PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arafat wil radicaal Tan koers veranderen Betogers werpen brandende fakkels in Woensdrecht Kerstmis 1983 breekt weerrecords 'uid-Afrika ezet stad in Angola ANDROPOV NIET BIJ ZITTING PARTIJTOP Geen bezuiniging op vuurwerk )NTMOETING MET MOEBARAK 'KEERPUNT' Kreisky naar Gaddafi Diep vries-brandweer ie PZC' vandaag Premier Ghandi naar Nederland 26e jaargang no. 304 linsdag 27 december 1983 Mogelijk regen Veel bewolking en mogelijk regen oj motregen Middagtemperatuur onge- teer 8 graden Tot krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer tot hard oj stormachtig toenemende zuidwesten wind EBILT (ANP) Kerstmis 1983 is in tdcrland uitzonderlijk zacht ge- Kst, terwijl in de VS kouderecords trden gemeten. In De Bilt werd de armste kerstnacht sinds 1920 gere- streerd. In de nacht van zaterdag liondag was de minimumtempera- ir 9.9 graden tegen 7,3 in 1920, het ide 'record', eerste kerstdag was de hoogste nperatuur 10,9 graad, nel iels onder trecora van 25 december 1974. toen het 11,5 graad was. Normaal is het op beide kerstdagen rond 5 graden. In heel Europa worden de kerstdagen gekenmerkt door uitzonderlijk hoge temperaturen Vanaf de Baltische Zee tot aan de zuidelijke Alpen liggen de temperaturen gemiddeld zon tien graden hoger dan normaal Voor de ski-enthousiasten heeft deze warme kerst minder prettige gevolgen On der de tweeduizend meter dooit het in de Alpen, waardoor er daar niet oi nauwelijks kan worden geskied. Voor de komende dagen voorspellen de weerkundigen veel regen en voor de tijd van het jaar uitzonderlijk zachte temperaturen. VS In minstens 100 Amerikaanse steden zijn op eerste kerstdag minimumtem peraturen gemeten die juist een kou- derecord voor de tijd van het jaar vormden De hevige kou begon op 17 december en duurt naar verwachting nog min stens tot nieuwjaarsdag. Sinds 1872 was het op Kerstmis niet zo koud. In Great Falls en Miles City in Monta na was het 35 graden onder nul en vele delen van het land beleefden een witte Kerstmis. De zuidvruchtenkwekers in Florida voorzagen zware schade toen de temperatuur ter plaatse tot 9 gra den onder nul was gedaald. ANA A/BEIROET, NEW YORK (RTR, AF-, UPI) PLO-leider Yasser Arafat heeft te kennen igeven dat de Palestijnse benadering van de problemen in het Midden-Oosten 'radicaal' zal tranderen. Dat heeft het officiële persbureau voor het Midden-Oosten (Mena) maandag tmeld vanuit Sanaa, de hoofdstad van Noord-Jemen. Arafat kwam maandag met duizend jlgelingen aan in Noord-Jemen, vier dagen na een verrassende ontmoeting met de gyptische president, Moebarak, welke in het hele Midden-Oosten tot kritiek leidde, ook van RcflgClll positief groepering van Arafat zelf. De VS prees de ontmoeting, Israël veroordeelde haar. maakt aan een economische boycot van Egypte van vijf jaar en heeft een handelsprotocol ondertekend dat zijn economische betrekkingen met Egypte brengt op een hoger niveau dan voor de boycot. izullen nieuwe trends komen voor kendgemaakt". aldus Arafat volgens Volgens Palestijnse bronnen zal Ara- festijnsc actie, bijzonderheden zul Mena. Arafat sprak verder van een zo spoedig mogelijk worden be- samenzwering, waarbij Israël en Ara bische 'partijen' zijn betrokken om het Midden-Óósten in invloedssferen te verdelen, voordelig voor de joodse staat, aldus Mena. SSABON' JOHANNESBURG (AFP IR) Het Zuidafrikaanse leger Keerpunt Arafat had. voor het verlaten van het schip dat hem naar Noord-Jemen bracht op een persconferentie zijn ontmoeting met Moebarak ..een keer punt in de koers van de Palestijnse zaak" genoemd Hij hekelde critici van Egypte „Ik luister niet naar wat op 22 december de Angolese de sjaven Van Rome zeggen Ik luister I Cassinga in de zuidoostelijke siechts naar de stemmen van eerzame vincie Huila bezet. Dat heeft het mensen". aldus Arafat geciteerd door jolese persbureau Angop opgc- Mena Sinds zijn ontmoeting met gen in Lissabon, maandag be- Moebarak zijn eerste ontmoeting dgemaakt. met een Egyptische president in zes ssmga ligt op ongeveer 250 kilome- jaar zj)n aan Ara(at uitspraken van de grens met