SDIIGESI c VAN URK v<an't WoFf Kid Creole in Deinze mëj* Uai boekhandel ververs de best gesorteerde in kinderboeken OCCASIONS Wissel Zeeuws- Vlaanderen BIERAVOND de l^ude Fnrsp kritipk pnülitip op raadslid Aardenburg weekenddiensten Begin de dag goed! 'n HUIS 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 7 OKTOBER ij,y Met dankbaarheid omdat we hem zolang in ons midden mochten hebben en bedroefd omdat hij nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede dat plotseling van ons is heengegaan, onze lieve vader, behuwdvader. groot-, overgroot- en bet overgrootvader 1ZAAK QUAARS weduwnaar van Catharina M. Verherbrugge in de ouderdom van bijna 90 jaar. Oostburg: I. Quaars J. Quaars-Goossen Breskens J. Quaars M. Quaars-den Dekker Oostburg. A. Maillie-Quaars A. Maillie Oostburg N Buijck-Quaars A. Buijck Klein-, achter- en achterachterkleinkinderen Corr.adres: I. Quaars, Rembrandtstraat 11. 4501 KP Oostburg De begrafenis zal plaatshebben op maandag 10 oktober om 14.45 uur op de algemene begraaf plaats te Nieuwvliet., na voorafgaande rouw dienst in „Ter Schelde", aanvangende om 14 00 uur Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „Ter Schelde". CASTELEIJNS IJZERHANDEL D.V. Nieuwstraat 21 Terneuzen, tel. 01150-12312. Voor verkoop, verhuur en slijpen van kettingzagen. Al méér dan 50 jaar zijn wij spe cialist op het gebied van sloten, veiligheidsartikelen en het ma ken van sleutels. WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten, gelet op artikel 11 van de Wegenverordening Zeeland, maakt bekend dat het verboden is land- en tuinbouwprodukten (waaronder bieteni op te slaan op wegen en op de daartoe behorende bermen, zijkanten, taluds e.d Het is daarom gewenst dat belanghebbenden die tot opslag van bieten willen overgaan vooraf In overleg treden met de technische dienst van het waterschap. Korte Kerkstraat 19 te Temeuzen. tel. 01150-30490 Temeuzen. 6 oktober 1983 Het dagelijks bestuur voornoemd P. van Hoeve, dijkgraaf J. Traas, griflier BAR-DISCOTHEEK TERNEUZEN - WALSTRAAT - TEL. 95027 IEDERE VRIJDAGAVOND Pils en getapte frisdranken 1.25 Saab 99 CM 2 wit 1982 Saab 99 CM 2 bruin1978 Honda Civic 5-d. rood1981 Mazda 323 3-d. grijs1981 Ford Escort 1.3 automaat 1980 Citroën CX break diesel1979 DIVERSE GOEDKOPE INRUILERS. AUTOBEDRIJF Mr. F. J. Haarmanweg 56, Terneuzen, tel. 01150-18888 Verkoper A. Tieleman, tel. 01150-17919 Heide Wegens enorm succes vrijdag zaterdag 1,25 TUINCENTRUM TUINARCHITECTUUR W. BAKKER gemeente "V Burgemeester en wethouders van Temeuzen maken bekend, dat van maandag 10 oktober tot en met vrijdag 18 november 1983 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de deelnota 'club- en buurthuiswerk' a. Stadhuis (project Welzijnsplanning). Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen. b. Openbare bibliotheek, Oostkant 1, Terneu zen. c. Openbare bibliotheek. Diepenbrockstraat 421, Terneuzen, d. Openbare bibliotheek. Burg. Maarleveld- straat 1, Biervliet. e Openbare bibliotheek. Bosjesweg 5, Sluiskil, f Openbare bibliotheek, Rozemanjnstraat 1. Zaamslag. g. Bejaardencentrum Vremdieke, Irisstraat 30, Hoek. Op- en aanmerkingen eu of voorstellen tot wijzi ging van het ontwerp kunnen op twee manieren ter kennis van het gemeentebestuur worden gebracht: 1 mondeling: tijdens hoorzittingen, die worden gehouden op de volgende tijden en plaatsen: a. maandag 31 oktober in de gehoorzaal, Molendijk, Hoek; b woensdag 2 november in de bovenzaal van de brandweerkazerne, Sluiskil; c. donderdag 3 november in 'De Poort', Ter- neuzensestraat 4a. Zaamslag; d. dinsdag 8 november in de gemeenschaps ruimte van 'De Komme', I. C. van der Lindenstraat 9, Biervliet. e maandag 14 november in de burgerzaal van het stadhuis te Temeuzen. Aanvang steeds 19.30 uur 2 schriftelijk: reacties dienen te worden gezon den aan burgemeester en wethouders van Terneuzen. Oostelijk Bolwerk 