Tweede generatie buitenlanders krijgt het woord :i QfCO, Dissidenten O PK P'Ê'RfT&'Al SEjvfl FTME GER sitr e i e rtr (It EJ_TnHA L Als 35,- Recordbezoek op veiling kunst van Van Gulik Hans Vonk leidt Staatsopera van Dresden Verwarring over 'nieuwe' BKR steeds groter pullovers DONDERDAG 8 DECEMBER 1983 PZC/ radio-tv en kunst Frank Kramer, met Mechelen en Leon- NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden FEDUCO 10.30 Buter, brea en griene tsiis. Afl 11: Op herhellling 1 NOS-NOT 11.00 Brazilië, afl. 4 1 NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden VARA 16.00 Leer me ze kennen. Leoni Jansen in gesprek met buitenlandse jongeren Leoni Jansen presenteert het programma 'Leer ze me kennen' Ned 1. 16.00 uurj. TELEAC 18.25 Innovatie - Kreatief ondernemen. Les 5 AVRO 18.55 Wordt vervolgd. Programma over strips en teken films 19 20 Blokletters. Spelprogramma gepresenteerd door Fred Oster NOS 20.00 Journaal AVRO 20.28 How the West was won. Amerikaanse serie. Afl De Vergetenen. Luke leidt een militaire patrouille, onderweg ontmoeten zij Willow, een man die eenzaam in de bergen woont 21.55 Televizier Magazine 22.35 Shogun. Amerikaanse serie. Afl. 8: Toranaga moet naar Osaka komen en Mariko smeekt Blackthorne hun liefde te beeindigen NOS 23.25 Journaal 23.30 Nieuws voor slechthorenden KRO-RKK 11.00 Zetelwisseling Aartsbisdom Utrecht. Reportage van de Eucharistieviering te Utrecht t.o.v. het afscheid van Kardinaal Willebrands en de installa tie van Monseigneur dr. A.J. Simonis tot Aartsbis schop van Utrecht NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.20 Paspoort voor Turken 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal KRO 19.12 De Fantastische Miss Piggy Show. Engelse spe cial rond de beroemde Muppet Miss Piggy 20 00 Hints. Spelprogramma o o a Jan Lammers, Clous tien Ceulemans 20.30 Onder Vaders vleugels. Engelse comedy-serie. Afl Duncan als oppas Dudley en Muriel gaan een weekje met vakantie, maar hun dochters kunnen toch met alleen achterblijven? 21 00 De andere kardinaal. Een portret van Johannes Kardinaal Willebrands 21.24 Adventsoverweging: Rorale Coeli, in een bewer king van Huub Oosterhuis NOS 21,30 Lijn 6. Documentaire serie over het dagelijks leven in een Haagse saneringswijk 22.30 Journaal 2( 45 Den Haag Vandaag 23.00 Nieuws voor slechthorenden KRO-RKK 23.05 Zetelwisseling Aartsbisdom Utrecht. Samenvat ting van de vanmorgen uitgezonden reportage 14.00-16.00 Schooltelevisie 17.50 Teletekst 18.00 Tik tak Kleuterprogramma 18.05 Reddingsteam. Jeugdserie over de bplevemssen van een reddingteam. 18.50 Tijdrover. Bridge - stap voor stap. 19.00 Juke Box 19.05 Uitzending door derden. Een programma van de Liberale Radio- en TV-Omroep: Het PVV-congres. 19.45 Journaal 20 10 Kunst-Zaken 20.15 Hoger-Lager. Spelprogramma. 20.55 Panorama. Actualiteitenmagazine. 21 45 Dallas. Amerikaanse tv-serie met Larry Hagman, Linda Gray, Patrick Duffy, Victoria Principal, Ken Kercheval 22.35 Journaal. Aansluitend: Coda: „Der Lindenbaum" van Franz Schubert door Robert Hall, zang en Jozef De Beenhouwer, piano. 19.00 Vip-lnfo. Jongerenmagazine. 