V\N WESTEN er$ En hier is weer de olifant met de lange snuit, die blaast er alles voor een spotprijs uit. WISSEL BEVELANDEN KIES NU Ij VOOR KELLER fKWALITEIT "%5S* f®estda9^ EINDEJAARS-AANBIEDINGEN Jongenskleding: Meisjeskleding: MEDEDELING kerkdiensten weekenddiensten Overhemden Tricot Regenjassen Coats en winterjassen Restanten vesten Rib- en spijkerbroeken Kolberts Pantalons Jacks Leer en Suède Kostuums MENSVVE\R Lange Vorst, Goes PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 24 DECEMBER igj Kom naar onze zaak en profiteer direct van onze in Perzische en Oosterse tapijten en onze unieke zware Marokkaanse berbers. Onze voorraden zijn een ware schatkamer van de Oosterse tapijtkunst die door onze directe Import 10 tot 35% voordeliger zijn. Daarom is een bezoek aan onze zaak beslist de moeite waard! MATHEUSE DE WIT Bosstraat 24 Bergen op Zoom 01640-42216 Deze Delta keuken van Keiler bicdtï I u alle praktische voordelen die de fraaie j I kunststof/hout kombinatie zo geliefd I maken. Plus natuurlijk een macht aan 3 modem kcukenkomfort, samengebracht I frontlengte I n 270 ct Ook de Delta is tut te breiden tot elk gewenst formaat, ook L-en U-vormig' HOFLEVERANCIER parel- colliers oorknopjes FA8ERÏ OE I0NGE lanji Iirkstraii 30 Bok Uit onze Cloffy afdeling, kinderkleding. Restanten jongensjacks nu 69,- en 89.- Restanten rib- en spijkerbroeken 25 korting o.a 64,. nu 48,- Reslanlen jongenstruien 50 korting o.a. 61, nu 30,50 Restanten jongensoverhemden 50 korting 45, nu 22,50 Restanten jongens bodywarmers Rib- en spijkerstof 50 korting o.a. 98,50 nu 49,25 Restanten mutsen, sjaals en wanten 30 korting Restanten Schiesser ondergoed en pyjama's 50 korting Restanten meisjesjacks 50 korting o.a. 111.25 nu 55,65 Restanten meisjespantalons 50 korting o.a. ei,- nu 30.50 Restanten meisjestruien 50 korting 0 a 59.50 nu 29,75 Restanten meislesblouses 50 korting o.a. 67,- nu 33.50 Restanten meisjesmantels 50 korting o.a. 222, nu 111,- Restanten meisjesjurken 50 korting o.a 129,- nu 64,50 Opruiming begint dinsdag 27 december 1983. Prettige feestdagen en een gelukkig 1984 toegewenst familie C. de Visser Taxibedrijf Elle- woutsdijk ZET ZELF 'N KLEINTJE IN DE PZC DAAR DOE JE GOEIE ZAKEN MEE riaats UW familie- berichten in de PZC KEUKENCENTRUM 't HOEKJE VAN GOES Koningstraat 9 - Goes - tel. 01100-14160 Kelle'k'ï ■ir tm 31 dec, li prettige kerstdagen en een goed zicht in 1984! Opticien Optometrist OV Contactlensspecialist A N V C OPTIEK" JONGE Lange Vorststraat 40, Goes. Telefoon 01100-11272 Wij wensen vrienden, bekenden en relaties PRETTIGE KERSTDAGEN en EEN VOORSPOEDIG 1984 Je huis in de krant brengt mensen over de.vloer. AMZ GOES B.V. AUTO- MAATSCHAPP ZEELAND BUSHALTES KORTGENE De werkzaamheden zijn nu zover ge« derd dat m.i.v. zaterdag 24 december IS de haltes in de Hoofdstraat weer in route worden opgenomen. De dire; KERSTDAGEN Alarmnummer 01100-14444 Artsen: Goes: v a. vrijdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur: J. P Deen, Valckeslotl. 30. tel. 14373. v a. zo. 18.00 uur tot ma. 23.00 uur: R Posthumus. M. Smalle- gangestraat 38". tel. 30318 Spreekuur voor spoedgevallen 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van J. J. Harten, D. P. van Driel en A P. v. d. Vlugt wordt waargenomen door G. A. C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Bood schappen zo mogelijk tussen 9.00- 10.00 uur. Heinkenszand e.o. v.a. vr 17.30 tot di 8 30 uur: praktijk J. A Fortrie C. T Miermans. Kloetingseweg 5. 