Emotioneel slot Thoolse legrotingsbehandeling Alcoholgebruik van Tholenaren inperken Korting tolgeld Zeelandbrug voor Schouwenarenirreëel Topploegen op winst bij zaalvoetballers )0OR STEMGEDRAG VAN VVD-FRACTIE scheepvaart- berichten jSDAG 25 OKTOBER 1983 PZC/ streek 13 om de reinigingsrechten te verhogen haalde het niet. In plaats daarvan besloot een meerderheid van de ge- ST-MAARTENSDIJK Het niet nakomen van afspraken door de fractie van de VVD in de ioolse gemeenteraad heeft maandagavond gezorgd voor een emotionele ontknoping van het jriijkse begrotingsdebat. De problemen ontstonden na een schorsing waarin de fractielei- meenteraad eenwijziging toe te pas- rs met elkaar afspraken hoe ze zouden stemmen bij voorstellen van het college van irgemeester en wethouders over de verontreinigingsheffing en de onroerendgoed belasting, adat beraad liet de VVD-er M. van Damme weten dat zijn fractie tegen de verhoging van de jroerendgoed belasting van 1 procent zou stemmen. Die wijziging komt dat de reinigingsrechten zeil wel ver hoogd zullen worden, maar niet het tarief dat de burgers moeten betalen voor de huisvuilzakken. Verder be sloot die meerderheid van de raad verraste T Aarnoudse. de SGP- overtuigd dat de belastingverhogin- haar fractiegenoot W. L. Bijl met de n°h!?fLw'VJi stemming 7nHonln Rot hii mot- rro„ ollomool nr,Rm -mn o.,i„orEm(. Tb- tTooht Hof U'O toopn a°en adn "Vl It 11 Uai CCI inW OllCrS ooersi taevoorzitter. zodanig dat hij met gen allemaal nodig zijn. se stemverheffing aankondigde Aarnoudse: „Ik dacht dat we als geza- sdie opstelling van de VVD tégen menlijke fracties iets afgesproken •belastingvoorstellen van b en w te hadden en nu horen we wat anders, i stemmen Het enige fractielid Als de WD tegen de onroerendgoed ideRPFGPV. P van Belzen, had belasting stemt dan stemt de SGP dergelijk voornemen al eerder tegen alle verhogingen. Ik heb daar- ^ekondigd, omdat hij stelde dat voor gewaarschuwd. De SGP is al vele betogen van de wethouder van jaren lang de zondebok die de door- incién hem niet er van hadden slag moet geven bij belastingverho gingen. daarom stemmen we daar nu en bloc tegen". Burgemeester E Bae- rends trachtte dat nog af te remmen door aan te geven dat hij die opstel ling van de SGP erg ongenuanceerd opmerking: ..Ik dacht dat we tegen stemden" Dat bleek later ook inder daad de bedoeling van de fractie te zijn. maar voor mevrouw Deurloo was de gemeente hun huisvuil zelf naar de stortplaats brengen omdat ze dan gratis kunnen storten. Alle frac- f r 'T "V.To - ctiii Kii h» "es vonden dat een ongewenste zaak. «et college moet nu onderzoeken of 41 00. bieden 39 50 vóor-stemmers werd geteld. Balans Toen na alle stemmingen er een slagboom geplaatst kan w den waar iedere passant dan een paar gulden in moet werpen om hem te ver de kunnen openen. 22 2J22T2S2 "22» 2! STBSSSSSSgSstgS voorstellen om de gemeentelijke be lastingen te verhogen de balans kon niet verhoogd worden in 1984, zo worden opgemaakt bleek dat de besloot een meerderheid van de ge- Thoolse burgers meer moeten gaan meenteraad. Alleen de PvdA en het ZAALVOETBAL WALCHEREN: MIDDELBURG In de hoofdklas van het Walcherse zaalvoetbal staat voor woensdagavond aanstaande een spannende wedstrijd op het programma. Dan ontmoeten de beide koplopers Sport Stijl Sinke en Hooizolder elkaar in sporthal Nassaulaan in Middelburg: aanvang 22.00 uur. Beide ploegen gaan nog steeds zonder verliespunten aan de leiding. De afgelopen week boekten die teams een overwinning. Sport Stijl Sinke won maar met klein verschil <-4-21 van EC Hertel en Hooizolder kon pas in de tweede helft toeslaan tegen Maartense Tapijt. Een afwachtend en soms zelfs bang de wedstrijd. Tien minuten voor het spelend Hooizolder had met de rust eindsignaal redde Jacky Wijnands de nog niet gescoord. Na de rust ging het eer voor Dauwendaele: 5-1. iets beter en kon Hooizolder drie Aardappeltermijnmarkt Rotterdam treffers noteren. Maartense trof niet uL,«'mi-,E'nMirfffrih, r m™ sv Torna won met 5-4 g*1 "Solï? Sport -l ic' 5 y nn i !,I, nn van Brammetje Dump en stijgt door Sujl Slnke sporlhai Baskenburg. Vlissin i S efk i deze ?