4, 4531 GS Temeuzen. Als uiterste sluitingsdatum wordt gehanteerd maandag 21 november 1983 Terneuzen, 7 oktober 1983 Burgemeester en wethouders van Terneuzen, C. Ockeloen, burgemeester. A. J. van Pagee, secretaris. Mazda zowel als andere merken, alle mei Bovag Garantie-bewijs MERCEDES BENZ: 200 diesel 240 diesel 300 diesel 280 S 280 S 280 Sl cabriolet sport 350 SE 450 SLC coupé sport 280 230 MAZDA: RX7 sport 626 sedan 2.0 626 sedan 1600 323 sedan automaat 1300 323 3-drs. 1500 5versn 323 5-drs. 1300 323 3-drs. 1300 78-80-81 82 198' 1983-1981 1982 1976 1977 1977 1973 1976 1977 1981 1978 1978 ANDERE MERKEN: Alfa Romeo Alfctta 2000 Audi 801 Datsun Cherry 1200 Fiat Panaa 45 Honda Civic 5-drs M-tsubishi Lancer 1200 OpelAscona 1900 automaat Opel Kadett automaat Peugeot 504 fl Peugeot 305 GL diesel Peugeot 505 GR diesel Renault 18 GTS Renault 18 TS Toyota Cressida2 0 Toyota Corolla 4 drs Volvo-DAF 66 Volvo 343 DLS 2 0 gas Volvo 244 DL. VW Polo LX S Mercedes-Benz Garage VERVAET Lange-Reksestraat 11, Terneuzen, tel. 01150-20400. 1978 1978 1981 1982 1981 1975 1978 1981 1979 1979 1980 1978 1980 1978 1981 1977 is nog OPEN TOT 13 OKT. daarna GESLOTEN TOT ±15 NOV. Tot ziens in de nieuwe zaak Markt 17 - Terneuzen. POSITIE P. VAN MAELE WANKELT AARDENBURG De positie van het Aardenburgse raadslid P. van Maele is binnen zijn coalitie aan het wanke len gebracht. Oorzaak is de weiger achtige houding van het fractielid van 'iijst-Standaert' in enkele recen te politieke kwesties. Coalitiegenoot J de Ridder ivvd) noemt het gedrag van zijn college 'teleurstellend' en zegt dat er 'redenen voor vraagtekens zijn. D'66-raadslid H. van Rie gaat verder in zijn consta teringen. ..Mijn geduld is op Ik ben niet van plan hem nog drie jaar op sleeptouw te nemen De maat is méér dan vol. Voor mij hoort hij er niet meer bij" Van Maele heeft zich de afgelopen maanden enkele keren afwijkend op gesteld van zijn oppositiegenoten. Zo ondertekende hij eerst met de PvdA. VVD. D'66-fracties en zijn lijstgenoot A de Schepper een brief aan minister Rietkerk waarin om maatregelen te gen burgemeester W. L. A. Lockefeer werd gevraagd. Maar later distan tieerde hij zich weer van die brief bij de minister, zonder zijn coalitiegeno ten daarover te informeren. Dat kwam uit. Van Maele ontkende eerst aan de minister geschreven te hebben en verklaarde dat zijn handte kening vervalst zou zijn. Dat bleek later niet zo te zijn. Vorige week kwam het opnieuw tot spanningen binnen de samenwerking van de oppositie in de Aardenburgse raad. De voltallige oppositie tekende protest aan tegen het niet-doorgaan van de raadsverga dering in september. Maar hun ver zoek om alsnog een raadsvergadering uit te schrijven verwierf niet de hand tekening van Van Maele. Volgens Van Rie wilde Van Maele niet tekenen. Maar die ontkende later dat hij de brief waarin het verzoek werd gesteld, op tijd onder ogen had gekregen Van Rie was daar 'zeer boos' over. Van Maele verklaarde donderdag dat het op een misverstand berust. „Ik had de brief wél gezien, maar wilde Collecte AXEL - De collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Axel ƒ5357.85 opgebracht. eerst eens informeren wanneer de eerstvolgende raadsvergadering zal zijn. Als dat al over twee weken is hoeft er nu voor mij geen extra-raad gehouden te worden. September is nu toch al voorbij, dus het argument dat er nog een besluit genomen moet worden vóór 1 oktober kan niet meer gelden. De houding van Perdaen van Maele. heeft binnen zijn oppositiegelederen in ieder geval wrevels gewekt. De Ridder „Die brief aan de minister waarin hij zich van ons gezamenlijk standpunt distantieert geeft natuur lijk spanningen Maar ik zie geen aanleiding hem uit de coalitie te zet ten. We moeten er nog over praten. Een goed gesprek zal verhelderend werken We moeten proberen bij el kaar te blijven, en dit intern oplos sen." Van Rie „Van