's-H Abskerke tel 01103-1434 b gg 01106- 3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a vr. 19.00 uur tot ma. 22.00 uur A. Plaisier. Kruiningen, tel. 01130-1566. spreekuur voor spoedgev. 11 00-11 15 uur en 17 00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland- Bath: v.a. vr. 19.00 uur tot ma. '22.00 uur A. Constantdse, Krabbendijke, tel. 01134-1444 Spreekuur voor spoed gev. 11.00-11.15 uur en 17 00-17.15 uur Boodschappen zo mogelijk voor 10 00 uur Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J .Geld of, E Th.. Klapwijk. A Korstanje. S. E J. Wöstmann en H H. M. Zwartele wordt waargenomen door J M A. Kole. Kerkstr 38. Hoedekenskerke tel. 01193-262 Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: v.a. zat 8.00 tot 25 dec 24.00 uur wordt de praktijk van J. K. J, Eckhardt, M. B Riemeljer en D. Vreeswijk waargeno men door H. J. Entmk, Kloetinge, tel. 01100-16857. Spreekuur voor spoed gev. 11 00-11 15 en 17.00-17.15 ur V.a, 25 dec. 24 00 uur wordt de praktijk van J. K. J. Eckahrdt. H J. Entink. M. B. Riemeijer waargen. door D. Vrees wijk, Kapelle. tel. 01102-1290 Spreek uur voor spoedgev. 11.00-1115 uur en 17.00-17.15 uur. Apotheek: De Goesche Apotheek, Klokstr 19. tel. 27104, geopend voor spoedgev zat. 8.30-17.30 uur en zondag en maan dag 10.00-11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's: Centr. Post ambulance Vervoer, tel 01100-14444. Dierenartsen: Goes, Ovezande, Kruiningen: J. C. M. Huige. Rav. de Groene Jager 2", Goes, tel. 01100-28866. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Goes. Heinkenszand, Noord-Beve land: De praktijk van dr. M. P. C Karelse. wordt waargenomen door H van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand. tel. 01106-1290, b.g.g. 01100-20656 Vi sites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 Yerseke en omg. (kleine huisdieren) mevr. L. Huiskes-Cornelisse. Molen laan 24. Yerseke, tel. 01131-2756. Walcheren: dierenartsenpraktijk Oostkapelle. tel 01188-1443. spreek uur 13 00 en 19.00 uur Oude Domburg- seweg 33 consult na telef. afspraak, visites aanvragen 8-9 uur. Walcheren: Goes, Wilhelniinadorp, Kloetinge. Kattendijke: Voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op telefnr. 01100-12456 Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Hccrenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelande, Kwadendamme Hoede kenskerke, Ovezande, 's-H. 11. kinde- Gravenpolder en 's-H. Abts- Bejaardenbiljart GOES - Na een korte winterpauze wordt de competitie biljarten voor kerke: zr D van Liere. 's-Gravenpol- bejaarden in de Bevelanden 5 januari der. tel 01103-2000 weer voortgezet De competitie ein-, Zuid-Beveland-Oost: zr. T. Bredijk. digt met de laatst te spelen westrijden voorburcht 31. Kapelle tel 011Ö2- op 12 apnl. De stand: 336O. 1 Kruiningen. 2 Wemeldinge Ril- Noord-Beveland en wolphaartsdijk: land. 4. Krabbendijke. 5 Kapelle 2. 6. voor de bereikbaarheid van de week- Kapelle 1: 7 Erasmus; 8. Goes 3, 9 end-en avonddienst krijgt u mforma- Goes 2. 10 Ovezande, 11. Yerseke. 