Namibië. toegeschreven, als zou hij nu voor de indag had Angop al melding ge- vormjng Van een Palestijnse regering sakt van een bombardement daty- jn ballingschap zijn. Dit idee. afkom- fat vandaag een vergadering voorzit ten van het militaire comité van de PLO Volgens onbevestigde berichten zou Arafat van Noord-Jemen naar Tunis willen reizen, om daar met hem loyale leden van het centrale comité van zijn organisatie Fatah besprekingen te voeren. Mogelijk aansluitend zou een ontmoeting kunnen plaatsvinden met de Jordaanse koning Hoessein Jordanië heeft zondag een einde ge- De Amerikaanse president Ronald Reagan verwacht dat Jordanië en PLO-leider Yasser Arafat deel zullen nemen aan het vredesproces in het Midden-Oosten. In een interview in het Witte Huis gaf hij een positief oordeel over het bezoek van Arafat aan de Egyptische president Hosni Moebarak Volgens Reagan probeert Moebarak het Amerikaanse vredes plan weer op gang te brengen Volgens dat plan zou koning Hoessein van Jordanië de Palestijnen moeten vertegenwoordigen in onderhandelin gen met Israel. Zelfbestuur voor de Palestijnen zou verwezenlijkt moeten worden op de westelijke Jordaanoe- ver en in Gaza, in een associatie met Jordanië. CHICAGO Dit beeld bood een lid van de brandweer van Chicago tijdens het blussen van een brand De temperatuur zakte vrijdag in Chicago tot 19 graden onder nul Paraat Geneeskundige diensten in een aantal steden zijn het af gelopen kerstweekeinde pa raat geweest na een verkla ring van het Dierenbevrij dingsfront vlees in supermark- Petitie Na afloop van een fakkelop tocht in Middelburg, gericht tegen de plaatsing van kern wapens in Nederland, is aan de commissaris der koningin een petitie aangeboden. PAGINA 5 Oefenvoetbal Het team van Zeeuwse prof voetballers was maandagmid dag een klasse apart op het zaalvoetbaltoemooi in Vlissin- gen. De selectie van coach Jo Jansen won de finale van Vlis- singen met 3-0 en die eindzege was meer dan verdiend PAGINA 11) Klasse apart Twee opvallende uitslagen waren erm het Zeeuwse oefen voetbal Arnemuiden verloor met 3-0 op eigen veld van Nieuwdorp en Bruse Boys werd verslagen door afde lingsclub Oosterland 3-2 PAGINA 16) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 Provincie: 5, 6, 7 en 9 Sport: 11, 13, 15 en 16 Libanon SALZBURG (ATR) De Oostenrijk se ex-kanselier Bruno Kreisky is maandagavond uit Salzburg vertrok ken voor een verrassend bezoek aan „^.....0ww.—jde Libische leider, kolonel Gaddafi. aerdag door Zuidafrikaanse vlieg- stjg. van wyien president Sadat van Vlak voor zijn vertrek zei hij tegen een was uitgevoerd op drie andere Egypte, had hij tot nu toe steeds sten m het zuiden van Angola: Verw orpen. Volgens waarnemers is de :.elai, Mulondo en Cahama. Vol- belangrijkste taak van Arafat nu het onderminister Moura heeft Zuid- Wjnnen van een meerderheid in de mogelijkheid om met Gaddafi van hka voor de serie aanvallen gebruik plo om met koning Hoessein van gedachten te wisselen maakt van drie gemotoriseerde bri- jordame wegen naar vrede te zoeken. (des en vier groepen die waren uitge- stmet artillerie van een kaliber van 10 en 150 mm, gesteund door hon- rd gevechtsvliegtuigen en zes heli- spters. verslaggevers dat hij zijn bezoek ven-, orpen. Volgens waarnemers is de niet beschouwt als een vredesmissie voor het Midden-Oosten, maar als een trechliging ex-presidenten an officiële zijde in Ouagadougou is odag meegedeeld dat twee ex-presi- nten en 36 ex-ministers van Opper- ita wegens corruptie en wanbeheer Sen worden berecht. ■tribunalen zijn opgericht door ka- iein Thomas Sankara's 'nationale mlutionaire raad', die vijf maanden Itden door een staatsgreep aan de acht kwam 1UDKAMERLID OOP VOOGD 1VERLEDEN LURLEM (ANP) Drs. Joop Voogd, «rmalig tweede-kamerlid voor de «ij van de Arbeid, is maandag- zijn woonplaats Haarlem 167-jarige leeftijd overleden. Hij B al enige tijd ernstig ziek. Dit *ft de familie meegedeeld, oogd werd op 2 november 1916 in asterdam geboren. Na zijn hbs-op- •dmg behaalde hij in 1940 het docto- il examen economie aan de GU in msterdam. Van 1945 tot 1971 was hij tor de Partij van de Arbeid lid van gemeenteraad van Haarlem. In 19 werd hij adjunct-directeur van de iardi Beckmanstichting, het weten- iiappelijk bureau van de partij. Die Mie bekleedde hij tot 1963. het jaar iarin hij lid van de tweede kamer fd. Hij trad vooral als woordvoer en op bij zaken als welzijn, cultuur, hderheden en oorlogsslachtoffers. 