IN DE ALPEN cn leo van der goot op jacht naar de schat NOS - 09.30 Nieuws voor slechthorenden KRO 11.00 Omroepparochien.De dagmis van Kerstmis in de St. Franciscus Xaveriuskerk te Amersfoort II55 Kersttoespraak en zegen Urbi et Orbi door Paus Johannes Paulus II 12.30 Kribje kijken, reportage over een tentoonstelling van kerststallen NOS 'OOHet Capitool. Direkte uitzending waarin belangri|k binnen- en buitenlands nieuws wordt geanaly seerd en toegelicht •00 Nieuws voor slechthorenden IKON ;50 Weerzien op zaal 7. Tragikomedie van Erkki I Perkiomaki. Met Tino Rasanen en Martti Penna- I nen '•28 Bericht van de Wilde Ganzen NOS >30 Journaal TROS >35Simonskoop extra. Filmrubriek gepresenteerd door Simon van Collem '35 Varen op hoog niveau. Programma over de huidige vorm van de hetelucht-ballonvaart in al zijn facetten - NOS 18.25 Nieuws voor slechthorenden 19.00 Journaal VOO 19.05 Happy Days. Amerikaanse serie. Met o.a. Henry Winkler en Ron Howard. Af I.. Christmas Time 19 30 Countdown. Popmuziek m beeld en geluid, gepre senteerd door Erik de Zwart 20.10 Dynasty. Amerikaanse serie met o.a. Linda Evans, John Forsythe en Joan Collins. Afl.. De arrestatie 21.00 Op jacht naar de schat. In Tirol zoekt Leo van der Goot met behulp van een helikopter naar de schat 21.55 Kerstspecial. Er is nog hoop. Documentaire waar in 2 scholieren zoeken naar de vredeskansen in onze tijd en naar de maatschappelijke vooruitzich ten voor jonge mensen foosf is de hoofdpersoon in de gelijknamige jeugdfilm. loost gaat op zomerkamp en natuurlijk regent het. Tijdens éen fietstocht sluit Joost vriendschap met een "isje dat van haar fiets is gevallen. Zij raken de groep wijt en verdioalen in hel bos(Ned. 1, 19.25 uur) 9.55 Lottogetallen 20.00 Journaal 20.10 Symfonie in D. Een ballet van Jiri Kylian, gedanst door het Nederlands Dans Theater op muziek van Haydn, gespeeld door het Nederlands Balletor kest o.l.v. David Porcelijn HUM.VERBOND 540 Vijf minuten bedenktijd NCRV 8.45 U zij de glorie - Kerst 1983. Het NCRV-Blazersen- semble o.l.v. Jan Holtrop, m.m.v. Jan Bonefaas, orgel en diverse koren .25Ja, natuurlijk. Spelprogramma over natuur en natuurbehoud 255 Ander Nieuws. Rubriek over geloof en samenle ving, Vandaag een portret van de Engelse gospel zanger Adrian Snell NOS 2335 Journaal 2340 Nieuws voor slechthorenden Sabine Tniyen en Michiel Marsman, twee scholieren, gingen naar Duitsland iSeedorf en de Berlijnse Muur) en Israël (Betlehem) om te kijken wat er van de vredesboodschap, die Christus 1983 jaar geleden op aarde bracht, is terechtgekomen (Ned 2. 21.55 uuri. 22.40 RUR. Talkshow gepresenteerd door Jan Lenferink NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor slechthorenden 09.30 Nieuwsoverzicht voor slechthorenden 10 00 Protestantse Kerstviering. Televisiebewerking van het middeleeuwse spel „Drie Koningen", waarvan het manuscript dateert uit rond 1500. 11.00 Eucharistieviering. Vanuit de St. Franciscus Xavu- riuskerk te Amersfoort. 11.55 Urbi et Orbi. Kerstzegen vanuit Rome door Paus Johannes-Paulus II. 12.30 Brunch. Een feestelijke en licht verteerbare „Breakfast" en „Lunch" waarin Mike Verdrengh gasten ontvangt. Een rechtstreeks programma met muziek, humor, actualiteit en een mini- videokampioenschap. 14.00 Kerstconcert. Rechtstreekse uitzending van de 3e Symfonie van Mahler door het Concertgebouwor kest van Amsterdam o.l.v. Bernard Haitink met Carolyn Watkinson, alt. 16.00 Er was eens in december. TV-spel van Roger van Ransbeek met Marijn de Valck, Gilda de Bal, Nolle Versyp. 