m IIP itil Een kleurrijk Deltamagazine van 16 pagina's meteen volledig overzicht van de gigantische Deltawerken van 1958: stormvloedkering Hollandsche IJssel, van 1961 sluiting van de eerste dam tot voorjaar 1982: de bouw van de halfopen stormvloedkering in de Ooster- schelde Een fascinerend beeld van de strijd tegen het water geven de meer dan dertig kleuren- en zwart-wit foto's, de overzichtskaartjes en de uitvoerige deskundige teksten over de onderwerpen: Dertig jaar Delta - Zandkreekdam - Veerse Dam - Volkerakdam met slui zen - Haringvlietdam met sluizen - Grevelingendam - Brouwersdam - Oosterscheldewerken. Fijn om te hebben leuk om kado te geven. De ogen van de wereld kijken naar de uitvoering van het wonder in de Delta. Dit actuele kleurenmagazine geeft u een volledig beeld voor slechts 2,50 Verkrijgbaar bij VW's, de boekhandel en de kan toren van de PZC. den boer middelburg uitgevers 1 Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. 01180-27651 w« 5 "55 *A 55 CD r-> Z3 AA N SS *VA s? MM xp S 35 O x! x 33 O O O SS P* e* co 5 30 00 00 5 g 33 CD O z m z O 3D C= 2 m r— z O m s> O m 2 S3 O co 3Ï iL, 05 gg- 2A AA AA AA 05 AA 05 J 5 WW O 5 it O - O g X O I1 O? m f |s| m m c= rsi I» i— 2 z z co ol m - CO 3 O S m m z SR AA T~ A* SS AA 05 wt A ÏE v1 X o* X> g SS a« 2 ff "O m Z i r 3i 1 O» 30 m g z CD 3 Pi O s 1 5 30 O - I® BS «MM 30 D O O O O O <1 J— m 1 co a WlttSS M W IC Zi* 5© 5C A '1 x.t c_ - rn o s s o 8; I 30 i m 2 30 s- m Z z s O m 3 2 1 CT> 1 w 4l wf 1 -D 0> 85* wt 3 is m s r- =1 5 z 1 s 1 r- 3 co 30 o5C ït\ 3 8 8 .f?S /ft I"V 58?, llll ê°°d QoG 5^ \i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30