Reeks alcoholrijders voor politierechter coq au vin f 12,50 WISSEL SCHOUWEN 'De vijfde muziekbeurs' MILD VONNIS VOOR ZWAARGEWONDE scheepvaartberichten WOENSDAG 16 NOVEMBER 1983 Pp zaterdag 19 november hoopt onze moeder :j PZC/ provincie REININK-VAN AST 80 jaar te worden. Gelegenheid om te feliciteren van 17 00 18 00 uur j: ::j: In hotel Terminus. Goes. Kinderen en kleinkinderen :|:Op 19 november a.s. hopen onze ouders J. DE VISSER ij: en ij E. DE VISSER MAUAARS ijjjhun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. jij: Allen die hen willen feliciteren zijn van harte :j:j welkom van 19.00 tot 20.00 uur in Amecitia' te j: j:j:Aagtekerke. Peter en WUlemien ij Anneke en Jacco jiji Lenny :jji Helma ;i jijiAagtekerke. i ijijAagtekerkseweg 8. :jj Op 18 november a.s. hopen onze ouders en iji j:j grootouders K. SCHOUT jx en jij M. SCHOUT-BARENTSEN jij: hun 40-jarlg huwelijksfeest te vieren jij Wie hen wil komen feliciteren is welkom van jij :j:j 16.30 uur tot 18.00 uur in zaal Rehoboth te iji iji: Oost-Souburg. jij Kinderen en klemkinderen ;ji :j:j Vllssingsestraat 114 iji iji; 4388 HG Oost-Souburg In plaats van kaarten Met droefheid geven wij kennis dat vai heengegaan onze lieve man en pappa ADRIAAN VAN DALEN in de leeftijd van 49 jaar. 4381 AK Vlissingen, 14 november 1983 Korenstraat 16. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben zater dag 19 november a.s. om 10.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middel burg. Geen bezoek aan huis. Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van onze oud-collega en werknemer SIMON TILROE Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. Directie en personeel Aannemersbedrijf De Visser B.V. Met diepe droefheid geven wij kennis van het vrij plotseling overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze lieve, zeer zorgzame moeder en oma LEINTJE VAN DE PLASSE-JOBSE op de leeftijd van 62 jaar. A. J, J. van de Plasse J. van de Plasse W. van de Plasse-Koppejan Adriaan, Willemien, Marko, Jaap-Willem A. C. van de Plasse W. van de Plasse J. van de Plasse-van der Poel Adriaan, Christiaan 4401 CC Yerseke. 14 november 1983 Molenlaan 4. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 19 november a.s. op de Algemene Begraafplaats te Yerseke om 10.30 uur vanuit het Verenigingsge bouw, Molenlaan la. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Geen bloamen. Het heeft de Heere behaagd na een kortstondig ziekbed uit onze familie weg te nemen onze innig geliefde zuster, schoonzuster en tante LEINTJE JOBSE echtgenote van A. J. J. van de Plasse op de leeftijd van ruim 62 jaar. Middelburg: P. W. Jobse Nw.- en St. Joosland: L. Poppe Jobse Vlissingen: C M. Jobse-Bolier Kapelle: P. M. Lepoeter-Jobse C. Lepoeter Yerseke: A. C Koeman-Jobse Joh. D. Koeman Middelburg: J. P. Weststrate-Jobse J. A. Weststrate Yerseke: W. Scheele-Jobse J. Scheele M. Minnaard-Jobse Joh. Minnaard W. Jobse M. C. Jobse-Manneke Neven en nichten Yerseke, 14 november 1983 Heden is toch nog vrij plotseling van ons heengegaan na een gelukkig huwelijk van ruim 43 jaar mijn innig geliefde man. onze lieve vader en schoonvader PIETER DE VUIJST geboren op 12 september 1901 Wij zijn het personeel van het verpleeghuis 'De Stelle' erg dankbaar voor de liefdevolle verzor ging die hij daar heeft ontvangen. Oostburg: E. de Vuijst-Risseeuw de Rijp: S. de GraafT-de Vuijst C. de Graaff 4501 ER Oostburg, 14 november 1983 Mariahoeve, flat 17 Grote Beer 8. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 18 november 1983 om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in het Kerkcentrum 'De Hoeksteen'. Liever geen bïoemen. Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze sportvriend JAN EIFF Hij zal steeds in onze herinnering blijven. Namens het bestuur en leden van de postduiven vereniging 'De Posthoorn' Heden overleed c liefde zwager en oom JOHANNIS LABEUR echtgenoot van A. M. van Oosten op de leeftijd van 84 jaar. Nieuwdorp: J. van Oosten J. van Oosten-Kodde Goes. P v d. Meulen-van Oosten Nieuwdorp: J van Oosten J. van Oosten-de Koeyer 12 november 1983 Gasthuis, Goes. Met droefheid geven wij kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan onze lieve tante MARIA JOHANNA DEN OUTER in de leeftijd van 84 jaar. Uit aller naam. C. M. van den Ent 4381 TS Vlissingen, 15 november 1983 Verkuijl Quakkelaarstraat 220. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen don derdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 18 november a.s. om 11.15 uur in voornoemd rouw centrum gevolgd door de teraardebestelling om 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vlissingen. PLAATS UW FAMILIE BERICHTEN IN DE PZC In plaats van kaarten Omdat het ons niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven, die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van ons innig geliefd dochtertje en zusje HUIBERTINA ADRIANA (Dianp) mochten ontvangen willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor uw bewijs van deelneming P. Sprong S. S. Sprong-Leer Arjan Marieke Peter. Doorwerth, november 1983. In plaats van kaarten Voor de zeer vele blijken van belangstelling ons betoond na het heengaan van mijn lieve man en onze zoon CHRISTIAAN BLANKENBURGH zeggen wij u hartelijk dank Fam. H. E. Blankenburgh-Dekker Fam. J. Blankenburgh Nieuwdorp, november 1983. BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. P. A. ROZEBOOM Gediplomeerd uitvaartleider Algehele dienstverlening Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar ZUIDVLIETSTRAAT 37. 4461 GW GOES TELEFOON 01100-16363 (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) Gabriëlse Lange Viele 25-27 4331 LR Middelburg 01180-12893 Nu de laatste kans Op de laatste restanten nu extra afprijzingen J WOENSDAG 16-11-83 30 KORTING OP RESTANT GOEDEREN DONDERDAG 17-11-83 v- 40% KORTING OP RESTANT GOEDEREN VRIJDAG 18-11-83 "V 50% KORTING OP RESTANT GOEDEREN ZATERDAG 19-11-83 60 KORTING OP RESTANT GOEDEREN Hotel Britannia Vlissingen op 18 nov. a.s. 18.00 uur. Inkopp, verkoop en ruil van muziek instrumenten. Kom ook met je instrument naar de beurs! Info: 01180-16164 01184-70935 MIDDELBURG De combinatie alcoholgebruik en autorijden vormde weer eens de hoofdtoon op de zitting van de politierechter dinsdagmorgen in Middelburg. Uit een reeks van zaken was het meest markante voorbeeld van wat er dan kan gebeuren, dat van een jongeman uit Aardenburg, die in januari van dit jaar met zijn auto op een boom knalde: Dat gebeurde in zijn woonplaats en de bloedproef gaf een alcoholpromillagc van 