19,45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 De laatste dagen van Mussolini. „Mussolini ulti mo atto". Italiaanse dramatische film (1974) met Rod Steiger, Franco Nero, Lisa Gastoni, Henry Fonda 10.00 Journaal 10.03 Voetbal. 10.55 Titel, Thesen, Temperamente. 11.25Bitte Umblattern. 12.10 Bilanz. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Journaal 15.40 Journaal 15.45 Das ist kein Traum. 16.30 Matt und Jenny. 16.55 Drei Wochen Nordost. 17 20 Skiën. 17 50 Journaal WDR 18 00 Hier und Heute 18 25 Drei Damen vom Grill. 19.00 Hart aber herzlich. NDR 18 00 Die Sportschau 18.35 Zandmannetje 18.40 Kalendergeschichten 19.15 Berichte vom Tage -19.25 Landesprogramme 20.00 Journaal. Met verkeerstips. 20.18 Auf der Suche nach der Welt von Morgen. 21.00 Mary und Gordy. 22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30 Journaal 23 00 Arena 24 00 Journaal 0 ry als aerobic-danseres te zien in de 'Fantasti- s Piggy Show' (Ned 2. 19.12 uun 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.58 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Vorurteile. 16.35 Mandara. 17.00 Journaal 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Flohmarkt. 18.20 Mann, halt die Luft an! 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Die Gitte Show. 20 30 Locker vom Hoeker. 21.00 Journaal 21 20 Kennzeichen D. 22.05 Berliner Stadtbahnbilder. 23.05 Das Musik-portrat. 00.10 Journaal 'LEER ZE ME KENNEN* HILVERSUM (GPD) In een reeks van zes programma's laat de VARA Nederlandse televisiekijkers kennismaken met jongeren van de tweede generatie buitenlanders in ons land. Onder de noemer „Leer me ze kennen" spreekt Leoni Jansen steeds 50 minuten met vier jongeren van twee nationaliteiten. In de eerste aflevering, vanmiddag, zijn dat een Turks jongen en een Turks meisje en een jongen en meisje uit Vietnam. Het gesprek gaat over hun achter- bespreken van de problemen van bui- gf0n^ei?' wa'voora' b'J de als boot- tenlanders hier en het begrijpelijk vluchteling hier aangelande Vietna- overdragen van kennis over hun cul- mezen voldoende gesprekstof ople- luur op ,jeugdige. Nederlandse kij- vert, hun cultuur en de problemen kers in deze tijden broodnodig is. De waarvoor ze zich hier gesteld zien. Het p0ging die daartoe in „Leer me ze is Leoni Jansen daarbij toevertrouwd kennen" wordt ondernomen kan het gesprek zo te voeren dat het met hoogstens in de amuserende sfeer wat zwaar wordt en te zorgen dat de verbeterd worden, niaar voldoet ver- geinterviewden zich redelijk op hun der ruimschoots aan die opzet gemak voelen Dat is niet zo eenvou- (Ned 1 16 00 uur) dig als het lijkt. Voor de Vietnamese gesprekspartners is het Nederlands nog een behoorlijke handicap en hun bescheidenheid en hun angst om fou ten te maken zou al te gemakkelijk tot gevolg kunnen hebben dat er niets meer uitkomt Ook bij gevoelige onderwerpen als het hebben van een vriendje, zeker voor een Turks meisje niet eenvoudig in de wetenschap dat de hele familie voor de buis zit, blijft het gesprek op gang en worden er af en toe dappere dingen gezegd. Daarmee is het programma weliswaar met spectaculair, ondanks de intermezzi met quizzen, muziek en kokkerellen, en blijft het wat droog, maar of dat met een dergelijk onder werp te vermijden valt is de vraag. Zeker is dat het zo gewoon mogelijk Televizier PANDA EN DE MEESTER-MONSTERMAKER Toonder studio'; kanj on ze- vgeeNióiNfo van ont- PgKl<IN&£3f?