5 i O X FEEsrö VOORSPOEDIG 1984 ff Z Wissel Zeeuws-Vlaanderen kerkdiensten weekenddiensten <u "O ■JS TE VOGELWAARDE VEILING TE CLINGE DUBBEL GLAS UJ cc A Terneuzen 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT -av* tt9$& \szzW ZATERDAG 24 DECEMBER iga KERSTMIS 1983 Nederlands hervormde kerk: Aarden burg zon. 10.30 ds. Valk. Axel zat. 22 30 ds Lunshof en ds v.d. Berg, zon. 9.30 ds v.d Berg: Biervliet zon 9 30 ds. Meeuse, ma 10 (in r-k kerkt ds. Meeuse en past De Nijs; Breskens zon 9 30 ds Van Manen. Cadzand zat. 19.30 dienst; Groede (in Evang Luth. kerk) zat. 19.30 ds Stol en ds Hooy- meijer, zon. 9.30 dhr. Polman. Hoek zat. 23 ds. Van Meeuwen, zon. 10 ds. Van Meeuwen; Hontenisse zat. 20 kerstzangavond, zon. 9.30 ds Hartog; Hoofdplaat zon. 11 ds. Van Manen; Hulst zon. 11 ds. Hartog; Nieuwvliet zon. dhr. Mey; Oostburg zat. 23 ds. Paksy en ds Feenstra. zon 10 ds Feenstra; Philippine zon, 10 dhr. Senf. Retranchement zon 11 ds. Balk. Sas van Gent zon 1030 kerst-gezins- dienst; Schoondijke zat 22 ds Brink man en ds. Visser, zon 10 ds. Brink man; Sluis zon 9.30 ds. Balk. Sluiskil zat 23 ds. Jansen. Elisabethzieken- huis ma 10 ds. Vogelaar, Sint-Anna ter Muiden dienst in Sluis. Sint-Kruis zat. 22 ds Valk, zon. dienst in Aarden burg, Terneuzen, Opstandingskerk zat. 21 ds. Hoogendoorn, zon 10 ds. Rietveld; Grote kerk zat. 23 dhr. De Best. zon 10 ds. Hoogendoorn; Goede Herderkerk zat. 23 ds. Koelman, zon. 10 ds. Koelman; Julianaziekenhuis zon. 17.30 ds Vogelaar, Waterland kerkje zon. 11 ds. Hooymeijer. IJzen- dijke zon. 11 ds. Meeuse; Zaamslag zat, 19.30 ds v.d. Berg. 23 ds. Voet, zon. 11 ds. v.d. Berg: Zuidzande zon. 9.30 ds. Hooymeijer Gereformeerde Kerk: Aardenburg zon 10.30 ds. Valk. Axel zat. 22.30 ds. Lunshof en ds. v.d. Berg, zon 10 ds. Lunshof, 17 ds. Voel. Breskens zon. 9.30 (in Ned.herv.kerk) ds. Feenstra en ds. Paksy, zon. ds. Van Maanen 17 ds. Visser, Hoek zon. 10 dienst, Oostburg zat. 22.30 (in NH-kerk) 16 dhr De Best; Schoondijke zat. (in N-H-kerk) ds. Visser, zon. 10 en 15 ds. Visser; Zaam slag zat 23 ds. Voet. zon. 10 ds. Voet, 15 ds. Lunshof. Kerstnachtdienst parochie Breskens BRESKENS - De parochie van de Heilige Barbara in Breskens houdt vanavond (zaterdag) om 23 uur de kerstnachtdienst met medewerking van het jongerenkoor, het kerkkoor en 'De Zeemeeuwtjes'. Zondag, eerste kerstdag, is er om 10 uur samenzang en maandag, tweede kerstdag, wordt om 10 uur de White Group verwacht. Zaterdag 31 december is er om 17 uur een oudejaars- en zondag 1 januari om 10 uur een nieuwjaarsdienst De col lecte tijdens de kerstdagen is bestemd voor pater Paridaen in Brazilië, waar 10.000 van de 30.000 peperplanten zijn vernield door de droogte Kerstzangdienst in Kloosterzande KLOOSTERZANDE Vandaag, za terdag, wordt in de Nederlands her vormde kerk in Kloosterzande een kerstzangdienst gehouden. Ds De Hartog is voorganger. Medewerken den zijn de christelijk gemengde zang vereniging 'Laudatus Dommus uit Spui, trompetist P. Rouw en organist J. O H. de Rijke. T. Voorberg heeft de algehele leiding De aanvang van de dienst is 20 00 uur Gereformeerde Gemeente: Axel zon 10 en 15 leesdienst. Oostburg (Geref Kerk' zon. 14 en 19 leesdienst, ma. 10 leesdienst, Terneuzen Zon 10 en 15 leesdienst, ma 10 leesdienst Oud-Gereformeerde Gemeente: Oost burg zon. 9.30 en 14.30 leesdienst. Terneuzen zon. 10 en 17 ds. De Reu ver. Vrije Evangelische Gemeente: Bres kens (in N -H. kerk) zon 9 30 ds Van Maanen, Cadzand 9 30 dhr Mey; Nieuwvliet (in N.