17.05 I.Q. Kwisprogramma onder leiding van Herman van Molle. 17.35 Kerststallen in Vlaanderen. Sfeerfilmpje 18.00 Tik Tak. Kleuterserie. 18 05 Liegebeest. Avonturenserie voor kleuters 18.20 Leven... en laten leven. Programma dat de verbe tering van het leefmilieu nastreeft. 19.45 Journaal 20.05 Sportweekend 20.25 Sound of Music. Amerikaanse musical (1965) van Robert Wise met Julie Andrews, Eleonor Parker, Christopher Plummer. 23.10 Journaal. Aansluitend: Coda, 09.30 Ulysse. Uitzending voor slechthorenden. 10.00 Protestantse eredienst 11.00 Kerstmis. Vanuit de kathedraal van St Luperc te Eauze. 11.55 Urbi et Orbi. Kerstboodschap door paus Johan nes-Paulus II 12.35 Concert. Jehudi Menuhin te gast op het „Castel Gandolfo" bij paus Johannes-Paulus II met werken van Vivaldi, Bach en Mozart. 13.30 Kunstdocumentaire. Portret van de beeldhouwer Duane Hanson. 14.00 Tekenfilm 14 30 Visa pour Ie monde. Documentaire en kwis over vreemde landen: Hessen. 16.20 Flamingo Road (15). Amerikaanse serie met Ho ward Duff, John Beck en Morgan Fairchild. 17.15 Palmarès. Liedjeswedstrijd waarbij de kijkers tele fonisch de beste nummers kiezen. 17.45 Fraggle-Rock. Kinderserie. 18.10 Mobiles. Transportmagazine. 18.40 Kinderprogramma 19.00 Le Weekend Sportif. Sportmagazine. 19.25 Palmarès. Resultaten van de liedjeswedstrijd. 19.30 Nieuwsmagazine 20 10 La bonne etoile. Amusementsprogramma met Toto Cotugno, Companie Créole, Frédéric Fran cois. Roland Magdane, Andé Bialek, Koeur's, Shirley Bassey, Daniel Balavoine, Dalida, Jean Vallée. 21.25 Sherlock Holmes a New York. TV-film van Boris Sagal naar Sir Arthur Conan Doyle. Met Roger Moore. John Huston, Patrick Macnee. 23.15 Journaal en sport 09.30 Programma-overzicht 10.00 Was die Grossmutter noch wusste. 11 .OOJohannes Brahms. 12.45Journaal. 13,15Magazin der Woche. 14.15Neues von der Katze mit Hut. 14 45Philharmonische Revue. 15.45Der Traumfabrikant Carl Laemmle. 16.30Marco Polo. 18 00Glocken lauten zum Fest. 18 15Tanz in der Kathedrale. 19.00Sport 83. 20.00Journaal 20.05Kersttoespraak bondspresident 20.15Rendezvous in Paris. 22.00Vicki Baum. 22 20Journaal 22.25Hundert Meisterwerke. 22.35Brief Encounter. 00,15 09 15Mein Leipzig Lob ich's mir? 10.00 Die Geschichte des Blechspielzeugs. 11.00 Eucharistieviering 11 55 Urbi et Orbi. 12.35 Der Nussknacker. 13.55 Journaal 14.00 Die kleine Ente 14.10 Die drei goldenen Haare des Sonnenkonigs. 15.35 Ladakh ein Wintermarchen. 16.20 Journaal 16 25 Anneliese Rothenberger stellt vor. 18.05 Nesthakchen. 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.15 Kersttoespraak bondspresident 19.30 Diese Drombuschs (1). 20.30 Fur'n Groschen Brause. 22.10 Journaal 22.15 So fing es an... (2). 23.15- 01.15 Murder in the Orient Express. VANDAAG Nederland 2, 21.00 uur Op jacht naar de schat Leo van der Goot OO H GO 29 Op de Gaislachkogl, 3057 meter verheven boven de zeespiegel, heerst een weldadige rust. Rondom lig gen andere besneeuwde top pen man het Otztalgebergte vredig te dromen onder een, strakblauw hemeldak. De heldere stilte wordt wreed verstoord als een helikopter ronkend boven het plateau verschijnt. De piloot plant zijn wentelwiek kordaat in de sneeuw en laat daarbij een bescheiden orkaantje over de top razen. De inhoud glijdt naar buiten