zwni m Ziek zijn kost altijd geld. GOJ GOUD ALS JE VAN tIKA/VR HOUDT DIENSTUITVOERING OP OUDEJAAR SPEC. AANBIEDING Kamerbreedtapijt ETEN EINDEJAARSSHOW opleidingscentrum - verkeerstheorie O O WALCHEREN O O Middelburg, K. Noordstraat 19-21 Telefoon 01180-13525 Terneuzen, G. Gazellestraat 42 A Telefoon 01150-14098 ZATERDAG 24 DECEMBER 19j PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Getrouwd Mr. C. DE BLAEY en Mr. D. GOMMERS Maastricht. Bergweg 17 21 december 1983 FAMILIE BERICHTEN Op deze manier willen wij u allen hartelijk bedanken voor het laten blijken van uw meeleven na het voor ons zo smartelijk verlies van onze RIA Ook willen wij diegenen, waarvan we niet eens alle namen kennen, bedanken, die haar hebben willen helpen haar leven leefbaar te maken Uw reacties waren zo overweldigend, dat wij niet in staat zijn ze alle persoonlijk te beantwoorden. Familie Bom-van Beveren Zierikzee, december 1983 Visstraat 6 Prettige kerstdagen en een voorspoedig 1984 VOORSPOEDIG 1984 Mw. C. L Tavenier PEDICURE Korenbloemlaan 28 01184-14183 Op woensdag 28 december a s hopen wij de 90e verjaardag te vieren van mijn vader M. D. VAN HEKKE Als u ons hiermede wil feliciteren, bent u van harte welkom in Het Trefpunt te "s-Heer Arends kerke, vanaf 19.00 uur. J van Hekke Vermetstraat 4 4458 BB s-Heer-Arendskerke Nieuwe Vlissingseweg 366 - Middelburg - 01180-13387 De groep P WED. EN WEDN. Middelburg wenst u een f vredige kerst P en 5 voorspoedig 19S4 Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader en opa JAN DE WITTE betuigen wij hiervoor onze oprechte dank. T de Witte-Sonke Kinderen en kleinkinderen Hansweert, december 1983 Maartenbroersweg 6 wensen wij u. Directie en medewerkers van Op donderdag 29 december 1983 hoopt onze vader, groot- en overgrootvader FRANS BOONE 80 jaar te worden. Een ieder die hem daarmee wil feliciteren ls van harte welkom donderdagavond 29 december van 19.30 uur tot 20.30 uur m het Verenigingsgebouw. jZandput 5. te Serooskerke (Wi Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Serooskerke. december 1983 :Ds Van Wouwestr 34 FYSIOTHERAPIE Vrij gevestigd te Kamperland MEVR. J. E. L. BAKKER- VERHULST Campensmeuwlanddijk 2 4490 NB Kamperland tel. 01107-1970 Op 31 december 1983 worden de ZWN- en AMZ-autobusdiensten alsmede de veerdienst Zijpe-Anna Jacobapolder uit gevoerd als op andere zaterdagen. De dienstuitvoering zal dan echter tussen circa 20 en 21 uur worden beëindigd. Zie voor de laatste verbindingen de aan kondigingen in autobussen, op bussta tions en op de veerpont. De buurtbus- dienst op Voorne zal op die dag volgens de normale zaterdag-dienstregeling wor den uitgevoerd. Op dinsdag 27 december wordt de werk- dagendienst uitgevoerd als op maanda gen. De directies. Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond na het overlijden van mijn huisgenote DINA WILHELMINA DEN HOLLANDER betuig ik allen hierbij mijn welgemeende dank Mede namens de familie M. de Klerkl A. G. H. LAUMEN tandarts te Heinkenszand van 27 t/m 30 dec. GEEN PRAKTIJK Middelburg, december 1983. Karei Doormanplein 19 MIDDELBURG Voor de belangstelling tijdens het verblijf in ziekenhui zen en 'Der Boede' en het medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa JAN VERSCHIERE zeg ik allen, mede namens mijn kinderen, hartelijk dank. In het bijzonder dank aan de H H doktoren, zr. v. d Putte en het personeel van de afd Golfbreker voor hun liefdevolle verzorging en begeleiding. T. Verschierè-Verstraate Middelburg, december 1983. Waalstraat 66 RECEPTIE Na een onafgebroken dienstverband van bijna 38 jaar, maakt DHR. M. LOUWS in de functie van chef-monteur op 31 dec '83 gebruik van vervroegde uittreding Wij stellen u in de gelegenheid, om hem en zijn vrouw