1981 ging hij uit de kamer ADVERTENTIE, LET OP Grandioze kerstshow op De Roompot f ;k naar onze stuntaanbiedingen op de pagina kleintjes CARAVANS DE ROOMPOT KAMPERLAND Tel. 01107-1555 BRUSSEL Een Brusselse zioerfkat heeft op de Grote Markt een kerststal 'gekraakt' Het dier overnacht in de mantel van Maria en trekt zich niets aan van de vele kijkers: onverstoord werkt hij de dagelijkse bezigheden af. inclusief de wasbeurt. Het Kerstweekeinde in Libanon heeft in het teken gestaan van hevige ge vechten tussen het Libanese leger en Sji'itische moslims in en om Beiroet. De gevechten begonnen zaterdag na dat het Libanese leger posities had overgenomen van de Franse troepen macht in het Palestijnse vluchtelin genkamp Chatila Na een kort be stand op zondag laaiden de gevechten maandag in alle hevigheid op Bij de gevechten zijn de afgelopen drie da gen meer dan vijftig mensen omgeko men. aldus Informatie uit ziekenhui zen en van partijen. De regerïng-Reagan studeert op een plan, Libanon blijvend op te delen en Syrië en Israél toe te staan hun troepen in dat land te handhaven. Dit heeft het weekblad Newsweek zon dag geschreven. Functionarissen van de Amerikaanse regering wilden geen commentaar geven op dit be richt in het weekblad. NEGEN DEMONSTRANTEN GEARRESTEERD WOENSDRECHT (GPDl De vredes- manifestalie in Woensdrecht dreigde in de nacht van zaterdag op zondag even uil de hand te lopen, toen de monstranten brandende fakkels rich ting vliegbasis gooiden. Een daarvan kwam terecht op het dak van het wachtlokaal bij de hoofdingang. Met behulp van een brandslang zijn de fakkel en de circa 15 toortsen die door activisten in hel hek gestopt waren, gedoofd. Bij de bluswerk zaamheden is ook een aantal demon stranten natgespoten. De woorden wisseling en de daarna dreigende opstootjes zijn door de rijkspolitie zonder geweld in de kiem gesmoord. De negen actievoerders die zatermid- dag tijdens de acties die van twee uur 's middags tot 3 uur 's nachts duurden werden gearresteerd, zijn enkele uren later weer vrijgelaten. De marechaussee pakte acht activis ten op nadat ze op de vliegbasis een kerstboom hadden geplant. Zij knip ten met. draadscharen het prikkel draad door. Eén man werd door de rijkspolitie Woensdrecht aangehou den toen hij later op de middag het prikkeldraad bij de hoofdingang van de basis wilde doorknippen. Die aan houding ging met geweld gepaard. De acht die zich toegang tot de basis hadden verschaft verzetten zich niet bij hun arrestatie Bij de plekken waar MOSKOU (UPI/DPA) Sowjet-leider Joeri An dropov was maandag niet aanwezig bij de opening van een twee daagse voltallige zit ting van het centraal comité van de commu nistische partij van de Sowjet-Unie. Dit meld de het officiële persbu reau Tass. .Joeri Andropov betuigt zijn diepste spijt dat hij wegens tijdelijke oorza ken met in staat was de zitting bij te wonen", al dus Tass. Het centraal comité kwam echter achter gesloten deuren bijeen Androp-ov is niet meer in het openbaar gezien sinds 18 augustus toen hij een groep Ameri kaanse senatoren ont ving. Op de vergadering van het centraal comité werd de tekst voorgele zen van een rede van Andropov In deze toe spraak. die voorname lijk over economische zaken ging. leverde de Sowjet-president en par tijleider scherpe kntiek op de Verenigde Staten Onder de omstandig heden van de huidige internationale situatie, die scherp is verslech terd door toedoen van agressieve imperialisti sche kringen, is de strik te naleving van het staatsplan niet alleen een verplichting maar ook een patriottische plicht van iedere Sow- jet-persoon". aldus An dropov Volgens hem is de Sowjet-< substantieel gegroeid. De 69-jarige Andropov heeft officieel last van een verkoudheid, maar het lijkt zeker dat hij ernstiger ziek