ÉIZl6eCè. OPÉÉN R'JK VÉR- UÉPÉN 1ÉRU6ZJÉNJ AAAAPt ÉÉN 15ÉK£W\£»T IÊ> ÉR NIÉT"MÉÉR VOOR ONÉ», WANTAU-Éfe IÉ» AL- ONT£?ÉKT" (KSIÉt-BkARCWV V'OORPÉ VÉRÉNJ16IN6 IÉ C*ïfe> INPÉNJ .4 km IV .„-,^^41 EXCELLENTIE Door Carslen Graabak AVRO's Televizier Magazine komt vanavond, precies een jaar na de moorden in Suriname, met een eigen reportage uit dat land. Verder aan dacht voor spacelab en een gesprek met Sicco Mansholt over de toekomst van de Europese Gemeenschap na het mislukken van de Europese top in Athene. (Ned. 1, 21.55 uur) Hier en Nu radio Vandaag is hel precies een jaar gele den dat in Suriname 15 vooraan staande vakbondsleden, juristen en journalisten werden vermoord Hier en nu-verslaggever Gert van Brakel was vorige week in Suriname Hij sprak daar met enkele mensen over de gebeurtenissen van verleden jaar en registreerde uit hun mond hoe men m Suriname denkt over de gebeurte nissen van toen en hoe Suriname er thans voor staat. Ook in Nederland had hij gesprekken met getuigen van de moordpartij, de aanslagen op kranten, radiostations en vakbondsgebouwen. Voorts had hij contact met ouders van gevangen genomen coupe-plegers en met de vader van de enige Nederlander die bij de acties in 1982 om het leven kwam de journalist Frank Wijngaar- de. (NCRV. Hilversum 1.18.06 tot 19.00 uun. AMSTERDAM (ANP) De kijkdagen voor de veiling van een collectie Chinese, Japanse en Tibetaanse kunstvoorwerpen, die liceft toebe hoord aan wijlen de Nederlandse diplomaat, schrijver, wetenschapper en kunstenaar It. H. van Gulik, heb ben zij Christie's in Amsterdam een record aantal bezoekers geboekt. Volgens het veilinghuis kwam ook de Japanse ambassadeur Nakashima een kijkje nemen. De veiling zelf trok ongeveer 300 belangstellenden. De ge veilde voorwerpen dateerden uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw. De gehele collectie bracht 772.000 gulden op. De hoogste prijs, bijna 97.000 gulden, werd geboden voor een schildering van de Chinese kunstenaar Fu Pao Shih uit 1943, voorstellende zeven wijsgeren in een bamboebos. Een schilderij van deze kunstenaar van een dame met luit bracht bijna 80.000 gulden op. Fu Pao-Shih maakte dit schilderij op verzoek van Van Gulik in 1945. Voor een landschap door Chiang Sung, een Chinese kunstenaar uit de 15e 16e eeuw, bracht ruim 43.000 gul den op. DEN HAAG (ANP) Hans Vonk is met ingang van 1 september 1985 benoemd lot muzikaal leider van de Staatsopera van Dresden, waarvan de musici ook een symfonie-orkest vormen, de bekende Staatskapelle Dresden. Zijn contract als chef-diri gent bij de Nederlandse Operastich ting in Amsterdam is dan afgelopen. Hij blijft chef-dirigent van het Resi dentie-orkest in Den Haag. Vonk zal minder gasl-directies vervullen. De benoeming in Oost-Duitsland moet nog worden goedgekeurd door het hoogste gezag in Oost-Berlijn Vonk voelt zich vereerd met de benoe ming bjj het belangrijke operahuis. Hij werkte al enkele jaren met een zekere regelmaat in Dresden. Onder