Ook volwaardige competitie voor staande wipschutters Weer verlies debutant regioklas zaalvoetbal DATA TOUR DU FLIC VASTGESTELD Zesde 'Sportcafé' van Hulster ziekenomroep Twee titelkandiaten bij jeugdbiljartclub Terneuzen Vriendschappelijk voetbal ZaalvoetbaltoerM in Het Sportuus 1 Terneuzen won van Zelzate SPELPEIL IN JAAR ENORM TOEGENOMEN VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 PZC/streek TERNEUZEN De Tour du Flic 1984 wordt gehouden op 4,5,6 en 7 juni. Dat le gedachte om in de Terneuzense binnenstad een proloog te houden Daar besloot het comité Tour du Flic deze week tijdens een vergadering die dc noeten dan de leiders uit de A- en B-categorie en de leidende ploeg uit aanzet vormde voor dat vierdaags trimgebeuren in Terneuzen. voortkomen. Over de datum van de prloog beraadt het comité zich op dit (n het kader van de viering van 400 jaar Terneuzen speelt het comité ook met moment nog. WENS VAN VOORZITTER AFDELING ZEEUWSCH VLAANDEREN TERNEUZEN In Zceuwsch-Vlaan- deren werden deze week drie vriend schappelijke voetbalwedstrijden ge speeld. Terneuzen speelde tegen Zei- zate en won met 3-0, Sluiskil behaal de eenzelfde resultaat tegen Biervliet en Hontenisse versloeg Zaamslag met 2-1. TERNEUZEN - ZELZATE 3-0: Terneuzen was in het veld niet eens zoveel beter dan Zelzate, maar was wel veel doeltreffender. Waar de Belgi sche tegenstander te vaak koos voor een rustige opbouw, daar ging Ter neuzen veelal directer in het offensief. Dat leidde al voor de rust tot twee doelpunten: in de twintigste minuut scoorde Eric de Reus en tien minuten later vergrootte Frank Bogaert de voorsprong tot 2-0. Tonnie de Kort legde de eindcijfers na een half uur spelen in de tweede helft definitief vast: 3-0. HONTENISSE - ZAAMSLAG 2-1: In de eerste helft bleken Hontenisse en Zaamslag aan èlkaar gewaagd en was er bijna voortdurend evenwicht. Niettemin'kon Zaamslag met een 1-0 voorsprong gaan rusten, omdat een van de Hontenisse-verdedigers in ei gen doel schoot. Maar na de hervat ting trok Hontenisse het initiatief naar zich toe en domineerde de ploeg van Honoré Neefs het spelbeeld Dat resulteerde eerst in de gelijkmaker van Harry Kint en vervolgens in het winnende doelpunt van Gino Ruys- rogge. BIERVLIET - SLUISKIL 0-3: Sluiskil was Biervliet steeds de baas, had ook een overwicht maar verzuim de vooral in de eerste helft te profite ren van een veelvoud aan doelkansen. De ruststand bleef daardoor beperkt tot 1-0, omdat Paul van der Hooft rond het kwartier het enige doelpunt had gescoord. In de tweede helft, toen beide ploegen enkele wissels hadden toegepast, kwam Biervliet beter in de wedstrijd, maar Sluiskil buitte het klasseverschil in de slotfase uit door doelpunten van Paul van der Hooft en Johny Schelfhout: 3-0. TERNEUZEN Op een enkele in haalwedstrijd dit weekeinde na is voor de meeste voetbalclubs de win terstop begonnen. Dat houdt in dat weer een aantal oefenwedstrijden op het programma staat om het wedstrij dritme niet te verliezen. Zaterdag speelt Nieuwland tegen HW '24. En voor zondag staan gepland: Koe wacht-Hoofdplaat; Clinge-Vogelwaar- de; Graauw-Temeuzen en Ria-Hans- weertse Boys. Boogschieten istaande wipt. TERNEUZEN In de Zeeuws- V'laamse regioklas zaalvoetbal is het Hulsterse De Kreeft deze week alle hoop op een hoge klassering ontno men. De debutant verloor voor de