Vero- nica-verslaggever Leo van der Goot, cameraman Roel Deen en video technicus Jaap Hendriks zullen over enkele uren een belangrijke rol gaan spelen in het televisiespel ,,Op Jacht naar de Schat". ..Wij zijn klaar voor het grote avon tuur", roept Van der Goot strijdlus tig en wrijft zich geestdriftig in de handen Producer René Stokvis is duidelijk nog niet geeed In het basisstation op de Gaislachkogl controleert hij de verbindingen die NOS-techmci hebben gelegd Door een simpele druk op een knop maakt hij recht streeks contact met de studio in het Bussumse theater 't Spant, waar de repetities met de kandidaten al en kele uren in volle gang zijn. daags tevoren onverwacht gecon fronteerd met storingen. Deze zijn veroorzaakt door radiopiraten uil het nabij gelegen Italië, waar het in de ether nog altijd een chaos van jewelste is. Stokvis: „Op de voor ons gereser veerde frequentie zaten zoveel pira ten dat we elkaar nauwelijks nog konden verstaan. Er is nu speciale apparatuur vanuit Nederland onder weg. De NOS-mensen die daarmee gisteravond laat zijn vertrokken hadden hier al kunnen zijn. Zojuist hoorden wij dat ze flink zijn opge houden bij de Oostenrijkse grens Uiterlijk om twee uur kunnen we nog gaan opnemen, daarna redden we het met meer met het licht De zon staat dan in een .te lage stand dick versteeg voor de camera en bovendien lopen we het risico dat het tijdens het spel te donker wordt om nog behoorlijke opnamen te kunnen maken". zuurstof Voor Stokvis is deze aflevering een van de lastigste tot nu toe. „Geluk kig hebben we hier de beschikking over een zeer geroutineerde heli- kopterpiloot. die dit gebergte op zijn duimpje kent". Door de extreem grote hoogte, waar op deze Oostenrijkse aflevering zich afspeelt, is NOS-technicus Joop de Valk de vorige dag tijdens een test vlucht even van z'n stokje gegaan. De'Valk verzorgt de techniek vanuit het relaisvliegtuigje, dat tijdens het spel boven de helikopter circelt en de gebeurtenissen als een soort sa telliet doorstraalt naar Hilversum Vorig jaar nog maakte Stokvis deel uit van een groot internationaal samenwerkingsverband, dat de afle veringen op dezelfde lokaties in el kaar draaide. Dit seizoen is gekozen voor een puur zelfstandige aanpak. Alle technische voorzieningen wor den nu verzorgd door een NOS-team van zes man, onder aanvoering van Piet Germing, de projectleider van de mobiele verbindingen. skieen Als zo Ongeveer iedereen zich lijkt tc hebben verzoend met een dag uitstel, arriveert drie minuten vóór de gestelde limiet, de aanvullende apparatuur. De opnamen kunnen alsnog beginnen. De openingsbeelden worden vastge legd op de Rettenbachgletscher, waar het ski-seizoen al in volle he vigheid om zich heen grijpt. Op een zachtglooiende helling glijdt „run ner" Leo van der Goot omgeven door een stel Oostenrijkse skilera ren, keurig volgens het boekje bochtjes draaiend op de camera af. Tijdens het skiën spreekt hij zijn openingstekst en dat mag een flinke klus heten voor iemand die de ele mentaire beginselen van deze sport nog maar een blauwe maandag heeft mogen smaken. zenuwslopend De klokken worden gelijk gezet en het zoeken naar de drie schatten kan beginnen. In het basisstation beginnen voor René Stokvis ze- piraten Van die kandidaten wordt ditmaal een exlra portie stalen zenuwen gevergd, want de opnamen zijn aan zienlijk vertraagd. Tijdens het uit testen van de geluidslijn