Mwr Sprookjesgeweld in avonturenserie Tros PZC/ radio-tv en kunst televisie Wim Quint overleden PANDA EN DE 'VIDEO-VAL' HALTf EXCELLENTIE WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden NOS-NOT 10.00 Het Nederlandse waddengebied. Afl. 1, 2, 3 en 4 NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden NCRV 15.30-15.30 Het verhaal van twee jachthonden. Hon gaarse film over de avonturen van twee honden die uit de handen van een handelaar ontsnapt zijn (herh.) 16.20 Bokkesprongen - extra. Leontien Ceulemans praat met kinderen over het onderwerp mode 16.35 De witte clown. Amerikaanse jeugdfilm over een groepje gehoorgestoorde kinderen die een dagje met hun begeleider naar de grote stad gaan TELEAC 18.25 Reuma. Gezondheidsvoorlichting, les 1 IKON 18.55 Ik spreek jou nog wel - zeven jaar later (2). Serie gesprekken met jongeren die 7 jaar geleden ook meewerkten aan dit programma. Gesprekslei ding: Wim Neijman. Thema van vanavond - verslaving SOCUTERA 19.46 Het Prinses Beatrix Fonds laat de zon weer schijnen NOS 20.00 Journaal VPRO 20.28 De Lijn. Dwarsdoorsnede van Amsterdam naar een idee van Harry Mulisch (foto). Netty Rosenfeld sprak met mensen die op de 'lijn' wonen of die zich op dat moment daar bevonden. Afl.4 Harry Mulisch 21.06 Die bleierne Zeit. Speelfilm uit 1977 van Margare- tha von Trotta. Het verhaal van de film is ontleend aan het leven van het RAF-lid Gudrun Ensslin. (Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetie). Hoofdrollen: Jutta Lampe en Barbara Sukowa TELEAC 23.00 Programmeren met Pascal. Introductieprogram ma 23.15 Por Favor. Spaans voor beginners (introductie) NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden 17.00 Open school. Telecommunicatie. Deel 2. De toren van Babel. 17.30 Belfi en Lillibit. Tekenfilmserie. 18.00 Bollie en Billie. ,,Het schoolfeest". Kleuterserie. 18.05 Merlina. Vlaams jeugdfeuilleton met Paul Ricour en Lea Couzin. Afl. 13: „De gouden hand". 18.30 Waard om te weten. Niki Demeyer vertelt over de komende tv-programma's voor kinderen, theater voorstellingen. nieuwe boeken en platen, enz. 18.40 Juke Box. Coati Mundi: „Como esta usted" 18 45 Silas (3). Twaalfdelige |eugdserie met Patrick Bach en Diether Krebs. Silas kan Phillip ontvluch ten. Een nieuwe vriend zal hem helpen zijn paard terug te krijgen. Het circus arriveert in het dorp en Silas vermomt zich als clown. 19 10 Uitzending door derden. Een programma van de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep. 19.40 Tiercé, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini micro macro. Spelprogramma gepresen teerd door Armand Pien. 20.20 Gered door de gong (3). Dertiendelige 3lnie met Robert Lindsay, Lee Montague en Ken Jones. 20.45 Herberg In 't misverstand. TV-spel naar Anton Coolen met Nicole Verheyden, Alex Willequet, Frans Van den Brande. 21.45 Wie schrijft blijft. Literair magazine met de volgende onderwerpen: Myriam Ceriez interviewt Hubert Lampo over „Zeg maar Judith", Guy Posson spreekt met Mario Vargas Llosa (Peru) over „La Guerra del Fin del Mundo" en Willem Roggeman interviewt Breyten Breytenbach (Zuid- Afrika) n.a.v. zijn optreden tijdens Poetry Interna tional 1983 te Rotterdam. 22.35 Loterij, Tiercé en Journaal. Aansluitend Coda: „Adagio" van Felix Timmermans (1886-1947). (Onder voorbehoud i.v.m. mogelijke stakingen) 19.00 Tijdrover. Hengelen. Afl. 5: „Karpers". 