-G6° een aantal plaatsen op de gen.overgangsklas 18.30 uur. PZEM-PVS; c ES™, a174: ranglijst Audi Poppe bleef met 2-0 de 19 50 uur Schinkel Assurantiën - WB iel n omzet aor 2M tramt* ór 73 90 baas over Astoria ZOF Grent hoofdklas 20 30 uur AstoriaZOF - laesie To^ laaitfzkn 7x73 00 In de overgangsklas heeft Amgas de Roovcrs Sport 21 20 FC Hertel Maartense .ardappeltertnïjnmarkt Rotterdam leiding genomen door een 5-1 winst ^P0t I tnjdag 28 oktober. Sporthal_Voor- 24-10 83 blnye 35 50 mm opw api laten tegen Dauwendaele Door deze over- B!a,.w winning h ebben de Middelburgers 2o.30uu juist een puntje meer dan PZEM dat daele - nu op een goede tweede plaats is gekomen RPM heeft weer een puntje binnengehaald door een 3-3 gelijkspel tegen Schinkel Assurantiën De 7-2 zege van Grent op PVS brengt de bakkers op een gedeelde derde Groenten veiling Barendrecht. 24 oktober 1983. Aardappelen, bintjes bonken 58-71 groot 43-56, eigenheimer 81-91, Irene 74-78, bleek selderij 28-81, boerenkool 63-1.06, bospeen 90-1 02 broccoli 1.20-3 60. Chinese kool 31- 67. knolselderij 10 st 32-69,12 26-05.16 12-49 koolrapen 27-33. groene kool 21-55. witte kool 20-44 rode kool 34-50. gele kool 16-32. paprika groen 1.20-2.30. rood 1.70-2.20 pe terselie 13-52 prei 84-1.00. selderij 25 60. snijbonen 6 00-7 60. sperciebonen kas 5.40 6 60 natuur 2 60-2 90. spinazie 1 26-187. spitskool 34-95 vleestomaten 5.50-11 00. uien bonken 70-74. grof 61-70. middel 50-62. geschoond 78-99. venkel 1 002 20. winter peen grof 24-54 middel 18-38. fijn 13-19. witlof kort 1 3.20-4.70. lang 1 2 70-4 30, kort 2 2.10-3.90. lang 2 2.00-3 30. 3en 1 00-2.70. ijsbergsla 1.36-1 55 pompoenen 20 30. drui ven alicante 1 804.20 tamme kastanjes 4 30 36 00. bieden 33 00. slot 33 00. stemming apr. kalm. nov kalm: openst pos. apr plus 1 is gew 279. nov 33. omzet apr 5x41 00 VEILING MIDDELBURG Aardappelen bonken 48, grole 33-40^63-66. "-21 knel 10-44. appelen co -84 60 65 119 60.70 1 24 6570 144 70/75 159. 70'80 162; Ingrid Marie 60/70 56. 70/80 73; 80/90 65: Jonathan 60/70 46: 70/75 plaats met VAW iddelburg hoofdklas. 19 40 uur 1; - Audi Poppe overgangsklas Amgas - VPV. 21 30 uur Dauwen- r de diensten die de amb- college vonden dat dat wel kon gebeu- 59; Schone v Boskoop 00 70 92. 70-80 Hooizolder toonde vooral in de eerste tenaren in de secretarie verrichten ren Met r de VVD had gesteld 104-119; 80/90 01-93. Golden delicious 65/75 helft weinig initiatief en speelde bang .,.,1 ftl VSRSlllT T i-it-rcal Al ST.CIP - R[ 1 nn - CT nr.„r.,iU4nMR Rj-. 1-arMrtrr vond. Hij riep de leden van die fractie ((je gemeentelijke leges), voor de hon- dat de gemeente genoeg geld had om 81; 75 85 110 tomaten: Al 57-98: Bl 100: Cl en afwachtend Met de rust was er nog 11.>1KAffMqfpaAhfitn i.i. ,iw—rw-60-67, Peren Jost'plme 50 60 20-22: Saint „acnnrR i~ir,v r>o met op meer naar de zakelijke kant discussie te kijken dan naar de emo tionele. Aan het adres van Van Dam me merkte Baerends op dat het een goede zaak is dat. eenmaal gemaakte afspraken gevolgd worden Maar ook binnen het college verslech terden de verhoudingen doordat wet houder L. J. Koopman plotseling aan gaf met zijn fractie tegen alle belas tingvoorstellen te zullen stemmen. Waarop de Thoolse burgemeester ver die belasting niet te verhogen. Door i Het college-voorstel het verwerpen van die twee voorstel len wordt de post onvoorzien van de gemeente met ƒ30.000.