1,51 aan. De jongeman, A. M. liep bij het ongeluk twee verbrijzelde benen op en voor politierechter mr Verstegen en officier van justitie mr Stein was dat gistermorgen aanleiding geen hoge straf te eisen: de jongeman had de wrange vruchten al geplukt van de ongelukkige combinatie. Er werd duizend gulden boete tegen hem geeist en - voorwaardelijk - zes maanden rij-ontzegging. De politie rechter nam die voorwaardelijke rij ontzegging over. maar beperkte de boete tot duizend gulden, waarvan echter vijfhonderd gulden voorwaar delijk. Politierechter mr Verstegen wees er - zoals zo vaak gebeurt - in andere zaken nog maar eens op, dat het. ieders eigen verantwoordelijkheid is alcohol te gebruiken, maar dat de Quiz-avond VVN in Poortvliet POORTVLIET - Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Poortvliet-Scherpenisse houdt deze vrijdag 18 november een quiz-avond in 't Oude Raed'uus' in Poortvliet. Op deze avond kan de jeugd in teams van vier meedoen aan een verkeersquiz. De jeugdverenigingen Stavenisse. Oud-Vossemeer, Scherpemsse en Tholen doen hieraan mee. WN-con- sulent Frans Bal uit Oostkapelle leidt de quiz. Er wordt tevens een diaserie vertoond over het WN-jubileumfeest van het voorjaarIn de pauze Is er een verloting. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Collecte SINT ANNALAND - De jaarlijkse col lecte voor de school met de bijbel heeft in Sint-Annaland 653,85 gulden opgebracht. Beroepingsberichten NED. HERV. KERK Beroepen te Puttershoek: J. den Dik ken te Oldebroek: beroepen te Ellekom en De Steeg (toezegging): H G. Hoogenkamp te Doesburg: beroepen te Boskoop: H. A. van de Pol te Wierden; beroepen te Hendnk-Ido-Ambacht. D Dekker te Dirksland. Beroepbaarstelling: drs. B A. M Lut- tikhuis. Julianaplantsoen 171, 1111 XL Diemen. tel. 020-901944. Bedankt voor Groot-Ammers: P. van de Kraan te Woudenberg; bedankt voor Nederhorst den Berg: J. J. van der Wal te Arum en Kimswerd (part-time). Beroepen te Hoofddorp (nieuwe predi kantsplaats): J. W. Blankert te Eexta- Nieuw-Scheemda.Beroepbaar ge steld: mevrouw I. Spiering-Lodewijk, Ameland 127 3524 AM Utrecht. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Creil-Espel (Her vormd-Gereformeerd Samen op Weg): D. J. Ras te Andijk. Bedankt voor Poortugaal: drs K. Jon ker te Stedum en Westeremden. Beroepen te Johannesburg (Z-Afrikai (Nederduits Hervormde Kerk, Neder lands sprekende gemeentel, dr. J. M. Lensink te Zuidwolde.Aangenomen naar Barchem (in tijdelijke dienst) P. Kuizenga te Waarder.Bedankt voor de benoeming tot pastoraal medewer ker te Kommerzijl. A. F Klein, pasto raal medewerker te Eemewoude. GEREF. KERKEN VRIJGEM. Beroepen te Grainsbergen: M. H. de Boer te Heerde-Wapenveld. Bedankt voor Amstelveen in combi natie met Hoofddorp T Wendt te Urk. NEDERL. GEREFORM. KERKEN Beroepbaarstelling: C Smit, Oranje straat 82 4051 BE in Ochten. GEREFORM. GEMEENTEN Beroepen te Alblasserdam. J. C. West strate te 's Gravenpolder. Bedankt voor Barneveld: P. Blok te Capelle aan de IJssel... Tweetal te Rotterdam-West. R Boog aard te Leiden en J. Mijnders te Veenendaal. justitie eerst bezwaren maakt, als men daarna zelf met een auto gaat rijden. Officier van justitie mr Stem benadrukte dit ook in de zaak van de Terneuzenaar C de B die ibloedalco- holpromillage 