12. tie Via het antwoordapparaat op tel- Goes 1 .nummer 01108-1378. Ned. Her. Kerk. ZUID-BEVELAND. Baarland zon 10 ds Klijnsma; Bleze- linge zat. 21 30 ds. De Graaf. zon. 10 ds De Graaf; Borssele zon 9 ds Roest. Driewegen zon. 10.30 ds Van Westen; Ellewoutsdijk zon 10.30 de heer Jumelet Goes Grote Kerk zat 23 ds. Buunk. zon. 10 ds Buunk, De Spinne zon. 10 ds. Van Diggelen, De Hoogte zat 22.30 ds Van Ooijen. zon. 9 30 ds. Van Ooijen, Ter Valcke zon. 10.30 ds Kroes, ziekenhuis Bergzicht zat. 20.15 ds. Schreuder. zon 9 45 ds Schreuder; 's-Gravenpolder zat. 22.00 kerstdienst (Herv./Ger.) ds. Klijnsma, zon. 11 ds. Blok; Hansweert zat. 22 kerstnachtdienst, zon. 10 dienst; 's- Heer Abtskerke zon. 9 ds. Van Zanten; 's-Heer Arendskerke zat. 22.30 ds Oomens, zon. 10 ds. Oomens. s-Heer Hendrikskinderen zat 21.30 ds. Kohl. zon. 10 ds. Kohl; Heinkenszand zat 22.30 ds Radstake, zon. lOds. Radsta- ke. Hoedekenskerke zon. 9.30 ds. Blok. Kapelle zat 21.30 ds Niessen. zon. 10 ds Den Breejen, Kattendijke zon 9 45 ds. Raatjes; Kloetinge zat. 22 ds. Hilhorst en ds. Van Veen. zon. 10 ds. Hilhorst, Krabbendijke zat. 21.30 ds. Speelman, zon 9.30 ds Kampstra, Kruiningen zat. 22 ds. De Jager, zon 10 ds. De Jager; Lewedorp zon. 10.45 ds. v d, Linden, Nieuwdorp zat. 22 30 ds. Van Noord en ds. v d. Linden, zon 9.30 ds. v. d. Linden; Nisse zon 10.30 ds. van Zanten; Oudeiande zat. 21 ds. Van Zanten, zon 10 ds. Buurman; Ovezande zon. 10 ds de heer Mesu. Rilland-Bath zon. 10 ds Noordhof en ds. Otte, Schore en Vlake zat. 19 kerstsamenzang, zon. 10 de heer Haasnoot; Waarde zat. 19 30 ds Schipper, zon 10 ds. Nutbey. Wilhel- minadorp zon. 9.15 ds. Kroes. Wol phaartsdijk zat 19.30 ds Meyer, zon 10 ds. Mever. Yerseke zat. 20.30 zang- dienst, zon. 10 ds. Schipper (HDi NOORD-BEVELAND. Colljnsplaat zat. 21 ds v. d. Ham, zon. 10 ds. Hietkamp; Geersdijk (in Geref. kerk) zon. 10 ds. v d. Ham en 14 30 ds Leestemaker: Kamperland zat 21 ds. Schüssler, zon. 9 30 ds. Smeets, Kats zon. 9 ds. Attema. Kortgene zon 10 30 ds Attema. Wissenkerke zat 21 ds Leestemaker. zon. 10 ds. Leestemaker en 14.30 ds Kakes Herv. Ger. Kerkgemeenschap. We meldinge zat. 19 de heer De Leeuwerk. zon. 10 ds Niessen. Geref. Kerk. ZUID-BEVELAND Baarland zat. 23 kerstnachtdienst, zon. 10 kerstdienst en 14.30 de heer Van Westen, Borssele zon. 10 lees- dienst en 14.30 de heer v. d, Putte, Driewegen zon. 14.30 ds Roest; Goes. Westerkerk zon. 10 ds. Stolte en 17 ds. Kakes, Oosterkerk zon. 9.30 ds. Kakes en 17 ds Stolte, 's-Gravenpolder zat. 23 in NH-feerk dienst, zon 10 kerst dienst en 14 30 (in Baarlandi de heer Van Westen, Heinkenszand zon. 10 ds Jobsen en 14 30 drs Bastiaanse: Ka pelle zon. 10 ds Stel. Krabbendijke zat 21 30 tin NH-kerk) ds. Speelman, zon. 9.30 kand Haeck, Kruiningen zon. 9 30 en 14.30 jeugddienst kand. Van Velzen; Lewedorp zon. 10.45 ds v d, Linden en 14.3U ds. Oomens. Nieuw dorp zat. 22.30 ds. v. d. Lindem heer Van Noord, zon. 10 de heet Noord en 14 30 de heer Van Leei Rilland-Bath zon. 17 ds. Not* Wolphaartsdijk zon. 10 ds Bast en 14.30 ds. Noordhof; Y'ersete 9 30 en 14 30 ds. Terlaak. NOORD-BEVELAND. Colijns zat. 21 de heer v d Harm iü kerk); Geersdijk zon. 10 drs. Haup en 14 30 ds. Leestemaker)! perland zat 21 ds. Schlüssler, zoo ds Smeets; Wissenkerke zat 1 Leestemaker, zon. 10 ds Leesten en 14.30 ds. Kakes. Geref. Bond. Goes (Oosterkerk! 