Filiaalchefïin RDK Rabobank Q 's- Avonds studeren in Tilburg kan ook part-time vormingswerker m/v Stichting Regionaal Djenstveileningscentm Kleinbedrijf Zeeland. A. Medewerker/Rapporteur (M/V) B. Medewerker/Rapporteur (M/V) LU CO fiC LU PC* KRUISWERK n Hogeschool Tilburg Cöte d'Or/Maple Leaf merchandising Junior Vertegenwoordig(st)er De PZC 'n dijk van een krant administratief baliemedewerker (m/v) grondwerker 3] PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 24 DECEMBER M Hei VJV Middelburg is een vormingscentrum voor mensen van 17 tot 30 jaar, die door opleiding, werk. inkomen, huisvesting, geslacht t/nrmlnnciA/oi-l/ cu',urele achtergrond in een achterstandsituatie verkeren. i/-\nrtö Pr'maire doelgroepen zijn werkende jongeren, werklozen. JOngS (huis)vrouwen, WSW-jongeren en jongeren uit etnische minderhe- volwassenen de" Het VJV Middelburg stelt zich ten doel om mensen bewust te maken van hen omringende verbanden, directer te betrekken bij maatschappelijke ontwikkelingen en vaardigheden te leren die nodig zijn om hun eigen situatie te verbeteren. Wij zijn een vormingscentrum dat zich ontwikkelt naar basiseducatie Wegens uitbreiding van de huidige formatie zoeken wij een voor 20 uren per week. Taken: begeleiden van minimaal twee cur susgroepen werven en initiëren van bovenge noemde groepen verrichten van alle voorkomende en ondersteunende werkzaamheden. Wij denken aan iemand met: opleiding op HBO-niveau bereidheid om 's avonds te werken ervaring in het werven en begelei den van groepen De aanstelling geschiedt onder de voor waarden van de rechtspositieregeling VJV, max. salaris 4145,- bruto per maand bij een full-time dienstverband; opname in het ABP; interim ziektekos tenregeling; AOW AWW-premie is voor rekening van de werkgever. Schriftelijke sollicitaties voor 14 januari 1984 richten aan de sollicitatiecommis sie en adresseren aan de voorzitter van het VJV Middelburg: de heer A. H. Coomans, J. A. Boomstraat 9, 4336 BK Middelburg. Nadere inlichtingen kunnen worden in gewonnen bij de coördinator van het VJV Middelburg: de heer K. Bos, tele foon 01180-28804. is een nieuwsorganisatie die op detailhandelsnivo de verkoop verzorgt van o.a. Choko- toff, Supertoff.^Bonbonbloc, Sportlife, Donald en Longfresh. In verband met de opzet van deze nieuwe organisatie vragen wij per 1 januari 1984: voor het rayon Zeeland De man/vrouw die wij zoeken? is beslist tussen 20-25 jaar woont centraal in bovenvermeld rayon of is bereid daar te gaan wonen heeft een middelbare schoolopleiding genoten wil hard werken en is bereid zich voor 100% in te zetten. Wat wordt uw taak? Het bezoeken van potentiële relaties buiten het levensmiddelenkanaal waar u primair verantwoordelijk bent voor de opbouw van de distributie en begelei ding van onze produkten d.m.v. dis play's en presentaties. Wat bieden wij? een goed salaris met groei mogelijkheden. 23 vrije dagen per jaar. auto van de zaak. onkostenvergoeding. Hoe solliciteert u? Stuur een brief met volledige informatie en recente pasfoto aan: Cöte d'Or/Maple Leaf merchandising Archangelkade 9 1013 BE Amsterdam t.a.v. de heer G. Heesakkers. Met kantoren te Goes en Terneuzep Het R.D.K. geeft voorlichting en begeleiding aan ondernemers in het kleinbedrijf in de provincie Zeeland op sociaal en economisch terrein; verricht onderzoeken en rapportages in het kader van overheidsregelingen ten behoeve van het kleinbe drijf, zoals de rijksgroepsregelingen voor zelfstandigen, oudere zelfstandigen en bedri|fsbeèindigingshulp Het bestuur van bovengenoemde stichting roept gegadigden op voor de functie van: Steunpunt Terneuzen Kantoor Goes De functies: De te benoemen functionarissen zullen bij de uitvoering van eerdergenoemde taken naast de individuele voorlichting aan ondernemers bedrijfseconomische adviesrapporten samenstel len en onderhouden daarbij regelmatig contacten met onderne mers en met bij het midden- en kleinbedrijf betrokken instanties en organisaties. Vereisten voor beide functies: middelbare beroepsopleiding, zoals mba, meao of een verge lijkbare opleiding; bij voorkeur studerend voor een hogere opleiding bijvoor beeld spd; bedrijfseconomisch inzicht en praktijkervaring; gevoei voor maatschappelijke problemen in het kleinbedrijf; goede contactuele eigenschappen; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; bezit van rijbewijs BE plus auto. Bovendien voor functie: A. woonachtig in de omgeving