Maele wil gewoon niet. Dat is niet erg maar laat hij het dan gewoon zeggen." Van Maele trekt zich de kritiek erg aan. Hij wijt de problemen aan sim pele misverstanden. „We blijven sa men wat er ook gebeurt", zegt hij. „Mijn stem krijgen ze altijd. Het is helemaal niet mijn bedoeling ge weest dwars te liggen. Miel Cools en Jos Chijsen in Vlaanderenhal SAS VAN GENT De Belgische kleinkunstenaars Miel Cools en Jos Ghijsen treden vanavond (vrijdag) op in de Vlaanderenhal in Sas van Gent. Het programma begint om 20.00 uur. De kleinkustavond is geor ganiseerd door het recreatief en cul tureel fonds van de NSM in Sluiskil. Vooral Miel Cools heeft in Zeeuwsch- Vlaanderen een naam op te houden. Hij staat al bijna twintig jaar op de planken als zanger van poëtische, humoristische en oude (volks)liedjes. In Nederland treedt hij al op sinds 1970. Jos Ghijsen is in eigen land vooral bekend als producer en presen tator van radioprogramma's op de BRT WEEKENDDIENSTEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8 EN 9 OKTOBER Centraal alarmnummer: 01150-12200 Artsen: Terneuzen: zat 8.00-ma. 8.00 uur H E. F A. Nijsten Jr en H. D D. Zuiderbaan. Anna Bijnstraat 25, tel. 12324 Spreekuren alleen voor drin gende gevallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg: vrij 19-ma. 8.00 uur H D. Bruggeman. Nieuw straat 53, Oostburg. tel. 01170-2121 Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: J. W. Beek, Zuidzande, tel. 01170-2424 Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: A. E. Lievens. IJzendijke. tel. 01176- 1266. Breskens en Groede: R. J. Laterveer, Dr Broodmanstraat, Breskens, tel. 01172-1956 Axel: vrij. 17.30-ma. 8.00 uur' E C J. Frank, Noordstraat 8. tel. 01155-1666 Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16- 16.30 uur Sas van Gent en omstreken: vrij 18-ma. 800 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe. tel. 1366. Spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwerk- Oranje 2. Hulst: vrij. 18-zon. 24 uur: C. L. Th. v. d. Mee, Wilhelminalaan 13, Hulst, tel. 01140-14215. De praktijk van de artsen Niesen en Lips, Grote Bagijnestraat 18, Hulst, tel 01140-13373, wordt door eigen artsen verzorgd. Spoedgevallen- spreekuur zat. 9.30-10 en 17.30-18 uur en zon. 12.30-13 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. 01157-1955. Spreekuur voor spoed gevallen zat. en zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij 18-ma. 8 uur: R G. Buwalda. Clooster- straat 72. tel. 01148-1277 Zaamslag: W L. Fraanje. Plein 42. tel 01153-1244. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht: vrij 18-ma. 8 uur L. Adriaansens, Hoofdstraat 34, St.-Jansteen, tel. 01140-12929 DEINZE 'The lifeboat party' is de naam van de toernee waarmee Kid Creole en zijn Coconuts momenteel door Europa rondtrekt en vandaag, vrijdag, zaal 'Brielpoort' in Deinze (Bl aandoet. Het optreden heeft meer weg van een concept-show dan van een popcon cert. De twee mannelijke leden van de groep spoelen in het gezelschap van Coconuts Taryn en Cheryl aan op een vreemd eiland Zylla Kid Creole werkt er zich op tot respectabel bur ger met veel sympathie onder de onderdrukte halfbloeden De heerser van het eiland. King Nig Nat, wordt ongerust en wil zijn tegen strever uitschakelen. Niet met een koelbloedige moord, dat zou de Kid ineens een martelaar-status opleve ren. Dus besluit hij de Kid op te sluiten en een dubbelganger in te schakelen On stage' is het een stuk duidelijker dan op papier, gelukkig, en het gaat uiteindelijk toch om de muziek Maar omdat het oog ook wat wil wordt op het toneel een heuse water val geïnstalleerd, met een rivier, pal men en een pakketboot. De concept show is opgebouwd rond hun nieuw ste elpee 'Doppelganger' hier en daar afgewisseld met nummers uit de solo projecten van groepslid Coati Mundi en de Coconuts. De groep begint omstreeks 20.30 uur met het optreden