andere werd daar onder zijn leiding dit jaar de opera 'Cosi fan tutte' van Mozart uitgevoerd. ShmNL De Graaf DEN HAAG (GPD) Onrechtvaar dig, onrechtmatig, vals. Met deze kwalificaties werd woensdag tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer over de Beeldende Kunste naars Regeling een compromisvoor stel van staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) ten aanzien van de „inkomsten-eis" begroet. Dit voorstel houdt in dat kunstenaars om in aanmerking te komen voor de BKR niet meer gebonden zijn aan de vastgestelde datum van 1 januari 1984 maar ook later in dat jaar mogen aantonen dat zij in 1983 een bedrag van 4 000 gulden aan eigen inkomsten hebben weten te verwer ven. PvdA en klein links, maar ook het CDA, zijn het met een deel van de voorstellen van De Graaf volstrekt oneens. Omdat er nog zoveel onzeker heid is over de definitieve versie van de BKR-nieuwe stijl, drong een deel van de vaste commissie op uitstel van de uitvoering ervan aan. De linkse partijen staan erop dat in elk geval de inkomsten-eis, die met terugwerken de kracht voor 1983 geldt, wordt inge trokken. De commissie streeft ernaar dat nog voor het Kerstreces een hernieuwd - uitgebreid debat over de kunste naarsregeling wordt gehouden. Of de Kameragenda dat toelaat, is nog de vraag. Omdat ik nooit de aanvechting heb gehad CDA te stemmen en, al was het maar uit tijdbesparing, ook nooit enige religie heb aange hangen. zou het mi] onverschillig kunnen laten dat Jan Nico Schol ten en Sief Dijkman, de twee dissi denten binnen de CD A-fractie, op het punt staan uitgestoten te wor den. Maar omdat ik graag een goed democraat wil zijn, en ook progres sief van inborst ben, neem ik ook politieke partijen buiten mijn eigen belangstellingssfeer au sèrieux, en voel ik daarbij meer sympathie voor CDA'ers als Dijkman en Scholten, die zich binnen en buiten hun partij uitspreken voor zaken die ook mij ter harte gaan. 'Liever Dijkman dan Bukman', dus... Toppunt Daarom stoort het me als ik op de ochtend dat Scholten en Dijkman door het CDA als barbertjes zullen worden opgehangen in de ex-ka tholieke maar nu-progressieve Volkskrant een column van ad junct-hoofdredacteur Jan Blokker lees die als volgt begint: ..Erger dan een lid van de CDA- fractie heeft me altijd een dissident lid van de CD A-fractie geleken. Dus zal het niemand verwonderen wat mij hel toppunt van erg lijkt: twee dissidente leden van de CDA-frac- tie. Stefen Jan Nico." teit met de onderdrukte medenul van welke huidskleur of sekse J mag dan op een koopje verkmÊ baar zijn bij 'elke supermarkt'^m zeker bij De Volkskrant, maarm aardige van Scholten en DijknM is nu juist dat de supermarkt jo] zij dal onverkoopbare spul in ii f assortiment opgenomen loUm- zien te krijgen het CDA, en zel/iXj' CDA-fractie is. En dat dit sfrett* niet op een koopje gaal, blijkt uit de gevolgen: niet alleen raffia zij hun baan en hun roeping wat al vervelend genoeg is air dat beroep niet volgens de rich$T( nen uitoefent, maar daar ook een beetje eigen inhoud aan ;-*® beert te gevent, maar boveni worden ze door hun 'eigen menu. uitgespuwd. Wat dat psychisch tekent, moet Jan Blokker nog mq eens gaan