persoonlijk de hand te drukken en af scheid te nemen op vrijdag 30 dec "83, 's middags van 16.30 tot 18 00 uur in het bedrijf aan de Gravenstraat 18 te Middelburg FA. VAN DEN DRIEST TWEEWIELERS j Gravenstraat 18 - Middelburg A. VAN DE GRIEK arts te Vlissingen AFWEZIG van 27 december t/m 9 januari. Waarneming: dr Cramer dr Van Dijk dr. Mijnlieff dr. Van Pelt dr. Snijder Boekhoud- en belastingadviesbureau CASTENMILLER Wagenaarstraat 21 - Postbus 37 - 4330 AA Middelburg wenste cliënten, relaties en bekenden prettige kerstdagen en een voorspoedig 1984 Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1984 toe. Krabbendijke, december 1983 De grote belangstelling bij gelegenheid van mijn afscheid als directeur van de Rabobank Krabbendijke heeft mij en mijn gezin aangenaam getroffen. Uw aanwezigheid, de vele bloemen en cadeaus, maar vooral alle hartelijke gelukwensen voor de verdere toekomst hebben daartoe bijgedragen. Gaarne wil ik u hiervoor langs deze weg oprecht bedanken F. J. Repko De Walestraat 42 4371 CD Koudekerke Wim Adriaansen Hans Haarbosch Aarnoud Schout Marijke Dirven Carel Merk Henk Tavenier G. DE GREEF huisarts AFWEZIG 27 en 28 dec. Waarneming: dr v Dijk dr. Mijnlieff dr. v. Pelt dr Cramer dr. Snijder Alle familieleden, vrienden, kennissen en collega's, hartelijk bedankt voor de felicitaties, bloemen en kado's die wij op onze trouwdag hebben gekregen Adrie en Els Simonse-Kaland Westkapelle. 24 december 1983. slaapkamertapijt Voor de vele felicitaties, bloemen en kado's ontvangen op mijn 90-ste verjaardag wil ik u mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen mijn hartelij ke dank betuigen. J. Tholenaar Cederhof. kamer 209 4421 BZ Kapelle Afwezig K. F. KLUMPERS fysiotherapeut te Middelburg VANAF 27/12 t/m 2/1 UITGEZONDERD 28/12 400 br.. elders 69,-, bij Plaats uw familie berichten in de PZC woonkamertapijt 400 br., elders 95,- bij ons 69 ,- gelegd mooi berber tapijt wol.acryl van 139,- voor 99 gelegd grove noptapijt van 149,- voor f 1 09," gelegd Parade Padirac in de kleur groen, geen 199,- maar 99," gelegd Parade Emeryl woltapijt geen 398,- maar 289,- gelegd en gratis ondertapijt en tapijtlatjes enz. enz. Maartense Tapijt en Meubelen Plein 1940, Middelburg Niet de enige, maar wél een voordelige. In plaats van kaarten De vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader SIMON T1LROE hebben ons goed gedaan. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. Uit aller naam: M. de Visser-Tilroe Vrouwenpolder, december 1983. Zwanenburgseweg 11 4384 LW Vlissingen Telefoon 01184-72500 Zwanenburgseweg 11 4384 LW Vlissingen Telefoon 01184-72500 FAMILIE HARDENBERG Stichting Wij bezien onze uren van dit afgelopen jaar het was fijn zovelen van u bij onze RIJSCHOOL te ontmoe ten, ook voor 1984 hopen wij UW vertrouwen waard te zijn. Onze wens: FIJNE FEESTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1984. vraagt zo spoedig mogelijk, voor 1 werkdag per week en vervanging tijdens vakantie en bij ziekte, een gediplomeerd bejaarden- of ziekenverzorgster m/v Salariëring volgens cao-bejaar denoorden. Inlichtingen bij en sollicitaties aan de secreta resse mevrouw C. G. A. de Peuter-Kooijman, Hontestraat 14. 