- verlaagd en prei "43-51 breekpeen 22-39: gebracht op 420.000.- zuchtte dat het wel leek alsof er kleine Brabanlsc Brabantse trainer gaf demonstratie KLOOSTERZAN'DE Voor de afde ling Zeeland van de WON (de bond NIEUWVLIET an voetbaltrainers) verzorgde de ging Zeeuwsch-Vlaanderen houdt za- Saint njet gescoord Ook na de rust. toen onon?,r°7°,6,i'f"7'™!™7ol? drmv'f"k? Henk Willemse met twee doelpunten 202-416 aubergines 240. paprika rood 283- groen 227-235. mispels 97. Groenten voor een 2-0 voorsprong had gezorgd GROTE VAART koc;, werd er Iraag gespeeld^ Scheidsrech- acila 23 shanah nr Bahrein, aldabi Fokdag in Nieuwvliet - De WPN Fokvcreni- Toi Korsten gister- ierdag 5 november de jaarlijkse fok- entoonstelling 'ogelvreugd '79' IJzendijke uit Middelburg ifelvreugd' '79 uit IJzendijke een onderdeel vóór stemde, reageerde idl vrijdag, zaterdag en zondag - igrote vogeltentoonstelling in het n r igdgebouw in IJzendijke. Er zijn (Jpt/'ede/l olllC Spirit ijaar 112 inzenders, die een record- Blal vogels. 822. hebben ingcschre- ;c«ns de tentoonstelling kunnen on- MIDDELBURG Het drumkorps andere kanaries, tropen, grote en Blue Spirit uit Middelburg geeft zater- ir.e parkieten, kwartels en duiven dagmiddag 29 oktober een optreden -Tien bewonderd. De vogels worden in Middelburg. Precies op de eerste '.derdag 27 oktober door negen verjaardag van het korps zullen de mmeesters beoordeeld. De ten- jonge leden hun muziek laten horen nstelling wordt vrijdag om 20.00 aan het Middelburgse publiek Het K geopend door districtsbestuurder optreden begint op de Markt, gevolgd de Graaf. De prijsuitreiking is door een mars naar het Abdijplein via adagavond om 19.00 uur door dis- de Lange Delft en de Koorkerkstraat, stsvoorzitter J. van der Walle De op het, Abdijplein wordt een show iereschooljeugd kan tijdens de ten- uitgevoerd waarin muzieknummers onstelling deelnemen aan een gratis als 'Paint it Black' van de Rolling adwedstrijd. Men moet het geza- Stones. 'Still' van de Commodores en ïïdyke gewicht van de vijf bestuurs- muziek uit de film 'Rocky' is opgeno- sen, J. Torbijn (voorzitten. C. Scher- men. Met dit optreden willen de leden ?n (secretarisI. A. van de Broecke van het kersverse drumkorps Blue zingmeesteri. H van Landschoot Spirit hun dank betuigen aan de vele en J Scherbeijn didi proberen te Middelburgers die hebben meegehol- fen. pen om binnen één jaar het korps 'op openingstijden, vrijdag van 20.00 straat te brengen'. Het korps heeft al 22.00 uur. zaterdag van 10.00 tot vier optredens achter de rug en bij een HO uur en zondag van 10.00 tot 19.00 concours in Huizen veroverden zij een eervolle achtste plaats. kinderen aan het werk waren die hun zin niet kregen. Het humeur van Koopman werd er niet beter op toen op een zeker moment bij een van de stemmingen over de belastingvoor stellen de hamer van de voorzitter abusievelijk al viel, voordat Koopman sPrc jCn ov' -i r. slpn nc eert zijn stem had kunnen uitbrengen. „Ik word niet meer meegerekend", was zijn reactie. avond op de velden van de voetbal vereniging Hontenisse een trainings demonstratie. Veertig, voornamelijk uit Zeeuwsch-Vlaanderen afkomsti- De stemmingen verhepen toch ai niet "°Sen7 mïl öe HomenZ" zonder problemen omdat het in ieder ZENDIJKE - was over weik voorstel de koppen geteld moesten worden. Toen me vrouw J. M. Deurloo bij het voorste" De vogelvereniging de reinigingsrechten te verhogen op 47-49. savooie kool 18-37 boeren kool 34-64. ter Jo Nijsen moest zelfs voor spelbe- 22 v Rotterdam nr Antwerpen. alhena 23 spitskool A 115-127: b 137 10de kool 47-63 derf fluiten door de trage acties van te Rotterdam. ALNATT 23 v Rio Grande nr Knolseldenj 39-43 struikselderij 73-113 Hooizolder De eindstand van dezed Santos. alphacca 22 450 zw Tenenfe nr bosseldenj 31-37. Andijvie 102-109. witlof matige partij werd door Guus Duden Rotterdam. amstelland 24 te Durban. 