19.15 Portret van een legende. Programma rond Paul An ka. 19.35 Juke box. The Police: „Every Breath you take". 19.40 Mededelingen en programma-overzicht 19.45Journaal 20,10 Weerman 20.15 De profiteurs. (The Carpetbaggers). Amerikaanse speelfilm (1964) van Edward Dmytryk met George Peppard, Carol Baker en Alan Ladd. 22.40-23.10 Voetbal. Samenvattende reportage van de interland tussen België en Nederland. 10.00 Journaal 10.23 Mein lieber Kokoschinsky.72 Blijspel. 11.55 Umschau 12.10 Report 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 15.40 Teletekst 16.10 Journaal 16.15 Israelisches Folklore-Ensemble. Optreden van het Israëlisch volksensemble „Anuachnu Khan" in Berlijn. 17.00 Kapitan Korda (2). Tweedelige Tsjechoslowaakse kinderfilm van Yosef Pinkara. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale actualiteiten. 18.25 Engel auf Radern. Serie. 19.00 lm Schatten des Sieges. Serie. 20.00 Journaal 20.15 Variation. TV-spel met Elfriede Irrall en Suzanne Geyer. 22.00 Die Deutschen von Huntsville. Documentaire over Huntsville. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Voetbal. Noord-lerland Oostenrijk. 23.55 Journaal NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 16.00 Studio Sport-Extra. Wielrennen Parijs-Brussel 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.25 Staatsloterij 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal 19.12 P.P.: Uitzending van het G.P.V. 19.22 Van Gewest tot Gewest. Regionaal magazine met aandacht voor o.a. de Vereniging Botterbehoud 19.50 Oogst in Beeld. Agrarisch nieuws met o.a. Griekse boeren en de EG 20.10 Digitaal of analoog. (Cries from the Watchtower), Engelse tv-film Andy (Paul Copley) is horlogema ker. Met de komst van het digitaalhorloge gaan zijn zaken achteruit. Draaiboek: Stephen Lowe. Regie: Giles Foster 21.22 Cinevisie. Programma over films en filmmakers 22.00 Studio Sport 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 22.00 Nieuws voor slechthorenden (Onder vooroehoud i.v.m. mogelijke stakingen) 16.00 Wielrennen. Rechtstreeks finishverslag van de wielerwedstrijd Parijs Brussel. 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.25 Enorm in Form. Aerobic dansen. 16.00 Journaal 16.04 Neues aus Uhlenbusch. Kleuterprogramma. 16.35 Der Schatz in der Wuste. Documentaire over Chileense families die onder extreme omstandig heden leven in het hooggebergte van de Andes. 17.00 Journaal 17.15 Tele-lllustrierte. Actualiteiten, tips, sport en amu sement. 17.50 Tom und Jerry. Tekenfilm. 18.20 Bilder, die die Welt bewegten. Documentaire over de uitbarsting van de Etna in 1979. 19.00 Journaal 19.30 Der Sport-Spiegel. Reportage over het erotisch aspect van sportbeoefening en het kijken naar sportmanifestaties. 20.15 ZDF-Magazin. Actualiteitenrubriek. 21.00 Journaal 21.20 Midweeklotto 21.25 Dynasty. Amerikaanse serie. 22.10 Erwartung und Erfahrung. Reportage over gevoe lens onder en opvattingen van de jeugd, en het verschijnsel van de „onrustige" perioden, zoals in 1968 en in het begin van de jaren tachtig. 22.55 Ich bin wie Othello mein Tagzerk ist vorbei. Film n.a.v. het gedenkjaar van Richard Wagner met Rolf Scharre en Heinz Baumann. 