98, 50 60 45-82, aanvoer 2 eierveiling barneveld - Aanvoer ton, totaai aanvoer appelen 50 ton. totaal .000 stuks stemming rustig. Prijzen in aanvoer peren 14 ton 17 40** 61-62 Hing Barendrecht. 29 gulden per lOOstuks 16.90-17.00. 56-57 gram 17.25- gram 17.15-17,50 en 66-67 eram 16.70-18.50 EIERMARKT BARNEVELd - Aanvoer c 700 000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in rtii„. gulden eieren van4&-54 grain 1625-17.50 per 100 stuks en 3.39-3,24 per kg 57-61 gram 25-18.50 resp. 3.20-303 en 64-67 gram december Aardappelen bintje bonken 52-79, groot 33-52. eigenheimers 57-88. Irenes 52-76. an dijvie A 2.19-2,69. B 1,67-2.-. bleekselderij 8 78. bloemkool 6 1.603.10. boerenkool 40- ,0; Chinese kool 44-1.01 knolselderij 10 9.00-19.35. resp 2.97-2.89 Scharreleieren 7^"!Ü'oÜ° ^~47 groene 00 tot 1.75 per 100 stuks hoger ïl!! - 62-80 rode kool 53-77. VERENIGING SCHUTTEVAER: TERNEUZEN Dc koninklijke schippersvereniging Hij wees erop er bij die commissie op aandringen schippersvereniging 'Schuttevaer' dat in ons land op 1 maart van het dat het reglement straks niet in strijd voelt niets voor het plan om de regels volgend jaar het Binnenvaartpolitle- mag zijn met het regime op de Neder- voor de scheepvaart op de Wester- reglement wordt ingevoerd, maar dat landse wateren en dat het bovendien L schelde ook over te hevelen naar het het bijzondere reglement voor het acceptabel zal moeten zijn voor het Hi uur: werken van David Kleijne 18 uur: expositie van schaal-en schelp Kanaal Gent-Terneuzen. De schip- Kanaal Gent-Temeuzen voorlopig Nederlandse bednitsleven. Niet teveel m 81); Stichting Etcetera. 13.30-17 dieren en werken div. kunstenaars; - - - - ir sculptures van Gloria Pecego en ZIERIKZEE 'Tussen de twee ha- iara v.d. Water (t/m 15/1): vens', 10-12 en 14-17 uur: werken van ÜESKENS Galerie 'Raiffeisen'. div. kunstenaars. j-17 uur: Kersttalon (t'm 15/1); hulpcentra UIMSSE Hal Gemeentehuis, Noord. en Midden-Zeeland Goes, tel siaaisaesKunaigen vinaen nu aai een wij zijn uaai ausuiuui. mei. geiuKKig vraagieKcns oij ae proeven mei ut- v u .v nnrl] wnrH, d-ö- f toLÏ JfcSf fn/Sv611 01100-14444 look voor milieuklachten. nieuw'bijzonder reglement'voor het mee Dat Westerscheldereglement is zesbaksduwvaart. „Als de oevers er ®,'83.LsPfï"e" wordt 196 Omzet april: hoogste prfls 8000 kroten 7-49. peterselie 30-86, prei 1,03-1.26. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren pepers 2.90-4,50. rabarber 2,70-2,80. selderij b.a. te Middelburg. Marktbericht van 29 24-1.02, spinazie 3.50-3.80. spitskooi 39-1.20. december 1983 Aardappelen bintje bo 60- uien bonken 99, grof 62-86, middel 52-65 64. gr 36-42 dr 12-34. koopm. blauwe gr drieling 30-32, winterpeen grof 42-52, mid- 85-90, dr 17-26. appelen goudrenette 70 80 del 37-50, fijn 21-33. witlof kort super 1 90- 133, 80 90 149 cox 55 60 129. 60/70 140-183. 2,40, kort IA 1.50-2 10. kort 1 B 1.30-1 70 70 80 198. 8085 191 peren st remy 60 65 lang IA 1.70 lang 1B 1.60 1.70, kort2 80-2,-! lang 2 50-1.60. 2 40 1.40. 