Akkoord met bonden in België is nabij PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vermist Sluiskils meisje vrijwel zeker vermoord Doden bij massabetoging Manila Schepen van Napoleon gevonden MOGELIJK VANDAAG EINDE STAKINGEN Onverwacht miljonair Solidair met Turkse gevangenen ie PZC vandaag AFTREDEN MARCOS GEEIST ar 4 CAIRO Franse duikers die op zoek zijn naar vergane schepen van Xapoleons vloot voor de kust van Alexandrie, hebben vier Franse schepen en s (m Romeins vaartuig ontdekt. Dt latere Franse keizer was in mei 1798 naar Egypte getrokken ivaar hij bij Idnandrie aan land ging en na een tocht door de woestijn bij de piramiden de Turkse Mamelukken versloeg. Op 1 augustus van dat jaar vernietigde echter een Engelse vloot onder admiraal Nelson de Franse vloot bij Aboekir, ten noordoosten van Alexandrie. De duikers onder leiding van Jacques Dumas lokaliseerde vier Franse schepen die met hun lading in goede staat verkeren. Al eerder was Napoleons vlag geschip Lorient teruggevonden. Van onze correspondent) BRUSSEL De stakingen van de Belgische overheidsbonden zullen waarschijnlijk vandaag worden opgeheven. Als de bonden vanochtend het voor-akkoord aanvaarden dat woensdag avond tussen de regering en een delegatie van de vakbonden werd gesloten, kunnen er in de loop van de dag weer treinen gaan rijden en kan er begonnen worden met het wegwerken van de grote voorraden post die de afgelopen dagen zijn blijven liggen. Het akkoord kwam woensdagavond na afloop van de onderhandelingen, a zowat acht uur onderhandelen tot Volgens hem had de regering niet veel Kind. De christelijke overheidsbond. water in de wijn behoeven te doen om die zich tot nu toe zeer hard tegenover het akkoord te verkrijgen. De regering de regering had opgesteld, toonde heeft in ieder geval vastgehouden aan dch bereid het compromis in eigen het uitgangspunt dat er 500 miljoen gelederen te verdedigen, evenals de gulden op de ambtenarensalarissen :b»rale bond. De houding van de moet worden bezuinigd. De belangrijkste maatregel daartoe is een verschuiving van de salarisuit betaling van het begin naar het einde van de maand. Dat levert de regering een winst op en met dat geld konden dan andere pijlijke bezujinigings- Ktialistische bond was nog onzeker. De opstelling van deze bond is van noot belang omdat veel personeelsle den bij de posterijen en in de vervoers- lector er lid van zijn. .Het gezond verstand heelt gezege- zei verkeersminister De Croo maatregelen wat verzacht worden. De overgang van de salarisbetaling gebeurt in juli en is in het nieuwe compromis wat aantrekkelijker ge maakt voor de ambtenaren. De rege ring garandeert nu dat de ambtena ren tot een inkomen van 70.000 frank in die maand netto hetzelfde in hun loonzakje zullen vinden. Tevreden Een woordvoerder van de christelijke overheidsbond noemde dit „een hele HOLLYV/OOD iRTRi - Een Amerikaanse tiener die wees is, is van de ene op de andere dag miljonair geworden toen de politie een zak met diaman ten en sieraden op zijn naam in een bankkluis sloot. De 16-jarige Eric Dewild had de juwelen, ter waarde van meer dan een miljoen dollar, in maart gevonden, uitge strooid aan weerskanten van een spoorbaan en ze ingele verd bij de politie. Aangezien niemand de edelstenen, rin gen, armbanden en broches kwam opeisen, werden ze krachtens de wet van Florida na zes maanden zijn eigen dom. Ene Dewild was er niet bij toen de politie van Hollywood hem officieel tot eigenaar maakte. Zijn tante en voogd wilden niet dat zijn foto in de krant zou komen en iemand op het idee brengen om hem voor een losgeld te ontvoeren. Men had verkozen even de stad uit te gaan Deioild had na zijn vondst tegen een jour nalist gezegd: "Als het spul van de Mafia is zullen ze het niet ophalen, maar wachten tot ik het heb gekregen". Margarine duurder (DEN HAAG (ANP) De margarine *ordt voor de derde keer binnen maanden in prijs verhoogd. Een PJkjc margarine zal afhankelijk van 'tsoort in de winkel vier tot zes cent iimrder worden, halvarine twee tot Wc cent. fit heeft een woordvoerder van de Bond van Nederlandse Margarinefa- Wkanten desgevraagd bevestigd. Do prijzendie de fabrieken aan de Jandel in rekening gaan brengen ■aan met ingang van 26 september 'oor plantaardige margarine