tweede maal in successie (6-5 tegen De Pooler) en zag de achterstand op dc koplopers als gevolg daarvan té groot worden. Ook Verpoorte, de nummer drie op de ranglijst, leed puntenverlies: tegen het laaggeklas seerde Tem Boys kwam de Axelse formatie niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Lijstaanvoerder De Ster kwam niet in actie vanwege de con frontatie van het Zeeuwse team te gen Noord-Brabant en De Smickel was met 6-1 de baas over het onder- aanstaande Racing White. DE KREEFT -DE POOTER 5-6. De Kreeft mist momenteel de vorm, die het eerder dit seizoen etaleerde. Vonge week al werd met 6-2 van Pierrot verloren en ook het treffen met het zich herstellende De Pooter liep op verlies uit 6-5 De Kreeft was weliswaar de meest offensieve ploeg, maar De Pooter opereerde sterk van uit de verdediging en trok aan het langste eind. Het scoreverloop in de enerverde wedstrijd was overigens als volgt: 0-1 Jan van de Velde, 0-2 Jaap de Regt. 1-2 Ferry Taelman, 2-2 Dan- ZONDAG 18 DECEMBER HULST De Hulster ziekenomroep 'Radio Nightingale' zendt zondag 18 december voor de zesde keer haar praat- en sportprogramma 'Sportca fé' vanuit bar 'De Smidse' in Hulst rechtstreeks uit in het Hulster zie kenhuis. De organiserende stichting, die voor dit programma altijd enkele vedetten weet te strikken, krijgt zon dag onder anderen de bekende prof wielrenners Eric Vanderaerden en Adri van der Poel op bezoek. Het praat- en sportprogramma wordt verder omlijst met verschillende pro minente sportfiguren uit de omge ving en een wedstrijd snelschaken om het kampioenschap van Hulst. Voor de winnaar van deze wedstrijd stelt 'Radio Nightingale' een beker beschikbaar. 'Sportcafé' begint zondag om 15.00 uur. Behalve via een rechtstreekse lijn naar het ziekenhuis is het programma overigens tevens te volgen in het verzorgmgs- en bejaardentehuis 'De Blaauwe Hoeve'. Er staat ook een telefonisch interview met de Feyenoord-voetballer Bennie Wijnstekers op het programma. Na een gesprekje met Adrie van der Poel komt voorzitter Wim Kentie van de schaakvereniging 'Hulst' voor de mi crofoon. De Hulster vereniging komt daarbij uitvoerig aan de orde. Verder is Robby Bellemans van de.partij om de schaaksport in Zeeland onder de loupe te nemen. Tijdens het middag programma krijgen de bezoekers in 'De Smidse' ook rechtstreekse flitsen van voetbal toppers in de omgeving te horen. Daarvoor worden rechtstreek se lijnen uitgelegd naar verschillende sportvelden. Ook de volleybalvereni ging 'Morres' uit Hulst ontbreekt zon dagmiddag niet, Aanwezig daarvan zijn trainer Jo Everaert en Jolanda van Esbroeck. Aan het woord komen verder ook Johan Braet en Bennie Schueren van de vorig jaar opgerichte tafeltennisvereniging in Hulst. Zondagavond om 20.00 uur begint het tweede deel van het programma. De spits wordt afgebeten door de schaat ser Ben de Kok uit Kloosterzande. Daarna is het de beurt aan trainer Walter van Duyse en enkele spelers van de succesvolle voetbalvereniging 'Steen' uit Sint-Jansteen. Naast een afvaardiging van de voetbalvereni ging IJzendijke wordt het voetbal hoofdstuk besloten met de zilveren schoen-winnaar Boudewijn van Crae- nenbroek van de voetbalvereniging Clinge. Ook de veelbelovende prof Ene Vanderaerden komt s avonds aan het woord. Omstreeks 22.00 uur wordt het sportprogamma afgesloten. ny