horizontaal 1 fraai, elegant, 7 overrompeling. 13 vruchtenat; 15 metaaldraad, 21 aanwijzing; 24 dorstlessmg. 29 ap paraat. 35 vangst; 36 als volgt (afk.); 38 Ver Naties. 39 appelsoort; 42 een en ander (afk.). 44 kerkje. 46 rustplaats; 47 gewicht (afk t; 48 inhoudsmaat; 49 selenium (afk.i, 50 deel v. h. been; 52 pi. in Afrika, 53 onze planeet. 54 bewoner v, Armenie; 56 voorstelling i. d. slaap; 58 strook. 60 als eerder (afk 61 soort verlichting. 63 vestingtoren; 65 afschuwelijk milieu; 66 bez. vnw.. 67 takje; G9 bijwoord; 71 vogel; 73 afstandspaal: 75 met dank (afk.), 76 kostbare stof; 78 grap. 79 geneesmiddel. 80 zo geheten. 83 aardrijks kunde; 86 boom. 88 stukje dik papier; 89 herkauwer; 90 Chinese maat. 92 hoofddeksel; 93 deel v. h. geraamte, 94 gebogen been; 95 de dato (afk. i; 96 ambtshalve (Lat. afk.i. 98 inhoudsmaat (afk.): 99 deel v. e. Fr. ontkenning; 100 graafwerktuig: 102 gevange nis; 104 geheel de jouwe lafk.i, 105 wereldoorlog iafk.i; 106 roofvogel; 108 na verloop v. tijd, 110 laag; 111 aanw. vnw., 113 papieren verlichtingsartikel, 116 Eng. titel, 119 Duitse badplaats; 121 pakken; 123 Ind. eiland; 125 protser; 127 Eng meisjesnaam; 128 door middel van, langs; 129 NV (Fr.), 130 bijbelse naam; 131 halsbont, 132 klein persoon, 133 stoot; 135 voorzetsel; 136 soort stof; 138 Europeaan. 139 li chaamsvocht; 141 sierheester, 143 ongevuld, 146 adellijk heer, 149 jongensnaam. 152 soort erwt, 153 Eng titel; 154 open plek h. bos; 155 water in Friesland. 157 kleurling, 159 deel v. h hoofd. 161 muziekteken. 163 de jongere (afk 164 kindergroet. 165 vaartuig. 166 hemellichaam. 168 vrolijk of be koorlijk, 171 water in Brabant; 172 woud. 174 elektrisch geladen deeltje, 175 waar men ijzer be werkt; 178 slanke; 181 papegaaienaam; 183 mede- eigenaar; 186 bijb. naam. 187 mannelijk dier, 189 verdroogd, vervallen. 191 aan het einde v d tijd. 192 zuster (afk 194 bevel. 195 graafdiertje; 196 nachtkle ding, 197 uitroep, 198 muziekinstrument; 200 over eenstemming; 203 familielid; 204 gebogen metalen band; 205 gelooide huid; 207 tijdperk. 209 luchtstrijd krachten (afk.), 210 dunne stof; 211 leidende gedach te; 212 leeg, ongevuld; 214 vogel; 218 bijwoord; 220 plotselinge overval (Eng.). 222 weersgesteldheid; 223 Europeaan, 225 zangnoot; 226 vogel, 229 uitzonder lijk begaafd persoon. 230 waterloop; 231 boos (in samenstellingen); 233 wit marmeren knikker; 235 benauwd. 237 kielwater. 239 inlands godsdienston derwijzer. 240 Ned. vliegveld. 241 wintervoertuig; 242 inkeping. 244 met de tanden gevormd. 247 godheid. 248 omslag. 250 onderricht, 251 tafeltje met verdie pingen. 254 Fries landgoed. 256 voegwoord. 257 meterton (afk.). 258 ambtskleding; 261 deel v. d. bijbel (afk.); 262 zangnoot, 264 kierig; 267 soort waarmerk. 268 titel (afk.); 269 waardeloos ding; 271 zangnoot; 273 lidwoord; 274 vragend vnw 275 regeringsreglement lafk.i; 276 Engels bier; 277 pijn lijk. 278 verzuimachtig; 279 onvruchtbaar; 280 op dit moment. 281 sedert, 282 naschrift (afk.). 284 kinder groet, 286 Eur. hoofdplaats. 