met 24 *nt per kilo omhoog, die voor de "'enge margarines met 16 cent. Deze 'trhoging zal met enige vertraging doorwerken in de winkels. Het vuilnis hoopt zich op op de trottoirs van de Belgische hoofdstad. De Brusselaars hebben veel moeite om de vuilniszakken in de volle emmers te stoppen. stap vooruit" Hij was ook tevreden over de toezegging van de regering dat de ambtenaren in 1985 niet weer door nieuwe extra bezuinigingen ge troffen zullen worden en dat het pen sioenstelsel intact zal blijven. Eerdere plannen van het kabinet-Martens om te snijden in de premies en de twee jaarlijkse verhogingen die de ambte naren krijgen, gaan nu niet meer door. Het stakingsbeeld woensdag was ove rigens nog vrijwel hetzelfde als de voorgaande dagen. Geen treinen, trams en bussen, weinig postbezor ging en een nieuwe werkonderbreking op de luchthaven Zaventem. In Wallo nië breidden de stakingen zich iets uit naar het particuliere bedrijfsleven, in Antwerpen was er in de petroleumin dustrie een werkonderbreking van en kele uren. Dit leidde overigens in de namiddag in Brussel tot enige paniek. Een vrije radiozender meldde dat ook de benzinepompen dicht zouden gaan als gevolg van de staking en daarop vormden zich lange files auto's voor deze pompen. Het bericht werd later ontkend door de bond van garagehou ders In de haven van Antwerpen begint er steeds meer irritatie te ontstaan bij de werkgevers over de staking. In de haven verblijft een zeventigtal sche pen die door het niet-functioneren van de sluizen niet uit kunnen varen. Lijndiensten op Antwerpen zijn tot dusverre nog niet officieel geschrapt, zo liet de havendirectie woensdag weten, maar men maakt zich langza merhand grote zorgen over de schade die de staking aan het imago van de Antwerpse haven toebrengt. Nogal wat schepen blijken uit te wijken naar Zeebrugge waar volop wordt gewerkt. DEN HAAG (ANP) Uit solidariteit met politieke gevangenen die in een Turkse gevangenis een massale hongerstaking zijn begonnen tot de dood er op volgt, hebben Turkse Koerden gisteren op het Binnenhof een zittende demonstratie gehouden. Reagan vreest voor hete vredesplan Midden-Oosten Om wat ontspannende lectuur te kunnen lezen heeft deze Amerikaanse marinier het zich gemakkelijk gemaakt tussen borstweringen van zand zakken nabij het vliegveld van Beiroet WASHINGTON/BEIROET (UPI/ AFPRTR'DPA) President Rea gan heeft woensdagavond gezegd te vrezen voor het hele Amerikaan se vredesplan voor het Midden- Oosten, als er geen bestand in Liba non komt. De Libanese staatsradio zei dat het leger de nieuwe aanval van twee kanten op Souk el-Gharb van woensdag heeft afgeslagen. President Gemayel bezocht het front niet alleen bij deze plaats, maar ook bij Aley en Kayfoun, aldus legerwoordvoerders, maar zij zeiden niet wanneer en hoe hij dit deed. Woensdag ontbrandde de strijd in Beiroet weer in volle hevigheid los na een dag van betrekkelijke rust Hij spitste zich weer toe op de spil van het front. Souk el-Gharb, bezui den de stad. De plaats werd van twee kanten aangevallen door dru- zen en medestanders. Het Libanese leger zou de aanval hebben afgesla gen. Amerikaans scheepsgeschut zweeg na in de nacht in actie te zijn geweest toen de residentie van de Amerikaanse ambassadeur onder vuur kwam. 's Ochtends stonden na hevige artillerieduels en vuur van granaatwerpers vele gebouwen in de stad in brand. De staatsradio meldde zeker 70 doden onder de bevolking naast zeker 60 gewonden, 's Middags kwamen de residentie van de Amerikaanse ambassadeur en het Libanese ministerie van de fensie vijf kilometer van Souk el- Gharb opnieuw onder vuur De am bassadeur die 's nachts gedurende enige uren een schuilplaats buiten de residentie had moeten zoeken was toen echter niet aanwezig even min als zijn staf. 