van Terneuzen of bereid daarheen te verhuizen; B. woonachtig in de omgeving van Goes of bereid daarheen te verhuizen. Geboden wordt: Functie A een salaris tot een maximum van 3.841,- per maand exclusief vakantietoeslag; Functie B: een salaris tot een maximum van 3.375,- per maand exclusief vakantietoeslag; Functie A/B: Premie aow/aww voor rekening van de stichting overige arbeidsvoorwaarden nagenoeg gelijk aan die van het rijk, waaronder opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds; vergoeding autokosten voor dienstreizen; Een psychologisch, alsmede een medisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Degene die ambities heeft om in een klein team te werken gelieve vóór 10 januari 1984 een eigenhandig geschreven sollicitatie te richten aan: het bestuur van de Stichting Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Zeeland, Klokstraat 3, 4461 JK Goes. De Rabobank 'NOORD-BEVELAND' zoekt enkele part-time baliemedewerkers (m/v) (voor plm. 24 uur per week) Functie-omschrijving: De baliemedewerk(st)ers die wij zoeken hebben als taak cliënten te helpen bij alle lokethandelingen en hen te adviseren over alle bankdiensten. Functie-eisen: Wi| denken voor deze functie aan kandidaten vanaf 18 jaar die in het bezit zijn van een meao- of havo-diploma met economie en/of handels wetenschappen in het vakkenpakket, of een gelijk waardige opleiding. Kandidaten dienen bereid te zijn verdere vakstudies en/of trainingen in commerciële en communicatieve vaardigheden te volgen. Bijzonderheden: De kandidaten kunnen geplaatst worden op één van onze 4 kantoren in Kamperland, Wissenkerke. Kortgene of Colijnsplaat, dan wel in een 'vervangingsdienst' voor deze 4 kantoren. Werktijden: Elke dag 's morgens of 's middag^ ook gedurende de avondopenstelling van onze kantoren Met betrekking tot de werktijden dienen de kandidaten een grote flexibiliteit te bezitten en bereid te zijn om bij afwezigheid van collega's liele dagen en/of op afwijkende tijden te werken. Sollicitaties dient u te zenden voorzien van recente pasfoto, vóór 10 januari 1984 aan de direktie van de bank, Postbus 3, 4493 ZG Kamperland Rabobank TZ1 NOORD-BEVELAND RABOBANK VEERE B.A. verleent op persoonlijke wijze uiteenlopende bankdiensten aan particulieren, bedrijven en instellingen. Wij maken, als zelfstandige bank, deel uit van de landelijke Rabobankorganisatie met ruim 3.000 vestigingen. Wij zoeken een In het contact tussen cliënten en de bank speelt de afdeling kas en kantoren een hoofdrol. Binnen die afdeling is de administratief baliemedewerk(st)er belast met het helpen van cliënten bij het opnemen en storten van geld. Bovendien vervult hij of zij enige administratieve taken, zoals het gereedmaken van betalingsopdrach ten van cliënten voor verwerking door de computer. De funktie is erg interessant voor een man of vrouw van ca. 18 jaar, die een opleiding op havo of meao-niveau achter de rug heeft. Enige typevaardigheid is wel noodzakelijk. Even belangrijk echter is plezier in de omgang met mensen en het hebben van enig administratief inzicht. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een dertiende maand salaris en interessante studiefaciliteiten. Uw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directeur van de Rabobank Veere, Kaai 47-49, Postbus 6, 4350 AA Veere. exclusiviteit, waar het om wonen gaai slechts 10 km van hulst in de grootste en fijnste worn- richting van de benelux met meubelen van wereldklasse i. rora, artifort, allibert, brunati, b b italia. cassina, c, telijn, castele-furn., cidue, comfort, de sede, durlet, 91 derland, giorgetti, hülsta, interlit, knoll, kartel, kift. tern., lübke, lattoflex. leolux, koekoek, miller, monti pas-toe, poltrona-frau, pullman, raanhuis, saporiti, iK net, trüggelmann, interlübke. pot in axel is een ti Voor de afdeling Distributie E, rayon Schouwen-Duivenland, zoeken wij een met standplaats Zierikzee. voor het verrichten van grondwerk zaamheden bij montage en onderhoud. Ervaring is vereist. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te zenden aan de N.V. PZEM, afdeling P en O. antwoordnummer 205 (dit kan dus ongefrankeerd), 4330 VB Middelburg n.v. provinciale zeeuwse rrecjiP energie-maatschappij fcBf Miss Etam is met meer dan 50 modeniialen in Nederland een welbekende verschijning. Bij het zorgvuldig samenstellen van de koliektics ligt het accent op draagbaar en aktueel. Miss Etam brengt mode- die tie jonge vrouw aanspreekt en doet dit altijd vergezeld gaan van een passend advies. Voor onze nieuw te openen vestiging in Goes zoeken wij een filiaalchefïin. Gedacht wordt aan een jonge, modieuze vrouw van plm. 23 jaar. Punctie-omschrijving - Werkt zelf actief mee in de verkoop. - Geeft leiding aan een kleine groep van medewerkers. - Draagt zorg voor een opvallende artikel-presentatie, die geheel aansluit bij het Miss Etam modebeeld. - 1 leeft de verantwoording voor de lïliaaladministratie, voorraadbeheer cn de kostenbewaking. lunctie-eisen - Een aantal jaren verkoopervaring in de detailhandel, bij voorkeur in de modebranche. - Zakelijke instelling cn organisatietalent Tevens zoeken wij part-time verkoopsters Attente gastvrouwen van ca. 21 jaar, die voor'n aantal dagen per week gaan assisteren bij de verkoop. Belangstelling voor deze even veelzijdige als boeiende banen? Dan nodigen wij u uil uw geschreven sollicitatie te richten aan Miss Etam, Franklinstraat 15, 2723 RE Zoctcrmeer. StcvWu een huis vol jonge mode Kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West Het bestuur van de kruisvereniging Noord-Beveland en Zuid-Beveland-West roept kandidaten op voor de functies van: PARTTIME WAARNEMEND WIJKVERPLEEGKUNDIGE a. i.v.m. ziekte, tijdelijk dienstverband; indiensttre ding zo spoedig mogelijk, b. waarneming tijdens vakanties. werkgebied Goes vereist: MGZ- of HBOV-opleiding, eventueel ver pleegkundige met ervaring in de wijk. Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao kruiswerk en tbc-bestrijding Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Loes Hermans, hoofdwijkverpleegkundige. dagelijks bereikbaar van 9.00-10.00 uur, tel. 01100-15892, toestel 32. Uw sollicitatie zien we met belangstelling tegemoet U kunt uw brief binnen 14 dagen richten aan het bestuur van de kruisvereniging t.a.v dhr. C. Priem, postbus 79, 4460 AB Goes. De hogeschool verzorgt volledige dagstudies in de wetenschappen: economie, econometrie, sociologie, psychologie, filosofie, taal- en literatuurwetenschap, rechten en theologie. De Katholieke Hogeschool Tilburg, hogeschool voor mens- en maatschappijwetenschappen, verzorgt ook avond en/of deeltijdse studies. Het merendeel van deze opleidingen wordt in deeltijdse vorm gegeven. Dat wil zeggen dat de studielast lager is dan die van de voltijdse opleiding, maar de cursusduur langer is. De deeltijdse studie is vooral bedoeld voor mensen die niet over voldoende tijd en mogelijkheden beschikken de voltijdse dagopleiding te volgen. COUPON Economie Fiscale Economie Deeltijdse avondstudie. Cursusduur 2 jaar prodedeuse en 6 jaar doctoraal. Studiebelasting 20 uur per week. Colleges propedeuse 2 a 3 avonden in de week. Psychologie Deeltijdsopleiding Psycho logie. Cursusduur 6 jaar (voltijds 4 jaar) met mogelijke uitloop tot 8 jaar. Studiebelasting 27 uur per week. Wordt verzorgd op anderhalve middag en aansluitende avonden. Sociologie. Avondopleiding te volgen als voltijd- en deeltijdstudie. Cursusduur voltijds 4 en deeltijds 8 jaar. Studielast 40 uur resp. 20 uur per week. Colleges op dinsdag- en vrijdagavond en op vrijdagmiddag. Nederlands Recht Fiscaal Recht. Deeltijds dag- en avondoplei- dingen. Cursusduur 7Vz jaar. Studielast 20 uur per week Cursusduur 1 Viz jaar prope deuse en 6 jaar doctoraal. Colleges worden geheel in de avonduren gegeven, dan we! gedeeltelijk overdag en gedeeltelijk 's-avonds. Verzoekt informatie over Economie Sociologie Psychologie Ik zal wel/niet aanwezig zijn op:* (Wie met aanwezig is zal wel informatie worden toegezonden) 20 januari 21 januari Adresseren aan: Katholieke Hogeschool Tilburg, Dienst studentenzaken en welzijn. Postbus 90153, 5000 LE Tilburg, tel013- 662211. •Aankruisen wat gewenst wordt p7 Vooropleiding VWO met wiskunde I A)behalve voor de juridische faculteit, colloquium doctum een toelatingsproef) en in bepaalde gevallen HBO- diploma/MO-akte. Studie-informatiebijeenkomsten: Belangstellenden kunnen deelnemen aan studie-informatiebijeenkomsten welke worden gehouden op: Vrijdag 20 januari om 19.00 uur, Zaterdag 21 januari om 10.00 uur op de KHT. Op die dagen kan verder kennis worden gemaakt met een of meer studierichtingen; het is ook mogelijk om aan beide bijeenkomsten deel te nemen. universitaire instelling voor Katholieke onderwijs en onderzoek in de maatschappij- en geesteswetenschappen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8