tussen helikopter en basisstation is men 'V nuwslopende momenten. Hij heeft de vorige dag. zoals altijd, voor „runner" gespeeld en daarbij de schatten verstopt. De cameraman, de videotechnicus en uiteraard de helikopterpiloot hebben hem daar bij vergezeld, zodat ze op de dag van de opname niet met al te om vangrijke verrassingen kunnen worden geconfronteerd. Ook is men daardoor beter op de hoogte van de gevaren die Leo van der Goot staan te wachten bij de uitvoering van zijn opdrachten. Stokvis: „Als Leo in de helikopter stapt weet hij echt van niets Ik heb overigens wel een directe geluidsver binding met hem. maar die gebruik ik uitsluitend om te voorkomen dat de kandidaten hem krankzinnige dingen willen laten doen. Stel dat ze hem straks al meteen bij de eerste schat tientallen kilometers in de verkeerde richting sturen, dan grijp ik in. Logisch, want anders zou het complete programma in gevaar ko men. Ik kan evenmin toestaan dat ze Leo tot te gevaarlijke dingen verleiden. Leo kan natuurlijk niet uit de helikopter springen op een punt. waarvan ik weet dat het le vensgevaarlijk is". enthousiasme Tijdens de zoekpartij naar de Oos tenrijkse schatten reageert Stokvis de spanning af door het driftig tekenen van een groot aantal pop petjes. Als Van der Goot de eerste schat te pakken heeft, klapt hij zo blij als een kind in de handen, staat op en slaat één van de NOS-technici enthousiast op de schouder. „Hij heeft 'em'! Fantastisch!". Even la ter gebruikt Stokvis de geluidslijn met Van der Goot: „Hou je een beetje rustig Leo. pas op voor zuur stofgebrek. In het hotel beneden in Soelden komt de complete ploeg diezelfde avond bijeen om het beeldmateriaal te aanschouwen Opnieuw levert dat spannende ogenblikken op voor Stokvis, omdat hij tijdens de opna me. evenals de kandidaten het spel- verloop slechts via het geluid kan volgen. Later worden in Hilversum tijdens de montage beeld en geluid samengevoegd tot een voor de tele visiekijkers aantrekkelijk schouw spel. Stokvis toont zich tevreden met het materiaal Cameraman Roel Deen heeft mooie plaatjes afgeleverd, zo als dat in het vakjargon heet. Tij dens het zien van die kersverse beelden vertelt Roel dat hij die middag samen met zijn collega Jaap enige bloedstollende ogenblikken heeft doorgemaakt. „Na de landing op een gletscher zakten wij plotse ling tot aan ons middel m een spleet. De apparatuur konden wij nog net boven de sneeuw houden. We zijn ons rot geschrokken". René Stokvis: „Ik denk dat we de grenzen van het gevaar nu toch wel zo ongeveer hebben bereikt. Veel meer risico's kunnen we echt niet nemen". René Stokvis geefl Van der Goot aanwijzingen voordat het program ma begint Met het oog op morgen TROS: 0.02 De Nachtwacht. 4.02 Krieken met Adje Nws. 22.40 Hallo Batavia, Gelukkig Kertfeest. 23.00 Klass. met Caroline. 23.55 Nws. HILVERSUNI-2 Zondag Ieder heel uur nws. VARA 7 02 Vroe ge vogels op lokatie in bezoekerscen trum van Staatsbosbeheer in Nijver- dal. (7.02 Radio Sterrebos. 7.45 Kult. inl'. 8.15 Natuur en milieu). KRO: 10.02 Eucharistieviering. 11 02 De Huts in een zondags pak. AVRO: 13.00 Kert- toespraak door H M. Koningin Bea trix. ca 13.20 AVRO-Magaz. 13.40 Hallo Batavia, Gelukkig Kerstfeest TROS 14.02 TROS Kinderkerstshow 15.30 Gerard de Vries draait op ver zoek voor militairen NOS 17 55 Me- ded. TROS: 18 05 Inkijk met Inbar. NCRV 19 02 NCR V-Zondagavond: In beweging 19 15 Zondagavond-mu- ziek. 19.45 Hem zingend tegemoet. VPRO' 20 03 God. we geloven het wel 22.02 Welingelichte Knngen. 