is. Met na me nadat hij op 7 no vember verstek had moeten laten gaan bij de traditionele parade op het Rode Plein twijfelde er in de Sowjet-Unie en het Westen niemand meer aan de ernst van Andropovs ziekte. In westelijke kringen in Moskou geloven velen dat hij lijdt aan een nier kwaal Enige gezaghebbende waarnemers wezen er op dat ondanks Andropovs afwezigheid het centraal comité een aantal van zijn aanhangers in hoge re posities benoemde Indira Ghandi DEN HAAG (ANP) De Indiase premier Indira Ghandi brengt vol gend jaar een bezoek aan Nederland. Minister Schoo ontwikkelingssamen werking i. momenteel in India, heeft mevrouw Ghandi namens premier Lubbers uitgenodigd Een datum voor het bezoek moet nog worden vastge steld AMSTERDAM Nederland bezui nigt ook dit jaar niet op vuurwerk. Die conclusie trekt de Stichting Consument en Veiligheid uit een medio deze maand in haar op dracht gehouden steekproef in 885 gezinnen. Het onderzoek wees uit dat rond 15 december al in een op de zes gezin nen vuurwerk was besteld of - bui ten de officiële kanalen om ge kocht Dit was opvallend vaker het geval tn de grote steden en in het oosten van het land dan in andere delen van Nederland Met vuurwerk spelende kinderen hebben zaterdagmiddag een uit slaande brand veroorzaakt in dc sporthal De Karrekiet' aan de Churchilllaan in Purmerend. Een woordvoerder van de gemeente raamt de totale schade op bijna een miljoen gulden de rollen prikkeldraad waren doorge knipt. betrokken militairen enige tijd de wacht. 'Atoomvrijstaat' Zaterdagmiddag om twee uur verza melden zich enkele honderden de monstranten uit onder meer Amster dam. Arnhem en Utrecht in het vre- desactiekamp op het industrieterrein De Kooi om met elkaar kerstfeest te vieren. Het programma begon met het verkopen van paspoorten voor de 'Atoomvrijstaat" die activisten in Woensdrecht willen gaan vestigen. Ze willen daarvoor een stuk grond kopen. Door de verkoop van de pas sen, die twaalf gulden kosten, moet het benodigde geld bijeengebracht worden. Daarna trokken de vredesfeestvier- ders. nauwlettend gevolgd door een helikopter die heel de dag boven de basis hing naar de Kooiweg, Tij dens die activiteiten kwamen achter op de basis elf busjes met marechaus sees aangereden Ze stopten op enkele honderden meters van de plaats waar de boom geplant werd. Toen de acht activisten geen aanstalten maakten het terrein te verlaten, werden ze opgepakt. Volgens de woordvoerder van de basis heeft de legerleiding de acht alle kans gegeven vrijwillig van het militaire terrein af te gaan. ..Toen bleek dat ze dat niet deden hebben we. na circa 20 minuten gewacht te hebben ingegrepen' De boom werd tegelijkertijd verwijderd Het overgrote deel van de demon stranten trok zich na het planten van de boom terug in de grote feesttent op het vredeskamp Een aantal ging ech ter naar de hoofdingang van de basis. Daar werd om de vrijlating van hun makkers gevraagd. Voor een van de demonstranten duurde dat kennelijk te lang. hij begon in het prikkeldraad te knippen, waarop hij gearresteerd werd door de Woensdrechtse politie Bij die aanhouding vielen enkele klappen. De ingang van de vliegbasis had za terdag veel weg van een vesting Voor het normale hek. dat op 11 december door demonstranten werd vernield, was metershoog prikkeldraad aange bracht Vrouwen voor Vrede' had den daar eerder op de dag slingers en papieren vredesduiven in gehangen De fakkeloptocht die het feest besloot begon niet zoals aangekondigd om half twaalf maar door het uitlopen van het muziekprogramma in de tent een half uur later, juist op het moment dat de nachtmis in de RK kerk van Hoogerheide was afgelopen, Bij die kerk hebben mensen van de Vredesbeweging Woensdrecht de hele dag een stille wake gehouden. Via de Raadhuisstraat trokken de circa 150 demonstranten weer naar de hoofdin gang van de vliegbasis, waar opnieuw een kerstboom geplant werd In Noordu estoverijssel demonstreer den tweede kerstdag circa zesdui zend mensen bij de NAVO-basis Ha- velterberg. Het PvdA-kamerlid Wim Meijer was een van de sprekers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1