's Ochtends sloeg een granaat in in de Franse ambas sade in het gebied van Baabda, dat ook al sinds dinsdagavond onder vuur lag. STOFFELIJKE RESTEN IN TUIN BUURMAN SLUISKIL Dc 7-jarige Raymonda Danneels uit Sluiskil is vermoedelijk om het leven gebracht door haar 28-jarige buurman. De politie van Terneuzen vond bij een zoekactie in de tuin van dc leegstaande woning Veldstraat 27 in Sluiskil woensdag stoffelijke resten, wat hoofdhaar en kledingstukken. De kledingstukken werden direct geïdentificeerd als die van Raymonda Danneels, het meisje dat half april 1980 op mysterieuze wijze verdween. Laboratoriumon derzoek zal moeten uitwijzen of de stoffelijke resten inderdaad die van het 7-jarige meisje zijn. Maar daar aan wordt eigenlijk niet getwijfeld. De politie, die drie jaar geleden na uitgebreide speuracties het onder zoek op een laag pitje moest zetten, werd weer op het spoor gezet, toen de Belgische politie half augustus de 28-jarige L, de D.. in Gent aanhield op verdenking van moord. De D., in '80 nog de buurman van de familie Dan neels, bekende al snel dat hij zijn 21-jarige buurmeisje Inge Ghys om het leven had gebracht, nadat zij (tijdens een avondje tv-kijken in haar woning) niet was ingegaan op zijn avances. De D. had zich aanvankelijk als getuige bij de Gentse politie ge meld. Hij legde toen een belastende verklaring af voor een goede kennis van het meisje, een Nigeriaan. Die had hij. naar zijn zeggen, op de avond dat Inge Ghvs om het leven was gebracht de woning zien binnenstappen. Na een uitgebreid verhoor gaf De D. toe dat hij het meisje zelf had gewurgd met een snoer. Hij verborg het li chaam in een kleerkast. Een paar (Slot zie pagina 17 kol. 2) Raymonda Danneels Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financiën, economie: 7 Varia: 9 Kunst en cultuur: 11 Provincie: 15, 17, 19 en 21 Sport: 23 en 25 Alternatief Gezondheidszorg De FNV heefl een alternatief voor aatital arbeidsplaatsen in de de bezuiningsplannen van de rege- gezondheidszorg zal de komende nng-Lubbefs: iedereen zou één jaren nog groeien, procent moeten inleveren. (PAGINA 3) (PAGINA 5) 1ste-klas behang nog goedkoper Kom kijken erj vergelijken bij Zeeland's goedkoopste behangzaak. Geen overjarig behang, naar uitsluitend 1ste keus en de laatste dessins. HERMESWEG 23 VLISSINGEN TEL. 01184-16342 MANILA (UPI) Er zijn volgens de autoriteiten in Manila zeker zeven doden en 100 gewonden gevallen toen de oproerpolitie woensdag het vuur opende op betogers die stenen, benzi nebommen en zelfgemaakte spijker- bommen gooiden tijdens een hevige botsing bij het presidentiële paleis. De straatgevechten braken uit toen meer dan 100,000 tot 300.000 deelne mers aan ccn protestdemonstratie op marcheerden naar het officiële Ma- lacanang-paleis. Zij riepen „revolutie - revolutie" en eisten het ontslag van president Ferdinand Marcos op een 'dag van nationale droelheid' De politie opende het vuur nadat de menigte op drie huizenblokken af stand van het paleis door politielinies was gedrongen en allerlei projectielen gooide. In de verwarde strijd werden naar de politie meedeelde zeven men sen gedood: drie politiemannen, een brandweerman, een marinier, een stu dent en een onbekende demonstrant. De gewonden hadden voornamelijk schotwonden. De dag van protest tegen het regime van president Marcos, een maand na de moord op oppositieleider Benlgno Aquino, was door de oppositiebewe ging 'gerechtigheid voor Aquino, ge rechtigheid voor allen' uitgeroepen ter gelegenheid van de 11e verjaardag van de noodtoestand. Deze noodtoe stand werd in januari 1981 weliswaar ingetrokken maar de situatie is in de praktijk nog weinig veranderd De VS, en met name president Reagan, werd verweten de dictatuur van Marcos te steunen. In een manifest dat de organisatoren van de betoging hadden verspreid, werd gezegd dat het volk niet meer de roof van zijn natuurlijke hulpbronnen, de brutale aanwezigheid van buiten landse militaire bases en de verkie- zingscomedie zal dulden van een rege ring die met steun van de Amerikaan se regering aan de macht is Tot de ondertekenars behoorde Cora- zon Aquino, de weduwe van de ver moorde oppositieleider. Het was het bloedigste incident in Manila in bijna 20 jaar België-Nederland: 1-1 Marco van Basten ziet de bal al 'hangen' Doelman Pfaff heefl het nakijken. In het Brusselse Heizelstadion speelde Oranje gisteravond 1 gelijk legen de Belgische nationale ploeg (PAGINA 2 heefl het avond 1-1 GINA 23) 226e jaargang no. 222 Donderdag 22 september 1983 Perioden met zon In de ochtend nog een enkele bui, overigens perioden met zon. Middag- xmrma ri~j~{3 DDES matig afnemende wind uit westelijke BKM richtingen. 'N STERK NUMMER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1