2,31* op een wegsplit sing een ongeluk had veroorzaakt „Met een dergelijk promillage hoort men met meer op de weg thuis, hoort men eigenlijk nergens thuis'zo hoor de men mr Stein opmerken, die eraan moest herinneren, dat het met de Terneuzenaar mis ging, toen hij een café te Axel met de naam 'De donkere wolk' ging bezoeken. De officier liet het overigens bij de milde els van een boete van 1500,en achttien maanden niet rijden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De politierechter bracht de rij-ontzegging nog wat te rug, achttien maanden, waarvan ne gen maanden voorwaardelijk. Een Inwoner van Sas van Gent moest voor rijden met een hoger promillage (2,371 terechtstaan. „Een promillage dat bijzondere risico's met zich mee brengt", zo wendde de officier van justitie zich tot C. G die toelichtte, dat hij een vriend in het ziekenhuis had opgezocht, die juist die dag te horen had gekregen dat hij aan kan ker leed. Ze hadden toen samen een fles cognac leeggedronken. G werd veroordeeld tot een boete van duizend gulden, twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en zes maanden met rijden Mankementen Een jonge Vlissinger, K. van der H. werd (bloedalcoholpromillage 1,96) veroordeeld tot zeshonderd gulden boete, twee weken gevangenisstraf, waarvan één week voorwaardelijk en twee boetes van elk honderd gul den, omdat de auto waarmee hij reed gladde banden had en de stuurinrich ting mankementen vertoonde. C. B. uit Grijpskerke moet twee we ken naar de gevangenis en mag zes maanden niet njden. Bij aanhouding in Vlissingen had hij de bloedproef geweigerd. Met 1,5 promille alcohol in zijn bloed reed 2 januari van dit jaar de Amemuidenaar R. M. in Vlissingen en daarvoor moet hij nu een boete van negenhonderd gulden betalen en mag hij vier maanden niet rijden Er was duizend gulden boete geeist en zes maanden rij-ontzegging Een man uit Hulst, B. B., weigerde de blaasproef en pleegde bij de aanhouding ook verzet tegen de politie. Op dat mo ment had hij nog snel met zijn vrouw van plaats gewisseld om de indruk te wekken dat zijn vrouw de auto had bestuurd, maar dat hielp hem niet, Ontspanningsavond toerclub Scherpenisse SCHERPENISSE De toerclub 'Zee lands Welvaren' houdt vrijdag vanal 20.00 uur de jaarlijkse ontspannings avond in het clubhuls aan de Lange weg 3 Op het programma staat de prijsuitreiking van het wegseizoer 1983 en het overhandigen van de kampioenstrui aan Kees Jansens Verder wordt een spelletje bingo ge speeld Burgerlijke stand WESTERSCHOUWEN Geboren: Izak J. Tj, van der Jagt; Jozina H. Kooman. Overleden: L. Blom 85 jr., S. Hart, 81 Jr.; L. J. van Wijk geb. Piena, 71 jr.. C. van Wingerden, 54 jr. Burgerlijke stand BRUINISSJE Geboren: Barbara Ruitenbeek; Ben jamin W. Schot. Getrouwd: R. van Dreumel en H. L Melissant. Overleden: C. Kik. 76 jr wv Kik. M. Bal, 81 jr.: I Reinhoud. 88 jr.; S. Beekman, 71 jr.; J. Bestman. 71 jr. ook niet een snelle vlucht naar zijn woning toen hij zich uit 'de sterke arm' van de politie wist los te rukken. Gistermorgen werd hij veroordeeld tot een boete van zeshonderd gulden. Een jonge Axelaar, A. L werd veroor deeld tot achthonderd gulden boete en zes maanden voorwaardelijke rij ontzegging. Hij was (1,33 promille) met zijn auto in de berm terechtgeko men. Een jongeman uit Schoondijke, M. van de V was in januari in Vlissingen tegen een paal gereden op de middenberm Hfj was doorgereden zonder aangifte te doen en kreeg nu een boete van 350.