■/t&È Arm 'ocket Bedrijven f* Dert n Poelzicht FANOY BOEKEN SAIiOlK^ o N Een rekenwonder voorde finandëleprofessional. MAZDA 626 DIESEL v. FRAASSEN B.V. Familie berichten Uniek in Zeeland I LEATHER MACHINE Metaalhandel L. Hoek Wij vragen tegen Tandtechnisch laboratorium Zeeland ,20 TOT 50 KORTING opvallend feestelijk WINTERFESTIVAL Hewlett-Packard: topprestaties in maatwerk. 1a BUDAG 16 DECEMBER 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 ZEEUWS PLATENBOEK UITVERKOCHT DE TWEEDE DRUK VERSCHIJNT FEBRUARI/MAART '84 RESERVEER NU AL UW EXEMPLAAR In plaats van kaarten. jj,l7 december 1983 zijn getrouwd, mevr. J. JASPERSE en de heer M. HOOGESTEGER jftL; el Middelburg, december 1983 r jjtenruststraat 115. J corde grote belangstelling die wij mochten ondervin- IGj qtijdens ons 25-jarig huwelijksfeest, in welke vorm in ook. zeggen wij u, ook namens onze kinderen, heel uteiyk dank. evens wensen wij u prettige feestdagen en een jorspoedig 1984. Goes: Jan en Corrie Koens-de Pundert Nisse: Kees en Leny Koens-de Pundert. In plaats van kaarten. e de vele bewijzen van medeleven ontvangen eens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve a onze vader en grootvader KRIJN M. DE REGT jen wij, ook namens de kinderen, onze welge- ie dank. Het heeft ons getroost in de moeilijke L E. de Regt-Dieleman Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Synthetisch dekbed verzekert u van een Vomfortabele nachtrust, licht in gewicht, non- alleigisch en gemakkelijk wasbaar Ingedeeld in warmteklasse 2 (vergelijkbaar met 2 a 3 dekens) Bijpassend hoofdkussen goed gevuld voor optimale ondersteuning Nu voor 29.50 gezellig op de Roompot zaterdag: 17 december DANSEN: m.m.v. 'THE POPPELSTARS' aanvang 21.00 uur toegang vrij verwacht: 24 december RIVERSIDE COMBO Zwemparadijs Kamperland 01107-1555/2255 Zeeland loontere <^n „ek i"isI in en zeel?"!. het ''6 i De Stichting NUTSACADE- MIE voor Pedagogische en WÊÊM R Maatschappelijke Vorming, administratief gevestigd I Heemraadssingel 80 te Rot- m HkM terdam (tel. 010-773811), ver- -| zorgt in Rotterdam en Mid- delburg deeltijdopleidingen voor leraar en andere beroe- 1 pen voor ca. 2100 studenten Met ingang van 1 februari 1984 wordt voor de locatie Middelburg een docent gevraagd voor de opleiding wiskunde (tweede graad) voor maximaal 8 uur De gedachten gaan uit naar iemand die de onderde len statistiek en vakdidactiek kan doceren. De colle ges worden gegeven op dinsdag- en vrijdagavond eerstegraads onderwijsbevoegdheid ruime onderwijservaring, liefst ook met volwassenen de colleges moeten binnen een normbe- trekking gegeven kunnen worden Inlichtingen over de functie kunnen ingewonnen worden bij de studieleider, de heer W. M. Schout, Van Doornlaan 18; 4386 AK Vlissingen tel 01184- 62219). Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae te richten aan de rector van de Nutsacademie, p/a Heemraadssingel 80, 3021 DD Rotterdam, binnen 14 dagen na verschijning van de advertentie. caravancentrum FF Venijn Stunrtwog 4 «62 GE Goes Telefoon 01100-2 32 T. Mve 01100-2 81 92 Subdealer van: Kip Tabbert Paradiso CARAVANS STALLING ACCESSOIRES Mirage In 2000 m2 overdekte en verwarmde showroom „INTERNATIONAL TRAILERS" BEYERLAND Bij de afdeling aardappelen, groente en fruit hebben wij plaats voor een ASSISTENT-CHEF AGF (m/v) Na te zijn ingewerkt zal hij 'zij, naast het assisteren van de afdelingschef, in staat moeten zijn deze volledig te vervangen. Het spreekt voor zich dat kennis van en ervaring met groente en fruit onontbeerlijk is. Wat opleiding betreft denken wi| aan een diploma MAS, richting groente en fruit of MAVO resp. HAVO aangevuld met vakdiploma(s) Goede kontaktuele eigenschappen is van duidelijk belang. Leeftijd: 20-30 jaar. Eigenhandig geschreven schriftelijke sollicitaties met vermelding van levensloop en ervaring richten aan: Agrimarkt B.V, afd. personeelszaken de heer J. L de Schipper, Postbus 4, 4424 ZG Wemeldinge. Voor onze over enkele maanden te openen AGRILANDwinkel vragen wij VERKOPER/LEERLING-VERKOPER (m/v) met kennis van tuinartikelen, diervoeders en benodigdheden voor land- en tuinbouw. Het bezit van een diploma land- of tuinbouwschool is gewenst, Behalve kennis inzake de toepassing of aanwending van de te verkopen artikelen is een goed kontaktueel vermogen nodig. Leeftijd: 20-30 jaar. Eigenhandig geschreven schriftelijke sollicitaties met vermel ding van levensloop en ervaring richten aan: Agrimarkt B V.. afd personeelszaken de heer J. L. Schipper, Postbus 4. 