HBO WACHTEND0NCK PRIJZEN NU EXTRA VERLAAGD! WAT WU HIER EEN GRIERJE NOEMEN, KAN VOOR DE POLEN FATAAL ZUN Studierichtingen: diëtetiek toegepaste huishoud- wetenschappen (THW) VERBOUWINGS-OPRUIMING In de lange Poolse winter zijn medicijnen van het grootste belang. Als het laatste restje weerstand ondermijnd is, kunnen griep en andere infecties voor velen fataal zijn. Met lege handen kunnen de Poolse artsen, verpleeg kundigen en zieken verzorgenden nauwelijks iets uitrichten. Ondanks al hun zorg blijven vooral de zwakkeren aan risico's blootstaan. Kinderen, zieken, bejaarden en arme mensen. Zij hebben dringend onze hulp nodig. Samen kunnen we ze helpen. Nu, in de eerste plaats met medische artikelen. Om het schrijnend tekort daai aan te verminderen. U kunt helpen. Door geld te stortf op het bank- en gironummer 5398 va de Nederlandse Stichting Hulp Polen, Postbus 28120, 2502 KC Den Haag. Medicijnen voor Pok ur" vi/ Burgpromenade 33, Middelburg PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 24 DECEMBER 1 GEEF OM POLEN,5398 Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. Stort uw gift tn.v. de 'Nederlandse Stichting Hulp Polen'. 'Nederlandse Stichting Hulp Polen'. Postbus 28120. 2502 KC Den Haag. tel.: 070-469595. Stichtingsbestuur: Voorzitter: Dr. D. Dolman. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vice-voorzitter: A. van Emden. Oud-Directeur-Generaal van het Nederlai Rode Kruis. Penningmeester: Ir. I'.J. Lardinois, Voorzitter van de Hoofddirectie van Rabobank Nederland. W. Kok. Voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging H. van der Meulen, Voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Mr. C. van Veen. Voorzitter van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties, RCO. Mgr. J. W. M. Bluyssen. Vice-voorzitter van de Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerk-Provincie in Nederland. Voorzitter van het Werkcomité: W.H. van Dijk,! Prof. Drs. A T. Schweizer. kinderarts. Medisch Directeur van het Academisch Ziekenhuis Leiden. I.. H.M. de Lange, bedrijfsadviseur te Veendam Mr. J. H. Engel, woningbouwcoördinator van de gemeente Amsterdam. Namens het Overleg Medische Hulp Polen. H.J.A.M. Stulemeijer. Ambtelijk secretaris: D. van Kleef, Hoofd Algemene en Buitenlandse Zaken van het Nederlandse Rode Kruis. U kunt deze advertentie ook als poster achter uw raam ha DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT ZEEUWS PLATENBOEK UITVERKOCHT DE TWEEDE DRUK VERSCHIJNT FEBRUARI/MAART "84 RESERVEER NU AL UW EXEMPLAAR vso.®1 EEN UNIEK KIJKBOEK OVER ZEELAND Samenstelling Frans van den Driest Illustraties Rino Visser/Pitman 120 pagina's, volledig in kleur. Gebonden met stofomslag Prijs"/ 49.50 (geldig tot 1 jan 1984. daarna 59.50) Het „Zeeuws Platenboek" is een uitga\e van Pitman b.\te Goes en Fanoy Boeken te Middelburg Bij iedere boekhandel verkrijgbaar bij voorkeur aanmelden vóór 1 febr. a.s aanmeldingsformulier wordt na telefonische aanvrage toegestuurd. Kasteellaan 141, 6415 HR Heerlen, tel. no. 045-720333 IO% TOT 50% KORTING OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN MODEHUIS li

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26