-. Plattelandsvrouwen Tholen bijeen THOLEN - De afdeling Tholen van de' Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen komt donderdagavond (17 november) bijeen ln 'Meulvliet' voor een voorlichtingsavond over haarver- zorging. Een kapper uit Halsteren geeft uitleg over zaken als verven, versteviging en shampoos. De avond begint om 20.00 uur. Burgerlijke stand THOLEN Geboren Marinus J. zv J. W. Oude- sluijs en G N. van Rees. Naima, dv M. H. El-Hajjioui en A. El Azzouzi: Aga tha C dv R. Groenendijk en C. J. Breevaart. Antje T. A dv W. J. Suur- land en A. T. Weerheim; Klazina. dv A Burgers en N. J. Schot; Robert, zv H van Vossen en G. J. Boogaart; Maria A. dv L K Priem en N. Scha kel, Berend, zv M. W Klippel en J. de Ruiter, Liesbeth. dv W. P. A. Dam en M. van Popering; Dingenus, zv W. M. van Vossen en E. M. van Beveren; Farida, dv T Allali en M. El Bahri, Wilma. dv J. C. Walrave en B. R. Jackie, Tamara E. dv D. P. Visser en A Tuk; Hermanus M. zv M. L. Uijl en J. C. Oudesluijs, Maria J. dv M. A van Gorsel en C. W. Aarnoudse. Robbert, zv I. P Niemantsvprririet en M Heij- gen; Mark J. J zv M W. Moerland en M H Priem, Marinus E. zv E. Priem en A. Wielaard, Pieter J zv H P. Hoepel en S. A. Pipping, Filip D. zv R. C. A Muller qn C Rukglin; Bart. zv L H. van Broekhoven en M. R, R. Meule- man. Anna M. C. dv L. de Leeuw en L. C. Boer, Soraya, dv M. Soliman.en T. E. van de Velde, Rudolfina C. M dv A. C M Kerbusch en D. A. Schoep. Willem M. J. zv J M. Noordzij en W. Arnold. Antonia P. M. dv J. C. P M. van Meer en M, P Istha, Johannes A. G zv F. C. Adriaansen en D. C. van Rijn; Louwerina. dv I. A. Quist en C. M van de Vreede, Jasper, zv F, H. A. Verberk en T G. A. M. Borneman. Getrouwd W. C Slager, 29 jr. en S. E. Scherpenisse, 20 jr., H Versluis, 30 jr. en R. de Wild, '21 jr.; E. C. van Drie, 21 jr. en T. M. de Wilde, 27 jr.; M. D. A. Geuze. 24 j 1. en H. G. van Stee, 22 jr.; M. Goedegebuure, 28 jr. en G. van de Repe, 24 jr., J. H. Gunter, 23 jr en H. P. Knuist, 20 jr T. H. Kleinjan, 27 jr. enM. A. Geluk, 26 jr.; W. A. Kaat, 26 jr. en M J Goudzwaard, 19 jr., J. C. Eerland, 23 jr. en H. Vos, 20 jr. Den Uyls logica Den Uyl noemt het Russisch str, om plaatsing van de Ameriki Pershing 2 te voorkomen, begm en gerechtvaardigd. „De Russe doodsbang voor deze wapenj paniek over deze kemrakettenii gisch" Aldus deze Nederlandse^ cus in Moskou. Kennelijk is D«- met 'de Russen' van mening, dj] Westen voornemens Is de Sowjet-t aan te vallen. Waarom zou Sowjetzijde anders paniek bes Waarom zou in het Westen g«t niek zijn door de aanwezigheid 1 ruim 200 op West-Europa ga SS-20 raketten aan Sowjetzijde,» tegenover in het Esten geen e overeenkomstig wapen staat 1 als de IK V-stelling, dat de tweep machten elkaar en de wereld me intercontinentale raketten toft kunnen vernietigen en er d belang is bij plaatsing van korj standsraketten aan Westelijke 5 waar zou zijn, waarom zou de Set Unie dan ruim 200 SS-20, me, kernkoppen, gericht op West-Ec hebben opgesteld en onvermia met plaatsing doorgaan. En w* die Russen. De Russische sten