-H. kerk) zon. 11 ds. v.d. Hoek; Retranchement dienst met Cadzand Evangelisch-Lutherse Kerk: Groede zat. 19.30 ds. Hooimeyer en mevr. ds. Stol (H.A.). Zevende Dags Adventisten (zater dag i: Terneuzen (Goede Herderkerk) 10.00 uur dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Axel zon. 10 en 15 ds Verkade: Hoek zon 10 en 15 ds V.d. Berg. Terneuzen zon. 9 en 15 ds Mewe. Zaamslag zon. 9 30 ds. Bergdorff. 15 ds. Verkade Christelijk-Gereformeerde Kerk: Zaamslag zon 10 en 15 ds v.d. Meij, ma. 9.30 ds. v.d. Meij. Leger des Heils: Terneuzen zat. 22 kerstnachtdienst, zon. 10 kerstwij- dingsdienst. Evangelische Gemeente: Terneuzen (gebouw De Kandelaar) zon. 10.30 dhr. Goudswaard, ma. 15.30 dienst Gereformeerde Gemeente in Neder land: Terneuzen zon 9 30, 14 en 18 leesdienst Oostburg zon. 10 en 14.30 dienst. Hoek zon. 9.30' en 14 lees dienst Doopsgezinde Gemeente: Aarden burg zon 10.30 ds. Klanderman. R-K kerk: Aardenburg 8.00-10.00 uur, zaterdag 19.00 uur; Axel zo. 8.30 en 11, ma 11. zaterdag 19.00 en 23 uur; Biervliet 10.00 uur, zaterdag 19 00 uur, ma. 10 ds. Meeuse en past De Nijs, Boschkapelle 9.00 uur, zaterdag 19.00 uur, Breskens 10.00 uur, zaterdag 17.00 uur. Clinge 8.30-10.00 uur, zater dag 19.00 uur. Graauw 9.00 uur. zater dag 19 00 uur; Groede 9.30 uur, zater dag 19 00 uur; Hengstdijk 10.00 uur. zaterdag 17.00 uur. Heikant 10 00 uur, zaterdag 22 00 uur; Hoek zon 10 30 uur; Hoofdplaat 9 00 uur. zaterdag 17 00 uur; Hulst 9.30-11.30 uur. zater dag 19.00 uur; Kloosterzande 9 00- 10.30 uur. zaterdag 18 30. Koewacht 8.30-10.00 uur, zaterdag 19 00 uur. Lamswaarde 10.00 uur. zaterdag 19 00 uur; Nieuw-Namen 10.30 uur, zaterdag 17 00 uur; Oostburg 10.30 uur, zater dag 19 00 uur; Ossenisse 10.30 uur, zaterdag 19.00 uur; Philippine 9.30 uur, zaterdag 17.00 uur: Sas van Gent 9.30-11.00 uur. zaterdag 19 15 uur, Sas- put 9.00 uur. zaterdag 19 15 uur; Sint- Jansteen 8.00-1000 uur, zaterdag 19.00 uur, Schoondijke 9 45 uur. Sluis 8.00-10.00-19 00 uur, zaterdag 19 00 uur; Sluiskil 11 00 uur, zaterdag 19.00 uur, St -Elisabethziekenhuis zat. 17.30. Shjkplaat. zaterdag 17 00 uur; Stoppeldijk 8.00-10 00 uur. zaterdag 19.00 uur; Terhole 8.00-10.00 uur, za terdag 19 00 uur; Terneuzen Trini- teitskerk 9.15-10.30 uur, zaterdag 19.00 uur. Opstandingskerk 9.30-11.00 uur, zaterdag 19.00 uur; Westdorpe 8.00-10.00 uur, zaterdag 19.00 uur; IJ zendijke 10,30 uur. zaterdag 19.00 uur. Zandstraat 10.00 uur. Zuiddorpe zon. 9 45 uur. zaterdag 21.30 uur, ma 9.45 Pinkstergem.: Terneuzen Gebouw Bethel zon 10. woensdag 20 bidstond. Nieuwstraat 27'I 14 30 de heer Oude man VLAANDEREN 24. 25 en 26 december 1983 Centraal Alarmnummer: 01150-12200 Artsen Terneuzen: za. 8.00-zo. 8.00: H Ham mer, tel. 12303. Oostelijk Bolwerk 2c zo. 8.00-ma. 8.00: J. G Stevens, tel 12020. Oostelijk Bolwerk 2c. ma. 8.00-di. 8.00: H E. F A Nijsten Jr. en HDD Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25. tel. 12324. Spreekuren alleen voor dringende gevallen zat, zon. en ma 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg, vrij. 19.00- di. 8.00 uur: G. U M. de Bmijckere. Brouwerijstraat 8, Oostburg. tel 01170-2323 Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: zo. G de Meijer. Sluis. tel. 01178-1366, ma. H. Bom, Cadzand tel 01179-1366 Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: A E Lievens. IJzendijke. tel. 01176- 1266; ma.: Chr. Kalkman. Biervliet, tel 01152-1345. Breskens en Groede, za. en zo.: A G. Hermanides. Dorpsstraat 17 Bres kens, tel 01172-1566; ma.: M P E. Davits, Walenstraat 16. Groede, tel 01171-1825. Axel. vrij. 17.30-za. 8.00 en ma. 8.00-di. 8.00 uur: E C. J Frank, Noordstraat 8, tel. 01155-1666 za. 8.00-ma. 8.00 uur: J Hoefman. Oranjestraat 4, tel 01155-1555 Sas van Gent en omstreken, vrij. 18.(10-di. 8.00 uur: L Feyen. Bern- hardstraat 35, Westdorpe, tel. 1777 Spreekuur za. en ma 11 30 uur op Stationsstraat 26. Sas van Gent Hulst, vrij. 18.00-ma. 24.00 uur: C L Th. v d. Mee, Wilhelminalaan 13, Hulst, tel. 01140-14215 De praktijk van de artsen Niesten en Lips, Grote Bagijnestraat 18, Hulst, tel 01140- 13373 wordt door eigen artsen ver zorgd. Spreekuur za. 9.30-10 en 17.30- 18 uut en zon en ma 12 30-13 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine, zo.: J Neeteson. J Hobeinstraat 8, Philippi ne, tel. 01159-769. ma.: M. Jongsma. Jülianastraat 2, Hoek. tel. 01154-1356 Spreekuur voor spoedgevallen om 12 00 uur. Kloosterzande en Hontenisse. vrij. 18.00-di. 8.00 uur: W J ter Burg. Cloosterstraat 29, tel. 01148-1377. Zaamslag: W L. Fraanje, Plein 42, tel 01153-1244. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht, vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: R van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel 01146-327, ma. 8.00-di. 8.00 uur: B Schulte. Hoofdstraat 34, Sint-Jan steen, tel. 01140-12928. Apotheken Terneuzen, za. 8.30-17.30 en zo. 11.30- 12.30 en 17-18 uur: zat. en ma. A. J Klaassen. winkelcentrum Zuidpolder, tel 12090 zon. A F J Hamann. Oostelijk Bolwerk 12a, tel. 12060 Axel. zat. 10-11 cm 1H-17 uur* Apn- u N P- QJ -4— u *C -O 3 C3 3 S Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, ca- j deaus. bloemen en kaarten, die wij bij ons 25-JARIG HUWELIJKSFEEST mochten ontvangen. Th. Hiel-Kerckhaert Fons. Agnes Frank. Gerard Met dankbaarheid voor wat hij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is. delen wij u met droefheid mede, dat de Heere plotseling uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve vader en -zorgzame opa. broer, zwager en oom. de heer PIETER DE PUTTER weduwnaar van Adriana Hamelink op de leeftijd van ruim 80 jaar. Terneuzen. A. J de Putter C. de Putter-de Braai Anja en Cor Anneke en Ko Els Heieen Piet Leen Familie De Putter Familie Hamehnk Zaamslag, 23 december 1983 Hoek van de Dijk 9 Correspondentieadres de heer A. J de Putter, Beatrixstraat 23, 4532 AV Terneuzen. De begrafenis zal D V. plaatsvinden op dinsdag 27 december a.s om 14.15 uur op de Algemene begraafplaats te Zaamslag. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Chr Geref. Kerk. Axelsestraat 9 te Zaamslag. welke aanvangt om 13.30 uur Gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk na de begrafenis. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer yn 'Ter Schorre te Terneuzen. Bezoek aldaar zaterdag 24 december van 19 00 tot 19 30 uur Geen bloemen. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Wegens overlijden is dinsdag 27 december MODEHUIS RAES DE GEHELE DAG GESLOTEN Oostburg, Burchtstraat 17. theek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155- 2888 Hulst, zat. 11-12 en 15-17 uur en zon. en ma. 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255 (spoedrecepten telefonisch i Oostburg, zat. 11-12.30 en 15-16.30 en zon. en ma. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burcht straat 16, tel. 01170-2170 (spoedrecep ten telefonisch). Dierenartsenb Zaamslag en Hulst R. T. Versol, Plevierstraat 18, Hengstdijk, tel. 01148-2365; J. F. de Haas. Axelse straat 108, Zaamslag, tel. 01153-1366. Terneuzen en Axel: M. P. Schaub. spreekuren zat. Terneuzen. W. de Zwijgerlaan 2b, van 13 30-14 uur, tel. 01150-95017; Axel Dierenkliniek van 11.00-12 00 uur. tel. 01155-1488. zo en ma volgens afspraak, tel 01150-95017 IJzendijke: H. H F M. v. d. Vijver, tel. 01176-1388; weekendspreekuur zat. 13 00 en zon. en ma 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke. Terneuzen: J P en P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren, Van Diemenstraat 83. Terneu zen, tel. 01150-19628 Spreekuur zat. van 12.30-14,00. uur en verder volgens telefonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: J P J v d Vijver, Sirius 1. Oostburg, tel. 01170-2103; weekendspreekuren zat zon en ma. 13 00 uur. Tandartsenb West-Zeeuwsch-Vlaanderen. spreeku ren 12-12.30 uur: R Apers. Sassen- straat 16. Aardenburg, tel 01177-1380. Sluis en Oostburg, spreekuren 10-11 uur: L. Buijsse, Volderstraat 21, Oost burg. tel. 01170-5092 Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, zat. 10- 10.30 en 18-18.30, zon 12-12.30 uur: A. van Ravels, Stationsstraat 14, Hulst, tel 01140-12205. ma. 12-12.30 uur: N Verhelst, Lijsterbesstraat 14, Hulst, tel. 01154-1914.b Wijkverpleegkundigenb West-Zeeuwsch-Vlaanderen. tele- foonno 01173-1367. u krijgt hierop het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Terneuzen: telefoonno. 13360; u krijgt hierop het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Hoek, Sluiskil. Philippine. Westdor pe en Sas van Gent: telefoonno 01159-306; u krijgt hierop het telefoon nummer van de dienstdoende ver pleegkundige. Hulst en Hontenisse: telefoonno 01140-12191; u krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Groot Axel, Zaamslag, Koewacht. Overslag en Zuiddorpe: telefoonno 01155-1885. u krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige T Na 36 jaar samenzijn is van mij heengegaan, na een langdurige ziekte, voorzien van het Sacra ment der zieken, mijn geliefde levensgezellin LEONI MARIA PIELAET op de leeftijd van 75 jaar. C. Rouw Familie Pielaet Familie W. Riemens-de Krijger 22 december 1983. Azaleastraat 128, 4537 RD Terneuzen. De uitvaartdienst, waarbij U wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 27 december a s om 10 00 uur in de Tnniteitskerk te Terneuzen. waarna de begrafenis op de Zuiderbegraafplaats aldaar Samenkomst aan de kerk. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelleven deze advertentie als zodanig te be schouwen. Notaris mr. A. W. Vroome te Hulst zal op dinsdag 10 januari 1984 's avonds om 8 uur in cafe 'Het Karrewiel' aan het Rapenburg 70 te Vogelwaarde, gemeente Hontenisse, ex artikel 1223 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek OPENBAAR VERKOPEN het woonhuis met berging, erf en tuin aan de School straat 12 te Vogelwaarde, gemeente Hontenisse, kada straal bekend gemeente Hontenisse sectie O nummer 434, groot 1,30 are. Aanvaarding: direct na betaling van de koopsom, eventueel na ontruiming voor eigen rekening. De zakelijke lasten komen vanaf 1 januari 1984 voor rekening van de koper Betaling: koopsom binnen 30 dagen na de veiling en onkosten binnen 6 dagen na de veiling Bezichtiging: in overleg met de notans Meerdere inlichtingen: ten kantore van voornoemde notaris. 's-Gravenhofplein 9 te Hulst. (tel. 01140- 14355') GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING De burgemeester van Oostburg maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 15 december 1983 heeft besloten te verklaren dat een wijziging van het geldende bestemmings plan wordt voorbereid voor: a. het perceel Strijdersdijk 9 te Cadzand; b. het perceel Slijkstraat 7 te Groede. een en ander zoals op de bij de besluiten behorende tekeningen in rood is aangegeven Genoemde besluiten en tekeningen liggen vanaf 23 december 1983 ter gemeentesecretarie (Schouwburgstraat 2. sectie R.O.i te Oostburg voor een ieder ter inzage. Oost burg. 22 december 1983 De burgemeester voornoemd, mr. C. T. Spijkerboer van onroerend goed te Clinge en Hulst Notaris mr A W Vroome te Hulst zal op dinsdag 10 januari 1984 's namiddags 2 uur in café 'De Trouba- bour aan de s-Gravenstraat 172 te Clinge, gemeente Hulst, ex artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, openbaar verkopen 1 het woonhuis met timmerwerkplaats, erf en tuin aan de 's-Gravenstraat 143 te Clinge, gemeente Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst sectie K nummer 324, groot 9.50 are; 2. de garage met erf aan de Tlberghienweg 11 te Clinge. gemeente Hulst, kadastraal bekend ge meente Hulst sectie K nummer 316, groot 36 centiare; 3. de hoekgarage aan het Vogelwaardeplein, onge nummerd te Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst sectie F nummer 3253, groot 54 centiare. Aanvaarding: direct na betaling van de koopsom, voor wat betreft de werkplaats sub. 1 genoemd en de garage sub 3 genoemd direct in eigen gebruik en voor wat betreft de woning sub. 1 genoemd en de garage sub 2 genoemd onder gestanddoening van de lopende huur overeenkomsten De zakelijke lasten komen vanaf 1 januari 1983 voor rekening van de respectievelijke koper. Bezichtiging: in overleg met de notaris. Betaling: koopsom binnen 30 dagen na de veiling en onkosten bjnnen 6 dagen na de veiling. Meerdere inlichtingen: ten kantore van voornoemde notaris, 's-Gravenhofplein 9 te Hulst, (tel. 01140- 14355*). 1 0 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij WILHELM Zaamslag, Bedrijvenstraat 1, te! 01153 1692 1571 (b^Ssd- GEMEENTE OOSTBURG BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Oostburg ma ken bekend dat zij van plan zijn aan: a. de heer A. de Winter, Strijdersdijk 9 te Cad zand en b. de heer A. P. J. Oosterling, Slijkstraat 5 te Groede, vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50. lid 8 van de woningwet, zulks voor; a. het vernieuwen en gedeeltelijk vergroten van een toiletgebouw op het perceel Strijdersdijk 9 te Cadzand. b. het vernieuwen van een woning met opstallen op het perceel Slijkstraat 7 te Groede. De stukken die betrekking hebben op het bouw plan en de te verlenen vrijstelling liggen met ingang van dinsdag 27 december 1983 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelij ke bezwaren aan ons college kenbaar maken Oostburg. 