160-397. sla 30-36; kroten 27-57. broccoli op :i.y ucstelci AMSTELVOORN 22 660 z Madras nr Mus- honk"n Een aantrekkelijke en technisch ATLA.vnc CROWN 22 v Le Havre nr knappe partij zaalvoetbal, waarin de lavs"y,fgs bilderduk 22 te Rotterdam partijen goed aan elkaar gewaagd britsum 23 te Antwerpen. broere waren. Torna stond met. de rust 3-2 aquamarine 23 te Genua broere voor door treffers van Gaby Waisapy, emerald 22 120 0 Kp de Gata nr Barrv. Dout Wannee en Remon Schilait voor buenavista 23 te San Sebastian, CHE- Toma en Bert Teileman en Wim Groe- vron THE HAGUE 23 te Fawley, CHINA- newegen voor de dumpers Torna liep winds 23 te Keelung. CINULlA 22 v Las uit tol 4-'> door weer een doelount van Paimas nr Abidjan. CORAL ISIS 22 v uil tot 4 2 aoor weer een aoeipunt van Anlwerpen nr Grangemouth. CRANIA 22 Gaby Waisapy. masar Brammetje 205 nw jeddah suez daphne 23 v Dump kwam langszij door wim Groe- Gothenburg nr Flotta. DIADEMA 23 v newegen en John But 4-4 Gaby Wai- Rotterdam nr Flotta FOSSARUS 22 v derde treffer en Dakar nr Gibraltar. FULGUR 24 ie Antwer- scorebord en dat pen. FUSUS 23 te Le Havre. HILVERSUM 22 900 wzw Bissau nr Rotterdam. HONO LULU 24 l.a. Balboa JAVAWINDS 24 22 0 gevarieerd trainings- cien in de manege, in de rubrieken sigaretten vermist, ue wim ueKKer en in de laatste minuten MAASSLUIS '2i te sirri, mentor 23 te schema opgesteld en legde vooral de bestgaand rijpaard en prestatiepaard van c5e gestolen goedcien bedraagt van wedstrijd moest ook Wan Amsterdam. nedlloyd adelaide 24 nadruk op hét werken met de bal. Na is door de ruiters uit de gehele provin- driehonderd gulden De onbekenden Groenewegen aan de kant blyveh te Singapore, nedlloyd alkmaar 23 ele Brabantse ruiters kwamen het pand binnen door een wegens een rugblessure. teSanJoese. nedlloyd amersfoort dag in manege Riemens te Nicuw- Iiet. Er zijn (lil keer meer inschrij- ingen dan vorig jaar. Ook zal ver koop plaatsvinden van veulens en ge trainers sloegen de demonstratie jonge paarden, waarvoor er een acht- gade en waren na afloop zeer te tai ten verkoop zijn ingeschreven. de wijze waarop Kor- Verder worden door stal Schep uit sten de eerste selectie van Hontenis se onder handc Meer dan een (trainer van zondag slassnijbonen 155-411 uien bonken 61-64 grote 31-40: radijs 18-24 postelein 162-171. glasprinccessen 251-258. komkom mer 36 41 75-90.41 51 104-112. 51 61 101-120. bloemkool 4 180-181. 6 120-166. 8 73-118: Inbraak in vis- en frituurhandel Berg Ambacht enkele zeer hoog m het bloed staande veulens ten verkoop GRQEüE - Bij ae vis- e uiucu sicumuc -.Iruicua itrii vuinuuu - r- uur werkte Korsten aangeboden Ter opluistering zal de del van E uit Breskens aan de Groese sapy scoorde zijn mdag eerste klasser kampioen tuigpaardhengst 1982 van Dumtjes in Groede. is tussen vrijdag bracht 5-4 op het vieTPene'vil)fia8ri°endopngde 'uTVV "te en zondag ingebroken Er worden vijf was tevens de eindstand. Brammetje 22 900 tableaus met blikjes bier en een slol Dump speelde zonder de geblesseerde Keval de CDA fractie al onduideluk I*** "hd.üe De gastdo- utrecht aan de hand gemonsterd wor- tableaus met bhh,es 0,er™ ren cm Dumps,reeid rTSSSK «M fi «n Eevarieerd traimngs- de„ dc maneBe In dt. .