in 'Brielpoort' in Deinze Zaterdag 8 oktober staat Kid Creole in 'Vorst Nationaal' in Brussel Het concert is georganiseerd door Konsertforum Deinze. In zaal 'Brielpoort' is woensdag 19 oktober de succesvolle Britse groep Spandau Ballet te zien, die momen teel hoog in de hitparades staat met de lepee 'True' en de single 'Gold'. Apotheken: Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en J 11.30-12.30 en 17-18 uur. Hamann, Oosteli]k Bolwerk 12a 12060 Axel: zat. 10-11 en 16-17 uur: A| theek Axel, Oranjestraat 6, tel. 0 Hulst: zat 11-12 en 15-17 15.30-16.30 uur Apotheek Steenstraat 35. tel. 01140-U iSpoedrecepten telefonisch). Oostburg: zat 11-12.30 en 15-16jd zon. 11.30-12.30 en 17 30-18.30 J- Apotheek Oostburg, Burchtstraail"" lel. 01170-2170. (Spoedrecepten t«]* 1 nisch). <wl Dierenartsen: Zaamslag en Hulst: R. T Ve& Plevierstraat 18, Hengstdijk, 01148-2365 en J. F. de Haas, Axe straat 108, Zaamslag, tel 01153-1! Terneuzen en Axel: J J. L. M. K Spreekuren zat. Terneuzen, W Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur,; 01150-95017, Axel Dierenkliniek: 11.00-12.00 uur, tel 01155-3488. Z dag volgens afspraak. IJzendijke: K. G. M v d. Vijver 01176-1388 b.g.g. 01174-424 Week^ spreekuur zat. 13.00 en zon. 12.00; dierenkliniek te IJzendijke. Terneuzen: J. P. en P. de Vos. kii; 1 voor kleine huisdieren en bijzoas dieren. Van Diemenstraat 83. Tec zen, tel. 01150-19628. Spreekuur; van 12.30-14.00 uur en verder afspraak, Sluis, Oostburg en Aardenburg:A J. van Bruinessen, Romanlaah Aardenburg, tel. 01177-2398 We endspreekuren zat. en zon. 13.00c Tandartsen: WesUZeeuwsch-Vlaanderen: zat ig( 10.30 en 18-18.30 en zon. 12-12.30; R Apers, Sassenstraat 16, Aa.-»J?! burg. tel. 01177-1380. °a Sluis en Oostburg: zat. en zon. li uur: T. J. Schauteet. Visserstras >"a Sluis. tel. 01178-1921 oa Oost-Zeeuwsch-Vlanderen: zat F 10 30 en 18-18.30 en zon. 12-12.30* G. A. M. Vermeulen, Herengracb Temeuzen, tel. 01150-12004. Wijkverpleegkundigen: Op genoemde telefoonnummers u het telefoonnummer van de die doende verpleegkundige. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: 1367. Terneuzen: 13360 Hoek, Sluiskil, Philippine, Wed pe en Sas van Gent: 01159-306. Hulst en Hontenisse: 01140-1219! Groot Axel, Zaamslag, Koem Overslag en Zuiddorpe: 01155-11 M Leden vergadering Breskense bolclub BRESKENS De 'Arjoanbolclti Breskens houdt vandaag, vrijdag algemene ledenvergadering in onderkomen aan de Europastra Breskens. De aanvang is 19. Goed uitgerust, de beste start voor de nieuwe dag. Een goede matras op een goede onderlaag vindt u bij van 't Hoff. Zowel in polyether als in binnenvering vindt u een mooie keus. Natuurlijk in verschillende maten en prijzen. Woninginrichting Molendijk 15 - HOEK - Tel 01154-1235 de Kinderboekenweek van 5 tot en met BEKENDMAKING Bestemmingsplan De Kleine Jonkvrouw. Ie planverandering De burgemeester van Oostburg maakt ter vol doening aan artikel 26 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend, dat vanaf 10 oktober 1983 gedurende een maand ter gemeentesecretarie, bureau Ruimtelijke Ordening. Schouwburg straat 2, Oostburg, voor een ieder ter inzage zal liggen het door de gemeenteraad bij besluit van 15 september 1983 vastgestelde bestemmings plan De Kleine Jonkvrouw, le planverandering. Bij de vaststelling zijn wijzigingen in het ontwerp aangebracht Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zij. die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg, bezwaren tegen het be stemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het plan in het ontwerp zijn aangebracht Oostburg, 3 oktober 1983. De burgemeester voornoemd, Mr. C. T. Spijkerboer Adrie van Wi» MODE - COIFFUE1 TERNEUZEN ZUID LAN DSTRAAT TELEFOON 1253! Noardstraat 10-12, Terneuzen. tel. 01150-12031 ORANJESTRAAT 1(T TERNEUZEN TEL. 12971

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24