23 december 1983. Burgemeester en wethouders voor noemd. mr. C. T. Spijkerboer, burgemeester; C Geerse. secretaris Wijziging ophalen huisvuil Burgemeester en wethouders van Hulst maken' bekend, dat in verband met 2e kerstdag, dt dinsdagroute 'Polder Graauw' van de huisvuilop. haaldienst zal worden gereden op donderdag december 1983. Hulst. 24 december 1983. Burgemeester en wethouders vy Hulst. de secretaris. J F van Denderen. De burgemeester. P. Molthoff. Sgólwf GEMEENTE OOSTBURG Aan de inwoners van de gemeenten Aardenburg, Oostburg en Sluis. De gemeenten Aardenburg, Oostburg en Slua zijn op zoek naar aktieve mensen om e« Plangroep Emancipatie West-Zeeuwsch-Vlaa» deren, samen te stellen. TAAK VAN DE PLANGROEP: komen tot een emancipatienota voor regio West-Zeeuwsch-Vlaanderen. In dea nota zouden de volgende zaken kunnec worden opgenomen, een korte historische schets van dt vrouwenemancipatie in de regio; een beschrijving van de huidige situ* tie; een toekomstvisie met concrete be leidsaanbevelingen. De plangroep zal uit minimaal vijf es maximaal negen personen bestaan, bijge staan door een ambtelijk secretaris. Naai: vrouwen zullen er ook mannen zitting hebben in de plangroep, waarbij het aantf vrouwen dat van de mannen overtreft Dt leden van de plangroep zullen door dt colleges van burgemeester en wethouden van Aardenburg, Oostburg en Sluis wor den benoemd. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met spreiding van ot leden over de regio. De vergaderingen zullen openbaar zijn De plangroep zal tu aanbieding van de nota in september 198! ontbonden worden. De plangroep kan voor haar werkzaamheden gebruik maken vas gemeentelijke faciliteiten. De gemeentel^ ke vergoedingsregeling voor het bijwons van vergaderingen is van overeenkomsti| toepassing. FUNCTIE-EISEN: De kandidaten moeten het njksstimuie ringsbeleid op het terrein van de emanó patie onderschrijven en dit kunnen vert» len in een op de regio gericht beleid. Belangstellenden kunnen schriftelijk reagent tot 9 januari 1984. Reacties zenden aan. Collegt van b. en w. OoStburg, postbus 27, 4500 A( Oostburg. Voor inlichtingen kunt u bellen naar de sect Welzijn (01170-3003, tst 149). De colleges vai burgemeester en wethouda van Aardenbuig Oostburg en Sluis en een De leden van de horecavereniging Terneuzen staan ook in 1984 bij '400 jaar stad' voor U klaar. Restaurant Monopole Wllbelmina Den Engel Restaurant '1 Vijverhof Kompas Café Driewegen Lunchroom 'l Centrum Tabu-bar Du Commerce Lunchroom Promenade Clasb De Ulentuin Snackbar Automatiek Neutraal Flamingo Bellevoe Snackbar Frlture Speel ale (Piet Friet) Snackbar De Crab Snackbar Slull-ln Snackbar Serllunens Centraal Het Grillbuis Bistro La Bouteille De Graanbeurs Cbln. Ind. Rest. Kola Radja Petit resl. Tolienique Tbe Dimple Snugly Gaté 't Diekie Grand Hntel Rotterdam 't Bierwinkeltje Hotel De Milliano City-bar Café Kolkzicbt Hot. Rest. L'Escaut De Scbelde Oe Groote Slock H.C.R. De Post Drankenbandel Jan Kolijn 't Keldertje Rue do Hord Secretariaat Nieuwstraat 16, Terneuzen, tel. 01150-95304. ar» OP-^ ar* ar» uw^ardi»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 38