4424 ZG Wemeldinge GOES GOES iedere zaak 'naparte collectie Ritthemsestraat 37a, Oost-Souburg, 01184-79902. Accu's, lood, koper, aluminium en oud ijzer. De gehele week geopend van 8.00-18.00 uur. zaterdag 8.00-15.00 uur. Tevens te koop gevraagd: lompen. Tonnv Levnse 1^ I Tonny Leynse Kerstbomen verkoop bij: Miro - Vlissingen Trefcenter - Middelburg Plaats uw familie* berichten in de PZC EEN UNIEK KIJKBOEK OVER ZEELAND Samenstelling Frans van den Driest Illustraties Rino Visser/Pitman 120 pagina's, volledig in kleur. Gebonden met stofomslag Prijs 49,50 (geldig tot 1 jan. 1984. daarna 59,50) Het „Zeeuws Platenboek" is een uitgave van Pitman b.v. te Goes en Fanoy Boeken te Middelburg Nieuwe Burg 26-28 4330 AD Middelburg Tel. 01180-12114 A Veilig en makkelijk meenemen jC jGT door onze machine gratis verpakt. i xp W vxn. >w Kunstgebitten Reparatie Vernieuwingen Klaar terwijl u wacht. Geopend van ma. t m vr. van 09.00-20.00 uur, za. tot 12.00 uur. Rijksweg 45, Kruïnïngen Tel. 01130-3163 DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT •feïfgl PERZISCHE TAPIJTEN TOTALE OPRUIMING WEGENS VERHUIZING NAAR WINKELCENTRUM KOLVENIERSHOF tja OP DE PRACHTIGE KOLLECTIE fwj;,J i^og slechts enkele weken kunt u van onze HOGE KORTING profiteren Voor een echte Marokkaanse berber kunt u bij ons terecht NU VOOR EEN SPECIALE PRIJS EEN SUPERHODI 5CHE PULLOVER MET HAN6COL EN VLEERMUI6MOUWEN ANATEN IAO-176 kicvrtn iwart/rood GECOMBINEERD HET ££N ZWARTE HOBBEZAK DE GROTE MODE 1 MATEN 140-176 gratis horloge! Vlissingen Middelburg Goes Regelmatig verschijnt de speciale advertentie pagina 'P.Z.C. Bedrijven Krant'. Met informatie over wat (Zeeuwse) bedrijven leveren. Een idea le gelegenheid om uw produkten en diensten onder de aandacht te brengen van uw doel groep: zakenmensen. Voor inlichtingen over adverteren op deze pagi na kunt u contact opnemen met de advertentie acquisitie: Vlissingentel. 01184-15144 Middelburgtel. 01180-27651 Goestel. 01100-16140 Terneuzen tel. 01150-94457 grr^m HEWLETT MPPm PACKARD Een financieel rekenwonder bij de hand. De HP-12C is altijd handig in een tijd dat we moeten letten op de kleine getallen. Echte Pocket Power, ais u nagaat w at u ermee kunt doen. Onder andere obligaticberekeningen. vergelijkingen van investeringen, cash-flow- analyscs, amortisatie, wisselkoersen En dat standaard onder de knop. Makkelijk voor makelaars, financieel specialisten en andere professionele rekenaars. Privé Power. Ook thuis komt de HP12C, met zijn 20 ingebouwde func ties en permanent geheugen, uitstekend van pas Aflos singschema's voor uw hypotheek, rekeningen oor uw kasboek, percen tages cn marktgegevens uiipuzzelcn Dat kan allemaal. Profiteer van het Winterfestival. Tot en met 31 tanuari 1984 is er het Pocket Power Winterfestival bij ons De meest uitgebrci de range van pocketcomputers en calculators staat uitgestald Kom langs en vraag om een persoonlijke demonstratie Vraag om een dcelnamefornui lier, want bij aankoop maakt u een goede kans om uw geld terug te krijgen De HP 12C kost f 510,-inclusief BTW. Nieuwendijk 35-37 Vlissingen tel. 01184-12209 NIEUW - NIEUW- NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW-NIEUW Een diesel om stil van te worden De alom geprezen Mazda 626 laat ook met een tweeliter dieselmotor niets te wensen over. Hij is zuinig met brandstof. Royaal met ruimte en comfort. En bovendien verrassend stil Kom snel proefrijden bij uw Mazda-dealer. Pres. Rooseveltlaan 768, Vlissingen Tel. 01184-17610/16679

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9