vragen aan Henk Gi zak en Gerben Wagenaar. Je kt er natuurlijk van uitgaan dat i überhaupt beter is dat je nooit zo'n groep terecht komt, dus dal Kruimeldief een gat in de lucht mag sprmgi als je eindelijk de kans krijgt di weg te komen, maar zo snrg, liggen de verhoudingen nu vfl maal niet, zeker niet in Néér' land, en zeker niet in kerkelAr kringen' pj hu tij Onbezonnen En verderop. ..Veertien jaar diepe afkeer van de CDA-politiek, en al die tijd in z'n bankje gebleven Scholten is net zo'n martelaar als een kruimeldief- die in het cafe vertelt dat hij de Bank van Engeland heeft ge kraakt". Klapkauwgum En nog wat verderop: ..Sief en Jan Nico slaan voor 'een stukje elementaire solidariteit' met de gekleurde, de homofiele, de vrouwelijke of anderszins onder drukte medemens d.w.z. voor het soort progressiviteit dat je. drie- voor-een-dubbeltje-alles-moet-weg, als klapkauwgum in elke super markt cadeau krijgt bij de aan koop van een pak vissticks en een blik doperwten, en omdat u hel bent nog een T-s/urt met de foto van Bob Goudzwaard toe. Nog anders gezegd: weinigen in de fractie staan zo ontzettend voor de maize- na-filosofie van het CDA als Dijk man en Scholten". Koopje Is dat geestig verwoord of niet? Welzeker.' Maar zoals wel vaker bij Jan Blokker is de verpakking oog- strelender dan de inhoud. Om te beginnen die elementaire solidari- Bovendien is het wel een grai maar ook wat modieus en lam merhand ook clichématig stai punt dat het positief-afwijket, binnen iets ergerniswekkends, diepste wezen' ergerniswekkem is dan dat ergerniswekkende. Di eek is erger dan Husak. Carterl erger dan Reagan. Bluyssen is/ ger dan Gijsen. Walesa is erger aj Jaruzelski, en ga zo maar door.S" je dat standpunt inneemt, gaf0 ervan uit dat het beter is dal r? niets ten goede verandert in IF1 kwade, omdat het kwade dan sp kwaadaardige identiteit rerlj?8 waardoor het minder mafcfceiijlrj bestrijden wordt. 1 Ik vind dat een te gemakzuchtig, ook te egoïstisch standpunt Wc voor de mensen die in zo'n gm (of land. of systeem, of religie) u zeild zijn geraakt, kan iedere u ding ten goede het leven een sli draaglijker maken. Het is, ook m een columnist, heel legitiem o ieder CDA-kamerlid een droplul vinden, en ieder kamerlid dat ax uit gemakzucht in het gareel k duwen een nog grotere droph maar om nu uitgerekend de tu kamerleden die zich daartegen tv zetten en ongeveer dezelfde idea propageren als de Volkskrant diezelfde Volkskrant op de dagv. hun dreigende ex communicatief allergrootste droplullen te noem is hoe zal ik het zeggen) noj onbezonnen. De HILVERSUM-1 PUZZELEN IEDER HEEL UUR NIEUWS. NRCV: 12.40 Middagpauzedienst. 13.06 Hier en Nu. 13.20 NCRV-Globaal. 16.02 Goudenregen Ensemble o.l.v Ferry Wienneke. 16.30 Kletsmajoor. 16.40 Van Stad en Land. 17.02 Rozegeur en prikkeldraad. 17.55 Meded. (NOS). NCRV: 18.06 Hier en Nu-Magazine. 19.02 Muziek in vrije tijd. 20,03 Meng paneel. 21.02 Op de vrije toer. 22.02 NCRV-Donderdag-Sport. 22.55 In 't voorbijgaac. FOS 23.02 Met het oog op morgen. KRO: 0.02 Oogluik. 1.02 Niemandsland. 6.02 Ontbijtshow (6.50 Het levende woord.) VRIJDAG IEDER HEEL UUR NIEUWS. KRO: 7 02 Ontbijtshow. 