65 75 78 81.75 85 91. groenten peen C 34-50. d 49. B 28-38. prei 62-83 bprekooi 79-96. savoovekool 32-45 rode Aardappelterraijnmarkt. kool al 57-59. bl 48. witte kool 51-63. fQT:J pers verzetten zich een paar jaar nog niet wordt aangepast. De Meijer: uitzonderingen dus. Er mag best een geleden met man en macht tegen „Wat dat betreft liggen onze beetje krachtig tegen die Belgen wor- onderdelen van het 'Westerschelde- Zuiderburen nog behoorlijk dwars, den opgetreden' reglement', maar bereikten daarmee België wil die aanpassing op basis van Ook plaatste het hoofdbestuurslid helemaal niets. Belgische water- het Westerscheldereglement. maar niet voor het eerst de nodige 25-34. 16 17 30-47. 20 22 46-48 24 26 52. Goes, tc! staatsdeskundigen vinden nu dat een wij zijn daar absoluut niet gelukkig vraagtekens bij de proeven met de strulkseldenj 200-261. knolselderij kilo 69- Datum 2912 opw. April laten 7950. bieden r900. November laten 3000. bie- mken76.mtetM tfa^l3'15 den 2500 Me! la*n <*150. bieden 8100. slot .0 17 30-47 2022 46-48. 2426 52. 8100 Sttmmtag april nauwelijks prijshou- bloeir.kool 6 197-201 8 97-153. 10 92. 12 Mei prijshoudend Openstaande po- Zeeuwsch-Vlaanderen m koud verleden' (t'm 3012 URGH-HAAMSTEDE De Be- 01150-12200 ibrandweer en ambulance) terschole, 14-17 uur; 'Kijken naar Telefonische hulpdienst Zeeland, ndschap' (t/m 7/1); 01180-15551. dag en nacht bereikbaar 11D 150-199. witlof ad 184-235 B 159. 161. uia 154-167 fruitveiling Barendrecht, 29 december 1983 OMBURG Biologisch Museum, Chr- '""pdienst Zeeland „r.„rl 'ol 111 lOfl-lniKl „r,„ nood, tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur toemdijken in Zeeland' en 'Dieren 'mijf van m' U7 uur: 'De natuur in Zeeland'. OES Lunchcafé Stadhuis, 9-18 Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 K werken van Martine Raes (t'm Te bereiken op kamoorciaec-n van 9-17 uur. Alarmnummer kanaal eigenlijk niet mag afwijken hoofdzakelijk gericht op de zeevaart inderdaad veel schade van ondervin- van datzelfde Westerschelderegelc- en daarmee hebben wij als binnen- den. kan ik me niet voorstellen dat ment. De Nederlandse binnenvaart vaart nog altijd erg veel moeite". rijkswaterstaat er gelukkig mee is. voelt daar echter niets voor. Voor dat nieuwe bijzondere reglement Wel aardig is natuurlijk ook dat de Appelen Cox Orange Pippin vanaf 80/90: voor het Kanaal Gent-Terneuzen is rederijen een tijdje terug zélf ook al 'Schuttevaer'-hoofdbestuurslid W G. een speciale commissie benoemd, om uitstel van de proefvaarten met de Meijer kaartte de zaak donderdag waarin vertegenwoordigers van de zes lege bakken hebben gevraagd, avond aan tijdens de jaarvergadering Nederlandse en Belgische waterstaat Volgens mij ligt die hele zesbaksduw- van de afdeling Terneuzen van de zitting hebben De Meijer „Wij gaan vaart nog ver van ons afl'. i'ordt 196 Omzet april hoogste prijs 8000 laagste prijs 7850 laatste zaken 5x7900 Mei 10x8100 5x8110 5x8100, 10x8050. 10x8030. 10x8050; 15x8100 Dag april: 167 Mei. 65. .62-1,72. 1,72-2,10.60 70. 1.43-1.49, aanvoer Bintje 35-50 mm opw April: laten 4900. Golden Delicious vanaf 80 90 90- bieden 4850, slot 4900. November laten 2600, bieden 2100 Mei: laten 5200, bieden 1.20. 91-1.24. i ivoer 14 ton, Goudrenetten vanaf 90 op 1.17-1.35. 1.38- 5100. slot 5200. Stemming april kalm Mei 1.55 70 80 1 49-1.56. aanvoer 4 ton. Rode kalm Openstaande posities april plus 9 wordt 530 Mei: 15 Omzet april 45x4900. 5x4910 2x4900 Dag april 52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15