„„neken sigaretten vermist Dt LottMtwaarde w,m Dekker alloop lichtte de Brabantse trainer cie alsmede enke zijn oefeningen toe in de kantine van ingeschreven De fokdag begint Hontenisse. iè nn uu raam van een deur aan de achterzijde m te slaan. DES Ziekenhuis De Bevelanden. HEINKENSZAND De Stenge. 10- 115-16.30 uur uitzending Nomen 12 en 14-17 uur: 'Kijken naar land schap' itm 2 11). OUDEKERKE Der Boede. 10-11 MIDDELBURG Zeeuws Museum, r. uitzending radio Der Boede. 10-17 uur: foto's van Paul Citroen d m ÜDDELBURG - Schouwburg.. 20 4 11). r 'Een optimist', soloprogramma Zeeuws Kunstenaarscentrum. 10- m Peter Faber. 17 30 uur: werken van Nelly van Nieu- ÜÜhUis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- wenhuijzen (t'm 27/10). Demerary, 9-17 uur: diverse ambach- OSTBURG St.-Antoniuszieken- ten en exposities. en verpleeghuis De Stelle. 10- Abdijcomplex, 10-17 uur: vier skulp- ■30 uur: uitzending radio Delta. turen (t'm 20/11). Kneuzen Julianaziekenhuis, Galerie Montparnasse. 14-18 uur: 15-22 15 uur. uitzending radio werken van diverse kunstenaars, jana Antaquités B. Witte. 10-18 uur. textiel uss1ngen Bachten Komme. van Ineke Otte (t'm 25 10i_ 530-21.30 uur: contactavond soos ge- Galerie Roelant, 13.30-17.30 uur: Bdlcapten. werken Fred Schimmel itm 20 11» Shesda-St.-Josephziekenhuis, 20- OOSTBURG Atelier Oudestaa 66. r; uitzending Rawa. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan tt-MVOORSTELLINGEN Verschoore ERGEN OP ZOOM Roxv 1.20 uur TERNEUZEN Bibliotheek. 9-12 en «urn of the Jedi. a.l. 13.30-17.30 uur: fotoproject "Kwaliteit' oxy II, 20 uur: Breathless. 16 jr. (t'm 28 10). i'Actueel I, 20 uur: De kanonnen Hal Stadhuis. 8.30-12.00 en 13-16 30 WNavarone, a.l. uur: werken van Odile Redon (t'm -nem'Actueel II. 20 uur Gejaagd 27/10). de wind. a.l. VLISSINGEN Museum. 10-12.30 en taem'Actueel III. 20 uur: Brandende 13.30-17 uur: 'Wonen in pissingen' 16 jr. (hm 31/12). Grand. 20 uur: Brandende Bellamy 19: collages van Lei Molin ffde. 12 jr. (tin 5/11). ASTBURG Ledel. 20 uur: Vrolijke Reptielenzoo 'Iguana. 14-17.30 uur: ai zondige melodie. 18 jr. expositie levende reptielen, amfibieën HlST De Koning van Engeland, en insekten. aur: Return of the Jcdi. a.l.: 20 uur YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- aa.a.l.: 20 uur Schule der Lust. 19 18 uur: schaal- en schelpdieren uur: Psycho II, 16 jr werken diverse kunstenaars ERNEUZEN Luxor. 20 uur: Bad IJZENDIJKE Museum. 10-12 en >)'s. a.l20 uur De vier vuisten op 13.30-17 uur. 'Radio in oude en nieuwe fori, a.l. stijl' USSINGEN Alhambra I. 20 uur: ZIERIKZEE Het Gravensteen. 10- «turn of the jedi. a.l Alhambra II, 12 en 14-17 uur werken van Willem BURGEMEESTER E. BAERENDS: SINT-MAARTENSDIJK De Thoolse burgemeester E. Baerends heeft maandagmiddag de inwoners van Tliolcn opgeroepen wat min der alcohol te gebruiken. Hij stelde vast dal ook de burgers van zijn gemeente een fikse reputatie heb ben op het gebied van alcoholge bruik. En hij gaf aan dat dit geldt voor alle categoriên van de bevol king. „dus ook", aldus Baerends, „voor de oude dames die achteloos zo'n vijf lol zes cognacjes achtero verslaan". Ik pleit niet voor de Blauwe Knoop, maar het gaat om de wijze waarop we drinken", voegde hij er aan toe. De Thoolse burgemeester kwam tot die opmerkingen nadat de fractie van de SGP in haar algemene be schouwingen gevraagd had een brief le schrijven aan alle uitbaters van café s en bars en aan exploitan ten van kantines van sportvelden en dorpshuizen. In die brief moest volgens T. Aarnoudse <sgp) gewezen worden op de problemen van het jeugdalcoholisme. Meerdere frac ties in de Thoolse raad vroegen maandag