23.55 Journaal ZATERDAG BEGIN 'THE A-TEAM' Van onze rtv-redactiei HILVERSUM Sprookjesgeweld. Zo omschrijft TROS-programmaleider Cees den Daas de nogal stevige scènes in The A-Team, de nieuwe Amerikaanse televisieserie waarmee zijn omroep op de kersverse vaste zaterdagavond sier hoopt te gaan maken. In de extra lange kennismakingsa- flevering die zaterdagavond op het scherm verschijnt wordt al snel duidelijk dat het geweld een van de voornaamste pijlers is waarop deze serie rust. Toch is dat voor de TROS allerminst daarbij gebruik van hun oorlogserva- aanleiding geweest om voor The A- Team een laat uitzendtijdstip te reser veren. Den Daas: „Integendeel. De sene bevat geweld dat op kinderen volgens ons absoluut geen nadelige invloed zal hebben. Wij zien het in het verlengde van The Dukes of Hazzard. de Man van Zes Miljoen en de Hulk. Het is geweld waar je om kunt lachen omdat het zich afspeelt in meestal ringen. Het stel beschikt over een schier onuitputtelijke hoeveelheid munitie waartegen natuurlijk geen enkele tegenstander is opgewassen. De serie is dan ook opgebouwd vol gens het befaamde principe dat de helden er ten alle tijden zonder kleer scheuren vanaf dienen te komen. Zij ontglippen uit de meest wanhopige situaties, terwijl de belagers uiteinde- volstrekt absurde situaties. Daarom lijk stuk voor stuk in diepe vernede- hebben wij bewust gekozen voor uit- ring worden edompeld. zending tussen zeven en acht uur". De TROS heeft voorlopig 13 afleve- Het A-team bestaat uit vier Vietnam- ringen van The A-Team gekocht. Het veteranen die voor veel geld lastige kennismakingsprogramma van za- karweitjes opknappen. Zij maken terdagavond heeft een speelfilmleng- te maar de daarop volgende afleve ringen duren 50 minuten. Cinevisie HILVERSUM In de NOS-filmru- briek „Cinevisie" praat filmer Louis van Gasteren over zijn nieuwe docu mentairefilm „Hans en het leven voor de dood". Verder een fragment uit de film Giovannivan Annett Apon <Ned. 2. 21.22 uur). Die blderne zeit DEN HAAG (GPD)In Hilversum is de afgelopen nacht Wim Quint overleden. Hij was 71 jaar. Quint werd vooral bekend door de jeugd programma's die hij in de jaar vijftig en zestig voor de KRO-radio maakte, zoals De Wigwam en Het Radiopren tenboek. Wim Quint, die een onderwijzersoplei ding had gevolgd, begon al voor de oorlog bij de KRO met religieuze en later door hun heerszuchtige vader avondvoordrachten. In 1945 ging hij gedwongen naar films met vreselijke ^ex van Wayenburg assisteren bij HILVERSUM (GPD) Margaretha von Trotta's veelbesproken film „Die bleierne Zeit", vanavond door de VPRO uit te zenden, is het verhaal van twee zusters, Juliane (Jutta Lam pe) en Marianne (Barbara Sukowa). geboren in de Tweede Wereldoorlog 00r'°S bij de KRO met religieuze beelden uit de nazi-concentratiekam pen te kijken. „Die bleierne Zeit" is gebaseerd op een waar gegeven, het leven van de zusjes Ensslin. Gudrun was lid van de diens radioziekenprogramma. Gewest tot Gewest HILVERSUM - In het regionale Rote Armee Fraktion, Christiane re- nieuwsprogramma „Van Gewest tot dactrice van het feministische blad Emma. Von Trotta werd daardoor geïnspireerd tot een indringende, emotievolle film. waarin zij op een door hart en ziel snijdende manier haar verhaal vertelt zonder belerend Gewest" wordt vanavond aandacht besteed aan de scheepvaart op de voormalige Zuiderzee. Na de afslui ting verdween het overgrote deel van de vissersvloot. Vijftien jaar geleden richtten eigenaren van die zeilende of drammerig te worden. Het wordt vissersschepen de Vereniging Botter- bovendien schitterend gespeeld door Lampe en Sukowa. De cineaste volstond