8.06 Echo. 8.16 Scheer je weg. 8.53 Past. A.C. Raad- schelders. 9 03 Adres Onbek. 10.03 Muz. op bestelling. 11.03 Ratel. 11.53 Past. A.C. Raadschelders. 16.00 De wereld op donderdag, i! en 17.30 Nws.) KRO 18.00 Nws I Grenzeloos. P.P.: 18.20 Uitzen van het CDA. IKON: 18.30 K KRO: 19.00 Tussen de regels. Sporen in het achterland. 19.30 sus. 20.00 Nws. 20.03 Radio Vi! 20.30 Da Capo. 21.10 Adventss Q: TELEAC: 21.30 Latijn, (les 8) 'e Programmeren met Pascal, !ele: KRO: 22.30 Nws 22.40 Daar wcrif nu stil van (2>. 23.00 Spektakal I Nws. VRIJDAG VPRO: 7.00 Nws. 7 10 Radiom* dienst VPRO (7.30, 8.00 en 8.30) NOS: 9.05 NOS-Sportief. 9.24 W standen. 9.30 Nws. VPRO: 9.331 we geloven het wel. AVRO f AVRO's Denksportprogran AVRO-VARA: 11.10 De Nederls 'e Schoolradio. NOS: 11.30 Nws. Homonos. HILVERSUM-3 HILVERSUM-2 FM o i 17.1 99 8 MHz. kanaal 43 Horizontaal: 1 schoeisel: 5 nader hand. 9 rund: 10 kaartenboek. 11 militair: 12 uitroep: 13 onmeetbaar getal: 14 pl. in Italië; 17 vogel; 19 naam; 22 bijb. figuur: 23 boom: 24 nauw. 25 graan: 27 ar; 28 bijb figuur. 30 vogel; 32 noot; 33 tussentijds; 35 uitbouw. 36 noot; 37 beroep; 38 vis. Verticaal: 1 deel v e. geweer; 2 spil; 3 korting; 4 bevel; 5 stuk goed; 6 wijk plaats; 7 omroepvereniging; 8 kleur; 15 invasie; 16 krachtig; 18 juffrouw; 20 kunsttaal; 21 een zekere; 25 erwt; 26 riv. in Oostenrijk, 27 weekdier; 29 pl. in Limburg; 31 woonboot; 32 onder richt; 34 ter plaatse; 36 lidwoord. Oplossing vorige puzzel. AVRO: 12.00 De AVRO-Klok tussen de middag. (OVERH.VOORL.: 12.16 Uitz. voor de landbouw. NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nwsi. 13.00 Nws. AVRO: 13.10 De Slag bij Nieuwspoort. (13.30 Nws) 13.57 Per Saldo. RVU: 14.00 Nou en? 14.30 Nws. 14.33 Allemans veren in de muziek. KRO: 15.00 Nws. 15.03 Op reis met Johannes. 15.20 Kruispunt. 15.30 Nws 15.32 Misdaad, fantasie en realiteit. (ADVERTENTIE) IEDER HEEL UUR NIEUWS. 1 12.03 De Nederlandstalige Top 1 13.03 50 Pop of een envalop. TROS Top 50. NOS 18.04 De Aift spits. TROS: 19.02 Poster. 20.02 :fe Maat's Soul Show. 22.02 Sesjun t De L.P.-Show. VRIJDAG J| IEDER HEEL UUR NIEUWS 7.02 Ronduit op 3. 8.03 Tijdsein De muzikale fruitmand. 10.i Motièf. NCRV: 10.30 Popstatioi) 11.45 Weerman Hans de Jong) HILVERSUM-4 g) Mi JojglE la o nX3 iRtffT fcllljN kW Wij hebben ze verschillende modellen t/m maat 48 o.a, lamswool slipover, lamswool colpulover vanaf buwmodetw VARA. 12.25 Operette. 13.1*1 Te: 13.05 Klass. muz. voor cello en; Zl- gespeeld door Nederlandse sol £2 13.30 Jazz-op-vier Studio. EO jJ Klassieke klankjuwelen. 15.30 Ze gr en schrijven. 16.00 Licht en uit Brj 16.40 Theologische verkenni: yj, NOS. 20.00 Donderdagavgnd'M- Te; magawine. (20.00 Europees Ki Zie muziek Podium: Pianomuz. 20.4; Ha der de groene linde. 21.00 Ned 21 45 Muz. uit de Middeleeuwtfn Renaissance). 22.15 Nieuw 1 VRIJDAG VOO: 7.00 Nws. 7.02 Ochtend ming. 18.OO Nws.) 9.00 Veroi Meesterwerken <op compacil® 10.30 Muz. voor miljoenen, klass. muz. DONDERDAG (Via AM-zender Hilversum 1) 19.02 Bulletin in het Marokh KJ Arabisch. 19.10 Bulletin in hel bers. 19 20 Bulletin in het Turkt Bulletin in het Spaans. Kr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2