aandacht voor dat pro bleem Baerends antwoordde ech ter dat het niet alleen de jeugd is die zich aan overmatig alcoholgebruik schuldig maakt. Hij wees er op dat in dit geval alleen via een ruime voorlichting geprobeerd kan wor den er iets aan te doen. Politiecon trole is haast ondoenlijk, zo deelde hij mee. in verband met de beschik bare mankracht. Dan is het vechten tegen de bierkaai, aldus Baerends. Wethouder j Versluijs deelde de gemeenteraad voorts mee dat het met uitgesloten is dat er een afde ling voor Individueel Technisch On derwijs iITO) gekoppeld zal worden aan de LTS in Sint-Maartensdijk. Momenteel is men bezig, zo stelde hij. te inventariseren hoeveel leer lingen zo n ITO afdeling in Sint- Maartensdijk zou kunnen krijgen. Welzijnsraad Naar aanleiding van opmerkingen van verschillende raadsfracties deelde Versluijs verder mee dat het functioneren van dc welzijnsraad bekeken zal worden. Hijzelf was niet gelukkig met de wijze waarop die raad werkt. Van de zijde van de VVD werd in dat verband opge merkt dat de leden van de werk groepen van de welzijnsraad voor al pleiten voor hun eigen belangen. De VVD vroeg verder aandacht voor het laten opgraven van oude kasteelrestanten in Stavenisse. in het kader van een project voor werklozen. Dat is geen werk dat de gemeente uit de algemene middelen zal betalen, volgens de VVD'er M. van Damme De Pvd A-fractie kreeg baar zin toen ze vroeg om een meerjaren planning voor grote kapitaalswerken Op die manier komen dergelijke werken met meer onaangekondigd voor de neus van de gemeenteraadsleden te liggen, aldus fractievoorzitter J. de Bres. In verband met de problemen rond de eventuele opheffing van scholen op het eiland Tholen pleitte de PvdA verder voor het maken van prognoses van het aantal leerlin gen Wethouder Versluijs antwoord de dat dergelijke problemen vooral voorkomen kunnen worden door samenwerking van de schoolbestu ren. Als dat gebeurt zag hij nog wel overlevingskansen voor de Thoolse scholen Bargejneester E Baerends Hertel gal' goed partij aan koploper 22 300 o Saigon nr Hongkong, nedlloyd Sport Stijl Sinke. dat zonder Hennie auckland 24 ie Reunion, nedlloyd Wijs en Gijs Baan opereerde Siaak le Bottefdam |*£J?^OYD van Eenennaatn en John Da™ zorg- DEJ1MA - s MEDL- den voor een 1-1 ruststand Direct na loyd flevoland 23 v Abidjan nr Vigo. rust had Hertel een numerieke meer- nedlloyd hollandia 23 te Port au derheid en John Dane jnaakte er in prince, nedlloyd hongkong 24 te die periode 2-1 van De Sport Stijl- Rotterdam nedlloyd hoorn 23 v formatie kwam weer op gelijke hoogte Southampton nr Kaapstad nedlloyd door Sjaak van Eenennaam. 2-2. en kembla 24 te Los Angeles nedlloyd Gert Boot] maakte er vervolgens 3-2 Po" kltubetli SEDL- LOYD LEL VE 23 te Hongkong. NEDL- van voor de koploper, aat bleek te- loyd oranjestad 22 v Rio de Janeiro vens de eindstand Een gelijkspel haa nr santos, nedlloyd ROSARIO 22 v de verhoudingen overigens beter Koeweit nr Jeddah nedlloyd rot- weergegeven. terdam 23 v Houston nr New Orleans. Een aantrekkelijke partij zaalvoetbal, nedlloyd rouen 22 v Marseille nr waarbij Audi Poppe de beste kansen Valencia nedlloys spaarnekerk kreeg en che ook wist te benutten. 