er met mee de relatie tussen de twee zusters uit te beelden, maar geeft ook in breder perspectief een indruk van de ontwik kelingen in de Bondsrepubliek na de oorlog. Van de wederopbouw van het verwoeste land naar de studentenrel len, de opkomst van het linkse terro- behoud op. Haar vloot bestaat inmid dels uit zo'n negentig schepen; een vorm van monumentenzorg die niet wordt gesubsidieerd. Het derde lustrum van deze vereni ging werd gevierd in Elburg. ccn stad die 750 jaar bestaat en waarvan de geschiedenis is verbonden met de Zuiderzeevisserij. In deze reportage een confrontatie tussen oud en nieuw. risme, maar ook van de neo-nazi's. Dit tussen oude vissers en nieuwe botter- alles niet verpakt in dubbele bodems, eigenaren, tussen de vroegere visserij maar in een menselijk, intelligent en pakkend drama. Nederland 121.0" uur). n de schepen als varende monumen- (Ned. 2. 19 22 uuri. weet waar Willem Wever woont? 10.03 Muziek bij de koffie. 11.30 Twaalf uurtje. HILVERSUM-2 'De Mythe' van Freek de Jonge in Carré in Amster dam. Ik schrijf dit niet om u aan te moedigen de resterende voorstel lingen van deze week te bezoeken, want alle voorstellingen zijn uitver kocht: 1700 bezoekers per avond, evenveel als er afgelopen zondag bij AZ '67-Helmortd Sport zaten maar die voetballen ook lang met zo goed als Freek, daarin zit 'm de kneep). Freek had de voorstelling enigszins geactualiseerd, de getallencombi- natie 8-2 kwam verschillende keren ter sprake, hoewel, hij, als fervente Ajax-fan. de big match niet per soonlijk had bijgewoond omdat op hetzelfde tijdstip in 'De Roestbak' op Markt 1 in Almere de tentoon stelling van keramiek van zijn vio liste werd geopend. Door Wim de Bie. Die violiste is zijn vrouw Hella, die in het slotnummer van 'De Mythe' bij zang en pianospel van Freek de vioolpartij voor haar re kening neemt Hé, wat leuk, denkt u nu, ivaar doet me dat aan den ken? Inderdaad. Poëzie Mijn 'kijkervaring' bij 'De Mythe' kan ik alleen maar vergelijken met vroegere kijkervaringen bij Wim Kan, 'Onder het melkwoud' of 'De Drie Zusters' onder regie van Sja- rov. Van die voorstellingen die je van begin tot eind indrinkt, die zo compact zijn, zo'n organisch ge heel, dat je ogen en oren te kort komt om alles in te zuigen. Mijn primaire ervaring bij 'De Mythe' (evenals bij Freeks 'De Mars') ivas deze: het is POEZIE Natuurlijk is het ook een opeenstapeling van grappen, grollen, verstillingen en potsen en de dames in de zaal die nu en dan een gechoqueerd 'ohhh' uitstieten bij een grolp organisch samengaan van grap en grol) over Claus, Poep of Dood reageerden op zo'n moment op de inhoud en niet op de poëzie van zijn voordracht, maar in zijn totaliteit is 'De Mythe' voor mij pure poëzie. De opbouw, de verspringingen, de zijpaden, het rondeelachtige terugkeren van zin nen, het ritme... één lang, grillig gedicht in een organische samen hang! Oudejaar Vorige week kreeg Freek de Jonge een eervolle vermelding van de Stichting Nipkow. Het juryrapport: „Hij heeft met zijn kunstenaars schap een geheel nieuwe inhoud gegeven aan het voor de Neder landse televisie klassieke begrip oudejaarsavondconference. dat eerder werd gevestigd door Wim Kan. Gemeten naar de maatstaven van originaliteit, dynamiek, snel heid. overtuiging, gebruik van vi suele middelen: kortom: van groot creatief vakmanschap, was het op 31 december 1982 snel duidelijk: hier stond de