ANKY Familieberichten in de PZC fl Q U O ■fi o 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANTWOENSDAG 21 SEPTEMBER 198; ïVC Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons dochtertje en zusje METJE MARIA Wij noemen haar Metje J J.C Zegers A. Zegers-Rijlaarsdam en Arjen 20 september 1983 Snoodijkstraat 19 4424 ES Wemeldinge Plaats uw familie berichten in de PZC „Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden 2 Tim. 4 vers 7 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat na een langdurig dapper gedragen ziekte van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, en der kinderen zeer zorgzame papa JAN MARINUS SANDEE echtgenoot van Maatje C. A. Kole op de leeftijd van 37 jaar. Mattie Sandee-Kole Sjakko Marleen 20 september 1983 "Ds H Boersmastraat 59. 4481 CD Kloetmge Liever geen bezoek aan huis. Jan is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag. 23 september, van 19,00-20 00 uur. De rouwdienst, welke zal worden geleid door de weleerwaarde heer ds. J Ph. Hilhorst, zal worden gehouden zaterdag, 24 september, om 11.00 uur in de Ned. herv. kerk, Geertesplein te Kloetinge, waarna aansluitend om 12 00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aldaar Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 'Het Geerteshuis', Jachthuisstraat te Kloetinge. In plaats van bloemen verzoeken wij u vriende lijk een gift te zenden aan het Kankerbestrij- dingsfonds te Amsterdam t.n.v. Koningin Wil- helmina Fonds, giro 26000. „Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. dat zij rusten" Na een moedige strijd is na een langdurig, geduldig' gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve zoon en kleinzoon JAN MARINUS SANDEE echtgenoot van M. C. A. Kole Hij werd maar 37 jaar. Zwaar valt ons dit verlies Zijn diepbedroefde ouders en giootvader: J C Sandee P. A Sandee-Sturm J J. Sandee Goes. 20 september 1983 Weidezicht 70 Na een dappere stryd is van ons heengegaan mijn geliefde en dierbare schoonzoon, onze zwa ger en vriend JAN MARINUS SANDEE echtgenoot van M. C. A. Kole in de krachtvolle leeftijd van 37 jaar Jan. je was ons altijd tot grote steun. We zullen jou blijven missen. M. Kole-Kesteloo Peter Kole L. L. Zwartepoorte Kloetinge, 20 september 1983. Wel gelukzalig is ieder te die Jacobs God als helper heeft Gez. 21 Uit zijn lijden verlost, onze neef JAN SANDEE G. Tellier-Sturm A. J. Tellier Ineke en Wim Rinus en Ria en kinderen Kloetinge. Koningin Wühelmmastraat 13 Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van onze geachte medewerkster. L. DE KOK-VAN ZANDWIJK Tijdens haar leven beheerster van het vereni glngsgebouw Amicitia te Kloetinge. Aan haar bescheiden, opgewekte persoonlijk heid bewaren wij prettige herinneringen. Ons medeleven gaat uit naar haar man en kinderen. Goes, 20 september 1983 Burgemeester en wethouders van Goes, Geheel onverwachts overleed onze broer, zwager en opa, de heer C. OPPENEER Corrie. rust in vrede Middelburg, 18 september 1983 Rust nu maar uit Bedroefd, maar vervuld van goede herinnerin gen aan hem, geven wij kennis, dat van ons is weggenomen mijn lieve man en onze vader CORNELIS MARTEIJN op de leeftijd van 74 jaar. Kleverskerke E. Marteijn-Vader Jannie Marteijn Hellevoetsluis: Rinus en Anneke Marteijn 4341 NB Arnemuiden, 20 september 1983 Dorpsstraat 13 Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur dagelijks van 17.30-18.30 uur De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 23 september 1983 om 12 00 uur op de begraafplaats te Kleverskerke. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie en belangstellenden een rouwdienst plaats in de Ned. hervormde kerk te Kleverskerke, die aan vangt om 11 30 uur en geleid zal worden door mevrouw ds. A. W. E. Brokkerhof. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in de Ned. herv. kerk. Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn geliefde man en onze zorgza me vader en opa MATTHIJS LIJNSE in de leeftijd van 77 jaar Ritthem: P. L. Lijnse-Cevaal West-Souburg J. W. Lijnse M. Lijnse-Boone Elly en Johny Peter en Elka 4389 TH Ritthem, 20 september 1983 Zandweg 50 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoekuur donderdag a s. van 17.30-18 30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 23 september a s. om 13.15 uur in de Ned Herv. Kerk te Ritthem, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 14.00 uur op de begraaf plaats te Ritthem. Geen bloemen Geen toespraken Heden overleed onze broer en zwager MATTHIJS LIJNSE in de ouderdom van 77 jaar Middelburg: S Koole-Lijnse L Koole Souburg: M. P Meijers-Lijnse M. P. Meijers Ritthem: A Lijnse C. P. Lijnse-de Visser Goes: J C. Rejack-Lijnse Iz. Rejack Vlissingen: J Lijnse M Lijnse-Louwerse Middelburg C. J. Vos-Lijnse A. Vos Lage Zwaluwe L. de Graaf-Lijnse J. de Graaf Goes Iz. Lijnse A. M Lijnse-v. d Vlies Souburg L. Lijnse E. Lijnse-Louwerse Hapert P J. Lijnse T. Lijnse-Gideonse Souburg: J P. Lijnse C. Lijnse-Koppejan Ritthem, 20 september 1983 Havenweg 4 VAN CITTERSWEG 2 ARNEMUIDEN TEL. 01182-1842 DAGELIJKS GEOPEND VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. ZONDAGS EN DINSDAGOCHTENDS GESLOTEN HEIDEWEEK Dit keer groots opgezet met leuke attracties zoals een pottenbakker, koekenbakker, rietdekker, klompenmaker. Grote vogelruil- en verkoopbeurs in samenwerking met de Vogelvereniging Arnemuiden. Kraampies met appels en peren uit eigen boomgaard tegen scherpe pri|zen Demonstratie scheepsmodelbouw met radiografische besturing. Alles wordt Amerikaans opgeluisterd door de Blue Spirit Drumband met demonstraties om dim 13 30 en 15.00 uur. HEIDE Vijf soorten, 25 stuks per kist voor 25,- grote pollen. U leest dit goed! i Grote witte sierbloempotten van 13,95 voor 10,95, zolang de voorraad strekt NIEUW: 5 nieuwe soorten tuinschuren tijdens de heideweek 10% korting. Tijdens de heideweek 2 bos chrysanten voor 4,-. Groot assortiment tuinplanten, eerste kwaliteit, div aanbiedingen, ook uit eigen kweek. Polyester en gegalvaniseerde kruiwagens, 79,- en 59,-. Pomp uit grootmoederstijd, 125,-. Volop gereedschap voor de doe-het-zelver in de tuin. Binnenkort kunt u weer inschrijven op de volkstuinen (per 100 m2). Veel kamerplanten en keramiek op een geheel nieuw en sfeervol ingerichte afdeling. Wij hebben voor u een bijzonder groot assortiment bloembollen in eerste kwaliteit. Tuinverlichting in diverse soorten en maten Droogbloemen. Bi| regenachtig weer zal het gehele gebeuren zich binnenshuis afspelen, Op 18 september 1983 overleed nog vrij plotse ling, na een langdurig geduldig gedragen lijden 's middags om 14 40 uur mfjn lieve vrouw, onze lieve moeder en grootmoeder, mevr. CHRISTINA FREDERIKA WENSVOORT geboren Visser op de leeftijd van 72 jaar. Middelburg. A J Wensvoort Amersfoort C. F Sandifort-Wensvoort W J Sandifort Koen Marcel Schijndel: M. G J. de Jong-Wensvoort A. de Jong Ralph Alrik Middelburg. 