288 Fr. onb. vnw.; 289 deel v d. dag (afk.); 291 grondstof voor touw; 293 riv. in Italië; 294 bolgewas; 295 schrede; 297 NV Fr. afk.. 299 florin (afk 301 Grieks eiland, 304 koper; 307 sportterm; 309 noodsein; 310 baardje; 312 wereld deel; 315 stijve massa; 318 zangnoot; 319 gereed schap, 321 p! in de Achterhoek; 322 ratelpopulter; 323 op elke plaats; 326 tot spelen bereid; 328 liefkozing; 329 werk; 330 gruwelijk; 332 overladen v. goederen; 334 tot en met i afk 336 pl. a. d. Rode Zee; 337 kamerverhuurster; 338 bezoeker. 340 laatste nieuws (afk.); 341 menselijke vorm, 343 seconde; 344 voor altijd; 346 nobel. 347 verlangen; 348 vaartuig; 350 vrouwelijk dier. 351 handicap. 353 meisjesnaam; 354 volgens de vormen, 357 leren band; 359 in opdracht (afk.i. 360 percent (afk 361 textielgrond- stof; 362 tot nader order afk364 nummer (afk 366 schuine zijde; 367 vlugger; 370 vod; 371 bejaard; 373 schuin oplopende zitplaatsen; 376 Ind aanspreekti tel; 378 strelen; 380 wild paard; 383 nieuw; 384 aanhanger, 386 voegwoord; 388 soort fortificatie; 390 teleurgesteld; 391 inwendig orgaan; 392 jongens naam; 394 jongensnaam; 395 reus; 397 drinkgerei; 398 soort spek; 400 zangnoot, 401 aanw. vnw.; 403 deel v. e. paardetuig; 404 handvat. 406 verharde huid; 407 voorspel. 410 moesplant. 412 pl. in Limburg; 413 niet dik, 415 op de wijze van, 416 de wijze waarop men iets onderneemt. 418 maand, 419 bijbelse naam; 421 de oudere (alk.422 fijn weefsel. 423 voormalige Spaan se koningin; 424 briefaanhef; 425 voorzetsel: 426 houding, 428 vuurmaakmiddel: 430 jongensnaam, 431 warme maaltijd; 433 steensoort, 435 rivier bij de Biesbosch. 438 werkweigering; 441 jong rund. 443 vis. 444 soort vis; 446 bewoner van Iran; 448 radiotelefo nie (afk 449 heidemeertje. 450 weer, voort, 452 beletsel; 454 water in Friesland; 456 water in Sibene, 457 Nederduits (afk.), 458 rang in het leger (alk 459 strik; 460 wiel; 461 schrijfgerei. 463 water in Fries land; 465 mannelijk dier, 467 rechtsgeding. 469 ontvangstbewijs, 471 deel v. e. onderzeeer; 475 ruimtevaarder. 478 vogel. 479 pl. in de Ardennen; 481 sluis, 483 pers. vnw., 484 meteoroloog; 485 inhouds maat; 487 aanw vnw.. 488 op de wijze van, 490 paard; 491 gebogen been. 492 puntdicht; 494 langspeelplaat (afk.); 495 Verenigd Europa (afk.«; 496 gezellig; 498 vervoermiddel: 501 snor: 502 hij die waakt over, 503 prik. 506 bijbelse naam; 507 voegwoord, 509 herkau wer; 512 in memoriam (afk.): 513 lust. 515 mestvocht; 517 msekt: 519 straf; 520 vernis. 522 vogelprodukt, 523 gereedschap; 525 steeds weer; 526 kort geleden; 527 ruzie: 528 brancard; 529 beletsel; 530 halteplaats: 531 volmacht. verticaal I platte spaan: 2 titel (afk.); 3 godheid; 4 deel v e. schip; 5 Chinese maat; 6 ouderwetse drank; 8 Vrije Universiteit (afk.). 9 krap; 10 ambtshalve (Lat. afk.); II meer in Azië; 12 waterdoorlatend; 13 Sociaal Economische Raad (alle.); 14 Engels voorzetsel; 16 vlucht insekten; 17 toespraak; 18 lidwoord; 19 deel v. e. bijenkorf. 20 leger; 22 pers. vnw.; 23 smalle weg; 24 jongensnaam. 25 overal; 26 getij; 27 pl. op Ameland; 28 hetzelfde (afk i, 29 schedelboor; 30 verlaagde toon; 31 dierenverblijf: 32 Trans Europa Expres; 33 bij woord; 34 pl. in Zuid-Holland; 37 groep v. vier; 40 Indische titel: 41 vergeving; 43 kwajongen; 45 bewo ner v. Pruisen. 