nieuwe grootmeester van de oudejaarsavond". Brief1970 De koning is dood, leve de koning! Het ietwat pijnlijke was, dat tot de toekenning van de prijs besloia werd <en dat het juryrapport gt schreven werd) nog voordat x mand kon vermoeden dat Wim Kun op het moment van de prijsuilrt- king dood zou zijn. Achterafgezin is het misschien maar beter da Wim Kan, die zo overgevoelig u> voor kritiek, deze prijstoekenmrj; met de argumentatie niet mee heeft meegemaakt, want tenslotte had hij op die 31e december 19t> ook nog steeds zijn oudejaan- avondconference gehouden. Er aj iets onredelijks m, om de oude Kan met de nieuwe Freek te vergelijken zoals het in de zestiger jaren onn- delijk was om de oude Wilkes mé de nieuwe Cruijff te vergelijken. Laat staan in de jaren zestig Pikant is natuurlijk wel, dat Freeh de Jonge de 'natuurlijke' erfge naam van Wim Kan is geworden en niet Herman van Veen. Ik het nog een lange, zeer vriendelijke brief van Wim Kan van 6 juni 191f in mijn bezit („Ik las de Arnhemse krant, doordat ik even een paar dagen op de Veluwe zat en dacht. God is overal, net als Nico Scheep TRIJFEL Nico Scheepmaker maker!" let op de cabareteske omdraaiing van de personen.:, waarin hij Herman van Veens 'unieke talent' prijst („hij boeide mij weer van het eerste tot hé laatste woord") en daaraan toe voegt: „Als comédien is Van Veen nl. uniek in Nederland en mis schien wel in de ivereld schrijft u a daarmee ben ik het vanaf de eerste dag, dat ik hem zag z volledig eens. dat ik direct 'pisnijdig' word als da of totaal niet wordt gezien, of als dit talent zo verkeerd wordt beoor deeld". Amateur Wim Kan had de gave van de grote kunstenaar, dat hij anderen koe. bewonderen: „Hoewel ik natuurlijk de vertegenwoordiger ben van hé oude cabaret, ben ik een grolt bewonderaar van de nieuwe stijl, mits die wordt gebracht door men sen als Herman, die niet aller, door zijn talent, maar ook door it beheersing van 'de middelen' fn staat blijkt die stijl waar te maken. Dat is nu juist het grote verschil tussen H.v.V. en b.v. een Freek de Jonge, dat deze laatste zo'n dilet tant is (en zal blijven tot hij geleerd zal hebben die middelen te beher- sem, dat ik aan het begin van zijn voostelling zeker een half uur heb zitten denken dat het een perfecte beroepsman was, die 'speelde voor amateur', om langs deze weg de 'nieuwe stijl van cabaret'te presen teren Tenslotte viel hij volkomen door de mand (voor mijt, omdatr geen enkele dubbele bodem in dit mand bleek te zitten. Het was een dilettant!" NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.03 Will wil wel. (12.30 Veronica Nieuwsradio.) 14.03 Wielrennen: Pa rijs-Brussel. 14.06 Jukebox. 15.03 Wiel rennen: Parijs-Brussel. 15.06 Toeters en bellen. (NOS: 16.02-16.05 Wielren nen: Parijs-Brussel, ca. 16.30 Finish wielrennen). EO: 17.02 EO-Onderweg. 17.55 Meded. (NOS). EO: 18.05 Tijd sein. 18.30 De Rugzak. 19.02 Van U wil ik zingen. 19 25 De Bijbel open. 19.50 EO-Metterdaad. NOS: 20.03 Langs de lijn, sport en muziek. (21.50 NOS- Zeevispar. van aug. 1983 - deel 3). 23.00 Nws en meded. 23.07 Met het oog op morgen NCRV: 0.02 Volgspot. 1.02 Metropolis. 2 02 Nachtexpress. 6.02 Eerlijk gezegd. 6.09 Vandaag...donder dag. DONDERDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. NCRV: 7.02 Vandaag... donderdag, vervolg. (7.02 Het levende Woord. 7.20 Weerman Hans de Jong. 7.30 Actual - .overz. 