4411 CL Rilland, tel. 01135- 1296. Uw blijk van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader DHR. en MEVR. GESCHIERE BOVAG "UW AUTORIJSCHOOL ijl Rotterdamsekaai 67, Middelburg, tel. 01180-14226. JOHANNES MARINUS KOOMAN is ons tot steun en troost geweest. Graag zeggen wij u hiervoor heel hartelijk dank. J. M. Kooman-Kleinepier kinderen en'kleinkinderen C D. Verekeplein 18. Kapelle, december 1983. ire nng. Een gouden nng vol kostbare herinneringen. Een briljant erbij als cr iets heel bijzonders is il die momenten die het leven zo waardevol maken. Voor al de hartelijke bewijzen van medeleven, in welke vorm dan ook. aan ons betoond tijdens de ziekte en na het heengaan van onze geliefde man en vader MAURITS PORTIER betuigen wjj u allen onze oprechte dank. Ria Portier-van de Panne Mauri ts Jeroen en Ellen Hugo Felice Vrouwenpolder, december 1983. assurantiekantoor sieraden Walcheren b.v. ITlMlUmililTn Zuidstraat 66, Westkapelle 's woensdagmiddags gesloten donderdags van 10 00-17.00 uur. Seisstraat 8. Middelburg verzekeringen, financieringen, pensioenen 4331 ET Middelburg, St.-Pieterstraat 1, tel. 01180-16256*. Postbus 86 4330 AB Middelburg. J. HENDRIKSE Vlissingsesingel 30, Middelburg Voor uw hartelijk medeleven, ons betoond na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma AGATHA v. d. BERG-v. d. LEE betuigen wij hierbij onze oprechte dank Namens de familie. G. J. P. H. v. d. Berg Oost-Souburg, december 1983. PRETTIGE KERSTDAGEN GELUKKIG NIEUWJAAR wenst al zijn vrienden en kennissen prettige kerstdagen en een gezond 1984 Dinsdag 27 dec. geopend van 9-12 uur zaterdag 31 dec. na 16 00 uur gesloten. 2. 3 en 4 jan. "84 wegens inventarisatie gesloten. Donderdag 29 dec. niet in Seisstraat Middelburg aanwezig. Wij willen graag in contact komen met een Nieuwe Vlissingseweg 366, Middelburg, 01180-13387 die met een grote mate van zelfstandigheid t.z.t de volledige binnendienstwerkzaamheden voor zijn re kening wil nemen. Hiervoor Is nodig: vooropleiding Mavo. Meao/Havo assurantiediploma B of hiervoor studerend ervaring in een assurantiebedrijf een positieve en alerte instelling leeftijd van 22 tot 27 jaar Wij bieden: goede arbeidsvoorwaarden een prettig werkklimaat in een klein team. Schriftelijke sollicitaties gericht aan de directie wor den ingewacht aan bovengenoemd adres. Goede feestdagen en een voorspoedig 1984 De Onderlinge ZHV t beperkt uw premie 4^ tot een minimum j Met als speciaal voordeel dat voor slechts 2 kinderen van 0-16 jaar extra lage kinderpremie betaald moet worden. j Studerende kinderen van 16-27 jaar betalen x eveneens deze extra lage kinderpremie. 1 Bij Z.H.V kunt u alle kanten uit met of zonder A eigen risiko. verzekering voor huisarts medicijnen tandarts alternatieve genéeswijzen. x/M U kiest het pakket, dat bij uw situatie past Z.H.V. blinkt uit door snelle afwikkeling van schade. Koudekerkseweg 2, 4335 HD Middelburg, tel. 01180-13425 Scheepsrep. en garagebedr. Antiekgalerie Gildewegll Vlissingen wenst clientèle, relaties en bekenden prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Ganzepoortstr. 30 Goes lel. 21555 geeft een schitterende •COULAWr-l Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Onze zaken zijn gesloten vanaf de kerstdagen tot maandag 2 januari j|ü Stuur nevenstaande coupon ingevuld in (of bel 01100-31333) en binnen enkele dagen valt de ZHV 'maat'- offerte bij u in de bus. Zonder enige verplich ting uwerzijds. Kollektief bedrijfskontrakt ZHV heeft het. Met premiekorting. Goed opdi 27 t/m zat. 31 dec Een speciale gelegenheid om met onze uitgebreide collectie kasten, eethoeken, slaapkamers, klokken, lampen, buro's, kristal, zilver, enz. enz. kennis te maken. Speciaal in deze week 20% korting op een faillissementspartij ringen met edelstenen zoals robijnen, briljantjes, blauwe saffieren en granaten. Gratis toegang Tot ziens Plaats: Gezinssamenstelling. Volwassenen: Kinderen. Leeftijd: Leeftijd: voor het sociaal beleid en in het belang van uw onderneming Meer weten? Vraag dokumentatie In open envelop zonder postzegel zenden aan Onderlinge Ziektekostenverzekeringsmaatschappij Zuid en Noord (ZHV) u.a. Antwoordnr. 76, 4460 VB Goes. Orthopedische schoentechnici sinds 1913

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4