wij horen, is die van de kleine heer de groep, die de absolute machu fent over 250 miljoen Russen dott verfijnd onderdrukkingssystceml machtigste totalitaire staat, diti heeft bestaan. En de verlangen deze totalitaire heersers zijn 'begj lijk en gerechtvaardigd' in de": van Den Uyl! Zoals indertijd di gels-Frahse appeasement-poütid 'gerechtvaardigde territoriale q gens' van de nazi's aanvaardde aanvaardt Den Uyl de verlangen een zo mogelijk nog onterendeni tair regime. Zijn onderwerp^ drag bestempelt hem tot een q grafdelvertjes van het vrije ff es K A Kt1 Het Vry<} Ziri Collecte SINT MAARTENSDIJK - I koopdag van de hervormde ze krans in het verenigingsgebouw! vijn' in Sint-Maartensdijk brachH gulden op. Adventsvesper in Westerkerk Goes GOES Zondag 27 novemte Eerste Advent, wordt een Vespe houden in de Westerkerk te Goa aandacht wordt gericht op de !g van Simeon, die 'de Vertrooste! Israël verwachtte'. De Zeeuwse 1 school, onder leiding van Evert blok. zal zingen in deze dienst i ganger is ds W. Stolte, gereten predikant, en de vesper bega 17.00 uur. Ouderavond SINT ANNALAND - De lag sembrootschool' in Sint-A houdt morgen, donderdag, dejaz se ouderavond in de gemeenscb ruimte van de school. Deze b( komst begint om 19.30 uur. Tijden! ouderavond wordt een verkk voor de oudercommissie getai De heren A, C. Scherpenisse enl Poortvliet treden af. De damesC Comans en W. Akkermans bi zich beschikbaar gesteld voor 1 functie. J. A. van Werff huisarts te Goes AFWEZIG van 1611 t/m 18,11 der EEN DAG ZONDER KRANT IS EEN MINISTER ZONDER PORTEFEUILLE stukken gebraden kip, afgeblust met cognac en gestoofd met rode wijn, bouillon, spek, ui en champignons parijse aardappeltjes en tyroliènne gedurende de maand november speciale kinderschotels vegetarische schotel Stationsrestauraties I Goes - MiOOeltxirg - Vlissingen Bergen op Zoom O PM GROTE VAART ABIDA 14 vn Montegobay nr Curacao, ACTEON 15 te Pircaus verwALDABI pass 14 Algiers nr Massawa, ALHENA 14 40 nw Teneriffe nr Rlo de Janeiro, ALNATI14 90 n Fernando Noronha nr Rotterdam, ALPHACCA 15 vn Rotterdam nr Santos, AMSTELVAART 14 vn Bandar Abbas nr Colombo. BILDERDYK 14 230 zo Nantuc ket nr Sheemess, BRITSUM 14 500 wzw Landsend nr Sydney. BROERE EME RALD 14 rede Oristano. BUENA VISTA 14 20 nnw Kp Finisterre nr Dieppe, CHINA WINDS 13 1200 zw Anchorage nr Oakland, CHRISTINA 14 600 z Azoren nr Santa Marta, CRANIA 14 400 ono Bahamas nr New Grleans, DIADEMA 14 vn Rotterdam nr zee. DOCKEXPRESS-12 12 240 zo Sai gon nr Juball. DOCKEXPRESS-20 14 210 nnw Djibouti nr Jubail. FELANIA 15 te Guayama, FELIPES 15 50 zo Saipan nr Osaka, FICUS 14 vn Las Palmas nr Coto- fou. FLAMMULINA 12 te Rotterdam, FOS- SARINA 12 vn Lagos nr Port Harcoqrt, FOSSARUS 14 vn Hamburg nr Duitse Bocht, JAVAZEE pass 14 Cape Cod nr Three Rivers. JO CYPRESS 14 150 zzw Bermuda nr Houston, KIELDRECHT 14 380 wnw Fasl.net nr Antwerpen, LACONI- CA 14 100 z Freetown nr Bilbao. LATIA pass 14 Dakar nr Rotterdam, LEPTON 14 te Abidjan, MAASSTROOM 14 190 zw Bergen nr Bergen, MEERDRECHT 15 vn Djeddah nr Livorno. MOORDRECHT 14 350 o Newfoundland nr New York, NEDL- LOYD ADELAIDE 14 125 w Port Elizabeth nr Owendo, NEDLLOYD ALKMAAR 14 vn Taieahuano nr Noumea, NEDLLOYD AM STERDAM 14 285 zw Madagascar nr Reu nion, NEDLLOYD