47 ondergaan; 50 nog niet uitgekomen bloem. 51 trek: 52 slechte vrouw: 53 drank: 55 gevangenis: 57 gevaarlijke plaats in zee; 58 welge steld. 59 deel; 62 laatstleden: 64 riv. in Siberie; 65 soort paardje. 66 eveneens. 68 openbaar vervoer maatschappij; 70 gekookt; 72 droog v. wijnen; 74 Engels voorzetsel; 75 middeleeuwen (afk.); 77 afbeel ding; 79 duw; 80 lust; 81 de somma van; 82 kleine draad; 83 over het algemeen; 84 Frans onb. vnw.. 85 pl. op de Veluwe; 87 schrijfgerei; 89 kunstmens; 91 ziek (Eng.); 93 wat men heeft; 94 meisjesnaam; 97 voorzetsel, 98 dat is (afk.); 101 eenh. v. stroomsterkte (afk.i; 103 inwendig orgaan; 105 vragend vnw 106 vrede: 107 wig. 109 dwingeland; 110 niet raak. 111 vallei. 112 ontsteking; 113 watering, 114 bosje gras: 115 kloosterzuster, 117 soort uil: 118 tweetal; 120 kledingstuk; 122 meisjesnaam. 123 treiter. 124 tijd perk. 125 plaats. 126 mannelijk dier: 128 slanker geworden 134 verslag. 136 plakmiddel: 137 verbin ding; 140 roofdier. 142 voedsel: 144 boom, 145 doorzichtige stof: 147 bijwoord; 148 meterton (afk. i; 149 losse naad, 150 Frans voegwoord; 151 overzet veer. 153 verschrikkelijk warm, 156 vliegengaas, 158 loterijbriefje, 159 of dergelijke (afk.); 160 gram (afk.). 162 hoekpilaster; 165 grof stuk; 166 pers. vnw 167 de onbekende (afk.). 169 op de wijze van; 170 bos; 172 vrouwelijk dier; 173 zich afbeulen; j.75 zijrlv. v. d. Donau, 176 gast; 177 metaal; 179 afgekloven geraam te; 180 afmetingen; 182 kort verslag, verhaal. 183 deel v e. wiel; 184 mondwater; 185 steundraad; 187 soort paddestoel; 188 negerdorp. 190 en meer anderen (afk.i; 191 iets dat men tijdelijk in gebruik heeft; 193 vreemde munt; 197 eerbetoon. 199 mannelijk per soon: 201 bovenste deel: 202 enigszins; 206 ribbel, 208 indien; 209 laboratorium afk.210 voorzetsel; 213 gedroogde druif. 215 ijzerhoudende aarde; 216 vorm van eisen; 217 wal van riet; 219 brutoregisterton (afk 221 aanw. vnw 223 zangstem; 224 zwaar; 226 zich snel versprekend; 227 verdriet; 228 groet; 231 ontvangstdraad: 232 soort verlichting; 234 eenden vanger: 236 het doen alsof iets er niet is: 237 doekje voor in de zak; 238 het ruisen; 243 nobele: 245 voegwoord, 246 tandarm zoogdier; 248 broodsuiker; 249 schip; 252 duur van eb en vloed; 253 regerings reglement (afk.); 255 op deze wijze; 257 voorzetsel; 259 uitroep; 260 vogel; 263 snijwerktuig; 264 zaak die aan niemand toebehoort (Lat.); 265 lichaamsvocht; 266 kern; 269 wondvocht; 270 Amerika; 272 familie lid; 283 idool; 285 putemmer, 287 het tieren; 288 voegwoord; 290 pers. vnw.; 292 nap voor soep. 293 deel v. d. dag; 296 hij die tobt; 297 meisjesnaam; 298 vruchtendrank, 3U0 vreemde munt; 302 viasbewer- ker; 303 abuis in de taal; 304 plaats in Belgie; 305 bewoner van Estland; 306 ruiterfeest; 307 vreemde munt: 308 eil. bij Zuid-Amerika: 310 deel v. Grieken land. 311 wig, 312 pl. in Drente: 313 Europeaan. 314 souvenir; 316 gebrek aan adem; 317 telwoord. 318 sportterm; 320 kwajongen; 324 huid. 325 ongebon den; 326 bevel: 327 plat stuk hout: 331 veredelen van gewassen; 333 watering; 335 meisjesnaam; 336 groet: 339 uitdrukking, betiteling, 340 myth, figuur. 