Coekheijt (rust), 3-2 Danny Cock- heijt, 3-3 Simon Zwiers, 4-3 Danny Coekheijt (strafschop), 4-4 Jaap de Regt en 4-5 Jan van de Velde. DE SMICKEL-RACING WHITE 6-1. Eén helft lang kon Racing White De Smickel tegenstand van enige beteke nis bieden, daarna moest het terrein prijsgeven en moest het ook toezien hoe de opponent de 2-1 ruststand moeiteloos bijna uitbouwde tot 6-1. Voor de rust had de teruggekeerde Benjamin Saey Racing White nog een 1-0 voorsprong bezorgd, maar treffers van Henk Maas (een strafschop) en Walter Mortier deden de balans voor tijdig doorslaan in het voordeel van De Smickel, Na de hervatting scoorde Walter Mortier nog tweemaal en Jan van Kakerken en Martin Vogel ieder eenmaal, FABRICOM-NMB VERMEIRE 9-3. Het door een veelvoud aan blessures geteisterde NMB Vermeire bleek geen partij voor Fabricom, dat de gelegen heid te baat nam om het doelsaldo op te vijzelen. Na een 3-0 ruststand won Fabricom uiteindelijk met 9-3. Voor de Sasse ploeg scoorden Frans Len- sen (driemaal). Jaap Lensen (twee maal). en Johny Schelfhout. Mark van Tatenhove en Leo Steenpaal elk een maal. Jack Paridaen, Theo Alberti en Johan Baert bezorgden NMB'Vermei- re in elk geval nog de vreugde van drie treffers VERPOORTE-TEM BOYS 3-3. Het niet geheel fitte Verpoorte (doel man Piet Verpoorte ontbrak, Plet Gans was in feite te geblesseerd om te spelen maar móest wel meedoen en Wim van Gink was slechts één helft beschikbaar) werd in de eerste helft verrast door Tem Boys, dat vlot een 1-0 voorsprong nam door Ronnie Ver- straeten en die kort voor de rust zelfs uitbouwde tot 2-0 door een goal van Johnny Wabeke. In de tweede helft kwam Verpoorte echter terug tol 2-2 door doelpunten van Piet Gans en 'Gerrit Viveen en Heinz van Katwijk scoorde zelfs 3-2, maar Johny Wabeke legde ln de slotfase de 3-3 eindcijfers vast. OUDE RAEDHUIS-PIERROT 0-0. Met invallers voor Jaap van Tatenho ve en Bert Emeleer had Pierrot alle moeite met Oude Raedhuis, dat zelfs de beste kansen kreeg. De paal stond tot tweemaal toe echter een doelpunt van de Biervlietse ploeg in devs de eerste helft knalde Sjaak lij op de paal en hetzelfde deed Dumoleyn na de rust. Omdat 2 andere kant invaller-doelman tó Versluijs zijn doel schoon hielde de het vrij gelijkopgaande duel: niet-alledaagse 0-0. De stand is nu: 1 De Ster 11-2(;1 Smickel 12-19; 3 Verpoorte 122 Pierrot 11-15; 5 De Kreeft 122 Fabricom 12-11; 7 Oude Raed 12-10; 8 De Pooterl2-10; 9 DeTÊ! 10 NMB/Vermeire 11-6; 11 TemS 12-5; 12 Racing White 12-2. Het programma: Maandag 11 ber: N MB: Vermeire-Pierrot burg, 20.00 uum; De Tot-De SU* i burg, 22,15 uur). Maandag 2 januari 1984: Dt Verpoorte (Hulst, 20.30 uur): ft Fabricom 'Hulst, 21.15 uur. Boys-De Smickel lOos/burg,! uum, NMB.Vermeire-De Kreeft burg, 20.45 uum. Racing Wulti Raedhuis Sas van Gent. 20M: De Pooter-De Tol (Ar») s AXEL Zaterdag houdt de A; zaalvoetbalvercniging De haar jaarlijks toernooi. In de >7 hal 'Het Sportuus' geven ookns' een aantal sterke zaalvoetbal acte de préscnce. Zo zal de kampioen van Ze® lijstaanvoerder van de Vlaamse hoofdklasse, De Sic Hulst, de vorig jaar veroverde' beker komen verdedigen Ver» len uit Walcheren het sterke R Sport en Maartense Tapijt" partij zijn. Uit Zeeuwsch-Vlsö treden vijf teams aan die er or# feld alles aan zullen doen i verhinderen dat De Ster d?