23.02 K MHz kanaal 13 HILVERSUM-3 Zondag NCRV 8.00 Nws 8.10 NCRV-Zondag- morgen. U alleen. U loven wij. 8 40 Barok op zondag. 9 05 Bijbeloverden- kmg NOS 9.25 Wateis: KRO. 9 30 Kroost. 10.00 Nws IKON 10 02 Verha len vooraf. 10 12 Kerkdienst 10 55 Wilde Ganzen. 11.00 De andere wereld van zondagmorgen. NOS: 12 00 Kerstprogramma in Antülianse. Mo lukse en Surinaamse sfeer. (13.00 Kersttoespraak door H.M. Koningin Beatrix 13.15 Nws.). 13.55 Progr. voor buitenl. werknemers. IKON: 17.00 Kerkdienst. 17 58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws. 18.10 Brood Spelen 18.40 Liturgie kerkmuz. NOS 19 10 Hob- byscoop. AVRO 19 45 Spel met poë zie. 20.00 Nws. 20 03 AVRO-Magazine Buitenland 20 25 Liedjes van Herman van Veen «ca. 20 35 t Eerste Mirakel van 't kindeke Jezus, voordr.i. 21 40 Kerstmis in New York. 22.10 Milieube leid in de jaren tachtig AVRO: 22.30 Zondag Ieder heel uur nws. AVRO: 8.02 Ko de Boswachtershow. 8 30 AVRO's Sport- panorama Junior 9.02 Juist op zon dag VARA 10 02 Het zondagse' ge zicht van de VARA op drie 11 02 Dubbellisjes TROS 12.02 De Europa- rade INOS: 13 00-13 15 Kersttoe spraak door H M. Koningin Beatrix VPRO 14.02 Spleen 16 02 God. we geloven het wel. NOS: 17.30 Bobthe ma's en swingsessions. 18.02 Honderd bewonderd 20.03 Radio Thuisland. '21.02 NOS-Jazz. (21.02 Jazzgeschiede nis. 21.30 Internationaal Jazz Festival Amsterdam 1983) KRO: 22.02 Suns- plash. 23.02 Rockdreams. orgel in Utrecht, 8.30 Nederlandse componisten. 9.25 Concertagenda. 9.30 Cascade NOS 10.30 Musica Reli- giosa. 11.00 Weihnachtsoratorium. BWV 248 van Bach, uitgev. d.d. Aca demy of St. Martin-in-the-Fields en het King's College Choir Cambridge, met sol. 13 00 Kersttoespraak door H.M Koningin Beatrix 13.15 Nws 13 05 Opera-matinee. Fragm uit de opera Carmen van Bizet. 14.00 Eurovi sie Kerstmatinee: Concertgebouw Or kest, Damesleden van het Groot Om roep Koor en het Noordhollands Jon genskoor. met sol Derde symfonie in d kl.t.. Mahler Aansl.: 16.00 Musica Nova TROS: 20.00 Specialiteiten a ia carte. 22.00 Koren en korpsen 22 30 Guitariteiten. HILVERSUM-5 HILVERSUM-4 Zondag TROS: 8 00 Nws 8.05 Er staat e Zondag NOS: 19 02-19 40 Nws. voor buitenlan ders 19.02 Bulletin m het Marok kaans-Arabisch. 19.10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks i 19.30 Bulletin m het Spaans NOS "300 Nieuws voor slechthorenden (350 Eurovisie Kerstconcert 1983. Gustav Mahlers' Derde Symfonie in d kl.t., uitgevoerd dóór het e Orkestgebouw Orkest o.l.v. Bernhard Haitink, m.m.v. het Noordhollands Jongenskoor, het Groot Omroep Vrouwenkoor van de NOS en Caroly Wakinson, altsolo 15.55 Stoomtreinromantiek uit het Oude India. Repor- tage over het spoorwegennet van India 16.45 Kerstgala. Internationale wedstrij'den Kunstrijden op de schaats in Den Haag 17.30 Sprekershoek. Programma waarin kijkes zelf aan het woord komen 740 Stappen in Rioja. Reportage over de Rioja-Vallei in Spanje Raaf rechtsin één van de bodega's in La tijdens het zingen van de 'jota lokale uitziek), Ned. 1. 17.40 uur. '8.10 Sesamstraat 8,25 Liedjes uit Sesamstraat 18.35 Hier is Garfield. TV-film over de bekende stripfi guur Garfield van de cartoonist Jim Davis 19.00 Vliegen. Jeugdfilm over de geschiedenis van het vliegen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29