AUCKLAND 14 te Bu- san. NEDLLOYD BALTIMORE 15 te Siira- baja, NEDLLOYD CLARENCE 15 te Bah rein. NEDLLOYD DELFT 14 300 zo Socotra nr Suez NEDLLOYD FUKUOKA 14 90 no Madeira n: Valencia. NEDLLOYD HOL- LANDIA 14 200 wnw Flores nr Felixstowe, NEDLLOYD KATWIJK 14 vn Hongkong nr Kaosmng. NEDLLOYD KEMBLA 14 400 zw San Francisco nr Port Exmouth, NEDL LOYD KYOTO 14 90 z Makassar nr Djakar ta. NEDLLOYD LINGE 14 530 zo Ceylon nr Singapore. NEDLLOYD LOIRE 14 vn Mon tevideo nr Durban, NEDLLOYD NAGASA KI 14 103el wnw Manzanillo nr San Jose, NEDLLOYD NAGOYA 14 vn Singapore nr Hongkong, NEDLLOYD NAPIER 14 490 no Cayenne nr Fortaleza NEDLLOYD NASSAU 15 te Buenos Aires, NEDLLOYD NIGER 15 vn Matadi, 16 Wanda verw., NEDLLOYD NILE 14 230 nnw Dakar nr Angola. NEDLLOYD RO CHESTER 14 250 o Aden nr Suez, NEDL LOYD ROTTERDAM 16 te Djeddah verw., NEDLLOYD TASMAN 14 320 nnw Djeddah nr Djeddah. NEDLLOYD WILLEMSTAD 15 vn Amsterdam nr Antwerpen en Zuid- Amerika. NISO 13 te Hamburg, NORMAN AMSTEL 14 320 wnw Manilla nr Tobata. ONOBA 14 320 wnw Kp Finisterre nr Hamburg, OOSTZEE 14 80 n Bahamas nr Antigua, PRINSES MARGRIET 14 vn IJ- muiden nr Falmouth. RUO F Santa Marta, SCHERPENDRECHii w Lissabon nr Montoir, TAGELUSH Dakar nr Fos, VISTEN 14 155 wHaa: nr Montrose, VITREA 11 te HS WATERGEUS 14 60 wzw GolflloniC bal, WOENSDRECHT 15 te SuraW KLEINE VAART ADRIANA 14 30 zw FastnetnrLa ALIDA SMITS 14 180 zo Monrovia.'.' ALMENUM 14Ivn Rotterdam ra 3 ALSYTA SMITS 14 nabij MorW Dakar. ANITA SMITS 14 80 zo Mora Oran. ANNIE DANIELSEN 14 100B linga nr Lagos. ARBON 14 80 iwfc nr Tripoli. ATLANTIC COMET Aden nr Port Said. BARENTZGRK 10 no Tenerlfe nr Immingham. BKÏ GRACHT 14 100 w Kreta nr Be BLOEMGRACHT 14 180 zzw Sdd Setubal, BONTEGRACHT 14 KI» Palmas nr Algiers, CALAFIA14 rt»- CARLA 14 10 nw Goeree nr Lfl CAROLA SMITS 14 70 zio Mans Pan kan CEDERBORG 14 90*1» nr Port au Prince, CLAUDIA SMITS z Havanna nr Tampa, COMTESSi Amsterdam nr Exmourth, DANE.1 Lissabon nr Malaga, DUTCH GLOPT Rotterdam, EDGERMA 14 vn R<a nr' Waterford. ELDIR p 14 BeiW Amsterdam, EMMELY 14 300 zw K: cent nr Antwerpen, GERSOM 11" drecht nr Poole, GLOBE 14 vnRM nr Teignmouth, HECTOR 14 300 r» sant nr St. Maarten, HOUTMANO! 14 20 no Teneriffe nr Oran, HUGO» MAN 14 25 n Vlieland nr GrtmEf EXPRESS 14 te Montevideo, JOP vn Rotterdam nr Selby, JUMBOSiT 14 250 zo Norfolk nr New Plyrw» NINGSGRACHT 14 100 no MadsS* Castle, LAURA CHRISTINA 14** dam, LEIDSEGRACHT 14 in Kif» Kokkala. LELIEGRACHT 14op Agadir, LENNEBORG 14 40oHi>3 Oulu, LINDENGRACHT 14 W* LINDEWAL 14 thv Kp Slleros! MARGARETHA SMITS 15 850**1 ra nr Cadiz, MARJAN 14 ln hetEtf nr Goole, MAYA 14 300 no W* Cuba, NEPTUNUS p 14 DoggW* Aberdeen, PACIFIC EMPRESS 141 de Janeiro. PACIFIC GOVERN» no Kp. Vlllano nr Casablanca, W MARCHIONESS 14 15 nw Fir-'; Nigeria. PACIFIC PRINCESS tj Lima nr Highseas, REALENGRAf-j Moen nr Amsterdam, on-- GRACHT 14 12 n Kp. Villanonru RIO FRIO 14 vn Puerto LimonB Martha. ROELOF HOLWERDA Kp Finisterre nr Samsun, SAMSW RIER 14 5 w Kreta nr Hambur? PERSGRACHT 14 vn PasalesniH SERTAN 14 op de Schelde nr M" ST MICHAEL lvn Rotterdam* mouth, SWIFT 14 thv Oran, SYtw MA 14 25 w Oporto nr Oristano, 1» 500 n Brazilië nr Glaucester. VAW 14 150 wzw Dakar nr Dakar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28