342 aanw. vnw.. 345 voorzetsel; 347 onvervalst; 349 deel v. h. been, 352 Eur. organisatie; 355 ongebonden; 356 niet dik, 358 vol geluid; 360 deel; 363 pl. op de Veluwe; 365 zijriv. v d. Donau; 367 droog v. wijnen; 368 bang; 369 reinigingsmiddel; 372 wapen; 374 binnenlandse strijdkrachten (afk.); 375 normaal peil afk376 kruid; 377 bovenste deel v. e. berg; 378 toevoegsel; 379 soort leer; 381 Frans lidwoord; 382 ter plaatse (afk.383 volk: 385 communicatiemiddel, 387 toestemming: 388 dierenliefkozmg: 389 meisjes scheldnaam, 391 uitroep, 393 lidwoord: 394 uitroep; 396 knokploeg (afk 398 vuurhaard. 399 zin. op brengst; 400 glazen verpakking; 402 geweldig. 403 uitstoting; 405 plukje gras; 406 tijdperk. 407 schrede, 408 plukje haar. 409 nauw. krap: 411 telwoord; 412 bijenprodukt: 414 borduursel; 415 straat en woon plaats, 417 bloembak: 418 het laagste, minste; 420 aanzien, 425 roofdiertje; 427 herhaling; 429 ontken ning; 431 medelijden; 432 jongensnaam; 434 boom, 436 meisje; 437 kortgeleden; 439 jongensnaam; 440 voorzetsel, 441 klein bolletje, 442 soort speer; 443 waterbron; 444 vruchtenat; 445 bedevaartganger, 447 soort brandstof; 449 smet. 451 plakmiddel: 453 kruimelig smakend; 455 en omgekeerd (afk.i; 458 deel v. d. bijbel; 459 plekje uit de wind; 460 gebogen been; 462 opera, 464 geest (Fr.). 466 aankomend iafk.), 467 per expresse (afk.i; 468 stapel, 470 zin. opbrengst; 472 baardje; 473 ondersteboven; 474 laatstleden (afk.); 476 drukte. 477 deel v. h. hoofd: 478 klein geluid; 479 mensaap (Eng.). 480 voorzetsel. 482 reeds; 484 hint; 486 werpanker. 488 Spaanse landvoogd: 489 automa tische halve overwegbomen. 491 kier; 493 lef; 495 tuimeling: 497 koud; 499 meisjesnaam; 500 deel v. d. hals; 503 rekenkundige opgave; 504 wandversiering 505 tentoonstellingsgeb. in Amsterdam; 508 verkor ting v. h. Italiaanse Frate. naam v. ordemonmker. 510 Frans lidwoord; 511 lidwoord. 513 zoon (afk.); 514 voorzetsel. 516 reeks: 518 laatste groet (afk.); 519 dieregeluid; 520 rang i. h. leger (afk.). 521 sportterm, 523 gelukkig nieuwjaar (afk.): 524 en anderen (afkJ Als u deze puzzel hebt opgelost en op de juiste wijze hebt ingevuld, vindt u in de volgende hokjes let ters die u achter elkaar moet plaat sen. Zo gelezen ontstaat een zin die relatie heeft met een herdenking in 1984. Hoe luidt die zin? De letters in de volgende hokjes achter elkaar zetten: 319 - 402 - 7 - 230 - 341 - 322 - 64 - 39 484 - 186 - 209 - 138 - 292 - 265 - 448 117 - 29 - 464 - 187 - 460 - 363 - 42 en 529. U kunt uw oplossing vóór zaterdag 1 januari 1984 per BRIEFKAART zenden aan: puzzelredactie PZC, Walstraat 56-( 4381 EG, Vlissingen. Voor de goede orde: niet de geheel inge vulde puzzel, maar slechts de gevraagde zin. Uit de goede inzendingen kiezen wij de winnaars die verblijd kunnen worden met: een prijs van 100,- een prijs van 75,- een prijs van 50,- vier prijzen van 25.- Voorts worden uitgereikt: 10 boeken Den Vos Reinaerd van J Kousemaker 10 boeken Zeeland op jaren 70-80 door A. J. Snel en K. Cijsouw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24