ï bokaal weer voor een jaar in b® nemen. Het Terneuzense daar zeker toe in staat wordeef gezien hun prestaties in de tie. Dit is ook het geval met W Hulst, dat in de competitie W al van zich heeft doen De aanvang van het toemort i uur en om 18.00 uur vindt dei reiking plaats. PHILIPPINEMiin grootste wens is, dat ook bij het staande wipschieten een volwaardige winter kan worden beoefend doordat i .«uw men is overgegaan tot het bouwen competitie, zowel nationaal als internationaal van de grond komt zo stelt de voorzitter van van sehiettorens, of zelfs schiet in de afdeling Zeeuwsch-Vlaanderen en vice-voorzitter van de Nederlandse Bond van Staande bestaande kerktorens. Hierbij is de -. r», Zeeuws-Vlaamse schutter echter nog Wip Schutters, de heer J. L. Bruggeman uit Philippine. steeds aangewezcn op BelBie. De voorzitter is van mening dat de onderlinge banden kunnen worden verstevigd en het waar deze Zeeuws-Vlaming ook wel internationale contact wordt vergroot. Vooral aan dit laatste hecht hij grote waarde: „Want we zijn natuurlijk erg op onze zuiderburen aangewezen, omdat de staande wipschuttenj toch 1S van een SOort beroepsschutters, een echte aangelegenheid is van België, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland. In ons land zoals by de liggende wipschutters wel wordt deze sport hoofdzakelijk beoefend in Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland. m'sdtowat daLïhoorte eigendom De Nederlandse Bond van Staande vroeger hadden deze mensen die zo- dan ben je ook gelijk als het ware is van de maatschappij en mensen Wip Schutters telt zo'n zeshonderd genaamde steunstok hiervoor, maar aandeelhouder van de maatschappij, van deze maatschappij ook de schie- leden. België heeft er alleen al tiendui- dat was altijd een enorm gesjouw. Dat want het materiaal is dan ook jouw tingen organiseren. Dat moet gebeu- zend en Frankrijk drieduizend. De js nu niet meer nodig en dus een eigendom. Ik geloof dat dit laatste ren in hun vrije tijd, dus bijna altijd op eerste aanzet voor een competitie is al uitkomst voor hen. Maar zeg nou zelf: ook erg in de hand werkt dat de zaterdag, of zondag of op een door de gegeven. Zo wordt er op bescheiden het is toch absurd dat je voor jeugdige mensen zuinig op de spullen van de weekse kermisdag. Dat is voor de schaal een soort afvalcompetitie on- leden het inschrijfgeld laag houdt en maatschappij zijn. Als je bij een ande- mensen die er een beroep van willen der de Zeeuws-Vlaamse maatschap- dat zo'n knaapje dan met materiaal re sport iets stuk maakt, draait de maken niet aantrekkelijk, die willen pijen afgewerkt. Die wordt afgesloten komt opdraven dat drie keer zo duur gemeenschap er voor op. Dat is by ons iedere dag ergens aan de bak en dat met een finale door de drie laatst iS dan een normale uitrusting. Dat niet het geval, daar kost het de leden kan op de liggende wip wel. omdat overgebleven teams. Daarbij wordt er kun je toch niet goedkeuren als orga- geld en dan pas je wel op Ik geloof dat deze schietingen dikwijls worden naar gestreefd dat er zoveel mogelijk nisatie" 3L Dat deze sport duur en een daarom ook bij ons de zelfwerkzaam- georganiseerd door café-houders Hij schutters de kans krijgen om de sfeer ehtesport zou zijn. bestrijdt hij ten heid nog steeds hoog in het vaandel spreekt de hoop uit dat de staande van zo'n gebeuren te proeven. En