18 septémber 1983 4337 EL Buitenruststraat 143 De begrafenis heeft inmiddels op 20 september 1983 plaatsgevonden. Hiermee geven wij kennis van het over lijden van ons lid mej. JACOBA JOHANNA GOEREE Herv vrouwen groep Rilland Rilland, 19 september 1983 Plaats uw familie berichten in de PZC Heden is overleden onze geliefde broeder, zwager en oom CORNELIS MARTEIJN in de leeftijd van 74 jaar. Uit aller naam: W. Marteijn Veere. 20 september 1983 Nw. Sandenburgh 2 Tot onze droefheid is nog vrij onverwacht overle den onze geliefde zuster, schoonzuster en tante CORNELIA JOHANNA VAN DE LINDE op de leeftijd van 78 jaar. Kortgene: A. C. van de Linde N. C. van de Linde-de Regt A. J. de Jonge-van de Linde J. J. Tazelaar-van de Linde P. Tazelaar Kraggenburg: J. van de Linde Neven en nichten Kortgene. 20 september 1983 Pensiontehuis 'Noord-Beveland' Correspondentieadres: Willem Alexanderstraat 4. 4484 AS Kortgene De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 23 september om 10.30 uur te Kortgene vanuit het Pensiontehuis 'Noord-Beveland' Wanneer u de begrafenis bij wilt wonen, wordt u verzocht om 10.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Pensiontehuis 'Noord Beveland'. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat toch nog vrij onverwacht is overleden, onze geliefde broer, zwager en oom ABRAHAM KOETS in de ouderdom van 86 jaar. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij in het Pensiontehuis 'Noord-Beveland' mocht ondervinden Uit aller naam E. P. Koets Kortgene, 19 september 1983 Pensiontehuis 'Noord-Beveland' De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 23 september om 14.00 Uur te Kortgene Wanneer u de begrafenis bij wilt wonen wordt u verzocht om 13.30 uur aldaar aanwezig te zijn Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Pensiontehuis 'Noord-Beveland'. Geen bloemen „Rust nu inaar uit. je hebt de strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen, wal je hebt geleden En wie kan voelen, wat je hebt door staan?" Diepbedroefd, maar vooral dankbaar voor alle liefde en zorg waarmede hij ons omringde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde man. onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader JAN ZWEMER echtgenoot van Hendrika Johanna Ringclberg op de leeftijd van bijna 84 jaar. Oudelande: H J. Zwemer-Ringelberg Marsta (Zwedem: Jan Zwemer Ter Wolde: Nelly en Karei Olsen-Zwemer Kamperland: Maaike en Piet Koole-Zwemei Oudelande: Marie en Piet Wagenaar-Zwemei Oudelande: Marien en Willy Zwemer-Barentsen Klem- en achterkleinkinderen 20 september 1983 Slagtweistraat 3 4436 AM Oudelande Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het mortuarium van 'Stengehof, Pastoor Franse straat te Ovezande. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 23 sep tember om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaats te Oudelande. vanuit het verenigingsge bouw Van der Bijlparkstraat 1. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis Met droelheid geven wij u kennis, dat zacht et kalm is overleden, onze zuster en tante SUZANNA HENDRIKA DE RAAD in de leeftijd van 89 jaar. N A. Kranenborg-de Raad Nichten en neven Bergen op Zoom. 20 september 1983 De crematie zal plaatsvinden te Breda. Haagt» 322, op donderdag 22 september om 14 00 uur. Correspondentie-adres: J. D. de Raad Anna van Saksenlaan 4, 4461 SH Goes BEGRAFENISONDERNEMING GOES' B.V. P. A. ROZEBOOM Gediplomeerd uitvaartleider Algehele dienstverlening Uitvaartcentrum en rouwkamer beschikbaar ZUIDVLIETSTRAAT 37, 4461 GW GOES TELEFOON 01100-16363 (DAG EN NACHT BEREIKBAAR) »t p£ •H <2 (A BIJ HIJ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20