28 le Sdemo. nieuw amsterdam 23 v Arthur vin Huizen die een onvallen-Acapulco nr Vallartha- NORMAN AM- van riuzen. cut eui opvallen STEL ,,2 v Höne.kon(! nr Maciras_ NOr. de rol speelde m de Attdl-ploeg. zoig- NEDTHOR 23 te Letrcport. ONDINA 23 te de voor een 1-0 ruststand. Een treffer Amsterdam, POLYDOR.US 22 5 n Napels van Ad de Rooy bracht 2-0 op het. nr Manna dl Carrare. PRINS FREDERIK scorebord en dat bleek tevens de hendrik 24 te Houston rotterdam eindstand 22 v Fort Lauderdale nr St Maarten, SA- FOCEAN MILDURA 23 te Sydney VI- /--» ii TREA 22 v Livomo nr Malta Overgangsklas RPM met de rust een 4-1 voorsprong 1(1 PIMP VAART opgebouwd. Adrie Nijland plaatste ■nnni de openingstreffer voor Schinken As- AAT v 24 te RouCrdam AARDENBURGH suranticn. Mark Hemelsoet (2x), Pe- 23 te Rotterdam. ALLIANCE pass 23 ter Groenewegen en Jan Bom scoor- Smiihknoll nr Whibty. ALSYTA SMITS 22 den voor rust voor RPM. Alex Ver- te Monrovia ATLANTIC pass 23 Inebulu nr donk en John Leeman brachten de Samsun ATLANTIC COMET 23 50 wnw assurantieploeg terug tot 4-3 maar Singapore nr Singapore. ATLANTIC HO- torn liep KPiM via Mark Hemelsoet R,ZON rmmmr nr Rotterdam. - i t„i.„ i baltic 23 180 W'Kp St. Vincent nr Lagos, weer uit naar o-3. John Leeman en barentzgracht 22 te Lagos. bas- John Manusama zorgden voor het o-5 T!aan, b!i0ere 24 te Rotterdam, gelijke spel m deze aantrekkelijke bloemgracht 22 v Lagos nr Takoradi. partij zaalvoetbal. breehoek 23 100 z Punta Arenas nr El Jo van de Velde. Frans de Kok i2xi, Henecan. carola smits 22 v Long- Theo Schier <2x) en Rein van Boven heach; nr Port Mellon. cederborg 23 maakten dat Grent met een riante 6-0 300 Barbados nr Puerto Rico. combi voorsprong aan de tweede helft kon ^P!P\1T 23 838 s' Vincent nr Azoren. beginnen PVS kan vu, Ruud van gj™1 l /SSLT Osselaar en Ron van Osselaar (penal- cornelis broere 23 v Rotterdam nr tyi iets terug doen, 6-2. maar John Gunness corriebroere pabs23Finis Casteleijn maakte er vervolgens 7-2 terre nr Birkenhead. DAN1ELLA pass 23 van en dat was tevens de eindstand Kp de Fer. DEPENDENT 21 v Amsterdam PVS kreeg in deze partij een groot nrUmulden DIANA V 21 v Amsterdam nr aantal strafminuten wegens aanmer- Exinouihdutch glory 23 te Rotter- kinnen nn scheidsrechter Tan dP dam' dutch SPIRIT 22 v Rotterdam nr kmitrii op scbeidsrecbter Jan de Tecs ELIZABEXH UIioEHE vlBolKr. *?UCK J dam nr Le Havre. FAIRLOAD 23 90 zw Amgas had weinig moeite met een yumbou nr sue/. falcon REEFER 23 zwak spelend Dauwendaele. De Am- 200 Gr. Yarmouth, HECTOR 22 800 w gas-formatie bouwde een 5-0 voor- Azoren nr Rotterdam, heemskerk- sprong op door treffers van Henk van gracht 22 3d no Pon s.ud nr Maputo Wijngaarden en Henk Smallegange HERMAN bodewes 22 490 no Recife nr voor rust en een hattrick van JaaD Daka' nDD^'-^NGRACHT ^2 v Maputo van Dalen m het twvedv «devlte van GEMEENTERAAD VAN WESTERSCHOUWEN: I1AAMSTF.DE De gemeentelj.ul van Wcsterschouwen vindt het voor nemen van gedeputeerde staten om voor de inwoners van Schouwcn- Duiveland een gereduceerd tolgeld voor de Zeelandbrug in le voeren op cie na afschrijving van de bouwkundi- len C. HfenÖrikse maandagavond 111 dc raadsvergadering namens zijn frac tie duidelijk. de brug straks is afgeschreven doorge- gingen ii gaan moet worden met betalen. Ik geling und het maar een kwalijke zaak dat Gibraltar IN A 21 v Rotterdam nr Gunness JACOBUS BROERE 23 te Rotterdam JOHN V 21 v Rotterdam nr Goole. KEI ZERSGRACHT 23 v San Diego nr Guaya- mas. KLIPPER 2 23 rede Alexandne. LAU RA CHRISTINA 23 240 zo Bermuda nr Rostock, LAURIERGRACHT 22 70 w Nan tes nr Amsterdam, LEIDSEGRACHT 23 te Bilbao. LELIEGRACHT pass 22 Kp Wrath nr Fovnes. LINGEGAS 23 te Immingham. LUTHF.R 22 te Rotterdam. MAKIRI SMITS 21 te Rotterdam. MARE BONUM 23 te Rotterdam. MARE MAGNUM 23 v Rotterdam nr Sunderland. MARGARE- THA SMITS 23 50 n Aruba nr BaiTanquilla. MARINER 21 v Rotterdam. MIRABELLA 23 OOfl Yokohama nr Yokohama. ORCA 21 v Rotterdam nr Telgnmouth. PACIFIC COUNTESS 22 120 nw Malta nr Jeddah. PACIFIC DUCHESS 24 390 no Bermuda nr Alexandne PACIFIC I.ADY 23 500 w Lissa bon PACIFIC MARCHIONESS 