7.45 Over kopen gesproken). 8.06 Hier en Nu. (ca. 8.20 Weerman Hans de Jong. ca, 8.30 Ochtendkran ten). 8.54 In 't voorbijgaan. 9.03 Wie NOS: Nieuws op elk heel uur. OVERH.VOORL.: 12.16 Tekst en uit leg. NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws VARA: 12.36 Dingen van de dag. 13.00 Nws. 13.10 Kinderen een kwartje? (13.30 Nws.) 13.50 Reaktietelefoon. 14.00 De Schuurpapier. NOS-RVU: 14.33 Oor logsvoorbereiding en vredesverwach- ting. NOS: 15.03 Zo kan het ook. 15.30 Nws. 15.32 NOS-Wereldwijzer. 16.00 Wat een taal. 16.30 Nws. NCRV: 16.32 Studio 55.17.30 Nws. 17.36 Hier en Nu. PP 18.20 Uitz. van de WD. HUM- .VERB18.30 Het voordeel van de twijfel. NCRV: 19.00 Steen in de vijver. (19.00 NCRV-Leerhuis. 19.15 Liederen van het begin. 19.30 Rondom het woord 20.00 Nws. 20.03 Leger des Heilskwartier. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd. 21.30 Onder de kop. FEDUCO: 21.40 Medelanders Nederlanders. RVU: 22.10 Conversa tion time. NCRV: 22.30 Nws. 22.40 Nederland en z'n buren. 23.00 De droevige ogen van Tsjing Thai, hoorsp. 23.25 Muziek van eigen tijd. 23.55 Nws. DONDERDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 AVRO-Klok in de morgen. (7.30, 8.00 en 8.30 Nws i NOS: 9 05 Gymn. voor de vrouw. 9.15 Werkbank. 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws. FEDUCO: 9.33 Medelanders Nederlanders. AVRO: 10.03 De AVRO-Klok "Bui ten". (10.04 AVRO's Radiojoum. 10.30 Nws.l 11.00 AVRO's Radiojoum. 11.03 Duimeland. 11.10 Schoolradio. 11.30 Nws. 11.33 Kijk op kunst. HILVERSUM-3 NOS: Nieuws op elk heel uur. 12 34 Vraag en antwoord 13 30 Wees huis van de hits. 14 34 K-rock. 16.34 Niéuws-box. NOS 1804 De Avond- spits. KRO 19 02 Krachtvoer. 21.02 Demo. 22.02 Rocktempel. DONDERDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. TROS: 7.02 De Havermoutshow. 9. De Hugo van Gelderen Show. 11 Polderpopparade. (XIX) 12.40 Concert voor trompelr orkest. 13.00 Nws. 13.05 Orgelcos 13.30 Promenade: Promenade Orkes Hedendaagse en klass. muz. AVRO 13.30 Frans Liszt: Klass. muziek voa orkest. 14.30 Muz. uit Neurenberg 15.10 Orlando Festival, klass. 16.45 Spel met poezie. AVRO: 201 Bruckner bijzonder, klass. muz. DONDERDAG NOS: Nieuws op elk heel uur. VARA: 7.00 Nws. 7.02 Morgenros (8.00 Nws.) 9.00 Klass. orkest concer 10.15 Feest der herkenning, klaa muz. 11.20 Ludwigsburger Schlos festspiele. PUZZELEN HILVERSUM-4 NOS: Nieuws op elk heel uur. 12.20 De symfonieën van Mozart "0BB ■t31 Toonder studio's ggf - -- TEKST EU V ','u TEtfMINCEX v- -• DOOSDDERZO r hier el a ah wij Sryt het legerkamp Horizontaal: 1 oude taal; 5 onóe richt; 6 noot; 8 zeehond; 10 gibbon, insekt; 13 tam; 15 snij werktuig; deel v. d. bijbel; 18 diefjesmaat; bevel: 21 sein; 22 stuk grond; 23 dat' 24 horigen; 26 Frans lidwoord: moment; 29 roem; 30 lidwoord, f wolpluisje; 33 dik; 34 inhoudsmaat boom; 37 spijker. Verticaal: lstremsel; 2 spil; 3 lekfc- nij; 4 zandheuvel; 5 bestemming,' jong dier; 8 ronddraaien; 9 vangwed tuig; 11 lineaal; 12 muziekstuk;)- rode verfstof; 14 erwt; 16 ontvangfc mer; 18 onderwereld. 19 gemaling' Aegir, 25 jongensnaam; 28 haartr- 30 kip; 32 keukengerei, 33 huid. - achter; 36 lidwoord. Oplossing vorige puzzel: Copynghl ©LesEö-t-ons ALBERTHENE.GOSCINNV-UDEHZO 1983 sfflSiiHaonrj: HHasjawHWiï.' IdOaHAiaiBH, fflASaHIHllKlBLÏ NMlKlgTgBHIil, UJMKHiilüüraïi' aaaaNHiri3öi|! eaii- ftiagrtóoii I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2