stelligste. ..Kijk. dat deze sport alleen staat geschreven. Je bent voor jezelf wipschuttenj nog lang hiervan be- daarom worden niet altijd de sterkste werd beoefend door de betere man is bezig. Dit wil overigens met zeggen spaart mag blijven, want dat doet veel schutters in de zestallen die aan deze al lang verleden tijd. net als met vele dat ook onze verenigingen mets van afbreuk aan de sport voor de mensen wedstrijden deelnemen, opgenomen, sporten. Dat het duur is. ligt aan je de gemeenschapspot. opsouperen, die voor hun liefhebberij komen. Toch Het is volgens de heer Bruggeman zelf en is erg betrekkelijk: een pijl van maar in verhouding met andere spor- denkt de heer Bruggeman dat ook zijn toch erg moeilijk om de sterkste hout kost nog geen tientje, dat is ten is dat zeer gering. Het is misschien maatschappijen nog wel eens zullen schutter op één wedstrijd aan te wij- aanmerkelijk goedkoper dan eentje daardoor dat we van medewerking moeten inspelen op de steeds toene- zén. De vorm van de dag is nog van kunststof, die wel tweemaal zo van gemeengebesturen meestal niet mende vrije tijd waarover de mensen belangrijker dan bij andere sporten, duur is. Maar die gaat wel drie keer zo te klagen hebben". gaan beschikken. Het kan best gebeu- Een vermoeiende week achter de rug lang mee. dus het ligt er maar aan ren dat er ook dan meer schietingen kan al een minder vaste hand beteke- waar je voor kiest". 1 Ktflftlldp Win zullen worden georganiseerd, maar nen en dat vooral vormt al een belang- „En als ik dan kijk wat het materiaal Vfiuunut: rviy ais het aan de voorzitter van de rijke factor voor het resultaat. van andere sportbeoefenaren kost, De staande wipsport is overigens Zeeuws-Vlaamse Schuttersbond ligt, dan is dit erg goedkoop. Wat de toch ook wel voor een gedeelte met zal dit steeds op traditionele wijze WPfl^PÜ contributie betreft, dat valt. ook best de moderne tijd meegegaan. Zo zie je gebeuren, dus als heihebbers onder f r CftóCit mee Je betaalt we] entreegeld, maar dat ook deze sport nu ook al in de elkaar en zonder katrolbogen. Buiten de competitie heeft de heer Bruggeman overigens nog wel enige wensen. Zo is hij van mening dat de traditie van de schutterij gehand haafd moet blijven. Daarom vindt hij het ook verwerpelijk dat men tegen woordig naar de schietingen komt met de zogenaamde katrolbogen. Met deze boog moet je minder kracht uitoefenen dan bij de gewone boog het geval is, wat weer bevorderlijk is voor de vaste hand. Hij vindt dat dit alleen maar beter schieten in de hand werkt door middel van technische snufjes aan het materiaal en is er dan ook gelukkig mee dat dit tijdens wedstrijden wordt verboden. Want zoiets breidt zich steeds verder uit. Overigens is hij niet geheel tegen deze katrolbogen. Als het om schut ters op oudere leeftijd of gehandicap ten gaat juicht hij het zelfs toe. „Kijk", zegt hij, „voor deze mensen is het een hulpmiddel, waardoor zij in de gelegenheid worden gesteld om hun sport le kunnen beoefenen. En dan kun je daar natuurlijk niet tegen zijn. TERNEUZEN Het jeugdbiljarten heeft met name in Terneuzen een enorme vlucht genomen. Werd één jaar geleden de Jeugdbiljartclub Terneuzen (JBT) opgericht met slechts twee leden, nu, twaalf maanden verder zijn er zestien leden ingeschreven. Niet alleen het aantal jeugdige biljartspelers heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan, met het spelpeil is het eveneens crescendo gegaan. Een paar leuke resultaten werden al behaald en het komende weekeinde kunnen daar nog twee kampioenschappen bijkomen. Dan speelt Jacko van der Hooft in het Gelderse Ncede de nationale finale zesde klas libre, terwijl Werner van Cleemputte in Zevenbergen zal trachten de gewestelijke titel vierde klas libre in de wacht te gaan slepen. Met name laatstgenoemde heeft in biljarten door te blijven gaan. Echt Brabant hoge kansen om in de waar. ik vind het een geniale sport; voetsporen van Van der Hooft, die ik zou geen andere sport meer wil- vorige maand in Roosendaal de len beoefenen", wil de zestienjarige gewestelijke titel wist te behalen, te Werner best nog kwijt, treden Met een voor een zestienjari ge uitstekend gemiddelde van 185 Met de achttienjarige Jacko van der is hij als tweede deze eindstrijd Hooft is het allemaal iets minder binnengestapt. „Ik zie het wel zitten snel gegaan dan met Van Cleemput- ïn Zevenbergen. Ik heb enorm naar te. Hij beoefent deze sport nu reeds het toernooi toe geleefd. Erg veel drie jaar met natuurlijk de geweste- getraind in de aanloop naar dit lijke titel van vorige maand i kampioenschap en ik ben ervan overtuigd dat ik beter kan dan 1.85 spelen. Ik heb zelfs al eens een partij gespeeld met een gemiddelde van 3.16. Als het materiaal daar een beetje redelijk is, zie ik het wel zitten", aldus Werner van Cleem putte, die een jaar actief is en een enorme progressie doormaakt. „Vooral die enorme vooruitgang (een jaar geleden stond zijn gemid delde nog maar op 0.97. red.) geeft mij een enorme stimulans om met hoogtepunt. Misschien wel als voor lopig, want ook bij hem is de moti vatie met het oog op het nationale kampioenschap erg groot. Ook hij was de afgelopen dagen elke avond één uur in clublokaal Het Keldertje te vinden om zich op dit kampioen schap te prepareren. „Na het ge westelijk kampioenschap heb ik het een paar weken iets rustiger aan gedaan, maar de laatste dagen ben ik er weer keihard tegen aan gegaan om mij op het komende toernooi zo optimaal mogelijk voor te bereids en daar heb ik ook de vollediji medewerking van de club bij gek» gen", stelt Jacko van der Hooft, overigens aan zijn laatste jaar jeugdbiljarter bezig is. Begeleiden Op negentienjarige leeftijd bd ren de biljarters tut de senioreie dan wil hij zich toch meer toe ga leggen op andere spelsoorten dz libre en zich dan tevens in dies van JBT blijven stellen door 6 jongere leden te gaan begeleidms wil het bestuur hem op gaan leids als wedstrijdleider, zodat Van 4 Hooft toch behouden blijft voort club. Ook hij is gefascineerd geraakt to deze sport en ook hij wil re anders meer dan dan deze spit beoefenen „en dat voor ledertc zowel jong als oud. Overigens vu mijn leeftijd vinden biljarten ea oude lullensport, maar dat is bs paald niet het geval", is de ultsmj ter van Jacko van der Hooft, di komend weekeinde geschieden kan gaan schrijven in het nogs korte bestaan van JBT. Eer. Nedc landse titel zou een fraaie bete ning zijn, voor het vele werk,d£ door het bestuur van deze club: deze korte periode is verzet. TERNEUZEN Jacko van der Hooft (links) en Werner van Cleemputte vertegenwoordigen dit weekeinde ka club bij kampioenschappen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 40