22 780 no raad Wester- Puerto Rico nr Hamburg PACIFIC PEE- de gemeenschappelijke re- distnetsgezondheidsdienst (DGD: Hendrikse merkte in dit verband nog het provinciaal bestuur hiermee aan schouwen had al eerder besloten tot ress 22 30 n Malta nr n< op te kunnen begrijpen dat de provin- durft te komen betoogde Vgn Zuij- Kp Blanc r Dolphijn (tm 5/11) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, lel 01100-14444 look voor milieuklachteni Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer uur: De illusionist, a.l. ^TOONSTELLINGEN ÏEL (Kinder)-Galene Belleman. ■18 uur: tekeningen van Edwin Ken- Ktfii 31/10). 8UINISSE Hal Gemeentehuis, oi 150-I2200 (brandweer en ambulance 1 12 en 14-17 uur: 'Stille getuigen Uit Telefonische hulpdienst Zeeland, "koud verleden'. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. OMBURG Biologisch Museum. Chr- hulpdienst Zeeland ï|- ir, i,nn#l T^l (II vbb U7 uur: De natuur in Zeeland ^oemdijken 111 Zeeland'. jOES Museum. 10-12 en 14-17 uur middeleeuwse dorpske: iud-Beveland' (t/m 30/10). nood. tel 01180-36251 van 10 00-24.00 UUl weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar middeleeuwse dorpskerken van Nederlandse Hartstichting, tel 070 614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur ■nt dat dc bouwkundige investeringen afgeschreven zullen zijn, niet rcccl. Hel college van b en w zal hiervan kennis geven aan gedepu teerde staten, in een brief waarvan het ontwerp overigens nog ter goed keuring aan dc raad zal w orden voor gelegd. Dit laatste met name op aan drang van de Pvd A-raadsleden die er zeer aan hechten dat de problematiek van de tolgelden voor de Zeeland brug in de brief aan gedeputeerde staten 'reëel' uit de doeken wordt gedaan, zo maakte woordvoerder J. ge investeringen ook nog wel iets terug wil zien van het destijds ten behoeve van de bouw van de Zeeland brug verstrekte renteloze voorschot van zo n 16 lot 18 miljoen gulden VVD-fractieleider H J van Zuylen had in eerste instantie de toltarieven aan de orde gesteld naar aanleiding van het schrijven waarin gedeputeer de staten hun voornemen inzake het verlenen van een reductie aan inwo ners van Schouwen-Duiveland had den aangekondigd. „Tot mijn botte de DGD toe te treden. CDA-fractielid J. W. Gelejjnse wierp BROERE 22 v Rotterdam nnSaltend. PIO- dé vraag op of de raad daarmee niet al tIie.r 22 v Houcdam nr Whitby, PLATO begrip terug w linkse. Ook hij hall er e. meeiuen die met de DCD zoals bekend nog grote problemen hebben. Burgemeester J L Niemantsverdriet- Fimsterre nr Curacao. R1JPGRACHT 24 Antwerpen verw SAMSUN ARROW 23 Coruna nr Hamburg. SCHILD- hol. Maar audcr/iuNzou het Leenheer gaf te kennen dat een her MEER 23 30 nn» Kp St Vincent nr Anna- i olstrekte lariekoek zijn Schouwen-Duiveland via tolgelden voor de Zeelandbrug moet meebeta len om andere voorzieningen in de provincie, aldus Van der Salni. stelde zij dat de argumenten die som mige gemeenten momemeei tégen de DGD aanvoeren op een misverstand moeten berusten Want zij halen be- De raad verleende goedkeuring aan slist een aantal zaken door elkaar". icping van het loelredingsbesluit ba SCHIPPF.rsgracht 2ï v Amster- iet verstandig zou zijn En verder nr Delfzul. schoener 23 too Pale: verbazing heb ik begrepen dat ook als enige door b en w voorgestelde wijzi- aldus mevrouw Niemanisverdriet Puerto Rico. SERTAN 22 v Rotterdam nr Leith. SWIFT 24 te Rotter dam. VERONA 21 v Rotterdam nr Cork. VICTRESS 22 te Rotterdam WILHELM! NA V 22 v Rotterdam nr Europa. YEMEN PIONEER 24 te Moe ha verw. YEMEN PRIDE 22 te Weser. YOLANDA 22 v Rot terdam nr Tilbury

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13