11 ds. De Jong en 18.30 ds. Linden, ma. 10 ds. Trouwborst,I de zon. 14.30 en 18.30 kand. Sci Yerseke zon. 14.30 en 18.301 Buitelaar Geref. Gem. ZUID-BEVELAND.i sele zon 9 30. 14 en 18 leesd Goes zon 9 30 en 18 ds. Schrei* 14 leesdienst 's-Gravenpolder 9.30 en 14 (HDi en 18 ds Wests Hoedekenskerke zon. 10 en 143 stud. Gunst, Kapelle-Biezelingt 9.30, 14 en 18 leesdienst; Krabh ke zon. 9.30 en 18 leesdienst enl Schreuder; Kruiningen zon. 9 3D 18 leesdienst; Nieuwdorp zon, 9 en 18 leesdienst; Nisse zon. 9.30, 18 leesdienst; Rilland-Bath zon 14 en 18 leesdienst; Waarde zon. 14 en 18 leesdienst; Wemeldlngt 10 en 16.30 leesdienst; Wolphaaf zon 9 30. 14 en 18 leesdienst. Y< zon 9.30, 14 en 18 (HD) ds. v. d NOORD-BEVELAND. ColiJB zon 10 en 16 leesdienst, Kampt zon. 10 en 17 leesdienst. Kortgefl 10. 14 30 en 18.30 leesdienst.! leesdienst t Geref. Kerk (Vrijgem.). Gott Hoeksteen) zon. 9.30 en f5.3 Geertsma; Kamperland zon 14 14.30 leesdienst Oud-Gerei'. Gem. 's-GraveM zon 9.30, 14 en 18 dienst. Chr. Geref. Kerk. BiezelingeS en 17 ds v. d, Heuvel; Goes zon 17 ds. Verhage Vrije Evang. Gem. Goes zon.l Van Veen, Rilland-Bdth zon i 14.30 ds Penninga. WemeldJl 10.30 de heer De Leeuwerk. zon. 10 en 17 de heer Mones Ver. van Vrijz. Herv. Goes tl zon 9 30 ds Kuin. Leger des Heils. Goes zat 22 en zon. 10 dienst Unie van Baptistengem. Goes wal 41) zon. 16.30 dienst. I Gerei'. Gem. in Ned. Goes Kou kerk) zon, 9 15, 14.30 en 1' dienst; Kruiningen zon. 9.30,1 leesdienst; Yerseke zon. 10 en3 leesdienst Volle Evang. Gem. Goes (Turfti zon 11 de heer v. d. Meer. R-K Kerk. Goes: Parochieket 8.30 en 10. zaterdag 17. De Hooi 11.30; Hansweert zon 11. zat Heerenhoek zon. 9 en 10 30,1 Heinkenszand zon 9 en 10.30,t Kwadendamme zon. 103i Lewedorp zon. 10.30, zat. 19; C de zon. 9.30. zat. 19. Restanten merkhemden. King, Arrow, Melka o.a. 89, nu 49,90 2 stuks 90,- Restanten pull- en slipovers, Sabre, Mac Gregor, enz. o.a. 109,- nu 59,- Restanten o.a. 229,-nu 98,- Restanten o.a. 459,-nu 199,- Tricotvesten o.a. 249,-nu 149,- Restanten sokken 4 paar nu 1 o,- Restanten stropdassen o.a 39,90/49.90 nu 15,- Restanten Van Gils schoenen nu 98,- Restanten kamerjassen o.a. 199,- nu 98,- Restanten pyjama's en T-shirts Schiesser nu 15,- Restanten Levis - Ball - Westley o a. 89.- nu 49,90 Restanten jacks 50 korting Restanten overhemden o a 79,90 nu 39.90 Restanten sweatshirts o a. 89,- nu 39,90 Restanten sweaters Nicki o.a 67,90 nu 25.- Restanten kolberts en bla zers o.a. 329,- nu 199,- Merkkolberts Hermiel, Frans Molenaar, v. Gils o.a. 390,- nu 199,- Restanten diverse kolberts 10 korting Restanten wollen pantalons o.a. 145,- nu 89,- Restanten ribpantalons o.a. 155, nu 89,- Restanten merkjacks, Melka, Mac Gregor enz. o.a. 269, nu 199,- o.a. 229,- nu 149,- Restanten diverse jacks 10 korting Diverse Lammy's en leren jassen met 50 korting o.a. 690,- nu 345,- Lange leren jassen o.a. 1200,- nu 449,- Alcantara jacks 25 korting Restanten leer 10 korting Alle artikelen in deze verkoop gebracht, zijn de u bekende kwaliteitsartikelen uit eigen voorraad. o.a. 650,- nu 299,- /249,- Restanten diverse kostuums 10 korting. Restanten merkkostuums, Wilson en Glenny, Hermiel, Van Gils, Jeune Europe, Konen enz. o.a. 699,- nu Tel 01100-15755

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34